Karismatiskt Ledarskap
(Weber)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Den tredelade klassningen på auktoritet. Förklaring till Karismatiskt Ledarskap av Weber och andra. ('22)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Karismatiske ledaren Mahatma Gandhi Vad är karismatiskt Ledarskap? Beskrivning

Karismatiskt Ledarskap definieras av Max Weber som ”vilande på hängivenhet till den ovanliga heligheten, hjältemodet eller exemplarisk karaktär hos en individuell person och till normgivande mönster eller system som avslöjats eller förordats av honom”. Han definierar Karisma som ”en bestämd kvalitet i en individs personlighet, på grund av denna förmåga är han ställd vid sidan från vanliga män och behandlas som begåvad med övernaturligt, övermänskligt, eller åtminstone specifikt ovanliga förmågor eller kvaliteter. Dessa är liksom inte tillgängliga för ordinära personer utan betraktas som ett gudomligt ursprung eller mycket exemplariskt och med utgångspunkt från dessa kom den berörda individen att behandlas som en ledare (...). Hur kvaliteten i fråga slutligen kommer att bedömas från ett etiskt, estetiskt eller annan sådan synvinkel är naturligt neutralt för syftet med definitionen”.


Den Karismatiske personen har en anmärkningsvärd förmåga att renodla komplexa idéer till korta budskap t.ex. (”jag har en dröm”); de kommunicerar genom att använda symboler, analogier, metaforer och berättelser. Dessutom uppskattar de risker och känner sig tomma utan detta, de är stora optimister, de är rebeller som slåss för överenskommelser, och de kan verka idiosynkratiska.


Karismatiska ledare föreställs som organisatoriska hjältar eller magiska ledare som har den sociala maktgrunden som iscensätter produktioner, lanserar nya företag, inspirerar organisatorisk förnyelse och som erhåller extraordinäraa resultat från organisatoriska medlemmar. Dessa ledare inspirerar till förtroende, tro och tilltro för dem. Naturligtvis är inget av detta en garanti för att uppdraget kommer att bli korrekt, etiskt eller framgångsrikt.
 

Ursprunget till den Karismatiska Ledarskapsmodellen. Historia

Den tyska sociologen Max Weber urskiljde tillbaka på 20-talet tre ideala typer av ledarskap, dominans och auktoritet:

 1. Karismatisk dominans (familje- och religiösa sammanhang),
 2. Feodal/traditionell dominans (patriarker, patrimonalism, feodalism), och
 3. Byråkratisk/legal dominans (moderna lag och stat, byråkratin).

Robert House (1977) använde fyra formuleringar för att definiera karismatiskt ledarskap:

 1. Dominant.
 2. Stark lust till att påverka andra.
 3. Självsäkerhet.
 4. Stark känsla av ens egna moraliska värderingar.

Conger & Kanungo (1998) beskriver fem beteendeattribut hos Karismatiska ledare:

 1. Vision och artikulering.
 2. Känslighet för miljön.
 3. Känslighet för medlemmens behov.
 4. Personligt risktagande.
 5. Att utföra ett okonventionellt beteende.

För en tid sedan karakteriserades karisma som sceniskt (Gardner & Alvolio, 1998): karismatiskt ledarskap är en intryckskapande ledningsprocess antagande ett sceniskt agerande att inrama, skriva, att arrangera och att utföra. Jämför också: Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi.


Användningen av karismatiskt Ledarskapsstil. Användningsområden

 • I svåra tider eller omständigheter liksom en akut organisatorisk helomvändning. Jämför: Krishantering.
 • Notera att det enligt Weber, behöver den karismatiske ledaren inte vara en positiv kraft. Både Mahatma Gandhi och Adolf Hitler kunde någorlunda betraktas som karismatiska ledare. Jämför: Betjänanande Ledarskap
 • Se Kärngrupps- (Core Group) teorin för några av de mekanismer som ligger bakom karismatiskt ledarskap.

Stegen i Karismatiskt Ledarskapsapproachen. Process

Jay Conger föreslog (1989) följande fyrstegsmodell för karismatiskt ledarskap:

 1. Ständig pågående bedömning av omgivningarna och att formulera en vision.
 2. Kommunikation av visionen, genom att använda motiverade och övertalande argument.
 3. Bygga förtroende och förpliktelse. Underlydande måste önska och stödja ledarens mål och detta uppnås troligtvis på annat sätt än med tvång; snarare bygger ledaren upp ett förtreonde för honom som ledare och genomförbarheten av målen; det är troligt att detta kommer att genomföras med ett visst mått av personligt risktagande, okonventionell expertis och självuppoffring.
 4. Uppnå visionen. Att använda förebilder, självbestämmande makt och okonventionell taktik.

Styrkor med karismatisk Ledarskapsstil. Fördelar

 • Resultat på förhållandevis starka obestridda nivåer av hörsamhet.
 • Användbart under svåra tider eller omständigheter, liksom en akut organisatorisk omvandling. Jämför: Krishantering.
 • Effektfullt. Om den karismatiske ledarens vision är den rätta, kan denna ledarskapsstil vara extremt effektfullt.
 • Retorisk förmåga. Jämför: Inramning, Framing (Tversky).
 • Driftig inre klarhet, visionär som är okonventionell och som är exemplariska.

Begränsningar med en karismatisk Ledarskapsstil. Nackdelar

 • Resultat på förhållandevis starka obestridda nivåer av hörsamhet. Tendens till att samla på sig svaga ”ja sägare” runt om honom. Dålig delegering.
 • Att personalen besitter dessa kunskaper och attribut är förhållandevis sällsynt.
 • Tendens till narcissism. Tappa verklighetsförankringen. Okänsligt för andra. Jämför: Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 • Brist på ansvar. Frihet från inre (moraliska) konflikter. Värderingarna hos den karismatiske ledaren är nödvändigt. Om dessa ledare är välvilliga mot andra kan de stegra och omforma ett helt företag. Men, om de är själviska eller dåliga, kan de skapa kulterer och i själva verket våldta medarbetarens medvetande.
 • Oförutsägbart. Potentiellt farligt.

Karismatiskt Ledarskap Forumet
  Peter Drucker on Charismatic Leadership
In the late 1980s, I watched an hour-long intervie...
     
 
  How Charismatic Leadership is Perceived in Diiferent Societies
I suppose that charismatic leadership has a differ...
     
 
  Personal Suffering by Charismatic Leader
One element which enhances charisma is personal...
     
 
  Organisational Chart of a Charismatic Authority
Colleagues can anyone suggests an org. chart used ...
     
 
  Ethical Behavior Crucial in Charisma
Almost every political leader has its own charisma...
     
 
  Charismatic Leadership versus Inspirational Leadership
There is a difference between charismatic leadersh...
     
 
  The Way Out of Charismatic Leadership. Transition
Throughout the world we are seeing charismatic lea...
     
 
  Goal Oriented, Involving and Engaging Leadership
In their article 'Assessing Leadership Styles and ...
     
 
  Female Charismatic Leaders
Are there or have there been any female charismati...
     
 
  Charismatic and Toxic Leadership
The difference between a charismatic leader and a ...
     
 
  Charismatic Leadership versus Transformational Leadership
I understand charismatic leadership. However, when...
     
 
  Charismatic Leadership Differentiated
Charisma... Is the distinguishing element of chari...
     
 
  Charismatic Leaders are Trait-driven: Neo-charismatic Theory of Leadership
A trait is a tendency you have most probably in...
     
 
  Conducive Circumstances to Charismatic Leadership
Charismatic leadership is a big advantage when it ...
     
 
  Disadvantages of Charismatic Leadership
One of the minus points of charismatic leadership ...
     
 
  Know the Way, Show the Way and Go the Way...
A CHARISMATIC LEADER is the one who: Knows the Way...
     
 
  Current Charismatic Leaders
Who, at the present moment do you consider to be p...
     
 
  Zuma: Charismatic Leader?
Is president Zuma a charismatic leader or not?...
     
 

Karismatiskt Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Karismatiskt Ledarskap Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Karismatiskt Ledarskap Premium

Expert Tips (ENG) - Charismatic Leadership Premium
 

The Special Abilities of Charismatic LeadersBli Medlem

According to Lussier & Achua (2010), charismati...
Usage (application): Understanding Charismatic Leadership
 
 
 

How and When Ghandi Became a Charismatic LeaderBli Medlem

More about the mechanisms behind Charismatic Leade...
Usage (application): Analysis of Ghandi Leadership, Biography
 
 
 

The Charismatic Leader is a ParadoxBli Medlem

A leader leads. With theatrical or other attribute...
Usage (application): How Charismatic Leaders Often Become Led...
 
 
 

What is the Most Important Attribute of a Leader?Bli Medlem

According to recent research by James M. Kouzes an...
Usage (application): Quantitative Research Results
 
 
 

Why can Charismatic Leaders be so Powerful?Bli Medlem

French and Raven have distinguished 6  
 
 

Acronym: CHARISMATIC Leadership TraitsBli Medlem

C - Challenges his/her boundaries
H - Honors ...
Usage (application): Remembering Charismatic Traits
 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in OrganizationsBli Medlem

Sherwood (2014) introduces the concept of organody...
Usage (application): Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture
 
 
 

The Role of Rhetorical Competence in Charismatic LeadershipBli Medlem

In past research, only little attention was paid t...
Usage (application): Charismatic Leadership, Storytelling, Visionary Leadership
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and OverconfidenceBli Medlem

Fast et al. (2012) researched the relationship bet...
Usage (application): Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
 
 

Resurser - Karismatiskt Ledarskap Premium
 

Nyheter om Ledning WeberBli Medlem


     
 

Nyheter om Karismatiskt LedarskapBli Medlem


     
 

Videor om Ledning WeberBli Medlem


     
 

Videor om Karismatiskt LedarskapBli Medlem


     
 

Presentationer om Ledning WeberBli Medlem


     
 

Presentationer om Karismatiskt LedarskapBli Medlem


     
 

Mer om Ledning WeberBli Medlem


     
 

Mer om Karismatiskt LedarskapBli Medlem


     

Jämför Karismatiskt Ledarskap med : Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Sju Överraskningar Porter  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  7 Goda Vanor Covey  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Ashridge Missionsmodell  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Krishantering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.