Teori X Teori Y (McGregor) Teori Z (Ouchi)

Kunskapscenter

   

Hård eller mjuk ledningsstil? Förklaring till Teori X Teori Y av McGregor. ('60). Förklaring till Teory Z av William Ouchi. ('81)

Innehåll

Premium

Vad är teori X och Y? Beskrivning

Douglas McGregor, en amerikansk socialpsykolog presenterade sina berömda modeller för teori X och för teori Y i hans bok ”The Human Side Of Enterprise” (1960).
 

 

Teori X

Teori Y

Antaganden

Människor till sin natur ogillar att arbeta och kommer att försöka att undvika det om de kan. Människor betraktar arbete som att vara så naturligt som lek och vila. Människor lägger ner samma mängd fysisk och mental ansträngning i deras arbete som på deras privata liv.
  På grund av att personer ogillar arbete måste de komma att tvingas till eller kontrolleras av ledningen och eventuellt hotas så att de arbetar hårt nog. Förutsatt att personer är motiverade kommer de att vara självgående i enlighet med organisations syfte. Kontroll och bestraffning är inte den enda mekanismen som får personer till att utföra något.
  Genomsnittet av de anställda önskar att bli styrda. Jobbtillfredsställelse är viktigt för att engagera anställda och att försäkra sig om deras åtagande.
  Människor gillar inte ansvar. Människor lär sig att acceptera ansvar och söker ansvar. Genomsnittet av människor kommer under lämpliga förhållanden inte bara att acceptera utan till och med att söka ansvar.
  Genomsnittet av människor är tydliga och otvetydiga och önskar att känna sig trygga på arbetet. Personer är fantasirika och kreativa. Deras sinnrikhet bör användas till att lösa problem på arbetet.

Användningsområde

Montering, Masstillverkning. Produktionsarbetare. Professionella tjänster, kunskapsarbetare. Chefer och professionella.

Som bidrar till

 Storskaliga Effektiva verksamheter. Ledning av professionella, delaktighet i komplex problemlösning.

Ledningsstil

Auktoritär person, Tuff ledningsstil. Delaktighet, öppen (mjuk) ledningsstil.

McGregor ser teori Y som den föredragna modellen och ledningsmetoden, hur som helst funderade han på om teori Y var för svår att använda i storskaliga verksamheter.


Teori Z - Ouchi

År 1981 William Ouchi kom upp med en variant som kombinerade amerikanska och japanska management tillämpningar tillsammans för att bilda Teori Z som har följande egenskaper: långsiktig anställning - kollektivt beslutsfattande - underförstått individuellt ansvar - långsam utvärdering & befordran -, informell kontroll som är uttryckt, formaliserade mått - måttligt specialiserade karriärvägar - och en holistisk omsorg om den anställde och dess familj.


Teori X Teori Y Teori Z Forumet
  Theory X and Y in Nigeria
What are real life situations or applications of t...
     
 
  Theory X, Y and Z in Government Organizations
HI. I'd like to know your thoughts on Theories X, ...
     
 
  Why Participative Management is Needed in Today's High Tech World
Managing in today's organization is very complex d...
     
 
  McGregor's XY Model is not a Model For Action
The real Theory Z is that people don't understand ...
     
 
  Theory U: The origin of leadership is irrelevant
Individuals at the top, middle, and bottom of the ...
     
 
  In Practice you Need to Combine Theories
It is not possible to put just one theory into pra...
     
 
  It's Time for Theory Z
Long term employment may be seen as security of te...
     
 
  Dress Code, Bold Voice, Self Confidence and Motivation Power
Whenever you try to guide someone, following th...
     
 
  Applying Theory Z in Practice
People with enough motivation and empowerment do n...
     
 
  Growing from Theory X to Z to Y
- Theory X naturally comes to play at the <...
     
 
  Theory Y is a Farce in Practice
I personally do not have much faith that theory Y ...
     
 
  Job Requirements Influence X or Y
Theory X and Y are dependent on the job require...
     
 
  Role of Perception and Turbulence
Theory X, Theory Y and Theory Z bring to mind the ...
     
 
  Contigency Management Principle
Theory Y and theory X metamorphose into the
     
 
  No Prototypical Behavior
I personally do not believe in prototypical beh...
     
 
  Theory Z Explanation
Explain the Theory Z in brief as by little explana...
     
 
  Threatening Workers does not Work
Workers are suppose to be motivated and not be thr...
     
 
  Contribution for Today?
What is the relevance of theory X and Y theory Z t...
     
 
  The Role of Favoritism in Recruitment
Theory X and Theory Y are dependent too on recruit...
     
 
  The Role of Empowerment
We will always have X & Y type of people. What can...
     
 

Teori X Teori Y Teori Z Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Teori X Teori Y Teori Z Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Teori X Teori Y Teori Z Premium

Expert Tips (ENG) - Theory X Theory Y Theory Z Premium
 

Self-fulfilling ProphesiesBli Medlem

An important aspect of McGregor's ideas is his bel...
Usage (application): Further information
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership BehaviorBli Medlem

Following six short behavioral tips can help you t...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and VolunteersBli Medlem

Paid and unpaid workers in hybrid organizations Usage (application): Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
 
 
 

Theory X problemBli Medlem

McGregor pointed out that a command and control en...
Usage (application): Leadership
 
 

Resurser - Teori X Teori Y Teori Z Premium
 

Nyheter om Ledningsstilsteori McgregorBli Medlem


     
 

Nyheter om Psykologi OuchiBli Medlem


     
 

Videor om Ledningsstilsteori McgregorBli Medlem


     
 

Videor om Psykologi OuchiBli Medlem


     
 

Presentationer om Ledningsstilsteori McgregorBli Medlem


     
 

Presentationer om Psykologi OuchiBli Medlem


     
 

Mer om Ledningsstilsteori McgregorBli Medlem


     
 

Mer om Psykologi OuchiBli Medlem


     

Jämför Theory X Theory Y med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledningsmatris  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Behovshierarki av Maslow  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Hawthorne Effekten  |  ERG Teori Alderfer  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Förändringsledning  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.