Förväntansteori
(Vroom)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

237 itens • 1.405.114 visitas


Sammanfattning
Expectancy Theory (Förväntansteori)

Vad är Förväntansteori/Expectancy Theory? Beskrivning

Förväntansteori av Victor Vroom handlar om motivation och styrning. Vroomsteorin antar att beteende är ett resultatet utifrån medvetna val bland de alternativ som finns. Syftet med valen är att maximera nöje och minimera smärta. Tillsammans med Edward Lawler och Lyman Porter, så föreslog Vroom att förhållandet mellan personens beteende på arbetet och deras målsättningar inte var så enkelt, som först föreställts av andra forskare. Vroom insåg att en anställds prestation baseras på individuella faktorer liksom personlighet, kunskaper, vetskap, erfarenhet och förmågor.


Förväntansteori talar om att individer har olika sorters mål och kan motiveras om de har bestämda förväntningar som kan uppnås.


Förväntansteorins förväntningar

  • Det finns en positiv korrelation mellan ansträngningar och prestation,
  • Förväntad prestation kommer att resultera i en önskvärd belöning,
  • Belöning kommer att tillfredsställa ett viktigt behov,
  • Lusten att tillfredsställa behovet är starkt nog till att göra ansträngningen meningsfull.

Vroom Förväntansteori baseras på följande tre övertygelser.


Förväntansteori övertygelser

  1. Bindning (Valens). Refererar till de emotionella riktningar som personer intar med hänsyn till resultat [belöningar]. Djupet av önskan hos en anställd till yttre- [pengar, befordran, fritid, fördelar], eller inre [tillfredsställelse] belöningar. Ledningen måste upptäcka vad de anställda uppskattar mest.

  2. Förväntan. Anställda har olika förväntningar och nivåer av förtroende för vad de är kapabla till att göra. Ledningen måste upptäcka vilka resurser, utbildning eller tillsyn de anställda behöver.

  3. Medverkan. Uppfattningen hos de anställda, huruvida de kommer att få det som de faktiskt önskar sig, även om det har utlovats av en chef. Ledningen måste se till att löften och belöningar fullgörs och att de anställda är medvetna om det.

Vroom föreslår att en anställds tilltro omkring Förväntan, Medverkan och Valens samspelar psykologiskt. På detta sätt skapar de en motivationsstyrka som är sådan att en anställd kommer att agera på det sätt som kommer att skapa glädje och att undvika smärta. Denna styrka kan ”beräknas” via en formel:


Förväntansteoriformeln


Motivation = Bindning x Förväntan (Medverkan).


Denna formeln kan användas till att indikera och kunna förutsäga saker som: jobbtillfredsställelse, val av sysselsättning, sannolikheten till att bli kvar i ett jobb och den ansträngning som någon kommer att satsa på sitt arbete.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Förväntansteori Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (26 medlemmar)

Diskussioner

Nytt Ämne

Forum om Förväntansteori.


Why People Want to Become Leaders? Motivation to Lead
Leadership roles in an organization are obviously pivotal to the successful and smooth functioning of the organization i (...)
20
 
20 kommentarer
Effort Leads to Performance
This is true in most cases, the more you put in the more you get out but there are times when this is not the case.
(...)
13
 
Motivating an Employee by Expectancy
According to Vroom, Expectancy is the 'momentary belief concerning the likelihood that a particular act will be followed (...)
12
 
1 kommentarer
Misunderstandings About Motivation
Motivation is found to be hard by many people. I would like to put across a number of misconceptions around motivation:< (...)
9
 
1 kommentarer
Human Motivation Lies Within
A human can never be motivated. You can just push a bit and show a way. A person always needs to be self-motivated to pe (...)
8
 
4 kommentarer
Creative Chaos is Conducive to Motivation
When one considers motivation in business organizational terms and politics, the first thing that comes to mind is monet (...)
7
 
Measuring Motivation:The PIAV Assessment
When it comes to looking at the individual there is no substitute (personal bias here) for the Personal Interests, Attit (...)
6
 
Expectancy versus Needs?
There are many different ways to reach goals, but I believe that the NEEDS have more weight than the EXPECTANCY. So what (...)
5
 
2 kommentarer
Motivation Should be a Two-way Process
I think the motivation process between the manager and the employees is exchangeable, i.e. bosses should motivate their (...)
4
 
Marrying Employee and Employer Goals and Expectations
This is the one theory that seeks to marry employee value proposition (goals and expectations) to the employer's (effect (...)
3
 
Motivating Workers: McGregor´s Example
I believe that success in motivating employees is well explained in McGregor´s example in which, to the question: "What (...)
2
 
1 kommentarer
Problems with Expectancy Theory. Disadvantages
A problem with Expectancy Theory is that it breaks down if employee does not believe in the motivation or reward. Then o (...)
2
 
What Precisely is Valence? Definition of Valence
Hi, for me it's hard to understand "valence"? It's not in my English dictionary. Can you give me some help? (...)
2
 
2 kommentarer
Motivation for Success
In my opinion, success comes from loving what you do. Is your current work your passion? When you study highly successfu (...)
2
 
2 kommentarer
Can Perpetual Demotivation Be Reversed?
Demotivation is like the decomposition process, once it has started, the tale-tale signs remains in spite of whatever vi (...)
1
 
How to Align Vroom's Theory with Psychological Contract in Disengaged Employees?
Has anyone/organisation successfully achieved meaningful employee motivation applying the Vroom formula in appraisal sys (...)
-3
 

Starta ett nytt ämne om Förväntansteori

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Förväntansteori. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


How Can You Motivate Knowledge Workers?
In the current 'knowledge era', the question what motivates knowledge workers, and, being a manager, how you should mot (...)
62
 
37 kommentarer

What Motivates Employees? The Answer Depends (Partly) on their Generation
The age of retirement has been moved to 60, 65, 70 years and beyond. Where each generation used to pass the baton; there (...)
50
 
50 kommentarer

Working hard for a raise?
A consequence that should not be overlooked of the formula M = V * E * I is that even if only one of the 3 elements is z (...)
44
 
3 kommentarer

Motivation in Non-Profit Organizations
I'm having difficulties finding a theory to help me research motivation, and the importance of it, in a non-profit organ (...)
20
 
5 kommentarer

What is the distinguishing ratio?
My problem with this theory is that there is no distinguishing ratio as to the level of performance that leads to a part (...)
19
 
Is your Job Meaningful?
Finding a purpose in your job is important for millennials and in fact for everybody.
Nevertheless, many people hav (...)
17
 
17 kommentarer

Controlling the Minds of Employees
I think there can be several way to achieve goals, however what's more important is to have control over the mind of the (...)
17
 
6 kommentarer

Extended Version of the Expectancy Theory (Lambright)
Lambright (2010) addresses an important weakness of the expectancy theory: it makes no distinction between certainty and (...)
15
 
Motivating an Employee by Valence
According to Vroom, Valence refers to a preference for one outcome over another. It can be positive, neutral or negative (...)
14
 
3 kommentarer

Theory of Needs by Maslow versus Vroom's Expectancy Theory
Unlike the Theory of Needs by Maslow, Vroom's Expectancy Theory (ET) does NOT a priori assumes there are certain needs p (...)
11
 
2 kommentarer

Motivation is Owned by the Individual
Motivation is a slippery slope. I believe Wlodkowski who says: one cannot directly motivate another since motivation is (...)
6
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Expectancy Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


4 Steps to Motivate your Employees...

Using Expectancy Theory in your Department / Group
As a manager, you can motivate your employees applying Expectancy Theory. Take these 4 steps: 1. Find out what each ind (...)

It's All About Perceptions!

Implementing Expectancy Theory
Note that what matters in expectancy theory are the perceptions of the person who is to be motivated, not the rea (...)

Expectancy can be Unexpected!

On Experts and Surprises
Be careful with assuming what the expectancy of a person (employee) is going to be: Zakary Tormala did research on how (...)

Relationships in Expectancy Theory

Understanding / Teaching Expectancy Theory
The Expectancy theory focuses on three relationships: 1. Effort<>Performance relationship. The probability perceived b (...)

The Effort -> Performance Relationship

Coaching, mentoring
As mentioned in the summary, one of the expectations of Vroom’s theory is the positive relationship between effort and p (...)

Reasons Why People are Doing Voluntary Work

Expectancy Theory, Corporate Social Responsibility, Stakeholder Perspective, Volunteers
Voluntary work has long been seen as an activity performed mainly by unemployed individuals –mostly women, both in their (...)

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a W (...)

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
Paid and unpaid workers in hybrid organizations Although financial considerations are an important reason to work for a (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Förväntansteori. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo (...)

Overview of Content and Process Motivation Theories

Motivation, Needs, Incentives, Goal Setting, Behavior
Overview presentation of the major content motivation theories (Hierarchy of Needs; Acquired Needs theory; Two-Factor Th (...)

External and Internal Motivation

Motivation
Presentation about motivation, from a psychological perspective. The presentation includes the following sections: 1. P (...)

Reasons and Secrets of Employee Retention

Employee Retention, Attrition
This presentation is about Employee Retention and includes the following sections: 1. Introduction 2. Reasons for Empl (...)

Intrinsic Motivation versus Extrensic Motivation

Initial Understanding of Motivator Types and Consequences
How can I do a better job of motivating a team? Dan Pink and Dan Ariely make a distinction between extrinsic motivators (...)

Attitude, Motivation and Persuasion

Persuasion Theory, Managing Behavior
This presentation by S.J. Grant is about attitudes, motivation and how affects persuasion. The following sections are in (...)

Voluntary Activities of Employees | Employee Volunteerism

Employee Motivation, Employee Volunteerism, Employee Commitment, Shared Value, CSR, Corporate Reputation
Presentation about employee volunteerism, including the following sections: 1. What is employee volunteerism 2. Employ (...)

Work-Family Conflicts and Work-Life Policies

Performance Management, Work-Life Balance, HR, Programs
This presentation is about Work-Family Conflicts and Employee Performance. The presentation includes the following secti (...)

Introduction and Summary of the Expectancy Theory of Motivation

Initial Understanding of the Expectancy Theory, Trainings, Workshops
Inspiring explanation of Victor Vroom's Expectancy Theory using examples from the world of basketball and the meaning. E (...)

Forecasting motivation

Calculating motivation
Some interesting formulas to calculate both negative and positive motivation. (...)

Expectancy Theory Diagram

Employee Motivation
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Performance Measurement, Expectancy and Agency Theory

Performance Measurement
Theoretical analyses of (optimal) performance measures are typically performed within the realm of the linear agency mod (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Förväntansteori.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Förväntansteori på motivation med:   Behovshierarki av Maslow  |  Betjänanande Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Hawthorne Effekten  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Attributionsteori  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Tvåfaktorsteorin Hertzberg   |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  ERG Teori Alderfer  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Förväntansteori? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 19-1-2022. Alla namn ™ av deras ägare.