Kulturdimensioner
(Hofstede)

Kunskapscenter

   

Utforskar fem sorters (dimensioner) om skillnader/i värdeperspektiven mellan nationella kulturer. Förklaring till Kulturdimensioner (Cultural Dimensions) av Geert Hofstede. ('80)

Innehåll

Premium

Kulturdimensioner Enligt Geert Hofstede, så finns det inte någon sådant som en universell managementmetod eller managementteori som är giltig över hela världen. Även uttrycket ”management” har olika ursprung och betydelse ute i världen. Management är inte ett fenomen som kan isoleras från andra processer som äger rum i samhället. Den interagerar med vad som händer i familjen, på skolan, i politik och regering. Den relateras självfallet också till religionen och tilltron på vetenskapen.


De fem Kulturdimensioner av Hofstede

Den Kulturdimensionermodellen av Geert Hofstede är ett ramverk som beskriver fem sorters (dimensioner) av skillnader/i värdeperspektiven mellan nationella kulturer:

  • Maktdistans. Graden av ojämlikhet bland människor som befolkningen i ett land betraktar som normal.

  • Individualism kontra kollektivism. I den utsträckning som människor känner att de förväntas att ta omsorg för eller att man bry sig om dem, deras familjer eller organisationer som de tillhör.

  • Maskulinitet kontra femininitet. I den utsträckning som en kultur är den som bidrar till dominansen, bestämdheten och förvärvet av saker. Kontra den kultur som mer befrämjar personalen, känslor och av livskvalitet.

  • Osäkerhetsundvikande. I vilken grad som människor i ett land föredrar strukturerad över ostrukturerade situationer.

  • Långsiktig kontra kortsiktig orientering. Långsiktigt: värden som orienteras in mot framtiden, som tillexempel sparande och uthållighet. Kortsiktigt: värderingar som orienteras in mot det förflutna och nuläget, såsom respekt för tradition och att uppfylla sociala förpliktaganden.

För att förstå managementkulturen i ett land bör man ha både kunskap och inlevelse för hela den lokala miljön. Emellertid resultatet från den unika statistiska undersökningen, som Hofstede genomförde, bör göra alla medvetna om att människor i andra länder tänker, känner och agerar mycket olikt från dig själv, även om de konfronterats med grundläggande problem i samhället. Vem som helst som berörs av detta inom management eller Strategi, bör klokt instrueras om att ständigt minnas de lärdomar man får i Hofstede's Cultural Dimensions/Kulturella Dimensions teorin. Människor har en tendens att missta sig att tänka och känna samt att agera utifrån deras egna erfarenheter, speciellt när de fungerar internationellt.

 

Bok: Geert Hofstede - Cultures Consequences: International Differences in Work-Related Values -

Bok: Geert Hofstede - Cultures and Organizations: Software of the Mind -


Kulturdimensioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)


Kulturdimensioner Forumet  

Nya ämnen

  Hofstede 4 / 5 Dimensioner?      
 
  Doing Business in Asia | Understanding Chinese Culture      
 
  From Universalism to Poly-Culturalism      
 
  Ideas and Problems Differ in Different Countries      
 

Best Practices - Kulturdimensioner
  (Practical) Usages and Application of Hofstede's theory
     
 
  Critique of Hofstede
     
 
  I Need Another Model!!!
     
 
  Examples of Hofstede Five Dimensions
     
 
  Are Hofstede's Cultural Dimensions still Valid?
     
 Allt du behöver veta om management


  Hofstede vs. Hampden-Turner
     
 
  Cross Cultural Communication
     
 
  Dimensions of Hofstede Applied on a Company
     
 
  The Influence of Culture on Employee Motivation and Performance
     
 
  Supply Chain Partners' Cultural Differences
     
 
  In-depth Explanation Dimensions of Hofstede
     
 
  Sharing Knowledge in Multicultural Teams
     
 
  Croatia Cultural Analysis
     
 
  The Value of Cultural Differences: what Matters?
     
 
  Importance of RESPECT in Various Cultures
     
 
  Country Scores for Hofstede's Cultural Dimensions + Compare Countries
     
 
  Seven Dimensions of Culture (Trompenaars and Hampden-Turner)
     
 
  Hofstede Dimensions on Malta
     
 
  Cultural Dimensions in Management Styles
     
 
  Cross Culture Management Success Factors
     
 

Expert Tips (ENG) - Cultural Dimensions
 

Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural Teams

 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countries

 
 
 

Implications of Cultural Differences on Accounting

 
 
 

Critical Considerations when Applying Hofstede's Cultural Dimensions to Organizations and Individuals

 
 
 

Hofstede's 6th Dimension: Indulgence versus Restraint

 
 
 

Cultural Differences in Workplace and Office Design

 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

 
 
 

Koreans vs Germans

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Kulturdimensioner
 

Nyheter om Kulturdimensioner


     
 

Nyheter om Kulturella Differenser


     
 

Videor om Kulturdimensioner


     
 

Videor om Kulturella Differenser


     
 

Presentationer om Kulturdimensioner


     
 

Presentationer om Kulturella Differenser


     
 

Mer om Kulturdimensioner


     
 

Mer om Kulturella Differenser


     Accelerera din managementkarriärJämför Kulturdimensioner med: Kulturell Intelligens (Early)  |  Kulturtyper  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  ERG Teori Alderfer  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ashridge Missionsmodell  |  Teori X Teori Y


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.