Förväntansteori
(Vroom)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

En anställds prestation baseras på individuella faktorer. Förklaring till Förväntansteori (Expectancy Theory) av Victor Vroom. ('64)

Innehåll

Premium

Expectancy Theory (Förväntansteori)

Vad är Förväntansteori/Expectancy Theory? Beskrivning

Förväntansteori av Victor Vroom handlar om motivation och styrning. Vroomsteorin antar att beteende är ett resultatet utifrån medvetna val bland de alternativ som finns. Syftet med valen är att maximera nöje och minimera smärta. Tillsammans med Edward Lawler och Lyman Porter, så föreslog Vroom att förhållandet mellan personens beteende på arbetet och deras målsättningar inte var så enkelt, som först föreställts av andra forskare. Vroom insåg att en anställds prestation baseras på individuella faktorer liksom personlighet, kunskaper, vetskap, erfarenhet och förmågor.


Förväntansteori talar om att individer har olika sorters mål och kan motiveras om de har bestämda förväntningar som kan uppnås.


Förväntansteorins förväntningar

  • Det finns en positiv korrelation mellan ansträngningar och prestation,
  • Förväntad prestation kommer att resultera i en önskvärd belöning,
  • Belöning kommer att tillfredsställa ett viktigt behov,
  • Lusten att tillfredsställa behovet är starkt nog till att göra ansträngningen meningsfull.

Vroom Förväntansteori baseras på följande tre övertygelser.


Förväntansteori övertygelser

  1. Bindning (Valens). Refererar till de emotionella riktningar som personer intar med hänsyn till resultat [belöningar]. Djupet av önskan hos en anställd till yttre- [pengar, befordran, fritid, fördelar], eller inre [tillfredsställelse] belöningar. Ledningen måste upptäcka vad de anställda uppskattar mest.

  2. Förväntan. Anställda har olika förväntningar och nivåer av förtroende för vad de är kapabla till att göra. Ledningen måste upptäcka vilka resurser, utbildning eller tillsyn de anställda behöver.

  3. Medverkan. Uppfattningen hos de anställda, huruvida de kommer att få det som de faktiskt önskar sig, även om det har utlovats av en chef. Ledningen måste se till att löften och belöningar fullgörs och att de anställda är medvetna om det.

Vroom föreslår att en anställds tilltro omkring Förväntan, Medverkan och Valens samspelar psykologiskt. På detta sätt skapar de en motivationsstyrka som är sådan att en anställd kommer att agera på det sätt som kommer att skapa glädje och att undvika smärta. Denna styrka kan ”beräknas” via en formel:


Förväntansteoriformeln


Motivation = Bindning x Förväntan (Medverkan).


Denna formeln kan användas till att indikera och kunna förutsäga saker som: jobbtillfredsställelse, val av sysselsättning, sannolikheten till att bli kvar i ett jobb och den ansträngning som någon kommer att satsa på sitt arbete.


Förväntansteori Forumet
  Is your Job Meaningful?
Finding a purpose in your job is important for mil...
     
 
  Can Perpetual Demotivation Be Reversed?
Demotivation is like the decomposition process, on...
     
 
  Human Motivation Lies Within
A human can never be motivated. You can jus...
     
 
  Extended Version of the Expectancy Theory (Lambright)
Lambright (2010) addresses an important weakness o...
     
 
  Creative Chaos is Conducive to Motivation
When one considers motivation in business organiza...
     
 
  Motivation is Owned by the Individual
Motivation is a slippery slope. I believe Wlodkows...
     
 
  Measuring Motivation:The PIAV Assessment
When it comes to looking at the individual there i...
     
 
  Motivation Should be a Two-way Process
I think the motivation process between the manager...
     
 
  Small Motivation Tips
I would be more interested in easy small things to...
     
 
  Effort Leads to Performance
This is true in most cases, the more you put in th...
     
 
  Motivating Workers: McGregor´s Example
I believe that success in motivating employees is ...
     
 
  Misunderstandings About Motivation
Motivation is found to be hard by many people but ...
     
 
  Expectancy versus Needs?
There are many different ways to reach goals, but ...
     
 
  Applications of the Expectancy Theory
This is a very good summary of Expectancy Theory, ...
     
 
  Problems with Expectancy Theory. Disadvantages
A problem with Expectancy Theory is that it bre...
     
 
  How to Align Vroom's Theory with Psychological Contract in Disengaged Employees?
Has anyone/organisation successfully achieved mean...
     
 
  Satisfaction from Achieving Goals
Satisfaction will usually stem from achievement of...
     
 

Förväntansteori Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förväntansteori Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förväntansteori Premium
  What Motivates Employees? The Answer Depends (Partly) on their Generation
The age of retirement has been moved to 60, 65, 70...
     
 
  How Can You Motivate Knowledge Workers?
In the current 'knowledge era', the question what ...
     
 
  Controlling the Minds of Employees
I think there can be several way to achieve goals,...
     
 
  Motivation in Non-Profit Organizations
I'm having difficulties finding a theory to help m...
     
 

Expert Tips (ENG) - Expectancy Theory Premium
 

4 Steps to Motivate your Employees...Bli Medlem

As a manager, you can motivate your employees appl...
Usage (application): Using Expectancy Theory in your Department / Group
 
 
 

It's All About Perceptions!Bli Medlem

Note that what matters in expectancy theory are th...
Usage (application): Implementing Expectancy Theory
 
 
 

Expectancy can be Unexpected!Bli Medlem

Be careful with assuming what the expectancy of a ...
Usage (application): On Experts and Surprises
 
 
 

Relationships in Expectancy TheoryBli Medlem

The Expectancy theory focuses on three relationsh...
Usage (application): Understanding / Teaching Expectancy Theory
 
 
 

The Effort -> Performance RelationshipBli Medlem

As mentioned in the summary, one of the expectatio...
Usage (application): Coaching, mentoring
 
 
 

Reasons Why People are Doing Voluntary WorkBli Medlem

Voluntary work has long been seen as an activity p...
Usage (application): Expectancy Theory, Corporate Social Responsibility, Stakeholder Perspective, Volunteers
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job PerformanceBli Medlem

FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing ...
Usage (application): Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
 
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and VolunteersBli Medlem

Paid and unpaid workers in hybrid organizations Usage (application): Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
 
 

Resurser - Förväntansteori Premium
 

Nyheter om Förväntan TeoriBli Medlem


     
 

Nyheter om Motivation AnställdaBli Medlem


     
 

Videor om Förväntan TeoriBli Medlem


     
 

Videor om Motivation AnställdaBli Medlem


     
 

Presentationer om Förväntan TeoriBli Medlem


     
 

Presentationer om Motivation AnställdaBli Medlem


     
 

Mer om Förväntan TeoriBli Medlem


     
 

Mer om Motivation AnställdaBli Medlem


     

Jämför Förväntansteori på motivation med:   Behovshierarki av Maslow  |  Betjänanande Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Hawthorne Effekten  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Attributionsteori  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Tvåfaktorsteorin Hertzberg   |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  ERG Teori Alderfer  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.