Teorin av Människors Behov | Teorin Existens - Relation - Utveckling
ERG Teori (Alderfer)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


ERG teori av Clayton P. Alderfer är en modell som dök upp år 1969 i en artikel i Psychological Review med titeln "An Empirical Test of a New Theory of Human Need" (ett empiriskt test av en ny teori om mänskligt behov). I en reaktion till den berömda Behovshierarki av Maslow av Maslow Alderfer skiljer ut tre kategorier av människors behov som inverkar på arbetarens beteende; existens, relation och tillväxt.


ERG teorin ERG kategorierna för de mänskliga behoven

Dessa ERG teori kategorier är:

  • Existensbehov: överlevnad, fysiologiska och säkerhetsbehov (liksom hunger, törst och sex). De första två nivåerna av Maslows behovshierarki.
  • Relationsbehov: social och yttre uppskattning (medverkan i familjen, vänner, medarbetare och arbetsgivare). Maslows tredje och fjärde nivå.
  • Utvecklingsbehov: inre uppskattning och självförverkligande (lusten att vara kreativ, produktiv och att avsluta meningsfulla uppgifter). Maslows fjärde och femte nivå.

ERG Teorin och Maslow

Tvärtemot Maslows idé för att få tillgång till de högre nivåerna i hans pyramid kräver tillfredsställelse på de undre nivåerna först, i ERG områdena av Alderfer så kan man se behoven som samtidiga.


ERG teorin erkänner betydelsen med att de tre kategorierna kan variera för varje individ. Chefer måste känna till att anställda har flera behov och som måste tillfredsställas samtidigt. Enligt ERG teorin gäller följande om du fokuserar exklusivt på ett behov i sänder, kommer detta inte effektivt att påverka motivationen.
 

Frustrations-regressions principen

Dessutom ERG teorin bekräftar att om ett högre behov blir ouppfyllt, kan personen återgå till en lägre behovsnivå, vilket verkar lättare att tillfredsställa. Detta är känt som: frustrations-regressions hypotesen. Denna princip får effekt på arbetsplatsens motivation. Till exempel om utvecklingsmöjligheter inte erbjuds till de anställda, kan de regrediera mot relationsbehov och umgås mer med medarbetare.


Om ledningen i ett tidigt skede kan uppmärksamma dessa förhållanden, så kan åtgärder tas för att tillfredsställa frustrationsbehoven, tills de underlydande är kapabla att kunna ta till sig utveckling igen.


Bok: Clayton P. Alderfer - Existence, Relatedness, and Growth; Human Needs in Organizational Settings -


ERG-teori Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum om ERG-teori  

De senaste ämnena om: ERG-teori.


Testing / Assessing Alderfer's ERG Theory
In assessing the ERG theory of Alderfer, the main focus has often been primarily on the correlation between on on (...)
3
 
0 reaktioner
 
Best Practices om ERG-teori

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om ERG Theory (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation (...)
   
 
 
 

Differences Between Maslow's Hierarchy and Alderfer's ERG Theory

Understanding Human Needs, Teaching (...)
   
 
 
 

Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs (...)
   
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance (...)
   
 
 
 

Try This Useful ERG-Exercise

Understanding ERG (...)
   
 
 
 
Informationskällor om ERG-teori

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför ERG Teorin av Alderfer med: Behovshierarki av Maslow  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kulturdimensioner  |  Hawthorne Effekten  |  Kundnöjdhetsmodell Kano  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på ERG-teori? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 27-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.