OPM3-modellen (PMI)

Kunskapscenter

   

Bedöma och förbättra kapaciteterna hos en organisation för att styra projekten, program och portföljer för att uppnå dess strategiska mål. Förklaring till OPM3 av PMI. ('03)

Bidraget kommer från: Dr. Frans Eijpe, PMP

Innehåll

Premium

OPM3 Modellen - Områden och MognadsgradsnivåerVad är OPM3? Beskrivning

OPM3 är en förkortning av ”Organizational Project Management Maturity Model”. Genom att använda OPM3, kan organisationer bedöma deras nivå av mognadsgrad. De gör detta, genom att analysera förekomsten i deras organisationer av omkring 600 bästa tillämpningar som byggts upp från tidigare definierade tillämpningar. OPM3 relaterar till 4 nivåer av mognadsgrad, för dessa 3 områden:

  1. Projekt.
  2. Program.
  3. Portföljer.

Efter att ha erhållit kunskap av vad som utgjorde de bästa erfarenheterna i organisatorisk projektledning, kan en bedömning utföras nuvarande mognadsgradsnivå av organisatorisk projektledning. Och efter detta finns ett arkiv med de bästa erfarenheterna och definierade förmågor som används för att definera vägen mot förbättring.
 

Ursprunget till OPM3. Historia

OPM3 utvecklades av Project Management Institute (PMI), som upptäckte behovet av en standard som hjälper organisationer till att förbättra deras kapaciteter för att genomföra deras strategier genom genomförandet av flera projekt. Förutom ”A Guide to Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) som fokuserar på att klara av enstaka projekt.
Efter 5 år av utveckling av över 800 projektledare från mer än 30 länder så släpptes den första upplagan av OPM3 i December 2003.


De olika delarna i OPM3

Modellen omsluter 3 delar:

  • Kunskap,
  • Bedömning, och
  • Förbättring.

Användning av OPM3. Användningsområden

OPM3 är en skalbar, och generisk modell den är tillämpbar för både vinst och icke-kommersiella organisationer av olika storlekar, industrier och geografiska platser. Organisationer kan också vara divisioner, affärsenheter, avdelningar etc.
 

Stegen i OPM3. Process

  1. Nå kunskap om vad som utgör de bästa erfarenheterna i organisatorisk projekthantering.
  2. Bedömning av nuvarande mognadsgradnivå på projekthantering i organisationen.
  3. Identifiera vägen för ständig förbättring som baseras på kunskapen av de bästa erfarenheterna och den nuvarande mognadsgradsnivån på projekthanteringen i organisationen.

Styrkorna med OPM3. Fördelar

OPM3 är den första modellen av dess typ som beskriver de bästa erfarenheterna kring projekthantering, programledning och portföljhantering i en mognadsgradmodell. Den är ihopkoppad med PMBOK, en globalt accepterat standard för projekt ledning.
 

Antaganden med OPM3. Villkor

OPM3 fokuserar på en tydlig korrelation mellan kapaciteten i en organisation att styra projekten, program och portföljer och dess effektivitet på att genomföra strategi.
 

Bok: Project Management Institute - Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) -


OPM3-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)


OPM3-modellen Forumet  

Nya ämnen

  What are Strategic Initiatives?
Strategic initiatives are programs which start or accelerate beneficial change in the organization, enhancing the transformation of vision into result...
     
 
  How to become OPM3 Certified
I have gone through with details about OPM3, but I am confused. Kindly support me in this, I am already PMP and willing to acheive OPM3. As per my und...
     
 

Best Practices - OPM3-modellen

Expert Tips (ENG) - OPM3
 

Practical List of Points to Improve your Project Management Maturity

 
 
 

The Commonalities and Differences Between PMBOK and OPM3

 
 
 

How to Improve your Project Management Organization?

 
 
 

How to Avoid Running Too Much Projects at the Same Time?

 
 
 

Understanding Project Management Maturity

 
 
 

Categorizing Project Management Capabilities and Best Practices

 
 
 

Using OPM3 Best Practices, Capabilities, Outcomes and KPIs

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - OPM3-modellen
 

Nyheter om Opm3-modellen Pmi


     
 

Nyheter om Projektledningsmodell Mäta Mognadsgrad


     
 

Videor om Opm3-modellen Pmi


     
 

Videor om Projektledningsmodell Mäta Mognadsgrad


     
 

Presentationer om Opm3-modellen Pmi


     
 

Presentationer om Projektledningsmodell Mäta Mognadsgrad


     
 

Mer om Opm3-modellen Pmi


     
 

Mer om Projektledningsmodell Mäta Mognadsgrad


     Accelerera din managementkarriärJämför OPM3-modellen med: PMMM  |  CMM  |  PMBOK   |  MSP  |  P-CMM  |  PRINCE2 Metodologin  |  IPMA Competence Baseline (ICB)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.