Centralisatie en Decentralisatie

Kenniscentrum

12manage is looking for
MBA students.

   

Het veranderen van de autoriteit om besluiten te nemen en van de overeenkomstige organisatiestructuur. Verklaring van Centralisatie en Decentralisatie.

Inhoud

Premium

Centralisatie en DecentralisatieCentralisatie en Decentralisatie? Beschrijving

Een organisatie moet strategische en operationele besluiten nemen. Waar en door wie moeten  deze besluiten worden genomen? En hoe moet de organisatiestructuur daarop worden aangepast? Centralisatie en het Decentralisatie zijn twee tegenovergestelde manieren om besluitvormingsmacht te verplaatsen en de organisatiestructuur van organisaties dienovereenkomstig te veranderen.

 

Centralisatie:

 • Definitie: Het proces waarin de autoriteit om besluiten te nemen wordt verplaatst en toegewezen wordt aan hogere niveaus in een organisatorische hiërarchie.
 • In een gecentraliseerde organisatie, is de besluitvorming verplaatst naar hogere niveaus of lagen binnen de organisatie, zoals naar een hoofdkantoor, of naar een corporate centrum.
 • De kennis, de informatie en de ideeën worden geconcentreerd aan de bovenkant, en de besluiten worden naar beneden doorgegeven in de organisatie.
 • De span of control van de topmanagers is tamelijk breed, en er bestaan relatief veel lagen in de organisatie. Vergelijk: Fayol.

Decentralisatie:

 • Definitie: Het proces waarin de autoriteit om besluiten te nemen wordt verplaatst en toegewezen wordt aan lagere niveaus in een organisatorische hiërarchie.
 • In een gedecentraliseerde organisatie, is de besluitvorming verplaatst naar lagere niveaus of lagen binnen de organisatie, zoals divisies, bijkantoren, afdelingen of dochterondernemingen.
 • De kennis, de informatie en de ideeën stromen van de werkvloer naar de top van de organisatie.
 • De span of control van de topmanagers is tamelijk gering, en er zijn relatief weinig lagen in de organisatie, omdat er meer autonomie in de lagere niveaus is.

Drie Vormen van decentralisatie

 • Deconcentratie. De zwakste vorm van decentralisatie. De autoriteit om beslissingen te nemen wordt verplaatst naar lagere of regionale niveaus van dezelfde centrale organisatie.
 • Delegatie. Een uitgebreidere vorm van decentralisatie. Door delegatie wordt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming overgebracht naar semi-autonome organisaties niet die geheel door de centrale organisatie worden gecontroleerd, maar uiteindelijk verantwoordelijk zijn.
 • Overdracht. Een derde type van decentralisatie is overdracht. De autoriteit voor besluitvorming wordt volledig overgebracht naar autonome organisatorische eenheden.

Sterke punten van Centralisatie. Kenmerken

 • Filosofie/nadruk op: top-down controle, leiderschap, visie, strategie.

 • Besluitvorming: sterk, autoritair, visionair, charismatisch.

 • Organisatorische verandering: gevormd door bovenkant, visie van leider.
 • Uitvoering: beslissend, snel, gecoördineerd. In staat om snel op belangrijke issues en veranderingen te reageren.
 • Uniformiteit. Er is een geringe kans op meningsverschillen of conflicten tussen delen van de organisatie.

Sterke punten van Decentralisatie. Kenmerken

 • Filosofie/nadruk op: bottom-up, politieke, culturele en lerende aspecten.
 • Besluitvorming: democratisch, participatief, gedetailleerd.
 • Organisatorische verandering: voortkomend uit interacties, organisatorische verschijnselen.
 • Uitvoering: evolutionair, zich ontwikkelend. Flexibel om zich aan te passen aan minder belangrijke issues en veranderingen.
 • Participatie, eigen verantwoordelijkheid. Geringe kans op "not-invented-here-gedrag".
Centralisatie en Decentralisatie Special Interest Group


Special Interest Group (41 leden)


Centralisatie en Decentralisatie Forum  

Recente onderwerpen

  Excelleer door te Delegeren
Wat wil je liever? Dat iemand je aan het handje neemt en beslist wat goed voor je is? Of word je liever vrijgelaten en zoek je zelf wel uit wat je wil...
     
 
  Bronnen over Centralisatie en Decentralisatie
Ik vroeg me af op basis van welke literatuur dit stuk geschreven is? Weet iemand boeken of artikelen waarin nog uitgebreidere informatie is te vinden ...
     
 
  Centralisatie en decentralisatie over locaties
Ik vroeg me af of je bij centralisatie en decentralisatie ook kan kijken naar locaties of gaat het alleen over besluitvormingen??...
     
 
  Zwakke Punten / Nadelen van Centralisatie en Decentralisatie?
De sterke punten zijn wel genoemd, maar wat zijn nu eigenlijk de zwakke punten van centralisatie en decentralisatie?...
     
 
  Benefits of Decentralization. Advantages
1. Greater transparency and accountability.
2. Quick decision making, no long processes
3. Local problems get local solutions.
4. Great...
     
 
  Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization
Decentralization has been around for very long, but with protracted results due to top-down hierarchical organization structures. Decentralization is ...
     
 
  Divisions Versus Subsidiaries
I need some clarification of what is the difference between divisions and subsidiaries. Is there any significant distinction? In the decision m...
     
 
  Decentralization Better for Small Businesses?
Decentralization argument works for large businesses. For a small business, it is better to have centralization. Do you agree? Explain....
     
 
  Centralized & Decentralized Organisation
An idea would be to include comments and examples on the effects of managing shareholder wealth, stakeholders and the ability to add bottom line effic...
     
 
  The link between Centralization and Decentralization to Public Administration
What is the link between Centralization and Decentralization to Public Administration...
     
 
  Decision-making in Germany
Would you say Germany typically has centralized or decentralized decision making?...
     
 
  Crisis: Centralization or Decentralization?
In a crisis situation, which one is better: centralized or decentralized? On one hand in a crisis condition urgent decisions regarding actions have to...
     
 
  Types of Decentralization. Categories
I am looking for a further classification of decentralization types? Do you have a list of forms of decentralization? Please share them and give an ex...
     
 
  Direct Communication in Decentralization
Is it possible that in decentralization the first line manager communicates directly with top management?...
     
 
  Decentralization to Local Government
What is the importance of decentralization to local government?...
     
 
  Decentralization Requires Involvement and Empowerment
Decentralization is preferred to centralization in many cases. But decentralized systems need to look at involving each individual at the decentralize...
     
 
  The Role of Decentralization in Developing Countries
Improving the communication in development projects in developing countries is very important. Because one major reason for the slow pace of progress ...
     
 
  Similarities Between Centralization and Decentralization?
I'm looking for similarities between centralization and decentralization. What do they have in common? I will be grateful for your tips and ideas....
     
 
  Implications of Delegation
How can one evaluate the implications of delegation in private companies, NGOs, and public companies?...
     
 
  Centralization and Decentralization of Political Systems
Were the structures presented by centralized and decentralized political systems in Africa suitable for their administration? Why were they preferred ...
     
 

Best Practices - Centralisatie en Decentralisatie
  When is Centralization of Decision-making Better?
Please tell me the circumstances under which centralization is better than decentralization? Thanks...
     
 

Expert Tips (ENG) - Centralization and Decentralization
 

Centralization and Decentralization

 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

 
 

Hulpbronnen - Centralisatie en Decentralisatie
 

Nieuws over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Nieuws over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Video's over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Video's over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Presentaties over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Presentaties over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Meer over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Meer over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     

Vergelijk Centralisatie en Decentralisatie met: Voordelen van een Moedermaatschappij  |  Stijlen van Moedermaatschappijen  |  Kerncompetenties  |  Organogram  |  14 Managementprincipes  |  Bases van Sociale Macht  |  Groeifasen  |  Organisatorische Configuraties  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Chaostheorie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Besluitvorming & Waardering  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Leiderschap  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 
 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 19-1-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.