Kundnöjdhetsmodell
(Kano)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att mäta kundnöjdhet. Förklaring till Kundnöjdhetsmodell (Customer Satisfaction model) av Kano. ('84)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kano customer satisfaction model (Kano's Kundnöjdhetsmodell)

Vad är modellen för kundnöjdhet? Beskrivning

Modellen för kundtillfredsställelse/nöjda kunder från N. Kano är en kvalitetsstyrning och marknadsföringsteknik som kan användas för att mäta kundnöjdhet.


Kano's modell för kundnöjdhet särskiljer sex kategorier för olika kvalitets attribut, från vilka de tre första faktiskt inverkar på kundtillfredsställelsen:

 1. Grundläggande faktorer. (Icke tillfredställare. Måste finnas.) - de lägsta krav, som kommer att orsaka ett missnöje om de inte fullgörs men inte orsakar kundnöjdhet om de uppfylls (eller överskrids). Kunden betraktar dessa som nödvändiga förutsättningar och tar dessa för givet. Grundläggande faktorerna upprättar ett lägstavärde för överhuvudtaget kunna var med på på spelplanen ”ingångsvärde”.
 2. Spänningsfaktorer. (Tillfredställare. Attraktivt.) - faktorerna som förhöjer kundnöjdheten, om de levereras men inte orsaka missnöje, om de inte levereras. Dessa faktorer förvånar kunden och frambringar ”nöjdhet”. Genom att använda dessa faktorer kan ett företag särskilja sig från sina konkurrenter på ett positivt sätt.
 3. Prestationsfaktorer. Faktorerna, som orsakar nöjdhet, om prestationen är hög och de orsakar missnöje, om prestationen är låg. Här är attributet totalresultatnöjdheten linjär och symmetrisk. Typiskt för dessa faktorer är att de är direkt kopplade till kunders uttalade behov och förväntningar och ett företag, bör anstränga sig till att vara konkurrenskraftiga här.

De extra tre attributen som Kano omnämner är:

 1. Ointressanta attribut . Kunden kommer inte att bry sig om dessa egenskaper.
 2. Tvivelaktiga attribut. Det är oklart om huruvida detta attribut förväntas av kunden.
 3. Motsatta attribut. Den motsatta produktegenskapen förväntades av kunden.
   

Ursprunget till modellen för kundnöjdhet. Historia

Tillvägagångssättet för analysering av kundnöjdhet publicerades först i en artikel av KANO, N. SERAKU, N., TAKAHASHI, F. & TSUJI, S. (1984) Attractive quality and must-be quality, Hinshitsu (Quality, the Journal of Japanese Society for Quality Control), 14, pp. 39-48. 39-48.


Användning till modellen för kundtillfredsställelse. Användningsområden

Förutom den självklara kvalitets- ledningen och marknadsföraanvändningen Kurt Matzler, Matthias Fuchs och Astrid Schubert undrar anställdtillfredsställelse i för deras artikel ”: Gör Kano modelltillämpa?”, (Total Quality Management & Business Excellence, November-December 2004) huruvida Kano's modellen också är relevant för att beskriva anställdas nöjdhet. Sedan de anställda kan betraktas som interna kunder. De kommer fram till uppfattningen att Kano's teori är synnerligen användbar också för intern kundanalys.


Stegen i modellen för kundtillfredsställelse. Process

Kano utvecklade ett frågeformulär för att identifiera den grundläggande, prestationen och spänningsfaktorerna såväl som de andra tre extra faktorerna.

 1. För varje produktegenskap ett par frågor formuleras som kunden kan svara på från ett av fem olika alternativ.
 2. Den första frågan berör reaktionen hos kunden, om produkten visar dess egenskap (funktionell fråga);
 3. Den andra frågan berör reaktionen hos kunden, om produkten INTE visar dess egenskap (icke fungerande fråga).
 4. Genom att kombinera svaren, kan alla attribut klassificeras in i de sex faktorerna.

Kundnöjdhetsmodell Forumet
  What Customers Truly Value? 30 Elements (Bain)
Marketers have generally spent much time and effor...
     
 
  How to Trigger Customer Satisfaction - Variables
Customer satisfaction is a critical marketing cons...
     
 
  Customer Service Dynamics in the New Economy
In the present economy, organizations must conform...
     
 
  Sensemaking: What are your Customers' Needs? Really?
Customer Behavior Approaches
There are...
     
 
  Measuring Client Happiness
How can we measure client happiness?...
     
 
  Assessing Employee Satisfaction with Kano
The article mentions that the Kano model can also ...
     
 
  Kano's Original Paper
I've been searching for the original article
     
 
  Alternate Methods to Measure Customer Satisfaction
Are there any other approaches to measuring custom...
     
 
  Other Attributes of Features of a Product or Service
Kano model basically provides very good direction ...
     
 
  Dynamic Changes in Customer Expectations
Customers' expectations change rapidly and ...
     
 
  Using Kano Model for Strategic Planning
The Kano model can be used to find a new direction...
     
 
  Kano Model and New Products
Can you use the Kano model when testing new concep...
     
 
  Customer Satisfaction as Research Driver
Customer satisfaction survey results should help i...
     
 
  Customer Satisfaction and Competitive Advantage
What is the role of customer satisfaction in gaini...
     
 
  Research Software Development Industry?
What possible research ideas can be found regardin...
     
 
  Valid for HR Recruitment also
The same model could be applied by HR to recruit a...
     
 
  How to Design a Generic Model Serving Unique Customers?
As far as I know, every customer is different. How...
     
 
  Software for Measuring Customer Satisfaction
What kind of software do you require to work on a ...
     
 

Kundnöjdhetsmodell Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kundnöjdhetsmodell Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kundnöjdhetsmodell Premium
  What is Customer Satisfaction? Definitions
Customer satisfaction (CS) is the state at which t...
     
 
  Overall Satisfaction in Customer Satisfaction Questionnaire?
Should we have a question capturing "overall satis...
     
 

Expert Tips (ENG) - Customer Satisfaction Model Premium
 

Advantages of Kano’s ModelBli Medlem

The advantages of classifying customer requirement...
Usage (application): Classifying quality attributes
 
 
 

Importance-Satisfaction ModelBli Medlem

Kano’s model has a deficiency in that the degree o...
Usage (application): Classifying quality attributes
 
 
 

A Closer Look Into Customer ValueBli Medlem

It is often argued that customer value is required...
Usage (application): Customer Value Analysis, Strategic Marketing, Innovation Strategy
 
 
 

Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)Bli Medlem

One of possible ways to classify human (employee, ...
Usage (application): Motivation, Marketing, Human Needs
 
 
 

Approaches to Understand your Customer's NeedsBli Medlem

In order to transform your customer’s experience a...
Usage (application): Customer Targeting, Customer Needs Identification, Customer Behavior
 
 
 

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/ParityBli Medlem

Despite of the efforts of companies to differentia...
Usage (application): Branding, Brand Management, Brand Parity, Brand Similarity, Know Model, Brand Differentiation
 
 
 

Relation Between Employee & Customer SatisfactionBli Medlem

Some investigations have shown an explicit realtio...
Usage (application): Why Employee Satisfaction Matters for Customer Satisfaction
 
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive AdvantageBli Medlem

Many companies are already highlighting the import...
Usage (application): Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
 
 

Resurser - Kundnöjdhetsmodell Premium
 

Nyheter om Kundnöjdhetsmodell KanoBli Medlem


     
 

Nyheter om Kund TillfredställelseBli Medlem


     
 

Videor om Kundnöjdhetsmodell KanoBli Medlem


     
 

Videor om Kund TillfredställelseBli Medlem


     
 

Presentationer om Kundnöjdhetsmodell KanoBli Medlem


     
 

Presentationer om Kund TillfredställelseBli Medlem


     
 

Mer om Kundnöjdhetsmodell KanoBli Medlem


     
 

Mer om Kund TillfredställelseBli Medlem


     

Jämför Kundnöjdhetsmodell med:   SERVQUAL-metoden  |  Relationsmarknadsföring  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Operativa CRM  |  Tvåfaktorsteorin  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Behovshierarki av Maslow


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  | Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.