Behovshierarki av Maslow

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Fem nivåer av människors behov. Förklaring till Behovshierarki, Behovstrappan (Hierachy of Needs) av Maslow. ('54)


Abraham Maslow biografi

Abraham Maslow Behovshierarki av Maslow Abraham Maslow är född 1 April, 1908 i Brooklyn, New York. Han är den första i raden av sju barn som föddes av hans föräldrar, som var dåligt utbildade judiska invandrare från ryssland. Hans föräldrar hoppas på det bästa för sina barn i den nya världen och pressar honom hårt för att nå akademisk framgång. Därför är det inte så förvånansvärt att han blir mycket ensam som pojke och finner sin tillflykt till böcker.

För att tillfredsställa hans föräldrar så studerar han först juridik på City College of New York (CCNY). Han gifter sig med Bertha Goodman, hans farbrors dotter, mot hans föräldrars önskemål. Abe och Bertha lever vidare och får två döttrar.

Abraham Maslow och Bertha flyttar till Wisconsin, så att han kan besöka Universitet Wisconsin. Här blir han intresserad av psykologi och hans skolarbete börjar att förbättras dramatiskt. Där han arbetar tillsammans med Harry Harlow. Harlow är berömd för sina experiment med att behandla Rhesus apungar och tillgivenhetsbeteenden.

Abraham Maslow mottar hans BA år 1930, hans MA år 1931 och hans PhD år 1934, alla inom psykologi, alla från universitet i Wisconsin. Ett år efter avläggandet av examen, flyttar han tillbaka till New York för att arbeta med E.L. Thorndike på Columbia, där Maslow blir intresserad av forskning på mänsklig sexualitet.

Han börjar med att lära ut på heltid på Brooklyns College. Under denna period av hans liv kommer han i kontakt med de många européiska intellektuella som immigrerar till USA och till Brooklyn i synnerhet. Personer liksom Adler, Fromm, Horney, så väl som flera Gestalt psykologer och Freudianska psykologer.

År 1951 innehar Abraham Maslow rollen som ordförande för psykologiavdelningen på Brandeis i 10 år, där han möter Kurt Goldstein. Goldstein introducerar honom till idén om självförverkligande, och Maslow börjar sitt egna teoretiska arbete. Det är också här han börjar sitt korståg för en humanistisk psykologi, som slutligen blev mycket viktigare för honom än hans egna teoritiserande. Han spenderar de sista åren av hans liv med delpension i Kalifornien. Den 8 juni år 1970, dör han av en hjärtinfarkt efter år av behandlande sjukvård.


Behovshiearkimodellen av Abraham Maslow


Behovshierarki av Maslow Behovshierarkin - Fysiologiska behov

Dessa är i stort grundbehoven såsom luft-syre, vatten, mat, sömn, sex, etc., när dessa inte är tillfredsställda kan vi känna oss sjuka, irriterade, smärta, obehag, etc. Dessa känslor motiverar oss till att lätta och lindra dem så snart som möjlighet för att upprätta homeostasis. När de väl är lättade, kan vi tänka på andra saker.


Behovshierarkin - Trygghetsbehov

Dessa har att göra med att uppnå en stabilitet och fasthet i en kaotisk värld. Dessa behov är mestadels psykologiska till sin natur. Vi behöver säkerheten av ett hem och en familj. Emellertid om en familj inte funger orsakad av till exampel en ovettig make, så kan inte frun flyttan till nästa nivån. Därför att hon ständigt är oroad för sin säkerhet. Förälskelse och tillhörande måste vänta,tills hon inte längre är i skräck. Många i vårt samhället skriker efter lag och ordning, därför att de inte kan känna sig tillräckligt säkra att t.ex. gå och hälsa på i grannskapet.


Behovshierarkin - Gemenskap- och Tillgivenhetsbehov

Dessa är nästa nivå på stegen. Människor har en lust till att tillhöra grupper: klubbar, arbetsgrupper, religiösa grupper, familjen, grupper, etc. Vi önskar känna att vi är älskade (icke-sexuellt) av andra, att accepteras av andra. Utövande konstnärer uppskattar att bli applåderade. Vi behöver känna att vi är behövda. Jämför: Hawthorne Effekten


Behovshierarkin - Uppskattningsbehov

Det finns två typer av Det första är självkänsla som är ett resultat utifrån kompetens eller kontroll över en uppgift.  Det andra är uppmärksamhet och erkännande som kommer från andra. Detta är liknande den på belöningsnivån, emellertid önskande beundran relateras till behovet av makt.


Behovshierarkin - Självförverkligandebehov

Denna är ”lusten att bli mer och mer vad man är, att bli allt som man är kapabel och passande för.” Personer, som har allt, kan maximera deras potential. De kan söka kunskap, frihet, estetiska erfarenheter, självförverkligande, ett med gud, etc.
 

Maslow'sBehovshierarki av Maslowmodellen utvecklades mellan 1943-1954 och först publicerades brett i motivation och personlighet i 1954. Under denna tid så bestod Behovshierarkimodellen av fem behov. Maslows populäraste bok är "Toward a Psychology of Being (1968)", i denna bok lades till mer nivåer.


Begränsningar med behovshierarki modellen. Nackdelar

Man bör ta i beaktagande att inte slaviskt följa denna hierarki:

  • I verkligheten så utvecklas personer inte nödvändigtvis en för en genom dessa nivåer. De är mycket mindre strukturerade på det sätt som de tillfredsställer sina behov på. (Graves)
  • Olika personer med olika kulturella bakgrunder och i olika situationer kan ha olika hierarkiska behov. (Hofstede, Early)
  • Andra forskare påstår att andra behov är också betydande eller även ännu mer betydande. Se McClelland, som identifierade behov för prestation, medlemsanslutning och makt.
  • År 1968 så lade Maslow själv till extra nivåer i hans bok: ”Toward a Psychology of Being”.

Trots detta, så är ursprungsbilden med fem-nivåers-versionen den som av de flesta uppfattas som originalet till - Behovshierarkin.


Bok: Abraham Maslow - Toward a Psychology of Being -


Särskild Intressegrupp SIG - Behovshierarki


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Forum - Behovshierarki  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Self-fulfilment Prophecy
In my organization, I have found that the perception of peop...
 
 
 
 
  Marketing Interpretation of Hierarchy of Needs (1 reaktioner)
Maslow's needs hierarchy can be re-interpreted in consumer n...
 
 
 
 
  Maslow's Model Related with Marketing
Maslow has really provided a basic model for which every ind...
 
 
 
 
  Maslow and Interests Outside of Work
I would assume that managers want (prefer) people to be moti...
 
 
 
 
  Maslow and Buyer Behaviour (1 reaktioner)
How does Maslows Theory influences Buyer Behaviour?...
 
 
 
 
  List of Criticisms on Maslow's Pyramid of Needs
Besides the criticisms already mentioned in the summary: 1....
 
 
 
 
  Does Anyone Know That Maslow Reviewed Self-Actualization?
While Maslow originally meant self-actualization as a peak o...
 
 
 
 
  Limitations to Maslow's Hierarchy of Needs (2 reaktioner)
One of the limitations to Maslow's Hierarchy of Needs is tha...
 
 
 
 
  Hierarchy of Needs during Recession
During a recession, does the hierarchy of needs or preferenc...
 
 
 
 
  Fundamental Flaw In Maslow's Pyramid
As convincing as Maslow looks at first sight, there is a ...
 
 
 
 

Best Practices - Behovshierarki

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  How to Apply the Maslow Hierarchy of Needs to a Business (2 reaktioner)
Clearly, an individual at the self-esteem and self-actualiza...
 
 
 
 
  Which Level of Need? (2 reaktioner)
Let's call him Harry, he is very assertive. He will work for...
 
 
 
 
  What is a Successful Manager? (18 reaktioner)
When can a person reasonably be considered a successful mana...
 
 
 
 
  Is Self Actualization Equal to Nirvana? (3 reaktioner)
Sometimes ago I attended a talk on Maslow's Hierarchy of Nee...
 
 
 
 
  What is the PRACTICAL Value of Maslow's Need Hierarchy for an ORGANIZATION? (4 reaktioner)
What is the practical value of Maslow's Need Hierarchy in ge...
 
 
 
 
  Is Maslow's Hierarchy of Needs Still Valid Today? (6 reaktioner)
Yes, Maslow's need hierarchy is still valid today and even h...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Hierarchy of Needs

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation...
 
 
 

Differences Between Maslow's Hierarchy and Alderfer's ERG Theory

Understanding Human Needs, Teaching...
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Employee Needs and Motivation...
 
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs...
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance...
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations...
 
 
 

Internal and External Motivators

2 Types of Motivators.......
 
 

Resurser - Behovshierarki

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Hierarki Behov


     
 

Nyheter om Personlig Utveckling Maslow


     
 

Videor om Hierarki Behov


     
 

Videor om Personlig Utveckling Maslow


     
 

Presentationer om Hierarki Behov


     
 

Presentationer om Personlig Utveckling Maslow


     
 

Mer om Hierarki Behov


     
 

Mer om Personlig Utveckling Maslow


     

Jämför Behovshierarki med: Behovsteorin (McClelland)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ashridge Missionsmodell  |  Tvåfaktorsteorin  |  Teori X Teori Y  |  Hawthorne Effekten  |  ERG Teori Alderfer  |  Förväntansteori  |  Kundnöjdhetsmodell Kano  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Kulturdimensioner  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.