Moderbolagstilar | Koncernstilar
(Goold och Campbell)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Koncernledningsstilsteorin av Michael Goold, Andrew Campbell är ett ramverk för den roll koncernledningen spelar för dotterbolagen. Det diskuterades i deras bok, ”Strategies and Styles” samt i flera artiklar. De konstaterar att det finns många exempel på lyckade angreppssätt där koncernstrategin baserats på olika ledningstilar. De huvudsakliga beslutsfaktorerna är de olika approacherna strategisk planering och kontroll som utövas av koncernstaben och får inflytande på företagens verksamhet inom gruppen. Från detta identifierar de tre generella stereotyper som företaget tenderar till att följa. Det finns andra stilar men de flesta tenderar att konvergera i riktning utmed en av dessa tre generella stilar. Varje stil är olik i dess approach och kan erbjuda olika fördelar för koncernen men har olika styrkor och svagheter.


Tre generella koncernledningsstilar

De tre generella koncernledningsstilarna av Goold och Campbell är:

  1. Finansiell kontroll
  2. Strategisk planering
  3. Strategisk kontroll

Koncernledningsstil:

Strategisk filosofi

Koncernledningens roll

Dotterbolagens/Affärsenhetens roll (SBU)

Typiskt # dotterbolag

Koncernmetoder

Detaljeringsnivå på information från den centrala koncernledningen

Finansiell kontroll Portfölj Finansiellt. Koncernledningens stab syftar till att erbjuda ett bättre investeringsresultat. Ledning av strategi mot fastställda strama finansiella mål satta av koncernledningen. Självstyre. Många som är olika Finansiell (risk) och enhetlighet Låg
Strategisk kontroll Samband Koncernledningsstaben koordinerar och granskar strategin. Sätter upp tämligen tuffa finansiella & strategiska mål. Försöker att skapa  kopplingar/samband mellan dotterbolagen för att skapa konkurrensfördel. Utvecklar strategin i hög grad själva men koordinerat med koncernledningen. Medel Begränsade Koncernstyrkort  Medel
Strategisk planering Kärnkompetens Koncernstaben driver strategiarbetet. Runt omkring viktiga potentiella synergier/kompetenser. Starka koordineringshandlingar och skapar sammanlänkningar mellan enheterna/bolagen. De koncentrerar sig på genomförandet och hjälper till med strategin.  eller lika Heltäckande Koncernstyrkort Hög


Vilken typ av påverkan/stil är bäst för att maximera värdeskapandet? Svaret är komplext men beror och kan vara bestämt utifrån det syfte som koncernen har, historia och kulturen och på sammansättningen av många olika paradoxer av koncernfördelar (kontroll kontra självbestämmande makt, responsitivitet kontra synergi, portfölj kontra kärnkompetens).


Koncernkontroll (Koncernstilar) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum om Koncernkontroll (Koncernstilar)  

De senaste ämnena om: Koncernkontroll (Koncernstilar).


The New Deal Parenting Style
Yves L. Doz and and Mikko Kosonen seem to be in favor of the Strategic Planning Parenting Style for fast-changing techno (...)
3
 
 
Best Practices om Koncernkontroll (Koncernstilar)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Corporate Control (Parenting Styles) (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Checklist of Parenting Possibilities

Parenting Best Practices, Corporate Strategy, Corporate Governance (...)
   
 
 
 

What is the Optimal Size for a Corporate Center?

Sizing the Corporate Center (...)
   
 
 
 

An important Notice about Parenting Value!

Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance (...)
   
 
 
 

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU's

Corporate Strategy, Business Unit Strategy, Corporate Governance (...)
   
 
 
 

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?

Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance (...)
   
 
 
 

What is the Best Location of a Corporate Center?

Corporate Geographic Strategy, Corporate Governance (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Koncernkontroll (Koncernstilar)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Moderbolagstilar (Koncernstilar) med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Prahalad  |  Levers of Control  |  Tillväxtfasermodell  |  Centralisering och Decentralisering  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae  |  Mergers & Acquisitions  |  Organisationskarta  |  Horisontell Integration  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | Ledarskap  |   Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Koncernkontroll (Koncernstilar)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.