Demings Cykler (PDSA / PDCA)

Kunskapscenter

Ständig kvalitetsförbättring. Förklaring till Demings Cykler. PDSA.


Kort biografi om W. Edward Deming

W. Edward Deming var en amerikansk statistiker. Han är associerad med  lyftandet av Japan som en industrination och med uppfinningen av Total Quality Management (TQM). Tillsammans med en annan kvalitetsguru för amerikanen - J.M. Juran, så åkte Deming till Japan som en del av de allierades ockupationsstyrkor efter andra världskriget. Deming som undervisade mycket om metoder för kvalitetsförbättring till det Japanerna, däribland användningen av statistik, och PDSA cykler. Året 1960 tilldelades han en medalj från den japanska kejsaren för hans tjänster till landets industri. Demings Cykler (PDSA / PDCA) PDCA


Demings Cykler

Demings Cykler eller PDSA cykel är en modell för ständig förbättring av kvalitet. Den består av en logisk sekvens av fyra upprepande stegen för ständig förbättring och att lära: PLAN, DO, STUDY (KONTROLL) och ACT. PDCA cykler är också kända som Demings Cykel, eller som Demings hjul eller som den ständiga förbättringsspiralen. Det påbörjades under 20-talet av den ansedde statistik experten Mr Walter A. Shewhart som introducerade konceptet av "plan, do and see". Deming ändrade lite på  Shewarts cykler till att bli: PLAN, STUDY och ACT.
Demings Cykel relateras till Kaizen tänkande och Just-in-time tillverkning.
 

Fördelar med Demings Cykel

 • Daglig rutin och ledning - för individen och/eller laget,
 • Process för problemlösning,
 • Projektledning,
 • Ständig utveckling,
 • Utveckling av säljare,
 • Utveckling av mänskliga resurser,
 • Ny produktutveckling och
 • Processförsök.

De fyra delarna i demings cykel förklaras

 • PLAN. Planera framåt för att genomföra en förändring. Analysera och förutsäg resultaten.
 • GÖR den. Utför planen, gör det i små steg med kontrollerade omständigheter.
 • STUDIE (kontroll). Studera resultaten.
 • AGERA. Agera för att standardisera eller förbättra processen.

Demings Management Metod förklaras av Mary Watson

I hans bok ”The Deming Management Method”  berättar Mary Watson om livet kring affärsgurun Edward Deming. Det industriella miraklet i Japan var det främsta exemplet på vad som kan hända när en nation ger sig hän till kvalitets och långsiktig vision i stället för den senaste sjukan: ”Turning a Fast Buck-itis.” På mindre än 50 år lyckades Japan gick från att tillverka billigt och produkter med en lågt mervärde, mot tillverkning av den högsta kvalitetsprecisionarbetet i världen. Då Dr. Deming först började att tala i Amerika, så höll Amerika fortfarande på att rida på efterkrigstidens segervåg. Ingen ville lyssna till honom. Japanerna välkomnade honom och till och med än i dag, så finns det spår av hans kvalitetskontrollmetoder foch kan fortfarande ses ute på den industriella arbetsplatsen.


Bok: Mary Watson - The Deming Management Method -


Särskild Intressegrupp SIG - Kontinuerlig Kvalitetsförbättring


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)


Forum - Kontinuerlig Kvalitetsförbättring  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Deming / Nelson Funnel Experiment (1 reaktioner)
I am researching the Deming / Nelson funnel experiment. Have...
 
 
 
 
  Deming Cycle Supports Growth of Organisations
Improvements of operations or processes is vital for fast gr...
 
 
 
 
  Deming Cycle is a Spiral (5 reaktioner)
I like to conceptulaize the Deming cycle as a spiral, moving...
 
 
 
 
  How can We Put Deming's PDCA Theory in to Practice? (5 reaktioner)
It is an excellent method that was introduced by Prof. Demin...
 
 
 
 
  PDCA and ISO 9001 Standard (2 reaktioner)
The ISO 9001 standard is based on the PDCA principle. You co...
 
 
 
 
  PDCA + Fayol's Theory + PMBOK
My own company is working on a new product development and t...
 
 
 
 
  Deming / Shewhart Cycle Works Well
My opinion, the Plan, Do, Check, Act cycle DOES work very we...
 
 
 
 
  Continuous Improvement is a Lifestyle (2 reaktioner)
I do believe that everybody is much more than he thinks to b...
 
 
 
 
  Investors in People - IiP (3 reaktioner)
Investors in People is a HRM model which sets out a level of...
 
 
 
 

Best Practices - Kontinuerlig Kvalitetsförbättring

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Kanban / Kaizen / JIT Manufacturing does not Work in the USA (6 reaktioner)
I have just completed my first exposure to Kanban / Kaizen J...
 
 
 
 
  What are Quality Circles? (18 reaktioner)
In short, a quality circle (QC) is a participatory group of ...
 
 
 
 
  Risks and Challenges in applying the Deming Cycle (2 reaktioner)
What are the main risks and challenges in the execution of t...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Continuous Quality Improvement

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

How to Prepare for a PDCA?

The 5 Steps to Prepare for PDCA | FOCUS PDCA | FOCUS PDSA...
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Check / Study Phase...
 
 
 

Alternate Process Improvement Model

Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM...
 
 
 

Levels of Quality Management

Implementation of Quality Philosophy...
 
 
 

The Deming Prize

Deming Cycle Benefits...
 
 

Resurser - Kontinuerlig Kvalitetsförbättring

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Deming Cykel


     
 

Nyheter om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring


     
 

Videor om Deming Cykel


     
 

Videor om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring


     
 

Presentationer om Deming Cykel


     
 

Presentationer om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring


     
 

Mer om Deming Cykel


     
 

Mer om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring


     

Jämför Demings Cykler med: Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 15-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.