PMBOK (PMI)

KenniscentrumSamenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Jean-Michel DE JAEGER


Samenvatting

Wat is PMBOK? Beschrijving

De Project Management Body of Knowledge (Projectmanagement Kennisverzameling) (PMBOK) (®) is een internationaal erkende norm (IEEE, ANSI), die de toepassing van kennis, vaardigheden, hulpmiddelen, en technieken behandelt om projectvereisten te realiseren. De PMBOK Gids bepaalt een Projectlevenscyclus, 5 Procesgroepen en 9 Kennisgebieden van de projectmanagementprofessie.

Een projectteam opereert in 9 kennisgebieden door middel van een aantal basisprocessen zoals hieronder samengevat:

 1. Integratie. Ontwikkel het Project Contract, Scope Statement en Plan. Leid, manage, controleer en beheers veranderingen in het project.
 2. Werkingsgebied. Planning, Definitie, Work Break-down Structure (WBS) Creatie, Verificatie en Controle.
 3. Tijd. Definitie, Volgordebepaling, Middelen en Duur Progonose, Planningsontwikkeling en Planningscontrole.
 4. Kosten. Middelenplanning, Kosteninschatting, Budgettering en Controle.
 5. Kwaliteit. Kwaliteitsplanning, Kwaliteitsbewaking en Kwaliteitsbeheersing.
 6. Human Resources. HRM Planning, Aannemen, Ontwikkelen en Managen van het Projectteam.
 7. Communicaties. Communicatieplanning, Informatiedistributie, Prestatierapportage, Stakeholdermanagement.
 8. Risico's. (Risicoplanning en -Identificatie, Risicoanalyse (Kwalitatief en Kwantitatief), Reactie op Risico's (Actie) en Risicomonitoring en -controle.
 9. Inkoop. Aankoop- en Inhuurplan, Reacties van Verkopers en Selectie, Contractadminsitratie en Contractafsluiting.

Voor elk proces, activiteit of praktijk wordt een beschrijving van input, hulpmiddelen en techniek, en output (deliverables) gemaakt.
 

Oorsprong van PMBOK. Geschiedenis

Het Project Management Institute (PMI) werd opgericht in 1969, aanvankelijk om gemeenschappelijke managementervaringen in projecten te identificeren tussen diverse industrieën.

 • De eerste uitgave van PMBOK werd gepubliceerd in 1987. Het was het resultaat van workshops die in de vroege jaren '80 door PMI werden gehouden. Tegelijkertijd werd een Ethische gedragscode ontwikkeld. En richtlijnen voor de erkenning van opleidingscentra en voor de certificatie van individuen.
 • Later werd een tweede versie van PMBOK gepubliceerd (1996 en 2000), gebaseerd op commentaren die van de leden werden ontvangen. PMBOK werd erkend als een standaard door het American National Standards Institute (ANSI) in 1998, en later door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 • De derde versie van de PMBOK Gids (tm) werd gepubliceerd in 2004, met belangrijke verbeteringen in de structuur van het document, toevoegingen aan de processen, termen en domeinen van programma en portefeuille.

Gebruik van PMBOK. Toepassingen

Allerlei projecten, programma's en portfolio management. De toepassingsgebieden omvatten:

 • (Algemene) managementprogramma's
 • Departementale (Functionele) projecten
 • Technische projecten
 • Industriespecifieke processen
 • Productontwikkeling (Marketing)
 • (Openbare) overheidsprogramma's
 • Ontwikkelingsprogramma's (Internationale organisaties)

Stappen in PMBOK. Proces

Een project wordt gerealiseerd door middel van de integratie van de projectmanagementprocessen. PMBOK gebruikt een variatie van de Deming Cycle (Kwaliteitscirkel van Deming) voor ononderbroken verbetering met een levenscyclus met 5 fasen:

 1. In werking stelling. Hoofdelementen: De Processen van PMI PMBOK
  • Autoriseer het project
  • Committeer de organisatie aan een project of aan een fase
  • Bepaal het hoofddoel
  • Bepaal de projectdoelstellingen op topniveau
  • Regel de noodzakelijke goedkeuringen en middelen
  • Bevestig afstemming met de algemene bedrijfsdoelstellingen
  • Stel een projectmanager aan
  • Integratiemanagement
 2. Planning. Hoofdelementen:
  • Bepaal de projectscope
  • Leidt hieruit de projectdoelstellingen af
  • Bepaal alle vereiste deliverables
  • Creëer een raamwerk voor projectplanning
  • Bied een forum voor informatie-uitwisseling voor de teamleden en de stakeholders
  • Bepaal alle noodzakelijke activiteiten
  • Zet alle activiteiten in volgorde
  • Identificeer de vereiste vaardigheden en middelen
  • Schat de werkinspanning in
  • Risicoanalyse en vermijding
  • Bepaal en schat alle benodigde kosten
  • Verkrijg goedkeuring van de projectfinanciering
  • Communicatieplan
 3. Uitvoering. Hoofdelementen:
  • Coördineer de middelen, teamontwikkeling
  • Kwaliteitsbewaking
  • Selecteer en benader de onderaannemers
  • Distribueer de informatie
  • Voer het plan uit
 4. Controleren en Beheersen. Hoofdelementen:
  • Manage het team, de stakeholders, en de onderaannemers
  • Het meten van de vooruitgang en het controleren van de prestatie (globaal, werkingsgebied, planning, kosten, kwaliteit)
  • Neem correctieve acties waar en wanneer nodig. Probleemoplossing en escalatie
  • Het managen van change requests (wijzigingsverzoeken)
  • Risk Management (Risicomanagement) (technisch, kwaliteit, prestatie, projectmanagement, organisatorisch, extern)
  • Prestatierapportage. Berichten
 5. Afsluiting. Hoofdelementen:
  • Beëindig de activiteiten
  • Administratieve afsluiting (verzamel, distribueer, archiveer de informatie om de projectvoltooiing te formaliseren, goedkeuring/ondertekening, evaluatie, beoordelingen van de leden, learned lessons)
  • Contract afsluiting (voltooiing van het projectcontract met inbegrip van de oplossing van openstaande issues en definitieve formele goedkeuring)

De projectmanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de projectdoelstellingen om het eindproduct te leveren dat is gedefinieerd, binnen de beperkingen van het projectwerkingsgebied, tijd, kosten en vereiste kwaliteit.
 

Sterke punten van PMBOK. Voordelen

 • De PMBOK Gids is een raamwerk en een de facto standaard.
 • Het is process-georiënteerd.
 • Het somt de kennis op die nodig is om de levenscyclus te managen van om het even welk Project, Programma en Portefeuille door middel van hun processen.
 • Het bepaalt voor elk proces de noodzakelijke input, hulpmiddelen, technieken en output (deliverables).
 • Het bepaalt een verzameling kennis, waarop om het even welke industrie specifieke best practices kan bouwen voor zijn toepassingsgebied.

Beperkingen van PMBOK. Nadelen

 • Complex voor kleine projecten.
 • Moet worden aangepast aan het toepassingsgebied, de industrie, de projectgrootte en -werkingsgebied, de tijd en het budget en de kwaliteitsbeperkingen.

Veronderstellingen van PMBOK. Voorwaarden

 • Projectmanagement heeft een standaard nodig die toepasbaar is op om het even welk soort van projectwerkingsgebied, industrie en cultuur.

Boek: PMI - PMBOK Gids (Derde Uitgave 2004) -


Special Interest Group

Toetreden

PMBOK Special Interest Group.Special Interest Group (111 leden)

Forum

Nieuw Onderwerp

Forum over PMBOK.


🔥 NIEUW Project, Programma en Portfolio
Ik ben een projekt, mijn leven is een programma en deze wereld is een portfolio. (...)
1
 
0 reacties
Why Projects are Risky?
There are some factors which are found in all or most projects, and which make them inherently risky. These risk factors (...)
8
 
1 reacties
When Used for Software Development
This is an extension of Deming's work. Deming's is definitely a top-down management style. Do not make changes in implem (...)
7
 
0 reacties
Agile Project Budgeting
THE PROBLEM WITH TRADITIONAL PROJECT BUDGETING Traditional project budgeting uses a bottom-up approach that requires a (...)
5
 
1 reacties
PMO in Human Resources
How can I apply the PMO to a recruiting process in the human resources field? Does anybody have an implemented model? T (...)
4
 
1 reacties
What is Project Lifecycle?
What is exactly is meant with Project Lifecycle in the management of projects? Do you have a good definition? Can I have (...)
4
 
2 reacties
PMBOK Edition 6: What's New?
Edition 6 of the PMBOK from PMI was launched on September 2017. This new edition has lots of improvements based on world (...)
4
 
2 reacties
Life Cycle Costing Analysis
What is life cycle costing analysis all about and what are the advantages and disadvantages of the Life Cycle Costing ap (...)
2
 
0 reacties
The 3 Processes to Manage the Quality of Projects
Schwalbe seems to follow the definition of PMBOK when he describes the three processes that are involved in project qual (...)
2
 
0 reacties
Presenting Lessons Learnt
I am looking for a good way of presenting "lessons learnt" to the customer during the project closure meeting. Any advi (...)
2
 
2 reacties
Gold Plating in Project Management
Gold Plating in project management is the error of continuing to work on a project or task well past the point where the (...)
1
 
0 reacties
Project Management Knowledge Standard(s)
Being completely new to project management and seeing all sorts of different qualifications advertised for what are vari (...)
1
 
0 reacties
The Meaning of 'Scope' in Project Management
Because the word 'scope' is a verb, a noun, a process and a description, when specifying its elements, it confuses stude (...)
1
 
0 reacties
Managing Organization Culture
Most managers have experiences with positive and negative effects of culture on the plans and strategies of the organiza (...)
0
 
1 reacties
Best Practices

Schrijf u in

De best beoordeelde onderwerpen over PMBOK. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Who Initiates and Plans a Project?
It's very interesting to read about PMI processes, but I am wondering whether the initiating and the planning stages are (...)
14
 
7 reacties

PMBOK <> PMBOK Guide
The 'PMBOK' refers to all published knowledge, where as the 'PMBOK guide' refers to the document published by PMI that r (...)
14
 
4 reacties

I am a project, my life is a program
I am a project, my life is a program and this world is a portfolio. (...)
12
 
4 reacties

Task Reminder Tool / Task Reminder Software
Task reminders - I am looking for some tool wherein I can remind all task owners in advance, based on tasks that are ove (...)
10
 
8 reacties

Project Budgeting Best Practices
I love to know please how budgeting can contribute to the success or failure of a Project? Specific steps and attentions (...)
10
 
3 reacties

What are the Common Reasons Why IT Projects Fail?
In my view, the common reasons for failure of IT projects are: 1. Lack of risk management 2. Lack of proper scheduling (...)
9
 
12 reacties

Is the 2013 Version of PMBOK V5 a Real Improvement?
Do you think the PMBOK V5 new version launched 01/2013 is a major improvement: - adding "Stakeholders Management" as a (...)
8
 
3 reacties

Looking for Internet Collaboration Project Software
I'm looking for a collaboration software (preferably open / free) to manage the implementation of non-technical (non-IT) (...)
8
 
5 reacties

Shortfall in the PMBOK Framework
I believe there is a major shortfall in this framework - the lack of the concept of Governance, which might be an addend (...)
7
 
8 reacties

Why Project Risk Management?
How do risk management processes contribute to project success? I am studying project management and would like to find (...)
7
 
7 reacties

Why use Project Management Software?
Why is support software required in project management processes? What types of software are most useful? Why? . (...)
6
 
3 reacties

9 Knowledge Areas in PMBOK
With reference to the nine knowledge areas, how may a project manager carry out project analysis? (...)
5
 
6 reacties

Expert Tips

Schrijf u in

Geavanceerde inzichten over PMBOK (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Project Portfolio Management

Benefits
In a paper titled "Project Portfolio Management in Turbulent Times" by Elizabeth Daniel, John Ward and Arnoud Franken (p (...)

The Importance of Self-awareness for Project Managers

Professional Development, Personal Development, Project Management, Ethics, Beliefs, Values, Emotional Intelligence
Self-awareness is how an individual consciously knows and understands their own character, feelings, motives, and desire (...)

Risk Mitigation Framework

Project Risk Minimization
Risk mitigation techniques provide organizations with a formal and methodogical way to identify, analyse and minimize bu (...)

Ownership of Project Risks

Identify Line Managers as Risk Owners!
When designing a project, dealing with risk management issues is key to ensure a positive outcome. The first step of an (...)
Informatiebronnen

Schrijf u in

Diverse informatiebronnen betreffende PMBOK. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


NieuwsVideo'sPresentatiesBoekenMeer

Vergelijk met PMBOK: OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  De Competentie Baseline van IPMA  |  Teammanagementprofiel  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  Belbin Teamrollen


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Bent u geïnteresseerd in PMBOK? Meld u gratis aan

Informeer uw studenten

Kopieer dit naar uw studiematerialen:

en voeg een hyperlink toe naar:

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze HTML-code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Laatst bijgewerkt op: 27-1-2021. Alle namen ™ van hun eigenaren.