Målvägsteori | Path-Goal Theori
(House)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

25 itens • 518.876 visitas


Sammanfattning

Vad är målvägsteorin? Beskrivning

Denna idé av Robert House vidhåller att en ledare kan påverka prestationen, tillfredsställelsen och motivationen i en grupp genom:

 • Att erbjuda belöningar för att uppnå prestationsmål,
 • Klargör vägarna mot dessa mål,
 • Tar bort hinder för prestationen.

Emellertid huruvida ett ledarskapsbeteende kan få den effekten beror i själva verket också på lägesfaktorer.
 

Lägesfaktorer för målvägsteorin

 • Underställdas personlighet
  • Lägeskontroll. En delaktig ledare är passande för underställda med kontroll på det interna läget; En vägledande ledare är passande för underställda med en yttre lägeskontroll.
  • Självuppfattningsförmåga. Underställda som tror sig att ha en stor egen förmåga, gillar inte vägledande ledarskap. Jämför: Attributionsteori
 • Miljöns egenskaper:
  • När en grupp arbetar på en uppgift som har en hög struktur, vägledande ledarskap är överflödigt och mindre effektfullt.
  • När ett mycket formellt maktbefogenhetsystem används, så kan återigen ett vägledande ledarskap reducera arbetarnas tillfredsställelse.
  • När underställda är i en lagmiljö som erbjuder mycket social support, kan de understödjande ledarskapsstilen bli mindre nödvändig.

Enligt House så  finns det fyra olika typer av ledarskapsstilar beroende på situationen.


Fyra Ledarskapsstilar (House)

 1. Vägledande ledarskap. Ledaren ger specifik vägledning om resultatet till de underställda. Jämför: Behovsteorin (McClelland)
 2. Understödjande ledarskap. Ledaren är vänskaplig och visar omsorg för de underställda.
 3. Delaktighet i ledarskapet. Ledaren konsulterar med de underställda och överväger deras förslag.
 4. Resultatorienterat ledarskap. Ledaren sätter höga mål och förväntar sig att de underställda har en hög nivå på prestationen.

Särskild Intressegrupp SIG

Målvägsteori | Path-Goal Theory Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Målvägsteori | Path-Goal Theory. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Målvägsteori | Path-Goal Theory

 

House Leadership Style Questionnaire
Can anyone help in find "House Leadership Style Questionnaire"?...
8
 
Path-goal Theory versus Attribution Theory
What do the path-goal theory and atribution theory have in common (similarities)? What are the main differences between path-goal theory and attribution theory? Thanks for your help......
1
 
Path-Goal Styles Differences
What are further differences between the four Path-Goal leadership styles by House?...
1
 
1 kommentarer
What is Locus of Contol? Definitions
What is meant by locus of control?...
-2
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Målvägsteori | Path-Goal Theory. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Path-Goal Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Leadership Styles

Choosing the Right Style
To choose a leadership style that fits the situation, a leader should take the following steps: 1. Diagnose the task. ...

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency: 1. L - LISTENING: Actively list...

2 Contingency Variables in Leader-Follower Relationship

Path-Goal Theory
Path-Goal Theory assumes that leaders are flexible and that they can change their style, depending on what the situation...
Informationskällor

Olika informationskällor om Målvägsteori | Path-Goal Theory. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Contingency Leadership Theories In-depth

Contingency Theory, Normative Decision Model, Situational Leadership Theory, Path-Goal Theory
This presentation covers the subject of contingency theory of leadership and situational leadership. The presentation in...

Path-Goal Theory (House)

Overview of Path-Goal Theory
Overview of Path-Goal Theory (PGT). Main topics: - Description - Leader Challenges when Using PGT - Leader Behaviors ...

Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...

Overview of 6 Leadership Schools and their Member Theories

Leadership Schools, Leadership History, Leadership Introduction, Leadership Theories
This presentation provides an overview of various approaches towards leadership. Great to build an (initial) understandi...

Goal Setting: Purpose, Models and Steps

Goal Setting, FRAME Model, SMART Goals, Motivation, Commitment
This presentation provides information about goal setting in organizations, and includes the following sections: 1. Wha...

Path-Goal Picture 1

Path-Goal Theory
Picture shows how environmental and subordinate contingency factors may moderate leadership behaviors to produce task an...

Path-Goal Picture 2

Path-Goal Theory
Overview Picture...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Målvägsteori | Path-Goal Theory.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Målvägsteorin med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Behovshierarki av Maslow  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Teori X Teori Y  |  Hawthorne Effekten  |  Förändringsledning  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  SMART  |  PAEIEmotionell Intelligens Goleman  |  Förväntansteori  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Karismatiskt Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Målvägsteori | Path-Goal Theory? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.