Tvåfaktorsteorin
(Hertzberg)

Kunskapscenter

   

Motivationsfaktorer, hygienfaktorer. Förklaring till Tvåfaktorsteorin (Two Factor Theory) och KITA av Frederick Hertzberg.


Two Factor Theory DiagramEnligt Tvåfaktorsteorin av Frederick Hertzberg påverkas personer av två faktorer. Tillfredsställelsen och psykologisk tillväxt är en resultatfaktor av motivationsfaktorer. Missnöje var ett resultat av hygienfaktorer. Hertzberg utvecklade denna motivationsteori under hans utredning av 200 revisorer och ingenjörer i USA.


De två faktorerna i teorin är

 • Hygienfaktorer (Yttre) är nödvändiga för att säkerställa att anställda inte blir missbelåtna. De orsakar inte högre nivåer av motivation, men utan dem finns det missnöje.
 • Motivationsfaktorer (Inre) är nödvändiga för att motivera anställda till bättre prestation. Dessa faktorer resulterar från inre generatorer hos anställda.

Typiska hygienfaktorer

 • Arbetsvillkor

 • Kvalitet i arbetsledningen

 • Lön

 • Status

 • Säkerhet

 • Företag

 • Jobb

 • Företagets riktlinjer och administration

 • Mellanmänskliga relationer

Typiska motivationsfaktorer

 • Prestation

 • Erkännande utifrån prestation

 • Ansvar för uppgift

 • Intressant jobb

 • Befordran till uppgifter på en högre nivå

 • Tillväxt

Kombination av hygien- och motivationsfaktorerna resulterar i fyra scenarion

 • Hög hygien + Hög motivation: Den ideala situationen där anställda motiveras och har mycket få klagomål.

 • Hög hygien + Låg motivation: Anställda har få klagomål men motiveras inte så mycket. Jobbet uppfattas mest via lönebeskedet.

 • Låg hygien + Hög motivation: Anställda motiveras men har mycket klagomål. En situation där jobbet är spännande och utmanande. Emellertid är lönen och arbetsförhållandena inte REKO.

 • Låg hygien + Låg motivation: Den värsta situationen. Anställda motiveras inte och har mycket klagomål.

Hertzberg föreslår att arbetet mestadels kan arrangeras och bör vara arrangerat på följande sätt:

 • jobb utökning
 • jobbrotation, och/eller
 • jobb berikning.

Förutom Tvåfaktorsteorin är Frederick Hertzberg också känd för hans akronym KITA, som politiskt har översatts som en spark i baken! Hertzberg säger att KITA inte tar fram motivationen. Utan endast förändring.


Särskild Intressegrupp SIG - Tvåfaktorsteorin


Särskild Intressegrupp SIG (47 medlemmar)


Forum - Tvåfaktorsteorin  

I avsnittet forumet hittar du senaste diskussioner inom detta kunskapsområde.


  What are (the Main) Causes of Attrition? (3 reaktioner)
The theory is pretty good, but I am of the view that the und...
 
 
 
 
  Hygiene and Motivation: Hand and Glove (0 reaktioner)
It may seem not very practical to apply this theory in some ...
 
 
 
 
  Education Motivation (0 reaktioner)
Where does educational motivation fit in?...
 
 
 
 
  Scope of Herzberg's Two Factor Theory (0 reaktioner)
This theory need not be confined to any type of business sit...
 
 
 
 
  Stress inTwo Factor Theory (0 reaktioner)
Where should we position STRESS in this 2 Factor Theory? Ple...
 
 
 
 
  Two Factor Theory Still Holds Today? (2 reaktioner)
I think Herzberg's theory fits hundred percent perfect for p...
 
 
 
 
  Two Factor Theory 2.0 (0 reaktioner)
2 Factor Theory may be applied in any type of organizations ...
 
 
 
 
  Increasing Employee Motivation and Satisfaction with Job Titles (0 reaktioner)
Traditional purposes of job titles are standardizatio...
 
 
 
 
  Two Motivation Factors (0 reaktioner)
As the analysis considered both hygiene factors as well as m...
 
 
 
 
  Avoid Under and over Motivation (1 reaktioner)
Under motivated as well as over motivated workers bot...
 
 
 
 
  Is Lack of Of Challenge a Hygiene Factor? (2 reaktioner)
What challenges an employee at any phase in his life is the ...
 
 
 
 
  Social and Environment Issues Missing in 2 Factor Theory? (2 reaktioner)
I think that the theory is great, but it does ignore the fac...
 
 
 
 
  Additional Hygiene Factors (0 reaktioner)
Though the theory covers many of the reasons, I believe othe...
 
 
 
 
  How to Keep a Workforce Motivated at Crossroads (4 reaktioner)
Many enterprises transform their structures merging several ...
 
 
 
 
  Stratification and Herzberg (0 reaktioner)
I wonder how well Hertzberg translates to an organisation wi...
 
 
 
 
  Hygiene Factor & Information Systems (1 reaktioner)
If there's an integrated information system in an organizati...
 
 
 
 
  Strong Motivational Factors Can Overcome Demotivating Factors (0 reaktioner)
Deeply felt internal motivational factors can overcome demot...
 
 
 
 
  Money Remains the Primary Motivating Factor! (0 reaktioner)
Never forget: money remains the primary motivating factor of...
 
 
 
 
  Motivation Hygiene applies Everywhere (1 reaktioner)
Herzberg's 2 Factor theory need not confine to work situatio...
 
 
 
 

Best Practices - Tvåfaktorsteorin

I avsnittet bästa praxis hittar du bästa diskussionerna inom detta kunskapsområde.


  How to measure motivation? (8 reaktioner)
(How) Can motivation be measured?...
 
 
 
 
  Motivation Engenders Commitment (0 reaktioner)
Adequately motivated staff are usually more committed to per...
 
 
 
 
  Nothing Flourishes Without Attention (13 reaktioner)
Nothing flourishes without attention. This simple phrase is ...
 
 
 
 
  Civility and Respect towards Employees (18 reaktioner)
Research on Civility by Christine Porath revealed tha...
 
 
 
 
  What motivates Employees to be more Innovative? (13 reaktioner)
In the current crisis, it's important to keep your innovatio...
 
 
 
 
  Using Herzberg's Two Factor Theory in Small Companies (5 reaktioner)
How can you apply Herzberg 2 factor theory in a small compan...
 
 
 
 
  Privacy at Work (7 reaktioner)
When it comes to office spaces, organizations are always try...
 
 
 
 
  PROs and CONs of Employee Of the Month Programs (33 reaktioner)
A common recommended and used form to increase employees’ mo...
 
 
 
 
  Application of Two Factor Theory in Non-Governmental Organizations (2 reaktioner)
Is the model applicable in non-government organizations wher...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Two Factor Theory

I avsnittet expert tips hittar du råd från experter inom detta kunskapsområde.


 

Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation...
 
 
 

Examples of Two Factor Model

Teaching Two Factor Theory...
 
 
 

Satisfaction and Dissatisfaction According to Herzberg

Important Note...
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Employee Motivation...
 
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs...
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations...
 
 
 

Base your Workspace Design on Employee Interaction

Workspace Design, Innovation Environment, Employee Interaction, Office Space Design...
 
 
 

How to Avoid Too Much Transparency and Allow Some Privacy

Corporate Transparency, Employee Privacy...
 
 
 

Why Employees Stay: Contextual Factors Influencing Job Embeddedness

Employee Retention, Attrition, Organizational Commitment, Employee Satisfaction...
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance...
 
 

Resurser - Tvåfaktorsteorin

I avsnittet resurser hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor, artiklar, nyhetsartiklar mm inom detta kunskapsområde.


 

Nyheter om Tvåfaktorsteorin Teori


     
 

Nyheter om Motivation Tillfredsställelse Herzberg


     
 

Videor om Tvåfaktorsteorin Teori


     
 

Videor om Motivation Tillfredsställelse Herzberg


     
 

Presentationer om Tvåfaktorsteorin Teori


     
 

Presentationer om Motivation Tillfredsställelse Herzberg


     
 

Mer om Tvåfaktorsteorin Teori


     
 

Mer om Motivation Tillfredsställelse Herzberg


     

Jämför med: Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Hawthorne Effekten  |  Customer Satisfaction model Kano  |  Teori X Teori Y  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn |  Förväntansteori  |  ERG Teori Alderfer  |  Kulturdimensioner  |   Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Ledningsmatris


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 24-5-2019. Alla namn ™ av deras ägare.