PMBOK (PMI)

Kenniscentrum

   

De beschrijving van de kennis van de projectmanagementprofessie door het Project Management Institute (PMI). Verklaring van PMBOK. (1987, 1996, 2000, 2004).

Bijgedragen door: Jean-Michel DE JAEGER

Inhoud

Premium

Wat is PMBOK? Beschrijving

De Project Management Body of Knowledge (Projectmanagement Kennisverzameling) (PMBOK) (®) is een internationaal erkende norm (IEEE, ANSI), die de toepassing van kennis, vaardigheden, hulpmiddelen, en technieken behandelt om projectvereisten te realiseren. De PMBOK Gids bepaalt een Projectlevenscyclus, 5 Procesgroepen en 9 Kennisgebieden van de projectmanagementprofessie.

Een projectteam opereert in 9 kennisgebieden door middel van een aantal basisprocessen zoals hieronder samengevat:

 1. Integratie. Ontwikkel het Project Contract, Scope Statement en Plan. Leid, manage, controleer en beheers veranderingen in het project.

 2. Werkingsgebied. Planning, Definitie, Work Break-down Structure (WBS) Creatie, Verificatie en Controle.

 3. Tijd. Definitie, Volgordebepaling, Middelen en Duur Progonose, Planningsontwikkeling en Planningscontrole.

 4. Kosten. Middelenplanning, Kosteninschatting, Budgettering en Controle.

 5. Kwaliteit. Kwaliteitsplanning, Kwaliteitsbewaking en Kwaliteitsbeheersing.

 6. Human Resources. HRM Planning, Aannemen, Ontwikkelen en Managen van het Projectteam.

 7. Communicaties. Communicatieplanning, Informatiedistributie, Prestatierapportage, Stakeholdermanagement.

 8. Risico's. (Risicoplanning en -Identificatie, Risicoanalyse (Kwalitatief en Kwantitatief), Reactie op Risico's (Actie) en Risicomonitoring en -controle.

 9. Inkoop. Aankoop- en Inhuurplan, Reacties van Verkopers en Selectie, Contractadminsitratie en Contractafsluiting.

Voor elk proces, activiteit of praktijk wordt een beschrijving van input, hulpmiddelen en techniek, en output (deliverables) gemaakt.
 

Oorsprong van PMBOK. Geschiedenis

Het Project Management Institute (PMI) werd opgericht in 1969, aanvankelijk om gemeenschappelijke managementervaringen in projecten te identificeren tussen diverse industrieën.

 • De eerste uitgave van PMBOK werd gepubliceerd in 1987. Het was het resultaat van workshops die in de vroege jaren '80 door PMI werden gehouden. Tegelijkertijd werd een Ethische gedragscode ontwikkeld. En richtlijnen voor de erkenning van opleidingscentra en voor de certificatie van individuen.
 • Later werd een tweede versie van PMBOK gepubliceerd (1996 en 2000), gebaseerd op commentaren die van de leden werden ontvangen. PMBOK werd erkend als een standaard door het American National Standards Institute (ANSI) in 1998, en later door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 • De derde versie van de PMBOK Gids (tm) werd gepubliceerd in 2004, met belangrijke verbeteringen in de structuur van het document, toevoegingen aan de processen, termen en domeinen van programma en portefeuille.

Gebruik van PMBOK. Toepassingen

Allerlei projecten, programma's en portfolio management. De toepassingsgebieden omvatten:

 • (Algemene) managementprogramma's
 • Departementale (Functionele) projecten
 • Technische projecten
 • Industriespecifieke processen
 • Productontwikkeling (Marketing)
 • (Openbare) overheidsprogramma's
 • Ontwikkelingsprogramma's (Internationale organisaties)

Stappen in PMBOK. Proces

Een project wordt gerealiseerd door middel van de integratie van de projectmanagementprocessen. PMBOK gebruikt een variatie van de Deming Cycle (Kwaliteitscirkel van Deming) voor ononderbroken verbetering met een levenscyclus met 5 fasen:

 1. In werking stelling. Hoofdelementen: De Processen van PMI PMBOK
  • Autoriseer het project
  • Committeer de organisatie aan een project of aan een fase
  • Bepaal het hoofddoel
  • Bepaal de projectdoelstellingen op topniveau
  • Regel de noodzakelijke goedkeuringen en middelen
  • Bevestig afstemming met de algemene bedrijfsdoelstellingen
  • Stel een projectmanager aan
  • Integratiemanagement
 2. Planning. Hoofdelementen:
  • Bepaal de projectscope
  • Leidt hieruit de projectdoelstellingen af
  • Bepaal alle vereiste deliverables
  • Creëer een raamwerk voor projectplanning
  • Bied een forum voor informatie-uitwisseling voor de teamleden en de stakeholders
  • Bepaal alle noodzakelijke activiteiten
  • Zet alle activiteiten in volgorde
  • Identificeer de vereiste vaardigheden en middelen
  • Schat de werkinspanning in
  • Risicoanalyse en vermijding
  • Bepaal en schat alle benodigde kosten
  • Verkrijg goedkeuring van de projectfinanciering
  • Communicatieplan
 3. Uitvoering. Hoofdelementen:
  • Coördineer de middelen, teamontwikkeling
  • Kwaliteitsbewaking
  • Selecteer en benader de onderaannemers
  • Distribueer de informatie
  • Voer het plan uit
 4. Controleren en Beheersen. Hoofdelementen:
  • Manage het team, de stakeholders, en de onderaannemers
  • Het meten van de vooruitgang en het controleren van de prestatie (globaal, werkingsgebied, planning, kosten, kwaliteit)
  • Neem correctieve acties waar en wanneer nodig. Probleemoplossing en escalatie
  • Het managen van change requests (wijzigingsverzoeken)
  • Risk Management (Risicomanagement) (technisch, kwaliteit, prestatie, projectmanagement, organisatorisch, extern)
  • Prestatierapportage. Berichten
 5. Afsluiting. Hoofdelementen:
  • Beëindig de activiteiten
  • Administratieve afsluiting (verzamel, distribueer, archiveer de informatie om de projectvoltooiing te formaliseren, goedkeuring/ondertekening, evaluatie, beoordelingen van de leden, learned lessons)
  • Contract afsluiting (voltooiing van het projectcontract met inbegrip van de oplossing van openstaande issues en definitieve formele goedkeuring)

De projectmanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de projectdoelstellingen om het eindproduct te leveren dat is gedefinieerd, binnen de beperkingen van het projectwerkingsgebied, tijd, kosten en vereiste kwaliteit.
 

Sterke punten van PMBOK. Voordelen

 • De PMBOK Gids is een raamwerk en een de facto standaard.
 • Het is process-georiënteerd.
 • Het somt de kennis op die nodig is om de levenscyclus te managen van om het even welk Project, Programma en Portefeuille door middel van hun processen.
 • Het bepaalt voor elk proces de noodzakelijke input, hulpmiddelen, technieken en output (deliverables).
 • Het bepaalt een verzameling kennis, waarop om het even welke industrie specifieke best practices kan bouwen voor zijn toepassingsgebied.

Beperkingen van PMBOK. Nadelen

 • Complex voor kleine projecten.
 • Moet worden aangepast aan het toepassingsgebied, de industrie, de projectgrootte en -werkingsgebied, de tijd en het budget en de kwaliteitsbeperkingen.

Veronderstellingen van PMBOK. Voorwaarden

 • Projectmanagement heeft een standaard nodig die toepasbaar is op om het even welk soort van projectwerkingsgebied, industrie en cultuur.

Boek: PMI - PMBOK Gids (Derde Uitgave 2004) -


PMBOK Forum
  Project, Programma en Portfolio
Ik ben een projekt, mijn leven is een programma en...
     
 
  PMBOK Edition 6: What's New?
Edition 6 of the PMBOK from PMI was launched on Se...
     
 
  The 3 Processes to Manage the Quality of Projects
Schwalbe seems to follow the definition of
     
 
  Project Management Knowledge Standard(s)
Being completely new to project management and see...
     
 
  Life Cycle Costing Analysis
What is life cycle costing analysis all about and ...
     
 
  Why Project Risk Management?
How do risk management processes contribute to pro...
     
 
  Is the 2013 Version of PMBOK V5 a Real Improvement?
Do you think the PMBOK V5 new version launched 01/...
     
 
  Why Projects are Risky?
There are some factors which are found in all or m...
     
 
  Managing Organization Culture
Most managers have experiences with positive and n...
     
 
  What are the Common Reasons Why IT Projects Fail?
In my view, the common reasons for failure of IT p...
     
 
  9 Knowledge Areas in PMBOK
With reference to the nine knowledge areas, how ma...
     
 
  Task Reminder Tool / Task Reminder Software
Task reminders - I am looking for some tool wherei...
     
 
  Presenting Lessons Learnt
I am looking for a good way of presenting "lessons...
     
 
  Looking for Internet Collaboration Project Software
I'm looking for a collaboration software (preferab...
     
 
  The Meaning of 'Scope' in Project Management
Because the word 'scope' is a verb, a noun, a proc...
     
 
  PMBOK <> PMBOK Guide
The 'PMBOK' refers to all published knowled...
     
 
  PMO in Human Resources
How can I apply the PMO to a recruiting process in...
     
 
  Why use Project Management Software?
Why is support software required in project manage...
     
 
  What is Project Lifecycle?
What is exactly is meant with Project Lifecycle in...
     
 

PMBOK Special Interest Group


Special Interest Group

PMBOK Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - PMBOK Premium
  Who Initiates and Plans a Project?
It's very interesting to read about PMI processes,...
     
 

Expert Tips (ENG) - PMBOK Premium
 

Project Portfolio Management

In a paper titled "Project Portfolio Management in...
Usage (application): Benefits
 
 
 

Risk Mitigation Framework

Risk mitigation techniques provide organizations w...
Usage (application): Project Risk Minimization
 
 
 

Ownership of Project Risks

When designing a project, dealing with risk manage...
Usage (application): Identify Line Managers as Risk Owners!
 
 

Hulpbronnen - PMBOK Premium
 

Nieuws over Pmbok Pmi


     
 

Nieuws over Pmbok Project


     
 

Video's over Pmbok Pmi


     
 

Video's over Pmbok Project


     
 

Presentaties over Pmbok Pmi


     
 

Presentaties over Pmbok Project


     
 

Meer over Pmbok Pmi


     
 

Meer over Pmbok Project


     

Vergelijk met PMBOK: OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  De Competentie Baseline van IPMA  |  Teammanagementprofiel  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  Belbin Teamrollen


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hierOver 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 22-9-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.