Demings Cykler (PDSA / PDCA)

Kunskapscenter

   

Ständig kvalitetsförbättring. Förklaring till Demings Cykler. PDSA.

Innehåll

Premium

Kort biografi om W. Edward Deming

W. Edward Deming var en amerikansk statistiker. Han är associerad med  lyftandet av Japan som en industrination och med uppfinningen av Total Quality Management (TQM). Tillsammans med en annan kvalitetsguru för amerikanen - J.M. Juran, så åkte Deming till Japan som en del av de allierades ockupationsstyrkor efter andra världskriget. Deming som undervisade mycket om metoder för kvalitetsförbättring till det Japanerna, däribland användningen av statistik, och PDSA cykler. Året 1960 tilldelades han en medalj från den japanska kejsaren för hans tjänster till landets industri. Demings Cykler (PDSA / PDCA) PDCA


Demings Cykler

Demings Cykler eller PDSA cykel är en modell för ständig förbättring av kvalitet. Den består av en logisk sekvens av fyra upprepande stegen för ständig förbättring och att lära: PLAN, DO, STUDY (KONTROLL) och ACT. PDCA cykler är också kända som Demings Cykel, eller som Demings hjul eller som den ständiga förbättringsspiralen. Det påbörjades under 20-talet av den ansedde statistik experten Mr Walter A. Shewhart som introducerade konceptet av "plan, do and see". Deming ändrade lite på  Shewarts cykler till att bli: PLAN, STUDY och ACT.
Demings Cykel relateras till Kaizen tänkande och Just-in-time tillverkning.
 

Fördelar med Demings Cykel

 • Daglig rutin och ledning - för individen och/eller laget,
 • Process för problemlösning,
 • Projektledning,
 • Ständig utveckling,
 • Utveckling av säljare,
 • Utveckling av mänskliga resurser,
 • Ny produktutveckling och
 • Processförsök.

De fyra delarna i demings cykel förklaras

 • PLAN. Planera framåt för att genomföra en förändring. Analysera och förutsäg resultaten.
 • GÖR den. Utför planen, gör det i små steg med kontrollerade omständigheter.
 • STUDIE (kontroll). Studera resultaten.
 • AGERA. Agera för att standardisera eller förbättra processen.

Demings Management Metod förklaras av Mary Watson

I hans bok ”The Deming Management Method”  berättar Mary Watson om livet kring affärsgurun Edward Deming. Det industriella miraklet i Japan var det främsta exemplet på vad som kan hända när en nation ger sig hän till kvalitets och långsiktig vision i stället för den senaste sjukan: ”Turning a Fast Buck-itis.” På mindre än 50 år lyckades Japan gick från att tillverka billigt och produkter med en lågt mervärde, mot tillverkning av den högsta kvalitetsprecisionarbetet i världen. Då Dr. Deming först började att tala i Amerika, så höll Amerika fortfarande på att rida på efterkrigstidens segervåg. Ingen ville lyssna till honom. Japanerna välkomnade honom och till och med än i dag, så finns det spår av hans kvalitetskontrollmetoder foch kan fortfarande ses ute på den industriella arbetsplatsen.


Bok: Mary Watson - The Deming Management Method -


Demings Cykler Forumet
  Continuous Improvement is a Lifestyle
I do believe that everybody is much more than he t...
     
 
  What are Quality Circles?
In short, a quality circle (QC) is a participatory...
     
 
  PDCA and ISO 9001 Standard
The ISO 9001 standard is based on the PDCA princip...
     
 
  Risks and Challenges in applying the Deming Cycle
What are the main risks and challenges in the exec...
     
 
  Deming / Nelson Funnel Experiment
I am researching the Deming / Nelson funnel experi...
     
 
  How can We Put Deming's PDCA Theory in to Practice?
It is an excellent method that was introduced by P...
     
 
  Deming Cycle Supports Growth of Organisations
Improvements of operations or processes is vital f...
     
 
  PDCA + Fayol's Theory + PMBOK
My own company is working on a new product develop...
     
 
  Investors in People - IiP
Investors in People is a HRM model which sets out ...
     
 
  Deming /Shuarts cycle
My opinion, the Plan, Do, Check, Act cycle DOES wo...
     
 

Demings Cykler Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Demings Cykler Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Demings Cykler Premium
  Deming Cycle is a Spiral
I like to conceptulaize the Deming cycle as a spir...
     
 
  Kanban / Kaizen / JIT Manufacturing does not Work in the USA
I have just completed my first exposure to Kanban ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Deming Cycle (PDSA) Premium
 

How to Prepare for a PDCA?

Any PDCA process can be preceded and prepared with...
Usage (application): The 5 Steps to Prepare for PDCA | FOCUS PDCA | FOCUS PDSA
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Knowledge from bad and good experiences will lead ...
Usage (application): Check / Study Phase
 
 
 

Alternate Process Improvement Model

The IDEAL Model.
Originally, the IDEAL model ...
Usage (application): Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM
 
 
 

Levels of Quality Management

Joseph M. Juran taught quality approaches to the J...
Usage (application): Implementation of Quality Philosophy
 
 
 

The Deming Prize

According to Dr. Samuel C. Certo Dean of school of...
Usage (application): Deming Cycle Benefits
 
 


Resurser - Demings Cykler Premium
 

Nyheter om Deming Cykel


     
 

Nyheter om Kvalite Kvalitetsstyrning


     
 

Videor om Deming Cykel


     
 

Videor om Kvalite Kvalitetsstyrning


     
 

Presentationer om Deming Cykel


     
 

Presentationer om Kvalite Kvalitetsstyrning


     
 

Mer om Deming Cykel


     
 

Mer om Kvalite Kvalitetsstyrning


     


Jämför Demings Cykler med: Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.