Teori X Teori Y (McGregor) Teori Z (Ouchi)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Hård eller mjuk ledningsstil? Förklaring till Teori X Teori Y av McGregor. ('60). Förklaring till Teory Z av William Ouchi. ('81)


Vad är teori X och Y? Beskrivning

Douglas McGregor, en amerikansk socialpsykolog presenterade sina berömda modeller för teori X och för teori Y i hans bok ”The Human Side Of Enterprise” (1960).
 

 

Teori X

Teori Y

Antaganden

Människor till sin natur ogillar att arbeta och kommer att försöka att undvika det om de kan. Människor betraktar arbete som att vara så naturligt som lek och vila. Människor lägger ner samma mängd fysisk och mental ansträngning i deras arbete som på deras privata liv.
  På grund av att personer ogillar arbete måste de komma att tvingas till eller kontrolleras av ledningen och eventuellt hotas så att de arbetar hårt nog. Förutsatt att personer är motiverade kommer de att vara självgående i enlighet med organisations syfte. Kontroll och bestraffning är inte den enda mekanismen som får personer till att utföra något.
  Genomsnittet av de anställda önskar att bli styrda. Jobbtillfredsställelse är viktigt för att engagera anställda och att försäkra sig om deras åtagande.
  Människor gillar inte ansvar. Människor lär sig att acceptera ansvar och söker ansvar. Genomsnittet av människor kommer under lämpliga förhållanden inte bara att acceptera utan till och med att söka ansvar.
  Genomsnittet av människor är tydliga och otvetydiga och önskar att känna sig trygga på arbetet. Personer är fantasirika och kreativa. Deras sinnrikhet bör användas till att lösa problem på arbetet.

Användningsområde

Montering, Masstillverkning. Produktionsarbetare. Professionella tjänster, kunskapsarbetare. Chefer och professionella.

Som bidrar till

 Storskaliga Effektiva verksamheter. Ledning av professionella, delaktighet i komplex problemlösning.

Ledningsstil

Auktoritär person, Tuff ledningsstil. Delaktighet, öppen (mjuk) ledningsstil.

McGregor ser teori Y som den föredragna modellen och ledningsmetoden, hur som helst funderade han på om teori Y var för svår att använda i storskaliga verksamheter.


Teori Z - Ouchi

År 1981 William Ouchi kom upp med en variant som kombinerade amerikanska och japanska management tillämpningar tillsammans för att bilda Teori Z som har följande egenskaper: långsiktig anställning - kollektivt beslutsfattande - underförstått individuellt ansvar - långsam utvärdering & befordran -, informell kontroll som är uttryckt, formaliserade mått - måttligt specialiserade karriärvägar - och en holistisk omsorg om den anställde och dess familj.


Särskild Intressegrupp SIG - Teori X Teori Y Teori Z


Särskild Intressegrupp SIG (12 medlemmar)


Forum - Teori X Teori Y Teori Z  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Decision-making Method in Complex / Conflict Situations (1 reaktioner)
Game theory is the decision making skills in conflict situa...
 
 
 
 
  Work Ethic: Most employees want to work (1 reaktioner)
I believe that most employees want to work. There will alway...
 
 
 
 
  Influence of Culture on Theory X & Y (1 reaktioner)
I think application of theory x and y also depends on the cu...
 
 
 
 
  Growing from Theory X to Z to Y (1 reaktioner)
- Theory X naturally comes to play at the inceptio...
 
 
 
 
  Theory X and Theory Y: Administration vs. Management (4 reaktioner)
From what can be seen in the summary, in my opinion we can m...
 
 
 
 
  Theory Y is a Farce in Practice (1 reaktioner)
I personally do not have much faith that theory Y is real in...
 
 
 
 
  Theory Z Explanation
Explain the Theory Z in brief as by little explanation its d...
 
 
 
 
  Theory X will Always Prevail Cecause it is Innate in Man (1 reaktioner)
As long as an individual or group of individuals exists, The...
 
 
 
 
  Job Requirements Influence X or Y
Theory X and Y are dependent on the job requirements ...
 
 
 
 
  Contribution for Today?
What is the relevance of theory X and Y theory Z to modern m...
 
 
 
 
  Why Participative Management is Needed in Today's High Tech World
Managing in today's organization is very complex due to the ...
 
 
 
 
  It's Time for Theory Z (2 reaktioner)
Long term employment may be seen as security of tenure. Seve...
 
 
 
 
  In Practice you Need to Combine Theories (5 reaktioner)
It is not possible to put just one theory into practise with...
 
 
 
 
  The Role of Favoritism in Recruitment (4 reaktioner)
Theory X and Theory Y are dependent too on recruitment and s...
 
 
 
 
  Individual Backgrounds
Theory Y states an ideal way on how people should work and i...
 
 
 
 
  The Role of Empowerment (8 reaktioner)
We will always have X & Y type of people. What can make an X...
 
 
 
 
  Contigency Management Principle (1 reaktioner)
Theory Y and theory X metamorphose into the . There is no pa...
 
 
 
 
  McGregor's XY Model is not a Model For Action (2 reaktioner)
The real Theory Z is that people don't understand that this ...
 
 
 
 
  Dress Code, Bold Voice, Self Confidence and Motivation Power
Whenever you try to guide someone, following three leader...
 
 
 
 
  Theory U: The origin of leadership is irrelevant
Individuals at the top, middle, and bottom of the organizati...
 
 
 
 
  Applying Theory Z in Practice (1 reaktioner)
People with enough motivation and empowerment do not need to...
 
 
 
 
  Role of Perception and Turbulence
Theory X, Theory Y and Theory Z bring to mind the role of pe...
 
 
 
 
  Theory X and Y in Nigeria
What are real life situations or applications of theory X an...
 
 
 
 
  Theory X, Y and Z in Government Organizations
HI. I'd like to know your thoughts on Theories X, Y and Z (M...
 
 
 
 
  Threatening Workers does not Work
Workers are suppose to be motivated and not be threatened li...
 
 
 
 
  No Prototypical Behavior
I personally do not believe in prototypical behavior....
 
 
 
 

Best Practices - Teori X Teori Y Teori Z

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Theory Z is Rare but Growing (2 reaktioner)
Spiral Dynamics & Personal & Corporate Values Journey resear...
 
 
 
 
  Theory X and Theory Y (1 reaktioner)
In 9 out of 10 cases, the employer or leader determines the ...
 
 
 
 
  Applying Theory XY in Practice (9 reaktioner)
These motivational theories are excellent. However, how can ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Theory X Theory Y Theory Z

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Self-fulfilling Prophesies

Further information...
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style...
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations...
 
 
 

Theory X problem

Leadership...
 
 

Resurser - Teori X Teori Y Teori Z

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Ledningsstilsteori Mcgregor


     
 

Nyheter om Psykologi Ouchi


     
 

Videor om Ledningsstilsteori Mcgregor


     
 

Videor om Psykologi Ouchi


     
 

Presentationer om Ledningsstilsteori Mcgregor


     
 

Presentationer om Psykologi Ouchi


     
 

Mer om Ledningsstilsteori Mcgregor


     
 

Mer om Psykologi Ouchi


     

Jämför Theory X Theory Y med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledningsmatris  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Behovshierarki av Maslow  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Hawthorne Effekten  |  ERG Teori Alderfer  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Förändringsledning  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.