logo

IPMA Projektmetodik för certifiering av projektledare (IPMA Competence Baseline - ICB)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Jean-Michel DE Jaeger

29 itens • 330.715 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är IPMA Competence Baseline/Projekskunskapsbas och riktlinjer? Beskrivning

IPMA Competence Baseline IPMA Projektmetodik för certifiering av projektledare)

Idag används projektledning globalt av både stora företag, regeringar och mindre organisationer som ett sätt att möta deras kunders behov, eller för initiativtagares behov av både standardisering och att kunna reducera de grundläggande uppgifterna som är nödvändiga för att avsluta ett projekt på det mest effektfulla och effektivaste sättet.

För att uppnå detta mål, IPMA Competence Baseline/Projektledningskunskapsbas är en metodik som kan användas till att utvärdera och certifiera de nödvändiga kapaciteterna hos projektchefer på fyra auktoriserade certifieringsnivåer:

 • IPMA Nivå A: Certifierad Projektchef
 • IPMA Nivå B: Certifierad Senior Projektledare
 • IPMA Nivå C: Certifierad projektledare
 • IPMA Nivå D: Certifierad projektlednings assistent

För att bedöma hela kompetensen, används ett beskrivande dokument: IPMA Competence Baseline (ICB). Den sista versionen av ICB, version 3, lanserades år 2006.

ICB-modellen innehåller en serie av 7 kompetenser med 60 olika beståndsdelar:

 1. Grundläggande projektledning: 1) Projekt och projektledning. 2) Projektledningens genomförande. 3) Ledning av projekt. 4) Systemapproach och integration. 5) Projektsammanhang. 6) Projektfaser och livscykeln. 7) Projektutveckling och värdering. 8) Projektmålsättningar och strategier. 9) Projektframgång- och felkriterier. 10) Projekt uppstart. 11) Projektavslut.
 2. Metoder och tekniker: 12) Projektstrukturer. 13) Innehåll omfattning. 14) Tidscheman. 15) Resurser. 16) Projektkostnad och ekonomi. 17) Konfigurationer och förändringar. 18) Projektrisker. 19) Resultatmätning. 20) Projektkontroll/avstämningar. 21) Information ,dokumentation, rapportering.
 3. Organisatorisk kompetens: 22) Projektorganisation. 27) Anskaffning-inköp, kontrakt. 30) Standarder och regleringar. 31) Problemlösning. 32) Förhandlingar möten. 33) Permanent organisation. 34) Affärsprocesser. 35) Personlig utveckling. 36) Organisatoriskt lärande.
 4. Social kompetens: 23) Teamwork. 24) Ledarskap. 25) Kommunikation. 26) Konflikt och kriser.
 5. Allmänna ledarskapsfrågor: 28) Projektkvalitet. 29) Projektinformationssystem. 37) Förändringsledning. 38) Marknadsföring produktledning. 39) System Management. 40) Säkerhet, Hälsa, Miljön. 41) Lagliga aspekter. 42) Ekonomi och redovisning.
 6. Personliga attityder: 43) Förmåga till att kommunicera. 44) Motivationsförmåga (initiativ, engagemang, entusiasm). 45) Relationsförmåga (öppenhet). 46) Förmåga till att hantera värderingar. 47) Förmåga att förhandla (konfliktlösning, argumentationskultur, opartiskhet). 48) Förmåga att finna lösningar (holistiskt tänkande). 49) Förmåga till att visa lojalitet (solidaritet, beredskap för att hjälpa). 50) Ledarskapsförmåga.
 7. Allmänt intryck: 51) Logik. 52) Strukturerat sätt att tänka. 53) Frånvaro av fel. 54) Klarhet, tydlighet. 55) Sunt förnuft. 56) Transparens. 57) Översikt. 58) Helhetsbedömning. 59) Erfarenhetshorisont. 60) Yrkesskicklighet.

En rangordning för varje beståndsdel går från lågt, medel till högt.

Systematik, standarder och anvisningar, och referenser gör det till ett komplett ICB-bedömningsystem.
 

Ursprunget till IPMA Competence Baseline. Historia

IPMA lanserades år 1965 i Schweitz under namnet INTERNET (till 1994) av en europeisk grupp av projektledare. Den första kongressen ägde rum år 1967 i Wien, Österrike med medlemmarna från 30 länder. De huvudsakliga bidragsgivarna i den europeiska modellen för ICB var Gilles Caupin från Frankrike, Dr Hans Knoepfel från Schweitz, Prof. Dr Peter WG Morris från Storbritanien och Dr Olaf Pannenbäcker från Tyskland.
 

Beräkning Av IPMA Competence Baseline. Formel

Kapaciteterna för varje nivå definieras och beräknas som:


Kompetens = Tillämpad kunskap + relevanta erfarenheter (expertis) + professionellt beteende (attityd).


Användningen av IPMA Competence Baseline. Användningsområden

IPMA-certifieringsmodell kan användas på alla de olika projektledningskompetenserna. Den bedömer nivån på kunskap, erfarenhet (förmåga), personliga attityder och beteendet (attityd) att styra projektkomplexitet för projektledare. Urvalet spänner från och med koordinering av ett enkelt projekt till styrning av hela företagets projektportfölj, till att klara ett flerprojektsprogram.


Stegen i IPMA Competence Baseline IPMA Projektmetodik för certifiering av projektledare). Process

Nivåerna i IPMA-certifieringen baseras på ICB-Competence Baseline och anpassas för varje nationell förening i IPMA-NCB (National Competence Baseline) för att justera modellen till den särskilda kulturen och utfförandet i detta land.

Varje certifieringsnivå består av en process om 3 steg:

 • Steg 1: Användning, karriär resumén-CV, självbedömningsverktyget och efterföljandet av nivån på både projektlistor och referenser.
 • Steg 2: En skriftlig examen (på de lägre nivåerna), en valfri workshop, seminarier och projektrapportering (högre nivåer).
 • Steg 3: En intervju.

Giltighethetsperioden för certifieringen är 5 år. De erforderliga kraven för varje nivå är:

 • Nivå A: ålder > 35 3-7 års erfarenhet (följande diplomnivå) med projekt portfölj eller programgenomförande.
 • Nivå B: ålder > 30, 3-7 års erfarenhet av komplex projektgenomföranden inom de senaste 2 åren.
 • Nivå C: ålder > 25, 3-5 års erfarenhet av projektgenomförande inom de senaste 2 åren.
 • Nivå D: ålder > 20, 1 års erfarenhet även delvis i projektgenomförande utan ansvar.

Styrkor med IPMA Competence Baseline. Fördelar

 • IPMA-modell fokuserar på en kunskapsbedömning och förbättring hos projektledaren genom de fyra kompetensnivåerna.
 • De större frågeställningarna inom projektledning är faktiskt i att leda projektet. ICB reflekterar också detta.

Begränsningar till IPMA Competence Baseline IPMA Projektmetodik för certifiering av projektledare). Nackdelar

IPMA är en modell för projektledningskompetens och kapacitetsmodell för projektledares certifieringsnivå. Den bygger på PMI-metodiken, och pliktetikskoder. Eftersom PMI-metodiken fokuserar på processer och PRINCE2 metodiken fokuserar på produkterna som ska levereras, IPMA-ICB modellen fokuserar på kapaciteten hos projektledningen.


Antaganden med IPMA Competence Baseline. Villkor

Den är användbar för att certifiera kapacitetsnivån hos projektledare för att få ett erkännande på deras yrkesskicklighet och självständighet i företaget där de för närvarande är anställda.


Bok: IPMA Competence Baseline IPMA Projektmetodik för certifiering av projektledare)version 3.0


Särskild Intressegrupp SIG

Projektledningscertifiering Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Projektledningscertifiering. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Differences between Prince2, MSP versus IPMA
I am a bit confused and sad that the misunderstanding between Prince 2, MSP... versus IPMA is quite persistent. All of the certificates in the (former) APMG-range are certificates that one can study ...
Betyg4
 
ämne IPMA ICB 4 Forum
This forum is also about ICB4 new version of IPMA framework. This is the place to exchange about the improvements and new orientation of the ICB4. I wish you all the best....
Betyg3
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Project Managment Certification Levels
I want to know diferent kind of certification levels exist in project managment? Thanks......
Betyg3
 
Kommentarer1 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Projektledningscertifiering

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Projektledningscertifiering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Project Management Certification (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

The Importance of Self-awareness for Project Managers

Professional Development, Personal Development, Project Management, Ethics, Beliefs, Values, Emotional Intelligence
Self-awareness is how an individual consciously knows and understands their own character, feelings, motives, and desire...
Subject

Project Management Associations

The Role of ICB and IPMA
While project management associations have made attempts to conduct themselves as professional associations since the mi...
Subject

IPMA-ICB3

Project Management
The IPMA-ICB Model was improved in March 2006 with ICB3 approved by 40 PM-dedicated Professional Associations worldwide....
Informationskällor

Olika informationskällor om Projektledningscertifiering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Artikel

Comparaison IPMA-ICB vs Prince

Project Management
A comparaison of the components of the IPMA-ICB (IPMA Competence Baseline) versus Prince2....
Artikel

First Introduction to Project Management. Essentials

Project Management Primer, Project Management 101, Basics of Project Management
This presentation provides a good first introduction to project management and how to more efficiently implement and exe...
Presentation

IPMA Competence Baseline Diagram

Project Management Certification
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...
Bild

IPMA Certificate Level D

Project Managment
IPMA Certificate Level D (Sample)...
Bild

IPMA Certificate Level C

Project Management
IPMA Certificate Level C (Sample)...
Bild

IPMA Certificate Level B

Project Management
IPMA Certificate Level B (Sample)...
Bild

IPMA Certificate Level A

Project Management
IPMA Certificate Level A (Sample)...
Artikel

IPMA Certification Yearbook 2002

Project Management
The IPMA (International Project Management Association) Year book 2002 gives an overview of the development and explains...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Projektledningscertifiering.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför ICB med: PRINCE2 Metodologin  |  PMBOK  |  OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell


Retur till Management Start: Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Projektledningscertifiering? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 25-9-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.