Belbin Teamroller (Belbin Grupproller, Belbin Roller i en Grupp)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

72 itens • 884.368 visitas


Sammanfattning

Vad är Belbins Roller i en grupp? Beskrivning

Belbins metod för olika gruppbeteenden som också benämn som Belbins gruppinventering, utvecklades av Dr. Raymond Meredith Belbin och publicerades först gången i hans bok från 1981 Management Teams. Det är en modell som kan användas till att beskriva och få insikt i beteendet hos en gruppmedlem i förhållande till en annan. Belbins gruppinventering poängsätter i vilken omfattning som personer påvisar de olika karaktärsdragen från de nio olika rollerna i en grupp.


Kluster av beteenden

Roll i gruppen

Styrkor - Bidrag

Tillhörande svagheter

Handlings-orienterade roller

Utföraren

Tillför en dynamisk kraft, utmanar, blomstrar vid hög press. Driv och mod att bemästra svårigheter.

Utföraren är en uppgifts-fokuserad ledare som har ett överflöd på energi och som har en stark motivation till att åstadkomma saker och som är tävlingsinriktad, där vinna är det som gäller. Utfäraren är förpliktigad till att nå resultat och kommer att ”få med sig” de andra till att uppnå gruppens syfte och mål.

Benägen till provokation. Kränker personers känslor.

Han eller hon kommer att utmana, argumentera för eller emot och kommer att visa på aggressivitet i sin strävan efter att nå måluppfyllelsen. Två eller tre utförare i en grupp kan leda till  konflikter, förvärra situationen och interna strider.

Implementeraren

Tillför en disciplin och pålitlighet, konservativ och effektiv. Vänder idéer till genomförbara handlingar.

Implementerare är medvetna om de yttre förpliktelserna och disciplinerade, samvetsgranna och har en bra självbild. De anses att vara svåra att rubba och praktiska och förtroendefulla och toleranta och respekterar etablerade traditioner. De karakteriseras av liten ängslan och kommer att arbeta för gruppen genom ett praktiskt och realistiskt handlande. Implementerarna figurerar påfallande ofta i positioner med ansvar i större organisationer. De tenderar till att göra de jobb som andra inte vill ta sig an och de gör ett gott arbete: till exempel och disciplinerar de anställda.

Något oflexibel och konservativ. Sen till att reagera på nya möjligheter.

Avslutaren Slutföraren

Tillför en plikttrogenhet, omsorgsfulla, otåliga. Undersöker fel och försummelser. Levererar i rätt tid.

Färdigställaren och slutföraren ger uppmärksamhet till detaljer, strävar efter att avsluta och göra det grundligt. De åstadkommer stadiga insatser och är konsekventa i sitt arbete. De är inte så intresserade av glamour och spektakulär framgång.

Inte så benägna av att oroa sig i onödan. Delegerar ogärna.

Personal-orienterade roller

Ordföranden

(1981)

Koordinatorn (1988)

Tillför en mognad, är säker, en god ordförande. Klargör mål, främjar beslutsfattandet, delegerar väl.

Koordinatorn är en person-orienterad ledare. Denna person litar på, accepterande, dominant och är förpliktigad till gruppens mål och målsättningar. Koordinatorn är en positiv tänkare som erkänner måluppfyllelse, kämparanda och ansträngningar hos andra. Koordinatorn är någon som är tillräckligt tolerant till alltid att lyssna till andra, men starkt nog till förkasta deras råd.

Kan ofta betraktas som manipulativa. Avlastar personal arbete.

Kanske inte alltid står ut i en grupp och har vanligtvis inte det skarpaste intellektet.

Lagspelaren

Tillför samarbete, vänliga, klarsynta och diplomatiska. Lyssnar, bygger, avstyr friktion.

Lagspelaren skapar användbara interventioner för att avstyra potentiell friktion och möjliggör för svåra karaktärer inom gruppen till att använda deras färdigheter till ett positivt slut. De ansar för att få lagandan övre och för att tillåta annan medlemmarna för att bidra i själva verket. Deras diplomatiska färdigheter tillsammans med deras känsla för humor är tillgångar till en grupp. De har vanligtvis färdigheter till att lyssna och att klara av knepiga personer och för att vara sällskapliga, känsliga och personorienterade.

Obeslutsam i kniviga situationer.

De kan vara obeslutsamma i vissa krissituationer och motvilliga till att göra saker som kan skada andra.

Resursutredaren

Tillför entusiasm, utåtriktade personer som är kommunikativa. Undersöker möjligheter. Utvecklar kontakter.

Resursutredaren är den ledaren som aldrig är på sitt rum och om han skulle vara det så håller han på att ringa. Resursutredaren är någon som undersöker möjligheter och utvecklar kontakter. Resursutredaren är en god förhandlare som sonderar hos andra personer efter information och stöttar och plockar upp andras idéer och utvecklar dem. De karakteriseras av att vara sociala och entusiastiska och är bra på att förena arbete och undersöka resurser utanför gruppen.

Överoptimistiska. Förlorar sitt intresse när väl den initiala entusiasmen har passerat.

Är vanligtvis inte själv källan till de ursprungliga idéerna.

Cerebralt (tänkande- och problemlösande) roller

Anläggaren

Tillför kreativitet, fantasirika, är okonventionella. Löser svåra problem.

Anläggaren är en unik idéskapare som karakteriseras av högt IQ och inåtaeende och samtidigt som de också är dominanta och originella. Anläggaren är benägen till att använda radikala angreppssätt för att få gruppen att fungera och för att lösa problem. Anläggaren är mer engagerade kring de större frågeställningarna än med detaljerna.

Ignorerar oväsentlighteter. För upptagen för att kunna kommunicera effektivt.

Tenderar till att nonchalera praktiska detaljer och till diskussionslystnad.

Övervakaren Utvärderaren

Tillför objektiva bedömningar, sansade, strategiska och omdömesgilla. Ser till alla omöjligheter. Dömer på ett korrekt sätt.

Enligt modellen är detta en omdömesgill, försiktig, intelligent person med ett lågt behov att åstadkomma något. Övervakaren och utvärderaren bidrar särskilt vid avgörande beslut, därför att de är erfarna av att utvärdera olika konkurrerande förslag. Övervakaren och utvärderaren låter sig inte påverkas av känslomässiga argument, är seriösa, tar tid på sig för att komma till ett beslut på grund av ett behov av att tänka över situationen. De är stolta över att aldrig vara orättfärdiga.

Saknar driv och förmåga till att inspirera andra.

Kanske visa sig lite torra och tråkiga och ibland även överdrivet kritiska. De som befinner sig på högre positioner är ofta övervakare och utvärderare.

Specialisten (1988)

(Lades till av Belbin är 1988). Tillför hängivenhet, målmedvetna och som är självgående. Erbjuder kunskap och förmågor på sällsynta områden.

De är ofta mycket inåtriktade och ivriga och tenderar till att vara energiska, hängivna och engagerade.

Bidrar endast på ett smalt område. Fastnar i teknikaliteter.

Målmedvetna och en brist på intresse i andra personers liv.


Ursprunget till Belbins modell för olika roller i en grupp. Historia

Belbin Grupproller - Självuppfattning och Grupprollsprofil Dr. Raymond Meredith Belbin föddes 1926. Han tog sin första och andra examen på Cambridge universitetet. Efter hans doktorsgrad var han en forskare på Cranfield högskolan. Hans tidiga forskning fokuserade främst på äldre arbetare i industrin. Han återvänder  till Cambridge under de senare delen av 60-talet och anslöt sig till den industriella Träningsforskningsenheten. Här blev han inbjuden tlll att ta sig an forskning på vad som därefter kom att kallas den administrativa personal högskolan på Henley-onThames. Detta arbete bildade grunden till hans bok från 1981  ”Management Teams”.


Användning av Belbins Roller i grupp. Användningsområden

 • Säkerställ att varje nödvändig roll i en grupp eller ett projekt faktiskt av utförs någon.
 • Samla ihop bestämda aktiviteter i till en gruppmedlem på ett logiskt sätt.
 • Om gruppmedlemmarna tillåts att utföra de aktiviteter som de gillar mest,  kommer de att bli mer motiverade vilket kommer att normalt öka gruppresultatet.
 • Välbalanserade grupper är mindre riskbenägna och kräver oftast mindre inblandning ifrån ledningen.

Begränsningar med Belbins metod kring roller i grupp . Nackdelar

 • Då jämförelser kan göras mellan de beteenden som beskrivs i Belbins grupprollerna och Management profiler, är det viktigt att minnas att Belbins roller representerar uppgifter och funktioner i egen kontroll av aktiviteterna i en grupp och inte är personlighetstyper eller åsiktspreferenser. Även om det finns test som analyserar dina ideala grupproller, betyder detta inte att du inte kan eller inte bör använda dig av andra roller.

 • I större projekt är det troligt att gruppaktiviteterna kommer att grupperas i gruppprocesser.

 • Själva Belbin bekräftar att några lag som består av en Shaper och en grupp av ”ja” manar utför väl, var speciellt förutsägbarheten var stort.
 • I verkliga livet förändras gruppaktiviteter under livstiden av ett projekt. Jämför med: Utvecklingsskeden för ett team lag.
 • Det kan finnas behov av mer än en fabrikör för att komma med idéer och perspektiven i en grupp. Jämför med: Sex Tänkhattar.
 • Modellen tar inte i beaktande hierarkiska relationer mellan personer.
 • Vissa personer kanske helt enkelt inte gillar varandra. Som ett resultatet av detta kan de vara oförmögna till att arbeta tillsammans.

Bok: R. Meredith Belbin - Management Teams


Särskild Intressegrupp SIG

Lagmedlemens Beteende Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (43 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Lagmedlemens Beteende. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Lagmedlemens Beteende

 

Belbin's Team Roles for Facility Management Team
Analyse and apply Belbin's team roles within a facility management team and demonstrate how team can be empowered and develop their own ways of working....
18
 
What determines your role?
What factors determine the ideal Belbin role for someone to play?...
14
 
1 kommentarer
What is Belbin's Interplace?
What is Belbin's Interplace system? Is it some kind of computer program to role analysis?...
10
 
1 kommentarer
Multi-cultural Background of Team Members
The (multi) cultural background of team members may affect their world-view. This could have a profound effect on team productivity if it is not hedged against at the beginning of the team formation p...
8
 
4 kommentarer
How Many Belbin Roles Can a Person Have?
How Many Belbin Roles Can a Person Have? And can some roles have more than one person in one role in that one group?
I feel that you can have more than one determining the personality....
6
 
4 kommentarer
Matching Belbin Roles to the Nature of the Team Assignment
The nature of the team assignment determines the ideal composition of the team:
- If the assignment must be finished very fast, then we'll need shapers and finishers.
- If the assignment is ...
4
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Lagmedlemens Beteende. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


How to Introduce a new Belbin Team Member?
What is the best way to introduce a new Belbin Team Member? What risks are involved in introducing a member to a team whose Belbin profile is different from the team's?...
26
 
2 kommentarer

Contribution of Individual Commitment to Team Performance
How does an individual commitment to a team performance contributes in achieving the organizational objectives?...
25
 
Not all teams are 9 people
Having performed / used the Belbin team role format, the one thing I found you need to be aware of is that some people can/should be used to fit more than one role and some people cannot/should not du...
20
 
Belbin Tool or Belbin Survey
Has anyone got a tool set or survey that can be used to categorize people in a team?...
17
 
2 kommentarer

Other Team Success Factors?
No doubt: group performance is influenced by the kind of people making up the team. And surely Belbin's team composition framework can be a great help to look for optimal combinations of team roles....
13
 
9 kommentarer

Is Belbin cross-cultural?
A question - is this model valid cross-culturally? Was the research done only with English subjects? Has there been any research done with other cultural groups?...
11
 
7 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Team Member Behavior (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Personality Traits can be Related to Team Roles

Research Findings
Recent research by Manning, Parker and Pogson (2006) supports the idea that team roles have a significant social dimensi...

Relational Skills in Creating Teams

Team Formation
Managers should try to make sure that their teams include people with skills in all four dimensions of relational work i...

Another Team Members Clasification

Team Personalities, Establishing Teams
According to Brian Cole Miller in Nice Teams Finish Last: The Secret to Unleashing Your Team's Maximum Potential another...

The Role of Team Familiarity in Project Team Effectiveness

Team Formation, Team Building, Project Management
Although managers intuitively understand that team familiarity affects the way a team or group will perform, the power o...

Don't rely on Belbin only

Establishing Teams
The Belbin Team Roles is a very useful tool when you are structuring a team. But you must also take other factors in con...

Do you Really Need a Team?

Important Considerations Before Bilding a Team
Remember to ask the question first IF a team approach is really needed / preferable: - Sometimes a skilled individual (...

The Role Diversity in Personal Traits is Playing in Innovation

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness
New research by Hewlett, Marshall and Sherbin proves that diversity (of personal and team traits) drives innovation and ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Lagmedlemens Beteende. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Basics of Team Development, Team Building and Teamwork

Team Building, Team Development
This presentation elaborates on the concept of team work. The presentation includes the following sections: 1. What is ...

Employee Empowerment, Teamwork and Communication

Performance Management, Employee Empowerment
Colorful presentation with speaking notes about 3 tools to improve organizational performance: Teamwork, Communication a...

Team Building Introduction

Group or Team?
Generic presentation on Team Building with some good graphics. Topics: Group vs Team, How to create synergy? Benefits of...

Introduction to Working in Teams, Team Work and Related Concepts

Team Management, Team Work, Groupthink
Presentation about teamwork, including the following sections: 1. Importance of Teams 1.1. Introduction 1.2. Definiti...

What are Belbin's Team Roles. Definition and Characteristics

Initial Understanding of Belbin's Team Roles
Dr. Meredith Belbin's Team Role Theory explained in brief. According to Belbin, a team role is a tendency to behave, co...

Team Building Tips

Team Development
Short document with some good tips to remember when you're building or working with teams....

Quick Introduction and Examples of the 9 Team Roles

Initial Understanding of Belbin, Trainings, Workshops
Quick introduction of each of the 9 team roles in Belbin. Typical prototypes of each role are shown. 1. Co-ordinators ...

Belbin Diagram

Assigning Team Roles
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Interview with Belbin

Developing a Broader Perspective Towards Belbin
Interview with Dr. Meredith Belbin in which he answers following questions on Belbin Team Roles: - Why is Belbin releva...

Teams and Belbin's Team Roles

Team Formation, Team Development
Clear presentation about: - The importance of teams - Team development - Teamwork relationships - Team concepts - ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Lagmedlemens Beteende.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med Belbins grupproller: Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Erfarenhetslärande  |  Sex Tänkhattar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  PMBOK  |  PAEI


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Lagmedlemens Beteende? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 23-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.