Kunskapsområden PMBOK (Projektledningsprocessen PMBOK)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Beskrivning om kunskapen kring projektledningsprofessionen av Project Management Institute (PMI). Förklaring av PMBOK. (1987, 1996, 2000, 2004).

Bidraget kommer från: Jean-Michel DE Jaeger


Vad är PMBOK? Beskrivning

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (®) är en internationellt erkänd standard från (IEEE, ANSI) som handlar om användningen av kunskap, förmågor, verktyg och tekniker för att möta upp mot projektkraven. PMBOK guiden definierar en projektlivscykel, 5 processgrupper och 9 kunskapsområden inom projektledningsprofessionen.

Ett projektteam verkar i 9 kunskapsområden genom ett antal grundläggande processer som sammanfattas nedan:

 1. Integration. Utveckla projektbeställningen, omfattningsbeskrivning och plan. Dirigera, Leda, Övervaka och Kontrollera projektförändring.

 2. Omfattning. Planering, Definition, nedbrutet arbetsskapandestruktur (work break-down structure), Verifikation och Kontroll.

 3. Tid. Definition, Sekvensering, Resurs- och tidsåtgångsberäkning, Schemautveckling och Schemakontroll.

 4. Kostnad. Resursplanering, Kostnadsberäkning, Budgetering och Kontroll.

 5. Kvalitet. Kvalitetsplanering, Kvalitetsförsäkring och Kvalitetskontroll.

 6. HRM och Personalfrågor. HR Planering, Anställa, Utvecklandet och ledningen av projektlaget.

 7. Kommunikationer. Kommunikationsplaner, Informationsdistribution, Resultatrapportering, Hantering av nyckelpersoner/intressenter.

 8. Risker. Riskplanering och identifiering, Riskanalys (Kvalitativ och kvantitativ), Riskresponshantering (handling), Riskövervakning och Kontroll.

 9. Anskaffning. Förvärv och det avtalsplan, säljansvar och val, avtalsadministration och avtalsstängning.

För varje processaktivitet, eller tillämpning, så görs en beskrivning av insatser, verktyg och teknik och resultat (leverabler).
 

Ursprunget till PMBOK. Historia

Project Management Institute (PMI) grundades år 1969, initialt för att identifiera gemensamma lednings tlllämpningar i projekt emellan industrier.

 • Den första upplagan av PMBOK publicerades år 1987. Det var resultatet ifrån workshops som initierades under det tidiga 80-talet avPMI. Parallellt utvecklades en kodifieringsetik. Och anvisningar för ackreditering av utbildningscentrum och certifiering av individer.
 • Senare kom en andra version av PMBOK som publicerades (1996 och 2000), baserat på kommentarer som mottogs från medlemmarna. PMBOK erkändes som en standard av American National Standards Institute (ANSI) år 1998, och senare av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 • Den tredje versionen av PMBOK Guide (tm) publicerades år 2004, med större förbättringar i dokumentstrukturen , tillägg till processer, termer, programområden och portföljen.

Användningen av PMBOK. Användningsområden

Alla typer av projekt, program och portföljhantering. Användningsområden inkluderar:

 • Ledningsprogram (generellt)
 • (Funktions) avdelnings- projekt,
 • (Tekniska) ingenjörsprojekt,
 • Industrispecifika processer
 • Produktutveckling (Marknadsföring)
 • (Offentliga) myndighets- program,
 • Utvecklingsprogram (Internationella organisationer)

Stegen i PMBOK. Process

Ett projekt är fulländat genom integrationen av projektledningsprocessen. PMBOK använder en variant till Demings Cykel PDSA Plan Do Act Study (Demings Cykel) för ständig förbättring med 5 - stegs livscykel:

 1. Initiering. Huvudsakliga element: Processer för PMI PMBOK
  • Auktorisera projekt
  • Överenskomma med organisationen för ett projekt eller fas
  • Sätta upp den totala riktningen
  • Definiera projektets målsättningar på högsta nivå
  • Säkra nödvändiga godkännanden och resurser
  • Validera inriktning/överenstämmelse med övergripande affärsmålsättningar
  • Utse projektledare
  • Integrationsledning
 2. Planera. Huvudsakliga element:
  • Definiera projektomfattning
  • Förfina projektmålsättningar
  • Definiera all krävda leverabler
  • Skapa ramverk för projektschema
  • Erbjuda forum för informationsdelning för lagmedlemmarna och nyckelpersoner
  • Definiera alla krävda aktiviteter
  • Sekvensera alla aktiviteter
  • Identifiera krävda färdigheter/kunskaper och resurser
  • Beräkna arbetsinsatser
  • Riskanalys och undvikanden
  • Definiera och beräkna alla erforderliga kostnader
  • Erhåll projektfinansieringsgodkännande
  • Kommunikationsplan
 3. Utförande. Huvudsakliga element:
  • Koordinera resurserna, lagutveckling
  • Kvalitetsförsäkring
  • Välj och kontakta underleverantörer
  • Distribuera information
  • Arbeta enligt planen
 4. Övervaka och kontrollera. Huvudsakliga element:
  • Leda teamet, nyckelpersoner/intressenter, underleverantörer
  • Mäta framsteg och övervaka prestationen (övergripande, omfattning, schema, kostnader, kvalitet)
  • Utför korrigerande handlingar om det behövs. Problemhantering och eskalering
  • Förändringsfrågehantering
  • Riskhantering (tekniskt, kvalitet, resultat, projektledning, organisation, externt)
  • Resultatrapporter. Kommunikation
 5. Stänga sig. Huvudsakliga element:
  • Slutför aktiviteter
  • Administrativt slut ut (samla, fördela, arkivera information för att formalisera projektavslutningen, acceptans/signa av, utvärdering, medlemsutvärderingar , bästa lärdomarna),
  • Avtalsslut (avslutning av projektavtalet inklusive upplösning av öppna objekt och sista formella acceptanser),

Projektledare är ansvariga för att projektmålsättningarna ska leverera slutprodukten som har definierats, inom begränsingarna på projektomfattning, tid, kostnad och krävd kvalitet.
 

Styrkor med PMBOK. Fördelar

 • PMBOK guide är ett ramverk och en de facto standard.
 • Den är processorienterad.
 • Den fastställer den kunskap som behövs för att styra ett projektslivscykel, program och portfölj genom deras respektive processer.
 • Den definierar för varje process nödvändig indata, verktyg, tekniker och resultat (leverabler).
 • Den definierar en kunskapsbas som alla industrier kan bygga vidare på dess specifika bästa tillämpning för dess användningsområde.

Begränsningar med PMBOK. Nackdelar

 • Komplext för små projekt.
 • Måste att anpassas till industrin och för användningsområdet, att beräkna storlek och omfattning, tid och budget- och kvalitetsbegränsningar.

Antaganden med PMBOK. Villkor

 • Projektledning behöver en standard som är tillämpbar på alla typer av projektomfattning, industri och kultur.

Bok: PMI - PMBOK Guide (Tredje upplagan 2004) -


Särskild Intressegrupp SIG - Projektledningsprocessen (PMBOK)


Särskild Intressegrupp SIG (33 medlemmar)


Forum - Projektledningsprocessen (PMBOK)  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  I am a project, my life is a program (4 reaktioner)
I am a project, my life is a program and this world is a por...
 
 
 
 
  Task Reminder Tool / Task Reminder Software (8 reaktioner)
Task reminders - I am looking for some tool wherein I can
 
 
 
 
  Why Projects are Risky? (1 reaktioner)
There are some factors which are found in all or most projec...
 
 
 
 
  Is the 2013 Version of PMBOK V5 a Real Improvement? (3 reaktioner)
Do you think the PMBOK V5 new version launched 01/2013 is a ...
 
 
 
 
  Looking for Internet Collaboration Project Software (5 reaktioner)
I'm looking for a collaboration software (preferably open / ...
 
 
 
 
  When Used for Software Development
This is an extension of Deming's work. Deming's is definitel...
 
 
 
 
  Why use Project Management Software? (3 reaktioner)
Why is support software required in project management proce...
 
 
 
 
  9 Knowledge Areas in PMBOK (6 reaktioner)
With reference to the nine knowledge areas, how may a projec...
 
 
 
 
  PMO in Human Resources (1 reaktioner)
How can I apply the PMO to a recruiting process in the human...
 
 
 
 
  What is Project Lifecycle? (2 reaktioner)
What is exactly is meant with Project Lifecycle in the manag...
 
 
 
 
  Life Cycle Costing Analysis
What is life cycle costing analysis all about and what are t...
 
 
 
 
  The 3 Processes to Manage the Quality of Projects
Schwalbe seems to follow the definition of when he describe...
 
 
 
 
  Presenting Lessons Learnt (2 reaktioner)
I am looking for a good way of presenting "lessons learnt" t...
 
 
 
 
  PMBOK Edition 6: What's New? (2 reaktioner)
Edition 6 of the PMBOK from PMI was launched on September 20...
 
 
 
 
  Project Management Knowledge Standard(s)
Being completely new to project management and seeing all so...
 
 
 
 
  The Meaning of 'Scope' in Project Management
Because the word 'scope' is a verb, a noun, a process and a ...
 
 
 
 
  Managing Organization Culture (1 reaktioner)
Most managers have experiences with positive and negative ef...
 
 
 
 

Best Practices - Projektledningsprocessen (PMBOK)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Who Initiates and Plans a Project? (7 reaktioner)
It's very interesting to read about PMI processes, but I am ...
 
 
 
 
  PMBOK <> PMBOK Guide (4 reaktioner)
The 'PMBOK' refers to all published knowledge, where ...
 
 
 
 
  Project Budgeting Best Practices (3 reaktioner)
I love to know please how budgeting can contribute to the su...
 
 
 
 
  What are the Common Reasons Why IT Projects Fail? (12 reaktioner)
In my view, the common reasons for failure of IT projects ar...
 
 
 
 
  Shortfall in the PMBOK Framework (8 reaktioner)
I believe there is a major shortfall in this framework - the...
 
 
 
 
  Why Project Risk Management? (4 reaktioner)
How do risk management processes contribute to project succe...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - PMBOK

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Project Portfolio Management

Benefits...
 
 
 

Risk Mitigation Framework

Project Risk Minimization...
 
 
 

Ownership of Project Risks

Identify Line Managers as Risk Owners!...
 
 

Resurser - Projektledningsprocessen (PMBOK)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Pmbok Pmi


     
 

Nyheter om Projektledningsmetodik


     
 

Videor om Pmbok Pmi


     
 

Videor om Projektledningsmetodik


     
 

Presentationer om Pmbok Pmi


     
 

Presentationer om Projektledningsmetodik


     
 

Mer om Pmbok Pmi


     
 

Mer om Projektledningsmetodik


     

Jämför med PMBOK: OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Belbin Teamroller


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 14-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.