Moderbolagstilar | Koncernstilar
(Goold och Campbell)

Kunskapscenter

   

Koncernledningsstabens roll i ett Strategiperspektiv. Förklaring till Moderbolagstilar | Koncernstilar (Parenting Styles) av Michael Goold och Andrew Campbell.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Koncernledningsstilsteorin av Michael Goold, Andrew Campbell är ett ramverk för den roll koncernledningen spelar för dotterbolagen. Det diskuterades i deras bok, ”Strategies and Styles” samt i flera artiklar. De konstaterar att det finns många exempel på lyckade angreppssätt där koncernstrategin baserats på olika ledningstilar. De huvudsakliga beslutsfaktorerna är de olika approacherna strategisk planering och kontroll som utövas av koncernstaben och får inflytande på företagens verksamhet inom gruppen. Från detta identifierar de tre generella stereotyper som företaget tenderar till att följa. Det finns andra stilar men de flesta tenderar att konvergera i riktning utmed en av dessa tre generella stilar. Varje stil är olik i dess approach och kan erbjuda olika fördelar för koncernen men har olika styrkor och svagheter.


Tre generella koncernledningsstilar

De tre generella koncernledningsstilarna av Goold och Campbell är:

  1. Finansiell kontroll
  2. Strategisk planering
  3. Strategisk kontroll

Koncernledningsstil:

Strategisk filosofi

Koncernledningens roll

Dotterbolagens/Affärsenhetens roll (SBU)

Typiskt # dotterbolag

Koncernmetoder

Detaljeringsnivå på information från den centrala koncernledningen

Finansiell kontroll Portfölj Finansiellt. Koncernledningens stab syftar till att erbjuda ett bättre investeringsresultat. Ledning av strategi mot fastställda strama finansiella mål satta av koncernledningen. Självstyre. Många som är olika Finansiell (risk) och enhetlighet Låg
Strategisk kontroll Samband Koncernledningsstaben koordinerar och granskar strategin. Sätter upp tämligen tuffa finansiella & strategiska mål. Försöker att skapa  kopplingar/samband mellan dotterbolagen för att skapa konkurrensfördel. Utvecklar strategin i hög grad själva men koordinerat med koncernledningen. Medel Begränsade Koncernstyrkort  Medel
Strategisk planering Kärnkompetens Koncernstaben driver strategiarbetet. Runt omkring viktiga potentiella synergier/kompetenser. Starka koordineringshandlingar och skapar sammanlänkningar mellan enheterna/bolagen. De koncentrerar sig på genomförandet och hjälper till med strategin.  eller lika Heltäckande Koncernstyrkort Hög


Vilken typ av påverkan/stil är bäst för att maximera värdeskapandet? Svaret är komplext men beror och kan vara bestämt utifrån det syfte som koncernen har, historia och kulturen och på sammansättningen av många olika paradoxer av koncernfördelar (kontroll kontra självbestämmande makt, responsitivitet kontra synergi, portfölj kontra kärnkompetens).


Moderbolagstilar | Koncernstilar Forumet
  The New Deal Parenting Style
Yves L. Doz and and Mikko Kosonen seem to be in fa...
     
 

Moderbolagstilar | Koncernstilar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Moderbolagstilar | Koncernstilar Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Moderbolagstilar | Koncernstilar Premium

Expert Tips (ENG) - Parenting Styles Premium
 

Checklist of Parenting Possibilities

In their article “Corporate Strategy: The quest fo...
Usage (application): Parenting Best Practices, Corporate Strategy, Corporate Governance
 
 
 

What is the Optimal Size for a Corporate Center?

In the HBR of April 2005 on the added value of cor...
Usage (application): Sizing the Corporate Center
 
 
 

An important Notice about Parenting Value!

Please note that the 4 mentioned influences of a p...
Usage (application): Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
 
 
 

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU's

How can a Parent Company impact strategic decis...
Usage (application): Corporate Strategy, Business Unit Strategy, Corporate Governance
 
 
 

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?

In HBR article named "Corporate strategy: the Ques...
Usage (application): Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
 
 
 

What is the Best Location of a Corporate Center?

A somewhat related issue is in what country the Co...
Usage (application): Corporate Geographic Strategy, Corporate Governance
 
 

Resurser - Moderbolagstilar | Koncernstilar Premium
 

Nyheter om Moderbolag Stilar


     
 

Nyheter om Företag Koncernledningsstilar


     
 

Videor om Moderbolag Stilar


     
 

Videor om Företag Koncernledningsstilar


     
 

Presentationer om Moderbolag Stilar


     
 

Presentationer om Företag Koncernledningsstilar


     
 

Mer om Moderbolag Stilar


     
 

Mer om Företag Koncernledningsstilar


     

Jämför Moderbolagstilar (Koncernstilar) med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Prahalad  |  Levers of Control  |  Tillväxtfasermodell  |  Centralisering och Decentralisering  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Mergers & Acquisitions  |  Organisationskarta  |  Horisontell Integration  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | Ledarskap  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.