Teori X Teori Y (McGregor) Teori Z (Ouchi)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är teori X och Y? Beskrivning

Douglas McGregor, en amerikansk socialpsykolog presenterade sina berömda modeller för teori X och för teori Y i hans bok ”The Human Side Of Enterprise” (1960).
 

 

Teori X

Teori Y

Antaganden

Människor till sin natur ogillar att arbeta och kommer att försöka att undvika det om de kan. Människor betraktar arbete som att vara så naturligt som lek och vila. Människor lägger ner samma mängd fysisk och mental ansträngning i deras arbete som på deras privata liv.
  På grund av att personer ogillar arbete måste de komma att tvingas till eller kontrolleras av ledningen och eventuellt hotas så att de arbetar hårt nog. Förutsatt att personer är motiverade kommer de att vara självgående i enlighet med organisations syfte. Kontroll och bestraffning är inte den enda mekanismen som får personer till att utföra något.
  Genomsnittet av de anställda önskar att bli styrda. Jobbtillfredsställelse är viktigt för att engagera anställda och att försäkra sig om deras åtagande.
  Människor gillar inte ansvar. Människor lär sig att acceptera ansvar och söker ansvar. Genomsnittet av människor kommer under lämpliga förhållanden inte bara att acceptera utan till och med att söka ansvar.
  Genomsnittet av människor är tydliga och otvetydiga och önskar att känna sig trygga på arbetet. Personer är fantasirika och kreativa. Deras sinnrikhet bör användas till att lösa problem på arbetet.

Användningsområde

Montering, Masstillverkning. Produktionsarbetare. Professionella tjänster, kunskapsarbetare. Chefer och professionella.

Som bidrar till

 Storskaliga Effektiva verksamheter. Ledning av professionella, delaktighet i komplex problemlösning.

Ledningsstil

Auktoritär person, Tuff ledningsstil. Delaktighet, öppen (mjuk) ledningsstil.

McGregor ser teori Y som den föredragna modellen och ledningsmetoden, hur som helst funderade han på om teori Y var för svår att använda i storskaliga verksamheter.


Teori Z - Ouchi

År 1981 William Ouchi kom upp med en variant som kombinerade amerikanska och japanska management tillämpningar tillsammans för att bilda Teori Z som har följande egenskaper: långsiktig anställning - kollektivt beslutsfattande - underförstått individuellt ansvar - långsam utvärdering & befordran -, informell kontroll som är uttryckt, formaliserade mått - måttligt specialiserade karriärvägar - och en holistisk omsorg om den anställde och dess familj.


Teori X Teori Y Teori Z Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)

Forum om Teori X Teori Y Teori Z  

De senaste ämnena om: Teori X Teori Y Teori Z.


Why Participative Management is Needed in Today's High Tech World
Managing in today's organization is very complex due to the rapid change in technology. In order to remain competitive m (...)
8
0 reaktioner
 
Theory X and Y in Nigeria
What are real life situations or applications of theory X and Y in Nigerian leadership today (APC)? Please give Nigerian (...)
1
0 reaktioner
 
Theory X, Y and Z in Government Organizations
HI. I'd like to know your thoughts on Theories X, Y and Z (McGregor and Ouchi) in governmental organizations. To what e (...)
1
0 reaktioner
 
Best Practices om Teori X Teori Y Teori Z

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Decision-making Method in Complex / Conflict Situations
Game theory is the decision making skills in conflict situations.I think that it is the best way of management and eco (...)
54
1 reaktioner

 
🥈 Theory Z is Rare but Growing
Spiral Dynamics & Personal & Corporate Values Journey research indicates that Z would be a 'yellow' - a systems type per (...)
30
2 reaktioner

 
🥉 Theory X and Theory Y
In 9 out of 10 cases, the employer or leader determines the way workers behave. Workers who are treated as though they (...)
26
1 reaktioner

 
Work Ethic: Most employees want to work
I believe that most employees want to work. There will always be a small percentage that will go against the grain. The (...)
22
1 reaktioner

 
Influence of Culture on Theory X & Y
I think application of theory x and y also depends on the cultural backround of the enterprise. In fact, they are two en (...)
19
1 reaktioner

 
Growing from Theory X to Z to Y
- Theory X naturally comes to play at the inception of almost every business undertaking. - In the growing stage of a b (...)
16
1 reaktioner

 
Theory X and Theory Y: Administration vs. Management
From what can be seen in the summary, in my opinion we can make a clear distinction between administration and managemen (...)
13
4 reaktioner

 
Theory Y is a Farce in Practice
I personally do not have much faith that theory Y is real in practice. May be happening in highly professionalised indus (...)
10
1 reaktioner

 
Theory Z Explanation
Explain the Theory Z in brief as by little explanation its difficult to judge. Moreover, it is a more practical approach (...)
9
0 reaktioner

 
Theory X will Always Prevail Cecause it is Innate in Man
As long as an individual or group of individuals exists, Theory X will prevail because we cannot uproot the source of un (...)
9
1 reaktioner

 
Job Requirements Influence X or Y
Theory X and Y are dependent on the job requirements also. One can't be participative on all situations / jobs. The val (...)
8
0 reaktioner

 
Contribution for Today?
What is the relevance of theory X and Y theory Z to modern management for today? (...)
8
0 reaktioner

 
Applying Theory XY in Practice
These motivational theories are excellent. However, how can we motivate the practicing administrators / bureaucrats to (...)
7
9 reaktioner

 
It's Time for Theory Z
Long term employment may be seen as security of tenure. Several years ago, I carried out a study in Exeter and discovere (...)
6
2 reaktioner

 
In Practice you Need to Combine Theories
It is not possible to put just one theory into practise without borrowing few elements from another. I am of the view th (...)
6
5 reaktioner

 
The Role of Favoritism in Recruitment
Theory X and Theory Y are dependent too on recruitment and selection processes. When favoritism plays a part in these ex (...)
6
4 reaktioner

 
Individual Backgrounds
Theory Y states an ideal way on how people should work and interact. In theory X, it is when their work or personal situ (...)
6
0 reaktioner

 
The Role of Empowerment
We will always have X & Y type of people. What can make an X turn into an Y and vice a versa is EMPOWERMENT. If I can em (...)
6
8 reaktioner

 
Contigency Management Principle
Theory Y and theory X metamorphose into the . There is no particular best style of management, but the situation and env (...)
5
1 reaktioner

 
McGregor's XY Model is not a Model For Action
The real Theory Z is that people don't understand that this XY model is not a model for action. It has been developed to (...)
5
2 reaktioner

 
Dress Code, Bold Voice, Self Confidence and Motivation Power
Whenever you try to guide someone, following three leadership factors affect your mission to leadership. You should alwa (...)
4
0 reaktioner

 
Theory U: The origin of leadership is irrelevant
Individuals at the top, middle, and bottom of the organization could informally personify leadership without a hierarchi (...)
4
0 reaktioner

 
Applying Theory Z in Practice
People with enough motivation and empowerment do not need to be coerced to work. The trick is to lay down parameters and (...)
3
1 reaktioner

 
Role of Perception and Turbulence
Theory X, Theory Y and Theory Z bring to mind the role of perception and judgmental attributions of a person's action an (...)
2
0 reaktioner

 
Threatening Workers does not Work
Workers are suppose to be motivated and not be threatened like in theory X because if you threaten them the performance (...)
0
0 reaktioner

 
No Prototypical Behavior
I personally do not believe in prototypical behavior. This means that people act the way they act based on circumstances (...)
-1
0 reaktioner

 
Experttips om Theory X Theory Y Theory Z (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Self-fulfilling Prophesies

Further information (...)
   
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style (...)
   
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations (...)
   
 
 
 

Theory X problem

Leadership (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Teori X Teori Y Teori Z

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Theory X Theory Y med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledningsmatris  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Behovshierarki av Maslow  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Hawthorne Effekten  |  ERG Teori Alderfer  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Förändringsledning  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Teori X Teori Y Teori Z? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.