Teorin av Människors Behov | Teorin Existens - Relation - Utveckling
ERG Teori (Alderfer)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

20 itens • 631.511 visitas


Sammanfattning

ERG teori av Clayton P. Alderfer är en modell som dök upp år 1969 i en artikel i Psychological Review med titeln "An Empirical Test of a New Theory of Human Need" (ett empiriskt test av en ny teori om mänskligt behov). I en reaktion till den berömda Behovshierarki av Maslow av Maslow Alderfer skiljer ut tre kategorier av människors behov som inverkar på arbetarens beteende; existens, relation och tillväxt.


ERG teorin ERG kategorierna för de mänskliga behoven

Dessa ERG teori kategorier är:

  • Existensbehov: överlevnad, fysiologiska och säkerhetsbehov (liksom hunger, törst och sex). De första två nivåerna av Maslows behovshierarki.
  • Relationsbehov: social och yttre uppskattning (medverkan i familjen, vänner, medarbetare och arbetsgivare). Maslows tredje och fjärde nivå.
  • Utvecklingsbehov: inre uppskattning och självförverkligande (lusten att vara kreativ, produktiv och att avsluta meningsfulla uppgifter). Maslows fjärde och femte nivå.

ERG Teorin och Maslow

Tvärtemot Maslows idé för att få tillgång till de högre nivåerna i hans pyramid kräver tillfredsställelse på de undre nivåerna först, i ERG områdena av Alderfer så kan man se behoven som samtidiga.


ERG teorin erkänner betydelsen med att de tre kategorierna kan variera för varje individ. Chefer måste känna till att anställda har flera behov och som måste tillfredsställas samtidigt. Enligt ERG teorin gäller följande om du fokuserar exklusivt på ett behov i sänder, kommer detta inte effektivt att påverka motivationen.
 

Frustrations-regressions principen

Dessutom ERG teorin bekräftar att om ett högre behov blir ouppfyllt, kan personen återgå till en lägre behovsnivå, vilket verkar lättare att tillfredsställa. Detta är känt som: frustrations-regressions hypotesen. Denna princip får effekt på arbetsplatsens motivation. Till exempel om utvecklingsmöjligheter inte erbjuds till de anställda, kan de regrediera mot relationsbehov och umgås mer med medarbetare.


Om ledningen i ett tidigt skede kan uppmärksamma dessa förhållanden, så kan åtgärder tas för att tillfredsställa frustrationsbehoven, tills de underlydande är kapabla att kunna ta till sig utveckling igen.


Bok: Clayton P. Alderfer - Existence, Relatedness, and Growth; Human Needs in Organizational Settings


Särskild Intressegrupp SIG

ERG-teori Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om ERG-teori. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om ERG-teori

 

Testing / Assessing Alderfer's ERG Theory
In assessing the ERG theory of Alderfer, the main focus has often been primarily on the correlation between on one hand the theory’s components and on the other hand the working behavior of people. A...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om ERG-teori. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om ERG Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation
In their 2002 book "Driven: How Human Nature Shapes our Choices", Paul R. Lawrence and Nitin Nohria mention 4 drives und...

Differences Between Maslow's Hierarchy and Alderfer's ERG Theory

Understanding Human Needs, Teaching
The 4 main differences between the theories by Maslow and Alderfer are that ERG Theory: 1. Recognizes that multiple nee...

Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs
One of possible ways to classify human (employee, consumer) needs is to break them down into: - Biogenic Needs (essenti...

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a W...

Try This Useful ERG-Exercise

Understanding ERG
- What are currently your own most important needs? - And of your main employees? - And of your boss? Are you sure? Do...
Informationskällor

Olika informationskällor om ERG-teori. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...

Overview of Content and Process Motivation Theories

Motivation, Needs, Incentives, Goal Setting, Behavior
Overview presentation of the major content motivation theories (Hierarchy of Needs; Acquired Needs theory; Two-Factor Th...

NLP: The 6 Neurological Levels

6 layers to view at the reality of a person or issue
Neuro Linguistic Programming (NLP) is used increasingly by businesses and individuals in HR, marketing, sales and organi...

ERG Theory Diagram

Employee Satisfaction / Frustration
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående ERG-teori.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför ERG Teorin av Alderfer med: Behovshierarki av Maslow  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kulturdimensioner  |  Hawthorne Effekten  |  Kundnöjdhetsmodell Kano  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om ERG-teori? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 31-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.