Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation (Argyris och Schön)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Chris Argyris Organisatoriskt Lärande (Argyris och Schön)

Vad är Organisationens lärande? Definition

Chris Argyris och Donald Schön (1978) definierade Organisatoriskt Lärande (OL) som: ”upptäckten och korrigeringen av fel”. Fiol och Lyles definierade senare lärandet som ”processen av att förbättra handlingar med ökad kunskap och förståelse” (1985). Dodgson beskriver Organisatoriskt lärande som: På det sätt som företagen bygger, kompletterar, och organiserar kunskap och rutiner runt deras aktiviteter och inom deras kulturer och anpassar och utvecklar organisatorisk effektivitet, genom att förbättra användningen vidare kunskaper hos deras arbetskraft. (1993). Huber konstaterar att lärande uppstår i en organisation”om det genom dess bearbetning av information , omfattningen på dess [organisationens] potentiella beteenden förändras” (1991).


”En lärande organisation” är ett företag, som skapar meningsfulla strukturerer och strategier för att förstärka och maximera det Organisatoriska lärandet (Dodgson, 1993). Konceptet kring en lärande organisation har blivit populärt då organisationer önskar att vara mer anpassningsbara för förändring. Att lära är ett dynamiskt koncept och det betonar det ständiga förändringssättet hos organisationer. Fokus skiftar gradvist från individuellt lärande till organisatoriskt lärande. Att lära är nödvändigt för utvecklingen av individer; och det är lika viktigt för organisationer. Eftersom individer är en av de större delarna i en organisation måste de upprätta de nödvändiga formerna och processerna för att möjliggöra organisatoriskt lärande och för att göra förändring lättare.


OL är mer än summan av alla delarna av det individuella lärandet (Dodgson, 1993; Fiol & Lyles, 1985). En organisation förlorar inte något på dess lärande förmågor, när medlemmarna lämnar organisationen. Organisatoriskt lärande bidrar till det organisatoriska minnet. Alltså har det lärande systemet inte bara inflytande på de aktuella medlemmarna utan också på de framtida medlemmarna, tack vare ackumulationen av historier, erfarenheter, normer och berättelser. Att skapa en lärande organisation är endast halva lösningen på ett utmanande problem (Prahalad & Hamel, 1994). Lika viktigt är skapandet av en organisation som kan glömma bort och som i grunden betyder att organisationen måste glömma något av dess förflutna. Således uppstår ett lärande mitt ibland sådana motstridiga faktorer (Dodgson, 1993).
 

Tre typer av organisatoriskt lärande (Argyris och Schön)

  1. Enkelloop lärande. Detta uppstår, när fel är upptäckta och korrigerade, och företag fortsätter med deras aktuella riktlinjer och mål. Enligt Dodgson (1993), att lära för enkelloop kan likställas med aktiviteter som tillför kunskapsbaserade eller de företagsspecifika kompetenserna eller rutinerna, utan att förändra det grundläggande sättet i organisationens aktiviteter. Att lära för enkelloop har också refererats till som en ”lägre nivå av lärande” av Fiol och Lyles (1985), ”adaptivt lärande” eller ”att hantera” av Senge (1990) och ”icke strategiskt lärande” av Mason ('93).
  2. Dubbelloop lärande. Detta uppstår när man förutom upptäckande och korrigering av fel, så ifrågasätter organisationen och anpassar dess existerande normer, procedurer, riktlinjer och målsättningar. Dubbelloop lärande innebär att förändra organisationens kunskapsbaserade- eller företagsspecifika kompetenser eller rutiner (Dodgson, 1993). Att lära för dubbelloop kallas också ”högre nivå på lärandet” av Fiol och Lyles (1985), ”ett skapande lärande” eller ”ett lärande för att utvidga en organisations kapaciteter” av Senge (1990) och ”strategiskt lärande” av Mason (1993). Strategiskt lärande definieras som ”processen vid vilken en organisation låter förnuftig om dess miljö på ett sätt som breddar urvalet av mål som den kan följa, eller omfånget av resurser och handlingar som är tillgängliga för den att bearbeta dessa målsättningar.” (Mason, 1993:843)
  3. Deutero-lärande. Detta uppstår, när organisationer lär hur man genomför enkelloops lärande och lärande för dubbelloop. De första två formerna av lärande kommer inte att uppstå om organisationer inte är medvetna om att att lärande måste uppstå. Att vara okunnigt medveten motiverar också ett lärande (Nevis et al.,1995). Detta betyder att identifiera lärande riktningar eller stilar, och processer och strukturer (underlättande faktorer) som krävs för att främja ett lärande. Nevis et al., (1995) identifierar sju olika lärande stilar och tio olika underlättande faktorer som inverkar på lärandet. Till exempel så är en av de underlättande faktorerna att identifiera prestationsgapet mellan det uppsatta resultatet och den faktiska prestationen. Denna medvetenhet gör att organisationen kommer att erkänna att ett lärande behöver hända och att lämpliga miljö och processer behöver komma att skapas. Detta betyder också att erkänna det faktum att långa perioder av positiv återkoppling eller bra kommunikation kan blockera lärandet (Argyris, 1994).

Dubbelloop lärandet och Deutero-lärandet  är sammanknutna med frågorna varför och hur man skall förändra en organisation, medans enkelloopslärandet knutet till att acceptera förändring utan att ifrågasätta de bakomliggande antagandena och huvudskälen. Dodgson konstaterar att typen av Organisatoriskt lärande beror också på var i organisationen ett organisatoriskt lärande uppstår. Således kan ett lärande uppstå i olika funktioner hos organisationen liksom forskning, utveckling, design, ingenjörsvetenskap, tillverkning, marknadsföring, administration och försäljning.


Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (17 medlemmar)

Forum om Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation  

De senaste ämnena om: Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation.


Why Apply Organizational Learning in Organizations?
Organizational learning is a social process, involving interactions among many individuals leading to well-informed deci (...)
18
 
19 reaktioner
 
The Goals of Organization Learning are Changing
Organizations have to change and not only that - they have to become better at it. This means the goals of organizationa (...)
16
 
12 reaktioner
 
How to Boost your Personal Learning Ability?
Our world is changing at an ever-increasing pace, and we must learn faster to keep up. But learning is painful for most (...)
15
 
6 reaktioner
 
Dweck's Growth Mindset for Individuals
Psychologist Carol Dweck developed the concept of "growth mindset" and popularised it in her book, Mindset: The New P (...)
13
 
6 reaktioner
 
The Focus of Organizational Learning Departments Has to Change
Organizations have to change and have to become better at changing. As a result, the way of working of the Organization (...)
2
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Organisation Learning Gap Analysis?
Is there any measure to identify gaps (and work out an action plan) for organisation learning? (...)
8
 
2 reaktioner

 
🥈 Recent article on Execution as Learning
You may want to read the recent HBR article by Amy Edmondson on Execution as Learning, which is building on elements of (...)
7
 
1 reaktioner

 
🥉 Individual and Organizational Learning
What is the relationship between individual and organizational learning? (...)
7
 
5 reaktioner

 
Value of Learning Culture
What is the value to organizations in creating a learning organizational culture? How can organizations work towards cr (...)
7
 
0 reaktioner

 
How do You Measure Organizational Learning?
In a learning organization, how do you go about measuring organizational learning? Or is the learning organization just (...)
6
 
7 reaktioner

 
Learning Organization & TQM
The relationship between learning organization and (TQM) is cause-and-effect. Learning is an intended outcome of TQM, T (...)
6
 
1 reaktioner

 
Organizational Learning from Failures: The Return on Failure Ratio
Over the last decades, innovation and creativity have become critical skills for achieving success. A 2015 Boston Consul (...)
5
 
0 reaktioner

 
Informed Decisions in Rapid Change
If organizations have to make informed decisions in rapid change, then what kind of organizational learning process shou (...)
5
 
0 reaktioner

 
To Trigger Innovation and Organizational Learning, you need to Accept Creative Errors
Today’s dynamic business environment provokes an increasing pressure for companies to innovate in order to stay competit (...)
4
 
1 reaktioner

 
The Value of Contextual Awareness in Organisation Learning
I think that even though learning by experience, though execution of similar projects, will be a valuable asset in solvi (...)
4
 
4 reaktioner

 
Implementing Organizational Learning
I appreciate the concept of organizational learning. Its operationalization has been a problem. Many times it has been r (...)
4
 
1 reaktioner

 
Imperatives of Organisation Learning Types
Kurt Lewin's model of unfreezing, moving & refreezing would further reinforce the points put forward by Prahalad, Hamel (...)
3
 
4 reaktioner

 
How to Grow Organization Learning with Rapid Changes of Technology?
Companies that will be successful with OL need to identify what methods need to be adopted with current technology to en (...)
3
 
1 reaktioner

 
Best Practices to Sustain the Impact of Learning in Organisations
Training and development are a critical factor in organizational development. However, how can we sustain the impact of (...)
3
 
0 reaktioner

 
Applications and Usages of Organisational Learning
In what forms is organisation learning applied in the various organisations? I'm trying to create a list of the main way (...)
2
 
0 reaktioner

 
Experttips om Organizational Learning (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation (...)
   
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Organizational Learning, Incentive Management (...)
   
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage (...)
   
 
 
 

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices (...)
   
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices (...)
   
 
 
 

The Relationship between Organizational Learning and Performance

Tensions and Remedies (...)
   
 
 
 

Key Behaviors of Innovative Organizations

Innovation Management, Culture Change, Organizational Change, Innovative Culture, Organizational Culture (...)
   
 
 
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy (...)
   
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures (...)
   
 
 
 

Additional Definitions of Organizational Learning

Organizational Learning (...)
   
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management (...)
   
 
 
 

Generating New and Useful Ideas in Innovation: Avoiding the Primal Mark

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Avoiding Anchoring (...)
   
 
 
 

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how (...)
   
 
 
 

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management (...)
   
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  SECI-modell  |  Gestaltteori  |  Erfarenhetslärande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändringsfaser  |  Organiska Organisationer  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)   |  Erfarenhetskurvan  |  Team Management Profilen, Teamkomposition


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Organisatoriskt Lärande | Lärande Organisation? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.