Hawthorne Effekten
(Mayo)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Eric Goh See Khai

130 itens • 742.331 visitas


Sammanfattning

Western Electric Hawthorne Work, ChicagoVad är Hawthorne Effekten? Beskrivning

Hawthorne experimenterar med en serie av studier på produktiviteten hos arbetare vari olika förhållanden manipulerades (lön, ljusnivåer, luftfuktighet, raster, etc.). Överaskningsvis så resulterade varje förändring i en produktivitetsökning dessutom eventuellt också avkastning i relation till de ursprungliga förhållandena. Detta var sant för var och en av de individuella arbetarna såväl som för hela gruppens inverkan.
Klart var att de variabler som experimentatorerna manipulerade inte var de enda, dominerande orsakerna till produktivitetsförändringarna. En tolkning, främst tack vare professor Elton Mayo och associerade F.J. Roethlisberger och William J. Dickson, var att det i grunden var arbetarnas känsla som blev uppmärksammad och som var orsak till förbättringar i prestation. Detta refereras nu till som ”Hawthorne effekten”.
 

Således dessa experiment var bland de första indikeringarna som någon produktivitetsmodell måste ta i beaktagande vad gäller immateriella attribut såsom mänskligt beteende.


Det är viktigt att förstå två ytterligare koncept för att förstå Hawthorne Effekten riktigt och på rätt sätt. Yerkes-Dockson Law och the Law of Diminishing Marginal Utility (Lagen om minskande marginalanvändning). Medans motivationen verkligen ökar produktiviteten upp till en viss bestämd punkt, någon mer motivationsmedel (exemplevis lön) kommer inte att ge mer effekt tack vare att en mättnad på hjälpmedel har uppnåtts. Således kan man inte bara lita på Hawthorne modellen för att höja produktiviteten utan att komplementera det med yrkesskicklighet och med andra motivationsattribut, som typ jobbförnyelse, jobbökning och att lyfta produktionskapacitet via medel som t.ex. en lärande organisationskultur.
 

Relaterat till Hawthorne effekterna är:

 • Pygmalion effekten. Detta refererar till en självuppfyllande spådomssituation där studenter presterade bättre än andra deltagare därför att de förväntades att göra så på grund av deras lärare.
 • Placeboeffekten. Detta är ett fenomen att en patients symptom kan lättas av en annars ineffektiv behandling som synes därför att individen förväntar sig eller tror att den kommer att fungera. Denna effekten kan hanteras genom att man använder dubbla blindtests prov.

Hawthorne Experimenten. Historia

Hawthorne effekterna är serier av experiment utfört från år 1924 till 1933, och utmärkt analyserat av Professor Elton Mayo från år 1927 till 1932. Termen Hawthorne myntades eftersom platsen för de experimentella studierna ägde rum på Western Electric Hawthorne Work, Chicago. Experimenten startades i första hand med avsikten av att studera förhållandet mellan produktivitet och arbetsförhållanden vis-à-vis att undersöka de fysiska och miljöinverkningarna  arbetsplatsen (t.ex. ljusstyrkan hos ljuset, fuktighet), och därefter gick man över till de psykologiska aspekterna (t.ex. avbrott, grupptryck, arbetstid, ledningens ledarskap).


Beräkning av Hawthorne Effekten. Formel

Det finns inte någon definitiv kvantitativ formel för de viktiga attributen för arbetsförhållandena eftersom dessa varierade mycket från plats till plats och industri till industri. Emellertid en möjlig allmän approach som överskrider alla industrier är att applicera Yorkes-Dockson lagen där det finns en optimal mängd av motivation för den maximala produktiviteten. Något mindre motivation eller mer kommer att resultatera i ett tapp av produktivitet. Således: y = - ax2 + bx + C. (y=produktivitet, x=arbetsmiljöaspekter).


Användningen av Hawthorne Experimenten. Användningsområden

 • Fabriksmiljöer. Exempel: en monteringsfabrik.
 • Design/kreativa industrier. Exempel: en ritare/arkitekt.
 • Utbildning/tjänstesektorn. Exempel: en vårdare.

Stegen i Hawthorne Effekten. Process

 1. Identifiera de arbetsmiljöaspekter som påverkar produktivitet, exempelvis: x1, x2… xn Etc.
 2. Rangordna attributen och välj kritiska attribut som baseras på Paretos analys. Exempel: x1 x2, x3 (säg endast 3 viktiga attribut )
 3. Bland ledningen tilldela vikter för de identifierade kritiska attributen (säg w1, w2, w3). Definiera modellen, y = - ax2 + bx + C. (y=produktivitet, x=sist viktat indata)
 4. Modellera den sista viktade indatat som x = w1*x1 + w2*x2 + w3*x3
 5. Indata i formeln: y= - ax2 + bx + c

Styrkor med Hawthorne Experimenten. Fördelar

 • Metoden tillåter tydlig identifiering av vad som är av intresse för arbetare/tjänstemän.
 • Den löser produktivitetsfrågeställningar på en hållbar och långsiktig grund om den är riktigt och exakt modellerad.
 • Den bringar fram konsistens i bedömningen av arbetssituationen när ledningen behöver genomföra en långsiktig föreställning kring detta.

Begränsningar med Hawthorne Effekten. Nackdelar

 • Svårt att identifiera de kritiska arbetsmiljöattributen eftersom några är inbyggda i organisationsdynamiken etc.
 • Kvantifieringen av parametrarna, a, b och c i produktivitetsmodellen är också mycket subjektiva och beror på omdömet hos chefen.
 • Kritiska arbetsattribut är dynamiska, och modellen behöver ständigt uppdateras för att reflektera den aktuella ”grunden” situationen.
 • Överhuvudtaget så är precisionen i produktivitetsmodellen i hög grad korrelerad till chefens bedömning och skarpsinne.

Antaganden med Hawthorne Effekten. Villkor

 • Att de viktiga arbetsattributen kan fångas upp i tillräckligt hög grad.
 • Att ingen dold eller tyst informell kunskap undanhålls.

Bok: Bailey - Human Performance Engineering


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Hawthorne Effekten Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Hawthorne Effekten.


Hawthorne Effect: Intellectual Fraud?
This effect was at the origin of a major change in the HR management.
Unfortunately since then, the study of Elton (...)
11
 
1 kommentarer
Human Relations Movement and Scientific Management
The Hawthorne Experiments were the very first beginning of the human relations movement. The HR movement came up at the (...)
10
 
1 kommentarer
The Influence of the Work Environment on Employee Motivation
Everyone thinks that is is either the "boss" or the employee that has a direct reaction to motivation. From my experienc (...)
9
 
1 kommentarer
Short and Long Term Motivation and Demotivation
My believe is that all major thoughts or theories of motivation can help to improve the employee's morale (and then effi (...)
8
 
Advantages and Disadvantages Hawthornes Studies and Experiments
What are the advantages and disadvantages of Hawthorne's studies and experiments? What are the pros and cons? (...)
5
 
1 kommentarer
How to Increase the Productivity of Employees?
How can a firm increase the productivity of its employees? In my opinion, management is to consider the following strate (...)
5
 
1 kommentarer
Covey's Motivation Approach
Regarding motivation I love Coveys' Whole Person Approach. This paradigm begins with the person's four dimensions: Mind, (...)
5
 
The Deadtime Effect of Idle Time at Work
A series of study by Brodsky and Amabile (2018) reveals that meaningless idle time (= periods when workers are waiting f (...)
4
 
Employee Motivation is a Collective Responsibility!
Motivation should not be left to top management. Motivation is the collaborative, common responsibility of all team memb (...)
4
 
Staff Motivation apart from giving a good perks and good working conditions?
How do I motivate my staff apart from giving a good perks and good working conditions? (...)
2
 
4 kommentarer
Motivation in Public versus Private Sector
My management experience in Ugandan public and private organizations has made me believe that CEOs motivate employees di (...)
1
 
What is the Flextime Concept? Definitions
Flextime (flexitime, flexi-time) is a variable work schedule in which there is usually a core period of approximately ha (...)
1
 
Labor Productivity Improvement Approaches
Which framework/approach could I use to perform a labor productivity improvement study for a construction company? (...)
1
 
1 kommentarer
To Hawthorne or not to Hawthorne?
The Hawthorne effect was a clean break at the time it was observed for the first time. Since then, humanity has made som (...)
1
 
2 kommentarer
Pygmalion, Hawthorne, Self-fulfilling, and Galatea Effects
The Galatea {gal-uh-tee'-uh} Effect is yet another name that this effect is sometimes referred to as. I mention it becau (...)
0
 

Starta ett nytt forumämne om Hawthorne Effekten. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Hawthorne Effekten. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Principles of Human Motivation
1. Have a reason. Adults want to see a purpose in what we do.
2. Develop a sense of responsibility. People should b (...)
109
 
35 kommentarer

The Effect of Motivated Employees on Profitability
There are straightforward and direct relationships between employee motivation and the performance of an organization.
38
 
19 kommentarer

Internal and External Motivation
Employee motivation depends on two factors: internal and external:
- Internal factors depend on his needs, knowledg (...)
19
 
4 kommentarer

Wanted: Successor of Hawthorne Effect
The Hawthorne effect as I understand is that employees were more productive when then understood that they were attended (...)
19
 
3 kommentarer

Barriers to Motivation: 20 Principles of De-motivation
Some keys to discourage teams (and to lose money) in business are the following:
D1. Having little contact with peo (...)
12
 
3 kommentarer

Pygmalion Effect vs. Self-fulfilling Prophecy vs. Hawthorne Effect
What is the difference between Pygmalion Effect and a Self-fulfilling Prophecy and the Hawthorne Effect? (...)
11
 
4 kommentarer

Measuring Per Person Productivity
How does one go about measuring "per person productivity"...? (...)
9
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Hawthorne Effect (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Establishing a Nice Work Enviroment

Best Practices
According to Lisa Merlo there are 5 things business leaders can do to create a relational work environment: 1. Speak to (...)

Hawthorne Experiments Background

Historical Basis
The Hawthorne Experiment are also referred to as 'Illumination Studies' (1924-1927). But the conclusion of the Hawthorne (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Hawthorne Effekten. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Effects of Employee Involvement on Firm Performance

Influence of Employee Involvement on Firm Performance
Key findings of Research by Derek C, Jones and Takao Kato are that: (i) membership in offline teams initially enhances (...)

The Workplace Environment and Aging Issues

Performance Management, Two-factor Theory, Absenteism, Presenteism
This presentation discusses how a workplace can be designed in a way that is perceived as comfortable by their employees (...)

The Science of Personal Productivity

Personal Productivity, Time Management, Multitasking
In this video, science has been used to explore if there is a secret to being productive. It is important to realize tha (...)

How to Achieve Employee Engagement

Employee Empowerment, Employee Participation, Participative Management, Participative Leadership
Tom Peters gives a short, but fundamental advice on how you can accomplish his 3rd and 4th principle (3. Autonomy and En (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Hawthorne Effekten.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Hawthorne Effekten med: Behovshierarki av Maslow  |  Tvåfaktorsteorin  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Teori X Teori Y  |  ERG Teori Alderfer  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Attributionsteori


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Hawthorne Effekten? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 25-9-2021. Alla namn ™ av deras ägare.