Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation (Argyris och Schön)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

119 itens • 675.314 visitas


Sammanfattning
Chris Argyris Organisatoriskt Lärande (Argyris och Schön)

Vad är Organisationens lärande? Definition

Chris Argyris och Donald Schön (1978) definierade Organisatoriskt Lärande (OL) som: ”upptäckten och korrigeringen av fel”. Fiol och Lyles definierade senare lärandet som ”processen av att förbättra handlingar med ökad kunskap och förståelse” (1985). Dodgson beskriver Organisatoriskt lärande som: På det sätt som företagen bygger, kompletterar, och organiserar kunskap och rutiner runt deras aktiviteter och inom deras kulturer och anpassar och utvecklar organisatorisk effektivitet, genom att förbättra användningen vidare kunskaper hos deras arbetskraft. (1993). Huber konstaterar att lärande uppstår i en organisation”om det genom dess bearbetning av information , omfattningen på dess [organisationens] potentiella beteenden förändras” (1991).


”En lärande organisation” är ett företag, som skapar meningsfulla strukturerer och strategier för att förstärka och maximera det Organisatoriska lärandet (Dodgson, 1993). Konceptet kring en lärande organisation har blivit populärt då organisationer önskar att vara mer anpassningsbara för förändring. Att lära är ett dynamiskt koncept och det betonar det ständiga förändringssättet hos organisationer. Fokus skiftar gradvist från individuellt lärande till organisatoriskt lärande. Att lära är nödvändigt för utvecklingen av individer; och det är lika viktigt för organisationer. Eftersom individer är en av de större delarna i en organisation måste de upprätta de nödvändiga formerna och processerna för att möjliggöra organisatoriskt lärande och för att göra förändring lättare.


OL är mer än summan av alla delarna av det individuella lärandet (Dodgson, 1993; Fiol & Lyles, 1985). En organisation förlorar inte något på dess lärande förmågor, när medlemmarna lämnar organisationen. Organisatoriskt lärande bidrar till det organisatoriska minnet. Alltså har det lärande systemet inte bara inflytande på de aktuella medlemmarna utan också på de framtida medlemmarna, tack vare ackumulationen av historier, erfarenheter, normer och berättelser. Att skapa en lärande organisation är endast halva lösningen på ett utmanande problem (Prahalad & Hamel, 1994). Lika viktigt är skapandet av en organisation som kan glömma bort och som i grunden betyder att organisationen måste glömma något av dess förflutna. Således uppstår ett lärande mitt ibland sådana motstridiga faktorer (Dodgson, 1993).
 

Tre typer av organisatoriskt lärande (Argyris och Schön)

  1. Enkelloop lärande. Detta uppstår, när fel är upptäckta och korrigerade, och företag fortsätter med deras aktuella riktlinjer och mål. Enligt Dodgson (1993), att lära för enkelloop kan likställas med aktiviteter som tillför kunskapsbaserade eller de företagsspecifika kompetenserna eller rutinerna, utan att förändra det grundläggande sättet i organisationens aktiviteter. Att lära för enkelloop har också refererats till som en ”lägre nivå av lärande” av Fiol och Lyles (1985), ”adaptivt lärande” eller ”att hantera” av Senge (1990) och ”icke strategiskt lärande” av Mason ('93).
  2. Dubbelloop lärande. Detta uppstår när man förutom upptäckande och korrigering av fel, så ifrågasätter organisationen och anpassar dess existerande normer, procedurer, riktlinjer och målsättningar. Dubbelloop lärande innebär att förändra organisationens kunskapsbaserade- eller företagsspecifika kompetenser eller rutiner (Dodgson, 1993). Att lära för dubbelloop kallas också ”högre nivå på lärandet” av Fiol och Lyles (1985), ”ett skapande lärande” eller ”ett lärande för att utvidga en organisations kapaciteter” av Senge (1990) och ”strategiskt lärande” av Mason (1993). Strategiskt lärande definieras som ”processen vid vilken en organisation låter förnuftig om dess miljö på ett sätt som breddar urvalet av mål som den kan följa, eller omfånget av resurser och handlingar som är tillgängliga för den att bearbeta dessa målsättningar.” (Mason, 1993:843)
  3. Deutero-lärande. Detta uppstår, när organisationer lär hur man genomför enkelloops lärande och lärande för dubbelloop. De första två formerna av lärande kommer inte att uppstå om organisationer inte är medvetna om att att lärande måste uppstå. Att vara okunnigt medveten motiverar också ett lärande (Nevis et al.,1995). Detta betyder att identifiera lärande riktningar eller stilar, och processer och strukturer (underlättande faktorer) som krävs för att främja ett lärande. Nevis et al., (1995) identifierar sju olika lärande stilar och tio olika underlättande faktorer som inverkar på lärandet. Till exempel så är en av de underlättande faktorerna att identifiera prestationsgapet mellan det uppsatta resultatet och den faktiska prestationen. Denna medvetenhet gör att organisationen kommer att erkänna att ett lärande behöver hända och att lämpliga miljö och processer behöver komma att skapas. Detta betyder också att erkänna det faktum att långa perioder av positiv återkoppling eller bra kommunikation kan blockera lärandet (Argyris, 1994).

Dubbelloop lärandet och Deutero-lärandet  är sammanknutna med frågorna varför och hur man skall förändra en organisation, medans enkelloopslärandet knutet till att acceptera förändring utan att ifrågasätta de bakomliggande antagandena och huvudskälen. Dodgson konstaterar att typen av Organisatoriskt lärande beror också på var i organisationen ett organisatoriskt lärande uppstår. Således kan ett lärande uppstå i olika funktioner hos organisationen liksom forskning, utveckling, design, ingenjörsvetenskap, tillverkning, marknadsföring, administration och försäljning.


Särskild Intressegrupp SIG

Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (24 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation

 

Organisation Learning Gap Analysis?
Is there any measure to identify gaps (and work out an action plan) for organisation learning?...
8
 
2 kommentarer
Individual and Organizational Learning
What is the relationship between individual and organizational learning?...
7
 
6 kommentarer
Recent article on Execution as Learning
You may want to read the recent HBR article by Amy Edmondson on Execution as Learning, which is building on elements of the thinking of Argyris c.s....
7
 
1 kommentarer
Value of Learning Culture
What is the value to organizations in creating a learning organizational culture? How can organizations work towards creating this culture through its HRM/HRD strategies?...
7
 
Learning Organization & TQM
The relationship between learning organization and Total Quality Management (TQM) is cause-and-effect. Learning is an intended outcome of TQM, TQM can be a vehicle for organizational learning and the ...
6
 
1 kommentarer
Organizational Learning from Failures: The Return on Failure Ratio
Over the last decades, innovation and creativity have become critical skills for achieving success. A 2015 Boston Consulting Group survey indicated that a key obstacle to business innovation and growt...
5
 
Informed Decisions in Rapid Change
If organizations have to make informed decisions in rapid change, then what kind of organizational learning process should we use?...
5
 
To Trigger Innovation and Organizational Learning, you need to Accept Creative Errors
Today’s dynamic business environment provokes an increasing pressure for companies to innovate in order to stay competitive. Companies need to find their way In triggering innovative, experimental beh...
4
 
1 kommentarer
The Value of Contextual Awareness in Organisation Learning
I think that even though learning by experience, though execution of similar projects, will be a valuable asset in solving problems of our current project under execution, it boils down to learning ab...
4
 
4 kommentarer
Implementing Organizational Learning
I appreciate the concept of organizational learning. Its operationalization has been a problem. Many times it has been reduced to the training function in the organization. Indeed people have questio...
4
 
1 kommentarer
Imperatives of Organisation Learning Types
Kurt Lewin's model of unfreezing, moving & refreezing would further reinforce the points put forward by Prahalad, Hamel & Dodgson above. Single loop learning has managerial imperatives; Double loop ...
3
 
4 kommentarer
How to Grow Organization Learning with Rapid Changes of Technology?
Companies that will be successful with OL need to identify what methods need to be adopted with current technology to ensure their competitive advantage....
3
 
1 kommentarer
Best Practices to Sustain the Impact of Learning in Organisations
Training and development are a critical factor in organizational development. However, how can we sustain the impact of learning within organizations; in other words, what best practices exist to ensu...
3
 
The Focus of Organizational Learning Departments Has to Change
Organizations have to change and have to become better at changing. As a result, the way of working of the Organizational Learning Department (OLD) should no longer be to just take requests and provi...
2
 
Applications and Usages of Organisational Learning
In what forms is organisation learning applied in the various organisations? I'm trying to create a list of the main ways how organizational learning can be applied. Thanks......
2
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Why Apply Organizational Learning in Organizations?
Organizational learning is a social process, involving interactions among many individuals leading to well-informed decision making. An organization must learn so that it can adapt to a changing envi...
19
 
19 kommentarer

🥈 The Goals of Organization Learning are Changing
Organizations have to change and not only that - they have to become better at it. This means the goals of organizational learning must also change. The focus has to shift from job-related training...
16
 
12 kommentarer

🥉 How do You Measure Organizational Learning?
In a learning organization, how do you go about measuring organizational learning? Or is the learning organization just a myth or a brand? I would like to get feedback from you all. Thanks!...
6
 
7 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Organizational Learning (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effective knowledge sharing and se...

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Organizational Learning, Incentive Management
Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The followin...

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify an...

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv...

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices
Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning...

The Relationship between Organizational Learning and Performance

Tensions and Remedies
In a paper by Sara J. Singer and Amy C. Edmondson of HBS, the complexities of the relationship between learning and perf...

Key Behaviors of Innovative Organizations

Innovation Management, Culture Change, Organizational Change, Innovative Culture, Organizational Culture
Many large-scale attempts to make organizations more innovative are experiencing organizational inertia, barriers and/or...

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy
In an HBR article of June 2015, Reeves, Zeng and Venjara argue there's a new way to apply algorithmic principles that en...

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail ...

Additional Definitions of Organizational Learning

Organizational Learning
There is still a great deal of disagreement on what constitutes organizational learning. Most scholars view organization...

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/servi...

Generating New and Useful Ideas in Innovation: Avoiding the Primal Mark

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Avoiding Anchoring
In today's dynamic environment, to stay competitive continuous innovations and new ideas are important. For a creative i...

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counte...

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and ea...

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more usef...
Informationskällor

Olika informationskällor om Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Knowledge Management and Organizational Learning

Models, Implementation, Overview, Examples
An extensive presentation explaining both the concept of Knowledge Management and Organizational Learning by H. Gundogan...

Knowledge Management Systems Architecture

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Systems, Knowledge Architecture
This presentation is about knowledge development and management, including the following sections: 1. Overview 2. Know...

How to Improve Knowledge Sharing in Knowledge-intensive Organizations

Knowledge Management, Knowledge Sharing Motivation, Knowledge Sharing Platform. Tacit Knowledge
This presentation elaborates on the concept of knowledge sharing, thereby focusin on a knowledge-intensive organization ...

Learning Agility and Enterprise Agility

Organizational Agility
This presentation provides insights into the usage of organizational agility in your organization. The presentation incl...

Introduction to Knowledge Management: Foundation Principles and Building Concepts

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Learning Organization
1. What is Knowledge? 1. What is Knowledge Management? Definition 2. Knowledge Foundation Principles and Building Conc...

Learning from Rare Experiences

Organizational Learning
Paper by Charles E. Eesley and Edward B. Roberts explores the conditions under which learning occurs from small samples ...

Knowledge Management, Organizational Learning and Intellectual Capital

Intellectual Capital, Knowledge Management, Organizational Learning
Presentation about organizational knowledge, learning and intellectual capital. The presentation includes the following ...

Elements of a Cognitive Theory of the Firm

Organizational Learning
Paper by Bart Nooteboom presents elements of a cognitive theory of the firm, from the perspective of embodied cognition....

Organizational Learning: Single Loop Learning, Double Loop Learning and Triple Loop Learning

Organizational Learning
- Single loop new learning is about following the rules while trying to correct a problem. - Double loop learning could...

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra...

How to Integrate Internal Organizational Knowledge with External Online Communities

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Sharing, Interaction, Knowledge in Organizations
Due to many online and web-based technological developments in today´s digital economy, sharing knowledge in online comm...

Knowledge Sharing and Organizational Learning through Communities of Practices

Knowledge Sharing, Organizational Learning, Communities of Practices, Special Interest Groups
Knowledge management in Communities of Practice (CoPs) This presentation is about organizational learning and knowledge...

Three Levels of Knowledge Management

Initial Understanding Knowledge Management, Organizational Learning
According to Jury (2007), knowledge management can be categorized into three different levels, and organized in a pyrami...

Introduction to Organizational Learning and Learning Organizations

Organizational Learning, Learning Organizations
Presentation that gives a clear overview to the concept of Organizational Learning (OL). The following sections are incl...

Introduction of Organizational Learning

Initial Understanding of Organizational Learning
Peter Senge explains that Organizational Learning is about how organizations work at their bests. It comes down to how p...

The Difference Between Organizational Learning and Knowledge Management

Initial Understanding of the Difference Between OL en KM
Dr. Edward Rogers puts forth that organizational learning and knowledge management are often considered to be synonyms a...

How Single and Double Loop Learning Help Operational Managers Become Leaders

Initial Understanding of Single and Double Loop Learning
A great way for managers to get out of their operational mode and become leaders is to help them to stand back from day ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med: Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  SECI-modell  |  Gestaltteori  |  Erfarenhetslärande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändringsfaser  |  Organiska Organisationer  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)   |  Erfarenhetskurvan  |  Team Management Profilen, Teamkomposition


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 8-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.