Demings Cykler (PDSA / PDCA)

Kunskapscenter

   

Ständig kvalitetsförbättring. Förklaring till Demings Cykler. PDSA.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kort biografi om W. Edward Deming

W. Edward Deming var en amerikansk statistiker. Han är associerad med  lyftandet av Japan som en industrination och med uppfinningen av Total Quality Management (TQM). Tillsammans med en annan kvalitetsguru för amerikanen - J.M. Juran, så åkte Deming till Japan som en del av de allierades ockupationsstyrkor efter andra världskriget. Deming som undervisade mycket om metoder för kvalitetsförbättring till det Japanerna, däribland användningen av statistik, och PDSA cykler. Året 1960 tilldelades han en medalj från den japanska kejsaren för hans tjänster till landets industri. Demings Cykler (PDSA / PDCA) PDCA


Demings Cykler

Demings Cykler eller PDSA cykel är en modell för ständig förbättring av kvalitet. Den består av en logisk sekvens av fyra upprepande stegen för ständig förbättring och att lära: PLAN, DO, STUDY (KONTROLL) och ACT. PDCA cykler är också kända som Demings Cykel, eller som Demings hjul eller som den ständiga förbättringsspiralen. Det påbörjades under 20-talet av den ansedde statistik experten Mr Walter A. Shewhart som introducerade konceptet av "plan, do and see". Deming ändrade lite på  Shewarts cykler till att bli: PLAN, STUDY och ACT.
Demings Cykel relateras till Kaizen tänkande och Just-in-time tillverkning.
 

Fördelar med Demings Cykel

 • Daglig rutin och ledning - för individen och/eller laget,
 • Process för problemlösning,
 • Projektledning,
 • Ständig utveckling,
 • Utveckling av säljare,
 • Utveckling av mänskliga resurser,
 • Ny produktutveckling och
 • Processförsök.

De fyra delarna i demings cykel förklaras

 • PLAN. Planera framåt för att genomföra en förändring. Analysera och förutsäg resultaten.
 • GÖR den. Utför planen, gör det i små steg med kontrollerade omständigheter.
 • STUDIE (kontroll). Studera resultaten.
 • AGERA. Agera för att standardisera eller förbättra processen.

Demings Management Metod förklaras av Mary Watson

I hans bok ”The Deming Management Method”  berättar Mary Watson om livet kring affärsgurun Edward Deming. Det industriella miraklet i Japan var det främsta exemplet på vad som kan hända när en nation ger sig hän till kvalitets och långsiktig vision i stället för den senaste sjukan: ”Turning a Fast Buck-itis.” På mindre än 50 år lyckades Japan gick från att tillverka billigt och produkter med en lågt mervärde, mot tillverkning av den högsta kvalitetsprecisionarbetet i världen. Då Dr. Deming först började att tala i Amerika, så höll Amerika fortfarande på att rida på efterkrigstidens segervåg. Ingen ville lyssna till honom. Japanerna välkomnade honom och till och med än i dag, så finns det spår av hans kvalitetskontrollmetoder foch kan fortfarande ses ute på den industriella arbetsplatsen.


Bok: Mary Watson - The Deming Management Method -


Demings Cykler Forumet
  Continuous Improvement is a Lifestyle
I do believe that everybody is much more than he thinks to be, that’s why development & improvement are to me not only a paradigm for people, processes and technologies: it is a lifestyle.
In my professional life, I've been playing many differen...
     
 
  PDCA and ISO 9001 Standard
The ISO 9001 standard is based on the PDCA principle. You could say all certified companies are using PDCA.
However there are great differences in to what extent the companies are getting real value out of the practice. My experience is that ...
     
 
  Risks and Challenges in applying the Deming Cycle
What are the main risks and challenges in the execution of the Deming cycle method? Thanks......
     
 
  Deming / Nelson Funnel Experiment
I am researching the Deming / Nelson funnel experiment. Have any of you used it? How? What results did you achieve? I am especially interested in using the Deming / Nelson funnel to introduce continuous improvement / PDSA....
     
 
  How can We Put Deming's PDCA Theory in to Practice?
It is an excellent method that was introduced by Prof. Deming, but my fear is: how many of us are using it in the real work life? Are Bill Gates or Warren Buffer using these theories in their practical business environment?...
     
 
  Deming Cycle Supports Growth of Organisations
Improvements of operations or processes is vital for fast growing organizations, so I find Deming's cycle a good model to use....
     
 
  PDCA + Fayol's Theory + PMBOK
My own company is working on a new product development and transformation of management and conduct. For both projects, we applied the PDCA method into our application, but it seems not adequate enough, as it is a very genuine theory. Later, we tried...
     
 
  Investors in People - IiP
Investors in People is a HRM model which sets out a level of good practice for the training and development of people in order to achieve business goals. It is clearly based on the Deming Cycle. The IiP model contains three phases: 1. Developing stra...
     
 
  Deming /Shuarts cycle
My opinion, the Plan, Do, Check, Act cycle DOES work very well, even in the US. But, only if it is clearly understood, embraced and applied in an accountable manner. If people "have no real idea of what is going on" then... they need to find out, or...
     
 

Demings Cykler Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Demings Cykler Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Demings Cykler Premium
  What are Quality Circles?
In short, a quality circle (QC) is a participatory group of employees, aimed at solving problems related to their own jobs. They are normally found in manufacturing environments.
Definition of quality circle:
In their book Japanese Q...
     
 
  Deming Cycle is a Spiral
I like to conceptulaize the Deming cycle as a spiral, moving outward with each full turn, rather than a circle coming back to the same point. The idea is that improvement opens new space and leads to further improvement. The idea of a wheel rolling u...
     
 
  Kanban / Kaizen / JIT Manufacturing does not Work in the USA
I have just completed my first exposure to Kanban / Kaizen JIT manufacturing as an assembly technician. The system does not work in the USA!
The problem is - as I see it - that when you take away structure from the employees to the point that a...
     
 

Expert Tips (ENG) - Deming Cycle (PDSA) Premium
 

How to Prepare for a PDCA?

Any PDCA process can be preceded and prepared with a FOCUS process. FOCUS is an acronym for Find, Organize, Clarify, Uncover, and Start.
The 5 FO...
Usage (application): The 5 Steps to Prepare for PDCA | FOCUS PDCA | FOCUS PDSA
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improve your learning culture with <...
Usage (application): Check / Study Phase
 
 
 

Alternate Process Improvement Model

The IDEAL Model.
Originally, the IDEAL model was a life-cycle model for software process improvement based upon the Capability Maturity Mo...
Usage (application): Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM
 
 
 

Levels of Quality Management

Joseph M. Juran taught quality approaches to the Japanese, and has been a significant academic in the quality focus worldwide. His philosophy emphasiz...
Usage (application): Implementation of Quality Philosophy
 
 
 

The Deming Prize

According to Dr. Samuel C. Certo Dean of school of business at Rollins College, the Deming Prize was established in 1951 by the Japanese Union of Scie...
Usage (application): Deming Cycle Benefits
 
 

Resurser - Demings Cykler Premium
 

Nyheter

Deming Cykel
     
 

Nyheter

Kvalite Kvalitetsstyrning
     
 

Videor

Deming Cykel
     
 

Videor

Kvalite Kvalitetsstyrning
     
 

Presentationer

Deming Cykel
     
 

Presentationer

Kvalite Kvalitetsstyrning
     
 

Mer

Deming Cykel
     
 

Mer

Kvalite Kvalitetsstyrning
     

Jämför Demings Cykler med: Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.