Demings Cykler (PDSA / PDCA)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Kort biografi om W. Edward Deming

W. Edward Deming var en amerikansk statistiker. Han är associerad med  lyftandet av Japan som en industrination och med uppfinningen av Total Quality Management (TQM). Tillsammans med en annan kvalitetsguru för amerikanen - J.M. Juran, så åkte Deming till Japan som en del av de allierades ockupationsstyrkor efter andra världskriget. Deming som undervisade mycket om metoder för kvalitetsförbättring till det Japanerna, däribland användningen av statistik, och PDSA cykler. Året 1960 tilldelades han en medalj från den japanska kejsaren för hans tjänster till landets industri. Demings Cykler (PDSA / PDCA) PDCA


Demings Cykler

Demings Cykler eller PDSA cykel är en modell för ständig förbättring av kvalitet. Den består av en logisk sekvens av fyra upprepande stegen för ständig förbättring och att lära: PLAN, DO, STUDY (KONTROLL) och ACT. PDCA cykler är också kända som Demings Cykel, eller som Demings hjul eller som den ständiga förbättringsspiralen. Det påbörjades under 20-talet av den ansedde statistik experten Mr Walter A. Shewhart som introducerade konceptet av "plan, do and see". Deming ändrade lite på  Shewarts cykler till att bli: PLAN, STUDY och ACT.
Demings Cykel relateras till Kaizen tänkande och Just-in-time tillverkning.
 

Fördelar med Demings Cykel

 • Daglig rutin och ledning - för individen och/eller laget,
 • Process för problemlösning,
 • Projektledning,
 • Ständig utveckling,
 • Utveckling av säljare,
 • Utveckling av mänskliga resurser,
 • Ny produktutveckling och
 • Processförsök.

De fyra delarna i demings cykel förklaras

 • PLAN. Planera framåt för att genomföra en förändring. Analysera och förutsäg resultaten.
 • GÖR den. Utför planen, gör det i små steg med kontrollerade omständigheter.
 • STUDIE (kontroll). Studera resultaten.
 • AGERA. Agera för att standardisera eller förbättra processen.

Demings Management Metod förklaras av Mary Watson

I hans bok ”The Deming Management Method”  berättar Mary Watson om livet kring affärsgurun Edward Deming. Det industriella miraklet i Japan var det främsta exemplet på vad som kan hända när en nation ger sig hän till kvalitets och långsiktig vision i stället för den senaste sjukan: ”Turning a Fast Buck-itis.” På mindre än 50 år lyckades Japan gick från att tillverka billigt och produkter med en lågt mervärde, mot tillverkning av den högsta kvalitetsprecisionarbetet i världen. Då Dr. Deming först började att tala i Amerika, så höll Amerika fortfarande på att rida på efterkrigstidens segervåg. Ingen ville lyssna till honom. Japanerna välkomnade honom och till och med än i dag, så finns det spår av hans kvalitetskontrollmetoder foch kan fortfarande ses ute på den industriella arbetsplatsen.


Bok: Mary Watson - The Deming Management Method -


Kontinuerlig Kvalitetsförbättring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)

Forum om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring  

De senaste ämnena om: Kontinuerlig Kvalitetsförbättring.


What are Quality Circles?
In short, a quality circle (QC) is a participatory group of employees, aimed at solving problems related to their own jo (...)
22
18 reaktioner
 
PDCA and ISO 9001 Standard
The ISO 9001 standard is based on the PDCA principle. You could say all certified companies are using PDCA. However the (...)
9
2 reaktioner
 
Continuous Improvement is a Lifestyle
I do believe that everybody is much more than he thinks to be, that’s why development & improvement are to me not only a (...)
3
2 reaktioner
 
Best Practices om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Kanban / Kaizen / JIT Manufacturing does not Work in the USA
I have just completed my first exposure to Kanban / Kaizen JIT manufacturing as an assembly technician. The system does (...)
32
6 reaktioner

 
🥈 Risks and Challenges in applying the Deming Cycle
What are the main risks and challenges in the execution of the Deming cycle method? Thanks... (...)
19
2 reaktioner

 
🥉 Deming / Nelson Funnel Experiment
I am researching the Deming / Nelson funnel experiment. Have any of you used it? How? What results did you achieve? I am (...)
18
1 reaktioner

 
Deming Cycle Supports Growth of Organisations
Improvements of operations or processes is vital for fast growing organizations, so I find Deming's cycle a good model (...)
17
0 reaktioner

 
Deming Cycle is a Spiral
I like to conceptulaize the Deming cycle as a spiral, moving outward with each full turn, rather than a circle coming ba (...)
15
5 reaktioner

 
How can We Put Deming's PDCA Theory in to Practice?
It is an excellent method that was introduced by Prof. Deming, but my fear is: how many of us are using it in the real w (...)
12
5 reaktioner

 
PDCA + Fayol's Theory + PMBOK
My own company is working on a new product development and transformation of management and conduct. For both projects, (...)
7
0 reaktioner

 
Deming / Shewhart Cycle Works Well
My opinion, the Plan, Do, Check, Act cycle DOES work very well, even in the US. But, only if it is clearly understood, e (...)
6
0 reaktioner

 
Investors in People - IiP
Investors in People is a HRM model which sets out a level of good practice for the training and development of people in (...)
1
3 reaktioner

 
Experttips om Continuous Quality Improvement (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


How to Prepare for a PDCA?

The 5 Steps to Prepare for PDCA | FOCUS PDCA | FOCUS PDSA (...)
   
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Check / Study Phase (...)
   
 
 
 

Alternate Process Improvement Model

Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM (...)
   
 
 
 

Levels of Quality Management

Implementation of Quality Philosophy (...)
   
 
 
 

The Deming Prize

Deming Cycle Benefits (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Demings Cykler med: Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kontinuerlig Kvalitetsförbättring? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.