Behovshierarki av Maslow

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

103 itens • 1.255.058 visitas


Sammanfattning

Abraham Maslow biografi

Abraham Maslow Behovshierarki av Maslow Abraham Maslow är född 1 April, 1908 i Brooklyn, New York. Han är den första i raden av sju barn som föddes av hans föräldrar, som var dåligt utbildade judiska invandrare från ryssland. Hans föräldrar hoppas på det bästa för sina barn i den nya världen och pressar honom hårt för att nå akademisk framgång. Därför är det inte så förvånansvärt att han blir mycket ensam som pojke och finner sin tillflykt till böcker.

För att tillfredsställa hans föräldrar så studerar han först juridik på City College of New York (CCNY). Han gifter sig med Bertha Goodman, hans farbrors dotter, mot hans föräldrars önskemål. Abe och Bertha lever vidare och får två döttrar.

Abraham Maslow och Bertha flyttar till Wisconsin, så att han kan besöka Universitet Wisconsin. Här blir han intresserad av psykologi och hans skolarbete börjar att förbättras dramatiskt. Där han arbetar tillsammans med Harry Harlow. Harlow är berömd för sina experiment med att behandla Rhesus apungar och tillgivenhetsbeteenden.

Abraham Maslow mottar hans BA år 1930, hans MA år 1931 och hans PhD år 1934, alla inom psykologi, alla från universitet i Wisconsin. Ett år efter avläggandet av examen, flyttar han tillbaka till New York för att arbeta med E.L. Thorndike på Columbia, där Maslow blir intresserad av forskning på mänsklig sexualitet.

Han börjar med att lära ut på heltid på Brooklyns College. Under denna period av hans liv kommer han i kontakt med de många européiska intellektuella som immigrerar till USA och till Brooklyn i synnerhet. Personer liksom Adler, Fromm, Horney, så väl som flera Gestalt psykologer och Freudianska psykologer.

År 1951 innehar Abraham Maslow rollen som ordförande för psykologiavdelningen på Brandeis i 10 år, där han möter Kurt Goldstein. Goldstein introducerar honom till idén om självförverkligande, och Maslow börjar sitt egna teoretiska arbete. Det är också här han börjar sitt korståg för en humanistisk psykologi, som slutligen blev mycket viktigare för honom än hans egna teoritiserande. Han spenderar de sista åren av hans liv med delpension i Kalifornien. Den 8 juni år 1970, dör han av en hjärtinfarkt efter år av behandlande sjukvård.


Behovshiearkimodellen av Abraham Maslow


Behovshierarki av Maslow Behovshierarkin - Fysiologiska behov

Dessa är i stort grundbehoven såsom luft-syre, vatten, mat, sömn, sex, etc., när dessa inte är tillfredsställda kan vi känna oss sjuka, irriterade, smärta, obehag, etc. Dessa känslor motiverar oss till att lätta och lindra dem så snart som möjlighet för att upprätta homeostasis. När de väl är lättade, kan vi tänka på andra saker.


Behovshierarkin - Trygghetsbehov

Dessa har att göra med att uppnå en stabilitet och fasthet i en kaotisk värld. Dessa behov är mestadels psykologiska till sin natur. Vi behöver säkerheten av ett hem och en familj. Emellertid om en familj inte funger orsakad av till exampel en ovettig make, så kan inte frun flyttan till nästa nivån. Därför att hon ständigt är oroad för sin säkerhet. Förälskelse och tillhörande måste vänta,tills hon inte längre är i skräck. Många i vårt samhället skriker efter lag och ordning, därför att de inte kan känna sig tillräckligt säkra att t.ex. gå och hälsa på i grannskapet.


Behovshierarkin - Gemenskap- och Tillgivenhetsbehov

Dessa är nästa nivå på stegen. Människor har en lust till att tillhöra grupper: klubbar, arbetsgrupper, religiösa grupper, familjen, grupper, etc. Vi önskar känna att vi är älskade (icke-sexuellt) av andra, att accepteras av andra. Utövande konstnärer uppskattar att bli applåderade. Vi behöver känna att vi är behövda. Jämför: Hawthorne Effekten


Behovshierarkin - Uppskattningsbehov

Det finns två typer av Det första är självkänsla som är ett resultat utifrån kompetens eller kontroll över en uppgift.  Det andra är uppmärksamhet och erkännande som kommer från andra. Detta är liknande den på belöningsnivån, emellertid önskande beundran relateras till behovet av makt.


Behovshierarkin - Självförverkligandebehov

Denna är ”lusten att bli mer och mer vad man är, att bli allt som man är kapabel och passande för.” Personer, som har allt, kan maximera deras potential. De kan söka kunskap, frihet, estetiska erfarenheter, självförverkligande, ett med gud, etc.
 

Maslow'sBehovshierarki av Maslowmodellen utvecklades mellan 1943-1954 och först publicerades brett i motivation och personlighet i 1954. Under denna tid så bestod Behovshierarkimodellen av fem behov. Maslows populäraste bok är "Toward a Psychology of Being (1968)", i denna bok lades till mer nivåer.


Begränsningar med behovshierarki modellen. Nackdelar

Man bör ta i beaktagande att inte slaviskt följa denna hierarki:

  • I verkligheten så utvecklas personer inte nödvändigtvis en för en genom dessa nivåer. De är mycket mindre strukturerade på det sätt som de tillfredsställer sina behov på. (Graves)
  • Olika personer med olika kulturella bakgrunder och i olika situationer kan ha olika hierarkiska behov. (Hofstede, Early)
  • Andra forskare påstår att andra behov är också betydande eller även ännu mer betydande. Se McClelland, som identifierade behov för prestation, medlemsanslutning och makt.
  • År 1968 så lade Maslow själv till extra nivåer i hans bok: ”Toward a Psychology of Being”.

Trots detta, så är ursprungsbilden med fem-nivåers-versionen den som av de flesta uppfattas som originalet till - Behovshierarkin.


Bok: Abraham Maslow - Toward a Psychology of Being


Särskild Intressegrupp SIG

Behovshierarki Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Behovshierarki. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Behovshierarki

 

What is a Successful Manager?
When can a person reasonably be considered a successful manager?
From the company's point of view, it is a matter of performance management and KPIs. And there are countless articles on skills / ...
16
 
18 kommentarer
What is the PRACTICAL Value of Maslow's Need Hierarchy for an ORGANIZATION?
What is the practical value of Maslow's Need Hierarchy in getting things done in the work place? Can you give a practical example of how Maslow'sPyramid may be applied in an organisation?...
14
 
4 kommentarer
Maslow and Interests Outside of Work
I would assume that managers want (prefer) people to be motivated at the self esteem and self actualization levels. If so, it could be said that individuals that have interests outside of work are hav...
14
 
Maslow and Buyer Behaviour
How does Maslows Theory influences Buyer Behaviour?...
14
 
1 kommentarer
Does Anyone Know That Maslow Reviewed Self-Actualization?
While Maslow originally meant self-actualization as a peak of personal needs, in fact before he died Maslow stated that actually paramount for such a person is the fact he can devote his life for the ...
10
 
Fundamental Flaw In Maslow's Pyramid
As convincing as Maslow looks at first sight, there is a fundamental error in Maslow's Hierarchy of Needs. His pyramid is driven by self-actualization, i.e. egocentrism. But MEANING matters more.
...
8
 
List of Criticisms on Maslow's Pyramid of Needs
Besides the criticisms already mentioned in the summary:
1. In reality, people don't necessarily go through these levels in that order.
2. Different people with different cultural background...
8
 
Limitations to Maslow's Hierarchy of Needs
One of the limitations to Maslow's Hierarchy of Needs is that it does not take into account the unsatisfied needs.
In addition, what about the must-haves; that, in my opinion, are prior to needs?...
6
 
2 kommentarer
Maslow's Theory of Eupsychian Management
At the top of the list of my recent discoveries about management is Abraham Maslow's theory of Eupsychian Management, and how it correlates with Douglas McGregor's "human side of enterprise." One migh...
5
 
4 kommentarer
Hierarchy of Needs during Recession
During a recession, does the hierarchy of needs or preferences change?...
4
 
Responsibility and Maslow's Hierarchy of Needs
Is there a relation between the needs of esteem and the development of the value of responsibility?
I'd really appreciate all the answers and advices you can give me on the topic....
0
 
4 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Behovshierarki. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


How to Apply the Maslow Hierarchy of Needs to a Business
Clearly, an individual at the self-esteem and self-actualization levels would be a preferred employee.
The problem stems from the fact that most organizations do not create the culturally conduci...
50
 
2 kommentarer

Which Level of Need?
Let's call him Harry, he is very assertive. He will work for money and can change jobs for more money. Harry is hardworking and he expects the company also to work for him. He feels no qualms about wo...
49
 
2 kommentarer

Self-fulfilment Prophecy
In my organization, I have found that the perception of people is a self-fulfilling prophecy. Most of them are around the physiological needs.
When I confronted them with various programs and ini...
48
 
Marketing Interpretation of Hierarchy of Needs
Maslow's needs hierarchy can be re-interpreted in consumer needs / value terms to read from bottom to top: Functional, Experiential, Relational, Social and Psychological....
41
 
1 kommentarer

Maslow's Model Related with Marketing
Maslow has really provided a basic model for which every individual is striving hard to achieve. The bottom ladder of the model is the prime requirement of every consumer or customer this ladder only ...
18
 
Is Self Actualization Equal to Nirvana?
Sometimes ago I attended a talk on Maslow's Hierarchy of Needs and the speaker stressed that the level of self-actualization equates to to 'nirvana' in Buddhist teaching - and thus very few people wil...
14
 
3 kommentarer

Is Maslow's Hierarchy of Needs Still Valid Today?
Yes, Maslow's need hierarchy is still valid today and even handy and practicable. Most humans have the same basic concept of needs.
One can amend or improve it with knowledge or exposure to exper...
8
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Hierarchy of Needs (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation
In their 2002 book "Driven: How Human Nature Shapes our Choices", Paul R. Lawrence and Nitin Nohria mention 4 drives und...

Differences Between Maslow's Hierarchy and Alderfer's ERG Theory

Understanding Human Needs, Teaching
The 4 main differences between the theories by Maslow and Alderfer are that ERG Theory: 1. Recognizes that multiple nee...

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Employee Needs and Motivation
An interesting way to look at the needs of employees or coachees for motivation purposes is described by Heidi Grant Hal...

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs
One of possible ways to classify human (employee, consumer) needs is to break them down into: - Biogenic Needs (essenti...

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a W...

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
Paid and unpaid workers in hybrid organizations Although financial considerations are an important reason to work for a...

Internal and External Motivators

2 Types of Motivators....
Just a quick tip: Thinking on ways to motivate an employee / your workforce? You should understand that Maslow's Pyramid...
Informationskällor

Olika informationskällor om Behovshierarki. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...

Hierarchy of Needs Presentation

Studying Human Needs
Short but good presentation 'Behavioral Dynamics in Organizations' by PEARL K. PANTHAKI. Deficiency Needs, Being Needs ...

Motivation

Motivation in Organizations
Short presentation with some slides about Maslow and Herzberg....

Hierarchy of Needs Diagram

Original 5-stage Model
Editable Ms-Word diagram of Maslow's Hierarchy of Needs....

Overview of Content and Process Motivation Theories

Motivation, Needs, Incentives, Goal Setting, Behavior
Overview presentation of the major content motivation theories (Hierarchy of Needs; Acquired Needs theory; Two-Factor Th...

NLP: The 6 Neurological Levels

6 layers to view at the reality of a person or issue
Neuro Linguistic Programming (NLP) is used increasingly by businesses and individuals in HR, marketing, sales and organi...

External and Internal Motivation

Motivation
Presentation about motivation, from a psychological perspective. The presentation includes the following sections: 1. P...

The Employee Commitment Pyramid

Employee Commitment, Employee Motivation
Stum (2013) developed the so-called Performance Pyramid. His model is clearly based on Maslow’s Hierarchy of Needs. But ...

Abraham Maslow

Picture of Abraham Maslow
Good picture of Abraham Maslow....

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Behovshierarki.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Behovshierarki med: Behovsteorin (McClelland)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ashridge Missionsmodell  |  Tvåfaktorsteorin  |  Teori X Teori Y  |  Hawthorne Effekten  |  ERG Teori Alderfer  |  Förväntansteori  |  Kundnöjdhetsmodell Kano  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Kulturdimensioner  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Behovshierarki? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 21-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.