Kundnöjdhetsmodell
(Kano)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

122 itens • 911.673 visitas


Sammanfattning

Kano customer satisfaction model (Kano's Kundnöjdhetsmodell)

Vad är modellen för kundnöjdhet? Beskrivning

Modellen för kundtillfredsställelse/nöjda kunder från N. Kano är en kvalitetsstyrning och marknadsföringsteknik som kan användas för att mäta kundnöjdhet.


Kano's modell för kundnöjdhet särskiljer sex kategorier för olika kvalitets attribut, från vilka de tre första faktiskt inverkar på kundtillfredsställelsen:

 1. Grundläggande faktorer. (Icke tillfredställare. Måste finnas.) - de lägsta krav, som kommer att orsaka ett missnöje om de inte fullgörs men inte orsakar kundnöjdhet om de uppfylls (eller överskrids). Kunden betraktar dessa som nödvändiga förutsättningar och tar dessa för givet. Grundläggande faktorerna upprättar ett lägstavärde för överhuvudtaget kunna var med på på spelplanen ”ingångsvärde”.
 2. Spänningsfaktorer. (Tillfredställare. Attraktivt.) - faktorerna som förhöjer kundnöjdheten, om de levereras men inte orsaka missnöje, om de inte levereras. Dessa faktorer förvånar kunden och frambringar ”nöjdhet”. Genom att använda dessa faktorer kan ett företag särskilja sig från sina konkurrenter på ett positivt sätt.
 3. Prestationsfaktorer. Faktorerna, som orsakar nöjdhet, om prestationen är hög och de orsakar missnöje, om prestationen är låg. Här är attributet totalresultatnöjdheten linjär och symmetrisk. Typiskt för dessa faktorer är att de är direkt kopplade till kunders uttalade behov och förväntningar och ett företag, bör anstränga sig till att vara konkurrenskraftiga här.

De extra tre attributen som Kano omnämner är:

 1. Ointressanta attribut . Kunden kommer inte att bry sig om dessa egenskaper.
 2. Tvivelaktiga attribut. Det är oklart om huruvida detta attribut förväntas av kunden.
 3. Motsatta attribut. Den motsatta produktegenskapen förväntades av kunden.
   

Ursprunget till modellen för kundnöjdhet. Historia

Tillvägagångssättet för analysering av kundnöjdhet publicerades först i en artikel av KANO, N. SERAKU, N., TAKAHASHI, F. & TSUJI, S. (1984) Attractive quality and must-be quality, Hinshitsu (Quality, the Journal of Japanese Society for Quality Control), 14, pp. 39-48. 39-48.


Användning till modellen för kundtillfredsställelse. Användningsområden

Förutom den självklara kvalitets- ledningen och marknadsföraanvändningen Kurt Matzler, Matthias Fuchs och Astrid Schubert undrar anställdtillfredsställelse i för deras artikel ”: Gör Kano modelltillämpa?”, (Total Quality Management & Business Excellence, November-December 2004) huruvida Kano's modellen också är relevant för att beskriva anställdas nöjdhet. Sedan de anställda kan betraktas som interna kunder. De kommer fram till uppfattningen att Kano's teori är synnerligen användbar också för intern kundanalys.


Stegen i modellen för kundtillfredsställelse. Process

Kano utvecklade ett frågeformulär för att identifiera den grundläggande, prestationen och spänningsfaktorerna såväl som de andra tre extra faktorerna.

 1. För varje produktegenskap ett par frågor formuleras som kunden kan svara på från ett av fem olika alternativ.
 2. Den första frågan berör reaktionen hos kunden, om produkten visar dess egenskap (funktionell fråga);
 3. Den andra frågan berör reaktionen hos kunden, om produkten INTE visar dess egenskap (icke fungerande fråga).
 4. Genom att kombinera svaren, kan alla attribut klassificeras in i de sex faktorerna.

Särskild Intressegrupp SIG

Kundnöjdhet Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kundnöjdhet. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kundnöjdhet

 

What Customers Truly Value? 30 Elements (Bain)
Marketers have generally spent much time and effort on the pricing side of the value equation (marketing mix), because it is the easier part. Given the psychological complexity and analytical difficul...
33
 
8 kommentarer
What is (Customer) Utility? Meaning
WHAT IS UTILITY?
Suppose you have eaten a pizza and a burger. Which one satisfied you the most?
Probably we can express our fondness toward one item but we are not able to express the likene...
10
 
10 kommentarer
Sensemaking: What are your Customers' Needs? Really?
Customer Behavior Approaches
There are many approaches towards analyzing customer needs, customer satisfaction, customer behavior and customer experiences. They range from market data analysis an...
8
 
13 kommentarer
Software for Measuring Customer Satisfaction
What kind of software do you require to work on a CSM survey using Kano's model?...
7
 
Assumptions of the Kano Model
Note that the model by Kano is aimed at finding the average appreciation of certain quality factors in a representative group at a moment in time when the questionnaires are collected.
There coul...
7
 
C-U-S-T-O-M-E-R Service Dynamics in the New Economy
In the present economy, organizations must conform to the increased standards of customer service. The consumer’s voice is loud and clear; they are exercising their rights, scrutinizing service, and m...
6
 
Customer Satisfaction Depends on Problem-Solving Efforts, not on Empathy
It is instinctive that when something goes wrong, we apologise. This is also the first thing we do in customer service. However, saying "sorry" is not enough if companies want to achieve customer sati...
6
 
2 kommentarer
Using Kano Model for Strategic Planning
The Kano model can be used to find a new direction, so it can also be used as a method for defining a new strategy....
5
 
2 kommentarer
Risks associated with Excitement Factor
I strongly agree that the excitement factors delight the customer but with the passage of time these factors no longer hold the surprise factor. In fact this becomes a normal expectation by the custom...
5
 
How to Trigger Customer Satisfaction - Variables
Customer satisfaction is a critical marketing construct and involves customer relationship and conflict resolution. According to Fill (2011), the relationship with customers and assisting them in reso...
5
 
Other Attributes of Features of a Product or Service
Kano model basically provides very good direction on features which must be there, must not be there or could be there.
There is another kind of attributes of features that also can be used while...
4
 
Customer Emotions and Actions
According to Kano theory there are two components: EMOTIONS and ACTIONS. In the service industry (banking, hotels), if the excitement from experiencing the product does not meet previous standards, th...
4
 
1 kommentarer
Research Software Development Industry?
What possible research ideas can be found regarding the applications of customer satisfaction model in the software development industry to maintain customer retention....
3
 
Customer Satisfaction as Research Driver
Customer satisfaction survey results should help in improving satisfaction and also in generating more revenue, for additional cost on research and development is minimized. By allotting priorities as...
3
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kundnöjdhet. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Example FMCG and B2B business
Who can give an example of these 3 factors in the FMCG and B2B business. What are the basic factors, the excitement and the performance factors...? Thank you...
37
 
2 kommentarer

Overall Satisfaction in Customer Satisfaction Questionnaire?
Should we have a question capturing "overall satisfaction" in a survey form, apart from individual product/service attribute rating? If required, what is the additional value?...
16
 
7 kommentarer

Alternate Methods to Measure Customer Satisfaction
Are there any other approaches to measuring customer satisfaction or client happiness?...
14
 
3 kommentarer

What is Customer Satisfaction? Definitions
Customer satisfaction (CS) is the state at which the requirements are fulfilled in a way that meets the expectation of them and the after sales services are taken care of....
12
 
6 kommentarer

How to Design a Generic Model Serving Unique Customers?
As far as I know, every customer is different. How can we design a model which has a more generic approach irrespective of demographic and geographic differences?...
7
 
3 kommentarer

Customer Satisfaction and Competitive Advantage
What is the role of customer satisfaction in gaining a competitive advantage?...
5
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Customer Satisfaction (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Advantages of Kano’s Model

Classifying quality attributes
The advantages of classifying customer requirements by means of the Customer Satisfaction Model of Kano are as follows: ...

Importance-Satisfaction Model

Classifying quality attributes
Kano’s model has a deficiency in that the degree of importance of quality attributes is neglected. As the degree of impo...

A Closer Look Into Customer Value

Customer Value Analysis, Strategic Marketing, Innovation Strategy
It is often argued that customer value is required for staying competitive and successful as organization. But in what w...

Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs
One of possible ways to classify human (employee, consumer) needs is to break them down into: - Biogenic Needs (essenti...

Approaches to Understand your Customer's Needs

Customer Targeting, Customer Needs Identification, Customer Behavior
In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to constr...

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/Parity

Branding, Brand Management, Brand Parity, Brand Similarity, Know Model, Brand Differentiation
Despite of the efforts of companies to differentiate their brand from other brands, in many product categories a high le...

Relation Between Employee & Customer Satisfaction

Why Employee Satisfaction Matters for Customer Satisfaction
Some investigations have shown an explicit realtion between employee and customer satisfaction: - As an example, a stud...

The Three Stage Model of Service Consumption (Service Encounter)

Consumption Behavior, Service Marketing, Strategic Marketing Management
According to the three-stage model of service consumption, consumers go through 3 stages of service encounter namely; th...

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
Many companies are already highlighting the importance of trustworthiness by setting and sustaining honest prices and pr...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kundnöjdhet. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Service Quality Models

SERVQUAL, Service Quality Management, CRM, CEM, Customer Loyalty, Customer Satisfaction
This presentation elaborates on service quality, especially focusing on perceptions and expectations of consumers and th...

Overview of the Kano Model

Customer Satisfaction, Voice of the Customer
Comprehensive overview of the Kano Model by E.L. Farmer. The following sections are included in this presentation. - Au...

Mystery Shopping

Measuring Customer Satisf.
Paper by Martijn Hesselink and Ton van der Wiele discusses the phenomenon Mystery Shopping in the field of customer sati...

Five Steps to Increased Customer Satisfaction

Customer Satisfaction Improvement, Client Satisfaction Improvement
This presentation introduces a five-step customer satisfaction process that can be helpful to realize organizaiton’s aim...

Introduction to Customer/Consumer Satisfaction

Consumer Satisfaction, Customer Satisfaction
1. What is satisfaction? 2. Satisfaction focuses on fulfillment in varieties 3. What is dissatisfaction? 4. Manageria...

Kano Model

Recent Developments in QFD
Paper by Richard E. Zultner and Glenn Mazur. Most QFD practitioners really don't integrate the Kano model into their QFD...

The Costs of DISsatisfied Customers

Customer Satisfaction
This presentation is about the costs and consequences of customers that are NOT happy with your products or services. T...

Customer Satisfaction in Financial Services

Financial Services
Paper by Mayuram S. Krishnan a.o. studies the drivers of customer satisfaction for financial services. They find that sa...

Summary and Introduction to the Kano Model

Initial Understanding of the Kano Model
The Kano model (Noriaki Kano, 1984) is used to categorize and prioritize customer needs as well as to guide new product ...

Surprise... Surprise

The Influence of Surprising Consumers on their Satisfaction
Research by Joelle Vanhamme investigates the specific influence of the emotion of surprise on customer transaction-speci...

Customer Value Management

Organizational Management, Value Creation
Preesentation about Customer Value Management (CVM) by J. Blanc. It includes the following sections: 1. Definition of C...

How to Deliver Exceptional Customer Service and Client Satisfaction

Customer Experience Management, Customer Satisfaction, Customer Service, CRM
This presentation elaborates briefly on customer service delivery for customer experience management. The presentation i...

The Expectations Consumers have of Services

Customer Experience Management, Customer Satisfaction, Customer Quality, Quality Management, SERVQUAL
This presentation elaborates on customer expectations on services. The presentation includes the following sections: 1....

Fundamental Customer Centricity

Understanding what Customer Centricity Really is About
Professor Ranjay Gulati gives his vision on what Customer Centricity is about: aligning your firm in a fundamental way a...

Consumer Behavior in the Service Sector

Decision Making, Behavioral Economics
Presentation about consumer behavior in services. The presentation includes the following files: 1. Consumer Problems ...

Customer Satisfaction Model Diagram

Measuring Client Happiness
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

How to Understand Individual Customer Needs

Account Management, Sales, Uncovering Individual Customer Needs
Nicki Weiss reveals how sales people should uncover customer needs: stop talking and start listening to your customers. ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kundnöjdhet.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Kundnöjdhetsmodell med:   SERVQUAL-metoden  |  Relationsmarknadsföring  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Operativa CRM  |  Tvåfaktorsteorin  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Behovshierarki av Maslow


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring och Försäljning  | Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kundnöjdhet? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 25-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.