Behovsteorin (McClelland)

Kunskapscenter

   

Personlig motivation består av tre dominerande behov: behovet av prestation, makt och samhörighet. Förklaring till Behovsteorin (Theory of Needs) av David McClelland. (1961)

Innehåll

Premium

David McClelland BehovsteorinVad är Theory of Needs (Behovsteorin)? Beskrivning

Behovsteorikonceptet populariserades av den amerikanske beteendepsykologen David McClelland. Byggt på tidigare arbete av Henry Murray (1938), konstaterar McClelland år 1961 att motivationen hos en individ kan resultera i tre dominerande behov: behovet av Prestation/åstadkomma något, Makt och Samhörighet.

 • Behovet av Prestation /Åstadkommande (N-Pre), är i den utsträckningen som en person önskar att utföra svåra och utmananande uppgifter på en hög nivå. Några av egenskaper hos personer med hög N-Pre:

  • De önskar sig att ha framgång och behöver få positiv återkoppling ofta.

  • De söker att utvidga sig och sålunda tenderar de att undvika både låg-risk och hög-risk situationer. De undviker låg-risk situationen, därför att en lättuppnådd framgång inte är en äkta prestation. I hög-risk projekt ser presterare resultatet som en tillfällighet istället för ett resultat av deras egna ansträngningar. Jämför: Attributionsteori

  • De gillar att arbeta ensamma eller med andra högpresterare.

  • McClelland tror att dessa personer blir de bästa ledarna, även om det kan finnas en tendens till att begära för mycket av deras personal i övertygelsen om att de alla är mycket resultatdrivande.

 • Behovet av Samörighet/gemenskap (N-Samh) betyder att personer söker goda personliga relationer med andra. Några av egenskaperna hos personer med hög N-Gem:

  • De önskar att vara omtyckta och accepterade av andra och fäster stor betydelse till personlig ömsesidig påverkan.

  • De tenderar till att inordna sig till normerna i deras arbetsgrupp.

  • De strävar till att skapa och behålla relationer med högt förtroende och ömsesidig förståelse.

  • De föredrar samarbete före konkurrens.

  • Självfallet presterar de väl i kundtjänst- och kundrelationssituationer.

  • McClelland trodde att ett starkt behov av Samhörighet/gemenskap underminerar objektivitet- och beslutsfattandeförmågan hos chefer.

 • Behovet av Makt (N-Makt) är typiskt för personer som gillar att ha ansvar.

  • De kan grupperas in i två typer: personlig och institutionell makt.

   • Personer med ett stort behov av personlig makt önskar att styra och påverka andra.

   • Ett högt behov av institutionell makt betyder personer som gillar att organisera andras arbete och att uppnå organisationens mål.

  • Personer med ett stort maktbehov tycker om konkurrens och status-orienterade positioner.

  • Då dessa personer dras till ledarskapsroller, så har de kanske inte de erforderliga flexibilitets och personorienterade färdigheterna.

  • Chefer med ett stort behov av institutionell makt tenderar att vara mer effektiva än de med ett stort behov av personlig makt.

Allmänt så finns alla tre behoven närvarande hos varje individ. De är formade och förvärvade över tiden genom individens kulturella bakgrund och hans livserfarenhet. Träning kan användas till att anpassa en behovsprofil. Dock är en av behoven den dominerande också beroende av personligheten. I motsats till Maslow specificerar McClelland inte några övergångssteg bland behoven.
Betydelsen av de olika behoven på arbetet beror på den position man innehar. Behovet av prestation och behovet av makt är typiska för mellan och högre chefer.


McClelland koncept refereras också till som den Inlärda behovsteorin, den Förvärvade behovsteorin och teorin med de tre behoven.


Ursprunget till Behovsteorin. Historia

McClelland Theory of Needs (Behovsteorin) baserades på teorin om personlighet av Henry Murray (1938). Murray beskrev en omfattande modell av människors behov och motivationsprocesser.


Bedöma behoven av McClelland. Test

Thematic Apperception Test (TAT) (Tematiskt självmedvetande test) kan hjälpa en person att finna ut den typ av jobb som kommer att vara mest passande enligt personens dominerande behov. Genom att visa testpersonen en serie av tvetydiga bilder, kan han eller hon frågas om att därefter utveckla en spontan berättelse kring varje bild. De bakomliggande antagandena är att testpersonen kommer att överföra hans eller hennes egna behov in i berättelsen. Resultatet kan sedan användas för att rekommendera en speciell typ av jobb som personen väl skulle kunna passa för.


Bok: David McClelland - The Achieving Society-


Behovsteorin (McClelland) Forumet
  Are the Needs of McClelland's Model Constant / Fixed?
McClelland Model talks about three basic needs - A...
     
 
  Needs are Relative and Subjective
Having comprehensively read this theory, and made ...
     
 
  The Need for Peace of Mind
I think in this world the most basic need is: peac...
     
 
  #1. The Need for Life
In my view, the first basic need is the need of li...
     
 
  Interlinked Needs in McClelland's Theory
Those who are said to be high achievers are more l...
     
 
  Fear is bigger motivator than need
In my opinion depending on level of satisfaction o...
     
 
  McClelland in Education
What are the implications of the need theory by Mc...
     
 
  A Priority Need: The Need for Pleasure
Humans have a Need for Pleasure that is also signi...
     
 

Behovsteorin (McClelland) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Behovsteorin (McClelland) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Behovsteorin (McClelland) Premium

Expert Tips (ENG) - Theory of Needs Premium
 

Drivers and Levers of EmployeesBli Medlem

In their 2002 book "Driven: How Human Nature Shape...
Usage (application): Improving Employee Motivation
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused EmployeesBli Medlem

An interesting way to look at employees or coachee...
Usage (application): Employee Motivation
 
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)Bli Medlem

One of possible ways to classify human (employee, ...
Usage (application): Motivation, Marketing, Human Needs
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job PerformanceBli Medlem

FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing ...
Usage (application): Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
 
 

Resurser - Behovsteorin (McClelland) Premium
 

Nyheter om Mänskliga BehovsteorinBli Medlem


     
 

Nyheter om Mänsklig MotivationBli Medlem


     
 

Videor om Mänskliga BehovsteorinBli Medlem


     
 

Videor om Mänsklig MotivationBli Medlem


     
 

Presentationer om Mänskliga BehovsteorinBli Medlem


     
 

Presentationer om Mänsklig MotivationBli Medlem


     
 

Mer om Mänskliga BehovsteorinBli Medlem


     
 

Mer om Mänsklig MotivationBli Medlem


     

Jämför Behovsteorin med: ERG Teori Alderfer  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Behovshierarki av Maslow  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Spiral Dynamics Modell  |  Förväntansteori  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kulturdimensioner  |  Hawthorne Effekten  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.