Teori X Teori Y (McGregor) Teori Z (Ouchi)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

73 itens • 1.164.043 visitas


Sammanfattning

Vad är teori X och Y? Beskrivning

Douglas McGregor, en amerikansk socialpsykolog presenterade sina berömda modeller för teori X och för teori Y i hans bok ”The Human Side Of Enterprise” (1960).
 

 

Teori X

Teori Y

Antaganden

Människor till sin natur ogillar att arbeta och kommer att försöka att undvika det om de kan. Människor betraktar arbete som att vara så naturligt som lek och vila. Människor lägger ner samma mängd fysisk och mental ansträngning i deras arbete som på deras privata liv.
  På grund av att personer ogillar arbete måste de komma att tvingas till eller kontrolleras av ledningen och eventuellt hotas så att de arbetar hårt nog. Förutsatt att personer är motiverade kommer de att vara självgående i enlighet med organisations syfte. Kontroll och bestraffning är inte den enda mekanismen som får personer till att utföra något.
  Genomsnittet av de anställda önskar att bli styrda. Jobbtillfredsställelse är viktigt för att engagera anställda och att försäkra sig om deras åtagande.
  Människor gillar inte ansvar. Människor lär sig att acceptera ansvar och söker ansvar. Genomsnittet av människor kommer under lämpliga förhållanden inte bara att acceptera utan till och med att söka ansvar.
  Genomsnittet av människor är tydliga och otvetydiga och önskar att känna sig trygga på arbetet. Personer är fantasirika och kreativa. Deras sinnrikhet bör användas till att lösa problem på arbetet.

Användningsområde

Montering, Masstillverkning. Produktionsarbetare. Professionella tjänster, kunskapsarbetare. Chefer och professionella.

Som bidrar till

 Storskaliga Effektiva verksamheter. Ledning av professionella, delaktighet i komplex problemlösning.

Ledningsstil

Auktoritär person, Tuff ledningsstil. Delaktighet, öppen (mjuk) ledningsstil.

McGregor ser teori Y som den föredragna modellen och ledningsmetoden, hur som helst funderade han på om teori Y var för svår att använda i storskaliga verksamheter.


Teori Z - Ouchi

År 1981 William Ouchi kom upp med en variant som kombinerade amerikanska och japanska management tillämpningar tillsammans för att bilda Teori Z som har följande egenskaper: långsiktig anställning - kollektivt beslutsfattande - underförstått individuellt ansvar - långsam utvärdering & befordran -, informell kontroll som är uttryckt, formaliserade mått - måttligt specialiserade karriärvägar - och en holistisk omsorg om den anställde och dess familj.


Särskild Intressegrupp SIG

Teori X Teori Y Teori Z Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (16 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Teori X Teori Y Teori Z. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Teori X Teori Y Teori Z

 

Theory Z
As the summary of Theory X and Y says, William Ouchi came up in 1981 with a variant that combined American and Japanese management practices together to form Theory Z, having the following characteris...
31
 
9 kommentarer
What Determines Theory X or Theory Y
In 9 out of 10 cases, the employer or leader determines the way workers behave. Workers who are treated as though they were incapable of responsibility are likely to become irresponsible even if they...
26
 
11 kommentarer
Work Ethic: Most Employees Want to Work
I believe that most employees want to work. There will always be a small percentage that will go against the grain. The problem is we fail each other. This happens by taking a motivated employee and...
24
 
1 kommentarer
Theory X Will Always Prevail Because it is Innate in Man
As long as an individual or group of individuals exists, Theory X will prevail because we cannot uproot the source of unpleasant behavior and attitude, which is innate in man. The challenge is to acce...
12
 
3 kommentarer
Participative Management
Managing in today's organization is complex due to the rapid changes in technology, etcetera. In order to remain competitive, many organizations had (have) to change management styles so they can effe...
7
 
1 kommentarer
Applying Theory XY in Practice
These motivational theories are excellent. However, how can we motivate the practicing administrators / bureaucrats to apply the tenets of these theories in their work situations?...
7
 
16 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Teori X Teori Y Teori Z. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Theory X Theory Y Theory Z (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Self-fulfilling Prophesies

Further information
An important aspect of McGregor's ideas is his belief that managers who hold either set of assumptions can create self-f...

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency: 1. L - LISTENING: Actively list...

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
Paid and unpaid workers in hybrid organizations Although financial considerations are an important reason to work for a...

Theory X problem

Leadership
McGregor pointed out that a command and control environment is not effective, because it includes lower desires as lever...
Informationskällor

Olika informationskällor om Teori X Teori Y Teori Z. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


How to Become a Master Manager?

Introduction to Managing People. Know Thyself
This good introduction presentation is about how to be a Master Manager. By J. S. Osland, D. A. Kolb, I. M. Rubin and M....

Human Motivation

Motivating Employees
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...

Theory X Management Style

Introduction to Motivation, Workshops, Trainings
Hilarious video showcases Theory X methods of motivation to increase productivity....

Young Steve Jobs on the Role of Managers

Management, Leadership, Talent Management, Talent Acquisition, Talent Development
This video is a nice start for any management course. Jobs shares some ideas on managers (in a high-tech environment) an...

The X Model of Employee Engagement

Employee Engagement, Organizational Commitment, Amployee Attitude
Organizations aim for success. And so do employees. But individuals (employees, executives, managers) have their own def...

How to Achieve Employee Engagement

Employee Empowerment, Employee Participation, Participative Management, Participative Leadership
Tom Peters gives a short, but fundamental advice on how you can accomplish his 3rd and 4th principle (3. Autonomy and En...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Teori X Teori Y Teori Z.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Theory X Theory Y med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledningsmatris  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Behovshierarki av Maslow  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Hawthorne Effekten  |  ERG Teori Alderfer  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Förändringsledning  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Teori X Teori Y Teori Z? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 27-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.