Centralisatie en Decentralisatie

Kenniscentrum

Het veranderen van de autoriteit om besluiten te nemen en van de overeenkomstige organisatiestructuur. Verklaring van Centralisatie en Decentralisatie.


Centralisatie en DecentralisatieCentralisatie en Decentralisatie? Beschrijving

Een organisatie moet strategische en operationele besluiten nemen. Waar en door wie moeten  deze besluiten worden genomen? En hoe moet de organisatiestructuur daarop worden aangepast? Centralisatie en het Decentralisatie zijn twee tegenovergestelde manieren om besluitvormingsmacht te verplaatsen en de organisatiestructuur van organisaties dienovereenkomstig te veranderen.

 

Centralisatie:

 • Definitie: Het proces waarin de autoriteit om besluiten te nemen wordt verplaatst en toegewezen wordt aan hogere niveaus in een organisatorische hiërarchie.
 • In een gecentraliseerde organisatie, is de besluitvorming verplaatst naar hogere niveaus of lagen binnen de organisatie, zoals naar een hoofdkantoor, of naar een corporate centrum.
 • De kennis, de informatie en de ideeën worden geconcentreerd aan de bovenkant, en de besluiten worden naar beneden doorgegeven in de organisatie.
 • De span of control van de topmanagers is tamelijk breed, en er bestaan relatief veel lagen in de organisatie. Vergelijk: Fayol.

Decentralisatie:

 • Definitie: Het proces waarin de autoriteit om besluiten te nemen wordt verplaatst en toegewezen wordt aan lagere niveaus in een organisatorische hiërarchie.
 • In een gedecentraliseerde organisatie, is de besluitvorming verplaatst naar lagere niveaus of lagen binnen de organisatie, zoals divisies, bijkantoren, afdelingen of dochterondernemingen.
 • De kennis, de informatie en de ideeën stromen van de werkvloer naar de top van de organisatie.
 • De span of control van de topmanagers is tamelijk gering, en er zijn relatief weinig lagen in de organisatie, omdat er meer autonomie in de lagere niveaus is.

Drie Vormen van decentralisatie

 • Deconcentratie. De zwakste vorm van decentralisatie. De autoriteit om beslissingen te nemen wordt verplaatst naar lagere of regionale niveaus van dezelfde centrale organisatie.
 • Delegatie. Een uitgebreidere vorm van decentralisatie. Door delegatie wordt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming overgebracht naar semi-autonome organisaties niet die geheel door de centrale organisatie worden gecontroleerd, maar uiteindelijk verantwoordelijk zijn.
 • Overdracht. Een derde type van decentralisatie is overdracht. De autoriteit voor besluitvorming wordt volledig overgebracht naar autonome organisatorische eenheden.

Sterke punten van Centralisatie. Kenmerken

 • Filosofie/nadruk op: top-down controle, leiderschap, visie, strategie.

 • Besluitvorming: sterk, autoritair, visionair, charismatisch.

 • Organisatorische verandering: gevormd door bovenkant, visie van leider.
 • Uitvoering: beslissend, snel, gecoördineerd. In staat om snel op belangrijke issues en veranderingen te reageren.
 • Uniformiteit. Er is een geringe kans op meningsverschillen of conflicten tussen delen van de organisatie.

Sterke punten van Decentralisatie. Kenmerken

 • Filosofie/nadruk op: bottom-up, politieke, culturele en lerende aspecten.
 • Besluitvorming: democratisch, participatief, gedetailleerd.
 • Organisatorische verandering: voortkomend uit interacties, organisatorische verschijnselen.
 • Uitvoering: evolutionair, zich ontwikkelend. Flexibel om zich aan te passen aan minder belangrijke issues en veranderingen.
 • Participatie, eigen verantwoordelijkheid. Geringe kans op "not-invented-here-gedrag".
Special Interest Group - Centralisatie en Decentralisatie


Special Interest Group (48 leden)


Forum - Centralisatie en Decentralisatie  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


Hot Excelleer door te Delegeren
Wat wil je liever? Dat iemand je aan het handje neemt en bes...
 
 
 
 
  Zwakke Punten / Nadelen van Centralisatie en Decentralisatie? (1 reacties)
De sterke punten zijn wel genoemd, maar wat zijn nu eigenlij...
 
 
 
 
  Bronnen over Centralisatie en Decentralisatie
Ik vroeg me af op basis van welke literatuur dit stuk geschr...
 
 
 
 
  Centralisatie en decentralisatie over locaties
Ik vroeg me af of je bij centralisatie en decentralisatie oo...
 
 
 
 
  Benefits of Decentralization. Advantages (1 reacties)
1. Greater transparency and accountability. 2. Quick decisi...
 
 
 
 
  When is Centralization of Decision-making Better? (3 reacties)
Please tell me the circumstances under which centralization ...
 
 
 
 
  The link between Centralization and Decentralization to Public Administration (1 reacties)
What is the link between Centralization and Decentralization...
 
 
 
 
  Centralized & Decentralized Organisation
An idea would be to include comments and examples on the eff...
 
 
 
 
  Divisions Versus Subsidiaries (1 reacties)
I need some clarification of what is the difference betwe...
 
 
 
 
  Crisis: Centralization or Decentralization? (5 reacties)
In a crisis situation, which one is better: centralized or d...
 
 
 
 
  Decision-making in Germany
Would you say Germany typically has centralized or decentral...
 
 
 
 
  Types of Decentralization. Categories
I am looking for a further classification of decentralizatio...
 
 
 
 
  Similarities Between Centralization and Decentralization? (1 reacties)
I'm looking for similarities between centralization and dece...
 
 
 
 
  Direct Communication in Decentralization (2 reacties)
Is it possible that in decentralization the first line manag...
 
 
 
 
  Decentralization to Local Government (2 reacties)
What is the importance of decentralization to local governme...
 
 
 
 
  Decentralization Requires Involvement and Empowerment (4 reacties)
Decentralization is preferred to centralization in many case...
 
 
 
 
  The Role of Decentralization in Developing Countries (2 reacties)
Improving the communication in development projects in devel...
 
 
 
 
  Implications of Delegation (2 reacties)
How can one evaluate the implications of delegation i...
 
 
 
 

Best Practices - Centralisatie en Decentralisatie

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization (1 reacties)
Decentralization has been around for very long, but with pro...
 
 
 
 
  Decentralization Better for Small Businesses? (5 reacties)
Decentralization argument works for large businesses. For a ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Centralization and Decentralization

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Centralization and Decentralization

Advantages and Disadvantages...
 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

Organization Set Up, Organizational Structure, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentaliz...
 
 

Hulpbronnen - Centralisatie en Decentralisatie

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Nieuws over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Video's over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Video's over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Presentaties over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Presentaties over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     
 

Meer over Centralisatie Decentralisatie


     
 

Meer over Veranderen Macht Beslissingen Nemen


     

Vergelijk Centralisatie en Decentralisatie met: Voordelen van een Moedermaatschappij  |  Stijlen van Moedermaatschappijen  |  Kerncompetenties  |  Organogram  |  14 Managementprincipes  |  Bases van Sociale Macht  |  Groeifasen  |  Organisatorische Configuraties  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Chaostheorie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Besluitvorming & Waardering  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Leiderschap  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 
 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 19-11-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.