Belbin Teamroller (Belbin Grupproller, Belbin Roller i en Grupp)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Belbins Roller i en grupp? Beskrivning

Belbins metod för olika gruppbeteenden som också benämn som Belbins gruppinventering, utvecklades av Dr. Raymond Meredith Belbin och publicerades först gången i hans bok från 1981 Management Teams. Det är en modell som kan användas till att beskriva och få insikt i beteendet hos en gruppmedlem i förhållande till en annan. Belbins gruppinventering poängsätter i vilken omfattning som personer påvisar de olika karaktärsdragen från de nio olika rollerna i en grupp.


Kluster av beteenden

Roll i gruppen

Styrkor - Bidrag

Tillhörande svagheter

Handlings-orienterade roller

Utföraren

Tillför en dynamisk kraft, utmanar, blomstrar vid hög press. Driv och mod att bemästra svårigheter.

Utföraren är en uppgifts-fokuserad ledare som har ett överflöd på energi och som har en stark motivation till att åstadkomma saker och som är tävlingsinriktad, där vinna är det som gäller. Utfäraren är förpliktigad till att nå resultat och kommer att ”få med sig” de andra till att uppnå gruppens syfte och mål.

Benägen till provokation. Kränker personers känslor.

Han eller hon kommer att utmana, argumentera för eller emot och kommer att visa på aggressivitet i sin strävan efter att nå måluppfyllelsen. Två eller tre utförare i en grupp kan leda till  konflikter, förvärra situationen och interna strider.

Implementeraren

Tillför en disciplin och pålitlighet, konservativ och effektiv. Vänder idéer till genomförbara handlingar.

Implementerare är medvetna om de yttre förpliktelserna och disciplinerade, samvetsgranna och har en bra självbild. De anses att vara svåra att rubba och praktiska och förtroendefulla och toleranta och respekterar etablerade traditioner. De karakteriseras av liten ängslan och kommer att arbeta för gruppen genom ett praktiskt och realistiskt handlande. Implementerarna figurerar påfallande ofta i positioner med ansvar i större organisationer. De tenderar till att göra de jobb som andra inte vill ta sig an och de gör ett gott arbete: till exempel och disciplinerar de anställda.

Något oflexibel och konservativ. Sen till att reagera på nya möjligheter.

Avslutaren Slutföraren

Tillför en plikttrogenhet, omsorgsfulla, otåliga. Undersöker fel och försummelser. Levererar i rätt tid.

Färdigställaren och slutföraren ger uppmärksamhet till detaljer, strävar efter att avsluta och göra det grundligt. De åstadkommer stadiga insatser och är konsekventa i sitt arbete. De är inte så intresserade av glamour och spektakulär framgång.

Inte så benägna av att oroa sig i onödan. Delegerar ogärna.

Personal-orienterade roller

Ordföranden

(1981)

Koordinatorn (1988)

Tillför en mognad, är säker, en god ordförande. Klargör mål, främjar beslutsfattandet, delegerar väl.

Koordinatorn är en person-orienterad ledare. Denna person litar på, accepterande, dominant och är förpliktigad till gruppens mål och målsättningar. Koordinatorn är en positiv tänkare som erkänner måluppfyllelse, kämparanda och ansträngningar hos andra. Koordinatorn är någon som är tillräckligt tolerant till alltid att lyssna till andra, men starkt nog till förkasta deras råd.

Kan ofta betraktas som manipulativa. Avlastar personal arbete.

Kanske inte alltid står ut i en grupp och har vanligtvis inte det skarpaste intellektet.

Lagspelaren

Tillför samarbete, vänliga, klarsynta och diplomatiska. Lyssnar, bygger, avstyr friktion.

Lagspelaren skapar användbara interventioner för att avstyra potentiell friktion och möjliggör för svåra karaktärer inom gruppen till att använda deras färdigheter till ett positivt slut. De ansar för att få lagandan övre och för att tillåta annan medlemmarna för att bidra i själva verket. Deras diplomatiska färdigheter tillsammans med deras känsla för humor är tillgångar till en grupp. De har vanligtvis färdigheter till att lyssna och att klara av knepiga personer och för att vara sällskapliga, känsliga och personorienterade.

Obeslutsam i kniviga situationer.

De kan vara obeslutsamma i vissa krissituationer och motvilliga till att göra saker som kan skada andra.

Resursutredaren

Tillför entusiasm, utåtriktade personer som är kommunikativa. Undersöker möjligheter. Utvecklar kontakter.

Resursutredaren är den ledaren som aldrig är på sitt rum och om han skulle vara det så håller han på att ringa. Resursutredaren är någon som undersöker möjligheter och utvecklar kontakter. Resursutredaren är en god förhandlare som sonderar hos andra personer efter information och stöttar och plockar upp andras idéer och utvecklar dem. De karakteriseras av att vara sociala och entusiastiska och är bra på att förena arbete och undersöka resurser utanför gruppen.

Överoptimistiska. Förlorar sitt intresse när väl den initiala entusiasmen har passerat.

Är vanligtvis inte själv källan till de ursprungliga idéerna.

Cerebralt (tänkande- och problemlösande) roller

Anläggaren

Tillför kreativitet, fantasirika, är okonventionella. Löser svåra problem.

Anläggaren är en unik idéskapare som karakteriseras av högt IQ och inåtaeende och samtidigt som de också är dominanta och originella. Anläggaren är benägen till att använda radikala angreppssätt för att få gruppen att fungera och för att lösa problem. Anläggaren är mer engagerade kring de större frågeställningarna än med detaljerna.

Ignorerar oväsentlighteter. För upptagen för att kunna kommunicera effektivt.

Tenderar till att nonchalera praktiska detaljer och till diskussionslystnad.

Övervakaren Utvärderaren

Tillför objektiva bedömningar, sansade, strategiska och omdömesgilla. Ser till alla omöjligheter. Dömer på ett korrekt sätt.

Enligt modellen är detta en omdömesgill, försiktig, intelligent person med ett lågt behov att åstadkomma något. Övervakaren och utvärderaren bidrar särskilt vid avgörande beslut, därför att de är erfarna av att utvärdera olika konkurrerande förslag. Övervakaren och utvärderaren låter sig inte påverkas av känslomässiga argument, är seriösa, tar tid på sig för att komma till ett beslut på grund av ett behov av att tänka över situationen. De är stolta över att aldrig vara orättfärdiga.

Saknar driv och förmåga till att inspirera andra.

Kanske visa sig lite torra och tråkiga och ibland även överdrivet kritiska. De som befinner sig på högre positioner är ofta övervakare och utvärderare.

Specialisten (1988)

(Lades till av Belbin är 1988). Tillför hängivenhet, målmedvetna och som är självgående. Erbjuder kunskap och förmågor på sällsynta områden.

De är ofta mycket inåtriktade och ivriga och tenderar till att vara energiska, hängivna och engagerade.

Bidrar endast på ett smalt område. Fastnar i teknikaliteter.

Målmedvetna och en brist på intresse i andra personers liv.


Ursprunget till Belbins modell för olika roller i en grupp. Historia

Belbin Grupproller - Självuppfattning och Grupprollsprofil Dr. Raymond Meredith Belbin föddes 1926. Han tog sin första och andra examen på Cambridge universitetet. Efter hans doktorsgrad var han en forskare på Cranfield högskolan. Hans tidiga forskning fokuserade främst på äldre arbetare i industrin. Han återvänder  till Cambridge under de senare delen av 60-talet och anslöt sig till den industriella Träningsforskningsenheten. Här blev han inbjuden tlll att ta sig an forskning på vad som därefter kom att kallas den administrativa personal högskolan på Henley-onThames. Detta arbete bildade grunden till hans bok från 1981  ”Management Teams”.


Användning av Belbins Roller i grupp. Användningsområden

 • Säkerställ att varje nödvändig roll i en grupp eller ett projekt faktiskt av utförs någon.
 • Samla ihop bestämda aktiviteter i till en gruppmedlem på ett logiskt sätt.
 • Om gruppmedlemmarna tillåts att utföra de aktiviteter som de gillar mest,  kommer de att bli mer motiverade vilket kommer att normalt öka gruppresultatet.
 • Välbalanserade grupper är mindre riskbenägna och kräver oftast mindre inblandning ifrån ledningen.

Begränsningar med Belbins metod kring roller i grupp . Nackdelar

 • Då jämförelser kan göras mellan de beteenden som beskrivs i Belbins grupprollerna och Management profiler, är det viktigt att minnas att Belbins roller representerar uppgifter och funktioner i egen kontroll av aktiviteterna i en grupp och inte är personlighetstyper eller åsiktspreferenser. Även om det finns test som analyserar dina ideala grupproller, betyder detta inte att du inte kan eller inte bör använda dig av andra roller.

 • I större projekt är det troligt att gruppaktiviteterna kommer att grupperas i gruppprocesser.

 • Själva Belbin bekräftar att några lag som består av en Shaper och en grupp av ”ja” manar utför väl, var speciellt förutsägbarheten var stort.
 • I verkliga livet förändras gruppaktiviteter under livstiden av ett projekt. Jämför med: Utvecklingsskeden för ett team lag.
 • Det kan finnas behov av mer än en fabrikör för att komma med idéer och perspektiven i en grupp. Jämför med: Sex Tänkhattar.
 • Modellen tar inte i beaktande hierarkiska relationer mellan personer.
 • Vissa personer kanske helt enkelt inte gillar varandra. Som ett resultatet av detta kan de vara oförmögna till att arbeta tillsammans.

Bok: R. Meredith Belbin - Management Teams -


Lagmedlemens Beteende Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (36 medlemmar)

Forum om Lagmedlemens Beteende  

De senaste ämnena om: Lagmedlemens Beteende.


Belbin's Team Roles for Facility Management Team
Analyse and apply Belbin's team roles within a facility management team and demonstrate how team can be empowered and de (...)
18
 
 
Multi-cultural Background of Team Members
The (multi) cultural background of team members may affect their world-view. This could have a profound effect on team p (...)
8
 
 
How Many Belbin Roles Can a Person Have?
How Many Belbin Roles Can a Person Have? And can some roles have more than one person in one role in that one group? I (...)
6
 
 
Best Practices om Lagmedlemens Beteende

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 How to Introduce a new Belbin Team Member?
What is the best way to introduce a new Belbin Team Member? What risks are involved in introducing a member to a team wh (...)
26
 
 
🥈 Contribution of Individual Commitment to Team Performance
How does an individual commitment to a team performance contributes in achieving the organizational objectives? (...)
25
 
 
🥉 Not all teams are 9 people
Having performed / used the Belbin team role format, the one thing I found you need to be aware of is that some people c (...)
20
 
 
Belbin Tool or Belbin Survey
Has anyone got a tool set or survey that can be used to categorize people in a team? (...)
17
 
 
Other Team Success Factors?
No doubt: group performance is influenced by the kind of people making up the team. And surely Belbin's team composition (...)
13
 
 
What determines your role?
What factors determine the ideal Belbin role for someone to play? (...)
12
 
 
What is Belbin's Interplace?
What is Belbin's Interplace system? Is it some kind of computer program to role analysis? (...)
11
 
 
Is Belbin cross-cultural?
A question - is this model valid cross-culturally? Was the research done only with English subjects? Has there been any (...)
7
 
 
Matching Belbin Roles to the Nature of the Team Assignment
The nature of the team assignment determines the ideal composition of the team: - If the assignment must be finished ve (...)
3
 
 
Experttips om Team Member Behavior (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Personality Traits can be Related to Team Roles

Research Findings (...)
   
 
 
 

Relational Skills in Creating Teams

Team Formation (...)
   
 
 
 

Another Team Members Clasification

Team Personalities, Establishing Teams (...)
   
 
 
 

The Role of Team Familiarity in Project Team Effectiveness

Team Formation, Team Building, Project Management (...)
   
 
 
 

Don't rely on Belbin only

Establishing Teams (...)
   
 
 
 

Do you Really Need a Team?

Important Considerations Before Bilding a Team (...)
   
 
 
 

The Role Diversity in Personal Traits is Playing in Innovation

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Lagmedlemens Beteende

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med Belbins grupproller: Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Erfarenhetslärande  |  Sex Tänkhattar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  PMBOK  |  PAEI


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Lagmedlemens Beteende? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.