logo

Förväntansteori
(Vroom)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

267 itens • 1.478.158 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är Förväntansteori/Expectancy Theory? Beskrivning

Expectancy Theory (Förväntansteori)

Förväntansteori av Victor Vroom handlar om motivation och styrning. Vroomsteorin antar att beteende är ett resultatet utifrån medvetna val bland de alternativ som finns. Syftet med valen är att maximera nöje och minimera smärta. Tillsammans med Edward Lawler och Lyman Porter, så föreslog Vroom att förhållandet mellan personens beteende på arbetet och deras målsättningar inte var så enkelt, som först föreställts av andra forskare. Vroom insåg att en anställds prestation baseras på individuella faktorer liksom personlighet, kunskaper, vetskap, erfarenhet och förmågor.


Förväntansteori talar om att individer har olika sorters mål och kan motiveras om de har bestämda förväntningar som kan uppnås.


Förväntansteorins förväntningar

  • Det finns en positiv korrelation mellan ansträngningar och prestation,
  • Förväntad prestation kommer att resultera i en önskvärd belöning,
  • Belöning kommer att tillfredsställa ett viktigt behov,
  • Lusten att tillfredsställa behovet är starkt nog till att göra ansträngningen meningsfull.

Vroom Förväntansteori baseras på följande tre övertygelser.


Förväntansteori övertygelser

  1. Bindning (Valens). Refererar till de emotionella riktningar som personer intar med hänsyn till resultat [belöningar]. Djupet av önskan hos en anställd till yttre- [pengar, befordran, fritid, fördelar], eller inre [tillfredsställelse] belöningar. Ledningen måste upptäcka vad de anställda uppskattar mest.

  2. Förväntan. Anställda har olika förväntningar och nivåer av förtroende för vad de är kapabla till att göra. Ledningen måste upptäcka vilka resurser, utbildning eller tillsyn de anställda behöver.

  3. Medverkan. Uppfattningen hos de anställda, huruvida de kommer att få det som de faktiskt önskar sig, även om det har utlovats av en chef. Ledningen måste se till att löften och belöningar fullgörs och att de anställda är medvetna om det.

Vroom föreslår att en anställds tilltro omkring Förväntan, Medverkan och Valens samspelar psykologiskt. På detta sätt skapar de en motivationsstyrka som är sådan att en anställd kommer att agera på det sätt som kommer att skapa glädje och att undvika smärta. Denna styrka kan ”beräknas” via en formel:


Förväntansteoriformeln


Motivation = Bindning x Förväntan (Medverkan).


Denna formeln kan användas till att indikera och kunna förutsäga saker som: jobbtillfredsställelse, val av sysselsättning, sannolikheten till att bli kvar i ett jobb och den ansträngning som någon kommer att satsa på sitt arbete.


Särskild Intressegrupp SIG

Förväntansteori Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (33 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Förväntansteori. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Misunderstandings About Motivation
Motivating employees is found to be hard by many people. The reason for that could well be that motivation is misunderstood. So I would like to put across and discuss all misconceptions around motivat...
Betyg21
 
Kommentarer15 kommentarer
ämne How to Deal with Demotivated Employees: Learned Helplessness
It is easy to understand the principle of "Learned Helplessness" (LH) by imagining an elephant trainer who trains a baby elephant. The training commences by initially tying a baby elephant's leg to a ...
Betyg18
 
Kommentarer14 kommentarer
ämne What Precisely is Expectancy? Definition
According to Vroom, Expectancy is the 'momentary belief concerning the likelihood that a particular act will be followed by a particular outcome'. It can range from zero (belief that the outcome will...
Betyg15
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Expectancy Theory versus Human Needs?
There are many different ways to reach goals, but I believe that the NEEDS have more weight than the EXPECTANCY. So what about Maslow thinking of human behavior?...
Betyg13
 
Kommentarer6 kommentarer
ämne Effort Leads to Performance, But Only to a Certain Extent
This is true in most cases, the more you put in the more you get out. But there are times when this is not the case. If you put in all of your effort you do perform better, but it is hard to see how ...
Betyg12
 
ämne What Precisely is Valence? Definition of Valence
Hi, for me it's hard to understand "valence"? It's not in my English dictionary. Can you give me some help?...
Betyg8
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Human Motivation Lies Within
A human can never be motivated. You can just push a bit and show a way. A person always needs to be self-motivated to perform best and be successful. We as a company in HR spend a lot of effort on ...
Betyg8
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Motivation Should be a Two-way Process
I think the motivation process between the manager and the employees is exchangeable, i.e., bosses can and should motivate their subordinates in various ways, but at the same time the subordinates can...
Betyg6
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Problems with Expectancy Theory. Disadvantages
Two major issues with Expectancy Theory is that it breaks down if employees do not believe in their capability or in the reward. Other leadership, motivation skills and theories are needed first in s...
Betyg6
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Measuring Motivation:The PIAV Assessment
When it comes to looking at the individual there is no substitute (personal bias here) for the Personal Interests, Attitudes and Values (PIAV) assessment. It is a validated tool (based on the work of...
Betyg6
 
ämne Identify your Passion for Success
In my opinion, success comes from loving what you do. Is your current work your passion? When you study highly successful people, you understand that they have at least one thing in common, they like...
Betyg5
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne The Importance of the Goals in Motivating Workers
I believe that success in motivating employees is well explained in McGregor's example in which, to the question: "What are you doing?", three stone masons working on a construction site answer differ...
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Förväntansteori

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Förväntansteori. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 How Can You Motivate Knowledge Workers?
In the current 'knowledge era', the question what motivates knowledge workers, and, being a manager, how you should motivate and manage them is important. In their article "The Progress of Small Win...
Betyg62
 
Kommentarer37 kommentarer

🥈 What Motivates Employees? The Answer Depends (Partly) on their Generation
The age of retirement has been moved to 60, 65, 70 years and beyond. Where each generation used to pass the baton; there is no baton being passed anymore. We can now find multiple generations (up to ...
Betyg50
 
Kommentarer50 kommentarer

🥉 All 3 Elements in Expectancy Theory are Mandatory
Will your employee work hard for a raise? Of course management science is not mathematics. But a consequence that should not be overlooked of Vroom's formula M = V * E * I is that even if only one of...
Betyg44
 
Kommentarer3 kommentarer

ämne Why People Want to Become Leaders? Motivations to Lead
Leadership roles in an organization are obviously pivotal to the successful and smooth functioning of the organization in terms of both tactical (day-to-day) issues and strategic (long-term) perspecti...
Betyg26
 
Kommentarer20 kommentarer

ämne Motivation in Non-Profit Organizations
I'm having difficulties finding a theory to help me research motivation, and the importance of it, in a non-profit organization. Could someone please give me some advice for the best possible theory? ...
Betyg21
 
Kommentarer6 kommentarer

ämne Is your Job Meaningful?
Finding a purpose in your job is important for millennials and in fact for everybody. Nevertheless, many people have a job that they don't regard as meaningful. Therefore, they are not completely sat...
Betyg17
 
Kommentarer17 kommentarer

ämne Controlling the Minds of Employees
I think there can be several way to achieve goals, however what's more important is to have control over the mind of the team members. And that's up to the managers how they carry their team....
Betyg17
 
Kommentarer6 kommentarer

ämne Extended Version of the Expectancy Theory (Lambright)
Lambright (2010) addresses an important weakness of the expectancy theory: it makes no distinction between certainty and uncertainty conditions. Indeed, the expectancy theory does not take into accoun...
Betyg15
 
ämne Motivating an Employee by Valence
According to Vroom, Valence refers to a preference for one outcome over another. It can be positive, neutral or negative. For example, if an employee strongly desires a promotion, and believes that a...
Betyg14
 
Kommentarer3 kommentarer

ämne Motivation is Owned by the Individual
Motivation is a slippery slope. I believe Wlodkowski who says: one cannot directly motivate another since motivation is owned by the individual; it comes from within us. It's the same as telling one t...
Betyg6
 
Kommentarer5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Expectancy Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

4 Steps to Motivate your Employees...

Using Expectancy Theory in your Department / Group
As a manager, you can motivate your employees applying Expectancy Theory. Take these 4 steps: 1. Find out what each ind...
Subject

It's All About Perceptions!

Implementing Expectancy Theory
Note that what matters in expectancy theory are the perceptions of the person who is to be motivated, not the rea...
Subject

Expectancy can be Unexpected!

On Experts and Surprises
Be careful with assuming what the expectancy of a person (employee) is going to be: Zakary Tormala did research on how ...
Subject

Relationships in Expectancy Theory

Understanding / Teaching Expectancy Theory
The Expectancy theory focuses on three relationships: 1. Effort<>Performance relationship. The probability perceived b...
Subject

The Effort -> Performance Relationship

Coaching, mentoring
As mentioned in the summary, one of the expectations of Vroom’s theory is the positive relationship between effort and p...
Subject

Reasons Why People are Doing Voluntary Work

Expectancy Theory, Corporate Social Responsibility, Stakeholder Perspective, Volunteers
Voluntary work has long been seen as an activity performed mainly by unemployed individuals –mostly women, both in their...
Subject

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a W...
Subject

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
Paid and unpaid workers in hybrid organizations Although financial considerations are an important reason to work for a...
Informationskällor

Olika informationskällor om Förväntansteori. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...
Presentation

Overview of Content and Process Motivation Theories

Motivation, Needs, Incentives, Goal Setting, Behavior
Overview presentation of the major content motivation theories (Hierarchy of Needs; Acquired Needs theory; Two-Factor Th...
Presentation

External and Internal Motivation

Motivation
Presentation about motivation, from a psychological perspective. The presentation includes the following sections: 1. P...
Artikel

Reasons and Secrets of Employee Retention

Employee Retention, Attrition
This presentation is about Employee Retention and includes the following sections: 1. Introduction 2. Reasons for Empl...
Video

Intrinsic Motivation versus Extrensic Motivation

Initial Understanding of Motivator Types and Consequences
How can I do a better job of motivating a team? Dan Pink and Dan Ariely make a distinction between extrinsic motivators...
Presentation

Attitude, Motivation and Persuasion

Persuasion Theory, Managing Behavior
This presentation by S.J. Grant is about attitudes, motivation and how affects persuasion. The following sections are in...
Presentation

Voluntary Activities of Employees | Employee Volunteerism

Employee Motivation, Employee Volunteerism, Employee Commitment, Shared Value, CSR, Corporate Reputation
Presentation about employee volunteerism, including the following sections: 1. What is employee volunteerism 2. Employ...
Presentation

Work-Family Conflicts and Work-Life Policies

Performance Management, Work-Life Balance, HR, Programs
This presentation is about Work-Family Conflicts and Employee Performance. The presentation includes the following secti...
Video

Introduction and Summary of the Expectancy Theory of Motivation

Initial Understanding of the Expectancy Theory, Trainings, Workshops
Inspiring explanation of Victor Vroom's Expectancy Theory using examples from the world of basketball and the meaning. E...
Artikel

Forecasting motivation

Calculating motivation
Some interesting formulas to calculate both negative and positive motivation....
Presentation

Expectancy Theory Diagram

Employee Motivation
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...
Artikel

Performance Measurement, Expectancy and Agency Theory

Performance Measurement
Theoretical analyses of (optimal) performance measures are typically performed within the realm of the linear agency mod...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Förväntansteori.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför Förväntansteori på motivation med:   Behovshierarki av Maslow  |  Betjänanande Ledarskap  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Hawthorne Effekten  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Attributionsteori  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Tvåfaktorsteorin Hertzberg   |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  ERG Teori Alderfer  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Förväntansteori? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 27-9-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.