Organisationskarta

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Karta över en Hierarkisk organisation Vad är en organisationskarta? Beskrivning

Varje organisation har både en formell och informell organisatorisk struktur. Exempel på organisatorisk strukturer är:

 • Hierarkisk struktur (som är vanligaa för mindre entreprenörsmässiga organisationen)
 • Linjepersonalsstruktur, Linjeorganisation
 • Funktionell eller avdelningsstruktur (som baseras på funktion, produkter/tjänster, kundtyp, geografisk region)
 • Matrisstruktur (dubbla rapporteringslinjer)

Dessa formella strukturer av organisationer kan presenteras i form av en organisationskarta. Ibland också refereras till som den organisatoriska kartan, organigrammet, organogrammet eller orgtabellen. Den visar grafiskt den hierarkiska maktbefogenheten, rollerna och ansvaret, funktionerna och relationen inom en organisation. För en nyanställd kan organisationskartan hjälpa till att förstå vad som bör ske inom företaget. (Den informella strukturen representerar vad som faktiskt uppstår inom organisationen.)Karta över en Linje organisationMånga personer har pekat ut svagheter och begränsningar av orgtabeller. Andra har myntat en samling av förvirrande modeord för att klassa organisationer, inklusive sammankopplade organisationer, transnationella organisationer, front-bak organisationer, gränslösa organisationer, lärande organisationer, virtuella organisationer och sociala nätverk.


Hursomhelst så fortsätter ändå den organisatoriska designen att vara ett av de viktigare och utmanande kraven för högsta ledningen, därför att den inverkar på och sammanbinder affären och koncernstrategin, marknadsföring, beslutsfattandet, kommunikationen, ekonomin och investering, och ledarskapet inom alla organisationer. Organisationskartor kommer att fortsätta att spela en större roll i denna process, även om de kan komma att se mycket annorlunda ut än de traditionella träliknande formerna från förr. Därför att personer kan snabbt, absorbera informationen när den visas i en grafisk form.

 

Ursprunget till organisatoriskkarta. Historia

Det är inte osannolikt att de forntida egyptierna redan då dokumenterade deras metoder för hur de la upp arbetet för deras massiva offentliga projektarbeten beräknar på ett eller annat sätt. Emellertid den första verkliga organisationskartan skapades antagligen år 1854 av Daniel McCallum, ledaren för New York och Erie järnvägföretaget. Karta över en Funktionell organisation McCallum var ansvarig för att skapa en linje om nästan 500 mil som sträcker  sig från staden Jersey  till Pennsylvania och New York till stränderna vid Great Lakes.


McCallum noterade att ”vid allt annat lika, så bör en lång väg bör opereras för en mindre kostnad per mil än en kort”.   Men saker var inte lika. De nödvändiga funktionerna hos ett järnvägsföretag - koordinering leveranser av frakt och personal och att reparera bilar och spår och att övervaka positioner för tågen - försvårades kolossalt mycket mer över 500 mil än över 50 mil. Utan en effektiv organisation så blev extra tillverkad mil av järnvägsspår dyrare att operera. McCallum utvecklade organisationskartor, som enligt författaren Henry Varnum Poor påminde om ett träd. Dess upphov representerade presidenten och bolagsstyrelsen. Dess förgreningar var de fem funktionella uppdelningarna och passagerarna och fraktavdelningar. Det lämnar indikerat de olika lokala biljett och fraktagenter, besättningar och förmännen, och så vidare.


Historiskt är organisationskartan en symbol för evolutionen av västs industri från att i grunden vara personlig till sin natur för företagen som i skapandet av organisatoriska kapaciteter blev en nödvändighet för överlevnad.


Användningen av organisationskarta. Användningsområden

 • Karta över en Matris organisation Definiera rollerna och personalansvar för alla inom organisationen.
 • Upprätta en hierarkisk struktur av befogenhet, mandat, makt och inte minst beslutsfattandet.
 • Upprätta kommunikationkanalerna och informationsflöden som inkorporerar en kedja av styrning med specifika regler och regleringar som relaterar till rapporteringsprocedurer och ansvarsmetoder.
 • Upprätta kontrollmekanismer, som t.ex. graden av centralisering och spannet av kontroll. Jämför: Centralisering och Decentralisering.
 • Upprättande av strategier för koordination av arbetsutföranden.
 • Upprättande av beslutsprocesser.
 • Upprättande av specifika operativa funktioner och av uppgifter.

Skapa en organisatorisk karta. Process

Robert Simons (Levers of organisation Design, 2005) föreslår att det finns fyra huvudsakliga skikt eller nivåer bakomliggande alla typer av organisationsdesign:

 1. Strategi (strukturen följer strategi), kontra strukturen (organisationsdesignen inverkar på framtida strategier),

 2. Ansvar (för dagens mål) kontra anpassningsförmåga (till framtida förändringar)

 3. Stegar (vertikala hierarkier) kontra ringar (de horisontella nätverken)

 4. Egennytta (individ) kontra uppdragframgång (avdelning, affärsenhet, företaget).

Jämför också: Greiner Tillväxtfasermodell och Simons, Levers of Control.


Styrkor med organisationskarta. Fördelar

 • Transparent och förutsägbart. Hjälper till att förstå vad som bör hända inom företaget.
 • Erbjuder en snabb ögonblicksbild av den formella hierarkin i en organisation.
 • Vem ansvarar för olika saker. Vem rapporterar till vem.

Begränsningar med organisatoriska kartor. Nackdelar

 • Statiskt och oflexibelt. Organisationsförändring och går igenom Tillväxtfasermodell.
 • Hjälper inte till så mycket med att faktiskt förstå vad som händer inom den informella organisationen. I verkligheten uppför sig organisationen mycket kaotiskt och följer ofta komplex gissnings- och förstärkningsmekanismer (Kärngruppsteorin Kleiner).
 • Traditionella orgtabeller kan inte hantera förändringsgränser hos företag tack vare Utkontraktering , informationsteknik, strategiska allianser och Nätverksekonomin.

Bok: Robert Simons - Levers of organization Design -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Organisationskarta Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (27 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Organisationskarta.


Special Organizational Structure for Construction Industry?
In the construction industry, health problems and security risks are always nearby and there are many crisis situations. (...)
13
 
2 reaktioner
Channels of Communication Within an Organisation?
What are the communication channels within an organisation? (...)
11
 
0 reaktioner
Bypassing your Boss / Position in the Line of Authority
Can one bypass a certain position in the line of authority in an organization? (...)
11
 
2 reaktioner
Organization Chart Software
Can anyone help me find org chart software that is able to handle matrix orgs? We have looked at 10 different versions. (...)
11
 
2 reaktioner
Reorganizing a Radiology Department
Anyone in the health care sector know of good ways to think through merging two diagnostic imaging departments in an aca (...)
8
 
0 reaktioner
Organisation Chart and Communication
Is it true that the organisation chart dictates the network of communication? (...)
7
 
1 reaktioner
Utility of Organizational Charts
The purposes of an org chart are specific: Internal purpose - employees need to know where they fit, to whom do they re (...)
6
 
0 reaktioner
What are Line Relationships?
Line relationships are superior-subordinate relationships and can be traced in a "chain of command" from the organizatio (...)
6
 
0 reaktioner
Organization Chart for Export / Import Business
What way is the best to organize an export/import business (in terms of staff and their responsibilities) given that: pr (...)
5
 
2 reaktioner
Information Flow and Hierarchy Structure
How does information flow in a typical (ICT) company, when using the hierarchy? (...)
5
 
1 reaktioner
Importance of Organisational Structure
Let's assemble a list of the importance of an organisational structure here.. Who can provide some points? (...)
5
 
0 reaktioner
Organization Design as an HR Offering
Good day. How do you create and implement internal Organization Design capabilities as an HR offering? What are the step (...)
4
 
1 reaktioner
Top Level Organization of the Ministry of Education (Education Department)
The Ministry of Education (Education Department) is the backbone for the development of any society. It should therefor (...)
3
 
2 reaktioner
Where are Projects in Organization Chart?
In some large company, with different lines of business, whenever a project is undertaken, the main decisions and planni (...)
3
 
1 reaktioner
Organization Chart for a Manufacturing Company
What is the optimal organization chart for manufacturing companies? It should not compromise any activity. (...)
1
 
0 reaktioner
The Fluid Organogram
Organizational design today has to respond to local, strategic and global challenges – normally unpredictable. In this c (...)
0
 
2 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Organisationskarta. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Should Structure Follow Strategy?
When you're creating organization charts, you'll often have to deal with the eternal question: Does structure follow str (...)
96
 
12 reaktioner

Org Chart of a Virtual Organization
Could a virtual organization have an organization chart? What would that look like? (...)
70
 
3 reaktioner

Levels in Organisations and Role Clarity
Broadly-based on the concept of the Requisite Organisation and Stratified Systems Theory (Elliott Jaques), we can distin (...)
47
 
26 reaktioner

What is a Divisional Structure?
The divisional organization structure can be seen as one type of functional structure, or as a seperate organizational s (...)
38
 
2 reaktioner

When is an Organization Design Good? 7 Indicators of an Effective Organization
Today, most managers believe that happy, committed, actively involved employees and a positive corporate culture are imp (...)
31
 
26 reaktioner

Your Employees' Work is Changing: From a Job to Several Roles
We live and work in a very dynamic and competitive world. In order to survive, our organizations are forced to be flexib (...)
26
 
32 reaktioner

The First Organization Chart
Who could supply me with a copy of the 1854 org chart made by Daniel McCallum? Who has proof of even earlier organizatio (...)
24
 
4 reaktioner

Higher End Uses of Org Charts
I am doing research for federal government and would like to know: how is your organization using the organization chart (...)
20
 
1 reaktioner

Organizational Charts Say a Lot About the Organization at a Glance
I think the choice of an organizational chart/structure should be and is unique to the needs of the organization. Organi (...)
17
 
0 reaktioner

How do You Keep Organizational Charts Current?
Organization charts are most commonly out-of-date because they are such a fuss to prepare and update. The majority of or (...)
15
 
1 reaktioner

When is an Organization Chart Out of Date?
When should an organization chart be considered out-of-date? (...)
13
 
5 reaktioner

The Future Proof Organization
An idea that has fascinates me is to make the concept of future proof organizations tangible. A future proof organizat (...)
9
 
3 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Organization Chart (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Advantages and Disadvantages of the Matrix Structure

Organization Design
Advantages: + The matrix structure focuses on the unique needs of particular products, services, customers and/or geog (...)

Organization Charts are Compromises

Creating Organization Charts
Any organization structure you design is per definition a compromise between the various possibilities, each with their (...)

Advantages and Disadvantages of a Functional Structure

Organization Design
Advantages: + The functional structure encourages people with jobs in the same area of specialization to work together. (...)

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

Organization Set Up, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentalization
When setting up a business or organization, it is important to think about the roles, processes and relationships within (...)

Implementing Coordination

Linking the Activities / Tasks
When the first draft org chart is completed and the tasks have been assigned to manageable departments, the next phase i (...)

Implementing Specialization

Task Allocation
Organization charts are (the) key instrument to achieve specialization in any organization. Two forms can be distinguis (...)

Marketing Organization

Options to Consider
Booz Allen identified 6 types of marketing organizations (May 29 2006 of Brandweek): 1. Marketing Masters: authority to (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Organisationskarta. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför organisationskartor med: Levers of Control  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Kaosteori Lorenz  |  Tillväxtfasermodell  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Organiska Organisationer  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  POSDCORB Funktioner om Management


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Organisationskarta? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 27-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.