Teorin av Människors Behov | Teorin Existens - Relation - Utveckling
ERG Teori (Alderfer)

Kunskapscenter

   

De mänskliga behoven som påverkar en arbetares beteende. Förklaring till ERG  (Existence, Relation, Growth) Theory av Alderfer. ('69)

Innehåll

Premium

ERG teori av Clayton P. Alderfer är en modell som dök upp år 1969 i en artikel i Psychological Review med titeln "An Empirical Test of a New Theory of Human Need" (ett empiriskt test av en ny teori om mänskligt behov). I en reaktion till den berömda Behovshierarki av Maslow av Maslow Alderfer skiljer ut tre kategorier av människors behov som inverkar på arbetarens beteende; existens, relation och tillväxt.


ERG teorin ERG kategorierna för de mänskliga behoven

Dessa ERG teori kategorier är:

  • Existensbehov: överlevnad, fysiologiska och säkerhetsbehov (liksom hunger, törst och sex). De första två nivåerna av Maslows behovshierarki.
  • Relationsbehov: social och yttre uppskattning (medverkan i familjen, vänner, medarbetare och arbetsgivare). Maslows tredje och fjärde nivå.
  • Utvecklingsbehov: inre uppskattning och självförverkligande (lusten att vara kreativ, produktiv och att avsluta meningsfulla uppgifter). Maslows fjärde och femte nivå.

ERG Teorin och Maslow

Tvärtemot Maslows idé för att få tillgång till de högre nivåerna i hans pyramid kräver tillfredsställelse på de undre nivåerna först, i ERG områdena av Alderfer så kan man se behoven som samtidiga.


ERG teorin erkänner betydelsen med att de tre kategorierna kan variera för varje individ. Chefer måste känna till att anställda har flera behov och som måste tillfredsställas samtidigt. Enligt ERG teorin gäller följande om du fokuserar exklusivt på ett behov i sänder, kommer detta inte effektivt att påverka motivationen.
 

Frustrations-regressions principen

Dessutom ERG teorin bekräftar att om ett högre behov blir ouppfyllt, kan personen återgå till en lägre behovsnivå, vilket verkar lättare att tillfredsställa. Detta är känt som: frustrations-regressions hypotesen. Denna princip får effekt på arbetsplatsens motivation. Till exempel om utvecklingsmöjligheter inte erbjuds till de anställda, kan de regrediera mot relationsbehov och umgås mer med medarbetare.


Om ledningen i ett tidigt skede kan uppmärksamma dessa förhållanden, så kan åtgärder tas för att tillfredsställa frustrationsbehoven, tills de underlydande är kapabla att kunna ta till sig utveckling igen.


Bok: Clayton P. Alderfer - Existence, Relatedness, and Growth; Human Needs in Organizational Settings -


ERG Teorin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


ERG Teorin Forumet  

Nya ämnen

  Assessing Alderfer's ERG Theory: Correlation vs. Causal Relationship
In assessing the ERG theory of Alderfer, the main focus has often been primarily on the correlation between on one hand the theory’s com...
     
 

Best Practices - ERG Teorin

Expert Tips (ENG) - ERG Theory
 

Drivers and Levers of Employees

 
 
 

Differences Between Maslow's Hierarchy and Alderfer's ERG Theory

 
 
 

Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

 
 
 

Try This Useful ERG-Exercise

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - ERG Teorin
 

Nyheter om Erg Teori


     
 

Nyheter om Anställda Motivation


     
 

Videor om Erg Teori


     
 

Videor om Anställda Motivation


     
 

Presentationer om Erg Teori


     
 

Presentationer om Anställda Motivation


     
 

Mer om Erg Teori


     
 

Mer om Anställda Motivation


     Accelerera din managementkarriärJämför ERG Teorin av Alderfer med: Behovshierarki av Maslow  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kulturdimensioner  |  Hawthorne Effekten  |  Kundnöjdhetsmodell Kano  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.