FinanciŽn en Investeren

12manage is looking for students!
FinanciŽn en Investeren. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)

Deel deze pagina:


FinanciŽn en Investeren


12 Principes van de Netwerkeconomie Kelly

Aandeelhouderswaardeperspectief

Absorptie Kostprijsberekening

Acid Test Ratio

Activity Based Costing ABC ABM

ADL Matrix Arthur D. Little

ARIMA Box and Jenkins

Benaderingen voor de Integratie van Acquisities Haspeslagh Jemison

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Bass Diffusiemodel Bass

BCG-matrix

Bedrijfsbeoordelingsmatrix

Benchmarken

Beyond Budgeting Fraser

Boekhoudkundige Winst EPS

Break-even Punt

Brutowinstmarge (Brutomarge)

CAGR

Capital Asset Pricing Model CAPM

Cash Asset Ratio

Cash Flow from Operations

Cash Flow Return on Investment


Cash Value Added CVA Anelda

CFROI

Chaostheorie Lorenz

Current Ratio

Debt to Equity Ratio

Diamantmodel Porter

Directe Kostprijsberekening

Discounted Cash Flow-methode DCF

Dividend Payout Ratio

DUPONT Model

Dynamische Regressie

Economic Value Added EVA

Economische Marge EM

Effect/Waarde Raamwerk Hammer

Exponential Smoothing

Fair Value accounting

Fusie- en Overnameaanpakken

GE Bedrijvenmatrix

Gemiddelde Gewogen Kosten van Kapitaal (WACC)

Groei Aandeel Matrix BCG

Horizontale Integratie

IAS

Industrielevenscyclus

Integrale Kostprijsberekening

Interne Opbrengstvoet (Effectief Rendement)

Kasstromen die Voortvloeien uit de Bedrijfsvoering (Operating Cash Flow)

Koers/Winst Verhouding

Koers/Winst Groei Verhouding

Kosten-batenanalyse

Kosten van Eigen Vermogen

Kosten van Kapitaal

Leveraged Buy-out

Liquidatiewaarde

Liquiditeitsratio


Management Buy-out methode

Marginale Kostprijsberekening

Market Value Added MVA

McKinseymatrix

Meeropbrengst (Excess Return) ER

Netto Contante Waarde NPV

Netto Operationele Winst na Belasting, Nettowinst (NOPAT)

Operationele Winst

Operationele Winstmarge

Operations Research

Prestatiemanagement

Prestatieprisma

PEST Analyse

Plausibiliteitstheorie

Portefeuilleanalyse

Productlevenscyclus Levitt

Product/Markt Matrix Ansoff

PRVit

Quick Ratio

RAROC Risk-Adjusted Return on Capital

Real Options-analyse Luehrman

Real ratio

Regressie-analyse

Relatieve Waarde van Groei Mass

Rendement op Aandelen ROE

Rendement op GeÔnvesteerd Kapitaal ROIC

Rendement op Investering ROI

Rendement op Tewerkgesteld Kapitaal ROCE

Rentabiliteitsdrempel

Resultaatgericht Management

Resultaten Gebaseerd Leiderschap, Op Ulrich

Retentie Ratio

Return on Net Assets RONA

Risicomanagement

Simulatie en modellering


Speltheorie (Game Theory) Nash

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Strategisch Risicomanagement Slywotzky

STRATPORT Larreche


Voeg een methode / model toe


Terugverdientijd

Time-Based Activity Based Costing Kaplan

Totaal Rendement voor Aandeelhouders TSR

Total Business Return TBR BCG

Total Cost of Ownership

Turnaroundmanagement

Uitbesteden (Uitbesteding)

US GAAP

Value Based Management (Waardesturing)

ValueReporting-Raamwerk PWC

Variabele Kostprijsberekening

Verticale Integratie

Vijf Krachtenmodel Porter

Vrije Kasstroom

Waardecreatie-Index

Waardedisciplines (Waardeproposities) Treacy Wiersema

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardeketen Porter

Waardemanagement McTaggart

Werkkapitaal Verhouding

Winst per Aandeel EPS

Winstpoelen (Profit Pools) Gadiesh, Gilbert

Winst voor Rente, Belasting, Afschrijvingen en Amortisatie (EBITDA)

Winst voor Rente en Belasting (EBIT)

Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting Jennings

Z-Score Altman

meer

Community of Interest - FinanciŽn en Investeren


Community of Interest (2188 leden)


Forum - FinanciŽn en Investeren  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Hoe het vertrouwen in financiŽle markten te herstellen? (2 reacties)
Welke aanpak of methode zou moeten worden gebruikt om het ve...
 
 
 
 
  Consequences of Subprime Crisis (1 reacties)
What will be the consequences of the recent Subprime Crisis ...
 
 
 
 
  WACC (Weighted Average Cost of Capital) Calculator (1 reacties)
WACC is a key concept in finance - it is the appropriate dis...
 
 
 
 
  List of Investment Mantras (5 reacties)
Let's collect a list of investment mantras here! If possib...
 
 
 
 
  Interest Rate Raise vs Economic Recovery (4 reacties)
The Reserve Bank of Australia raised the cash rate by 25 bas...
 
 
 
 
  Taming Inflation in India (2 reacties)
What do you think about RBI's money tightening policy? Who ...
 
 
 
 
  The Preliminary Expenses in Balance Sheet (1 reacties)
Where are the preliminary expenses situated in the balance s...
 
 
 
 

Best Practices - FinanciŽn en Investeren

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.


  Distress Restructuring? (4 reacties)
What is distress restructuring? How do we define it? When is...
 
 
 
 
  How to restore Trust in Financial Markets? (4 reacties)
What approach or method should be used to restore the confid...
 
 
 
 
  New Global Reserve Currency needed? (6 reacties)
Today's economic recession with all its social consequences ...
 
 
 
 
  Is the End of the Recession Near? (21 reacties)
Are we seeing the end of the recession or is the worst yet t...
 
 
 
 
  Minority Shares Buyback (6 reacties)
Hi, I'd like to ask about accounting for shares buyback for ...
 
 
 
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-9-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.