Målvägsteori | Path-Goal Theori
(House)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är målvägsteorin? Beskrivning

Denna idé av Robert House vidhåller att en ledare kan påverka prestationen, tillfredsställelsen och motivationen i en grupp genom:

 • Att erbjuda belöningar för att uppnå prestationsmål,
 • Klargör vägarna mot dessa mål,
 • Tar bort hinder för prestationen.

Emellertid huruvida ett ledarskapsbeteende kan få den effekten beror i själva verket också på lägesfaktorer.
 

Lägesfaktorer för målvägsteorin

 • Underställdas personlighet
  • Lägeskontroll. En delaktig ledare är passande för underställda med kontroll på det interna läget; En vägledande ledare är passande för underställda med en yttre lägeskontroll.
  • Självuppfattningsförmåga. Underställda som tror sig att ha en stor egen förmåga, gillar inte vägledande ledarskap. Jämför: Attributionsteori
 • Miljöns egenskaper:
  • När en grupp arbetar på en uppgift som har en hög struktur, vägledande ledarskap är överflödigt och mindre effektfullt.
  • När ett mycket formellt maktbefogenhetsystem används, så kan återigen ett vägledande ledarskap reducera arbetarnas tillfredsställelse.
  • När underställda är i en lagmiljö som erbjuder mycket social support, kan de understödjande ledarskapsstilen bli mindre nödvändig.

Enligt House så  finns det fyra olika typer av ledarskapsstilar beroende på situationen.


Fyra Ledarskapsstilar (House)

 1. Vägledande ledarskap. Ledaren ger specifik vägledning om resultatet till de underställda. Jämför: Behovsteorin (McClelland)
 2. Understödjande ledarskap. Ledaren är vänskaplig och visar omsorg för de underställda.
 3. Delaktighet i ledarskapet. Ledaren konsulterar med de underställda och överväger deras förslag.
 4. Resultatorienterat ledarskap. Ledaren sätter höga mål och förväntar sig att de underställda har en hög nivå på prestationen.

Målvägsteori | Path-Goal Theory Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum om Målvägsteori | Path-Goal Theory  

De senaste ämnena om: Målvägsteori | Path-Goal Theory.


House Leadership Style Questinnaire
Can anyone help in find "House Leadership Style Questinnaire"? (...)
8
 
0 reaktioner
 
Path-goal Theory versus Attribution Theory
What do the path-goal theory and atribution theory have in common (similarities)? What are the main differences between (...)
1
 
0 reaktioner
 
What is Locus of Contol? Definitions
What is meant by locus of control? (...)
-2
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Målvägsteori | Path-Goal Theory

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Path-Goal Styles Differences
What are further differences between the four Path-Goal leadership styles by House? (...)
1
 
1 reaktioner

 
Experttips om Path-Goal Theory (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Leadership Styles

Choosing the Right Style (...)
   
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style (...)
   
 
 
 

2 Contingency Variables in Leader-Follower Relationship

Path-Goal Theory (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Målvägsteori | Path-Goal Theory

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Målvägsteorin med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Behovshierarki av Maslow  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Teori X Teori Y  |  Hawthorne Effekten  |  Förändringsledning  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  SMART  |  PAEIEmotionell Intelligens Goleman  |  Förväntansteori  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Karismatiskt Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Målvägsteori | Path-Goal Theory? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.