Hawthorne Effekten
(Mayo)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Leder och optimerar arbetsproduktivitet från en ”human” i stället för ett rent ”produktionsmaskins” perspektiv. Förklaring till Hawthorne Effekten/Hawthorne Effect av Mayo. ('32)

Bidraget kommer från: Eric Goh See Khai


Western Electric Hawthorne Work, ChicagoVad är Hawthorne Effekten? Beskrivning

Hawthorne experimenterar med en serie av studier på produktiviteten hos arbetare vari olika förhållanden manipulerades (lön, ljusnivåer, luftfuktighet, raster, etc.). Överaskningsvis så resulterade varje förändring i en produktivitetsökning dessutom eventuellt också avkastning i relation till de ursprungliga förhållandena. Detta var sant för var och en av de individuella arbetarna såväl som för hela gruppens inverkan.
Klart var att de variabler som experimentatorerna manipulerade inte var de enda, dominerande orsakerna till produktivitetsförändringarna. En tolkning, främst tack vare professor Elton Mayo och associerade F.J. Roethlisberger och William J. Dickson, var att det i grunden var arbetarnas känsla som blev uppmärksammad och som var orsak till förbättringar i prestation. Detta refereras nu till som ”Hawthorne effekten”.
 

Således dessa experiment var bland de första indikeringarna som någon produktivitetsmodell måste ta i beaktagande vad gäller immateriella attribut såsom mänskligt beteende.


Det är viktigt att förstå två ytterligare koncept för att förstå Hawthorne Effekten riktigt och på rätt sätt. Yerkes-Dockson Law och the Law of Diminishing Marginal Utility (Lagen om minskande marginalanvändning). Medans motivationen verkligen ökar produktiviteten upp till en viss bestämd punkt, någon mer motivationsmedel (exemplevis lön) kommer inte att ge mer effekt tack vare att en mättnad på hjälpmedel har uppnåtts. Således kan man inte bara lita på Hawthorne modellen för att höja produktiviteten utan att komplementera det med yrkesskicklighet och med andra motivationsattribut, som typ jobbförnyelse, jobbökning och att lyfta produktionskapacitet via medel som t.ex. en lärande organisationskultur.
 

Relaterat till Hawthorne effekterna är:

 • Pygmalion effekten. Detta refererar till en självuppfyllande spådomssituation där studenter presterade bättre än andra deltagare därför att de förväntades att göra så på grund av deras lärare.
 • Placeboeffekten. Detta är ett fenomen att en patients symptom kan lättas av en annars ineffektiv behandling som synes därför att individen förväntar sig eller tror att den kommer att fungera. Denna effekten kan hanteras genom att man använder dubbla blindtests prov.

Hawthorne Experimenten. Historia

Hawthorne effekterna är serier av experiment utfört från år 1924 till 1933, och utmärkt analyserat av Professor Elton Mayo från år 1927 till 1932. Termen Hawthorne myntades eftersom platsen för de experimentella studierna ägde rum på Western Electric Hawthorne Work, Chicago. Experimenten startades i första hand med avsikten av att studera förhållandet mellan produktivitet och arbetsförhållanden vis-à-vis att undersöka de fysiska och miljöinverkningarna  arbetsplatsen (t.ex. ljusstyrkan hos ljuset, fuktighet), och därefter gick man över till de psykologiska aspekterna (t.ex. avbrott, grupptryck, arbetstid, ledningens ledarskap).


Beräkning av Hawthorne Effekten. Formel

Det finns inte någon definitiv kvantitativ formel för de viktiga attributen för arbetsförhållandena eftersom dessa varierade mycket från plats till plats och industri till industri. Emellertid en möjlig allmän approach som överskrider alla industrier är att applicera Yorkes-Dockson lagen där det finns en optimal mängd av motivation för den maximala produktiviteten. Något mindre motivation eller mer kommer att resultatera i ett tapp av produktivitet. Således: y = - ax2 + bx + C. (y=produktivitet, x=arbetsmiljöaspekter).


Användningen av Hawthorne Experimenten. Användningsområden

 • Fabriksmiljöer. Exempel: en monteringsfabrik.
 • Design/kreativa industrier. Exempel: en ritare/arkitekt.
 • Utbildning/tjänstesektorn. Exempel: en vårdare.

Stegen i Hawthorne Effekten. Process

 1. Identifiera de arbetsmiljöaspekter som påverkar produktivitet, exempelvis: x1, x2… xn Etc.
 2. Rangordna attributen och välj kritiska attribut som baseras på Paretos analys. Exempel: x1 x2, x3 (säg endast 3 viktiga attribut )
 3. Bland ledningen tilldela vikter för de identifierade kritiska attributen (säg w1, w2, w3). Definiera modellen, y = - ax2 + bx + C. (y=produktivitet, x=sist viktat indata)
 4. Modellera den sista viktade indatat som x = w1*x1 + w2*x2 + w3*x3
 5. Indata i formeln: y= - ax2 + bx + c

Styrkor med Hawthorne Experimenten. Fördelar

 • Metoden tillåter tydlig identifiering av vad som är av intresse för arbetare/tjänstemän.
 • Den löser produktivitetsfrågeställningar på en hållbar och långsiktig grund om den är riktigt och exakt modellerad.
 • Den bringar fram konsistens i bedömningen av arbetssituationen när ledningen behöver genomföra en långsiktig föreställning kring detta.

Begränsningar med Hawthorne Effekten. Nackdelar

 • Svårt att identifiera de kritiska arbetsmiljöattributen eftersom några är inbyggda i organisationsdynamiken etc.
 • Kvantifieringen av parametrarna, a, b och c i produktivitetsmodellen är också mycket subjektiva och beror på omdömet hos chefen.
 • Kritiska arbetsattribut är dynamiska, och modellen behöver ständigt uppdateras för att reflektera den aktuella ”grunden” situationen.
 • Överhuvudtaget så är precisionen i produktivitetsmodellen i hög grad korrelerad till chefens bedömning och skarpsinne.

Antaganden med Hawthorne Effekten. Villkor

 • Att de viktiga arbetsattributen kan fångas upp i tillräckligt hög grad.
 • Att ingen dold eller tyst informell kunskap undanhålls.

Bok: Bailey - Human Performance Engineering -


Särskild Intressegrupp SIG - Hawthorne Effekten


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum - Hawthorne Effekten  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Hawthorne Effect: Intellectual Fraud? (1 reaktioner)
This effect was at the origin of a major change in the HR ma...
 
 
 
 
  The Influence of the Work Environment on Employee Motivation (1 reaktioner)
Everyone thinks that is is either the "boss" or the employee...
 
 
 
 
  Measuring Per Person Productivity (3 reaktioner)
How does one go about measuring "per person productivity"......
 
 
 
 
  Short and Long Term Motivation and Demotivation
My believe is that all major thoughts or theories of motivat...
 
 
 
 
  How to Increase the Productivity of Employees? (1 reaktioner)
How can a firm increase the productivity of its employees? I...
 
 
 
 
  Covey's Motivation Approach
Regarding motivation I love Coveys' Whole Person Approach...
 
 
 
 
  Employee Motivation is a Collective Responsibility!
Motivation should not be left to top management. Motivati...
 
 
 
 
  Staff Motivation apart from giving a good perks and good working conditions? (4 reaktioner)
How do I motivate my staff apart from giving a good perks an...
 
 
 
 
  Motivation in Public versus Private Sector
My management experience in Ugandan public and private organ...
 
 
 
 
  Labor Productivity Improvement Approaches (1 reaktioner)
Which framework/approach could I use to perform a labor prod...
 
 
 
 
  What is the Flextime Concept? Definitions
Flextime (flexitime, flexi-time) is a variable work schedule...
 
 
 
 
  To Hawthorne or not to Hawthorne? (2 reaktioner)
The Hawthorne effect was a clean break at the time it was ob...
 
 
 
 
  Pygmalion, Hawthorne, Self-fulfilling, and Galatea Effects
The Galatea {gal-uh-tee'-uh} Effect is yet another na...
 
 
 
 

Best Practices - Hawthorne Effekten

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Principles of Human Motivation (34 reaktioner)
1. Have a reason. Adults want to see a purpose in what we do...
 
 
 
 
  The Effect of Motivated Employees on Profitability (19 reaktioner)
There are straightforward and direct relationships between e...
 
 
 
 
  Internal and External Motivation (4 reaktioner)
Employee motivation depends on two factors: internal and ext...
 
 
 
 
  Wanted: Successor of Hawthorne Effect (3 reaktioner)
The Hawthorne effect as I understand is that employees were ...
 
 
 
 
  Job Rotation, Job Enlargement and Job Enrichment
SCIENTIFIC MANAGEMENT At first, a very strong, rational div...
 
 
 
 
  Barriers to Motivation: 20 Principles of De-motivation (3 reaktioner)
Some keys to discourage teams (and to lose money) in busines...
 
 
 
 
  Pygmalion Effect vs. Self-fulfilling Prophecy vs. Hawthorne Effect (4 reaktioner)
What is the difference between Pygmalion Effect and a Self-f...
 
 
 
 
  HR Movement and Scientific Management
The Hawthorne Experiments were the very first beginning of t...
 
 
 
 
  Advantages and Disadvantages Hawthornes Studies and Experiments (1 reaktioner)
What are the advantages and disadvantages of Hawthorne's stu...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Hawthorne Effect

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Establishing a Nice Work Enviroment

Best Practices...
 
 
 

Hawthorne Experiments Background

Historical Basis...
 
 

Resurser - Hawthorne Effekten

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Hawthorne Effekten Mayo


     
 

Nyheter om Produktivitet Arbetseffektivitet


     
 

Videor om Hawthorne Effekten Mayo


     
 

Videor om Produktivitet Arbetseffektivitet


     
 

Presentationer om Hawthorne Effekten Mayo


     
 

Presentationer om Produktivitet Arbetseffektivitet


     
 

Mer om Hawthorne Effekten Mayo


     
 

Mer om Produktivitet Arbetseffektivitet


     

Jämför Hawthorne Effekten med: Behovshierarki av Maslow  |  Tvåfaktorsteorin  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Teori X Teori Y  |  ERG Teori Alderfer  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Attributionsteori


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.