Tvåfaktorsteorin
(Hertzberg)

Kunskapscenter

   

Motivationsfaktorer, hygienfaktorer. Förklaring till Tvåfaktorsteorin (Two Factor Theory) och KITA av Frederick Hertzberg.

Innehåll

Premium

Two Factor Theory DiagramEnligt Tvåfaktorsteorin av Frederick Hertzberg påverkas personer av två faktorer. Tillfredsställelsen och psykologisk tillväxt är en resultatfaktor av motivationsfaktorer. Missnöje var ett resultat av hygienfaktorer. Hertzberg utvecklade denna motivationsteori under hans utredning av 200 revisorer och ingenjörer i USA.


De två faktorerna i teorin är

 • Hygienfaktorer (Yttre) är nödvändiga för att säkerställa att anställda inte blir missbelåtna. De orsakar inte högre nivåer av motivation, men utan dem finns det missnöje.
 • Motivationsfaktorer (Inre) är nödvändiga för att motivera anställda till bättre prestation. Dessa faktorer resulterar från inre generatorer hos anställda.

Typiska hygienfaktorer

 • Arbetsvillkor

 • Kvalitet i arbetsledningen

 • Lön

 • Status

 • Säkerhet

 • Företag

 • Jobb

 • Företagets riktlinjer och administration

 • Mellanmänskliga relationer

Typiska motivationsfaktorer

 • Prestation

 • Erkännande utifrån prestation

 • Ansvar för uppgift

 • Intressant jobb

 • Befordran till uppgifter på en högre nivå

 • Tillväxt

Kombination av hygien- och motivationsfaktorerna resulterar i fyra scenarion

 • Hög hygien + Hög motivation: Den ideala situationen där anställda motiveras och har mycket få klagomål.

 • Hög hygien + Låg motivation: Anställda har få klagomål men motiveras inte så mycket. Jobbet uppfattas mest via lönebeskedet.

 • Låg hygien + Hög motivation: Anställda motiveras men har mycket klagomål. En situation där jobbet är spännande och utmanande. Emellertid är lönen och arbetsförhållandena inte REKO.

 • Låg hygien + Låg motivation: Den värsta situationen. Anställda motiveras inte och har mycket klagomål.

Hertzberg föreslår att arbetet mestadels kan arrangeras och bör vara arrangerat på följande sätt:

 • jobb utökning
 • jobbrotation, och/eller
 • jobb berikning.

Förutom Tvåfaktorsteorin är Frederick Hertzberg också känd för hans akronym KITA, som politiskt har översatts som en spark i baken! Hertzberg säger att KITA inte tar fram motivationen. Utan endast förändring.


Tvåfaktorsteorin Forumet
  Civility and Respect towards Employees
Research on Civility by Christine Porath re...
     
 
  Increasing Employee Motivation and Satisfaction with Job Titles
Traditional purposes of job titles are stan...
     
 
  Nothing Flourishes Without Attention
Nothing flourishes without attention. This simple ...
     
 
  Privacy at Work
When it comes to office spaces, organizations are ...
     
 
  PROs and CONs of Employee Of the Month Programs
A common recommended and used form to increase emp...
     
 
  Is Lack of Of Challenge a Hygiene Factor?
What challenges an employee at any phase in his li...
     
 
  Using Herzberg's Two Factor Theory in Small Companies
How can you apply Herzberg 2 factor theory in a sm...
     
 
  Scope of Herzberg's Two Factor Theory
This theory need not be confined to any type of bu...
     
 
  How to Keep a Workforce Motivated at Crossroads
Many enterprises transform their structures mergin...
     
 
  Avoid Under and over Motivation
Under motivated as well as over motivated worke...
     
 
  Money Remains the Primary Motivating Factor!
Never forget: money remains the primary motivating...
     
 
  Strong Motivational Factors Can Overcome Demotivating Factors
Deeply felt internal motivational factors can over...
     
 
  Motivation Engenders Commitment
Adequately motivated staff are usually more commit...
     
 
  Additional Hygiene Factors
Though the theory covers many of the reasons, I be...
     
 
  Two Factor Theory 2.0
2 Factor Theory may be applied in any type of orga...
     
 
  Two Factor Theory Still Holds Today?
I think Herzberg's theory fits hundred percent per...
     
 
  Application of Two Factor Theory in Non-Governmental Organizations
Is the model applicable in non-government organiza...
     
 
  Stress inTwo Factor Theory
Where should we position STRESS in this 2 Factor T...
     
 
  Education Motivation
Where does educational motivation fit in?...
     
 
  Hygiene and Motivation: Hand and Glove
It may seem not very practical to apply this theor...
     
 

Tvåfaktorsteorin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Tvåfaktorsteorin Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Tvåfaktorsteorin Premium
  What motivates Employees to be more Innovative?
In the current crisis, it's important to keep your...
     
 
  How to measure motivation?
(How) Can motivation be measured?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Two Factor Theory Premium
 

Drivers and Levers of EmployeesBli Medlem

In their 2002 book "Driven: How Human Nature Shape...
Usage (application): Improving Employee Motivation
 
 
 

Examples of Two Factor ModelBli Medlem

I would like to compare Herzberg's 2 factor model ...
Usage (application): Teaching Two Factor Theory
 
 
 

Satisfaction and Dissatisfaction According to HerzbergBli Medlem

I find it interesting that Herzberg separates diss...
Usage (application): Important Note
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused EmployeesBli Medlem

An interesting way to look at employees or coachee...
Usage (application): Employee Motivation
 
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)Bli Medlem

One of possible ways to classify human (employee, ...
Usage (application): Motivation, Marketing, Human Needs
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and VolunteersBli Medlem

Paid and unpaid workers in hybrid organizations Usage (application): Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
 
 
 

Base your Workspace Design on Employee InteractionBli Medlem

Many innovative organizations of today have faith ...
Usage (application): Workspace Design, Innovation Environment, Employee Interaction, Office Space Design
 
 
 

How to Avoid Too Much Transparency and Allow Some PrivacyBli Medlem

In an article “The Transparency Trap” it is argue...
Usage (application): Corporate Transparency, Employee Privacy
 
 
 

Why Employees Stay: Contextual Factors Influencing Job EmbeddednessBli Medlem

Mitchell, Lee and Tyler (2014) focus on the con...
Usage (application): Employee Retention, Attrition, Organizational Commitment, Employee Satisfaction
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job PerformanceBli Medlem

FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing ...
Usage (application): Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
 
 

Resurser - Tvåfaktorsteorin Premium
 

Nyheter om Tvåfaktorsteorin TeoriBli Medlem


     
 

Nyheter om Motivation Tillfredsställelse HerzbergBli Medlem


     
 

Videor om Tvåfaktorsteorin TeoriBli Medlem


     
 

Videor om Motivation Tillfredsställelse HerzbergBli Medlem


     
 

Presentationer om Tvåfaktorsteorin TeoriBli Medlem


     
 

Presentationer om Motivation Tillfredsställelse HerzbergBli Medlem


     
 

Mer om Tvåfaktorsteorin TeoriBli Medlem


     
 

Mer om Motivation Tillfredsställelse HerzbergBli Medlem


     

Jämför med: Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Hawthorne Effekten  |  Customer Satisfaction model Kano  |  Teori X Teori Y  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn |  Förväntansteori  |  ERG Teori Alderfer  |  Kulturdimensioner  |   Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Ledningsmatris


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.