Kärnkompetens
(Hamel Prahalad)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

92 itens • 1.007.418 visitas


Sammanfattning

Kärnkompetens Core Competence modellen av Hamel och Prahalad är en företagsstrategimodell som startar strategiprocessen, genom att fundera kring de centrala styrkorrna som finns i en organisation.


Företagsstrategi med perspektivet Inifrån och ut

I Utifrån och In tillvägagångssättet (som i exemplet Five Forces modellen från Porter) sätter man marknaden, konkurrensen, nya aktörer, alternativa produkter och tjänster och kunden som utgångspunkt för strategiprocessen. Kärnkompetensmodellen gör motsatsen genom att påstå, att på lång sikt så härleds konkurrensförmågan från kapaciteten att bygga kärnkompetens, till en lägre kostnad och snabbare än konkurrenterna. Kärnkompetensen kan resultera i oväntade produkter. De verkliga källorna till att vinna fördelar finns i ledningens förmåga att konsolidera företagsövergripande teknologier och produktionskunskaper in i kompetenser, som individuella företag snabbt kan ta till sig och till förändrade omständigheter. En kärnkompetens kan vara en kombination av specifik, naturlig, inbyggd och tillämpad kunskap, färdigheter och attityder.


I deras artikel ”The Core Competence of the Corporation” (1990), Prahalad och Gary Hamel avfärdar portföljperspektivet som ett livsdugligt tillvägagångssätt till företagsstrategi. I deras synsätt framträder nu den strategiska affärsenheten som en klar anakronism. Hamel och Prahalad argumenterar för att ett företag bör byggas runt om en kärna av delade kompetenser. Jämför: Horizontal Integration.


Affärsenheterna måste använda och hjälpa till att vidareutveckla kärnkompetens. Företagets huvudkontor bör inte bli just en ytterliggare overheadkostnad i redovisningen, utan måste tillföra värde, genom att artikulera den strategiska arkitekturen som vägleder processen till en kompetensuppbyggnad.

Tre test för att identifiera en kärnkompetens

  1. Erbjuder potentiell tillgång till en bred variation av marknader.
  2. Åstadkommer ett viktigt bidrag till att skapa fördelar hos produkten som märks utav kunden.
  3. En kärnkompetens bör vara svår för konkurrenterna att kunna imitera och efterskapa.

Byggandet av kärnkompetens

En kärnkompetens byggs genom en process av ständiga förbättringar och utvidgningar (jämför: Kaizen Filosofin). Den bör utgöra fokuset för företagsstrategin. På denna nivå är målet att bygga ett världsledarskap i designen, och utvecklingen av en särskild kategori av produktfunktionalitet. Företagsledningen kan inte bara vara ett redovisningspålaga (OH), utan måste tillföraa värde, genom att artikulera den strategiska arkitekturen som vägleder processen till kompetensuppbyggnad.

När väl företagsledningen (med hjälpen av cheferna för de strategiska affärsenheterna) har identifierat en övergripande kärnkompetens, så måste de be affärsenheterna att identifiera projekten och personalen som är nära lierade med den. Företagsrevisorer bör utföra en revision av stället, räkenskaperna, och kvaliteten hos de personer som relaterade till detta. Innehavarna till kärnkompetens bör ges tillfälle till att träffas ofta för att kunna utbyta idéer.


Kärnrigiditeter?

Hänsyn måste tas så att inte kärnkompetenser utvecklas till att bli kärnrigiditeter. En företagskompetens är svårt att lära sig, men det är till exempel ännu svårare att lära av/upphöra att göra något. Företag, som inte har avsatt extra resurser för att uppnå en typ av kompetens, försummar ibland en ny marknads omständigheter eller krav. De riskerar att bli inlåsta vid val som gjorts tidigare.


E-artikel: C.K. Prahalad, Gary Hamel - The CC of the Corporation

Bok: Michael Goold, Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy

Bok: C.K. Prahalad, Gary Hamel - Competing for the Future


Särskild Intressegrupp SIG

Kärnkompetens Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kärnkompetens. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kärnkompetens

 

Always link Strategy to CC
Core competencies are the activities in which any organization does exceedingly well and they are always built over time. Therefore corporate strategies should be linked to CCs....
12
 
1 kommentarer
Core Competences and Porter's 5 Forces
Core competencies are like one pole of a magnet, opposite poles always attract each other. The other pole is customer's expectation's or the gap filling. How you use your CC's with ref to Porter's Fi...
8
 
Is CC REALLY Different from FF?
The trouble with this article and concept is that it begins by suggesting that CC is opposite to Porter's FF approach in that it places CC at the start as opposed to FF which places market, competitio...
8
 
2 kommentarer
Leadership & Core Competence
Resources that might be easily available will not enable a business to achieve a competitive advantage over rivals. If a core competence yields a long term advantage to the company, it is said to be a...
7
 
Core Competency Should be Challenged
A Core Competency should be difficult for competitors to imitate. But I would like to add that it should also be challenged from time to time by the competitors. Otherwise it will fail to deliver desi...
6
 
People are our Greatest Asset
How practical are Prahalad and Hamel (1990) when they suggest that the general managerial epithet, “people are our greatest asset” is a tired cliché?...
5
 
2 kommentarer
Integrating the Core Competence
Having identified the core competence of the organisation, the real challenge - particularly in knowledge intensive organisations - lies ahead in integrating it with the competences of its people so a...
5
 
1 kommentarer
Outside- in vs. Inside-out
I think the debate on the wisdom of an "outside- in" vs. "inside-out" approache is misplaced. CC is clearly the latter but unless you match your CC with market opportunities, CC will not yield desired...
4
 
3 kommentarer
Core Competences Change due to ICT
(In what way) Did core competences change after the ICT evolution?...
4
 
Defining New Services / Capabilities
How can we come up with ideas to develop new services, based on current internal strength of existing services and capabilities? What techniques can be used? Please share your thoughts, thank you for...
4
 
Examples of Core Competences
Here are few examples of Core Competencies you frequently see in literature on CCs: Apple: user-friendly design of electronic consumer devices Intel: innovative design and manufacturing of computer ...
3
 
1 kommentarer
Is There Any Difference Between a Competence and a Competency?
Is there any difference between an organizational / strategic competence and a competency? In other words are competences the same as competencies?...
2
 
3 kommentarer
Collaboration and CC
How can a firm avoid that its core competence(s) are threatened when it is collaborating with other firms such as in demand chain collaboration or outsourcing?...
1
 
2 kommentarer
The Role of AI in Core Competence
Do you think Artificial Intelligence (big data, self-learning software, digital networks, algorithms) can be a core competence of certain firms like Google or Amazon? Do you think ANY firm will need ...
0
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kärnkompetens. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Why Protect Core Competence?
Why should a firm ensure its core competence is hard to imitate? The whole market should be made aware about a firm's Core Competence (CC) and the firm should use it in their marketing/branding activ...
33
 
🥈 CC as an Organisational Trait(s)
Try to define your organisation's Core Competency and you find yourself with the same problem as trying to identify your son's talent! He may be a good runner, but, not good enough. Many companies do...
26
 
3 kommentarer

🥉 Identifying a Core Competence
How can a firm identify its CC?...
24
 
5 kommentarer

Imitation of Core Competence
How can a firm ensure that its core competence(s) are hard to imitate?...
20
 
6 kommentarer

Core Competency versus Corporate Competency?
Is there any difference between core competency and corporate competency? If yes, then please explain....
17
 
3 kommentarer

The Virtual Company and Core Competences
It's interesting to consider a Virtual Business when you are thinking about Core Competences: 1. The Virtual Company focuses as much as possible / entirely on its own Core Competence (Typically Marke...
15
 
2 kommentarer

Utilizing a Core Competence
Once an organization has defined its Core Competence, finding or creating new markets to leverage the CC becomes a crucial task. Who can give some advise or suggest a generic method how such markets c...
13
 
3 kommentarer

Financial Valuation of a Core Competence
How can a firm determine the financial valuation of individual CCs? How can we measure the value of a core competence?...
9
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Core Competence (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Developing Core Competencies

Strategy
In order to develop core competencies, a company should: - Isolate its key abilities and develop and improve them into...

Uses (Advantages) of Core Competencies

Strategy
Core competencies are capturing the collective learning in an organization and can be used to: - Design and develop com...

Customer Centricity: Success Factors for Customer Intimacy

Value Disciplines, Customer Strategy, Customer Intimacy, Customer-oriented, CRM
Customer / Consumer Centricity (CC) is a frequently used concept used by companies to achieve competitive advantages. It...

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
According to Professor Todd Zenger, companies should focus less on competitive advantage (this isn't what really interes...

Qualities of Core Competences

What is a Core Competence and What isn't?
According to Gallon, Stillman and Coates, core competencies are 'aggregates of capabilities, where synergy is created th...

The Key Role of the Strategy Competence in Creating Sustainable Competitive Advantage

Business Strategy, Corporate Strategy, Competitive Advantage, Strategy Education
Most organizational performance theories assume that there are certain “best practices”, or “best ways” that are needed ...

How to Change a Firm's Core Business?

A 7-Step Process
Chris Zook recommends 7 steps: 1. Define the core. 2. Assess the core's full potential and the durability of its key...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kärnkompetens. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Definition, Differences and Relationships between Resources, Capabilities, Competencies and Core Competencies

Core Competencies
Javidan (1998) has made a great contribution to answering the question for the relationship / differences between resour...

A Service-Dominant Logic on the Firm

Service-Dominant Logic, Perspectives on Marketing
Presentation about a service-dominant logic mindset in marketing, including the following sections: 1. Getting the logi...

Core Competence

Short explanation
Short article explains core competencies....

Porter's Industrial Organization Versus Barney's Resource Based View

Business Strategy, Value Chain Management
This presentation compares Porter's competitive advantage thinking with Barney's Resource Based View, focusing on how co...

Core Competence Diagram

Inside-out Strategy
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Perspective: Biography Prahalad (1941-2010)

Developing a Broader Perspective towards the Ideas of Prahalad
A short biography on C.K. Prahalad's career and ideas....

Core Competencies. What are They, Inventory and Test

Discovering Core Competencies
In this presentation, the concept of Core Competencies is explained, following the next points: - Importance of core co...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kärnkompetens.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Kärnkompetens med:   Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Utkontraktering  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Porter  |  Strategic Types  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Industriförändring  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Erfarenhetskurvan  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Centralisering och Decentralisering  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kärnkompetens? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.