Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation (Argyris och Schön)

Kunskapscenter

   

Förklaring till Organisationens lärande / Organizational learningen (Organizational Learning) av Chris Argyris och Donald Schön. ('78)

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Chris Argyris Organisatoriskt Lärande (Argyris och Schön)

Vad är Organisationens lärande? Definition

Chris Argyris och Donald Schön (1978) definierade Organisatoriskt Lärande (OL) som: ”upptäckten och korrigeringen av fel”. Fiol och Lyles definierade senare lärandet som ”processen av att förbättra handlingar med ökad kunskap och förståelse” (1985). Dodgson beskriver Organisatoriskt lärande som: På det sätt som företagen bygger, kompletterar, och organiserar kunskap och rutiner runt deras aktiviteter och inom deras kulturer och anpassar och utvecklar organisatorisk effektivitet, genom att förbättra användningen vidare kunskaper hos deras arbetskraft. (1993). Huber konstaterar att lärande uppstår i en organisation”om det genom dess bearbetning av information , omfattningen på dess [organisationens] potentiella beteenden förändras” (1991).


”En lärande organisation” är ett företag, som skapar meningsfulla strukturerer och strategier för att förstärka och maximera det Organisatoriska lärandet (Dodgson, 1993). Konceptet kring en lärande organisation har blivit populärt då organisationer önskar att vara mer anpassningsbara för förändring. Att lära är ett dynamiskt koncept och det betonar det ständiga förändringssättet hos organisationer. Fokus skiftar gradvist från individuellt lärande till organisatoriskt lärande. Att lära är nödvändigt för utvecklingen av individer; och det är lika viktigt för organisationer. Eftersom individer är en av de större delarna i en organisation måste de upprätta de nödvändiga formerna och processerna för att möjliggöra organisatoriskt lärande och för att göra förändring lättare.


OL är mer än summan av alla delarna av det individuella lärandet (Dodgson, 1993; Fiol & Lyles, 1985). En organisation förlorar inte något på dess lärande förmågor, när medlemmarna lämnar organisationen. Organisatoriskt lärande bidrar till det organisatoriska minnet. Alltså har det lärande systemet inte bara inflytande på de aktuella medlemmarna utan också på de framtida medlemmarna, tack vare ackumulationen av historier, erfarenheter, normer och berättelser. Att skapa en lärande organisation är endast halva lösningen på ett utmanande problem (Prahalad & Hamel, 1994). Lika viktigt är skapandet av en organisation som kan glömma bort och som i grunden betyder att organisationen måste glömma något av dess förflutna. Således uppstår ett lärande mitt ibland sådana motstridiga faktorer (Dodgson, 1993).
 

Tre typer av organisatoriskt lärande (Argyris och Schön)

  1. Enkelloop lärande. Detta uppstår, när fel är upptäckta och korrigerade, och företag fortsätter med deras aktuella riktlinjer och mål. Enligt Dodgson (1993), att lära för enkelloop kan likställas med aktiviteter som tillför kunskapsbaserade eller de företagsspecifika kompetenserna eller rutinerna, utan att förändra det grundläggande sättet i organisationens aktiviteter. Att lära för enkelloop har också refererats till som en ”lägre nivå av lärande” av Fiol och Lyles (1985), ”adaptivt lärande” eller ”att hantera” av Senge (1990) och ”icke strategiskt lärande” av Mason ('93).
  2. Dubbelloop lärande. Detta uppstår när man förutom upptäckande och korrigering av fel, så ifrågasätter organisationen och anpassar dess existerande normer, procedurer, riktlinjer och målsättningar. Dubbelloop lärande innebär att förändra organisationens kunskapsbaserade- eller företagsspecifika kompetenser eller rutiner (Dodgson, 1993). Att lära för dubbelloop kallas också ”högre nivå på lärandet” av Fiol och Lyles (1985), ”ett skapande lärande” eller ”ett lärande för att utvidga en organisations kapaciteter” av Senge (1990) och ”strategiskt lärande” av Mason (1993). Strategiskt lärande definieras som ”processen vid vilken en organisation låter förnuftig om dess miljö på ett sätt som breddar urvalet av mål som den kan följa, eller omfånget av resurser och handlingar som är tillgängliga för den att bearbeta dessa målsättningar.” (Mason, 1993:843)
  3. Deutero-lärande. Detta uppstår, när organisationer lär hur man genomför enkelloops lärande och lärande för dubbelloop. De första två formerna av lärande kommer inte att uppstå om organisationer inte är medvetna om att att lärande måste uppstå. Att vara okunnigt medveten motiverar också ett lärande (Nevis et al.,1995). Detta betyder att identifiera lärande riktningar eller stilar, och processer och strukturer (underlättande faktorer) som krävs för att främja ett lärande. Nevis et al., (1995) identifierar sju olika lärande stilar och tio olika underlättande faktorer som inverkar på lärandet. Till exempel så är en av de underlättande faktorerna att identifiera prestationsgapet mellan det uppsatta resultatet och den faktiska prestationen. Denna medvetenhet gör att organisationen kommer att erkänna att ett lärande behöver hända och att lämpliga miljö och processer behöver komma att skapas. Detta betyder också att erkänna det faktum att långa perioder av positiv återkoppling eller bra kommunikation kan blockera lärandet (Argyris, 1994).

Dubbelloop lärandet och Deutero-lärandet  är sammanknutna med frågorna varför och hur man skall förändra en organisation, medans enkelloopslärandet knutet till att acceptera förändring utan att ifrågasätta de bakomliggande antagandena och huvudskälen. Dodgson konstaterar att typen av Organisatoriskt lärande beror också på var i organisationen ett organisatoriskt lärande uppstår. Således kan ett lärande uppstå i olika funktioner hos organisationen liksom forskning, utveckling, design, ingenjörsvetenskap, tillverkning, marknadsföring, administration och försäljning.


Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation Forumet
  Organizational Learning from Failures: The Return on Failure Ratio
Over the last decades, innovation and creativity have become critical skills for achieving success. A 2015 Boston Consulting Group survey indicated that a key obstacle to business innovation and growth is fear of failure.

On one hand, seni...
     
 
  To Trigger Innovation and Organizational Learning, you need to Accept Creative Errors
Today’s dynamic business environment provokes an increasing pressure for companies to innovate in order to stay competitive. Companies need to find their way In triggering innovative, experimental behavior and creativity. In order to do this, they ar...
     
 
  The Value of Contextual Awareness in Organisation Learning
I think that even though learning by experience, though execution of similar projects, will be a valuable asset in solving problems of our current project under execution, it boils down to learning about the contextual information and its application...
     
 
  Implementing Organizational Learning
I appreciate the concept of organizational learning. Its operationalization has been a problem. Many times it has been reduced to the training function in the organization.
Indeed people have questioned whether anybody has seen organization lear...
     
 
  How do You Measure Organizational Learning?
In a learning organization, how do you go about measuring organizational learning?
Or is the learning organization just a myth or a brand?
I would like to get feedback from you all. Thanks!...
     
 
  Best Practices to Sustain the Impact of Learning in Organisations
Training and development are a critical factor in organizational development. However, how can we sustain the impact of learning within organizations; in other words, what best practices exist to ensure a long term impact of training and development ...
     
 
  Applications and Usages of Organisational Learning
In what forms is organisation learning applied in the various organisations? I'm trying to create a list of the main ways how organizational learning can be applied. Thanks......
     
 
  Individual and Organizational Learning
What is the relationship between individual and organizational learning?...
     
 
  Learning Organization & TQM
The relationship between learning organization and Total Quality Management (TQM) is cause-and-effect. Learning is an intended outcome of TQM, TQM can be a vehicle for  
   
 
  Value of Learning Culture
What is the value to organizations in creating a learning organizational culture?
How can organizations work towards creating this culture through its HRM/HRD strategies?...
     
 
  How to Grow Organization Learning with Rapid Changes of Technology?
Companies that will be successful with OL need to identify what methods need to be adopted with current technology to ensure their competitive advantage....
     
 
  Informed Decisions in Rapid Change
If organizations have to make informed decisions in rapid change, then what kind of organizational learning process should we use?...
     
 
  Imperatives of Organisation Learning Types
Kurt Lewin's model of unfreezing, moving & refreezing would further reinforce the points put forward by Prahalad, Hamel & Dodgson above. Single loop learning has managerial imperatives; Double loop learning has knowledge management and leadership i...
     
 
  Organisation Learning Gap Analysis?
Is there any measure to identify gaps (and work out an action plan) for organisation learning?...
     
 
  Recent article on Execution as Learning
You may want to read the recent HBR article by Amy Edmondson on Execution as Learning, which is building on elements of the thinking of Argyris c.s....
     
 

Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation Premium
  Why Apply Organizational Learning in Organizations?
Organizational learning is a social process, involving interactions among many individuals leading to well-informed decision making.
An organization must learn so that it can adapt to a changing environment.
 
   
 

Expert Tips (ENG) - Organizational Learning Premium
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effecti...
Usage (application): Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The following positive effects were pointe...
Usage (application): Tacit Knowledge Transfer, Organizational Learning, Incentive Management
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify and map knowledge:
1. Defin...
Usage (application): Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improve your learning culture with <...
Usage (application): How to Capture Organizational Learning? Best Practices
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning process. Those activities inc...
Usage (application): Implementing Organizational Learning, Best Practices
 
 
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

In an HBR article of June 2015, Reeves, Zeng and Venjara argue there's a new way to apply algorithmic principles that enables organizations to constan...
Usage (application): Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail or are only successful in the ...
Usage (application): Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
 
 
 

The Relationship between Organizational Learning and Performance

In a paper by Sara J. Singer and Amy C. Edmondson of HBS, the complexities of the relationship between learning and performance are explored. Why is t...
Usage (application): Tensions and Remedies
 
 
 

Additional Definitions of Organizational Learning

There is still a great deal of disagreement on what constitutes organizational learning. Most scholars view organizational learning as a process that ...
Usage (application): Organizational Learning
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/service development, with a lot of ...
Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
 
 
 

Generating New and Useful Ideas in Innovation: Avoiding the Primal Mark

In today's dynamic environment, to stay competitive continuous innovations and new ideas are important. For a creative idea to be successful, it has t...
Usage (application): Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Avoiding Anchoring
 
 
 

Knowledge Management Scope

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counter-productive, since such medio...
Usage (application): Knowledge Management, Level of Know-how
 
 
 

Components of Learning Agility

One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and eagerness to learn from experien...
Usage (application): Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more useful than information about fail...
Usage (application): Knowledge Management Focus
 
 

Resurser - Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation Premium
 

Nyheter

Organisatoriskt Lärande
     
 

Nyheter

Lärande Organisation
     
 

Videor

Organisatoriskt Lärande
     
 

Videor

Lärande Organisation
     
 

Presentationer

Organisatoriskt Lärande
     
 

Presentationer

Lärande Organisation
     
 

Mer

Organisatoriskt Lärande
     
 

Mer

Lärande Organisation
     

Jämför med: Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  SECI-modell  |  Gestaltteori  |  Erfarenhetslärande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändringsfaser  |  Organiska Organisationer  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)   |  Erfarenhetskurvan  |  Team Management Profilen, Teamkomposition


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.