Behovsteorin (McClelland)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Personlig motivation består av tre dominerande behov: behovet av prestation, makt och samhörighet. Förklaring till Behovsteorin (Theory of Needs) av David McClelland. (1961)


David McClelland BehovsteorinVad är Theory of Needs (Behovsteorin)? Beskrivning

Behovsteorikonceptet populariserades av den amerikanske beteendepsykologen David McClelland. Byggt på tidigare arbete av Henry Murray (1938), konstaterar McClelland år 1961 att motivationen hos en individ kan resultera i tre dominerande behov: behovet av Prestation/åstadkomma något, Makt och Samhörighet.

 • Behovet av Prestation /Åstadkommande (N-Pre), är i den utsträckningen som en person önskar att utföra svåra och utmananande uppgifter på en hög nivå. Några av egenskaper hos personer med hög N-Pre:

  • De önskar sig att ha framgång och behöver få positiv återkoppling ofta.

  • De söker att utvidga sig och sålunda tenderar de att undvika både låg-risk och hög-risk situationer. De undviker låg-risk situationen, därför att en lättuppnådd framgång inte är en äkta prestation. I hög-risk projekt ser presterare resultatet som en tillfällighet istället för ett resultat av deras egna ansträngningar. Jämför: Attributionsteori

  • De gillar att arbeta ensamma eller med andra högpresterare.

  • McClelland tror att dessa personer blir de bästa ledarna, även om det kan finnas en tendens till att begära för mycket av deras personal i övertygelsen om att de alla är mycket resultatdrivande.

 • Behovet av Samörighet/gemenskap (N-Samh) betyder att personer söker goda personliga relationer med andra. Några av egenskaperna hos personer med hög N-Gem:

  • De önskar att vara omtyckta och accepterade av andra och fäster stor betydelse till personlig ömsesidig påverkan.

  • De tenderar till att inordna sig till normerna i deras arbetsgrupp.

  • De strävar till att skapa och behålla relationer med högt förtroende och ömsesidig förståelse.

  • De föredrar samarbete före konkurrens.

  • Självfallet presterar de väl i kundtjänst- och kundrelationssituationer.

  • McClelland trodde att ett starkt behov av Samhörighet/gemenskap underminerar objektivitet- och beslutsfattandeförmågan hos chefer.

 • Behovet av Makt (N-Makt) är typiskt för personer som gillar att ha ansvar.

  • De kan grupperas in i två typer: personlig och institutionell makt.

   • Personer med ett stort behov av personlig makt önskar att styra och påverka andra.

   • Ett högt behov av institutionell makt betyder personer som gillar att organisera andras arbete och att uppnå organisationens mål.

  • Personer med ett stort maktbehov tycker om konkurrens och status-orienterade positioner.

  • Då dessa personer dras till ledarskapsroller, så har de kanske inte de erforderliga flexibilitets och personorienterade färdigheterna.

  • Chefer med ett stort behov av institutionell makt tenderar att vara mer effektiva än de med ett stort behov av personlig makt.

Allmänt så finns alla tre behoven närvarande hos varje individ. De är formade och förvärvade över tiden genom individens kulturella bakgrund och hans livserfarenhet. Träning kan användas till att anpassa en behovsprofil. Dock är en av behoven den dominerande också beroende av personligheten. I motsats till Maslow specificerar McClelland inte några övergångssteg bland behoven.
Betydelsen av de olika behoven på arbetet beror på den position man innehar. Behovet av prestation och behovet av makt är typiska för mellan och högre chefer.


McClelland koncept refereras också till som den Inlärda behovsteorin, den Förvärvade behovsteorin och teorin med de tre behoven.


Ursprunget till Behovsteorin. Historia

McClelland Theory of Needs (Behovsteorin) baserades på teorin om personlighet av Henry Murray (1938). Murray beskrev en omfattande modell av människors behov och motivationsprocesser.


Bedöma behoven av McClelland. Test

Thematic Apperception Test (TAT) (Tematiskt självmedvetande test) kan hjälpa en person att finna ut den typ av jobb som kommer att vara mest passande enligt personens dominerande behov. Genom att visa testpersonen en serie av tvetydiga bilder, kan han eller hon frågas om att därefter utveckla en spontan berättelse kring varje bild. De bakomliggande antagandena är att testpersonen kommer att överföra hans eller hennes egna behov in i berättelsen. Resultatet kan sedan användas för att rekommendera en speciell typ av jobb som personen väl skulle kunna passa för.


Bok: David McClelland - The Achieving Society-


Särskild Intressegrupp SIG - Behovsteorin (McClelland)


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum - Behovsteorin (McClelland)  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  A Priority Need: The Need for Pleasure
Humans have a Need for Pleasure that is also significant as ...
 
 
 
 
  Interlinked Needs in McClelland's Theory (1 reaktioner)
Those who are said to be high achievers are more likely to b...
 
 
 
 
  The Need for Peace of Mind (2 reaktioner)
I think in this world the most basic need is: peace of mind....
 
 
 
 
  Fear is bigger motivator than need (3 reaktioner)
In my opinion depending on level of satisfaction or deprivat...
 
 
 
 
  McClelland in Education
What are the implications of the need theory by McClelland i...
 
 
 
 
  #1. The Need for Life
In my view, the first basic need is the need of life, which ...
 
 
 
 
  Needs are Relative and Subjective
Having comprehensively read this theory, and made comparison...
 
 
 
 
  Are the Needs of McClelland's Model Constant / Fixed?
McClelland Model talks about three basic needs - Achievement...
 
 
 
 

Best Practices - Behovsteorin (McClelland)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Theory of Needs

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation...
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Employee Motivation...
 
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs...
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance...
 
 

Resurser - Behovsteorin (McClelland)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Mänskliga Behovsteorin


     
 

Nyheter om Mänsklig Motivation


     
 

Videor om Mänskliga Behovsteorin


     
 

Videor om Mänsklig Motivation


     
 

Presentationer om Mänskliga Behovsteorin


     
 

Presentationer om Mänsklig Motivation


     
 

Mer om Mänskliga Behovsteorin


     
 

Mer om Mänsklig Motivation


     

Jämför Behovsteorin med: ERG Teori Alderfer  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Behovshierarki av Maslow  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Spiral Dynamics Modell  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kulturdimensioner  |  Hawthorne Effekten  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.