Teori X Teori Y (McGregor) Teori Z (Ouchi)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Hård eller mjuk ledningsstil? Förklaring till Teori X Teori Y av McGregor. ('60). Förklaring till Teory Z av William Ouchi. ('81)

Innehåll

Premium

Vad är teori X och Y? Beskrivning

Douglas McGregor, en amerikansk socialpsykolog presenterade sina berömda modeller för teori X och för teori Y i hans bok ”The Human Side Of Enterprise” (1960).
 

 

Teori X

Teori Y

Antaganden

Människor till sin natur ogillar att arbeta och kommer att försöka att undvika det om de kan. Människor betraktar arbete som att vara så naturligt som lek och vila. Människor lägger ner samma mängd fysisk och mental ansträngning i deras arbete som på deras privata liv.
  På grund av att personer ogillar arbete måste de komma att tvingas till eller kontrolleras av ledningen och eventuellt hotas så att de arbetar hårt nog. Förutsatt att personer är motiverade kommer de att vara självgående i enlighet med organisations syfte. Kontroll och bestraffning är inte den enda mekanismen som får personer till att utföra något.
  Genomsnittet av de anställda önskar att bli styrda. Jobbtillfredsställelse är viktigt för att engagera anställda och att försäkra sig om deras åtagande.
  Människor gillar inte ansvar. Människor lär sig att acceptera ansvar och söker ansvar. Genomsnittet av människor kommer under lämpliga förhållanden inte bara att acceptera utan till och med att söka ansvar.
  Genomsnittet av människor är tydliga och otvetydiga och önskar att känna sig trygga på arbetet. Personer är fantasirika och kreativa. Deras sinnrikhet bör användas till att lösa problem på arbetet.

Användningsområde

Montering, Masstillverkning. Produktionsarbetare. Professionella tjänster, kunskapsarbetare. Chefer och professionella.

Som bidrar till

 Storskaliga Effektiva verksamheter. Ledning av professionella, delaktighet i komplex problemlösning.

Ledningsstil

Auktoritär person, Tuff ledningsstil. Delaktighet, öppen (mjuk) ledningsstil.

McGregor ser teori Y som den föredragna modellen och ledningsmetoden, hur som helst funderade han på om teori Y var för svår att använda i storskaliga verksamheter.


Teori Z - Ouchi

År 1981 William Ouchi kom upp med en variant som kombinerade amerikanska och japanska management tillämpningar tillsammans för att bilda Teori Z som har följande egenskaper: långsiktig anställning - kollektivt beslutsfattande - underförstått individuellt ansvar - långsam utvärdering & befordran -, informell kontroll som är uttryckt, formaliserade mått - måttligt specialiserade karriärvägar - och en holistisk omsorg om den anställde och dess familj.


Teori X Teori Y Teori Z Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)


Teori X Teori Y Teori Z Forumet  

Nya ämnen

  Theory Z Explanation
Explain the Theory Z in brief as by little explanation its difficult to judge. Moreover, it is a more practical approach and tends to todays professio...
     
 
  Theory X will Always Prevail Cecause it is Innate in Man
As long as an individual or group of individuals exists, Theory X will prevail because we cannot uproot the source of unpleasant behavior and attitude...
     
 
  Job Requirements Influence X or Y
Theory X and Y are dependent on the job requirements also.
One can't be participative on all situations / jobs. The value of the individua...
     
 
  Contribution for Today?
What is the relevance of theory X and Y theory Z to modern management for today?...
     
 
  Applying Theory XY in Practice
These motivational theories are excellent. However, how can we motivate the practicing administrators / bureaucrats to apply the tenets of these theo...
     
 
  Why Participative Management is Needed in Today's High Tech World
Managing in today's organization is very complex due to the rapid change in technology. In order to remain competitive many organizations have to chan...
     
 
  It's Time for Theory Z
Long term employment may be seen as security of tenure. Several years ago, I carried out a study in Exeter and discovered that security of tenure t...
     
 
  In Practice you Need to Combine Theories
It is not possible to put just one theory into practise without borrowing few elements from another. I am of the view that all the theories are interc...
     
 
  The Role of Favoritism in Recruitment
Theory X and Theory Y are dependent too on recruitment and selection processes. When favoritism plays a part in these exercises, definitely the model ...
     
 
  Individual Backgrounds
Theory Y states an ideal way on how people should work and interact. In theory X, it is when their work or personal situations and experiences disrupt...
     
 
  The Role of Empowerment
We will always have X & Y type of people. What can make an X turn into an Y and vice a versa is EMPOWERMENT. If I can empower X he will turn into Y an...
     
 
  Contigency Management Principle
Theory Y and theory X metamorphose into the Contingency Theory. There is no particular best style of man...
     
 
  McGregor's XY Model is not a Model For Action
The real Theory Z is that people don't understand that this XY model is not a model for action. It has been developed to analyze and provide a rationa...
     
 
  Dress Code, Bold Voice, Self Confidence and Motivation Power
Whenever you try to guide someone, following three leadership factors affect your mission to leadership. You should always:
- Maintain a p...
     
 
  Theory U: The origin of leadership is irrelevant
Individuals at the top, middle, and bottom of the organization could informally personify leadership without a hierarchical role, as part of a process...
     
 
  Applying Theory Z in Practice
People with enough motivation and empowerment do not need to be coerced to work. The trick is to lay down parameters and clearly define the scope of w...
     
 
  Role of Perception and Turbulence
Theory X, Theory Y and Theory Z bring to mind the role of perception and judgmental attributions of a person's action and behavior. Greatly influenced...
     
 
  Theory X and Y in Nigeria
What are real life situations or applications of theory X and Y in Nigerian leadership today (APC)? Please give Nigerian political examples....
     
 
  Theory X, Y and Z in Government Organizations
HI. I'd like to know your thoughts on Theories X, Y and Z (McGregor and Ouchi) in governmental organizations.
To what extent are they applicable ...
     
 
  Threatening Workers does not Work
Workers are suppose to be motivated and not be threatened like in theory X because if you threaten them the performance can not match the effort, need...
     
 
  No Prototypical Behavior
I personally do not believe in prototypical behavior. This means that people act the way they act based on circumstances. Thus in our social in...
     
 

Best Practices - Teori X Teori Y Teori Z
  Decision-making Method in Complex / Conflict Situations
Game theory is the decision making skills in conflict situations.I think that it is the best way of management and economy to analyze the rational t...
     
 
  Theory Z is Rare but Growing
Spiral Dynamics & Personal & Corporate Values Journey research indicates that Z would be a 'yellow' - a systems type person - who works for the 'big p...
     
 
  Theory X and Theory Y
In 9 out of 10 cases, the employer or leader determines the way workers behave. Workers who are treated as though they were incapable of responsibili...
     
 
  Work Ethic: Most employees want to work
I believe that most employees want to work. There will always be a small percentage that will go against the grain. The problem is we fail each other...
     
 
  Influence of Culture on Theory X & Y
I think application of theory x and y also depends on the cultural backround of the enterprise. In fact, they are two ends of the same continuum.......
     
 
  Growing from Theory X to Z to Y
- Theory X naturally comes to play at the inception of almost every business undertaking.
- In the growing stage of a busine...
     
 
  Theory X and Theory Y: Administration vs. Management
From what can be seen in the summary, in my opinion we can make a clear distinction between administration and management.
The way I see it, Theo...
     
 
  Theory Y is a Farce in Practice
I personally do not have much faith that theory Y is real in practice. May be happening in highly professionalised industries. But as we all know huma...
     
 

Expert Tips (ENG) - Theory X Theory Y Theory Z
 

Self-fulfilling Prophesies

 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

 
 
 

Theory X problem

 
 

Resurser - Teori X Teori Y Teori Z
 

Nyheter om Ledningsstilsteori Mcgregor


     
 

Nyheter om Psykologi Ouchi


     
 

Videor om Ledningsstilsteori Mcgregor


     
 

Videor om Psykologi Ouchi


     
 

Presentationer om Ledningsstilsteori Mcgregor


     
 

Presentationer om Psykologi Ouchi


     
 

Mer om Ledningsstilsteori Mcgregor


     
 

Mer om Psykologi Ouchi


     

Jämför Theory X Theory Y med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledningsmatris  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Behovshierarki av Maslow  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Hawthorne Effekten  |  ERG Teori Alderfer  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Förändringsledning  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 19-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.