Utvecklingsskeden för ett team lag (Tuckman)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

161 itens • 1.224.820 visitas


Sammanfattning
Tuckman Stegen i utvecklingen av team/lag

Vad är Stegen i utveckling av team/lag? Beskrivning

Tuckmans modell för, Stegen i utveckling av team/lag kan användas för att identifiera faktorer som är kritiska för byggandet och utvecklingen av mindre grupper.

Tuckmans Stegen i utveckling av team/lag modellen söker att förklara hur ett lag utvecklas med tiden. De fem stegen av utveckling är: Bildande, Stormande, Normerande, Utförande och Ajournerande. Det ajournerande steget tillfördes mycket senare år 1977. Enligt Tuckman är alla faser nödvändiga och ofrånkomliga - för att laget skall utvecklas, växa och kunna möta kommande utmaningar, att tackla problem, hitta lösningar, att planera arbetet och att leverera resultaten.
 

Ursprunget till Stegen i utveckling av team/lag. Historia

Bruce Wayne Tuckman (1938 -) publicerade år 1965 en kort artikel ”Developmental Sequence in Small Groups”. År 1977 han tillförde han det femte steget: Ajournering (Steget med  mindre gruppersutveckling, återreviderat). Modellen för små grupper blev inflytelserik i grupputvecklingsteorin, delvis tack vare dess rim.


Användningen av Tuckmans Stegen i utveckling av team/lag. Användningsområden

 • Bygga och utveckla lag/team.
 • Analysera beteendet hos lag/team.

Stegen i utveckling av team/lag. Process

 1. Formerande. Projektlagets introduktionsfas.
  • Projektlaget är initialt upptagna med orienteringen som primärt fulländas genom att testa sig fram. Sådant testande tjänar till att identifiera gränserna för både personliga och uppgiftsbeteenden. Samtidiga inträffandet med att testa i den personliga sfären är etableringen av beroenderelationer med ledare, andra gruppmedlemmar eller på förhand existerande standarder.
  • Lagmedlemmarna uppför sig alldeles självständigt. De kan motiveras men är vanligtvis förhållandevis oupplysta kring frågeställningen och målsättningar för laget. Några lagmedlemmar kan visa på drag av osäkerhet och ångest.
  • Projektchefen måste samla ihop laget och se till att de litar på varandra och har förmågan att utveckla ett fungerande arbetsförhållande. Dirigerande eller ”styrande” stil. Gemensam syn på konceptet kring ”Bildande, Stormande, Normerande, Utförande” kan vara till hjälp för laget.
 2. Stormande. Många olika idéer konkurrerar, ofta häftigt och överväganden görs.
  • Projektlaget når förtroende, men det finns konflikt och polarisering runt personliga frågeställningar
  • Lagmedlemmarna visar på sina egna personligheter när de konfronteras med varandras idéer och perspektiv. Frustration eller motsättningar om mål, förväntningar, roller och ansvar uttrycks öppet.
  • Projektchefen vägleder projektlaget genom denna turbulenta övergångsfas. Coachande stil. Toleransen hos varje lagmedlem och deras skillnader behöver komma att betonas.
 3. Normerande. Regler värderingar, beteendet, metoder, verktyg är etablerade.
  • Projektlagets effektivitet ökar och laget startar att utveckla en identitet.
  • Lagmedlemmarna justerar deras beteende för varandra allt eftersom de utvecklar överenskommelser att göra teamwork mer naturligare och flytande. Medvetna försök till att lösa problem och att uppnå gruppharmoni förekommer. Motivationsnivåerna är på uppåtgående.
  • Projektchefen tillåter att laget blir mycket mer självstyrande. Deltagande stil.
 4. Utförande. Den personliga strukturen blir verktyget för uppgiftsaktiviteterna. Roller blir flexibla och funktionella, och gruppenergi kanaliseras in i uppgiften.
  • Projektlaget har nu förmågan att fungera som en enhet. Den får jobbet smidigt gjort och i själva verket utan olämplig konflikt eller behov av yttre övervakning.
  • Lagmedlemmarna har en tydlig förståelse för vad som krävs av dem på uppgiftsnivå. De är nu kompetenta, självstyrande och har förmågan att behandla beslutsprocessen utan övervakning. ”Kan göra” attityden är synlig. Erbjudanden om att hjälpa varandra, förekommer.
  • Projektchefen låter laget ta de flesta nödvändiga besluten. Delegerande stil.
 5. Ajournerande. Uppgifterna avslutas, och laget splittras.
  • Projektlaget. Några författare beskriver steg 5 som ”Deformerande och sörjande” som erkänner känslan av förlust som upplevs av gruppmedlemmar.
  • Lagmedlemmarnas  motivationsnivåer kan gå ned, eftersom osäkerhet råder om framtiden börjar bli uppmärksammat.
  • Projektledare: Bra läge att introducera nya projekt för att återuppväcka det normerande steget av lagutveckling. Avbrytande stil.

Styrkor med den Stegen i utveckling av team/lag modellen. Fördelar

 • Erbjuder en bred nivå på vägledning för lagutveckling.

Begränsningar med Stegen i utveckling av team/lag ramverket. Nackdelar

 • Notera att modellen planerades för att beskriva stegen för mindre grupper.
 • I verkligheten är gruppprocesser inte så linjära, som Tuckman beskriver dem, bara snarlikt cykliska.
 • Egenskaperna i varje steg är inte fastställd i sten, och eftersom modellen har att göra med ett mänskligt beteende, så är det ibland oklart, när ett lag har rört sig från ett steg till ett annat. Det kan finnas överlappning mellan stegen.
 • Modellen tar inte i beaktagande de individuella roller som lagmedlemmarna måste komma att ta sig an. Jämför: Belbin Teamroller
 • Det finns inte någon vägledning för tidsramen för när flyttning sker från ett steg till ett annat. Detta är en subjektivt beskriven modell kontrasterande till en objektivt beskriven modell.

Särskild Intressegrupp SIG

Utvecklingsskeden för ett team lag Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (17 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Utvecklingsskeden för ett team lag. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Utvecklingsskeden för ett team lag

 

How to Create Team Spirit?
Besides Tuckman's 5 Stages of Team Development, who can give further input on how you can create team spirit? Thanks....
31
 
19 kommentarer
Factors for Assembling Project Teams
Could anyone suggest some ideas around the sort of factors that both an organisation and project manager would consider when assembling a project team? Thanks......
17
 
2 kommentarer
How to Deal with a Team that is Stuck?
I am interested in understanding how to move a team forward from what I call being "stuck" - not sure about the way forward to becoming "unstuck" - getting clarity on the way ahead. Any suggestions as...
15
 
10 kommentarer
Social Facilitation
Imagine that you are a newly appointed trainee at a firm, and your boss tells you to make a four-slide presentation, based on your area of research during your study (an 'easy task'). In this situatio...
14
 
13 kommentarer
Remote/Hybrid Work and Team Development
How do you believe remote/hybrid work has changed or will change our understanding of team development (i.e., Tuckman)?...
13
 
12 kommentarer
Is Tuckman's Team Formation Model Still Valid, Useful or Outdated?
Like many people, I was introduced to the Tuckman's model a long time ago, and through my years in consultancies, I formed and normed teams on projects. Projects is the business of consultancies. Tuck...
12
 
9 kommentarer
The 8 Myths About Teams
Here is one of my favorite topics for discussion. Since my first real job in 1969 I have worked in various types of teams. Some of them were excellent, most often the ad hoc teams formed for a specif...
11
 
15 kommentarer
How to Develop an Existing, Inherited Team (Watkins)
Leading a team inherited from a predecessor is quite different from building one from scratch. Obviously, most newly appointed leaders have limited familiarity with their team, they didn’t get to hand...
10
 
Dreyfus & Dreyfus Model of Skills Acquisition
According to brothers Stuart E. Dreyfus and Hubert L. Dreyfus (A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition, University of California, Berkely, February 1980) ind...
9
 
Team Management Problem: BOOT Model
I face a very unique problem in my problem related to team management. It is like this: I am project manager of an e-governance project and working at site location. My present team of only developers...
8
 
8 kommentarer
Team Building - How to Deal with Those Who Don't Want to Join
Hi, I am heading a learning center with 60 staff. As part of a transformation process, we plan to have a team building exercise 500 km away from the office. However 25% of the staff ~ mostly ladies ~ ...
7
 
2 kommentarer
Team Development Stages are Culturally Bound
We have to consider the culture of the team; the stages of team development differ from one country to another....
7
 
2 kommentarer
Teamwork Models and Theory
I need a critical review of various teamwork and team effectiveness models/theories including strengths and weaknesses, advantages and disadvantages....
5
 
1 kommentarer
What Makes Sport Teams Different from Organizational Teams?
During major sport events and also in management literature, there's so much talk about sport teams. But, - Are sport TEAMS a perfect microcosm for teams in all other areas? - Can the LEADERSHIP of ...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Utvecklingsskeden för ett team lag. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 7 Reasons Why Teams don't Work
Despite the widespread belief that working in teams makes people more creative and productive, research consistently shows that teams underperform or do not work well more often than not. Hereunder ar...
12
 
8 kommentarer

🥈 Diverse Team Building
DIVERSE (cross-functional, multidisciplinary, multicultural) TEAMS can be very creative and perform extraordinary well. At the same time, achieving a fit or “interpersonal congruence” among team membe...
10
 
8 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Stages of Team Development (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


COG's Ladder

A similar 5 stages model
A later, similar model (1972) is the one by a Procter and Gamble manager George O. Charrier who distinguishes an extra s...

Developing Bold Teams

Enforce Your Teams
If you want your team to become a bold team, use these tactics: - Give positive feedback, and help team members grow, c...

Mobilize the Expertise in your Team Early On

Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion
In a short article, Bonner and Bolinger describe a surprisingly simple process to beef up the problem solving and/or dec...

How to Determine in What Stage a Team is?

Characteristics of Stages of Teams
To identify each of the stages, the following stage characteristics could be useful: FORMING: 1. Members are trying to...

Do you really need a Team?

Before Norming
Don't forget to ask yourself the question BEFORE you start forming your team or project: Do I really need a team? Can no...

The Role of Team Familiarity in Project Team Effectiveness

Team Formation, Team Building, Project Management
Although managers intuitively understand that team familiarity affects the way a team or group will perform, the power o...

Know Thyself

Project Managers
As Tuckman showed, a project manager needs different styles depending on the team stage. As a project manager, certain s...

Patience Pays Off

Project Management
Perhaps the biggest lesson of Tuckman, especially for result-oriented project managers is to remember to plan and allow ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Utvecklingsskeden för ett team lag. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Team Building

Motivating a Team
Positive, energetic presentation with breakout sessions on team building by N. Shrivastava. Topics: What is a Team? Adv...

Team Building Introduction

Groups or Team?
Generic presentation on Team Building with some good graphics. Topics: Group vs Team, How to create synergy? Benefits of...

Drivers of Team Performance

Literature Overview
The investigation of drivers of team performance has become the main issue of numerous publications in the last decades....

Team Building Tips

Team Development
Short document with some good tips to remember when you're building or working with teams....

Introduction to Tuckman’s Stages of Team Development

Team Development Stages, Group Formation, Tuckman
This presentation provides a brief and coherent outline of Tuckman’s Stages of Development. It includes the following se...

The Basics of Team Development, Team Building and Teamwork

Team Building, Team Development
This presentation elaborates on the concept of team work. The presentation includes the following sections: 1. What is ...

Employee Empowerment, Teamwork and Communication

Performance Management, Employee Empowerment
Colorful presentation with speaking notes about 3 tools to improve organizational performance: Teamwork, Communication a...

Lencioni explains the 5 Dysfunctions of Teams

Analyzing Effectiveness of (management) teams, Lencioni, 5 Dysfunctions, Team Building
Patrick Lencioni explains his pyramid of the 5 dysfunctions of a team: 1. Absence of Trust - When team members are not ...

Introduction and Summary of Tuckman Stages of Team Development

Initial Understanding of Tuckman Stages, Trainings, Workshops
Short introduction video explaining Tuckman's 5 stages of team development: 1. FORMING - Group is meeting and getting t...

Patrick Lencioni about Creating Trust by being Vulnerable as a Leader

Patrick Lencioni Revealing the Basic of Real Leadership: Vulnerability Based Trust
Patrick Lencioni explains how vulnerability-based trust is crucial for a leader to create a team. People will follow lea...

Leadership Styles and Team Cohesiveness Across Cultures

Leadership, National Culture, Team Cohesiveness
The goal of this study by Hein Wendt, Martin Euwema and Olena Zhytnyk is to clarify relationships between directive and ...

Group Decision Making: Using Team Conflict to Drive Performance

Group Decison Making, Group Dynamics, Conflict Management, Team Conflicts
Mark de Rond of Judge Business School explains why and how we should get more comfortable with team conflicts. Many peo...

Extensive summary of Stages of Group (Team) Development

Developing and Managing Teams
Bruce Tuckman first described the four stages in 1965. He developed the model by synthesizing the literature in therapy ...

How to Build a Healthy Organization (Patrick Lencioni)

Understanding How a Leadership Team Can Build a Healthy Organization
According to Patrick Lencioni there are four disciplines of Healthy Organizations: 1. Build and maintain a behavioral c...

Introduction to Working in Teams, Team Work and Related Concepts

Team Management, Team Work, Groupthink
Presentation about teamwork, including the following sections: 1. Importance of Teams 1.1. Introduction 1.2. Definiti...

Group Conflicts, Group Cohesion and Groupthink in Decision Making

Group Decision Making, Conflicts in Groups, Cohesion of Groups, Groupthink
Presentation about conflicts and cohesion in groups, and how it influences decision making. The presentation includes th...

Increasing Group Participation: The 3 I's of Participation

Increase Participation in Groups (Workshops, Trainings, Project Teams)
Steve Davis explains his model to increase Group Participation. There are three types of participation: 1. Physical ...

Introduction to Organizing and Managing Projects and Teams

Project Planning, Project Management, Team Formation, Project Organization Types
This presentation is about project planning and organization of project teams. The presentation includes the following s...

Stages of Team Development Diagram

Team Development
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Utvecklingsskeden för ett team lag.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Tuckman Stegen i utveckling av team/lag med: Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Belbin Teamroller  |  PMBOK  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  PAEI  |  Belbin Teamroller  |  Erfarenhetslärande  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Johari Fönster


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Utvecklingsskeden för ett team lag? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.