Behovsteorin (McClelland)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

34 itens • 1.368.329 visitas


Sammanfattning

David McClelland BehovsteorinVad är Theory of Needs (Behovsteorin)? Beskrivning

Behovsteorikonceptet populariserades av den amerikanske beteendepsykologen David McClelland. Byggt på tidigare arbete av Henry Murray (1938), konstaterar McClelland år 1961 att motivationen hos en individ kan resultera i tre dominerande behov: behovet av Prestation/åstadkomma något, Makt och Samhörighet.

 • Behovet av Prestation /Åstadkommande (N-Pre), är i den utsträckningen som en person önskar att utföra svåra och utmananande uppgifter på en hög nivå. Några av egenskaper hos personer med hög N-Pre:

  • De önskar sig att ha framgång och behöver få positiv återkoppling ofta.

  • De söker att utvidga sig och sålunda tenderar de att undvika både låg-risk och hög-risk situationer. De undviker låg-risk situationen, därför att en lättuppnådd framgång inte är en äkta prestation. I hög-risk projekt ser presterare resultatet som en tillfällighet istället för ett resultat av deras egna ansträngningar. Jämför: Attributionsteori

  • De gillar att arbeta ensamma eller med andra högpresterare.

  • McClelland tror att dessa personer blir de bästa ledarna, även om det kan finnas en tendens till att begära för mycket av deras personal i övertygelsen om att de alla är mycket resultatdrivande.

 • Behovet av Samörighet/gemenskap (N-Samh) betyder att personer söker goda personliga relationer med andra. Några av egenskaperna hos personer med hög N-Gem:

  • De önskar att vara omtyckta och accepterade av andra och fäster stor betydelse till personlig ömsesidig påverkan.

  • De tenderar till att inordna sig till normerna i deras arbetsgrupp.

  • De strävar till att skapa och behålla relationer med högt förtroende och ömsesidig förståelse.

  • De föredrar samarbete före konkurrens.

  • Självfallet presterar de väl i kundtjänst- och kundrelationssituationer.

  • McClelland trodde att ett starkt behov av Samhörighet/gemenskap underminerar objektivitet- och beslutsfattandeförmågan hos chefer.

 • Behovet av Makt (N-Makt) är typiskt för personer som gillar att ha ansvar.

  • De kan grupperas in i två typer: personlig och institutionell makt.

   • Personer med ett stort behov av personlig makt önskar att styra och påverka andra.

   • Ett högt behov av institutionell makt betyder personer som gillar att organisera andras arbete och att uppnå organisationens mål.

  • Personer med ett stort maktbehov tycker om konkurrens och status-orienterade positioner.

  • Då dessa personer dras till ledarskapsroller, så har de kanske inte de erforderliga flexibilitets och personorienterade färdigheterna.

  • Chefer med ett stort behov av institutionell makt tenderar att vara mer effektiva än de med ett stort behov av personlig makt.

Allmänt så finns alla tre behoven närvarande hos varje individ. De är formade och förvärvade över tiden genom individens kulturella bakgrund och hans livserfarenhet. Träning kan användas till att anpassa en behovsprofil. Dock är en av behoven den dominerande också beroende av personligheten. I motsats till Maslow specificerar McClelland inte några övergångssteg bland behoven.
Betydelsen av de olika behoven på arbetet beror på den position man innehar. Behovet av prestation och behovet av makt är typiska för mellan och högre chefer.


McClelland koncept refereras också till som den Inlärda behovsteorin, den Förvärvade behovsteorin och teorin med de tre behoven.


Ursprunget till Behovsteorin. Historia

McClelland Theory of Needs (Behovsteorin) baserades på teorin om personlighet av Henry Murray (1938). Murray beskrev en omfattande modell av människors behov och motivationsprocesser.


Bedöma behoven av McClelland. Test

Thematic Apperception Test (TAT) (Tematiskt självmedvetande test) kan hjälpa en person att finna ut den typ av jobb som kommer att vara mest passande enligt personens dominerande behov. Genom att visa testpersonen en serie av tvetydiga bilder, kan han eller hon frågas om att därefter utveckla en spontan berättelse kring varje bild. De bakomliggande antagandena är att testpersonen kommer att överföra hans eller hennes egna behov in i berättelsen. Resultatet kan sedan användas för att rekommendera en speciell typ av jobb som personen väl skulle kunna passa för.


Bok: David McClelland - The Achieving Society


Särskild Intressegrupp SIG

Behovsteorin (McClelland) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Behovsteorin (McClelland). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Behovsteorin (McClelland)

 

Interlinked Needs in McClelland's Theory
Those who are said to be high achievers are more likely to be power achievers at the same time, because they always have a desire to orient people towards achieving more. Than two needs can predominat...
13
 
1 kommentarer
The Need for Peace of Mind
I think in this world the most basic need is: peace of mind... which is not achievable by money, and status. It does not seem to fit into McClelland's theory... Pls advise me, thank you....
10
 
2 kommentarer
McClelland in Education
What are the implications of the need theory by McClelland in an educational context?...
9
 
#1. The Need for Life
In my view, the first basic need is the need of life, which is not fulfilled in every country....
7
 
Needs are Relative and Subjective
Having comprehensively read this theory, and made comparison with my life experiences especially from this part of the world, I'm of the opinion that the term 'need' is relative and subjective. Take ...
6
 
Are the Needs of McClelland's Model Constant / Fixed?
McClelland Model talks about three basic needs - Achievement, Affiliation & Power. Are these scores constant or can they be changed? If so, how?...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Behovsteorin (McClelland). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 A Priority Need: The Need for Pleasure
Humans have a Need for Pleasure that is also significant as a motivator. Behind Achievement, Affiliation and Power is the desire for Pleasure (esp. from the senses) that drives the former three....
22
 
🥈 Fear is bigger motivator than need
In my opinion depending on level of satisfaction or deprivation, one mentally attaches a score to needs or fears at different levels. The scores are less for the lower needs in Maslow's hierarchy and ...
10
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Theory of Needs (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation
In their 2002 book "Driven: How Human Nature Shapes our Choices", Paul R. Lawrence and Nitin Nohria mention 4 drives und...

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Employee Motivation
An interesting way to look at employees or coachees for motivation purposes is described by Heidi Grant Halverson and E...

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs
One of possible ways to classify human (employee, consumer) needs is to break them down into: - Biogenic Needs (essenti...

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a W...
Informationskällor

Olika informationskällor om Behovsteorin (McClelland). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Achievement Motivation Theory of McClelland

Understanding Human Needs
McClelland's Achievement Motivation Theory. In-depth presentation by Pearl Panthaki. What is motivation? Why is Motiva...

Overview of Content and Process Motivation Theories

Motivation, Needs, Incentives, Goal Setting, Behavior
Overview presentation of the major content motivation theories (Hierarchy of Needs; Acquired Needs theory; Two-Factor Th...

External and Internal Motivation

Motivation
Presentation about motivation, from a psychological perspective. The presentation includes the following sections: 1. P...

Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...

Interview McClelland on the Need for Achievement / Self-Motivated Achievers

Coaching / Training / Developing High Achievers, Trainings, Workshops
A faked "interview" with David McClelland focusing on (High) Achievers and the Need for Achievement. Questions answered...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Behovsteorin (McClelland).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Behovsteorin med: ERG Teori Alderfer  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Behovshierarki av Maslow  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Spiral Dynamics Modell  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kulturdimensioner  |  Hawthorne Effekten  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Behovsteorin (McClelland)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.