Moderbolagsfördel (Koncernfördel)
(Goold, Campbell)

Kunskapscenter

   

Hur kan ett moderbolag hjälpa till med att skapa värde? Förklaring till Moderbolagsfördel (Parenting Advantage) av Goold och Campbell.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är Moderbolagsfördel? Beskrivning

Moderbolagsmodellen är ett ramverk som beskriver hur ett moderbolag kan (hjälpa) till att skapa värde. I deras artikel ”From Corporate Strategy to Parenting Advantage”, Michael Goold och Andrew Campbell förordar, att ett moderbolag inte bara bör tillföra värde till en affärsenhet, utan också att tillföra mera värde än något annat potentiellt moderbolag - de kallar detta: ”Moderbolagsfördel/Parenting Advantage”. I deras bok: ”Corporate-Level Strategy: Creating Value in the Multibusiness Company ”, benämner de fyra typer av moderbolagsvärdeskapande:


Fyra typer av moderbolagsvärdeskapande

  1. Fristående påverkan. Varje dotterbolag ses ett eget vinst och kostnadsställe. Genom att använda grundläggande prestationsmål, kan affärerna kontrolleras och övervakas. Värdeskapandet fås genom att ta strategiska beslut som t.ex. att utnämna chefer och att godkänna viktiga kapitalinvesteringar.

  2. Sammanlänkningspåverkan. Värdeskapandet genom förbättrade samarbets- och synergifördelar.

  3. Centrala funktioner och tjänster. Företagsvärde skapas genom ett tillhandhållande av administrativt stöd och ledningstjänster till företagen.

  4. Företagsutveckling. Värdeskapandet genom portföljförvaltning.

Några av författarna har hävdat att rollen som en koncern ett företagscentra har, bör vara minimalt. Hedley: Den överbryggande rollen som en koncern ger är detsamma som för en portföljförvaltare: att styra tilldelningen av knappa finansiella resurser gentemot affärsenheterna. Andra liksom Hamel & Prahalad, har betonat betydelsen av synergi: Koncernen bör inte bara vara ännu ett lager i redovisningen, utan måste tillföra värde genom artikulerandet av den strategiska arkitekturen.


Vilken typ av påverkan är bäst för att maximera värdeskapandet? Svaret är komplext och kan bedömmas utifrån ett flertal olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar men är inte begränsade till: koncernens syfte historia och kultur. Dessutom beror svaret på sammanjämkning av flera paradoxer av moderbolagsfördel: Kontroll kontra självbestämmande makt, responsitivitet kontra synergi, portfölj kontra kärnkompetens.


Bok: Michael Goold and Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -


Moderbolagsfördel | Koncernfördel Forumet
  Global Managers in MNCs Should Occasionally Check Local Managers
Managing from a far, that in a nutshell is what is required from MNCs. However, even with regional mangers and country managers, I believe the top management should seek to make random visits to their host countries' offices in order to ensure that w...
     
 
  Strategic Business Plan for a Holding Company
How can I write a strategic business plan for a holding company that acts as a centralised unit and supervising reporting companies with different reporting structures and products? How the business planning cycle should look like?...
     
 
  Parenting Value versus Diversification by Shareholders
Any parenting value add must be considered in the context that business units will have additional costs and ultimately shareholders are in most instances able to diversify on their own....
     
 
  Create or Destroy Values?
In Campbell, A. 2003. The Role of the Parent Company. The Oxford Handbook of Strategy:
Campbell presents stand-alone influence, linkage influence, central functions and services, and corporate development as the "Four Ways to Destroy Values" (p....
     
 
  Relationship Parent and SBU's
The choice of parental value creation also determines what the relationship between the corporate centre and the SBU's will be like....
     
 

Moderbolagsfördel | Koncernfördel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Moderbolagsfördel | Koncernfördel Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Moderbolagsfördel | Koncernfördel Premium

Expert Tips (ENG) - Parenting Advantage Premium
 

Checklist of Parenting Possibilities

In their article “Corporate Strategy: The quest for parenting advantage”, Goold and Campbell suggest following ten places to look for parenting opport...
Usage (application): Parenting Best Practices, Corporate Strategy, Corporate Governance
 
 
 

Diversification Pitfalls

Diversification of businesses has in many cases resulted in success. An example is General Electric, a very large company that operates in many busine...
Usage (application): Things to Signal and Avoid when Diversifying
 
 
 

What is the Optimal Size for a Corporate Center?

In the HBR of April 2005 on the added value of corporate headquarters, Michael Goold and David Young have investigated whether lean headquarters perfo...
Usage (application): Sizing the Corporate Center
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

According to Professor Todd Zenger, companies should focus less on competitive advantage (this isn't what really interests stock markets). Instead cor...
Usage (application): Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
 
 
 

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU's

How can a Parent Company impact strategic decisions of its daughter companies? Some typical issues have been identified for a parent company to...
Usage (application): Corporate Strategy, Business Unit Strategy, Corporate Governance
 
 
 

An important Notice about Parenting Value!

Please note that the 4 mentioned influences of a parent over its subsidiaries can all result in both a Creation of value BUT ALSO in a Destruction of ...
Usage (application): Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
 
 
 

What is the Best Location of a Corporate Center?

A somewhat related issue is in what country the Corporate Center should be based.
In an article called: "The Rise of Corporate Nationality" in H...
Usage (application): Corporate Geographic Strategy, Corporate Governance
 
 
 

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?

In HBR article named "Corporate strategy: the Quest for Parenting Advantage" (1995) Campbell and Goold extend their Corporate Parenting theory to iden...
Usage (application): Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
 
 

Resurser - Moderbolagsfördel | Koncernfördel Premium
 

Nyheter

Moderbolag Fördel
     
 

Nyheter

Företag Koncern
     
 

Videor

Moderbolag Fördel
     
 

Videor

Företag Koncern
     
 

Presentationer

Moderbolag Fördel
     
 

Presentationer

Företag Koncern
     
 

Mer

Moderbolag Fördel
     
 

Mer

Företag Koncern
     

Jämför med: Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Konkurrensfördel Porter  |  Kärnkompetens  |  Centralisering och Decentralisering  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Traditionell Handel och Internet  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Ledarskap  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.