PMBOK (PMI)

Kenniscentrum

   

De beschrijving van de kennis van de projectmanagementprofessie door het Project Management Institute (PMI). Verklaring van PMBOK. (1987, 1996, 2000, 2004).

Bijgedragen door: Jean-Michel DE JAEGER

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Wat is PMBOK? Beschrijving

De Project Management Body of Knowledge (Projectmanagement Kennisverzameling) (PMBOK) (ģ) is een internationaal erkende norm (IEEE, ANSI), die de toepassing van kennis, vaardigheden, hulpmiddelen, en technieken behandelt om projectvereisten te realiseren. De PMBOK Gids bepaalt een Projectlevenscyclus, 5 Procesgroepen en 9 Kennisgebieden†van de projectmanagementprofessie.

Een projectteam opereert†in 9 kennisgebieden door middel van een aantal basisprocessen zoals hieronder samengevat:

 1. Integratie. Ontwikkel het Project Contract, Scope Statement en Plan. Leid, manage, controleer en beheers†veranderingen in het†project.

 2. Werkingsgebied. Planning, Definitie,†Work Break-down Structure (WBS) Creatie,†Verificatie en Controle.

 3. Tijd. Definitie, Volgordebepaling,†Middelen en†Duur Progonose,†Planningsontwikkeling en†Planningscontrole.

 4. Kosten. Middelenplanning, Kosteninschatting, Budgettering en Controle.

 5. Kwaliteit. Kwaliteitsplanning, Kwaliteitsbewaking en Kwaliteitsbeheersing.

 6. Human Resources. HRM Planning, Aannemen,†Ontwikkelen†en†Managen van het Projectteam.

 7. Communicaties. Communicatieplanning, Informatiedistributie, Prestatierapportage,†Stakeholdermanagement.

 8. Risico's. (Risicoplanning en -Identificatie, Risicoanalyse (Kwalitatief en†Kwantitatief), Reactie op Risico's (Actie) en Risicomonitoring en†-controle.

 9. Inkoop. Aankoop- en†Inhuurplan,†Reacties van Verkopers en†Selectie,†Contractadminsitratie en†Contractafsluiting.

Voor elk proces,†activiteit of†praktijk wordt een beschrijving van input,†hulpmiddelen en†techniek, en†output (deliverables) gemaakt.
 

Oorsprong van PMBOK. Geschiedenis

Het Project Management Institute (PMI) werd opgericht in 1969, aanvankelijk om gemeenschappelijke†managementervaringen in projecten te identificeren tussen diverse industrieŽn.

 • De eerste uitgave van PMBOK werd gepubliceerd in 1987. Het was het resultaat van workshops die in de vroege jaren '80 door PMI werden gehouden. Tegelijkertijd werd een Ethische gedragscode ontwikkeld. En richtlijnen voor de erkenning van opleidingscentra en voor de certificatie van individuen.
 • Later werd een tweede versie van PMBOK gepubliceerd (1996 en 2000), gebaseerd op commentaren die van de leden werden ontvangen. PMBOK werd erkend als een standaard door het American National Standards Institute (ANSI) in 1998, en later door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 • De derde versie van de PMBOK Gids (tm) werd gepubliceerd in 2004, met belangrijke verbeteringen in de structuur van het document, toevoegingen aan de processen, termen†en domeinen van programma en portefeuille.

Gebruik van PMBOK. Toepassingen

Allerlei projecten, programma's en portfolio management. De toepassingsgebieden omvatten:

 • (Algemene) managementprogramma's
 • Departementale (Functionele) projecten
 • Technische projecten
 • Industriespecifieke processen
 • Productontwikkeling (Marketing)
 • (Openbare) overheidsprogramma's
 • Ontwikkelingsprogramma's (Internationale organisaties)

Stappen in PMBOK. Proces

Een project wordt gerealiseerd door middel van†de integratie van de projectmanagementprocessen. PMBOK gebruikt een variatie van de Deming Cycle (Kwaliteitscirkel van Deming) voor ononderbroken verbetering met een†levenscyclus met 5 fasen:

 1. In werking stelling. Hoofdelementen: De Processen van PMI PMBOK
  • Autoriseer het project
  • Committeer de organisatie aan een project of aan een fase
  • Bepaal het†hoofddoel
  • Bepaal de†projectdoelstellingen op topniveau
  • Regel de noodzakelijke goedkeuringen en middelen
  • Bevestig afstemming met de algemene bedrijfsdoelstellingen
  • Stel een projectmanager aan
  • Integratiemanagement
 2. Planning. Hoofdelementen:
  • Bepaal de projectscope
  • Leidt hieruit de projectdoelstellingen af
  • Bepaal alle vereiste deliverables
  • CreŽer een raamwerk voor projectplanning
  • Bied een forum voor informatie-uitwisseling voor de teamleden en de stakeholders
  • Bepaal alle noodzakelijke activiteiten
  • Zet alle activiteiten in volgorde
  • Identificeer de vereiste vaardigheden en middelen
  • Schat de werkinspanning in
  • Risicoanalyse en vermijding
  • Bepaal en schat alle benodigde kosten
  • Verkrijg goedkeuring van de projectfinanciering
  • Communicatieplan
 3. Uitvoering. Hoofdelementen:
  • CoŲrdineer de middelen, teamontwikkeling
  • Kwaliteitsbewaking
  • Selecteer en benader de onderaannemers
  • Distribueer de informatie
  • Voer het†plan uit
 4. Controleren en Beheersen. Hoofdelementen:
  • Manage†het†team, de stakeholders, en de onderaannemers
  • Het meten van†de vooruitgang en het controleren van de prestatie (globaal, werkingsgebied, planning, kosten, kwaliteit)
  • Neem correctieve acties waar en wanneer nodig. Probleemoplossing en escalatie
  • Het managen van change requests (wijzigingsverzoeken)
  • Risk Management (Risicomanagement) (technisch, kwaliteit, prestatie,†projectmanagement, organisatorisch, extern)
  • Prestatierapportage. Berichten
 5. Afsluiting. Hoofdelementen:
  • BeŽindig de activiteiten
  • Administratieve afsluiting (verzamel, distribueer, archiveer de informatie om de projectvoltooiing te formaliseren, goedkeuring/ondertekening, evaluatie, beoordelingen van de leden, learned lessons)
  • Contract afsluiting†(voltooiing van het projectcontract met inbegrip van de oplossing van openstaande†issues en definitieve formele goedkeuring)

De projectmanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de projectdoelstellingen om het eindproduct te leveren dat is gedefinieerd, binnen de beperkingen van het projectwerkingsgebied, tijd, kosten en vereiste kwaliteit.
 

Sterke punten van PMBOK. Voordelen

 • De PMBOK Gids is een raamwerk en een de facto standaard.
 • Het is process-georiŽnteerd.
 • Het somt de†kennis op die nodig is om de levenscyclus te managen van om het even welk Project, Programma en Portefeuille door middel van hun processen.
 • Het bepaalt voor elk proces de noodzakelijke input, hulpmiddelen, technieken en output (deliverables).
 • Het bepaalt een verzameling kennis, waarop om het even welke industrie specifieke†best practices†kan bouwen voor zijn toepassingsgebied.

Beperkingen van PMBOK. Nadelen

 • Complex voor kleine projecten.
 • Moet worden aangepast aan het†toepassingsgebied, de industrie,†de projectgrootte en -werkingsgebied, de tijd en het†budget†en de kwaliteitsbeperkingen.

Veronderstellingen van PMBOK. Voorwaarden

 • Projectmanagement heeft een standaard nodig†die toepasbaar is op om het even welk soort van†projectwerkingsgebied, industrie en cultuur.

Boek: PMI - PMBOK Gids (Derde Uitgave 2004) -


PMBOK Forum
  Project, Programma en Portfolio
Ik ben een projekt, mijn leven is een programma en deze wereld is een portfolio....
     
 
  The 3 Processes to Manage the Quality of Projects
Schwalbe seems to follow the definition of PMBOK when he describes the three processes that are involved in project quality management:
 1. QUALITY PLANNING: the first process refers to the identificat...
     
 
  Project Management Knowledge Standard(s)
Being completely new to project management and seeing all sorts of different qualifications advertised for what are various approaches based on different commercial areas of activity, I am wondering if there is a common spine to all of this, if there...
     
 
  Life Cycle Costing Analysis
What is life cycle costing analysis all about and what are the advantages and disadvantages of the Life Cycle Costing approach?
Given a situation like network upgrading and the project team chooses to use this approach, what will be the benefits...
     
 
  Why Project Risk Management?
How do risk management processes contribute to project success? I am studying project management and would like to find out how risk management processes contribute to project success. Thanks for your ideas....
     
 
  Is the 2013 Version of PMBOK V5 a Real Improvement?
Do you think the PMBOK V5 new version launched 01/2013 is a major improvement:
- adding "Stakeholders Management" as a new knowledge area, and
- adding a Plan process where it was missing....
     
 
  Why Projects are Risky?
There are some factors which are found in all or most projects, and which make them inherently risky. These risk factors of projects include:
1. Uniqueness
2. Complexity
3. Assumptions and constraints
4. Objectives
5. People ...
     
 
  Managing Organization Culture
Most managers have experiences with positive and negative effects of culture on the plans and strategies of the organization. How can we manage the culture so that company objectives are met. What methodology shall be used?
1. Enhance positive c...
     
 
  What are the Common Reasons Why IT Projects Fail?
In my view, the common reasons for failure of IT projects are:
1. Lack of risk management
2. Lack of proper scheduling
3. Lack of communication
4. Lack of integration while going live
5. Lack of cost control
6. Addressi...
     
 
  9 Knowledge Areas in PMBOK
With reference to the nine knowledge areas, how may a project manager carry out project analysis?...
     
 
  Task Reminder Tool / Task Reminder Software
Task reminders - I am looking for some tool wherein I can remind all task owners in advance, based on tasks that are over due, due and task expected to complete in future date. MS Project?...
     
 
  Presenting Lessons Learnt
I am looking for a good way of presenting "lessons learnt" to the customer during the project closure meeting.
Any advise from this forum?...
     
 
  Looking for Internet Collaboration Project Software
I'm looking for a collaboration software (preferably open / free) to manage the implementation of non-technical (non-IT) projects over the internet (saas soft)
We like Basecamp but is not free and don't allow to follow tasks & has no  
   
 
  The Meaning of 'Scope' in Project Management
Because the word 'scope' is a verb, a noun, a process and a description, when specifying its elements, it confuses students unnecessarily. So lets start to use clearer language:
 • To scope = to specify constraints (verb)
 • Th...
     
 
  PMBOK <> PMBOK Guide
The 'PMBOK' refers to all published knowledge, where as the 'PMBOK guide' refers to the document published by PMI that refers to a smaller subset of the PMBOK. This is a frequent point of confusion.
The statement that it is "com...
     
 
  PMO in Human Resources
How can I apply the PMO to a recruiting process in the human resources field?
Does anybody have an implemented model? Thanks a lot!...
     
 
  Why use Project Management Software?
Why is support software required in project management processes? What types of software are most useful? Why? ....
     
 
  What is Project Lifecycle?
What is exactly is meant with Project Lifecycle in the management of projects? Do you have a good definition? Can I have your reactions please......
     
 
  When Used for Software Development
This is an extension of Deming's work. Deming's is definitely a top-down management style. Do not make changes in implementation unless the change has been vetted through change control which includes management participation.
This is compatible...
     
 

PMBOK Special Interest Group


Special Interest Group

PMBOK Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - PMBOK Premium
  Who Initiates and Plans a Project?
It's very interesting to read about PMI processes, but I am wondering whether the initiating and the planning stages are carried out by top management (before choosing a project manager) or is it the role of a project manager to initiate and plan a p...
     
 

Expert Tips (ENG) - PMBOK Premium
 

Project Portfolio Management

In a paper titled "Project Portfolio Management in Turbulent Times" by Elizabeth Daniel, John Ward and Arnoud Franken (published as part of the CIMA R...
Usage (application): Benefits
 
 
 

Risk Mitigation Framework

Risk mitigation techniques provide organizations with a formal and methodogical way to identify, analyse and minimize business or project risks. A ris...
Usage (application): Project Risk Minimization
 
 
 

Ownership of Project Risks

When designing a project, dealing with risk management issues is key to ensure a positive outcome.
The first step of an effective project risk ma...
Usage (application): Identify Line Managers as Risk Owners!
 
 

Hulpbronnen - PMBOK Premium
 

Nieuws

Pmbok Pmi
     
 

Nieuws

Pmbok Project
     
 

Video's

Pmbok Pmi
     
 

Video's

Pmbok Project
     
 

Presentaties

Pmbok Pmi
     
 

Presentaties

Pmbok Project
     
 

Meer

Pmbok Pmi
     
 

Meer

Pmbok Project
     

Vergelijk met PMBOK: OPM3  |† MSP  |† PMMM  |† De Competentie Baseline van IPMA  |† Teammanagementprofiel  |† Ontwikkelingsstadia van Teams  |† Belbin Teamrollen


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 21-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.