Organisationskarta

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Presenterar den formella strukturen i ett företag vad beträffar maktbefogenhet, funktioner och relationer. Förklaring av organisationskartor.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Karta över en Hierarkisk organisation Vad är en organisationskarta? Beskrivning

Varje organisation har både en formell och informell organisatorisk struktur. Exempel på organisatorisk strukturer är:

 • Hierarkisk struktur (som är vanligaa för mindre entreprenörsmässiga organisationen)
 • Linjepersonalsstruktur, Linjeorganisation
 • Funktionell eller avdelningsstruktur (som baseras på funktion, produkter/tjänster, kundtyp, geografisk region)
 • Matrisstruktur (dubbla rapporteringslinjer)

Dessa formella strukturer av organisationer kan presenteras i form av en organisationskarta. Ibland också refereras till som den organisatoriska kartan, organigrammet, organogrammet eller orgtabellen. Den visar grafiskt den hierarkiska maktbefogenheten, rollerna och ansvaret, funktionerna och relationen inom en organisation. För en nyanställd kan organisationskartan hjälpa till att förstå vad som bör ske inom företaget. (Den informella strukturen representerar vad som faktiskt uppstår inom organisationen.)Karta över en Linje organisationMånga personer har pekat ut svagheter och begränsningar av orgtabeller. Andra har myntat en samling av förvirrande modeord för att klassa organisationer, inklusive sammankopplade organisationer, transnationella organisationer, front-bak organisationer, gränslösa organisationer, lärande organisationer, virtuella organisationer och sociala nätverk.


Hursomhelst så fortsätter ändå den organisatoriska designen att vara ett av de viktigare och utmanande kraven för högsta ledningen, därför att den inverkar på och sammanbinder affären och koncernstrategin, marknadsföring, beslutsfattandet, kommunikationen, ekonomin och investering, och ledarskapet inom alla organisationer. Organisationskartor kommer att fortsätta att spela en större roll i denna process, även om de kan komma att se mycket annorlunda ut än de traditionella träliknande formerna från förr. Därför att personer kan snabbt, absorbera informationen när den visas i en grafisk form.

 

Ursprunget till organisatoriskkarta. Historia

Det är inte osannolikt att de forntida egyptierna redan då dokumenterade deras metoder för hur de la upp arbetet för deras massiva offentliga projektarbeten beräknar på ett eller annat sätt. Emellertid den första verkliga organisationskartan skapades antagligen år 1854 av Daniel McCallum, ledaren för New York och Erie järnvägföretaget. Karta över en Funktionell organisation McCallum var ansvarig för att skapa en linje om nästan 500 mil som sträcker  sig från staden Jersey  till Pennsylvania och New York till stränderna vid Great Lakes.


McCallum noterade att ”vid allt annat lika, så bör en lång väg bör opereras för en mindre kostnad per mil än en kort”.   Men saker var inte lika. De nödvändiga funktionerna hos ett järnvägsföretag - koordinering leveranser av frakt och personal och att reparera bilar och spår och att övervaka positioner för tågen - försvårades kolossalt mycket mer över 500 mil än över 50 mil. Utan en effektiv organisation så blev extra tillverkad mil av järnvägsspår dyrare att operera. McCallum utvecklade organisationskartor, som enligt författaren Henry Varnum Poor påminde om ett träd. Dess upphov representerade presidenten och bolagsstyrelsen. Dess förgreningar var de fem funktionella uppdelningarna och passagerarna och fraktavdelningar. Det lämnar indikerat de olika lokala biljett och fraktagenter, besättningar och förmännen, och så vidare.


Historiskt är organisationskartan en symbol för evolutionen av västs industri från att i grunden vara personlig till sin natur för företagen som i skapandet av organisatoriska kapaciteter blev en nödvändighet för överlevnad.


Användningen av organisationskarta. Användningsområden

 • Karta över en Matris organisation Definiera rollerna och personalansvar för alla inom organisationen.
 • Upprätta en hierarkisk struktur av befogenhet, mandat, makt och inte minst beslutsfattandet.
 • Upprätta kommunikationkanalerna och informationsflöden som inkorporerar en kedja av styrning med specifika regler och regleringar som relaterar till rapporteringsprocedurer och ansvarsmetoder.
 • Upprätta kontrollmekanismer, som t.ex. graden av centralisering och spannet av kontroll. Jämför: Centralisering och Decentralisering.
 • Upprättande av strategier för koordination av arbetsutföranden.
 • Upprättande av beslutsprocesser.
 • Upprättande av specifika operativa funktioner och av uppgifter.

Skapa en organisatorisk karta. Process

Robert Simons (Levers of organisation Design, 2005) föreslår att det finns fyra huvudsakliga skikt eller nivåer bakomliggande alla typer av organisationsdesign:

 1. Strategi (strukturen följer strategi), kontra strukturen (organisationsdesignen inverkar på framtida strategier),

 2. Ansvar (för dagens mål) kontra anpassningsförmåga (till framtida förändringar)

 3. Stegar (vertikala hierarkier) kontra ringar (de horisontella nätverken)

 4. Egennytta (individ) kontra uppdragframgång (avdelning, affärsenhet, företaget).

Jämför också: Greiner Tillväxtfasermodell och Simons, Levers of Control.


Styrkor med organisationskarta. Fördelar

 • Transparent och förutsägbart. Hjälper till att förstå vad som bör hända inom företaget.
 • Erbjuder en snabb ögonblicksbild av den formella hierarkin i en organisation.
 • Vem ansvarar för olika saker. Vem rapporterar till vem.

Begränsningar med organisatoriska kartor. Nackdelar

 • Statiskt och oflexibelt. Organisationsförändring och går igenom Tillväxtfasermodell.
 • Hjälper inte till så mycket med att faktiskt förstå vad som händer inom den informella organisationen. I verkligheten uppför sig organisationen mycket kaotiskt och följer ofta komplex gissnings- och förstärkningsmekanismer (Kärngruppsteorin Kleiner).
 • Traditionella orgtabeller kan inte hantera förändringsgränser hos företag tack vare Utkontraktering , informationsteknik, strategiska allianser och Nätverksekonomin.

Bok: Robert Simons - Levers of organization Design -


Organisationskarta Forumet
  Where are Projects in Organization Chart?
In some large company, with different lines of bus...
     
 
  Your Employees' Work is Changing: From a Job to Several Roles
We live and work in a very dynamic and competitive...
     
 
  Organization Chart for Export / Import Business
What way is the best to organize an export/import ...
     
 
  The Fluid Organogram
Organizational design today has to respond to loca...
     
 
  What are Line Relationships?
Line relationships are superior-subordinate relati...
     
 
  How do You Keep Organizational Charts Current?
Organization charts are most commonly out-of-date ...
     
 
  Special Organizational Structure for Construction Industry?
In the construction industry, health problems and ...
     
 
  The Future Proof Organization
An idea that has fascinates me is to make the c...
     
 
  Reorganizing a Radiology Department
Anyone in the health care sector know of good ways...
     
 
  Higher End Uses of Org Charts
I am doing research for federal government and wou...
     
 
  Organizational Charts Say a Lot About the Organization at a Glance
I think the choice of an organizational chart/stru...
     
 
  When is an Organization Chart Out of Date?
When should an organization chart be considered ou...
     
 
  Utility of Organizational Charts
The purposes of an org chart are specific:
In...
     
 
  Channels of Communication Within an Organisation?
What are the communication channels within an orga...
     
 
  Importance of Organisational Structure
Let's assemble a list of the importance of an orga...
     
 
  Organization Chart Software
Can anyone help me find org chart software ...
     
 
  Organization Structure vs. Charts
How does an organization structure differ from org...
     
 
  Organisation Chart and Communication
Is it true that the organisation chart dictates th...
     
 

Organisationskarta Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Organisationskarta Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Organisationskarta Premium
  Levels in Organisations and Role Clarity
Broadly-based on the concept of the Requisite Orga...
     
 
  When is an Organization Design Good? 7 Indicators of an Effective Organization
Today, most managers believe that happy, committed...
     
 
  Should Structure Follow Strategy?
When you're creating organization charts, you'll o...
     
 

Expert Tips (ENG) - Organization Chart Premium
 

Advantages and Disadvantages of the Matrix StructureBli Medlem

Advantages:
+ The matrix structure fo...
Usage (application): Organization Design
 
 
 

Organization Charts are CompromisesBli Medlem

Any organization structure you design is per defin...
Usage (application): Creating Organization Charts
 
 
 

Advantages and Disadvantages of a Functional StructureBli Medlem

Advantages:
+ The functional structure...
Usage (application): Organization Design
 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational DesignBli Medlem

When setting up a business or organization, it is ...
Usage (application): Organization Set Up, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentalization
 
 
 

Implementing CoordinationBli Medlem

When the first draft org chart is completed and th...
Usage (application): Linking the Activities / Tasks
 
 
 

Implementing SpecializationBli Medlem

Organization charts are (the) key instrument to ac...
Usage (application): Task Allocation
 
 
 

Marketing OrganizationBli Medlem

Booz Allen identified 6 types of marketing organiz...
Usage (application): Options to Consider
 
 

Resurser - Organisationskarta Premium
 

Nyheter om Organisationsschema StrukturBli Medlem


     
 

Nyheter om Organisationsmodeller OrganisationsstrukturBli Medlem


     
 

Videor om Organisationsschema StrukturBli Medlem


     
 

Videor om Organisationsmodeller OrganisationsstrukturBli Medlem


     
 

Presentationer om Organisationsschema StrukturBli Medlem


     
 

Presentationer om Organisationsmodeller OrganisationsstrukturBli Medlem


     
 

Mer om Organisationsschema StrukturBli Medlem


     
 

Mer om Organisationsmodeller OrganisationsstrukturBli Medlem


     

Jämför organisationskartor med: Levers of Control  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Kaosteori Lorenz  |  Tillväxtfasermodell  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Organiska Organisationer  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  POSDCORB Funktioner om Management


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.