Kulturdimensioner
(Hofstede)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

173 itens • 1.191.533 visitas


Sammanfattning

Kulturdimensioner Enligt Geert Hofstede, så finns det inte någon sådant som en universell managementmetod eller managementteori som är giltig över hela världen. Även uttrycket ”management” har olika ursprung och betydelse ute i världen. Management är inte ett fenomen som kan isoleras från andra processer som äger rum i samhället. Den interagerar med vad som händer i familjen, på skolan, i politik och regering. Den relateras självfallet också till religionen och tilltron på vetenskapen.


De fem Kulturdimensioner av Hofstede

Den Kulturdimensionermodellen av Geert Hofstede är ett ramverk som beskriver fem sorters (dimensioner) av skillnader/i värdeperspektiven mellan nationella kulturer:

  • Maktdistans. Graden av ojämlikhet bland människor som befolkningen i ett land betraktar som normal.

  • Individualism kontra kollektivism. I den utsträckning som människor känner att de förväntas att ta omsorg för eller att man bry sig om dem, deras familjer eller organisationer som de tillhör.

  • Maskulinitet kontra femininitet. I den utsträckning som en kultur är den som bidrar till dominansen, bestämdheten och förvärvet av saker. Kontra den kultur som mer befrämjar personalen, känslor och av livskvalitet.

  • Osäkerhetsundvikande. I vilken grad som människor i ett land föredrar strukturerad över ostrukturerade situationer.

  • Långsiktig kontra kortsiktig orientering. Långsiktigt: värden som orienteras in mot framtiden, som tillexempel sparande och uthållighet. Kortsiktigt: värderingar som orienteras in mot det förflutna och nuläget, såsom respekt för tradition och att uppfylla sociala förpliktaganden.

För att förstå managementkulturen i ett land bör man ha både kunskap och inlevelse för hela den lokala miljön. Emellertid resultatet från den unika statistiska undersökningen, som Hofstede genomförde, bör göra alla medvetna om att människor i andra länder tänker, känner och agerar mycket olikt från dig själv, även om de konfronterats med grundläggande problem i samhället. Vem som helst som berörs av detta inom management eller Strategi, bör klokt instrueras om att ständigt minnas de lärdomar man får i Hofstede's Cultural Dimensions/Kulturella Dimensions teorin. Människor har en tendens att missta sig att tänka och känna samt att agera utifrån deras egna erfarenheter, speciellt när de fungerar internationellt.

 

Bok: Geert Hofstede - Cultures Consequences: International Differences in Work-Related Values

Bok: Geert Hofstede - Cultures and Organizations: Software of the Mind


Särskild Intressegrupp SIG

Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering)

 

🔥 NY Hofstede 4 / 5 Dimensioner?
Hur kommer det sig att vissa nämner detta ramverk i 4 dimensioner och andra i 5??...
9
 
3 kommentarer
Doing Business in Asia | Understanding Chinese Culture
Asia’s rapid rise to economic prominence marks the beginning of a trend that will increase in the future. The Chinese economy, the second largest in the world, is currently attracting more direct inve...
16
 
33 kommentarer
Hofstede vs. Hampden-Turner
Does anyone know the difference between Hofstede's cultural model and Trompenaars and Hampden-Turner’s Seven Cultural Dimensions....
13
 
From Universalism to Poly-Culturalism
There used to be 2 paradigms of organizational culture:The first is UNIVERSALISM, a belief in colorblindness and uniformity in the treatment of all people, by suppressing any individual cultural chara...
10
 
24 kommentarer
Cross Cultural Communication
For my research in intercultural communication inside organizations, I am looking for cultural differences between western (better Italian) and eastern Europe, in particularly in Poland, Serbia and Cr...
9
 
1 kommentarer
The Influence of Culture on Employee Motivation and Performance
I am interested in how culture influences (employee) motivation and performance. Colleagues, can you help me out to appreciate what cultural traits (religion, formal and informal socialisation practi...
9
 
2 kommentarer
Country Scores for Hofstede's Cultural Dimensions + Compare Countries
A very good way to understand the Framework & put it into perspective & practice is provided at the following webpage. It provides for a thorough insight into cultures and behaviour trends which may b...
8
 
2 kommentarer
Supply Chain Partners' Cultural Differences
I am trying to find out how cultural differences between supply chain partners can influence the overall performance of the chain. Any ideas or recommended materials?...
6
 
1 kommentarer
Multiculturals in Multicultural Teams
People are always saying diversity matters. As a powerful tool for creative work, culturally diverse groups are becoming increasingly common. However, simply assembling a multicultural team doesn't al...
5
 
3 kommentarer
Importance of Respect in Various Cultures
I believe RESPECT for authority, age, position, has blurred and decreased - over time, sometimes because people have proven themselves unworthy of respect. Some cultures retain greater respect for ad...
5
 
In-depth Explanation Dimensions of Hofstede
Hofstede gave five dimensions to help explain the culture of the country they can also be applied to organization with little modifications. The five dimensions are: 1. Small vs Big Power Distance: y...
5
 
1 kommentarer
Seven Dimensions of Culture (Trompenaars and Hampden-Turner)
Model of National Culture Differences. Fons Trompenaars is a Dutch author and consultant in the field of cross-cultural communication. His books include: Riding the Waves of Culture, Seven Cultures o...
5
 
Sharing Knowledge in Multicultural Teams
Sharing knowledge (tacit and learned) between human beings from any part of the world with a simple and sincere converstation can eliminate differences on ways of thinking. Because a total agreement c...
5
 
1 kommentarer
Croatia Cultural Analysis
Has anyone done a cultural analysis on Croatia using Hofstede? Thanks...
4
 
The Value of Cultural Differences: what Matters?
Cultural differences can be sources of value to the firm. But what differences matter? Management is about increasing shareholders' value, which can be very shortsighted as far as culture, not finance...
3
 
1 kommentarer
Cultural Dimensions in Management Styles
Hofstede's 5 dimensions to me determine whether a society is masculine or feminine. Our management style is determined by which type of society in which we function; feminine or masculine. I may be w...
1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 (Practical) Usages and Application of Hofstede's theory
What are the application areas of Hofstede's theory, how can the theory be applied?...
30
 
5 kommentarer

🥈 Critique of Hofstede
Does anyone know where to find good academic articles critisising Hofstedes cultural analysis? Any particular models and/or authors?...
25
 
4 kommentarer

🥉 I Need Another Model!!!
Hi. I am doing a contrast and comparison between Hofstede's model and another... I need to find another model to compare to... Please help me!...
17
 
6 kommentarer

Examples of Hofstede Five Dimensions
Can you please provide some examples of comparison between Toyota and General Motors or any two similar companies in relation to Hofstede's five dimensions of culture? Thanks...
16
 
4 kommentarer

Are Hofstede's Cultural Dimensions still Valid?
Hofstede cultural dimensions are over 30 years old. Are they still valid.. that can be questioned....
14
 
8 kommentarer

Dimensions of Hofstede Applied on a Company
Is it possible to use the Model by Hofstede on a company? What I am looking for is a model to give insight in how a company currently works, the company culture. I might add some other things to the ...
7
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Cultural Dimensions (Cross Cultural Management) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural Teams

Multicultural Teams
Brett, Behfar and Kern describe 4 common problem areas in managing multicultural teams: 1. Direct vs indirect communica...

Negotiation in Middle Eastern and Western countries

Cultural Dimensions, A Practical Example
Geert Hofstede’s research on cultural dimensions provides insights into other cultures so that we can be more effective ...

Implications of Cultural Differences on Accounting

Understanding differences
Internationally recognized accounting standards, e.g. US-GAAP and IAS/IFRS, have not been adopted worldwide due primaril...

Critical Considerations when Applying Hofstede's Cultural Dimensions to Organizations and Individuals

Organizational Culture, Hofstede at Organization Level, Hofstede at Individual Level
Hofstede’s Cultural Dimensions are often used to compare nations and cultures, but his dimensions are also used for orga...

Hofstede's 6th Dimension: Indulgence versus Restraint

Analysing Cultural Differences
There actually is already a 6th dimension identified by research and included in the most recent edition of "Culture and...

Cultural Differences in Workplace and Office Design

Understanding International Differences
It's interesting to see how cultural differences are also playing a role in the way offices are being arranged. In an ar...

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition
Status brands are brands that can inherently raise the social prestige of its owners within a certain community or socie...

Koreans vs Germans

Differences in Business Communication
In a recent interview on Business Spotlight 3/08, Mrs. Mee-Rae Kim, a leading expert in German-Korean intercultural busi...

Tips by Hofstede About Cultural Differences and Cultural Dimensions

Intercultural Problems, Intercultural Issues
Professor Hofstede adviced that we have to educate our children in such a way that they understand that people from othe...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


East vs West

Humorous Comparison
16 Asian and Western behaviors and concepts compared via funny pictures....

Influence of Cultural Dimensions on Consumers > CSR

Corporate Social Responsibility
Paper by Geoffrey Williams and John Zinkin explores the relationship between attitudes to corporate social responsibilit...

Management Across Cultures: Managing in a Global Context

Cross-Cultural Management, Cultural Dimensions, Cultural Intelligence, Multicultural Teams, Global Leadership, Global HR
This presentation consist of six sections that together form an extensive description of management across cultures. The...

Hofstede's and Trompenaars' Cultural Dimensions

Cultural Dimensions, Cultural Differences
An explanation of: - The Nature of Culture - Cultural Values and Folkways - Sub-cultures and Change - How Cultures V...

Doing Business Globally and Respecting Cultural Diversity

Globalization, Global Business
Presentation about doing business in a global world and highlights the importance of cultural diversity and global etiqu...

5 Strategies to Manage Cultural Differences

Cultural Differences, Cultural Intelligence, Cross-Cultural Teams, Company Culture, Hofstede
Cultural differences can be an asset rather than a liability to a team if carefully managed and other people are approac...

Your Organization in a Globalized World

Organizational Behavior, International, Hofstede, Organizational Culture, Globalization, Cultural Intelligence
Presentation about organizational behavior in an age of globalization. The presentation includes the following sections:...

Cultural Differences

Decision-making, Bias
Paper by Justin D. Levinson and Kaiping Peng. Behavioral economic research has tended to ignore the role of cultural dif...

Communication and Negotiation in a Cross-cultural Context

Cross-Cultural Communication, Cross-Cultural Negotiation
Presentation about Communications and Negotiations Across Different Cultures. The presentation includes the following se...

Intercultural Research

Cultural Dimensions
This paper by Stephan Dahl gives a short overview of the main concepts and theories in intercultural and cross-cultural ...

Bradford Brochure

Cultural Dimensions for MBAs
Entertaining brochure aimed at prospective Bradford University School of Management students deals with cultural differe...

Cultural Differences

Crisis Negotiations
Cross-cultural and intercultural research has shown that individuals from unlike cultures negotiate differently. Paper b...

Cultural Influences on Negotiation

Negotiations
By Asad Khan...

Presentation Hofstede

Explanation Dimensions
Presentation lecture by M.W. Visscher from The Hanze Hogeschool Groningen shows the dimensions of Hofstede. Contains que...

Leading a 21st Century Global Organization

Global Leadership, Globalization, Multinational Corporations, MNCs
William Fung Group, Managing Director of Li & Fung Ltd, recommends to be successful in a global business leaders have to...

Corporate Diversity and Inclusion

Cross Functional Team, Organizational Culture, Globalization, Organizational Change, HRM, Cultural Dimensions
In this introduction video, top managers of Skanska share their vision on Diversity and Inclusion and the strategic impo...

How to Build a Global Organizational Capability?

MNCs, Multinationals, Multinational Companies, Globalization, International Leadership Development, Cultural Intelligenc
A. How to build a global leadership group in which people can cope with the complexity of working globally? 1. Re...

What is Corporate Culture? 4 CEOs Share their Views

Corporate Culture, Organization Culture, Organizational Culture, Starter for Training / Workshop
Arkadi Kuhlman (ING), Tony Hsieh (Zappos), Bernie Marcus (Home Depot), Shelly Lazarus (Ogilvy & Maher) share their views...

Going Abroad / Cultural Intelligence Workshop

Cultural Intelligence, Intercultural Engagement, Cultural Adaptation
This presentation provides you with information about traveling the globe and cultural intelligence, with the main goal ...

Model of Freedom

Multinational Teams Challenges
The Model of Freedom (MoF) is a pragmatic tool that delivers insights in the culturally preferred ways of people working...

Culture, Cultural Competence, Cultural Intelligence and the CQ

Cultural Intelligence
This presentation is a good introduction to culture and contains three large sections: Culture, Cultural Competenence an...

Cross-cultural Marketing on the Internet

Marketing, International Business
Presentation about Cross-cultural Marketing by Rafael Capurro. The main focus is on website marketing. Hofstede’s cultur...

Cultural Dimensions Diagram

Dealing with Cultural Dimensions
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Kulturdimensioner med: Kulturell Intelligens (Early)  |  Kulturtyper  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  ERG Teori Alderfer  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ashridge Missionsmodell  |  Teori X Teori Y


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 28-5-2023. Alla namn ™ av deras ägare.