Utvecklingsskeden för ett team lag (Tuckman)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Tuckman Stegen i utvecklingen av team/lag

Vad är Stegen i utveckling av team/lag? Beskrivning

Tuckmans modell för, Stegen i utveckling av team/lag kan användas för att identifiera faktorer som är kritiska för byggandet och utvecklingen av mindre grupper.

Tuckmans Stegen i utveckling av team/lag modellen söker att förklara hur ett lag utvecklas med tiden. De fem stegen av utveckling är: Bildande, Stormande, Normerande, Utförande och Ajournerande. Det ajournerande steget tillfördes mycket senare år 1977. Enligt Tuckman är alla faser nödvändiga och ofrånkomliga - för att laget skall utvecklas, växa och kunna möta kommande utmaningar, att tackla problem, hitta lösningar, att planera arbetet och att leverera resultaten.
 

Ursprunget till Stegen i utveckling av team/lag. Historia

Bruce Wayne Tuckman (1938 -) publicerade år 1965 en kort artikel ”Developmental Sequence in Small Groups”. År 1977 han tillförde han det femte steget: Ajournering (Steget med  mindre gruppersutveckling, återreviderat). Modellen för små grupper blev inflytelserik i grupputvecklingsteorin, delvis tack vare dess rim.


Användningen av Tuckmans Stegen i utveckling av team/lag. Användningsområden

 • Bygga och utveckla lag/team.
 • Analysera beteendet hos lag/team.

Stegen i utveckling av team/lag. Process

 1. Formerande. Projektlagets introduktionsfas.
  • Projektlaget är initialt upptagna med orienteringen som primärt fulländas genom att testa sig fram. Sådant testande tjänar till att identifiera gränserna för både personliga och uppgiftsbeteenden. Samtidiga inträffandet med att testa i den personliga sfären är etableringen av beroenderelationer med ledare, andra gruppmedlemmar eller på förhand existerande standarder.
  • Lagmedlemmarna uppför sig alldeles självständigt. De kan motiveras men är vanligtvis förhållandevis oupplysta kring frågeställningen och målsättningar för laget. Några lagmedlemmar kan visa på drag av osäkerhet och ångest.
  • Projektchefen måste samla ihop laget och se till att de litar på varandra och har förmågan att utveckla ett fungerande arbetsförhållande. Dirigerande eller ”styrande” stil. Gemensam syn på konceptet kring ”Bildande, Stormande, Normerande, Utförande” kan vara till hjälp för laget.
 2. Stormande. Många olika idéer konkurrerar, ofta häftigt och överväganden görs.
  • Projektlaget når förtroende, men det finns konflikt och polarisering runt personliga frågeställningar
  • Lagmedlemmarna visar på sina egna personligheter när de konfronteras med varandras idéer och perspektiv. Frustration eller motsättningar om mål, förväntningar, roller och ansvar uttrycks öppet.
  • Projektchefen vägleder projektlaget genom denna turbulenta övergångsfas. Coachande stil. Toleransen hos varje lagmedlem och deras skillnader behöver komma att betonas.
 3. Normerande. Regler värderingar, beteendet, metoder, verktyg är etablerade.
  • Projektlagets effektivitet ökar och laget startar att utveckla en identitet.
  • Lagmedlemmarna justerar deras beteende för varandra allt eftersom de utvecklar överenskommelser att göra teamwork mer naturligare och flytande. Medvetna försök till att lösa problem och att uppnå gruppharmoni förekommer. Motivationsnivåerna är på uppåtgående.
  • Projektchefen tillåter att laget blir mycket mer självstyrande. Deltagande stil.
 4. Utförande. Den personliga strukturen blir verktyget för uppgiftsaktiviteterna. Roller blir flexibla och funktionella, och gruppenergi kanaliseras in i uppgiften.
  • Projektlaget har nu förmågan att fungera som en enhet. Den får jobbet smidigt gjort och i själva verket utan olämplig konflikt eller behov av yttre övervakning.
  • Lagmedlemmarna har en tydlig förståelse för vad som krävs av dem på uppgiftsnivå. De är nu kompetenta, självstyrande och har förmågan att behandla beslutsprocessen utan övervakning. ”Kan göra” attityden är synlig. Erbjudanden om att hjälpa varandra, förekommer.
  • Projektchefen låter laget ta de flesta nödvändiga besluten. Delegerande stil.
 5. Ajournerande. Uppgifterna avslutas, och laget splittras.
  • Projektlaget. Några författare beskriver steg 5 som ”Deformerande och sörjande” som erkänner känslan av förlust som upplevs av gruppmedlemmar.
  • Lagmedlemmarnas  motivationsnivåer kan gå ned, eftersom osäkerhet råder om framtiden börjar bli uppmärksammat.
  • Projektledare: Bra läge att introducera nya projekt för att återuppväcka det normerande steget av lagutveckling. Avbrytande stil.

Styrkor med den Stegen i utveckling av team/lag modellen. Fördelar

 • Erbjuder en bred nivå på vägledning för lagutveckling.

Begränsningar med Stegen i utveckling av team/lag ramverket. Nackdelar

 • Notera att modellen planerades för att beskriva stegen för mindre grupper.
 • I verkligheten är gruppprocesser inte så linjära, som Tuckman beskriver dem, bara snarlikt cykliska.
 • Egenskaperna i varje steg är inte fastställd i sten, och eftersom modellen har att göra med ett mänskligt beteende, så är det ibland oklart, när ett lag har rört sig från ett steg till ett annat. Det kan finnas överlappning mellan stegen.
 • Modellen tar inte i beaktagande de individuella roller som lagmedlemmarna måste komma att ta sig an. Jämför: Belbin Teamroller
 • Det finns inte någon vägledning för tidsramen för när flyttning sker från ett steg till ett annat. Detta är en subjektivt beskriven modell kontrasterande till en objektivt beskriven modell.

Utvecklingsskeden för ett team lag Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (16 medlemmar)

Forum om Utvecklingsskeden för ett team lag  

De senaste ämnena om: Utvecklingsskeden för ett team lag.


Tips on Remote Working (in Teams)
Remote working is the practice in which employees work mainly from home or while they're underway and communicate with t (...)
13
 
21 reaktioner
 
Tips on Returning to Office from Remote Work
Who has any guidelines to be followed when most of the business is going back to normal and the office work is resumed a (...)
5
 
5 reaktioner
 
Social Facilitation
Imagine that you are a newly appointed trainee at a firm, and your boss tells you to make a four-slide presentation, bas (...)
5
 
9 reaktioner
 
Best Practices om Utvecklingsskeden för ett team lag

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 How to Create Team Spirit?
Who can give further input on how you can create team spirit? Thanks (...)
29
 
10 reaktioner

 
🥈 Factors for Assembling Project Teams
Could anyone suggest some ideas around the sort of factors that both an organisation and project manager would consider (...)
17
 
1 reaktioner

 
🥉 7 Reasons Why Teams don't Work
Despite the widespread belief that working in teams makes people more creative and productive, research consistently sho (...)
12
 
7 reaktioner

 
Diverse Team Building
DIVERSE (, multidisciplinary, multicultural) TEAMS can be very creative and perform extraordinary well. At the same time (...)
10
 
8 reaktioner

 
How to Deal with a Team that is Stuck?
I am interested in understanding how to move a project team forward from what I call being "stuck" - not sure about the (...)
9
 
5 reaktioner

 
Team Management Problem: BOOT Model
I face a very unique problem in my problem related to team management. It is like this: I am project manager of an e-gov (...)
8
 
6 reaktioner

 
Team Development Stages are Unknown...
Not a lot of managers are aware of and can explain these stages. It's as if they think people should just come together (...)
7
 
0 reaktioner

 
Relationship between Team Development, Management Styles and Leadership Styles
What is the relationship between team development, management styles and leadership styles? (...)
6
 
0 reaktioner

 
Team Development Stages are Culturally Bound
We have to consider the culture of the team; the stages of team development differ from one country to another. (...)
4
 
2 reaktioner

 
Myths of Teams
Here is one of my favorite topics for discussion. Since my first real job in 1969 I have worked in various types of tea (...)
4
 
15 reaktioner

 
How to Develop an Existing, Inherited Team (Watkins)
Leading a team inherited from a predecessor is quite different from building one from scratch. Obviously, most newly app (...)
4
 
0 reaktioner

 
Validity of Tuckman's model for Team Types
Is Tuckman's model valid across various types of small teams, such as: 1. Project teams, 2. Program teams, 3. Sport t (...)
4
 
0 reaktioner

 
Dreyfus & Dreyfus Model of Skills Acquisition
According to brothers Stuart E. Dreyfus and Hubert L. Dreyfus (A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in D (...)
3
 
0 reaktioner

 
Teamwork Models and Theory
I need a critical review of various teamwork and team effectiveness models/theories including strengths and weaknesses, (...)
2
 
1 reaktioner

 
Theories of Group Development
I am writing a paper on group management (laboratory), can I get help about theory related to this subject, and if possi (...)
2
 
0 reaktioner

 
Team Building - How to Deal with Those Who Don't Want to Join
Hi, I am heading a learning center with 60 staff. As part of a transformation process, we plan to have a team building e (...)
1
 
2 reaktioner

 
What Features Set Sport Teams Apart from Organizational Teams?
During major sport events, there's so much talk about sport teams. But, are sport teams a perfect microcosm for teams i (...)
0
 
0 reaktioner

 
Experttips om Stages of Team Development (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


COG's Ladder

A similar 5 stages model (...)
   
 
 
 

Developing Bold Teams

Enforce Your Teams (...)
   
 
 
 

Mobilize the Expertise in your Team Early On

Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion (...)
   
 
 
 

How to Determine in What Stage a Team is?

Characteristics of Stages of Teams (...)
   
 
 
 

Do you really need a Team?

Before Norming (...)
   
 
 
 

The Role of Team Familiarity in Project Team Effectiveness

Team Formation, Team Building, Project Management (...)
   
 
 
 

Know Thyself

Project Managers (...)
   
 
 
 

Patience Pays Off

Project Management (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Utvecklingsskeden för ett team lag

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Tuckman Stegen i utveckling av team/lag med: Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Belbin Teamroller  |  PMBOK  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  PAEI  |  Belbin Teamroller  |  Erfarenhetslärande  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Johari Fönster


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Utvecklingsskeden för ett team lag? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.