Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation (Argyris och Schön)

Kunskapscenter

Förklaring till Organisationens lärande / Organizational learningen (Organizational Learning) av Chris Argyris och Donald Schön. ('78)


Chris Argyris Organisatoriskt Lärande (Argyris och Schön)

Vad är Organisationens lärande? Definition

Chris Argyris och Donald Schön (1978) definierade Organisatoriskt Lärande (OL) som: ”upptäckten och korrigeringen av fel”. Fiol och Lyles definierade senare lärandet som ”processen av att förbättra handlingar med ökad kunskap och förståelse” (1985). Dodgson beskriver Organisatoriskt lärande som: På det sätt som företagen bygger, kompletterar, och organiserar kunskap och rutiner runt deras aktiviteter och inom deras kulturer och anpassar och utvecklar organisatorisk effektivitet, genom att förbättra användningen vidare kunskaper hos deras arbetskraft. (1993). Huber konstaterar att lärande uppstår i en organisation”om det genom dess bearbetning av information , omfattningen på dess [organisationens] potentiella beteenden förändras” (1991).


”En lärande organisation” är ett företag, som skapar meningsfulla strukturerer och strategier för att förstärka och maximera det Organisatoriska lärandet (Dodgson, 1993). Konceptet kring en lärande organisation har blivit populärt då organisationer önskar att vara mer anpassningsbara för förändring. Att lära är ett dynamiskt koncept och det betonar det ständiga förändringssättet hos organisationer. Fokus skiftar gradvist från individuellt lärande till organisatoriskt lärande. Att lära är nödvändigt för utvecklingen av individer; och det är lika viktigt för organisationer. Eftersom individer är en av de större delarna i en organisation måste de upprätta de nödvändiga formerna och processerna för att möjliggöra organisatoriskt lärande och för att göra förändring lättare.


OL är mer än summan av alla delarna av det individuella lärandet (Dodgson, 1993; Fiol & Lyles, 1985). En organisation förlorar inte något på dess lärande förmågor, när medlemmarna lämnar organisationen. Organisatoriskt lärande bidrar till det organisatoriska minnet. Alltså har det lärande systemet inte bara inflytande på de aktuella medlemmarna utan också på de framtida medlemmarna, tack vare ackumulationen av historier, erfarenheter, normer och berättelser. Att skapa en lärande organisation är endast halva lösningen på ett utmanande problem (Prahalad & Hamel, 1994). Lika viktigt är skapandet av en organisation som kan glömma bort och som i grunden betyder att organisationen måste glömma något av dess förflutna. Således uppstår ett lärande mitt ibland sådana motstridiga faktorer (Dodgson, 1993).
 

Tre typer av organisatoriskt lärande (Argyris och Schön)

  1. Enkelloop lärande. Detta uppstår, när fel är upptäckta och korrigerade, och företag fortsätter med deras aktuella riktlinjer och mål. Enligt Dodgson (1993), att lära för enkelloop kan likställas med aktiviteter som tillför kunskapsbaserade eller de företagsspecifika kompetenserna eller rutinerna, utan att förändra det grundläggande sättet i organisationens aktiviteter. Att lära för enkelloop har också refererats till som en ”lägre nivå av lärande” av Fiol och Lyles (1985), ”adaptivt lärande” eller ”att hantera” av Senge (1990) och ”icke strategiskt lärande” av Mason ('93).
  2. Dubbelloop lärande. Detta uppstår när man förutom upptäckande och korrigering av fel, så ifrågasätter organisationen och anpassar dess existerande normer, procedurer, riktlinjer och målsättningar. Dubbelloop lärande innebär att förändra organisationens kunskapsbaserade- eller företagsspecifika kompetenser eller rutiner (Dodgson, 1993). Att lära för dubbelloop kallas också ”högre nivå på lärandet” av Fiol och Lyles (1985), ”ett skapande lärande” eller ”ett lärande för att utvidga en organisations kapaciteter” av Senge (1990) och ”strategiskt lärande” av Mason (1993). Strategiskt lärande definieras som ”processen vid vilken en organisation låter förnuftig om dess miljö på ett sätt som breddar urvalet av mål som den kan följa, eller omfånget av resurser och handlingar som är tillgängliga för den att bearbeta dessa målsättningar.” (Mason, 1993:843)
  3. Deutero-lärande. Detta uppstår, när organisationer lär hur man genomför enkelloops lärande och lärande för dubbelloop. De första två formerna av lärande kommer inte att uppstå om organisationer inte är medvetna om att att lärande måste uppstå. Att vara okunnigt medveten motiverar också ett lärande (Nevis et al.,1995). Detta betyder att identifiera lärande riktningar eller stilar, och processer och strukturer (underlättande faktorer) som krävs för att främja ett lärande. Nevis et al., (1995) identifierar sju olika lärande stilar och tio olika underlättande faktorer som inverkar på lärandet. Till exempel så är en av de underlättande faktorerna att identifiera prestationsgapet mellan det uppsatta resultatet och den faktiska prestationen. Denna medvetenhet gör att organisationen kommer att erkänna att ett lärande behöver hända och att lämpliga miljö och processer behöver komma att skapas. Detta betyder också att erkänna det faktum att långa perioder av positiv återkoppling eller bra kommunikation kan blockera lärandet (Argyris, 1994).

Dubbelloop lärandet och Deutero-lärandet  är sammanknutna med frågorna varför och hur man skall förändra en organisation, medans enkelloopslärandet knutet till att acceptera förändring utan att ifrågasätta de bakomliggande antagandena och huvudskälen. Dodgson konstaterar att typen av Organisatoriskt lärande beror också på var i organisationen ett organisatoriskt lärande uppstår. Således kan ett lärande uppstå i olika funktioner hos organisationen liksom forskning, utveckling, design, ingenjörsvetenskap, tillverkning, marknadsföring, administration och försäljning.


Särskild Intressegrupp SIG - Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation


Särskild Intressegrupp SIG (16 medlemmar)


Forum - Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Value of Learning Culture
What is the value to organizations in creating a learning or...
 
 
 
 
  Recent article on Execution as Learning (1 reaktioner)
You may want to read the recent HBR article by Amy Edmondson...
 
 
 
 
  Organisation Learning Gap Analysis? (2 reaktioner)
Is there any measure to identify gaps (and work out an actio...
 
 
 
 
  Learning Organization & TQM (1 reaktioner)
The relationship between learning organization and (TQM) is...
 
 
 
 
  How do You Measure Organizational Learning? (7 reaktioner)
In a learning organization, how do you go about measuring...
 
 
 
 
  Organizational Learning from Failures: The Return on Failure Ratio
Over the last decades, innovation and creativity have become...
 
 
 
 
  Informed Decisions in Rapid Change
If organizations have to make informed decisions in rapid ch...
 
 
 
 
  Implementing Organizational Learning (1 reaktioner)
I appreciate the concept of organizational learning. Its ope...
 
 
 
 
  The Value of Contextual Awareness in Organisation Learning (4 reaktioner)
I think that even though learning by experience, though exec...
 
 
 
 
  To Trigger Innovation and Organizational Learning, you need to Accept Creative Errors (1 reaktioner)
Today’s dynamic business environment provokes an increasing ...
 
 
 
 
  How to Grow Organization Learning with Rapid Changes of Technology? (1 reaktioner)
Companies that will be successful with OL need to identify w...
 
 
 
 
  Imperatives of Organisation Learning Types (4 reaktioner)
Kurt Lewin's model of unfreezing, moving & refreezing would ...
 
 
 
 
  Best Practices to Sustain the Impact of Learning in Organisations
Training and development are a critical factor in organizati...
 
 
 
 
  Applications and Usages of Organisational Learning
In what forms is organisation learning applied in the variou...
 
 
 
 

Best Practices - Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Why Apply Organizational Learning in Organizations? (17 reaktioner)
Organizational learning is a social process, involving inter...
 
 
 
 
  Individual and Organizational Learning (5 reaktioner)
What is the relationship between individual and organization...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Organizational Learning

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation...
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Organizational Learning, Incentive Management...
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage...
 
 
 

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices...
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices...
 
 
 

The Relationship between Organizational Learning and Performance

Tensions and Remedies...
 
 
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy...
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures...
 
 
 

Additional Definitions of Organizational Learning

Organizational Learning...
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management...
 
 
 

Generating New and Useful Ideas in Innovation: Avoiding the Primal Mark

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Avoiding Anchoring...
 
 
 

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how...
 
 
 

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management...
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus...
 
 

Resurser - Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Organisatoriskt Lärande


     
 

Nyheter om Lärande Organisation


     
 

Videor om Organisatoriskt Lärande


     
 

Videor om Lärande Organisation


     
 

Presentationer om Organisatoriskt Lärande


     
 

Presentationer om Lärande Organisation


     
 

Mer om Organisatoriskt Lärande


     
 

Mer om Lärande Organisation


     

Jämför med: Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  SECI-modell  |  Gestaltteori  |  Erfarenhetslärande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändringsfaser  |  Organiska Organisationer  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)   |  Erfarenhetskurvan  |  Team Management Profilen, Teamkomposition


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 12-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.