Demings Cykler (PDSA / PDCA)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

86 itens • 1.015.577 visitas


Sammanfattning

Kort biografi om W. Edward Deming

W. Edward Deming var en amerikansk statistiker. Han är associerad med  lyftandet av Japan som en industrination och med uppfinningen av Total Quality Management (TQM). Tillsammans med en annan kvalitetsguru för amerikanen - J.M. Juran, så åkte Deming till Japan som en del av de allierades ockupationsstyrkor efter andra världskriget. Deming som undervisade mycket om metoder för kvalitetsförbättring till det Japanerna, däribland användningen av statistik, och PDSA cykler. Året 1960 tilldelades han en medalj från den japanska kejsaren för hans tjänster till landets industri. Demings Cykler (PDSA / PDCA) PDCA


Demings Cykler

Demings Cykler eller PDSA cykel är en modell för ständig förbättring av kvalitet. Den består av en logisk sekvens av fyra upprepande stegen för ständig förbättring och att lära: PLAN, DO, STUDY (KONTROLL) och ACT. PDCA cykler är också kända som Demings Cykel, eller som Demings hjul eller som den ständiga förbättringsspiralen. Det påbörjades under 20-talet av den ansedde statistik experten Mr Walter A. Shewhart som introducerade konceptet av "plan, do and see". Deming ändrade lite på  Shewarts cykler till att bli: PLAN, STUDY och ACT.
Demings Cykel relateras till Kaizen tänkande och Just-in-time tillverkning.
 

Fördelar med Demings Cykel

 • Daglig rutin och ledning - för individen och/eller laget,
 • Process för problemlösning,
 • Projektledning,
 • Ständig utveckling,
 • Utveckling av säljare,
 • Utveckling av mänskliga resurser,
 • Ny produktutveckling och
 • Processförsök.

De fyra delarna i demings cykel förklaras

 • PLAN. Planera framåt för att genomföra en förändring. Analysera och förutsäg resultaten.
 • GÖR den. Utför planen, gör det i små steg med kontrollerade omständigheter.
 • STUDIE (kontroll). Studera resultaten.
 • AGERA. Agera för att standardisera eller förbättra processen.

Demings Management Metod förklaras av Mary Watson

I hans bok ”The Deming Management Method”  berättar Mary Watson om livet kring affärsgurun Edward Deming. Det industriella miraklet i Japan var det främsta exemplet på vad som kan hända när en nation ger sig hän till kvalitets och långsiktig vision i stället för den senaste sjukan: ”Turning a Fast Buck-itis.” På mindre än 50 år lyckades Japan gick från att tillverka billigt och produkter med en lågt mervärde, mot tillverkning av den högsta kvalitetsprecisionarbetet i världen. Då Dr. Deming först började att tala i Amerika, så höll Amerika fortfarande på att rida på efterkrigstidens segervåg. Ingen ville lyssna till honom. Japanerna välkomnade honom och till och med än i dag, så finns det spår av hans kvalitetskontrollmetoder foch kan fortfarande ses ute på den industriella arbetsplatsen.


Bok: Mary Watson - The Deming Management Method


Särskild Intressegrupp SIG

Kontinuerlig Kvalitetsförbättring Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (17 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring

 

What are Quality Circles?
In short, a quality circle (QC) is a participatory group of employees, aimed at solving problems related to their own jobs. They are normally found in manufacturing environments.
Definition of qu...
22
 
18 kommentarer
PDCA and ISO 9001 Standard
The ISO 9001 standard is based on the PDCA principle. You could say all certified companies are using PDCA.
However there are great differences in to what extent the companies are getting real va...
9
 
2 kommentarer
Deming / Shewhart Cycle Works Well
My opinion, the Plan, Do, Check, Act cycle DOES work very well, even in the US. But, only if it is clearly understood, embraced and applied in an accountable manner.
If people "have no real idea ...
8
 
PDCA + Fayol's Theory + PMBOK
My own company is working on a new product development and transformation of management and conduct. For both projects, we applied the PDCA method into our application, but it seems not adequate enoug...
7
 
View & Review (PDSA) in Management
Management seems a fairly simple game… I often suggest to myself and my colleagues to RE-VISIT the issues to keep steering properly.
In this context I remember Mahatma Mohan Karamchand Gandhi who...
6
 
1 kommentarer
Continuous Improvement is a Lifestyle
I do believe that everybody is much more than he thinks to be, that’s why development & improvement are to me not only a paradigm for people, processes and technologies: it is a lifestyle.
In my ...
5
 
3 kommentarer
Investors in People - IiP
Investors in People is a HRM model which sets out a level of good practice for the training and development of people in order to achieve business goals. It is clearly based on the Deming Cycle. The I...
1
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Kanban / Kaizen / JIT Manufacturing does not Work in the USA
I have just completed my first exposure to Kanban / Kaizen JIT manufacturing as an assembly technician. The system does not work in the USA!
The problem is - as I see it - that when you take awa...
31
 
6 kommentarer

Risks and Challenges in applying the Deming Cycle
What are the main risks and challenges in the execution of the Deming cycle method? Thanks......
19
 
2 kommentarer

Deming / Nelson Funnel Experiment
I am researching the Deming / Nelson funnel experiment. Have any of you used it? How? What results did you achieve? I am especially interested in using the Deming / Nelson funnel to introduce continuo...
18
 
1 kommentarer

Deming Cycle Supports Growth of Organisations
Improvements of operations or processes is vital for fast growing organizations, so I find Deming's cycle a good model to use....
17
 
Deming Cycle is a Spiral
I like to conceptulaize the Deming cycle as a spiral, moving outward with each full turn, rather than a circle coming back to the same point. The idea is that improvement opens new space and leads to ...
15
 
5 kommentarer

How can We Put Deming's PDCA Theory in to Practice?
It is an excellent method that was introduced by Prof. Deming, but my fear is: how many of us are using it in the real work life? Are Bill Gates or Warren Buffer using these theories in their practica...
12
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Continuous Quality Improvement (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Prepare for a PDCA?

The 5 Steps to Prepare for PDCA | FOCUS PDCA | FOCUS PDSA
Any PDCA process can be preceded and prepared with a FOCUS process. FOCUS is an acronym for Find, Organize, Clarify, Unc...

Capturing Learned Lessons

Check / Study Phase
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv...

Alternate Process Improvement Model

Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM
The IDEAL Model. Originally, the IDEAL model was a life-cycle model for software process improvement based upon the Cap...

Levels of Quality Management

Implementation of Quality Philosophy
Joseph M. Juran taught quality approaches to the Japanese, and has been a significant academic in the quality focus worl...

The Deming Prize

Deming Cycle Benefits
According to Dr. Samuel C. Certo Dean of school of business at Rollins College, the Deming Prize was established in 1951...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Total Quality Management

Organizational Development
Karen Hopper Wruck and Michael C. Jensen analyze Total Quality Management (TQM) from an economic and organizational pers...

Sustainable Development of TQM with PDCA

Total Quality Management, Sustainable Development
Presentation by G. Karuppusami about realizing Sustainable TQM through Deming’s cycle. In order to explain how the PDSA-...

Introduction and Summary of Deming Cycle: PDCA (Plan Do Check Act)

Initial understanding of PDCA, Trainings, Workshops
The Plan Do Check Act cycle for continual improvement: - Plan: find out what matters most - Do: create a solution and ...

Deming Cycle Diagram

Continuous Quality Improvement
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kontinuerlig Kvalitetsförbättring.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Demings Cykler med: Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kontinuerlig Kvalitetsförbättring? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 9-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.