Karismatiskt Ledarskap
(Weber)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Karismatiske ledaren Mahatma Gandhi Vad är karismatiskt Ledarskap? Beskrivning

Karismatiskt Ledarskap definieras av Max Weber som ”vilande på hängivenhet till den ovanliga heligheten, hjältemodet eller exemplarisk karaktär hos en individuell person och till normgivande mönster eller system som avslöjats eller förordats av honom”. Han definierar Karisma som ”en bestämd kvalitet i en individs personlighet, på grund av denna förmåga är han ställd vid sidan från vanliga män och behandlas som begåvad med övernaturligt, övermänskligt, eller åtminstone specifikt ovanliga förmågor eller kvaliteter. Dessa är liksom inte tillgängliga för ordinära personer utan betraktas som ett gudomligt ursprung eller mycket exemplariskt och med utgångspunkt från dessa kom den berörda individen att behandlas som en ledare (...). Hur kvaliteten i fråga slutligen kommer att bedömas från ett etiskt, estetiskt eller annan sådan synvinkel är naturligt neutralt för syftet med definitionen”.


Den Karismatiske personen har en anmärkningsvärd förmåga att renodla komplexa idéer till korta budskap t.ex. (”jag har en dröm”); de kommunicerar genom att använda symboler, analogier, metaforer och berättelser. Dessutom uppskattar de risker och känner sig tomma utan detta, de är stora optimister, de är rebeller som slåss för överenskommelser, och de kan verka idiosynkratiska.


Karismatiska ledare föreställs som organisatoriska hjältar eller magiska ledare som har den sociala maktgrunden som iscensätter produktioner, lanserar nya företag, inspirerar organisatorisk förnyelse och som erhåller extraordinäraa resultat från organisatoriska medlemmar. Dessa ledare inspirerar till förtroende, tro och tilltro för dem. Naturligtvis är inget av detta en garanti för att uppdraget kommer att bli korrekt, etiskt eller framgångsrikt.
 

Ursprunget till den Karismatiska Ledarskapsmodellen. Historia

Den tyska sociologen Max Weber urskiljde tillbaka på 20-talet tre ideala typer av ledarskap, dominans och auktoritet:

 1. Karismatisk dominans (familje- och religiösa sammanhang),
 2. Feodal/traditionell dominans (patriarker, patrimonalism, feodalism), och
 3. Byråkratisk/legal dominans (moderna lag och stat, byråkratin).

Robert House (1977) använde fyra formuleringar för att definiera karismatiskt ledarskap:

 1. Dominant.
 2. Stark lust till att påverka andra.
 3. Självsäkerhet.
 4. Stark känsla av ens egna moraliska värderingar.

Conger & Kanungo (1998) beskriver fem beteendeattribut hos Karismatiska ledare:

 1. Vision och artikulering.
 2. Känslighet för miljön.
 3. Känslighet för medlemmens behov.
 4. Personligt risktagande.
 5. Att utföra ett okonventionellt beteende.

För en tid sedan karakteriserades karisma som sceniskt (Gardner & Alvolio, 1998): karismatiskt ledarskap är en intryckskapande ledningsprocess antagande ett sceniskt agerande att inrama, skriva, att arrangera och att utföra. Jämför också: Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi.


Användningen av karismatiskt Ledarskapsstil. Användningsområden

 • I svåra tider eller omständigheter liksom en akut organisatorisk helomvändning. Jämför: Krishantering.
 • Notera att det enligt Weber, behöver den karismatiske ledaren inte vara en positiv kraft. Både Mahatma Gandhi och Adolf Hitler kunde någorlunda betraktas som karismatiska ledare. Jämför: Betjänanande Ledarskap
 • Se Kärngrupps- (Core Group) teorin för några av de mekanismer som ligger bakom karismatiskt ledarskap.

Stegen i Karismatiskt Ledarskapsapproachen. Process

Jay Conger föreslog (1989) följande fyrstegsmodell för karismatiskt ledarskap:

 1. Ständig pågående bedömning av omgivningarna och att formulera en vision.
 2. Kommunikation av visionen, genom att använda motiverade och övertalande argument.
 3. Bygga förtroende och förpliktelse. Underlydande måste önska och stödja ledarens mål och detta uppnås troligtvis på annat sätt än med tvång; snarare bygger ledaren upp ett förtreonde för honom som ledare och genomförbarheten av målen; det är troligt att detta kommer att genomföras med ett visst mått av personligt risktagande, okonventionell expertis och självuppoffring.
 4. Uppnå visionen. Att använda förebilder, självbestämmande makt och okonventionell taktik.

Styrkor med karismatisk Ledarskapsstil. Fördelar

 • Resultat på förhållandevis starka obestridda nivåer av hörsamhet.
 • Användbart under svåra tider eller omständigheter, liksom en akut organisatorisk omvandling. Jämför: Krishantering.
 • Effektfullt. Om den karismatiske ledarens vision är den rätta, kan denna ledarskapsstil vara extremt effektfullt.
 • Retorisk förmåga. Jämför: Inramning, Framing (Tversky).
 • Driftig inre klarhet, visionär som är okonventionell och som är exemplariska.

Begränsningar med en karismatisk Ledarskapsstil. Nackdelar

 • Resultat på förhållandevis starka obestridda nivåer av hörsamhet. Tendens till att samla på sig svaga ”ja sägare” runt om honom. Dålig delegering.
 • Att personalen besitter dessa kunskaper och attribut är förhållandevis sällsynt.
 • Tendens till narcissism. Tappa verklighetsförankringen. Okänsligt för andra. Jämför: Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 • Brist på ansvar. Frihet från inre (moraliska) konflikter. Värderingarna hos den karismatiske ledaren är nödvändigt. Om dessa ledare är välvilliga mot andra kan de stegra och omforma ett helt företag. Men, om de är själviska eller dåliga, kan de skapa kulterer och i själva verket våldta medarbetarens medvetande.
 • Oförutsägbart. Potentiellt farligt.

Karismatiskt Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum om Karismatiskt Ledarskap  

De senaste ämnena om: Karismatiskt Ledarskap.


HOW MUCH Charisma is Best for Leaders?
Charismatic leaders can motivate others to perform better. Therefore, charismatic leadership is sought-after in the work (...)
8
 
 
Elements of CHARISMA?
C ommunication H umbleness A ssertiveness R esponsiveness I nspiration S elflessness M agnanimity A ppreciation. (...)
2
 
 
Toxic Leaders and Bosses - Lipman-Blumen
Have you had to deal with a toxic boss? Someone who makes your life a misery? Someone who hounds you and who seems deter (...)
2
 
 
Best Practices om Karismatiskt Ledarskap

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 How to Become More Charismatic?
A charismatic person is someone who attracts and inspires others by resonating an aura of charm and attractiveness. Char (...)
24
 
 
🥈 Charismatic Leadership versus Transformational Leadership
I understand charismatic leadership. However, when looking at transformational leadership, there is so much integration (...)
10
 
 
🥉 Charismatic Leaders are Trait-driven: Neo-charismatic Theory of Leadership
A trait is a tendency you have most probably inherited although it could have been learned. A behavior is an action. H (...)
9
 
 
Know the Way, Show the Way and Go the Way...
A CHARISMATIC LEADER is the one who: Knows the Way, Shows the Way and Goes the Way! (...)
8
 
 
Charisma Can Be Dangerous in a Leader
Nearly all of the most destructive leaders in history--Stalin, Hitler, Mao, et al.--were highly charismatic leaders. On (...)
6
 
 
Peter Drucker on Charismatic Leadership
In the late 1980s, I watched an hour-long interview with Peter Drucker. He was asked what he thought of 'charismatic lea (...)
6
 
 
Personal Suffering by Charismatic Leader
One element which enhances charisma is personal suffering undergone by the charismatic leader. This aspect is often not (...)
6
 
 
Organisational Chart of a Charismatic Authority
Colleagues can anyone suggests an org. chart used in a charismatic organisation? (...)
6
 
 
Female Charismatic Leaders
Are there or have there been any female charismatic leaders in past or recent history, or is this mostly a male dominate (...)
6
 
 
The Way Out of Charismatic Leadership. Transition
Throughout the world we are seeing charismatic leaders suffering the penalty of not quiting whilst they were ahead. The (...)
5
 
 
Ethical Behavior Crucial in Charisma
Almost every political leader has its own charismatic attitude in certain situations. However, without moral or ethical (...)
5
 
 
Current Charismatic Leaders
Who, at the present moment do you consider to be prominent charismatic leaders in the world today? Why? (...)
4
 
 
Disadvantages of Charismatic Leadership
One of the minus points of charismatic leadership is that the whole environment is not conducive for personal developmen (...)
4
 
 
Charismatic Leadership Differentiated
Charisma... Is the distinguishing element of charismatic leadership. Charisma is contagious because of the charm content (...)
4
 
 
Charismatic Leadership versus Inspirational Leadership
There is a difference between charismatic leadership and inspirational leadership: while inspirational leaders have char (...)
4
 
 
How Charismatic Leadership is Perceived in Diiferent Societies
I suppose that charismatic leadership has a different meaning in different societies and organizations. 1. In a society (...)
4
 
 
Goal Oriented, Involving and Engaging Leadership
In their article 'Assessing Leadership Styles and Organisational Context', Victor Dulewicz and Malcolm Higgs (Journal of (...)
2
 
 
Conducive Circumstances to Charismatic Leadership
Charismatic leadership is a big advantage when it comes to very complex social situation where people strength is the ke (...)
0
 
 
Zuma: Charismatic Leader?
Is president Zuma a charismatic leader or not? (...)
-1
 
 
Experttips om Charismatic Leadership (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


The Special Abilities of Charismatic Leaders

Understanding Charismatic Leadership (...)
   
 
 
 

How and When Ghandi Became a Charismatic Leader

Analysis of Ghandi Leadership, Biography (...)
   
 
 
 

The Charismatic Leader is a Paradox

How Charismatic Leaders Often Become Led... (...)
   
 
 
 

What is the Most Important Attribute of a Leader?

Quantitative Research Results (...)
   
 
 
 

Why can Charismatic Leaders be so Powerful?

Understanding the Mechanisms behind Charismatic Power (...)
   
 
 
 

Acronym: CHARISMATIC Leadership Traits

Remembering Charismatic Traits (...)
   
 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture (...)
   
 
 
 

The Role of Rhetorical Competence in Charismatic Leadership

Charismatic Leadership, Storytelling, Visionary Leadership (...)
   
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Karismatiskt Ledarskap

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Karismatiskt Ledarskap med : Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Sju Överraskningar Porter  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  7 Goda Vanor Covey  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Ashridge Missionsmodell  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Krishantering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Karismatiskt Ledarskap? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.