Kulturdimensioner
(Hofstede)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Utforskar fem sorters (dimensioner) om skillnader/i värdeperspektiven mellan nationella kulturer. Förklaring till Kulturdimensioner (Cultural Dimensions) av Geert Hofstede. ('80)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kulturdimensioner Enligt Geert Hofstede, så finns det inte någon sådant som en universell managementmetod eller managementteori som är giltig över hela världen. Även uttrycket ”management” har olika ursprung och betydelse ute i världen. Management är inte ett fenomen som kan isoleras från andra processer som äger rum i samhället. Den interagerar med vad som händer i familjen, på skolan, i politik och regering. Den relateras självfallet också till religionen och tilltron på vetenskapen.


De fem Kulturdimensioner av Hofstede

Den Kulturdimensionermodellen av Geert Hofstede är ett ramverk som beskriver fem sorters (dimensioner) av skillnader/i värdeperspektiven mellan nationella kulturer:

 • Maktdistans. Graden av ojämlikhet bland människor som befolkningen i ett land betraktar som normal.

 • Individualism kontra kollektivism. I den utsträckning som människor känner att de förväntas att ta omsorg för eller att man bry sig om dem, deras familjer eller organisationer som de tillhör.

 • Maskulinitet kontra femininitet. I den utsträckning som en kultur är den som bidrar till dominansen, bestämdheten och förvärvet av saker. Kontra den kultur som mer befrämjar personalen, känslor och av livskvalitet.

 • Osäkerhetsundvikande. I vilken grad som människor i ett land föredrar strukturerad över ostrukturerade situationer.

 • Långsiktig kontra kortsiktig orientering. Långsiktigt: värden som orienteras in mot framtiden, som tillexempel sparande och uthållighet. Kortsiktigt: värderingar som orienteras in mot det förflutna och nuläget, såsom respekt för tradition och att uppfylla sociala förpliktaganden.

För att förstå managementkulturen i ett land bör man ha både kunskap och inlevelse för hela den lokala miljön. Emellertid resultatet från den unika statistiska undersökningen, som Hofstede genomförde, bör göra alla medvetna om att människor i andra länder tänker, känner och agerar mycket olikt från dig själv, även om de konfronterats med grundläggande problem i samhället. Vem som helst som berörs av detta inom management eller Strategi, bör klokt instrueras om att ständigt minnas de lärdomar man får i Hofstede's Cultural Dimensions/Kulturella Dimensions teorin. Människor har en tendens att missta sig att tänka och känna samt att agera utifrån deras egna erfarenheter, speciellt när de fungerar internationellt.

 

Bok: Geert Hofstede - Cultures Consequences: International Differences in Work-Related Values -

Bok: Geert Hofstede - Cultures and Organizations: Software of the Mind -


Kulturdimensioner Forumet
  Hofstede 4 / 5 Dimensioner?
Hur kommer det sig att vissa nämner detta ramverk ...
     
 
  Ideas and Problems Differ in Different Countries
In my opinion the world is full of ideas which eve...
     
 
  From Universalism to Poly-Culturalism
There used to be 2 paradigms of organizational cul...
     
 
  Country Scores for Hofstede's Cultural Dimensions + Compare Countries
A very good way to understand the Framework & put ...
     
 
  Dimensions of Hofstede Applied on a Company
Is it possible to use the Model by Hofstede on a c...
     
 
  The Influence of Culture on Employee Motivation and Performance
I am interested in how culture influences (employe...
     
 
  In-depth Explanation Dimensions of Hofstede
Hofstede gave five dimensions to help explain the ...
     
 
  Croatia Cultural Analysis
Has anyone done a cultural analysis on Croatia usi...
     
 
  The Value of Cultural Differences: what Matters?
Cultural differences can be sources of value to th...
     
 
  Seven Dimensions of Culture (Trompenaars and Hampden-Turner)
Model of National Culture Differences.
Fon...
     
 
  Cultural Dimensions in Management Styles
Hofstede's 5 dimensions to me determine whether a ...
     
 
  Hofstede Dimensions on Malta
I would like to know whether there have been any e...
     
 
  Examples of Hofstede Five Dimensions
Can you please provide some examples of comparison...
     
 
  Supply Chain Partners' Cultural Differences
I am trying to find out how cultural differences b...
     
 
  Critique of Hofstede
Does anyone know where to find good academic artic...
     
 
  Hofstede vs. Hampden-Turner
Does anyone know the difference between Hofstede's...
     
 
  Importance of RESPECT in Various Cultures
I believe respect for authority, age, position, ha...
     
 
  Cross Culture Management Success Factors
What are essential ingredients of success as per "...
     
 

Kulturdimensioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kulturdimensioner Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kulturdimensioner Premium
  Doing Business in Asia | Understanding Chinese Culture
Asia’s rapid rise to economic prominence marks the...
     
 
  I Need Another Model!!!
Hi. I am doing a contrast and comparison between H...
     
 
  Are Hofstede's Cultural Dimensions still Valid?
Hofstede cultural dimensions are over 30 years old...
     
 

Expert Tips (ENG) - Cultural Dimensions Premium
 

Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural TeamsBli Medlem

Brett, Behfar and Kern describe 4 common proble...
Usage (application): Multicultural Teams
 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countriesBli Medlem

Geert Hofstede’s research on cultural dimensions p...
Usage (application): Cultural Dimensions, A Practical Example
 
 
 

Implications of Cultural Differences on AccountingBli Medlem

Internationally recognized accounting standards, e...
Usage (application): Understanding differences
 
 
 

Critical Considerations when Applying Hofstede's Cultural Dimensions to Organizations and IndividualsBli Medlem

Hofstede’s Cultural Dimensions are often used to c...
Usage (application): Organizational Culture, Hofstede at Organization Level, Hofstede at Individual Level
 
 
 

Hofstede's 6th Dimension: Indulgence versus RestraintBli Medlem

There actually is already a 6th dimension identifi...
Usage (application): Analysing Cultural Differences
 
 
 

Cultural Differences in Workplace and Office DesignBli Medlem

It's interesting to see how cultural differences a...
Usage (application): Understanding International Differences
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance BeliefsBli Medlem

Status brands are brands that can inherently raise...
Usage (application): Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition
 
 
 

Koreans vs GermansBli Medlem

In a recent interview on Business Spotlight 3/08, ...
Usage (application): Differences in Business Communication
 
 

Resurser - Kulturdimensioner Premium
 

Nyheter om Kulturdimensioner Bli Medlem


     
 

Nyheter om Kulturella DifferenserBli Medlem


     
 

Videor om Kulturdimensioner Bli Medlem


     
 

Videor om Kulturella DifferenserBli Medlem


     
 

Presentationer om Kulturdimensioner Bli Medlem


     
 

Presentationer om Kulturella DifferenserBli Medlem


     
 

Mer om Kulturdimensioner Bli Medlem


     
 

Mer om Kulturella DifferenserBli Medlem


     

Jämför Kulturdimensioner med: Kulturell Intelligens (Early)  |  Kulturtyper  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  ERG Teori Alderfer  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ashridge Missionsmodell  |  Teori X Teori Y


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.