Tvåfaktorsteorin
(Hertzberg)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Two Factor Theory DiagramEnligt Tvåfaktorsteorin av Frederick Hertzberg påverkas personer av två faktorer. Tillfredsställelsen och psykologisk tillväxt är en resultatfaktor av motivationsfaktorer. Missnöje var ett resultat av hygienfaktorer. Hertzberg utvecklade denna motivationsteori under hans utredning av 200 revisorer och ingenjörer i USA.


De två faktorerna i teorin är

 • Hygienfaktorer (Yttre) är nödvändiga för att säkerställa att anställda inte blir missbelåtna. De orsakar inte högre nivåer av motivation, men utan dem finns det missnöje.
 • Motivationsfaktorer (Inre) är nödvändiga för att motivera anställda till bättre prestation. Dessa faktorer resulterar från inre generatorer hos anställda.

Typiska hygienfaktorer

 • Arbetsvillkor

 • Kvalitet i arbetsledningen

 • Lön

 • Status

 • Säkerhet

 • Företag

 • Jobb

 • Företagets riktlinjer och administration

 • Mellanmänskliga relationer

Typiska motivationsfaktorer

 • Prestation

 • Erkännande utifrån prestation

 • Ansvar för uppgift

 • Intressant jobb

 • Befordran till uppgifter på en högre nivå

 • Tillväxt

Kombination av hygien- och motivationsfaktorerna resulterar i fyra scenarion

 • Hög hygien + Hög motivation: Den ideala situationen där anställda motiveras och har mycket få klagomål.

 • Hög hygien + Låg motivation: Anställda har få klagomål men motiveras inte så mycket. Jobbet uppfattas mest via lönebeskedet.

 • Låg hygien + Hög motivation: Anställda motiveras men har mycket klagomål. En situation där jobbet är spännande och utmanande. Emellertid är lönen och arbetsförhållandena inte REKO.

 • Låg hygien + Låg motivation: Den värsta situationen. Anställda motiveras inte och har mycket klagomål.

Hertzberg föreslår att arbetet mestadels kan arrangeras och bör vara arrangerat på följande sätt:

 • jobb utökning
 • jobbrotation, och/eller
 • jobb berikning.

Förutom Tvåfaktorsteorin är Frederick Hertzberg också känd för hans akronym KITA, som politiskt har översatts som en spark i baken! Hertzberg säger att KITA inte tar fram motivationen. Utan endast förändring.


Särskild Intressegrupp SIG - Tvåfaktorsteorin (Mänsklig Motivation)


Särskild Intressegrupp SIG (43 medlemmar)


Forum - Tvåfaktorsteorin (Mänsklig Motivation)  

Diskussioner om Tvåfaktorsteorin (Mänsklig Motivation).


Privacy at Work | Privacy in Offices
When it comes to offices and office spaces, organizations are trying to find a balance between public and private worksp (...)
 
 
 
 
How to Create a Psychologically Safe Workplace?
Optimum utilisation of every employee’s knowledge and contribution today is a must for most organizations. However, in o (...)
 
 
 
 
Civility and Respect towards Employees
Research on Civility by Christine Porath revealed that the 20,000 respondents (employees from all over the world) (...)
 
 
 
 
What are (the Main) Causes of Attrition?
The theory is pretty good, but I am of the view that the underlying reason for a big percentage of people who move on is (...)
 
 
 
 
Education Motivation
Where does educational motivation fit in? (...)
 
 
 
 
Hygiene and Motivation: Hand and Glove
It may seem not very practical to apply this theory in some parts of the world, like the third world. Going through Herz (...)
 
 
 
 
PROs and CONs of Employee Of the Month Programs
A common recommended and used form to increase employees’ motivation and performance is Employee-Of-the-Month (EOM). Suc (...)
 
 
 
 
Stress inTwo Factor Theory
Where should we position STRESS in this 2 Factor Theory? Please explain... Thank you... (...)
 
 
 
 
Two Factor Theory Still Holds Today?
I think Herzberg's theory fits hundred percent perfect for present day organizations. Human minds need motivations so of (...)
 
 
 
 
Scope of Herzberg's Two Factor Theory
This theory need not be confined to any type of business situation. It can be used for interaction between any two indi (...)
 
 
 
 
Two Factor Theory 2.0
2 Factor Theory may be applied in any type of organizations and in all levels. But, again there are other elements in th (...)
 
 
 
 
Hygiene Factors and Employee Information System
If there's an integrated personnel / employee information system in an organization, what will be the impact on the empl (...)
 
 
 
 
Additional Hygiene Factors
Though the covers most of the factors, I believe others factors like management style, organization culture, office pol (...)
 
 
 
 
Increasing Employee Motivation and Satisfaction with Job Titles
Traditional purposes of job titles are standardization and benchmarking. They are sources and reflections of formality a (...)
 
 
 
 
Money Remains the Primary Motivating Factor!
Never forget: money remains the primary motivating factor of employees.... Here in Uganda, the oldest national universi (...)
 
 
 
 
Two Motivation Factors
As the analysis considered both hygiene factors as well as motivation factors, it is very relevant to present day organi (...)
 
 
 
 
Strong Motivational Factors Can Overcome Demotivating Factors
Deeply felt internal motivational factors can overcome demotivating factors. Such positive internal motivational facto (...)
 
 
 
 
Avoid Under and over Motivation
Under motivated as well as over motivated workers both have negative effects in productivity. A balance has to be develo (...)
 
 
 
 
Social and Environment Issues Missing in 2 Factor Theory?
I think that the theory is great, but it does ignore the fact that even with great structure of Motivators and Hygiene f (...)
 
 
 
 
Is Lack of Of Challenge a Hygiene Factor?
What challenges an employee at any phase in his life is the motivator. Sometimes, earning more money is seen as a chall (...)
 
 
 
 
How to Keep a Workforce Motivated at Crossroads
Many enterprises transform their structures merging several organisational cultures in cycles. How can the staff remai (...)
 
 
 
 

Best Practices - Tvåfaktorsteorin (Mänsklig Motivation)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


🥇 How to measure motivation?
(How) Can motivation be measured? (...)
 
 
 
 
🥈 Motivation Engenders Commitment
Adequately motivated staff are usually more committed to perform optimally. More often than not, they are happy on thei (...)
 
 
 
 
🥉 Nothing Flourishes Without Attention
Nothing flourishes without attention. This simple phrase is endemic in all endeavors. A gardener knows all too well what (...)
 
 
 
 
What motivates Employees to be more Innovative?
In the current crisis, it's important to keep your innovation effort at a high level. Martha E. Mangelsdorf writes in MI (...)
 
 
 
 
Using Herzberg's Two Factor Theory in Small Companies
How can you apply Herzberg 2 factor theory in a small company (5-10 employees)? Any experiences? Does anyone know of a (...)
 
 
 
 
Application of Two Factor Theory in Non-Governmental Organizations
Is the model applicable in non-government organizations where officers are not receiving remunerations in whatever kind (...)
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Two Factor Theory (Human Motivation)

Här hittar du råd från experter.


 

Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation (...)
 
 
 

Examples of Two Factor Model

Teaching Two Factor Theory (...)
 
 
 

Satisfaction and Dissatisfaction According to Herzberg

Important Note (...)
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Employee Motivation (...)
 
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs (...)
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations (...)
 
 
 

Base your Workspace Design on Employee Interaction

Workspace Design, Innovation Environment, Employee Interaction, Office Space Design (...)
 
 
 

How to Avoid Too Much Transparency and Allow Some Privacy

Corporate Transparency, Employee Privacy (...)
 
 
 

Why Employees Stay: Contextual Factors Influencing Job Embeddedness

Employee Retention, Attrition, Organizational Commitment, Employee Satisfaction (...)
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance (...)
 
 

Resurser - Tvåfaktorsteorin (Mänsklig Motivation)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.Jämför med: Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Hawthorne Effekten  |  Customer Satisfaction model Kano  |  Teori X Teori Y  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn |  Förväntansteori  |  ERG Teori Alderfer  |  Kulturdimensioner  |   Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Ledningsmatris


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.3 - Senast uppdaterad: 17-2-2020. Alla namn ™ av deras ägare.