Moderbolagsfördel (Koncernfördel)
(Goold, Campbell)

Kunskapscenter

   

Hur kan ett moderbolag hjälpa till med att skapa värde? Förklaring till Moderbolagsfördel (Parenting Advantage) av Goold och Campbell.

Innehåll

Premium

Vad är Moderbolagsfördel? Beskrivning

Moderbolagsmodellen är ett ramverk som beskriver hur ett moderbolag kan (hjälpa) till att skapa värde. I deras artikel ”From Corporate Strategy to Parenting Advantage”, Michael Goold och Andrew Campbell förordar, att ett moderbolag inte bara bör tillföra värde till en affärsenhet, utan också att tillföra mera värde än något annat potentiellt moderbolag - de kallar detta: ”Moderbolagsfördel/Parenting Advantage”. I deras bok: ”Corporate-Level Strategy: Creating Value in the Multibusiness Company ”, benämner de fyra typer av moderbolagsvärdeskapande:


Fyra typer av moderbolagsvärdeskapande

  1. Fristående påverkan. Varje dotterbolag ses ett eget vinst och kostnadsställe. Genom att använda grundläggande prestationsmål, kan affärerna kontrolleras och övervakas. Värdeskapandet fås genom att ta strategiska beslut som t.ex. att utnämna chefer och att godkänna viktiga kapitalinvesteringar.

  2. Sammanlänkningspåverkan. Värdeskapandet genom förbättrade samarbets- och synergifördelar.

  3. Centrala funktioner och tjänster. Företagsvärde skapas genom ett tillhandhållande av administrativt stöd och ledningstjänster till företagen.

  4. Företagsutveckling. Värdeskapandet genom portföljförvaltning.

Några av författarna har hävdat att rollen som en koncern ett företagscentra har, bör vara minimalt. Hedley: Den överbryggande rollen som en koncern ger är detsamma som för en portföljförvaltare: att styra tilldelningen av knappa finansiella resurser gentemot affärsenheterna. Andra liksom Hamel & Prahalad, har betonat betydelsen av synergi: Koncernen bör inte bara vara ännu ett lager i redovisningen, utan måste tillföra värde genom artikulerandet av den strategiska arkitekturen.


Vilken typ av påverkan är bäst för att maximera värdeskapandet? Svaret är komplext och kan bedömmas utifrån ett flertal olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar men är inte begränsade till: koncernens syfte historia och kultur. Dessutom beror svaret på sammanjämkning av flera paradoxer av moderbolagsfördel: Kontroll kontra självbestämmande makt, responsitivitet kontra synergi, portfölj kontra kärnkompetens.


Bok: Michael Goold and Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -


Moderbolagsfördel | Koncernfördel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)


Moderbolagsfördel | Koncernfördel Forumet  

Nya ämnen

  Global Managers in MNCs Should Occasionally Check Local Managers
Managing from a far, that in a nutshell is what is required from MNCs. However, even with regional mangers and country managers, I believe the top man...
     
 
  Strategic Business Plan for a Holding Company
How can I write a strategic business plan for a holding company that acts as a centralised unit and supervising reporting companies with different rep...
     
 
  Parenting Value versus Diversification by Shareholders
Any parenting value add must be considered in the context that business units will have additional costs and ultimately shareholders are in most inst...
     
 

Best Practices - Moderbolagsfördel | Koncernfördel
  Create or Destroy Values?
In Campbell, A. 2003. The Role of the Parent Company. The Oxford Handbook of Strategy:
Campbell presents stand-alone influence, linkage influence...
     
 
  Relationship Parent and SBU's
The choice of parental value creation also determines what the relationship between the corporate centre and the SBU's will be like....
     
 

Expert Tips (ENG) - Parenting Advantage
 

Checklist of Parenting Possibilities

 
 
 

Diversification Pitfalls

 
 
 

What is the Optimal Size for a Corporate Center?

 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

 
 
 

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU's

 
 
 

An important Notice about Parenting Value!

 
 
 

What is the Best Location of a Corporate Center?

 
 
 

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Moderbolagsfördel | Koncernfördel
 

Nyheter om Moderbolag Fördel


     
 

Nyheter om Företag Koncern


     
 

Videor om Moderbolag Fördel


     
 

Videor om Företag Koncern


     
 

Presentationer om Moderbolag Fördel


     
 

Presentationer om Företag Koncern


     
 

Mer om Moderbolag Fördel


     
 

Mer om Företag Koncern


     Accelerera din managementkarriärJämför med: Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Konkurrensfördel Porter  |  Kärnkompetens  |  Centralisering och Decentralisering  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Ledarskap  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 13-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.