Centralisatie en Decentralisatie

Kenniscentrum

   

Het veranderen van de autoriteit om besluiten te nemen en van de overeenkomstige organisatiestructuur. Verklaring van Centralisatie en Decentralisatie.

Inhoud

Premium

Centralisatie en DecentralisatieCentralisatie en Decentralisatie? Beschrijving

Een organisatie moet strategische en operationele besluiten nemen. Waar en door wie moeten  deze besluiten worden genomen? En hoe moet de organisatiestructuur daarop worden aangepast? Centralisatie en het Decentralisatie zijn twee tegenovergestelde manieren om besluitvormingsmacht te verplaatsen en de organisatiestructuur van organisaties dienovereenkomstig te veranderen.

 

Centralisatie:

 • Definitie: Het proces waarin de autoriteit om besluiten te nemen wordt verplaatst en toegewezen wordt aan hogere niveaus in een organisatorische hiërarchie.
 • In een gecentraliseerde organisatie, is de besluitvorming verplaatst naar hogere niveaus of lagen binnen de organisatie, zoals naar een hoofdkantoor, of naar een corporate centrum.
 • De kennis, de informatie en de ideeën worden geconcentreerd aan de bovenkant, en de besluiten worden naar beneden doorgegeven in de organisatie.
 • De span of control van de topmanagers is tamelijk breed, en er bestaan relatief veel lagen in de organisatie. Vergelijk: Fayol.

Decentralisatie:

 • Definitie: Het proces waarin de autoriteit om besluiten te nemen wordt verplaatst en toegewezen wordt aan lagere niveaus in een organisatorische hiërarchie.
 • In een gedecentraliseerde organisatie, is de besluitvorming verplaatst naar lagere niveaus of lagen binnen de organisatie, zoals divisies, bijkantoren, afdelingen of dochterondernemingen.
 • De kennis, de informatie en de ideeën stromen van de werkvloer naar de top van de organisatie.
 • De span of control van de topmanagers is tamelijk gering, en er zijn relatief weinig lagen in de organisatie, omdat er meer autonomie in de lagere niveaus is.

Drie Vormen van decentralisatie

 • Deconcentratie. De zwakste vorm van decentralisatie. De autoriteit om beslissingen te nemen wordt verplaatst naar lagere of regionale niveaus van dezelfde centrale organisatie.
 • Delegatie. Een uitgebreidere vorm van decentralisatie. Door delegatie wordt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming overgebracht naar semi-autonome organisaties niet die geheel door de centrale organisatie worden gecontroleerd, maar uiteindelijk verantwoordelijk zijn.
 • Overdracht. Een derde type van decentralisatie is overdracht. De autoriteit voor besluitvorming wordt volledig overgebracht naar autonome organisatorische eenheden.

Sterke punten van Centralisatie. Kenmerken

 • Filosofie/nadruk op: top-down controle, leiderschap, visie, strategie.

 • Besluitvorming: sterk, autoritair, visionair, charismatisch.

 • Organisatorische verandering: gevormd door bovenkant, visie van leider.
 • Uitvoering: beslissend, snel, gecoördineerd. In staat om snel op belangrijke issues en veranderingen te reageren.
 • Uniformiteit. Er is een geringe kans op meningsverschillen of conflicten tussen delen van de organisatie.

Sterke punten van Decentralisatie. Kenmerken

 • Filosofie/nadruk op: bottom-up, politieke, culturele en lerende aspecten.
 • Besluitvorming: democratisch, participatief, gedetailleerd.
 • Organisatorische verandering: voortkomend uit interacties, organisatorische verschijnselen.
 • Uitvoering: evolutionair, zich ontwikkelend. Flexibel om zich aan te passen aan minder belangrijke issues en veranderingen.
 • Participatie, eigen verantwoordelijkheid. Geringe kans op "not-invented-here-gedrag".
Centralisatie en Decentralisatie Forum
  Excelleer door te Delegeren
Wat wil je liever? Dat iemand je aan het handje ne...
     
 
  Zwakke Punten / Nadelen van Centralisatie en Decentralisatie?
De sterke punten zijn wel genoemd, maar wat zijn n...
     
 
  Bronnen over Centralisatie en Decentralisatie
Ik vroeg me af op basis van welke literatuur dit s...
     
 
  Centralisatie en decentralisatie over locaties
Ik vroeg me af of je bij centralisatie en decentra...
     
 
  The Role of Decentralization in Developing Countries
Improving the communication in development project...
     
 
  Centralization and Decentralization of Political Systems
Were the structures presented by centralized and d...
     
 
  Similarities Between Centralization and Decentralization?
I'm looking for similarities between centralizatio...
     
 
  Decision-making in Germany
Would you say Germany typically has centralized or...
     
 
  Implications of Delegation
How can one evaluate the implications of delega...
     
 
  Divisions Versus Subsidiaries
I need some clarification of what is the differ...
     
 
  Types of Decentralization. Categories
I am looking for a further classification of decen...
     
 
  When is Centralization of Decision-making Better?
Please tell me the circumstances under which centr...
     
 
  Decentralization Requires Involvement and Empowerment
Decentralization is preferred to centralization in...
     
 
  The link between Centralization and Decentralization to Public Administration
What is the link between Centralization and Decent...
     
 
  Centralized & Decentralized Organisation
An idea would be to include comments and examples ...
     
 
  Decentralization Better for Small Businesses?
Decentralization argument works for large business...
     
 
  Direct Communication in Decentralization
Is it possible that in decentralization the first ...
     
 
  Decentralization to Local Government
What is the importance of decentralization to loca...
     
 

Centralisatie en Decentralisatie Special Interest Group


Special Interest Group

Centralisatie en Decentralisatie Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Centralisatie en Decentralisatie Premium
  Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization
Decentralization has been around for very long, bu...
     
 
  Benefits of Decentralization. Advantages
1. Greater transparency and accountability.
2...
     
 
  Crisis: Centralization or Decentralization?
In a crisis situation, which one is better: centra...
     
 

Expert Tips (ENG) - Centralization and Decentralization Premium
 

Centralization and Decentralization

The main advantage of a centralized organizatio...
Usage (application): Advantages and Disadvantages
 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

When setting up a business or organization, it is ...
Usage (application): Organization Set Up, Organizational Structure, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentaliz
 
 

Hulpbronnen - Centralisatie en Decentralisatie Premium
 

Nieuws over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Nieuws over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Video's over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Video's over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Presentaties over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Presentaties over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Meer over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Meer over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     

Vergelijk Centralisatie en Decentralisatie met: Voordelen van een Moedermaatschappij  |  Stijlen van Moedermaatschappijen  |  Kerncompetenties  |  Organogram  |  14 Managementprincipes  |  Bases van Sociale Macht  |  Groeifasen  |  Organisatorische Configuraties  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Chaostheorie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Besluitvorming & Waardering  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Leiderschap  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 22-9-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.