Kärnkompetens
(Hamel Prahalad)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Kärnkompetens Core Competence modellen av Hamel och Prahalad är en företagsstrategimodell som startar strategiprocessen, genom att fundera kring de centrala styrkorrna som finns i en organisation.


Företagsstrategi med perspektivet Inifrån och ut

I Utifrån och In tillvägagångssättet (som i exemplet Five Forces modellen från Porter) sätter man marknaden, konkurrensen, nya aktörer, alternativa produkter och tjänster och kunden som utgångspunkt för strategiprocessen. Kärnkompetensmodellen gör motsatsen genom att påstå, att på lång sikt så härleds konkurrensförmågan från kapaciteten att bygga kärnkompetens, till en lägre kostnad och snabbare än konkurrenterna. Kärnkompetensen kan resultera i oväntade produkter. De verkliga källorna till att vinna fördelar finns i ledningens förmåga att konsolidera företagsövergripande teknologier och produktionskunskaper in i kompetenser, som individuella företag snabbt kan ta till sig och till förändrade omständigheter. En kärnkompetens kan vara en kombination av specifik, naturlig, inbyggd och tillämpad kunskap, färdigheter och attityder.


I deras artikel ”The Core Competence of the Corporation” (1990), Prahalad och Gary Hamel avfärdar portföljperspektivet som ett livsdugligt tillvägagångssätt till företagsstrategi. I deras synsätt framträder nu den strategiska affärsenheten som en klar anakronism. Hamel och Prahalad argumenterar för att ett företag bör byggas runt om en kärna av delade kompetenser. Jämför: Horizontal Integration.


Affärsenheterna måste använda och hjälpa till att vidareutveckla kärnkompetens. Företagets huvudkontor bör inte bli just en ytterliggare overheadkostnad i redovisningen, utan måste tillföra värde, genom att artikulera den strategiska arkitekturen som vägleder processen till en kompetensuppbyggnad.

Tre test för att identifiera en kärnkompetens

  1. Erbjuder potentiell tillgång till en bred variation av marknader.
  2. Åstadkommer ett viktigt bidrag till att skapa fördelar hos produkten som märks utav kunden.
  3. En kärnkompetens bör vara svår för konkurrenterna att kunna imitera och efterskapa.

Byggandet av kärnkompetens

En kärnkompetens byggs genom en process av ständiga förbättringar och utvidgningar (jämför: Kaizen Filosofin). Den bör utgöra fokuset för företagsstrategin. På denna nivå är målet att bygga ett världsledarskap i designen, och utvecklingen av en särskild kategori av produktfunktionalitet. Företagsledningen kan inte bara vara ett redovisningspålaga (OH), utan måste tillföraa värde, genom att artikulera den strategiska arkitekturen som vägleder processen till kompetensuppbyggnad.

När väl företagsledningen (med hjälpen av cheferna för de strategiska affärsenheterna) har identifierat en övergripande kärnkompetens, så måste de be affärsenheterna att identifiera projekten och personalen som är nära lierade med den. Företagsrevisorer bör utföra en revision av stället, räkenskaperna, och kvaliteten hos de personer som relaterade till detta. Innehavarna till kärnkompetens bör ges tillfälle till att träffas ofta för att kunna utbyta idéer.


Kärnrigiditeter?

Hänsyn måste tas så att inte kärnkompetenser utvecklas till att bli kärnrigiditeter. En företagskompetens är svårt att lära sig, men det är till exempel ännu svårare att lära av/upphöra att göra något. Företag, som inte har avsatt extra resurser för att uppnå en typ av kompetens, försummar ibland en ny marknads omständigheter eller krav. De riskerar att bli inlåsta vid val som gjorts tidigare.


E-artikel: C.K. Prahalad, Gary Hamel - The CC of the Corporation -

Bok: Michael Goold, Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -

Bok: C.K. Prahalad, Gary Hamel - Competing for the Future -


Kärnkompetens Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Kärnkompetens  

De senaste ämnena om: Kärnkompetens.


People are our Greatest Asset
How practical are Prahalad and Hamel (1990) when they suggest that the general managerial epithet, “people are our great (...)
6
 
2 reaktioner
 
Is There Any Difference Between a Competence and a Competency?
Is there any difference between an organizational / strategic competence and a competency? In other words are competence (...)
2
 
3 reaktioner
 
The Role of AI in Core Competence
Do you think Artificial Intelligence (big data, self-learning software, digital networks, algorithms) can be a core comp (...)
0
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Kärnkompetens

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Why Protect Core Competence?
Why should a firm ensure its core competence is hard to imitate? The whole market should be made aware about a firm's C (...)
34
 
0 reaktioner

 
🥈 CC as an Organisational Trait(s)
Try to define your organisation's Core Competency and you find yourself with the same problem as trying to identify your (...)
26
 
3 reaktioner

 
🥉 Identifying a Core Competence
How can a firm identify its CC? (...)
23
 
5 reaktioner

 
Core Competency versus Corporate Competency?
Is there any difference between core competency and corporate competency? If yes, then please explain. (...)
17
 
3 reaktioner

 
Imitation of Core Competence
How can a firm ensure that its core competence(s) are hard to imitate? (...)
16
 
6 reaktioner

 
The Virtual Company and Core Competences
It's interesting to consider a when you are thinking about Core Competences: 1. The Virtual Company focuses as much as (...)
15
 
2 reaktioner

 
Utilizing a Core Competence
Once an organization has defined its Core Competence, finding or creating new markets to leverage the CC becomes a cruci (...)
13
 
3 reaktioner

 
Always link Strategy to CC
Core competencies are the activities in which any organization does exceedingly well and they are always built over time (...)
12
 
1 reaktioner

 
Financial Valuation of a Core Competence
How can a firm determine the financial valuation of individual CCs? How can we measure the value of a core competence? (...)
9
 
3 reaktioner

 
Core Competences and Porter's 5 Forces
Core competencies are like one pole of a magnet, opposite poles always attract each other. The other pole is customer's (...)
8
 
0 reaktioner

 
Is CC REALLY Different from FF?
The trouble with this article and concept is that it begins by suggesting that CC is opposite to Porter's FF approach in (...)
8
 
2 reaktioner

 
Leadership & Core Competence
Resources that might be easily available will not enable a business to achieve a competitive advantage over rivals. If a (...)
7
 
0 reaktioner

 
Core Competency Should be Challenged
A Core Competency should be difficult for competitors to imitate. But I would like to add that it should also be challen (...)
6
 
0 reaktioner

 
Integrating the Core Competence
Having identified the core competence of the organisation, the real challenge - particularly in knowledge intensive orga (...)
5
 
1 reaktioner

 
Outside- in vs. Inside-out
I think the debate on the wisdom of an "outside- in" vs. "inside-out" approache is misplaced. CC is clearly the latter b (...)
4
 
3 reaktioner

 
Core Competences Change due to ICT
(In what way) Did core competences change after the ICT evolution? (...)
4
 
0 reaktioner

 
Defining New Services / Capabilities
How can we come up with ideas to develop new services, based on current internal strength of existing services and capab (...)
4
 
0 reaktioner

 
Examples of Core Competences
Here are few examples of Core Competencies you frequently see in literature on CCs: Apple: user-friendly design of elec (...)
3
 
1 reaktioner

 
Collaboration and CC
How can a firm avoid that its core competence(s) are threatened when it is collaborating with other firms such as in dem (...)
2
 
2 reaktioner

 
Experttips om Core Competence (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Developing Core Competencies

Strategy (...)
   
 
 
 

Uses (Advantages) of Core Competencies

Strategy (...)
   
 
 
 

Customer Centricity: Success Factors for Customer Intimacy

Value Disciplines, Customer Strategy, Customer Intimacy, Customer-oriented, CRM (...)
   
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning (...)
   
 
 
 

Qualities of Core Competences

What is a Core Competence and What isn't? (...)
   
 
 
 

The Key Role of the Strategy Competence in Creating Sustainable Competitive Advantage

Business Strategy, Corporate Strategy, Competitive Advantage, Strategy Education (...)
   
 
 
 

How to Change a Firm's Core Business?

A 7-Step Process (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Kärnkompetens

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Kärnkompetens med:   Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Utkontraktering  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Porter  |  Strategic Types  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Industriförändring  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Erfarenhetskurvan  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Centralisering och Decentralisering  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kärnkompetens? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.