logo

Organisationskarta

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

207 itens • 1.649.704 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är en organisationskarta? Beskrivning

Karta över en Hierarkisk organisation

Varje organisation har både en formell och informell organisatorisk struktur. Exempel på organisatorisk strukturer är:

 • Hierarkisk struktur (som är vanligaa för mindre entreprenörsmässiga organisationen)
 • Linjepersonalsstruktur, Linjeorganisation
 • Funktionell eller avdelningsstruktur (som baseras på funktion, produkter/tjänster, kundtyp, geografisk region)
 • Matrisstruktur (dubbla rapporteringslinjer)

Dessa formella strukturer av organisationer kan presenteras i form av en organisationskarta. Ibland också refereras till som den organisatoriska kartan, organigrammet, organogrammet eller orgtabellen. Den visar grafiskt den hierarkiska maktbefogenheten, rollerna och ansvaret, funktionerna och relationen inom en organisation. För en nyanställd kan organisationskartan hjälpa till att förstå vad som bör ske inom företaget. (Den informella strukturen representerar vad som faktiskt uppstår inom organisationen.)Karta över en Linje organisationMånga personer har pekat ut svagheter och begränsningar av orgtabeller. Andra har myntat en samling av förvirrande modeord för att klassa organisationer, inklusive sammankopplade organisationer, transnationella organisationer, front-bak organisationer, gränslösa organisationer, lärande organisationer, virtuella organisationer och sociala nätverk.


Hursomhelst så fortsätter ändå den organisatoriska designen att vara ett av de viktigare och utmanande kraven för högsta ledningen, därför att den inverkar på och sammanbinder affären och koncernstrategin, marknadsföring, beslutsfattandet, kommunikationen, ekonomin och investering, och ledarskapet inom alla organisationer. Organisationskartor kommer att fortsätta att spela en större roll i denna process, även om de kan komma att se mycket annorlunda ut än de traditionella träliknande formerna från förr. Därför att personer kan snabbt, absorbera informationen när den visas i en grafisk form.

 

Ursprunget till organisatoriskkarta. Historia

Det är inte osannolikt att de forntida egyptierna redan då dokumenterade deras metoder för hur de la upp arbetet för deras massiva offentliga projektarbeten beräknar på ett eller annat sätt. Emellertid den första verkliga organisationskartan skapades antagligen år 1854 av Daniel McCallum, ledaren för New York och Erie järnvägföretaget. Karta över en Funktionell organisation McCallum var ansvarig för att skapa en linje om nästan 500 mil som sträcker  sig från staden Jersey  till Pennsylvania och New York till stränderna vid Great Lakes.


McCallum noterade att ”vid allt annat lika, så bör en lång väg bör opereras för en mindre kostnad per mil än en kort”.   Men saker var inte lika. De nödvändiga funktionerna hos ett järnvägsföretag - koordinering leveranser av frakt och personal och att reparera bilar och spår och att övervaka positioner för tågen - försvårades kolossalt mycket mer över 500 mil än över 50 mil. Utan en effektiv organisation så blev extra tillverkad mil av järnvägsspår dyrare att operera. McCallum utvecklade organisationskartor, som enligt författaren Henry Varnum Poor påminde om ett träd. Dess upphov representerade presidenten och bolagsstyrelsen. Dess förgreningar var de fem funktionella uppdelningarna och passagerarna och fraktavdelningar. Det lämnar indikerat de olika lokala biljett och fraktagenter, besättningar och förmännen, och så vidare.


Historiskt är organisationskartan en symbol för evolutionen av västs industri från att i grunden vara personlig till sin natur för företagen som i skapandet av organisatoriska kapaciteter blev en nödvändighet för överlevnad.


Användningen av organisationskarta. Användningsområden

 • Karta över en Matris organisation Definiera rollerna och personalansvar för alla inom organisationen.
 • Upprätta en hierarkisk struktur av befogenhet, mandat, makt och inte minst beslutsfattandet.
 • Upprätta kommunikationkanalerna och informationsflöden som inkorporerar en kedja av styrning med specifika regler och regleringar som relaterar till rapporteringsprocedurer och ansvarsmetoder.
 • Upprätta kontrollmekanismer, som t.ex. graden av centralisering och spannet av kontroll. Jämför: Centralisering och Decentralisering.
 • Upprättande av strategier för koordination av arbetsutföranden.
 • Upprättande av beslutsprocesser.
 • Upprättande av specifika operativa funktioner och av uppgifter.

Skapa en organisatorisk karta. Process

Robert Simons (Levers of organisation Design, 2005) föreslår att det finns fyra huvudsakliga skikt eller nivåer bakomliggande alla typer av organisationsdesign:

 1. Strategi (strukturen följer strategi), kontra strukturen (organisationsdesignen inverkar på framtida strategier),

 2. Ansvar (för dagens mål) kontra anpassningsförmåga (till framtida förändringar)

 3. Stegar (vertikala hierarkier) kontra ringar (de horisontella nätverken)

 4. Egennytta (individ) kontra uppdragframgång (avdelning, affärsenhet, företaget).

Jämför också: Greiner Tillväxtfasermodell och Simons, Levers of Control.


Styrkor med organisationskarta. Fördelar

 • Transparent och förutsägbart. Hjälper till att förstå vad som bör hända inom företaget.
 • Erbjuder en snabb ögonblicksbild av den formella hierarkin i en organisation.
 • Vem ansvarar för olika saker. Vem rapporterar till vem.

Begränsningar med organisatoriska kartor. Nackdelar

 • Statiskt och oflexibelt. Organisationsförändring och går igenom Tillväxtfasermodell.
 • Hjälper inte till så mycket med att faktiskt förstå vad som händer inom den informella organisationen. I verkligheten uppför sig organisationen mycket kaotiskt och följer ofta komplex gissnings- och förstärkningsmekanismer (Kärngruppsteorin Kleiner).
 • Traditionella orgtabeller kan inte hantera förändringsgränser hos företag tack vare Utkontraktering , informationsteknik, strategiska allianser och Nätverksekonomin.

Bok: Robert Simons - Levers of organization Design


Särskild Intressegrupp SIG

Organisationskarta Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (26 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Organisationskarta. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne What is a Divisional Structure?
The divisional organization structure can be seen as one type of functional structure, or as a seperate organizational strucure. It is often broken down into three types of divisional structures: 1....
Betyg37
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Your Employees' Work is Changing: From a Job to Several Roles
We live and work in a very dynamic and competitive world. In order to survive, our organizations are forced to be flexible and high-performing too. This is increasingly influencing the way work and jo...
Betyg26
 
Kommentarer33 kommentarer
ämne Special Organizational Structure for Construction Industry?
In the construction industry, health problems and security risks are always nearby and there are many crisis situations. Which organization structure could be followed by management at project site lo...
Betyg13
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Channels of Communication Within an Organisation?
What are the communication channels within an organisation?...
Betyg12
 
ämne Bypassing your Boss / Position in the Line of Authority
Can one bypass a certain position in the line of authority in an organization?...
Betyg11
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Organization Chart Software
Can anyone help me find org chart software that is able to handle matrix orgs? We have looked at 10 different versions. None can flexibly do matrix orgs. Any ideas?...
Betyg11
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Organisation Chart and Communication
Is it true that the organisation chart dictates the network of communication?...
Betyg7
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Reorganizing a Radiology Department
Anyone in the health care sector know of good ways to think through merging two diagnostic imaging departments in an academic hospital and come up with a new org structure. Current structure of the tw...
Betyg7
 
ämne Utility of Organizational Charts
The purposes of an org chart are specific: Internal purpose - employees need to know where they fit, to whom do they report, who reports to them, and the corollary, to whom do they not report. Exter...
Betyg6
 
ämne What are Line Relationships?
Line relationships are superior-subordinate relationships and can be traced in a "chain of command" from the organization president through a succession of levels of managers to the lowest worker....
Betyg6
 
ämne Organization Chart for Export / Import Business
What way is the best to organize an export/import business (in terms of staff and their responsibilities) given that: products are manufactured in HQ Germany, imported to Mexico from Germany and expor...
Betyg5
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Information Flow and Hierarchy Structure
How does information flow in a typical (ICT) company, when using the hierarchy?...
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Importance of Organisational Structure
Let's assemble a list of the importance of an organisational structure here.. Who can provide some points?...
Betyg5
 
ämne Organization Design as an HR Offering
Good day. How do you create and implement internal Organization Design capabilities as an HR offering? What are the steps that should be taken to ensure successful implementation and adoption?...
Betyg4
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Top Level Organization of the Ministry of Education (Education Department)
The Ministry of Education (Education Department) is the backbone for the development of any society. It should therefore reside under the Public Policy and Management/Administration Ministry and be b...
Betyg3
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Where are Projects in Organization Chart?
In some large company, with different lines of business, whenever a project is undertaken, the main decisions and planning will typically be carried out by: • The GM or Finance Manager of the line of...
Betyg3
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Organization Chart for a Manufacturing Company
What is the optimal organization chart for manufacturing companies? It should not compromise any activity....
Betyg1
 
ämne The Fluid Organogram
Organizational design today has to respond to local, strategic and global challenges – normally unpredictable. In this context I propose the fluid organogram coupled with clutter free communication: ...
Betyg0
 
Kommentarer2 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Organisationskarta

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Organisationskarta. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Should Structure Follow Strategy?
When you're creating organization charts, you'll often have to deal with the eternal question: Does structure follow strategy or does strategy follow structure ? But you have to refine it and relate ...
Betyg96
 
Kommentarer12 kommentarer

🥈 Org Chart of a Virtual Organization
Could a virtual organization have an organization chart? What would that look like?...
Betyg70
 
Kommentarer3 kommentarer

🥉 Levels in Organisations and Role Clarity
Broadly-based on the concept of the Requisite Organisation and Stratified Systems Theory (Elliott Jaques), we can distinguish the following Levels in Organisations: Level 1: SPECIALIST, time horiz...
Betyg47
 
Kommentarer26 kommentarer

ämne When is an Organization Design Good? 7 Indicators of an Effective Organization
Today, most managers believe that happy, committed, actively involved employees and a positive corporate culture are important measures of effectiveness. Richard L. Daft in his book 'Organization The...
Betyg31
 
Kommentarer26 kommentarer

ämne The First Organization Chart
Who could supply me with a copy of the 1854 org chart made by Daniel McCallum? Who has proof of even earlier organizational charts? Please send them to me, thanks....
Betyg28
 
Kommentarer4 kommentarer

ämne Higher End Uses of Org Charts
I am doing research for federal government and would like to know: how is your organization using the organization chart / table of organization for budgeting, analysis, etc.? Are organization charts ...
Betyg20
 
Kommentarer1 kommentarer

ämne Organizational Charts Say a Lot About the Organization at a Glance
I think the choice of an organizational chart/structure should be and is unique to the needs of the organization. Organizational charts say a lot about the organization at a glance including responsib...
Betyg17
 
ämne How do You Keep Organizational Charts Current?
Organization charts are most commonly out-of-date because they are such a fuss to prepare and update. The majority of organizations are using PowerPoint, which creates attractive charts for smaller or...
Betyg15
 
Kommentarer1 kommentarer

ämne When is an Organization Chart Out of Date?
When should an organization chart be considered out-of-date?...
Betyg13
 
Kommentarer5 kommentarer

ämne The Future Proof Organization
An idea that has fascinates me is to make the concept of future proof organizations tangible. A future proof organization results from an assortment of individuals who see themselves as future proof...
Betyg9
 
Kommentarer3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Organization Chart (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Advantages and Disadvantages of the Matrix Structure

Organization Design
Advantages: + The matrix structure focuses on the unique needs of particular products, services, customers and/or geog...
Subject

Organization Charts are Compromises

Creating Organization Charts
Any organization structure you design is per definition a compromise between the various possibilities, each with their ...
Subject

Advantages and Disadvantages of a Functional Structure

Organization Design
Advantages: + The functional structure encourages people with jobs in the same area of specialization to work together....
Subject

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

Organization Set Up, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentalization
When setting up a business or organization, it is important to think about the roles, processes and relationships within...
Subject

Implementing Coordination

Linking the Activities / Tasks
When the first draft org chart is completed and the tasks have been assigned to manageable departments, the next phase i...
Subject

Implementing Specialization

Task Allocation
Organization charts are (the) key instrument to achieve specialization in any organization. Two forms can be distinguis...
Subject

Marketing Organization

Options to Consider
Booz Allen identified 6 types of marketing organizations (May 29 2006 of Brandweek): 1. Marketing Masters: authority to...
Informationskällor

Olika informationskällor om Organisationskarta. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

Effective Organizational Design in Short: Steps, Types, Key Factors and Tips

Organizational Design, Organizational Structure, Organization Chart, Organogram
This concise presentation elaborates on effective organizational design and structures. The presentation includes the fo...
Presentation

Organizations and Structures

Organizational Structure, Departmentalization, Centralization, Decentralization
Good presentation on Organizational Design. Author: Michael Crandall. First of all the concept of “organizations” is e...
Presentation

Designing Organization Charts: Main Issues and Types

Organization Design, Organization Chart, Organizational Structure
Good presentation by Stephen Robbins and David Decenzo with lots of example org charts. Topics: - Identify and define t...
Presentation

Organizational Structures: Principles, Types and Diferences

Organizational Structure, Organizational Design
This presentation contains information about organizational structures and designs includes the following sections: 1. ...
Presentation

Organization Chart Diagrams

Organizational Development
Download and edit these 12manage PowerPoint graphics for limited personal, educational and business use. Republishing i...
Bild

Funny Org Chart Picture

Org. Charts / Culture
Funny picture to explain organization charts and/or organizational culture....
Presentation

Brief Overview of the Informal Organization

Informal Organization
Presentation that elaborates on the concept of informal organization. The presentation includes the following sections: ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Organisationskarta.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför organisationskartor med: Levers of Control  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Kaosteori Lorenz  |  Tillväxtfasermodell  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Organiska Organisationer  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  POSDCORB Funktioner om Management


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Organisationskarta? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 2-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.