Kerncompetenties
(Hamel Prahalad)

Kenniscentrum

   

Inside-out strategie (van binnen naar buiten). Verklaring van Kerncompetenties van Hamel en Prahalad.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Kerncompetenties Het Kerncompetentie model van Hamel en Prahalad is een corporate strategiemodel waarin het strategieproces aanvangt door over de sterke kernpunten van een organisatie na te denken.


Inside-out Corporate Strategy

De Outside-in (van buiten naar binnen) benadering (zoals het Vijf Krachtenmodel van Porter) plaatst de markt, de concurrentie, en de klant op het uitgangspunt van het strategieproces. Het Kerncompetenties model doet het tegengestelde, door te verklaren dat op de lange termijn, concurrentievermogen uit een capaciteit voortkomt om een Kerncompetentie te ontwikkelen, tegen lagere kosten en sneller dan de concurrenten. De Core Competence kan resulteren in onvoorziene producten. De echte bronnen van voordeel kunnen in de capaciteit van het management worden gevonden om corporate-brede technologieën en productievaardigheden tot bekwaamheden te consolideren, waardoor individuele ondernemingen zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Een Kerncompetentie kan iedere combinatie zijn van specifieke, inherente, geïntegreerde en toegepaste kennis, vaardigheden en houdingen.


In hun artikel "The Core Competence of the Corporation" (1990), verwerpen Prahalad en Gary Hamel het portefeuilleperspectief als een haalbare aanpak voor corporate strategie. Naar hun mening, is de vooraanstaande plaats van de Strategische Business Unit nu duidelijk een anachronisme. Hamel en Prahalad beweren dat een bedrijf rond een kern van gedeelde bekwaamheden zou moeten worden gebouwd. Vergelijk: Horizontale Integratie.


De business units moeten gebruik maken van en helpen om de CC verder te ontwikkelen. Het corporate centrum zou niet slechts een extra boekhoudinglaag moeten zijn, maar moet waarde toevoegen door de strategische architectuur te articuleren, die het proces van competentieontwikkeling leidt.
 

Drie tests voor het identificeren van een Kerncompetenties

  1. Verleent potentiële toegang tot een grote verscheidenheid van markten.
  2. Levert een significante bijdrage aan de voordelen van het product zoals die door de klant worden waargenomen.
  3. CC zouden voor concurrenten moeilijk moeten zijn te imiteren.

Het bouwen van een Kerncompetenties

Een Kerncompetentie wordt ontwikkeld door een proces van ononderbroken verbetering en uitbreiding (vergelijk: Kaizen-filosofie). Het zou de focus voor corporate strategie moeten uitmaken. Op dit niveau, is het doel het ontwikkelen van wereldleiderschap in het ontwerp en de ontwikkeling van een bepaalde klasse van productfunctionaliteit. Het top management kan niet enkel een extra boekhoudinglaag zijn, maar moet waarde toevoegen door de strategische architectuur te articuleren die het proces van de competentieontwikkeling leidt.
 

Zodra het top management (met de hulp van de managers van de Strategische Business Units) een allesomvattende Kerncompetentie hebben geïdentificeerd, moet het aan de ondernemingen vragen om de projecten en de mensen te identificeren die daarmee nauw verbonden zijn. Corporate auditors zouden een audit van de plaats, het aantal, en de kwaliteit van de mensen moeten verrichten gerelateerd aan de CC. Belangrijke mensen voor kerncompetenties zouden vaak samen moeten worden gebracht om onderling ideeën te delen.


Kernstarheden?

Er moet voor worden gezorgd dat de kerncompetenties zich niet ontwikkelen tot kern-starheden. Een Kerncompetentie is moeilijk te leren, maar is eveneens moeilijk om af te leren. Bedrijven die veel moeite hebben gedaan om een competentie te bereiken, veronachtzamen soms nieuwe marktomstandigheden of eisen. Zij riskeren om belemmerd te worden door keuzes die in het verleden zijn gemaakt.


E-artikel: C.K. Prahalad, Gary Hamel - The CC of the Corporation -

Boek: Michael Goold, Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -

Boek: C.K. Prahalad, Gary Hamel - Competing for the Future -


Kerncompetenties Forum
  Strategie: Inside-out EN Outside-in
Het lijkt mij zinvol om niet of/of voor de wijze van strategiebepaling te kiezen, maar en/en. De combinatie van "inside - out" en "outside - in strategie" biedt naar mijn mening de beste voorwaarden om te komen tot een goede balans tussen ener...
     
 
  Kerncompetentie Ahold
Voor wat betreft de eventuele overname van de HEMA door Ahold dringt de volgende vraag zich op: Is de core competence van Ahold: 1) De verkoop van levensmiddelen of 2). Huishoudelijke dienstverlener - zoals Anders Moberg het ziet? Volgens mij het eer...
     
 
  People are our Greatest Asset
How practical are Prahalad and Hamel (1990) when they suggest that the general managerial epithet, “people are our greatest asset” is a tired cliché?...
     
 
  Is There Any Difference Between a Competence and a Competency?
Is there any difference between an organizational / strategic competence and a competency? In other words are competences the same as competencies?...
     
 
  Competences versus Core Competences versus Resources
What is the relationship between competences, core competences and resources?
I'm a bit confused right now......
     
 
  How Does a Core Competence add Value?
What can core competences do and how to they add value to and within the organisation? Please share your thoughts and references / ideas. Thank you!...
     
 
  Financial Valuation of a Core Competence
How can a firm determine the financial valuation of individual CCs? How can we measure the value of a core competence?...
     
 
  Defining New Services / Capabilities
How can we come up with ideas to develop new services, based on current internal strength of existing services and capabilities?
What techniques can be used? Please share your thoughts, thank you for your ideas......
     
 
  Core Competency versus Corporate Competency?
Is there any difference between core competency and corporate competency?
If yes, then please explain....
     
 
  Core Competences and Porter's 5 Forces
Core competencies are like one pole of a magnet, opposite poles always attract each other. The other pole is customer's expectation's or the gap filling.
How you use your CC's with ref to Porter's Five Forces is also important....
     
 
  Leadership & Core Competence
Resources that might be easily available will not enable a business to achieve a competitive advantage over rivals. If a core competence yields a long term advantage to the company, it is said to be a sustainable competitive advantage.
Good lead...
     
 
  Core Competency Should be Challenged
A Core Competency should be difficult for competitors to imitate. But I would like to add that it should also be challenged from time to time by the competitors. Otherwise it will fail to deliver desired results. History says innovation is important ...
     
 
  Core Competences Change due to ICT
(In what way) Did core competences change after the ICT evolution?...
     
 
  Examples of Core Competences
Here are few examples of Core Competencies you frequently see in literature on CCs:
Apple: user-friendly design of electronic consumer devices
Intel: innovative design and manufacturing of computer processors
Honda: building very effic...
     
 
  CC as an Organisational Trait(s)
Try to define your organisation's Core Competency and you find yourself with the same problem as trying to identify your son's talent! He may be a good runner, but, not good enough.
Many companies do a lot of activities exceedingly well and stil...
     
 
  Outside- in vs. Inside-out
I think the debate on the wisdom of an "outside- in" vs. "inside-out" approache is misplaced. CC is clearly the latter but unless you match your CC with market opportunities, CC will not yield desired results....
     
 
  The Virtual Company and Core Competences
It's interesting to consider a Virtual Business when you are thinking about Core Competences:
1. The Virtual Company focuses as much as possible / entirely on its own Core C...
     
 
  Integrating the Core Competence
Having identified the core competence of the organisation, the real challenge - particularly in knowledge intensive organisations - lies ahead in integrating it with the competences of its people so as to enhance the overall organisational capability...
     
 
  Utilizing a Core Competence
Once an organization has defined its Core Competence, finding or creating new markets to leverage the CC becomes a crucial task. Who can give some advise or suggest a generic method how such markets can be discovered? Please share your experiences....
     
 
  Is CC REALLY Different from FF?
The trouble with this article and concept is that it begins by suggesting that CC is opposite to Porter's FF approach in that it places CC at the start as opposed to FF which places market, competition and customer first. Then you read down to the "T...
     
 

Kerncompetenties Special Interest Group


Special Interest Group

Kerncompetenties Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Kerncompetenties Premium
  Identifying a Core Competence
How can a firm identify its CC?...
     
 
  Imitation of Core Competence
How can a firm ensure that its core competence(s) are hard to imitate?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Core Competence Premium
 

Developing Core Competencies

In order to develop core competencies, a company should:
- Isolate its key abilities and develop and improve them into organization-wide strengt...
Usage (application): Strategy
 
 
 

Uses (Advantages) of Core Competencies

Core competencies are capturing the collective learning in an organization and can be used to:
- Design and develop competitive positions and str...
Usage (application): Strategy
 
 
 

Customer Centricity: Success Factors for Customer Intimacy

Customer / Consumer Centricity (CC) is a frequently used concept used by companies to achieve competitive advantages. It is often believed that CC can...
Usage (application): Value Disciplines, Customer Strategy, Customer Intimacy, Customer-oriented, CRM
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

According to Professor Todd Zenger, companies should focus less on competitive advantage (this isn't what really interests stock markets). Instead cor...
Usage (application): Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
 
 
 

Qualities of Core Competences

According to Gallon, Stillman and Coates, core competencies are 'aggregates of capabilities, where synergy is created that has sustainable value and b...
Usage (application): What is a Core Competence and What isn't?
 
 
 

The Key Role of the Strategy Competence in Creating Sustainable Competitive Advantage

Most organizational performance theories assume that there are certain “best practices”, or “best ways” that are needed to outperform your rivals.
...
Usage (application): Business Strategy, Corporate Strategy, Competitive Advantage, Strategy Education
 
 
 

How to Change a Firm's Core Business?

Chris Zook recommends 7 steps:
1. Define the core.
2. Assess the core's full potential and the durability of its key differentatiation. Usage (application): A 7-Step Process
 
 

Hulpbronnen - Kerncompetenties Premium
 

Nieuws

Kerncompetenties Strategie
     
 

Nieuws

Competenties Prahalad
     
 

Video's

Kerncompetenties Strategie
     
 

Video's

Competenties Prahalad
     
 

Presentaties

Kerncompetenties Strategie
     
 

Presentaties

Competenties Prahalad
     
 

Meer

Kerncompetenties Strategie
     
 

Meer

Competenties Prahalad
     

Vergelijk Kerncompetenties met:   Resource-Based Perspectief  |  Blue Ocean Strategie  |  Uitbesteden (Uitbesteding)  |  Delta Model  |  Verticale Integratie  |  Porter  |  Strategische Types  |  Voordelen van een Moedermaatschappij  |  Vier Industrie Veranderingstrajecten  |  Vergeet Leen Leer  |  Stijlen van Moedermaatschappijen  |  Ervaringskromme  |  BCG Matrix  |  Groeifasen  |  Distinctieve Eigenschappen  |  Organisatorische Configuraties  |  Centralisatie en Decentralisatie  |  Management Buy-out  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Co-Creatie  |  Strategische Intentie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Marketing  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.