Kulturdimensioner
(Hofstede)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Kulturdimensioner Enligt Geert Hofstede, så finns det inte någon sådant som en universell managementmetod eller managementteori som är giltig över hela världen. Även uttrycket ”management” har olika ursprung och betydelse ute i världen. Management är inte ett fenomen som kan isoleras från andra processer som äger rum i samhället. Den interagerar med vad som händer i familjen, på skolan, i politik och regering. Den relateras självfallet också till religionen och tilltron på vetenskapen.


De fem Kulturdimensioner av Hofstede

Den Kulturdimensionermodellen av Geert Hofstede är ett ramverk som beskriver fem sorters (dimensioner) av skillnader/i värdeperspektiven mellan nationella kulturer:

 • Maktdistans. Graden av ojämlikhet bland människor som befolkningen i ett land betraktar som normal.

 • Individualism kontra kollektivism. I den utsträckning som människor känner att de förväntas att ta omsorg för eller att man bry sig om dem, deras familjer eller organisationer som de tillhör.

 • Maskulinitet kontra femininitet. I den utsträckning som en kultur är den som bidrar till dominansen, bestämdheten och förvärvet av saker. Kontra den kultur som mer befrämjar personalen, känslor och av livskvalitet.

 • Osäkerhetsundvikande. I vilken grad som människor i ett land föredrar strukturerad över ostrukturerade situationer.

 • Långsiktig kontra kortsiktig orientering. Långsiktigt: värden som orienteras in mot framtiden, som tillexempel sparande och uthållighet. Kortsiktigt: värderingar som orienteras in mot det förflutna och nuläget, såsom respekt för tradition och att uppfylla sociala förpliktaganden.

För att förstå managementkulturen i ett land bör man ha både kunskap och inlevelse för hela den lokala miljön. Emellertid resultatet från den unika statistiska undersökningen, som Hofstede genomförde, bör göra alla medvetna om att människor i andra länder tänker, känner och agerar mycket olikt från dig själv, även om de konfronterats med grundläggande problem i samhället. Vem som helst som berörs av detta inom management eller Strategi, bör klokt instrueras om att ständigt minnas de lärdomar man får i Hofstede's Cultural Dimensions/Kulturella Dimensions teorin. Människor har en tendens att missta sig att tänka och känna samt att agera utifrån deras egna erfarenheter, speciellt när de fungerar internationellt.

 

Bok: Geert Hofstede - Cultures Consequences: International Differences in Work-Related Values -

Bok: Geert Hofstede - Cultures and Organizations: Software of the Mind -


Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum om Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering)  

De senaste ämnena om: Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering).


🔥 NY Hofstede 4 / 5 Dimensioner?
Hur kommer det sig att vissa nämner detta ramverk i 4 dimensioner och andra i 5?? (...)
9
 
3 reaktioner
 
Doing Business in Asia | Understanding Chinese Culture
Asia’s rapid rise to economic prominence marks the beginning of a trend that will increase in the future. The Chinese ec (...)
13
 
33 reaktioner
 
From Universalism to Poly-Culturalism
There used to be 2 paradigms of organizational culture:
 • The first is UNIVERSALISM, a belief in colorblindness and (...)
  10
   
  24 reaktioner
 
Multiculturals in Multicultural Teams
People are always saying diversity matters. As a powerful tool for creative work, culturally diverse groups are becoming (...)
5
 
3 reaktioner
 
Best Practices om Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 (Practical) Usages and Application of Hofstede's theory
What are the application areas of Hofstede's theory, how can the theory be applied? (...)
30
 
5 reaktioner

 
🥈 Critique of Hofstede
Does anyone know where to find good academic articles critisising Hofstedes cultural analysis? Any particular models and (...)
25
 
4 reaktioner

 
🥉 I Need Another Model!!!
Hi. I am doing a contrast and comparison between Hofstede's model and another... I need to find another model to compare (...)
17
 
6 reaktioner

 
Examples of Hofstede Five Dimensions
Can you please provide some examples of comparison between Toyota and General Motors or any two similar companies in rel (...)
16
 
4 reaktioner

 
Are Hofstede's Cultural Dimensions still Valid?
Hofstede cultural dimensions are over 30 years old. Are they still valid.. that can be questioned. (...)
14
 
8 reaktioner

 
Hofstede vs. Hampden-Turner
Does anyone know the difference between Hofstede's cultural model and Trompenaars and Hampden-Turner’s Seven Cultural Di (...)
11
 
0 reaktioner

 
Cross Cultural Communication
For my research in intercultural communication inside organizations, I am looking for cultural differences between weste (...)
9
 
1 reaktioner

 
The Influence of Culture on Employee Motivation and Performance
I am interested in how culture influences (employee) motivation and performance. Colleagues, can you help me out to app (...)
9
 
2 reaktioner

 
Country Scores for Hofstede's Cultural Dimensions + Compare Countries
A very good way to understand the Framework & put it into perspective & practice is provided at the following . It provi (...)
8
 
2 reaktioner

 
Dimensions of Hofstede Applied on a Company
Is it possible to use the Model by Hofstede on a company? What I am looking for is a model to give insight in how a com (...)
7
 
4 reaktioner

 
Supply Chain Partners' Cultural Differences
I am trying to find out how cultural differences between supply chain partners can influence the overall performance of (...)
6
 
1 reaktioner

 
Importance of Respect in Various Cultures
I believe RESPECT for authority, age, position, has blurred and decreased - over time, sometimes because people have pro (...)
5
 
0 reaktioner

 
In-depth Explanation Dimensions of Hofstede
Hofstede gave five dimensions to help explain the culture of the country they can also be applied to organization with l (...)
5
 
1 reaktioner

 
Sharing Knowledge in Multicultural Teams
Sharing knowledge (tacit and learned) between human beings from any part of the world with a simple and sincere converst (...)
5
 
1 reaktioner

 
Croatia Cultural Analysis
Has anyone done a cultural analysis on Croatia using Hofstede? Thanks (...)
4
 
0 reaktioner

 
Seven Dimensions of Culture (Trompenaars and Hampden-Turner)
Model of National Culture Differences. Fons Trompenaars is a Dutch author and consultant in the field of cross-cultural (...)
4
 
0 reaktioner

 
The Value of Cultural Differences: what Matters?
Cultural differences can be sources of value to the firm. But what differences matter? Management is about increasing sh (...)
3
 
1 reaktioner

 
Cultural Dimensions in Management Styles
Hofstede's 5 dimensions to me determine whether a society is masculine or feminine. Our management style is determined b (...)
1
 
2 reaktioner

 
Experttips om Cultural Dimensions (Cross Cultural Management) (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural Teams

Multicultural Teams (...)
   
 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countries

Cultural Dimensions, A Practical Example (...)
   
 
 
 

Implications of Cultural Differences on Accounting

Understanding differences (...)
   
 
 
 

Critical Considerations when Applying Hofstede's Cultural Dimensions to Organizations and Individuals

Organizational Culture, Hofstede at Organization Level, Hofstede at Individual Level (...)
   
 
 
 

Hofstede's 6th Dimension: Indulgence versus Restraint

Analysing Cultural Differences (...)
   
 
 
 

Cultural Differences in Workplace and Office Design

Understanding International Differences (...)
   
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition (...)
   
 
 
 

Koreans vs Germans

Differences in Business Communication (...)
   
 
 
 

Tips by Hofstede About Cultural Differences and Cultural Dimensions

Intercultural Problems, Intercultural Issues (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Kulturdimensioner med: Kulturell Intelligens (Early)  |  Kulturtyper  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  ERG Teori Alderfer  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ashridge Missionsmodell  |  Teori X Teori Y


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kulturdimensioner (Tvärkulturell Hantering)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 26-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.