Behovshierarki av Maslow

Kunskapscenter

   

Fem nivåer av människors behov. Förklaring till Behovshierarki, Behovstrappan (Hierachy of Needs) av Maslow. ('54)

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Abraham Maslow biografi

Abraham Maslow Behovshierarki av Maslow Abraham Maslow är född 1 April, 1908 i Brooklyn, New York. Han är den första i raden av sju barn som föddes av hans föräldrar, som var dåligt utbildade judiska invandrare från ryssland. Hans föräldrar hoppas på det bästa för sina barn i den nya världen och pressar honom hårt för att nå akademisk framgång. Därför är det inte så förvånansvärt att han blir mycket ensam som pojke och finner sin tillflykt till böcker.

För att tillfredsställa hans föräldrar så studerar han först juridik på City College of New York (CCNY). Han gifter sig med Bertha Goodman, hans farbrors dotter, mot hans föräldrars önskemål. Abe och Bertha lever vidare och får två döttrar.

Abraham Maslow och Bertha flyttar till Wisconsin, så att han kan besöka Universitet Wisconsin. Här blir han intresserad av psykologi och hans skolarbete börjar att förbättras dramatiskt. Där han arbetar tillsammans med Harry Harlow. Harlow är berömd för sina experiment med att behandla Rhesus apungar och tillgivenhetsbeteenden.

Abraham Maslow mottar hans BA år 1930, hans MA år 1931 och hans PhD år 1934, alla inom psykologi, alla från universitet i Wisconsin. Ett år efter avläggandet av examen, flyttar han tillbaka till New York för att arbeta med E.L. Thorndike på Columbia, där Maslow blir intresserad av forskning på mänsklig sexualitet.

Han börjar med att lära ut på heltid på Brooklyns College. Under denna period av hans liv kommer han i kontakt med de många européiska intellektuella som immigrerar till USA och till Brooklyn i synnerhet. Personer liksom Adler, Fromm, Horney, så väl som flera Gestalt psykologer och Freudianska psykologer.

År 1951 innehar Abraham Maslow rollen som ordförande för psykologiavdelningen på Brandeis i 10 år, där han möter Kurt Goldstein. Goldstein introducerar honom till idén om självförverkligande, och Maslow börjar sitt egna teoretiska arbete. Det är också här han börjar sitt korståg för en humanistisk psykologi, som slutligen blev mycket viktigare för honom än hans egna teoritiserande. Han spenderar de sista åren av hans liv med delpension i Kalifornien. Den 8 juni år 1970, dör han av en hjärtinfarkt efter år av behandlande sjukvård.


Behovshiearkimodellen av Abraham Maslow


Behovshierarki av Maslow Behovshierarkin - Fysiologiska behov

Dessa är i stort grundbehoven såsom luft-syre, vatten, mat, sömn, sex, etc., när dessa inte är tillfredsställda kan vi känna oss sjuka, irriterade, smärta, obehag, etc. Dessa känslor motiverar oss till att lätta och lindra dem så snart som möjlighet för att upprätta homeostasis. När de väl är lättade, kan vi tänka på andra saker.


Behovshierarkin - Trygghetsbehov

Dessa har att göra med att uppnå en stabilitet och fasthet i en kaotisk värld. Dessa behov är mestadels psykologiska till sin natur. Vi behöver säkerheten av ett hem och en familj. Emellertid om en familj inte funger orsakad av till exampel en ovettig make, så kan inte frun flyttan till nästa nivån. Därför att hon ständigt är oroad för sin säkerhet. Förälskelse och tillhörande måste vänta,tills hon inte längre är i skräck. Många i vårt samhället skriker efter lag och ordning, därför att de inte kan känna sig tillräckligt säkra att t.ex. gå och hälsa på i grannskapet.


Behovshierarkin - Gemenskap- och Tillgivenhetsbehov

Dessa är nästa nivå på stegen. Människor har en lust till att tillhöra grupper: klubbar, arbetsgrupper, religiösa grupper, familjen, grupper, etc. Vi önskar känna att vi är älskade (icke-sexuellt) av andra, att accepteras av andra. Utövande konstnärer uppskattar att bli applåderade. Vi behöver känna att vi är behövda. Jämför: Hawthorne Effekten


Behovshierarkin - Uppskattningsbehov

Det finns två typer av Det första är självkänsla som är ett resultat utifrån kompetens eller kontroll över en uppgift.  Det andra är uppmärksamhet och erkännande som kommer från andra. Detta är liknande den på belöningsnivån, emellertid önskande beundran relateras till behovet av makt.


Behovshierarkin - Självförverkligandebehov

Denna är ”lusten att bli mer och mer vad man är, att bli allt som man är kapabel och passande för.” Personer, som har allt, kan maximera deras potential. De kan söka kunskap, frihet, estetiska erfarenheter, självförverkligande, ett med gud, etc.
 

Maslow'sBehovshierarki av Maslowmodellen utvecklades mellan 1943-1954 och först publicerades brett i motivation och personlighet i 1954. Under denna tid så bestod Behovshierarkimodellen av fem behov. Maslows populäraste bok är "Toward a Psychology of Being (1968)", i denna bok lades till mer nivåer.


Begränsningar med behovshierarki modellen. Nackdelar

Man bör ta i beaktagande att inte slaviskt följa denna hierarki:

  • I verkligheten så utvecklas personer inte nödvändigtvis en för en genom dessa nivåer. De är mycket mindre strukturerade på det sätt som de tillfredsställer sina behov på. (Graves)
  • Olika personer med olika kulturella bakgrunder och i olika situationer kan ha olika hierarkiska behov. (Hofstede, Early)
  • Andra forskare påstår att andra behov är också betydande eller även ännu mer betydande. Se McClelland, som identifierade behov för prestation, medlemsanslutning och makt.
  • År 1968 så lade Maslow själv till extra nivåer i hans bok: ”Toward a Psychology of Being”.

Trots detta, så är ursprungsbilden med fem-nivåers-versionen den som av de flesta uppfattas som originalet till - Behovshierarkin.


Bok: Abraham Maslow - Toward a Psychology of Being -


Behovshierarki Forumet
  Fundamental Flaw In Maslow's Pyramid
As convincing as Maslow looks at first sight, there is a fundamental error in Maslow's Hierarchy of Needs. His pyramid is driven by self-actualization, i.e. egocentrism. But MEANING matters more.
"The man who has a why to live bears almos...
     
 
  Is Maslow's Hierarchy of Needs Still Valid Today?
Yes, Maslow's need hierarchy is still valid today and even handy and practicable. Most humans have the same basic concept of needs.
One can amend or improve it with knowledge or exposure to experiences. But still we pass through the same hierarc...
     
 
  List of Criticisms on Maslow's Pyramid of Needs
Besides the criticisms already mentioned in the summary:
1. In reality, people don't necessarily go through these levels in that order.
2. Different people with different cultural backgrounds and in different situations may have different h...
     
 
  Limitations to Maslow's Hierarchy of Needs
One of the limitations to Maslow's Hierarchy of Needs is that it does not take into account the unsatisfied needs.
In addition, what about the must-haves; that, in my opinion, are prior to needs?...
     
 
  Self-fulfilment Prophecy
In my organization, I have found that the perception of people is a self-fulfilling prophecy. Most of them are around the physiological needs.
When I confronted them with various programs and initiatives to self actualize, only small numbers of ...
     
 
  Applying Hierarchy of Needs to Business
Clearly, an individual at the self-esteem and self-actualization levels would be a preferred employee.
The problem stems from the fact that most organizations do not create the culturally conducive environment for people to reach Maslow's hig...
     
 
  Is Self Actualization Equal to Nirvana?
Sometimes ago I attended a talk on Maslow's Hierarchy of Needs and the speaker stressed that the level of self-actualization equates to to 'nirvana' in Buddhist teaching - and thus very few people will reach this level. Can you elaborate on this?...
     
 
  Does Anyone Know That Maslow Reviewed Self-Actualization?
While Maslow originally meant self-actualization as a peak of personal needs, in fact before he died Maslow stated that actually paramount for such a person is the fact he can devote his life for the benefit of others, something transcendental, somet...
     
 
  Maslow and Interests Outside of Work
I would assume that managers want (prefer) people to be motivated at the self esteem and self actualization levels. If so, it could be said that individuals that have interests outside of work are having these needs met elsewhere. They therefore do n...
     
 
  Employee Needs Important for Organizations
The theory of needs is very essential in an organization. Employees whose psychological, safety needs, love and belongingness needs are met make better employees, which in the long run is essential for an organization's growth....
     
 
  How to Apply the Maslow Hierarchy of Needs to a Business
I would like to know how to apply the Maslow hierarchy of needs to a business (services) with matrix structure?...
     
 
  Maslow and Buyer Behaviour
How does Maslows Theory influences Buyer Behaviour?...
     
 
  Which Level of Need?
Let's call him Harry, he is very assertive. He will work for money and can change jobs for more money. Harry is hardworking and he expects the company also to work for him. He feels no qualms about working a 60-hour week if the money is there. So whi...
     
 
  Maslow's Model Related with Marketing
Maslow has really provided a basic model for which every individual is striving hard to achieve. The bottom ladder of the model is the prime requirement of every consumer or customer this ladder only suggest that we have one thing in common and this ...
     
 
  Hierarchy of Needs during Recession
During a recession, does the hierarchy of needs or preferences change?...
     
 
  Marketing Interpretation of Hierarchy of Needs
Maslow's needs hierarchy can be re-interpreted in consumer needs / value terms to read from bottom to top: Functional, Experiential, Relational, Social and Psychological....
     
 

Behovshierarki Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Behovshierarki Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Behovshierarki Premium

Expert Tips (ENG) - Hierarchy of Needs Premium
 

Drivers and Levers of Employees

In their 2002 book "Driven: How Human Nature Shapes our Choices", Paul R. Lawrence and Nitin Nohria mention 4 drives underlying everything we do:
...
Usage (application): Improving Employee Motivation
 
 
 

Differences Between Maslow's Hierarchy and Alderfer's ERG Theory

The 4 main differences between the theories by Maslow and Alderfer are that ERG Theory:
1. Recognizes that multiple needs can be present at the s...
Usage (application): Understanding Human Needs, Teaching
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

An interesting way to look at the needs of employees or coachees for motivation purposes is described by Heidi Grant Halverson and E. Tory Higgins in ...
Usage (application): Employee Needs and Motivation
 
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

One of possible ways to classify human (employee, consumer) needs is to break them down into:
- Biogenic Needs (essential, inherent certain eleme...
Usage (application): Motivation, Marketing, Human Needs
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a Work-Family Conflict (WFC).
...
Usage (application): Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
 
 
 

Internal and External Motivators

Just a quick tip: Thinking on ways to motivate an employee / your workforce? You should understand that Maslow's Pyramid focuses on internal motiva...
Usage (application): 2 Types of Motivators....
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Paid and unpaid workers in hybrid organizations
Although financial considerations are an important reason to work for a certain organization, the...
Usage (application): Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
 
 

Resurser - Behovshierarki Premium
 

Nyheter

Hierarki Behov
     
 

Nyheter

Personlig Utveckling Maslow
     
 

Videor

Hierarki Behov
     
 

Videor

Personlig Utveckling Maslow
     
 

Presentationer

Hierarki Behov
     
 

Presentationer

Personlig Utveckling Maslow
     
 

Mer

Hierarki Behov
     
 

Mer

Personlig Utveckling Maslow
     

Jämför Behovshierarki med: Behovsteorin (McClelland)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ashridge Missionsmodell  |  Tvåfaktorsteorin  |  Teori X Teori Y  |  Hawthorne Effekten  |  ERG Teori Alderfer  |  Förväntansteori  |  Kundnöjdhetsmodell Kano  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Kulturdimensioner  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.