Emotionell Intelligens
(Goleman)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Emotionell Intelligens (Känslans Intelligens) historia

Då psykologer började att skriva och fundera kring intelligens så fokuserade de initialt på kognitiva, kunskapsmässiga aspekter, liksom minne och problemlösning. Emellertid så gav några forskare ett tidigt erkännande till betydelsen av icke-kunskapsmässiga aspekter:

 • Robert Thorndike skrev om  den sociala intelligensen år 1937,

 • David Wechsler definierade intelligensen som den totala eller globala kapacitet individen har för att agera meningsfullt, att tänka rationellt och hur man i själva verket bemöter sin omgivning (Wechsler, 1958, P. 7). Redan år 1940 hänvisade Wechsler till de ointellektuella såväl som intellektuella elementen (Wechsler, 1940), med vilka han avsåg känsliga, personliga och sociala faktorer. Dessutom redan år 1943 föreslog Wechsler att de ointellektuella förmågorna är nödvändiga för att kunna förutsäga ens förmåga att lyckas i livet.

 • Howard Gardner började att skriva om multipla intelligenser år 1983. Han föreslog att personliga- och interpersonella intelligenser och typ av intelligens (som typiskt mäts genom IQ- och relaterade test) är lika viktiga.

 • Salovey och Mayer myntade faktiskt termen om den emotionella intelligensen år 1990. De beskrev emotionell intelligens som ”en form av social intelligens som innebär förmågan att kartlägga sina egna och andras känslor och emotionella tilltstånd, att kunna göra en åtskillnad ibland dem och att använda denna information till att vägleda en individs tänkande och handlande” (Salovey & Mayer, 1990). Salovey och Mayer initierade också ett forskningsprogram avsett till att utveckla ett giltigt mått för emotionell intelligens och undersöka dess betydelse.

När forskningen pågick för att göra hans första bok, blev Daniel Goleman medveten om Salovey och Mayers arbete under det tidiga 90-talet. Blev utbildad som psykolog på Harvard, där han arbetade med David McClelland, Goleman skrev den populära bästsäljaren ”Emotional Intelligence” (1995), i vilken han kom med det första ”beviset” på att emotionella och sociala faktorer är viktiga.


Fem områden kring Känslans intelligens

 År 1995 så samtyckte Goleman med Salovey's Fem huvudområden kring Känslans Intelligens (P. 43)

 • Att ha kontakt med sina känslor. Själviaktagelse att notera en känsla medans man har den.

 • Att hantera sina känslor. Förmågan att hantera sina känslor så att de uttrycks på ett lämpligt sätt.

 • Att kunna motivera sig själv. Att kunna uppbåda sina känslor när man strävar efter ett mål.

 • Att uppfatta känslor hos andra. Empati som bygger på själviaktagelse och självkännedom är en social talang.

 • Att skapa och bevara relationer. Expertis, i att klara av emotioner i andra.

Fyra områden kring känslans Intelligens

Senast, så förordar Goleman endast Fyra områden till EI. De 4 områdena har 19 kategorier, som beskrivit i hans 2002 bok ”Primal Leadership”. Två extra kategorier adderades av Hay-gruppen:

 • Självkännedom (Självkännedom om sina känslor. Pålitligt självbedömningsverktyg och självförtroende)

 • Självkontroll (Självkontroll över sina känslor. Transparens (pålitlighet). Anpassningsförmåga. Prestationsorientering. Initiativ. Optimism. Plikttrogenhet)

 • Social medvetenhet (inlevelse. Organisatorisk medvetenhet. Tjänsteorientering)

 • Relationshantering (Inspirational Leadership (Inspirerande Ledarskap). Påverka. Utveckla andra. Förändringskatalysator. Konflikthantering. Bygga band. Teamwork och samarbete. Kommunikation)

Det är viktigt att förstå - enligt Goleman - att dessa EI kompetenser inte är medfödda talanger. De är inlärda förmågor.


IQ eller EI?

Enligt några forskare så är IQ ensamt inte så bra förutsägare av jobbprestationer. Hunter och Hunter (1984) beräknade att i bästa fall står IQ för omkring 25 procents av skillnaden. Sternberg (1996) har pekat ut att studierna varierar och att 10 procent kan vara en mer realistisk bedömning. I några studier står IQ för så lite som 4 procent av skillnaden. I en nyligen gjord metaanalys som undersöker korrelationen och den förutsägande giltigheten av EI, när de jämförs med IQ eller generell mental förmåga, Van Rooy och Viswesvaran (2004) upptäckte att IQ var en bättre förklarande variabel till arbete- och akademiska prestationer än vad EI är. Dock när det kommer till frågan om huruvida en person kommer att bli ”en stjärnpresterare” (bland de topp tio procenten, dock om denna prestation är bedömd på rätt sätt), i denna roll eller är en framgångsrik ledare, kan IQ vara en mindre kraftfull förklarade variabel än vad känslans intelligens är (Goleman 1998, 2001, 2002).


IQ och EI: de renodlade typerna

Enligt Goleman bör IQ och EI inte betraktas som kompetenser som är varandras motsatser. De är snarare åtskiljda kompetenser. Personer med ett högt IQ men lågt EI (eller motsatsen) är trots stereotyperna förhållandevis sällsynta. Det finns en korrelation mellan IQ och några av aspekter i EI. Stereotyper (de renodlade typerna) är:

 • (Renodlad) Högt-IQ man. Han är exemplifierad - inga överaskningar - genom en lång rad av intellektuella intressen och förmågor. Han är ambitiös och produktiv. Förutsägbar och envis. Och obesvärad vid intressen som berör honom själv. Han tenderar också till att bli kritisk och nedlåtande. Kräsen och hämmad. Osäker med sexualitet och sensuella erfarenheter. Uttryckslös och likgiltig. Och känslomässigt kall och ironisk.

 • (Renodlad) Högt-EI man. Hon är socialt balanserad. Utåtriktad och gladlynt. Inte så benägen till rädsla eller oroligt grubbel. Han har en noterbar kapacitet för ansvarstagande emot personer eller orsaker, till att ta ansvar och för att ha ett etiskt utseende. Han är förstående och bryr sig i sina relationer. Hans emotionella liv är rikt, men passande och lämpligt. Han är bekväm med sig själv, andra och med det sociala universumet som han lever i.

 • (Renodlad) Högt-IQ kvinna. Hon har det förväntade intellektuella självförtroendet. Är fri och ledig med att kunna uttrycka sina tankar. Värderar intellektuella ting. Och har en lång rad av intellektuella och estetiska intressen. Hon anser sig att vara inåtvänd. Benägen för ångest, grubbel och skuld. Och tvekar till att uttrycka sin ilska öppet.

 • (Renodlad) Högt-EI kvinna. Hon anser sig att vara självsäker och uttrycker sina känslor direkt. Och har postitiva känslor om sig själv. Livet innehar en mening för henne. Hon är utåtriktad och gillar att vara i gruppen. Och uttrycker sina känslor på ett lämpligt sätt. Hon anpassar sig väl till stress. Hennes sociala balans tilllåter henne att lätt lära känna nya personer. Hon är bekväm nog med sig själv till att vara skämtsam, spontan och är öppen för sensuell erfarenhet. Hon känner sig sällan skyldig eller sjunker in i grubblerier.

Bedöma och mäta Känslans Intelligens

Instrument som används till att mäta Känslans Intelligens

 • EQ-I (Bar-On, 1997): ett självskattninginstrument som bedömer de personliga kvaliteter som möjliggör för en del personer att äga ett bättre emotionellt välbefinnande än andra.

 • Multifaktor Känslans Intelligensskala (Mayer, Caruso & Salovey, 1998):   ett test av förmåga där försökspersonen utför en serie av uppgifter, som skapas för att bedöma personens förmåga att uppfatta och att identifiera, förstå och fungera med känslor.

 • Emotionell kompetensinventering (ECI) (Goleman, 1998):   ett 360 graders analysinstrument, där personer utvärderar individerna inom en organisation (individuella återkopplingsrapporter). Eller organisationen i sin helhet (Arbetsgruppsrevision). Dessa revisioner kan erbjuda en organisatorisk profil för alla typer av grupper och storlek inom företaget. Den emotionella kompetensinventeringen fungerar med de 19/21kompetenserna som ovan beskrivits (se under Fyra områden kring EI).

Bok: Daniel Goleman - Emotional Intelligence - (På Svenska - Känslans Intelligens)


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Emotionell Intelligens Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Emotionell Intelligens.


The Importance of Soft Skills for Young People
Most young people aspiring to a job or already having one, do not realize the importance of developing soft skills until (...)
22
 
21 reaktioner
Ethical Emotional Intelligence?
I was wondering how EI impacts on the ethical foundation of individuals and how EI impacts on ethical decision making? A (...)
16
 
35 reaktioner
3 Approaches Towards Emotional Intelligence
In an article “Human Abilities: Emotional Intelligence” Mayer, Roberts and Barsade describe the theoretical appro (...)
12
 
0 reaktioner
Emotional Intelligence is NOT Opposite of Intelligence
As indicated in the main text, it is very important to understand that emotional intelligence is NOT the opposite of int (...)
11
 
0 reaktioner
The 4 Domains and 12 Competencies of Emotional Intelligence
Don’t shortchange your development as a leader by assuming that emotional intelligence (EI) is all about being sweet and (...)
10
 
4 reaktioner
How you Should Manage Yourself (Drucker)
Peter Drucker (1999) emphasises several components of effective self-management. The underlying principle of one-own’s s (...)
9
 
0 reaktioner
Emotional Intelligence - Better Predictor of Success then IQ
Studies have shown that there is a direct co-relation between emotional intelligence and success in real life. A high IQ (...)
8
 
2 reaktioner
Best Compliment: 'You must have a high EQ'.
I had a wonderful compliment the other day. On meeting a man and him taking me out on our first date. It was the best co (...)
8
 
2 reaktioner
Some Level of EQ and IQ Either Way is Needed
A very intelligent person (high IQ) might be great to have around. But he has to have some emotional capacity (high EQ) (...)
8
 
2 reaktioner
Emotional Intelligence of Groups and Companies
I wonder, besides the obvious EI on the individual level, can we also observe Emotional Intelligent groups or even Emoti (...)
8
 
2 reaktioner
EI and Sensitivity for Subconscious Mind
Has EI anything to do with being more sensitive or tolerant into the subconscious mind of other persons? (...)
7
 
1 reaktioner
Are these Responses Proof of Emotional Intelligence?
Suppose you were to choke while eating and I would bring you a glass of water. Or if you spilled water, without you hav (...)
7
 
2 reaktioner
Mayer's Ability Model of Emotional Intelligence. Comparison Goleman
The Ability Model of Mayer of Emotional Intelligence (EI) versus Goleman. Mayer has been the first who defined the conc (...)
6
 
0 reaktioner
Importance of Emotional Intelligence for Organisations
I consider it very important for organisations to recognise the importance of EI and develop it amongst their management (...)
5
 
1 reaktioner
Understanding Emotions Logically
Through "social intelligence", which is about observing nonverbal behavior and understanding emotions, you can learn to (...)
3
 
1 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Emotionell Intelligens. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Intelligence of the Heart
I shall begin with some some real life incidents that happened to me. Incident 1: the girl standing up for her friend (...)
55
 
79 reaktioner

(How) Can I improve my Emotional Intelligence?
Can we improve our EI? How can I learn to be more emotional intelligent, and how can I unlearn ineffective habits I may (...)
45
 
11 reaktioner

Goleman's 3 Questions to Increase your Emotional Intelligence
To improve your Emotional Intelligence (EI) you have to know the areas where to focus your efforts. And you must underst (...)
29
 
6 reaktioner

The Benefits of Emotional Intelligence (EQ)
Emotional Intelligence skills influence people to self awareness, self managing, awareness of other people and relations (...)
29
 
3 reaktioner

How to Moderate the Effect of Negative Moods on Your (Team's) Performance
POSITIVE AND NEGATIVE MOODS You and your employees experience different moods. These moods can be roughly divided into (...)
21
 
8 reaktioner

Emotional Intelligence and Age
Does Emotional Intelligence increase or decrease when we grow older? Or is age irrelevant? (...)
20
 
9 reaktioner

The Effects of Emotional Intelligence on Leadership
It is well known nowadays that leadership is connected with emotions. Leaders who are able to manage their emotions and (...)
20
 
5 reaktioner

Soft Skills and Emotional Intelligence
What are the differences between Soft Skills (SS) and Emotional Intelligence (EI)? What is the meaning and scope of the (...)
19
 
27 reaktioner

The Role of Management in Developing EI and Soft Skills
Previously, IQ and/or knowledge was seen by many as the main factor determining individual success, however, this paradi (...)
18
 
8 reaktioner

Cross-cultural Validity of Emotional Intelligence
To what extent is the Emotional Intelligence model valid cross-culturally? It appears EI derived out of Western thinking (...)
17
 
5 reaktioner

Emotional Intelligence versus IQ
I think we can link EQ with wisdom and IQ with knowledge. One can be knowledgeable with others knowledge but one cannot (...)
13
 
6 reaktioner

Emotions versus Reason
An emotion is an automatic response, an automatic effect of our value premises - therefore it is an effect not a cause. (...)
12
 
3 reaktioner

EQ / EI Questionaire
Where can i find an inventory or questionnaire on EI / EQ? (...)
12
 
3 reaktioner

Where does Wisdom come from?
Why are some wiser? We see educated people but unwise. We see less literate people but wise. Is it one's thoughts which (...)
10
 
5 reaktioner

Emotional Intelligence = Maturity?
Would Emotional intelligence not be the same as maturity. Ordinarily, maturity comes with age, but sometimes you find a (...)
8
 
4 reaktioner

Cleaning our Emotions
The important thing about emotional intelligence is self awareness. It starts with knowing oneself, and with cleaning al (...)
8
 
4 reaktioner

How can EQ and IQ be Combined?
Of course, EQ and IQ can be combined in one individual. But how can we assess the extent to an individual is successful (...)
5
 
7 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Emotional Intelligence (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Theory of Multiple Intelligences

Skills Development
In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Multiple Intelligences. According to Gardner there are a wide variety of (...)

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of Mirroring

EI Awareness
A closed-loop system is self-regulating, it is not influenced by things outside of the system. An open-loop system depe (...)

How to Develop Your / Someone's Emotional Intelligence?

Emotional Intelligence Development, Coaching, Mentoring
In order to develop Emotional Intelligence, Steve Hein suggests adopting following habits: - Become emotionally literat (...)

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

Social Intelligence, Leadership Development
In their article "Social Intelligence and the Biology of Leadership" (HBR, September 2008), Daniel Goleman and Richard B (...)

Limitations of Emotional Intelligence

EI Consulting, Coaching, Mentoring, Measuring Emotional Intelligence
Some significant limitations of Emotional Intelligence mentioned by academics as well as professional are as follows: - (...)

The Importance of Self-awareness for Project Managers

Professional Development, Personal Development, Project Management, Ethics, Beliefs, Values, Emotional Intelligence
Self-awareness is how an individual consciously knows and understands their own character, feelings, motives, and desire (...)

Emotional Style and Leadership Performance

Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership
Goleman made another contribution to the study of successful leadership. This represented a deeper analysis of earlier r (...)

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership
Although it is not necessary to be interested in or skilled at all four dimensions of relational work in order to succee (...)

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types
E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) distinguished between three distinct types of intelligence: 1. Abstrac (...)

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
In today’s constantly changing, challenging and demanding environment, it is hard for leaders to remain effective and re (...)

Bar-On Measure of EQ 1985

Measuring EQ
R. Bar-On (1985: The development of an operational concept of psychological well-being) mentions 5 interdependent dimens (...)

History of Emotional Intelligence

Emotional Intelligence, ESCI Model
According to the user guide for accredited practitioners of the Emotional and Social Competency Inventory (ESCI) Model, (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Emotionell Intelligens. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Emotionell Intelligens med: Kulturell Intelligens (Early)  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Johari Fönster  |  Attributionsteori  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  ERG Teori Alderfer  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Behovshierarki av Maslow  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  7 Goda Vanor Covey  |  PAEI Management Roles (PAEI) (Ledningsteamsroller/Managementprofiler)   |  Erfarenhetslärande  |  Team Management Profilen, Teamkomposition


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Emotionell Intelligens? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 27-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.