Målvägsteori | Path-Goal Theori
(House)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att erbjuda olika vägar för att uppnå målen. Förklaring till Målvägsteorin (Path-Goal Theory) av Robert House. ('71)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är målvägsteorin? Beskrivning

Denna idé av Robert House vidhåller att en ledare kan påverka prestationen, tillfredsställelsen och motivationen i en grupp genom:

 • Att erbjuda belöningar för att uppnå prestationsmål,
 • Klargör vägarna mot dessa mål,
 • Tar bort hinder för prestationen.

Emellertid huruvida ett ledarskapsbeteende kan få den effekten beror i själva verket också på lägesfaktorer.
 

Lägesfaktorer för målvägsteorin

 • Underställdas personlighet
  • Lägeskontroll. En delaktig ledare är passande för underställda med kontroll på det interna läget; En vägledande ledare är passande för underställda med en yttre lägeskontroll.
  • Självuppfattningsförmåga. Underställda som tror sig att ha en stor egen förmåga, gillar inte vägledande ledarskap. Jämför: Attributionsteori
 • Miljöns egenskaper:
  • När en grupp arbetar på en uppgift som har en hög struktur, vägledande ledarskap är överflödigt och mindre effektfullt.
  • När ett mycket formellt maktbefogenhetsystem används, så kan återigen ett vägledande ledarskap reducera arbetarnas tillfredsställelse.
  • När underställda är i en lagmiljö som erbjuder mycket social support, kan de understödjande ledarskapsstilen bli mindre nödvändig.

Enligt House så  finns det fyra olika typer av ledarskapsstilar beroende på situationen.


Fyra Ledarskapsstilar (House)

 1. Vägledande ledarskap. Ledaren ger specifik vägledning om resultatet till de underställda. Jämför: Behovsteorin (McClelland)
 2. Understödjande ledarskap. Ledaren är vänskaplig och visar omsorg för de underställda.
 3. Delaktighet i ledarskapet. Ledaren konsulterar med de underställda och överväger deras förslag.
 4. Resultatorienterat ledarskap. Ledaren sätter höga mål och förväntar sig att de underställda har en hög nivå på prestationen.

Målvägsteori | Path-Goal Theory Forumet
  Path-goal Theory versus Attribution Theory
What do the path-goal theory and atribution theory...
     
 
  What is Locus of Contol? Definitions
What is meant by locus of control?...
     
 
  House Leadership Style Questinnaire
Can anyone help in find "House Leadership Style Qu...
     
 
  Path-Goal Styles Differences
What are further differences between the four Path...
     
 

Målvägsteori | Path-Goal Theory Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Målvägsteori | Path-Goal Theory Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Målvägsteori | Path-Goal Theory Premium

Expert Tips (ENG) - Path-Goal Theory Premium
 

Leadership StylesBli Medlem

To choose a leadership style that fits the situati...
Usage (application): Choosing the Right Style
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership BehaviorBli Medlem

Following six short behavioral tips can help you t...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

2 Contingency Variables in Leader-Follower RelationshipBli Medlem

Path-Goal Theory assumes that leaders are flexible...
Usage (application): Path-Goal Theory
 
 

Resurser - Målvägsteori | Path-Goal Theory Premium
 

Nyheter om Målväg TeoriBli Medlem


     
 

Nyheter om Ledarskap StilarBli Medlem


     
 

Videor om Målväg TeoriBli Medlem


     
 

Videor om Ledarskap StilarBli Medlem


     
 

Presentationer om Målväg TeoriBli Medlem


     
 

Presentationer om Ledarskap StilarBli Medlem


     
 

Mer om Målväg TeoriBli Medlem


     
 

Mer om Ledarskap StilarBli Medlem


     

Jämför Målvägsteorin med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Behovshierarki av Maslow  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Teori X Teori Y  |  Hawthorne Effekten  |  Förändringsledning  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  SMART  |  PAEIEmotionell Intelligens Goleman  |  Förväntansteori  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Karismatiskt Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.