Kerncompetenties
(Hamel Prahalad)

Kenniscentrum

   

Inside-out strategie (van binnen naar buiten). Verklaring van Kerncompetenties van Hamel en Prahalad.

Inhoud

Premium

Kerncompetenties Het Kerncompetentie model van Hamel en Prahalad is een corporate strategiemodel waarin het strategieproces aanvangt door over de sterke kernpunten van een organisatie na te denken.


Inside-out Corporate Strategy

De Outside-in (van buiten naar binnen) benadering (zoals het Vijf Krachtenmodel van Porter) plaatst de markt, de concurrentie, en de klant op het uitgangspunt van het strategieproces. Het Kerncompetenties model doet het tegengestelde, door te verklaren dat op de lange termijn, concurrentievermogen uit een capaciteit voortkomt om een Kerncompetentie te ontwikkelen, tegen lagere kosten en sneller dan de concurrenten. De Core Competence kan resulteren in onvoorziene producten. De echte bronnen van voordeel kunnen in de capaciteit van het management worden gevonden om corporate-brede technologieën en productievaardigheden tot bekwaamheden te consolideren, waardoor individuele ondernemingen zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Een Kerncompetentie kan iedere combinatie zijn van specifieke, inherente, geïntegreerde en toegepaste kennis, vaardigheden en houdingen.


In hun artikel "The Core Competence of the Corporation" (1990), verwerpen Prahalad en Gary Hamel het portefeuilleperspectief als een haalbare aanpak voor corporate strategie. Naar hun mening, is de vooraanstaande plaats van de Strategische Business Unit nu duidelijk een anachronisme. Hamel en Prahalad beweren dat een bedrijf rond een kern van gedeelde bekwaamheden zou moeten worden gebouwd. Vergelijk: Horizontale Integratie.


De business units moeten gebruik maken van en helpen om de CC verder te ontwikkelen. Het corporate centrum zou niet slechts een extra boekhoudinglaag moeten zijn, maar moet waarde toevoegen door de strategische architectuur te articuleren, die het proces van competentieontwikkeling leidt.
 

Drie tests voor het identificeren van een Kerncompetenties

  1. Verleent potentiële toegang tot een grote verscheidenheid van markten.
  2. Levert een significante bijdrage aan de voordelen van het product zoals die door de klant worden waargenomen.
  3. CC zouden voor concurrenten moeilijk moeten zijn te imiteren.

Het bouwen van een Kerncompetenties

Een Kerncompetentie wordt ontwikkeld door een proces van ononderbroken verbetering en uitbreiding (vergelijk: Kaizen-filosofie). Het zou de focus voor corporate strategie moeten uitmaken. Op dit niveau, is het doel het ontwikkelen van wereldleiderschap in het ontwerp en de ontwikkeling van een bepaalde klasse van productfunctionaliteit. Het top management kan niet enkel een extra boekhoudinglaag zijn, maar moet waarde toevoegen door de strategische architectuur te articuleren die het proces van de competentieontwikkeling leidt.
 

Zodra het top management (met de hulp van de managers van de Strategische Business Units) een allesomvattende Kerncompetentie hebben geïdentificeerd, moet het aan de ondernemingen vragen om de projecten en de mensen te identificeren die daarmee nauw verbonden zijn. Corporate auditors zouden een audit van de plaats, het aantal, en de kwaliteit van de mensen moeten verrichten gerelateerd aan de CC. Belangrijke mensen voor kerncompetenties zouden vaak samen moeten worden gebracht om onderling ideeën te delen.


Kernstarheden?

Er moet voor worden gezorgd dat de kerncompetenties zich niet ontwikkelen tot kern-starheden. Een Kerncompetentie is moeilijk te leren, maar is eveneens moeilijk om af te leren. Bedrijven die veel moeite hebben gedaan om een competentie te bereiken, veronachtzamen soms nieuwe marktomstandigheden of eisen. Zij riskeren om belemmerd te worden door keuzes die in het verleden zijn gemaakt.


E-artikel: C.K. Prahalad, Gary Hamel - The CC of the Corporation -

Boek: Michael Goold, Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -

Boek: C.K. Prahalad, Gary Hamel - Competing for the Future -


Kerncompetenties Special Interest Group


Special Interest Group (28 leden)


Kerncompetenties Forum  

Recente onderwerpen

  Kerncompetentie Ahold
Voor wat betreft de eventuele overname van de HEMA door Ahold dringt de volgende vraag zich op: Is de core competence van Ahold: 1) De verkoop van lev...
     
 
  Strategie: Inside-out EN Outside-in
Het lijkt mij zinvol om niet of/of voor de wijze van strategiebepaling te kiezen, maar en/en. De combinatie van "inside - out" en "outside - in str...
     
 
  People are our Greatest Asset
How practical are Prahalad and Hamel (1990) when they suggest that the general managerial epithet, “people are our greatest asset” is a tired cliché?...
     
 
  Is There Any Difference Between a Competence and a Competency?
Is there any difference between an organizational / strategic competence and a competency? In other words are competences the same as competencies?...
     
 
  Competences versus Core Competences versus Resources
What is the relationship between competences, core competences and resources?
I'm a bit confused right now......
     
 

Best Practices - Kerncompetenties
  Why Protect Core Competence?
Why should a firm ensure its core competence is hard to imitate?
The whole market should be made aware about a firm's Core Competence (CC) and th...
     
 
  CC as an Organisational Trait(s)
Try to define your organisation's Core Competency and you find yourself with the same problem as trying to identify your son's talent! He may be a goo...
     
 
  Identifying a Core Competence
How can a firm identify its CC?...
     
 
  Core Competency versus Corporate Competency?
Is there any difference between core competency and corporate competency?
If yes, then please explain....
     
 Alles wat u moet weten over management


  Imitation of Core Competence
How can a firm ensure that its core competence(s) are hard to imitate?...
     
 
  The Virtual Company and Core Competences
It's interesting to consider a Virtual Business when you are thinking about Co...
     
 
  Utilizing a Core Competence
Once an organization has defined its Core Competence, finding or creating new markets to leverage the CC becomes a crucial task. Who can give some adv...
     
 
  Always link Strategy to CC
Core competencies are the activities in which any organization does exceedingly well and they are always built over time. Therefore corporate strategi...
     
 
  Financial Valuation of a Core Competence
How can a firm determine the financial valuation of individual CCs? How can we measure the value of a core competence?...
     
 
  Is CC REALLY Different from FF?
The trouble with this article and concept is that it begins by suggesting that CC is opposite to Porter's FF approach in that it places CC at the star...
     
 
  Core Competences and Porter's 5 Forces
Core competencies are like one pole of a magnet, opposite poles always attract each other. The other pole is customer's expectation's or the gap filli...
     
 
  Leadership & Core Competence
Resources that might be easily available will not enable a business to achieve a competitive advantage over rivals. If a core competence yields a long...
     
 
  Core Competency Should be Challenged
A Core Competency should be difficult for competitors to imitate. But I would like to add that it should also be challenged from time to time by the c...
     
 
  Integrating the Core Competence
Having identified the core competence of the organisation, the real challenge - particularly in knowledge intensive organisations - lies ahead in inte...
     
 
  Outside- in vs. Inside-out
I think the debate on the wisdom of an "outside- in" vs. "inside-out" approache is misplaced. CC is clearly the latter but unless you match your CC wi...
     
 
  Core Competences Change due to ICT
(In what way) Did core competences change after the ICT evolution?...
     
 
  Defining New Services / Capabilities
How can we come up with ideas to develop new services, based on current internal strength of existing services and capabilities?
What techniques ...
     
 
  Examples of Core Competences
Here are few examples of Core Competencies you frequently see in literature on CCs:
Apple: user-friendly design of electronic consumer devices
     
 
  Collaboration and CC
How can a firm avoid that its core competence(s) are threatened when it is collaborating with other firms such as in demand chain collaboration or out...
     
 
  How Does a Core Competence add Value?
What can core competences do and how to they add value to and within the organisation? Please share your thoughts and references / ideas. Thank you!...
     
 

Expert Tips (ENG) - Core Competence
 

Developing Core Competencies

 
 
 

Uses (Advantages) of Core Competencies

 
 
 

Customer Centricity: Success Factors for Customer Intimacy

 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

 
 
 

Qualities of Core Competences

 
 
 

The Key Role of the Strategy Competence in Creating Sustainable Competitive Advantage

 
 
 

How to Change a Firm's Core Business?

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - Kerncompetenties
 

Nieuws over Kerncompetenties Strategie


     
 

Nieuws over Competenties Prahalad


     
 

Video's over Kerncompetenties Strategie


     
 

Video's over Competenties Prahalad


     
 

Presentaties over Kerncompetenties Strategie


     
 

Presentaties over Competenties Prahalad


     
 

Meer over Kerncompetenties Strategie


     
 

Meer over Competenties Prahalad


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk Kerncompetenties met:   Resource-Based Perspectief  |  Blue Ocean Strategie  |  Uitbesteden (Uitbesteding)  |  Delta Model  |  Verticale Integratie  |  Porter  |  Strategische Types  |  Voordelen van een Moedermaatschappij  |  Vier Industrie Veranderingstrajecten  |  Vergeet Leen Leer  |  Stijlen van Moedermaatschappijen  |  Ervaringskromme  |  BCG Matrix  |  Groeifasen  |  Distinctieve Eigenschappen  |  Organisatorische Configuraties  |  Centralisatie en Decentralisatie  |  Management Buy-out  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Co-Creatie  |  Strategische Intentie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Marketing  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 12-12-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.