Kulturdimensioner
(Hofstede)

Kunskapscenter

   

Utforskar fem sorters (dimensioner) om skillnader/i värdeperspektiven mellan nationella kulturer. Förklaring till Kulturdimensioner (Cultural Dimensions) av Geert Hofstede. ('80)

Innehåll

Premium

Kulturdimensioner Enligt Geert Hofstede, så finns det inte någon sådant som en universell managementmetod eller managementteori som är giltig över hela världen. Även uttrycket ”management” har olika ursprung och betydelse ute i världen. Management är inte ett fenomen som kan isoleras från andra processer som äger rum i samhället. Den interagerar med vad som händer i familjen, på skolan, i politik och regering. Den relateras självfallet också till religionen och tilltron på vetenskapen.


De fem Kulturdimensioner av Hofstede

Den Kulturdimensionermodellen av Geert Hofstede är ett ramverk som beskriver fem sorters (dimensioner) av skillnader/i värdeperspektiven mellan nationella kulturer:

  • Maktdistans. Graden av ojämlikhet bland människor som befolkningen i ett land betraktar som normal.

  • Individualism kontra kollektivism. I den utsträckning som människor känner att de förväntas att ta omsorg för eller att man bry sig om dem, deras familjer eller organisationer som de tillhör.

  • Maskulinitet kontra femininitet. I den utsträckning som en kultur är den som bidrar till dominansen, bestämdheten och förvärvet av saker. Kontra den kultur som mer befrämjar personalen, känslor och av livskvalitet.

  • Osäkerhetsundvikande. I vilken grad som människor i ett land föredrar strukturerad över ostrukturerade situationer.

  • Långsiktig kontra kortsiktig orientering. Långsiktigt: värden som orienteras in mot framtiden, som tillexempel sparande och uthållighet. Kortsiktigt: värderingar som orienteras in mot det förflutna och nuläget, såsom respekt för tradition och att uppfylla sociala förpliktaganden.

För att förstå managementkulturen i ett land bör man ha både kunskap och inlevelse för hela den lokala miljön. Emellertid resultatet från den unika statistiska undersökningen, som Hofstede genomförde, bör göra alla medvetna om att människor i andra länder tänker, känner och agerar mycket olikt från dig själv, även om de konfronterats med grundläggande problem i samhället. Vem som helst som berörs av detta inom management eller Strategi, bör klokt instrueras om att ständigt minnas de lärdomar man får i Hofstede's Cultural Dimensions/Kulturella Dimensions teorin. Människor har en tendens att missta sig att tänka och känna samt att agera utifrån deras egna erfarenheter, speciellt när de fungerar internationellt.

 

Bok: Geert Hofstede - Cultures Consequences: International Differences in Work-Related Values -

Bok: Geert Hofstede - Cultures and Organizations: Software of the Mind -


Kulturdimensioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Kulturdimensioner Forumet  

Nya ämnen

  Hofstede 4 / 5 Dimensioner?
Hur kommer det sig att vissa nämner detta ramverk i 4 dimens...
     
 
  Doing Business in Asia | Understanding Chinese Culture
Asia’s rapid rise to economic prominence marks the beginning...
     
 
  Cross Cultural Communication
For my research in intercultural communication inside organi...
     
 
  From Universalism to Poly-Culturalism
There used to be 2 paradigms of organizational culture:
    <...
     
 
  Dimensions of Hofstede Applied on a Company
Is it possible to use the Model by Hofstede on a company?
     
 
  The Influence of Culture on Employee Motivation and Performance
I am interested in how culture influences (employee) motivat...
     
 
  Supply Chain Partners' Cultural Differences
I am trying to find out how cultural differences between sup...
     
 
  In-depth Explanation Dimensions of Hofstede
Hofstede gave five dimensions to help explain the culture of...
     
 
  Sharing Knowledge in Multicultural Teams
Sharing knowledge (tacit and learned) between human beings f...
     
 
  Croatia Cultural Analysis
Has anyone done a cultural analysis on Croatia using Hofsted...
     
 
  The Value of Cultural Differences: what Matters?
Cultural differences can be sources of value to the firm. Bu...
     
 
  Importance of RESPECT in Various Cultures
I believe respect for authority, age, position, has blurred ...
     
 
  Country Scores for Hofstede's Cultural Dimensions + Compare Countries
A very good way to understand the Framework & put it into pe...
     
 
  Seven Dimensions of Culture (Trompenaars and Hampden-Turner)
Model of National Culture Differences.
Fons Trompena...
     
 
  Hofstede Dimensions on Malta
I would like to know whether there have been any exchanges o...
     
 
  Ideas and Problems Differ in Different Countries
In my opinion the world is full of ideas which everybody oug...
     
 
  Cultural Dimensions in Management Styles
Hofstede's 5 dimensions to me determine whether a society is...
     
 
  Cross Culture Management Success Factors
What are essential ingredients of success as per "Hofstede"?...
     
 

Best Practices - Kulturdimensioner
  (Practical) Usages and Application of Hofstede's theory
What are the application areas of Hofstede's theory, how can...
     
 
  Critique of Hofstede
Does anyone know where to find good academic articles critis...
     
 
  I Need Another Model!!!
Hi. I am doing a contrast and comparison between Hofstede's ...
     
 
  Examples of Hofstede Five Dimensions
Can you please provide some examples of comparison between T...
     
 
  Are Hofstede's Cultural Dimensions still Valid?
Hofstede cultural dimensions are over 30 years old. Are they...
     
 
  Hofstede vs. Hampden-Turner
Does anyone know the difference between Hofstede's cultural ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Cultural Dimensions
 

Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural Teams

Multicultural Teams...
 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countries

Cultural Dimensions, A Practical Example...
 
 
 

Implications of Cultural Differences on Accounting

Understanding differences...
 
 
 

Critical Considerations when Applying Hofstede's Cultural Dimensions to Organizations and Individuals

Organizational Culture, Hofstede at Organization Level, Hofstede at Individual Level...
 
 
 

Hofstede's 6th Dimension: Indulgence versus Restraint

Analysing Cultural Differences...
 
 
 

Cultural Differences in Workplace and Office Design

Understanding International Differences...
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition...
 
 
 

Koreans vs Germans

Differences in Business Communication...
 
 

Resurser - Kulturdimensioner
 

Nyheter om Kulturdimensioner


     
 

Nyheter om Kulturella Differenser


     
 

Videor om Kulturdimensioner


     
 

Videor om Kulturella Differenser


     
 

Presentationer om Kulturdimensioner


     
 

Presentationer om Kulturella Differenser


     
 

Mer om Kulturdimensioner


     
 

Mer om Kulturella Differenser


     

Jämför Kulturdimensioner med: Kulturell Intelligens (Early)  |  Kulturtyper  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  ERG Teori Alderfer  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ashridge Missionsmodell  |  Teori X Teori Y


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 21-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.