Team Management Profilen | Teamledningsprofiler | Teamkomposition
(Margerison, McCann)

Kunskapscenter

   

Att bedöma arbetspreferenser i lagsammanhang. Förklaring till Lagledningsprofilen/Team Management Profilen av Margerison och McCann. ('88)

Innehåll

Premium

Vad är Team Management Profilen, Teamkomposition? Beskrivning

Medans den traditionella del som värderas mest i en organisation är individen så är fokuset på laget för att få saker att hända. Team Management Profilen, - Wheel and- Index (™) från Dr Charles J. Margerison och Dr J. McCann utgör en metod som är mycket användbar för att bedöma arbetspreferenser i lagsammanhang och kan också användas för att bedöma individuella och organisatoriska preferenser.


Team Management Profilefrågeformuläret är ”ett normativt 64 objekts valavgörande instrumentet som mäter arbetspreferenser längs de fyra nyckelfaktorerna kring relationer, information, beslut och organisationen. Resultatet på dessa uppföranden kartläggs och mappas in på Team Management Wheel/Lagledningshjulet, vilket resulterar i en dominerande rollpreferens och två relaterade roller”.


Enligt Margerison och McCann Typer av arbetsmodell, så kan man i allmänhet särskilja på nio nödvändiga lag aktiviteter:

 1. Rådgiver. Samlar och rapporterar information.
 2. Innoverar. Skapar och experimenterar med idéer.
 3. Främjar/Grundar. Undersöker och lägger fram möjligheter.
 4. Utvecklar. Bedömer och testar användbarheten av nya angreppssätt.
 5. Organiserar. Etablerar och genomför sätt ”att göra så att det fungerar”.
 6. Producerar. Avslutar och levererar resultat.
 7. Inspekterar. Kontrollerar och reviderar arbetet med system.
 8. Upprätthåller. Försvarar och tryggar standarder och processer.
 9. Länkar. Koordinerar och integrerar andras arbete.

Miljöer där oliktänkande uppmuntras och som man tror bidrar till innovation och att finna bättre lösningar.


Arbetspreferenser mäts huvudsakligen på fyra sätt. Först preferenser för extrovert och inåtriktat arbete. För det andra balansen mellan praktiskt och kreativt arbete. Därefter det tredje inverkan av analys och tilltro till beslut. Fjärde, i den grad som du önskar dig att det skall fungera att arbeta på ett strukturerat eller flexibelt sätt. Dessa faktorer kombinerat har en kraftfull inverkan på jobbval, jobbtillfredsställelse, motivation, teamwork, att lära och utvecklas och karriärflytt.
 

Team Management Hjulet - Margerision Detta innebär 8 lagrollspreferenser som personalen kan utföra inom Team Management hjulet (bild):

 1. Rapporterare/Konsult. Supporter hjälpare som är tolerant; en uppsamlare av information; ogillar att stressas; kunnig; flexibel.
 2. Skapare/Innovatör. Fantasirik; framtidsorienterad; tycker om komplexitet; kreativ; gillar forskningsarbete.
 3. Exploatör/Entreprenör. Övertalar ”säljare”; gillar omväxlande, spännande stimulerande arbete; lätt uttråkad; inflytelserik och utåtriktad.
 4. Bedömare/Utvecklare. Analytisk och saklig; bärare av idéer; tycker om prototyp- eller projektarbete; experimentatör.
 5. Pådrivare/Organisatör. Organiserar och genomför; snabb att besluta; resultatorienterad; sätter upp system; analytisk.
 6. Sammanfattare/Tillverkare. Praktisk; produktions-orienterad; gillar scheman och planer; stolthet för att förnya varor och tjänster; värderar effektivitet och prestationsförmåga.
 7. Kontrollant/Inspektör. Stark starkt detalj-orienterad; lågt behov av person kontakt; en granskare av standarder och procedurer.
 8. Upprätthållare/Ordningsperson. Konservativ, lojal, supportande; personliga värden är viktigt; stark känsla för rätt och förorätter; arbetsmotivation baserad på syfte.

Den länkande rollen är gemensam för alla lagmedlemmarna. Arbetspreferenser reflekterar psykologin omkring känslor och lust som du och andra kommer med till jobbet. Där det det finns en svag inriktning då tenderar människor att antingen anpassa sig till jobbet eller till deras preferens eller att flytta till ett annat jobb.
 

Ursprunget till Team Management Profilen. Historia

Studier av gruppdynamik började efter slutet av det andra världskriget. Termerna team/lag och teamwork/lagarbete som är allmänt känt inom sporten, blev inte vardagligt använt inom organisationer förrän på 70-talet. Arbetspreferenser har kopplingar till teorin av Carl Jung kring på Individualisering och Peter Drucker som kom att utveckla personliga styrkor i ett arbetssammanhang. Det är alternativet till Individ/typteorin, där bedömningar tenderar till att stereotypisera personer. Arbetspreferenser reflekterar de val som personer gör i stället för att vara stereotypa.


Beräkning av Team Management Profilen. Formel

Mätning av Team Management Frågeformuläret, en uppsättning på 64 delfrågor för att erbjuda en personlig profil på omkring 5000 ord.


Användning av Team Management Profilen. Användningsområden

Har använts av över 1000 organisationer i mer än 100 länder för:

 • Förbättring av Teamwork/Lagarbete.
 • Projektbemanning och ledning. Arbetstilldelning.
 • Grunden för fortsatt professionell/individuell utveckling.
 • Grunden för ledarskap- och begåvningshantering. Rådgivning.
 • Mellanfunktionell teamwork kommunikation.
 • Rekrytering och val, karriärutveckling och befordran.

Stegen till att bedöma din individuella profil. Process

 1. Självbedömning via genomförandet av Team Management frågeformuläret.
 2. Kvitto på personlig arbetsåterkopplingsprofil.
 3. Läsning och diskussion om användningsområden för arbetet.
 4. Ågärder på de överenskomna frågeställningarna.
 5. Granska resultaten och lärandet under vägen.
 6. Dela det ovannämnda med kollegor och kunder för att förbättra prestationen.

Styrkor med Team Management Profilen. Fördelar

 • Mycket användbart för att sätta samman och leda projektlag.
 • Starka sidor hos personer kommer till användning i laget (de svaga sidorna blir ev. kända och kan hanteras).
 • Medans individer bör uppmuntras att arbeta på områden som matchar deras preferens, så ligger ansvaret hos laget i sin helhet att se till att alla typer av arbeten täcks in.
 • Att ha förståelse för arbetspreferenser, både ditt eget och andra människors är livsviktigt för att lyckas att hantera kollegor och kundförhållanden och att förbättra personlig prestation.
 • Det som vi föredrar är det vi har preferens för att tillämpa, och det som vi har som vana att göra är vad vi anses till att utföra väl.
 • Fokus är på personlighet i arbetet, mindre på privat personlighet/livet i allmänhet.

Begränsningar med Team Management Profile. Nackdelar

 • Fokus är på personlighet i arbetet, mindre på privat personlighet/livet i allmänhet.
 • Fokus är på arbete i lag, mindre på individuella resultat eller organisatoriska resultat.
 • Dynamiken i en grupp är de ständigt förändrade förhållandena och inflytanden som uppstår mellan personer inom denna grupp. På grund av förändring
  av lagsammansättning och förändrade målsättningar, dynamiken i ett lag är sällan stabila under en längre tid.
 • Konflikten kan vara resultatet av att ha olika personligheter i en grupp, men ett lag som engagerar sig i och sätter mångfald i centrum kommer att använda konflikt och motsättning till deras fördel.
 • Metoden baseras på självbedömningsverktyg. Inte alla är erfarna nog till att göra de rätta bedömningarna och villiga till att vara ärliga.

Antaganden kring Team Management Profilen. Villkor

 • Arbetspreferenser är viktiga för personer.
 • Personer tenderar till att utföra det som de föredrar.
 • Personer utför bättre på de områden som matchar deras arbetspreferens.
 • Personer gör deras bästa för att se till att dessa arbetspreferenser är tillfredsställda i deras jobb (eller de kommer att flytta på sig någon annanstans).

Bok: C.J. Margerison and D.J. McCann - Team Management -

Bok: C.J. Margerison - Team Leadership -


Team Management Profilen | Teamledningsprofiler | Teamkomposition Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)


Team Management Profilen | Teamledningsprofiler | Teamkomposition Forumet  

Nya ämnen

  Temporary Team Coordinator
My management skills and knowledge are below zero, but I want learn and practice. The only models of leadership were my first team manager and then an...
     
 
  MBTI - Good Tool for Team Management
MBTI is a very good tool to identify the type (characteristics) of an individual. This will help in deciding in which role the individual would be mor...
     
 
  Cross-use of TMP & MBTI
With the relative high correlation coefficient between the 4 continuums of TMP & MBTI, it's quite useful to use both tools for more in depth sharing w...
     
 

Best Practices - Team Management Profilen | Teamledningsprofiler | Teamkomposition
  Pronunciation of "Margerison"
Hello I am translating an article on education which quotes from Margerison & McCann research. To enable me to transliterate the names correctly, wou...
     
 
  Validity and Reliability of TMP
Would you be so kind and supply me with the following information? Is the TMP valid for use on South African population? How was its reliability estab...
     
 
  Team Management Profile EstablishesTrust
The Team Management Profile is a great tool to establish trust in a management team....
     
 

Expert Tips (ENG) - Team Management Profile
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

 
 
 

Effective Top Management Teams in Multinationals. Requirements and Characteristics

 
 
 

The Role of Team Familiarity in Project Team Effectiveness

 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Team Management Profilen | Teamledningsprofiler | Teamkomposition
 

Nyheter om Team Profil


     
 

Nyheter om Team Komposition


     
 

Videor om Team Profil


     
 

Videor om Team Komposition


     
 

Presentationer om Team Profil


     
 

Presentationer om Team Komposition


     
 

Mer om Team Profil


     
 

Mer om Team Komposition


     Accelerera din managementkarriärJämför Margerison och McCann Team Management Profilen med: Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Belbin Teamroller  |  Erfarenhetslärande  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Steg-Grind-modellen Cooper  |  Positiv Avvikelse  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Grupptänkande  |  Sex Tänkhattar  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Belbin Teamroller  |  Johari Fönster  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  PMBOK


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 21-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.