Moderbolagsfördel (Koncernfördel)
(Goold, Campbell)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Moderbolagsfördel? Beskrivning

Moderbolagsmodellen är ett ramverk som beskriver hur ett moderbolag kan (hjälpa) till att skapa värde. I deras artikel ”From Corporate Strategy to Parenting Advantage”, Michael Goold och Andrew Campbell förordar, att ett moderbolag inte bara bör tillföra värde till en affärsenhet, utan också att tillföra mera värde än något annat potentiellt moderbolag - de kallar detta: ”Moderbolagsfördel/Parenting Advantage”. I deras bok: ”Corporate-Level Strategy: Creating Value in the Multibusiness Company ”, benämner de fyra typer av moderbolagsvärdeskapande:


Fyra typer av moderbolagsvärdeskapande

  1. Fristående påverkan. Varje dotterbolag ses ett eget vinst och kostnadsställe. Genom att använda grundläggande prestationsmål, kan affärerna kontrolleras och övervakas. Värdeskapandet fås genom att ta strategiska beslut som t.ex. att utnämna chefer och att godkänna viktiga kapitalinvesteringar.

  2. Sammanlänkningspåverkan. Värdeskapandet genom förbättrade samarbets- och synergifördelar.

  3. Centrala funktioner och tjänster. Företagsvärde skapas genom ett tillhandhållande av administrativt stöd och ledningstjänster till företagen.

  4. Företagsutveckling. Värdeskapandet genom portföljförvaltning.

Några av författarna har hävdat att rollen som en koncern ett företagscentra har, bör vara minimalt. Hedley: Den överbryggande rollen som en koncern ger är detsamma som för en portföljförvaltare: att styra tilldelningen av knappa finansiella resurser gentemot affärsenheterna. Andra liksom Hamel & Prahalad, har betonat betydelsen av synergi: Koncernen bör inte bara vara ännu ett lager i redovisningen, utan måste tillföra värde genom artikulerandet av den strategiska arkitekturen.


Vilken typ av påverkan är bäst för att maximera värdeskapandet? Svaret är komplext och kan bedömmas utifrån ett flertal olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar men är inte begränsade till: koncernens syfte historia och kultur. Dessutom beror svaret på sammanjämkning av flera paradoxer av moderbolagsfördel: Kontroll kontra självbestämmande makt, responsitivitet kontra synergi, portfölj kontra kärnkompetens.


Bok: Michael Goold and Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -


Moderbolagsfördel | Koncernfördel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum om Moderbolagsfördel | Koncernfördel  

De senaste ämnena om: Moderbolagsfördel | Koncernfördel.


Strategic Business Plan for a Holding Company
How can I write a strategic business plan for a holding company that acts as a centralised unit and supervising reportin (...)
4
 
1 reaktioner
 
Global Managers in MNCs Should Occasionally Check Local Managers
Managing from a far, that in a nutshell is what is required from MNCs. However, even with regional mangers and country m (...)
2
 
0 reaktioner
 
Parenting Value versus Diversification by Shareholders
Any parenting value add must be considered in the context that business units will have additional costs and ultimately (...)
-1
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Moderbolagsfördel | Koncernfördel

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Create or Destroy Values?
In Campbell, A. 2003. The Role of the Parent Company. The Oxford Handbook of Strategy: Campbell presents stand-alone in (...)
3
 
1 reaktioner

 
🥈 Relationship Parent and SBU's
The choice of parental value creation also determines what the relationship between the corporate centre and the SBU's w (...)
-1
 
0 reaktioner

 
Experttips om Parenting Advantage (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Checklist of Parenting Possibilities

Parenting Best Practices, Corporate Strategy, Corporate Governance (...)
   
 
 
 

Diversification Pitfalls

Things to Signal and Avoid when Diversifying (...)
   
 
 
 

What is the Optimal Size for a Corporate Center?

Sizing the Corporate Center (...)
   
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning (...)
   
 
 
 

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU's

Corporate Strategy, Business Unit Strategy, Corporate Governance (...)
   
 
 
 

An important Notice about Parenting Value!

Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance (...)
   
 
 
 

What is the Best Location of a Corporate Center?

Corporate Geographic Strategy, Corporate Governance (...)
   
 
 
 

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?

Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Moderbolagsfördel | Koncernfördel

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Konkurrensfördel Porter  |  Kärnkompetens  |  Centralisering och Decentralisering  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Ledarskap  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Moderbolagsfördel | Koncernfördel? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.