Moderbolagsfördel (Koncernfördel)
(Goold, Campbell)

Kunskapscenter

   

Hur kan ett moderbolag hjälpa till med att skapa värde? Förklaring till Moderbolagsfördel (Parenting Advantage) av Goold och Campbell.

Innehåll

Premium

Vad är Moderbolagsfördel? Beskrivning

Moderbolagsmodellen är ett ramverk som beskriver hur ett moderbolag kan (hjälpa) till att skapa värde. I deras artikel ”From Corporate Strategy to Parenting Advantage”, Michael Goold och Andrew Campbell förordar, att ett moderbolag inte bara bör tillföra värde till en affärsenhet, utan också att tillföra mera värde än något annat potentiellt moderbolag - de kallar detta: ”Moderbolagsfördel/Parenting Advantage”. I deras bok: ”Corporate-Level Strategy: Creating Value in the Multibusiness Company ”, benämner de fyra typer av moderbolagsvärdeskapande:


Fyra typer av moderbolagsvärdeskapande

  1. Fristående påverkan. Varje dotterbolag ses ett eget vinst och kostnadsställe. Genom att använda grundläggande prestationsmål, kan affärerna kontrolleras och övervakas. Värdeskapandet fås genom att ta strategiska beslut som t.ex. att utnämna chefer och att godkänna viktiga kapitalinvesteringar.

  2. Sammanlänkningspåverkan. Värdeskapandet genom förbättrade samarbets- och synergifördelar.

  3. Centrala funktioner och tjänster. Företagsvärde skapas genom ett tillhandhållande av administrativt stöd och ledningstjänster till företagen.

  4. Företagsutveckling. Värdeskapandet genom portföljförvaltning.

Några av författarna har hävdat att rollen som en koncern ett företagscentra har, bör vara minimalt. Hedley: Den överbryggande rollen som en koncern ger är detsamma som för en portföljförvaltare: att styra tilldelningen av knappa finansiella resurser gentemot affärsenheterna. Andra liksom Hamel & Prahalad, har betonat betydelsen av synergi: Koncernen bör inte bara vara ännu ett lager i redovisningen, utan måste tillföra värde genom artikulerandet av den strategiska arkitekturen.


Vilken typ av påverkan är bäst för att maximera värdeskapandet? Svaret är komplext och kan bedömmas utifrån ett flertal olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar men är inte begränsade till: koncernens syfte historia och kultur. Dessutom beror svaret på sammanjämkning av flera paradoxer av moderbolagsfördel: Kontroll kontra självbestämmande makt, responsitivitet kontra synergi, portfölj kontra kärnkompetens.


Bok: Michael Goold and Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -


Moderbolagsfördel | Koncernfördel Forumet
  Global Managers in MNCs Should Occasionally Check Local Managers
Managing from a far, that in a nutshell is what is...
     
 
  Strategic Business Plan for a Holding Company
How can I write a strategic business plan for a ho...
     
 
  Parenting Value versus Diversification by Shareholders
Any parenting value add must be considered in the ...
     
 
  Create or Destroy Values?
In Campbell, A. 2003. The Role of the Parent Compa...
     
 
  Relationship Parent and SBU's
The choice of parental value creation also determi...
     
 

Moderbolagsfördel | Koncernfördel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Moderbolagsfördel | Koncernfördel Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Moderbolagsfördel | Koncernfördel Premium

Expert Tips (ENG) - Parenting Advantage Premium
 

Checklist of Parenting PossibilitiesBli Medlem

In their article “Corporate Strategy: The quest fo...
Usage (application): Parenting Best Practices, Corporate Strategy, Corporate Governance
 
 
 

Diversification PitfallsBli Medlem

Diversification of businesses has in many cases re...
Usage (application): Things to Signal and Avoid when Diversifying
 
 
 

What is the Optimal Size for a Corporate Center?Bli Medlem

In the HBR of April 2005 on the added value of cor...
Usage (application): Sizing the Corporate Center
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?Bli Medlem

According to Professor Todd Zenger, companies shou...
Usage (application): Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
 
 
 

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU'sBli Medlem

How can a Parent Company impact strategic decis...
Usage (application): Corporate Strategy, Business Unit Strategy, Corporate Governance
 
 
 

An important Notice about Parenting Value!Bli Medlem

Please note that the 4 mentioned influences of a p...
Usage (application): Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
 
 
 

What is the Best Location of a Corporate Center?Bli Medlem

A somewhat related issue is in what country the Co...
Usage (application): Corporate Geographic Strategy, Corporate Governance
 
 
 

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?Bli Medlem

In HBR article named "Corporate strategy: the Ques...
Usage (application): Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
 
 

Resurser - Moderbolagsfördel | Koncernfördel Premium
 

Nyheter om Moderbolag FördelBli Medlem


     
 

Nyheter om Företag KoncernBli Medlem


     
 

Videor om Moderbolag FördelBli Medlem


     
 

Videor om Företag KoncernBli Medlem


     
 

Presentationer om Moderbolag FördelBli Medlem


     
 

Presentationer om Företag KoncernBli Medlem


     
 

Mer om Moderbolag FördelBli Medlem


     
 

Mer om Företag KoncernBli Medlem


     

Jämför med: Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Konkurrensfördel Porter  |  Kärnkompetens  |  Centralisering och Decentralisering  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Ledarskap  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.