Förväntansteori
(Vroom)

Kunskapscenter

En anställds prestation baseras på individuella faktorer. Förklaring till Förväntansteori (Expectancy Theory) av Victor Vroom. ('64)


Expectancy Theory (Förväntansteori)

Vad är Förväntansteori/Expectancy Theory? Beskrivning

Förväntansteori av Victor Vroom handlar om motivation och styrning. Vroomsteorin antar att beteende är ett resultatet utifrån medvetna val bland de alternativ som finns. Syftet med valen är att maximera nöje och minimera smärta. Tillsammans med Edward Lawler och Lyman Porter, så föreslog Vroom att förhållandet mellan personens beteende på arbetet och deras målsättningar inte var så enkelt, som först föreställts av andra forskare. Vroom insåg att en anställds prestation baseras på individuella faktorer liksom personlighet, kunskaper, vetskap, erfarenhet och förmågor.


Förväntansteori talar om att individer har olika sorters mål och kan motiveras om de har bestämda förväntningar som kan uppnås.


Förväntansteorins förväntningar

  • Det finns en positiv korrelation mellan ansträngningar och prestation,
  • Förväntad prestation kommer att resultera i en önskvärd belöning,
  • Belöning kommer att tillfredsställa ett viktigt behov,
  • Lusten att tillfredsställa behovet är starkt nog till att göra ansträngningen meningsfull.

Vroom Förväntansteori baseras på följande tre övertygelser.


Förväntansteori övertygelser

  1. Bindning (Valens). Refererar till de emotionella riktningar som personer intar med hänsyn till resultat [belöningar]. Djupet av önskan hos en anställd till yttre- [pengar, befordran, fritid, fördelar], eller inre [tillfredsställelse] belöningar. Ledningen måste upptäcka vad de anställda uppskattar mest.

  2. Förväntan. Anställda har olika förväntningar och nivåer av förtroende för vad de är kapabla till att göra. Ledningen måste upptäcka vilka resurser, utbildning eller tillsyn de anställda behöver.

  3. Medverkan. Uppfattningen hos de anställda, huruvida de kommer att få det som de faktiskt önskar sig, även om det har utlovats av en chef. Ledningen måste se till att löften och belöningar fullgörs och att de anställda är medvetna om det.

Vroom föreslår att en anställds tilltro omkring Förväntan, Medverkan och Valens samspelar psykologiskt. På detta sätt skapar de en motivationsstyrka som är sådan att en anställd kommer att agera på det sätt som kommer att skapa glädje och att undvika smärta. Denna styrka kan ”beräknas” via en formel:


Förväntansteoriformeln


Motivation = Bindning x Förväntan (Medverkan).


Denna formeln kan användas till att indikera och kunna förutsäga saker som: jobbtillfredsställelse, val av sysselsättning, sannolikheten till att bli kvar i ett jobb och den ansträngning som någon kommer att satsa på sitt arbete.


Särskild Intressegrupp SIG - Förväntansteori


Särskild Intressegrupp SIG (21 medlemmar)


Forum - Förväntansteori  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  What is the distinguishing ratio?
My problem with this theory is that there is no distinguishi...
 
 
 
 
  Extended Version of the Expectancy Theory (Lambright)
Lambright (2010) addresses an important weakness of the expe...
 
 
 
 
  Motivating an Employee by Valence (3 reaktioner)
According to Vroom, Valence refers to a preference fo...
 
 
 
 
  Motivating an Employee by Expectancy (1 reaktioner)
According to Vroom, Expectancy is the 'momentary beli...
 
 
 
 
  Effort Leads to Performance
This is true in most cases, the more you put in the more you...
 
 
 
 
  Theory of Needs by Maslow versus Vroom's Expectancy Theory (2 reaktioner)
Unlike the Theory of Needs by Maslow, Vroom's Expectancy The...
 
 
 
 
  Misunderstandings About Motivation
Motivation is found to be hard by many people but I would li...
 
 
 
 
  Creative Chaos is Conducive to Motivation
When one considers motivation in business organizational ter...
 
 
 
 
  Motivation is Owned by the Individual (5 reaktioner)
Motivation is a slippery slope. I believe Wlodkowski who say...
 
 
 
 
  Expectancy versus Needs? (2 reaktioner)
There are many different ways to reach goals, but I believe ...
 
 
 
 
  Satisfaction from Achieving Goals
Satisfaction will usually stem from achievement of goals. Na...
 
 
 
 
  Motivation Should be a Two-way Process
I think the motivation process between the manager and the e...
 
 
 
 
  Marrying Employee and Employer Goals and Expectations
This is the one theory that seeks to marry employee value pr...
 
 
 
 
  Motivation for Success (2 reaktioner)
In my opinion, success comes from loving what you do....
 
 
 
 
  Problems with Expectancy Theory. Disadvantages
A problem with Expectancy Theory is that it breaks down i...
 
 
 
 
  What Precisely is Valence? Definition of Valence (2 reaktioner)
Hi, for me it's hard to understand "valence"? It's not in my...
 
 
 
 
  Measuring Motivation:The PIAV Assessment
When it comes to looking at the individual there is no subst...
 
 
 
 
  Motivating Workers: McGregor´s Example (2 reaktioner)
I believe that success in motivating employees is well expla...
 
 
 
 
  Applications of the Expectancy Theory (1 reaktioner)
This is a very good summary of Expectancy Theory, but I 'd l...
 
 
 
 
  Can Perpetual Demotivation Be Reversed?
Demotivation is like the decomposition process, once it has ...
 
 
 
 
  Motivating Disengaged Employees
What is the organization theory for handling "disengaged emp...
 
 
 
 
  Social and Organisational Psychology (2 reaktioner)
I have difficulty in finding theories to help me on -(Social...
 
 
 
 
  Significance of Expectancy Theory
Do you think the expectancy theory changed the way people we...
 
 
 
 
  Small Motivation Tips (1 reaktioner)
I would be more interested in easy small things to get peopl...
 
 
 
 
  How to Align Vroom's Theory with Psychological Contract in Disengaged Employees?
Has anyone/organisation successfully achieved meaningful emp...
 
 
 
 

Best Practices - Förväntansteori

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  How Can You Motivate Knowledge Workers? (37 reaktioner)
In the current 'knowledge era', the question what motivates ...
 
 
 
 
  What Motivates Employees? The Answer Depends (Partly) on their Generation (50 reaktioner)
The age of retirement has been moved to 60, 65, 70 years and...
 
 
 
 
  Working hard for a raise? (3 reaktioner)
A consequence that should not be overlooked of the formula M...
 
 
 
 
  Motivation in Non-Profit Organizations (5 reaktioner)
I'm having difficulties finding a theory to help me research...
 
 
 
 
  Controlling the Minds of Employees (6 reaktioner)
I think there can be several way to achieve goals, however w...
 
 
 
 
  Is your Job Meaningful? (17 reaktioner)
Finding a purpose in your job is important for millennials a...
 
 
 
 
  Human Motivation Lies Within (4 reaktioner)
A human can never be motivated. You can just push a b...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Expectancy Theory

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

4 Steps to Motivate your Employees...

Using Expectancy Theory in your Department / Group...
 
 
 

It's All About Perceptions!

Implementing Expectancy Theory...
 
 
 

Expectancy can be Unexpected!

On Experts and Surprises...
 
 
 

Relationships in Expectancy Theory

Understanding / Teaching Expectancy Theory...
 
 
 

The Effort -> Performance Relationship

Coaching, mentoring...
 
 
 

Reasons Why People are Doing Voluntary Work

Expectancy Theory, Corporate Social Responsibility, Stakeholder Perspective, Volunteers...
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance...
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations...
 
 

Resurser - Förväntansteori

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Förväntan Teori


     
 

Nyheter om Motivation Anställda


     
 

Videor om Förväntan Teori


     
 

Videor om Motivation Anställda


     
 

Presentationer om Förväntan Teori


     
 

Presentationer om Motivation Anställda


     
 

Mer om Förväntan Teori


     
 

Mer om Motivation Anställda


     

Jämför Förväntansteori på motivation med:   Behovshierarki av Maslow  |  Betjänanande Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Hawthorne Effekten  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Attributionsteori  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Tvåfaktorsteorin Hertzberg   |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  ERG Teori Alderfer  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 15-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.