Moderbolagstilar | Koncernstilar
(Goold och Campbell)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

16 itens • 237.168 visitas


Sammanfattning

Koncernledningsstilsteorin av Michael Goold, Andrew Campbell är ett ramverk för den roll koncernledningen spelar för dotterbolagen. Det diskuterades i deras bok, ”Strategies and Styles” samt i flera artiklar. De konstaterar att det finns många exempel på lyckade angreppssätt där koncernstrategin baserats på olika ledningstilar. De huvudsakliga beslutsfaktorerna är de olika approacherna strategisk planering och kontroll som utövas av koncernstaben och får inflytande på företagens verksamhet inom gruppen. Från detta identifierar de tre generella stereotyper som företaget tenderar till att följa. Det finns andra stilar men de flesta tenderar att konvergera i riktning utmed en av dessa tre generella stilar. Varje stil är olik i dess approach och kan erbjuda olika fördelar för koncernen men har olika styrkor och svagheter.


Tre generella koncernledningsstilar

De tre generella koncernledningsstilarna av Goold och Campbell är:

  1. Finansiell kontroll
  2. Strategisk planering
  3. Strategisk kontroll

Koncernledningsstil:

Strategisk filosofi

Koncernledningens roll

Dotterbolagens/Affärsenhetens roll (SBU)

Typiskt # dotterbolag

Koncernmetoder

Detaljeringsnivå på information från den centrala koncernledningen

Finansiell kontroll Portfölj Finansiellt. Koncernledningens stab syftar till att erbjuda ett bättre investeringsresultat. Ledning av strategi mot fastställda strama finansiella mål satta av koncernledningen. Självstyre. Många som är olika Finansiell (risk) och enhetlighet Låg
Strategisk kontroll Samband Koncernledningsstaben koordinerar och granskar strategin. Sätter upp tämligen tuffa finansiella & strategiska mål. Försöker att skapa  kopplingar/samband mellan dotterbolagen för att skapa konkurrensfördel. Utvecklar strategin i hög grad själva men koordinerat med koncernledningen. Medel Begränsade Koncernstyrkort  Medel
Strategisk planering Kärnkompetens Koncernstaben driver strategiarbetet. Runt omkring viktiga potentiella synergier/kompetenser. Starka koordineringshandlingar och skapar sammanlänkningar mellan enheterna/bolagen. De koncentrerar sig på genomförandet och hjälper till med strategin.  eller lika Heltäckande Koncernstyrkort Hög


Vilken typ av påverkan/stil är bäst för att maximera värdeskapandet? Svaret är komplext men beror och kan vara bestämt utifrån det syfte som koncernen har, historia och kulturen och på sammansättningen av många olika paradoxer av koncernfördelar (kontroll kontra självbestämmande makt, responsitivitet kontra synergi, portfölj kontra kärnkompetens).


Särskild Intressegrupp SIG

Koncernkontroll (Koncernstilar) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Koncernkontroll (Koncernstilar). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Koncernkontroll (Koncernstilar)

 

The New Deal Parenting Style
Yves L. Doz and and Mikko Kosonen seem to be in favor of the Strategic Planning Parenting Style for fast-changing technology companies in their article 'The New Deal at the Top' in HBR June 2007. Hav...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Koncernkontroll (Koncernstilar). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Corporate Control (Parenting Styles) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Checklist of Parenting Possibilities

Parenting Best Practices, Corporate Strategy, Corporate Governance
In their article “Corporate Strategy: The quest for parenting advantage”, Goold and Campbell suggest following ten place...

What is the Optimal Size for a Corporate Center?

Sizing the Corporate Center
In the HBR of April 2005 on the added value of corporate headquarters, Michael Goold and David Young have investigated w...

An important Notice about Parenting Value!

Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
Please note that the 4 mentioned influences of a parent over its subsidiaries can all result in both a Creation of value...

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU's

Corporate Strategy, Business Unit Strategy, Corporate Governance
How can a Parent Company impact strategic decisions of its daughter companies? Some typical issues have been identified ...

What is the Best Location of a Corporate Center?

Corporate Geographic Strategy, Corporate Governance
A somewhat related issue is in what country the Corporate Center should be based. In an article called: "The Rise of C...

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?

Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
In HBR article named "Corporate strategy: the Quest for Parenting Advantage" (1995) Campbell and Goold extend their Corp...
Informationskällor

Olika informationskällor om Koncernkontroll (Koncernstilar). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Size, Strucure & Performance

Corporate Headquarters
Paper by David J. Collis, David Young and Michael Goold reports on a survey of the structure and staffing of over 600 co...

Strategic and Portfolio Management and Corporate Organization

Diversification, Corporate Strategy, Portfolio Management, Corporate Center
Presentation about diversification including many graphs and figures for clarification. The presentation includes the fo...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Koncernkontroll (Koncernstilar).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Moderbolagstilar (Koncernstilar) med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Prahalad  |  Levers of Control  |  Tillväxtfasermodell  |  Centralisering och Decentralisering  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Mergers & Acquisitions  |  Organisationskarta  |  Horisontell Integration  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | Ledarskap  |   Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Koncernkontroll (Koncernstilar)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-5-2023. Alla namn ™ av deras ägare.