Tvåfaktorsteorin
(Hertzberg)

Kunskapscenter

   

Motivationsfaktorer, hygienfaktorer. Förklaring till Tvåfaktorsteorin (Two Factor Theory) och KITA av Frederick Hertzberg.

Innehåll

Premium

Two Factor Theory DiagramEnligt Tvåfaktorsteorin av Frederick Hertzberg påverkas personer av två faktorer. Tillfredsställelsen och psykologisk tillväxt är en resultatfaktor av motivationsfaktorer. Missnöje var ett resultat av hygienfaktorer. Hertzberg utvecklade denna motivationsteori under hans utredning av 200 revisorer och ingenjörer i USA.


De två faktorerna i teorin är

 • Hygienfaktorer (Yttre) är nödvändiga för att säkerställa att anställda inte blir missbelåtna. De orsakar inte högre nivåer av motivation, men utan dem finns det missnöje.
 • Motivationsfaktorer (Inre) är nödvändiga för att motivera anställda till bättre prestation. Dessa faktorer resulterar från inre generatorer hos anställda.

Typiska hygienfaktorer

 • Arbetsvillkor

 • Kvalitet i arbetsledningen

 • Lön

 • Status

 • Säkerhet

 • Företag

 • Jobb

 • Företagets riktlinjer och administration

 • Mellanmänskliga relationer

Typiska motivationsfaktorer

 • Prestation

 • Erkännande utifrån prestation

 • Ansvar för uppgift

 • Intressant jobb

 • Befordran till uppgifter på en högre nivå

 • Tillväxt

Kombination av hygien- och motivationsfaktorerna resulterar i fyra scenarion

 • Hög hygien + Hög motivation: Den ideala situationen där anställda motiveras och har mycket få klagomål.

 • Hög hygien + Låg motivation: Anställda har få klagomål men motiveras inte så mycket. Jobbet uppfattas mest via lönebeskedet.

 • Låg hygien + Hög motivation: Anställda motiveras men har mycket klagomål. En situation där jobbet är spännande och utmanande. Emellertid är lönen och arbetsförhållandena inte REKO.

 • Låg hygien + Låg motivation: Den värsta situationen. Anställda motiveras inte och har mycket klagomål.

Hertzberg föreslår att arbetet mestadels kan arrangeras och bör vara arrangerat på följande sätt:

 • jobb utökning
 • jobbrotation, och/eller
 • jobb berikning.

Förutom Tvåfaktorsteorin är Frederick Hertzberg också känd för hans akronym KITA, som politiskt har översatts som en spark i baken! Hertzberg säger att KITA inte tar fram motivationen. Utan endast förändring.


Tvåfaktorsteorin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (47 medlemmar)


Tvåfaktorsteorin Forumet  

Nya ämnen

  Nothing Flourishes Without Attention
Nothing flourishes without attention. This simple phrase is endemic in all endeavors. A gardener knows all too well what would happen to his plants if...
     
 
  Civility and Respect towards Employees
Research on Civility by Christine Porath revealed that the 20,000 respondents (employees from all over the world) ranked "respect" as the mo...
     
 
  Increasing Employee Motivation and Satisfaction with Job Titles
Traditional purposes of job titles are standardization and benchmarking. They are sources and reflections of formality and rigidity or mechanis...
     
 

Best Practices - Tvåfaktorsteorin
  How to measure motivation?
(How) Can motivation be measured?...
     
 
  Motivation Engenders Commitment
Adequately motivated staff are usually more committed to perform optimally.
More often than not, they are happy on their beats which could be due...
     
 
  What motivates Employees to be more Innovative?
In the current crisis, it's important to keep your innovation effort at a high level. Martha E. Mangelsdorf writes in MITSloan Management Review Vol 4...
     
 
  Using Herzberg's Two Factor Theory in Small Companies
How can you apply Herzberg 2 factor theory in a small company (5-10 employees)?
Any experiences? Does anyone know of a simple set of tools?...
     
 Allt du behöver veta om management


  What are (the Main) Causes of Attrition?
The theory is pretty good, but I am of the view that the underlying reason for a big percentage of people who move on is the boss. Most of the time wh...
     
 
  Privacy at Work
When it comes to office spaces, organizations are always trying to find a balance between on the one hand public and on the other hand private workspa...
     
 
  PROs and CONs of Employee Of the Month Programs
A common recommended and used form to increase employees’ motivation and performance is Employee-Of-the-Month (EOM). Such a strategy would boost moral...
     
 
  Hygiene and Motivation: Hand and Glove
It may seem not very practical to apply this theory in some parts of the world, like the third world. Going through Herzberg's theory in detail I have...
     
 
  Education Motivation
Where does educational motivation fit in?...
     
 
  Application of Two Factor Theory in Non-Governmental Organizations
Is the model applicable in non-government organizations where officers are not receiving remunerations in whatever kind where the pressing concern is ...
     
 
  Scope of Herzberg's Two Factor Theory
This theory need not be confined to any type of business situation. It can be used for interaction between any two individuals to understand how indi...
     
 
  Stress inTwo Factor Theory
Where should we position STRESS in this 2 Factor Theory? Please explain... Thank you......
     
 
  Two Factor Theory Still Holds Today?
I think Herzberg's theory fits hundred percent perfect for present day organizations. Human minds need motivations so often... In the mean time hygien...
     
 
  Two Factor Theory 2.0
2 Factor Theory may be applied in any type of organizations and in all levels. But, again there are other elements in the work environment which may e...
     
 
  Two Motivation Factors
As the analysis considered both hygiene factors as well as motivation factors, it is very relevant to present day organizations....
     
 
  Avoid Under and over Motivation
Under motivated as well as over motivated workers both have negative effects in productivity. A balance has to be developed in order for worker...
     
 
  Is Lack of Of Challenge a Hygiene Factor?
What challenges an employee at any phase in his life is the motivator.
Sometimes, earning more money is seen as a challenge by an employee, depen...
     
 
  Social and Environment Issues Missing in 2 Factor Theory?
I think that the theory is great, but it does ignore the fact that even with great structure of Motivators and Hygiene factors a company might suffer ...
     
 
  Additional Hygiene Factors
Though the theory covers many of the reasons, I believe others factors like management style, organization culture, office politics, training stand...
     
 
  How to Keep a Workforce Motivated at Crossroads
Many enterprises transform their structures merging several organisational cultures in cycles.
How can the staff remain motivated when changes a...
     
 
  Stratification and Herzberg
I wonder how well Hertzberg translates to an organisation with flat structures and little upward mobility? I believe it used to be called 'stratificat...
     
 
  Hygiene Factor & Information Systems
If there's an integrated information system in an organization, what will become the impact on the employees' hygiene factors?...
     
 
  Strong Motivational Factors Can Overcome Demotivating Factors
Deeply felt internal motivational factors can overcome demotivating factors.
Such positive internal motivational factors could be a strong belie...
     
 
  Money Remains the Primary Motivating Factor!
Never forget: money remains the primary motivating factor of employees....
Here in Uganda, the oldest national university Makerere has been close...
     
 
  Motivation Hygiene applies Everywhere
Herzberg's 2 Factor theory need not confine to work situations only. Just analyze an interactional session between two individuals. How recognition mo...
     
 

Expert Tips (ENG) - Two Factor Theory
 

Drivers and Levers of Employees

 
 
 

Examples of Two Factor Model

 
 
 

Satisfaction and Dissatisfaction According to Herzberg

 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

 
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

 
 
 

Base your Workspace Design on Employee Interaction

 
 
 

How to Avoid Too Much Transparency and Allow Some Privacy

 
 
 

Why Employees Stay: Contextual Factors Influencing Job Embeddedness

 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Tvåfaktorsteorin
 

Nyheter om Tvåfaktorsteorin Teori


     
 

Nyheter om Motivation Tillfredsställelse Herzberg


     
 

Videor om Tvåfaktorsteorin Teori


     
 

Videor om Motivation Tillfredsställelse Herzberg


     
 

Presentationer om Tvåfaktorsteorin Teori


     
 

Presentationer om Motivation Tillfredsställelse Herzberg


     
 

Mer om Tvåfaktorsteorin Teori


     
 

Mer om Motivation Tillfredsställelse Herzberg


     Accelerera din managementkarriärJämför med: Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Hawthorne Effekten  |  Customer Satisfaction model Kano  |  Teori X Teori Y  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn |  Förväntansteori  |  ERG Teori Alderfer  |  Kulturdimensioner  |   Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Ledningsmatris


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.