14 Managementprincipes
(Henri Fayol)

Kenniscentrum

   

De algemene managementprincipes zoals opgesteld door Fayol. Uitleg van de veertien managementprincipes van Henri Fayol. (1916)

Bijgedragen door: Vincent Marino

Inhoud

Premium

Henri Fayol (1841-1925) - 14 Managementprincipes

Wat zijn De 14 managementprincipes? Beschrijving

De 14 Managementprincipes van Fayol (1841-1925) zijn:

 1. Verdeling van Werk. Specialisatie stelt het individu in staat om ervaring op te doen en zijn vaardigheden te verbeteren. Daardoor kan hij productiever zijn.
 2. Authoriteit. Het recht en de verantwoordelijkheid om bevelen te geven.
 3. Discipline. De werknemers moeten gehoorzamen, maar dit heeft twee kanten: de werknemers zullen slechts orders uitvoeren als het management hun rol goed vervult.
 4. Eenheid van Commando. Elke arbeider moet slechts één baas / leidinggevende hebben, zonder andere tegenstrijdige commandolijnen.
 5. Eenheid van Richting. Mensen die dezelfde soort activiteiten uitvoeren moeten dezelfde doelstellingen hebben in één enkel plan. Dit is essentieel om eenheid en coördinatie in de onderneming te waarborgen. Eenheid van bevel bestaat niet zonder eenheid van richting maar komt niet noodzakelijk eruit voort.
 6. Ondergeschiktheid van het individuele belang (aan het algemeen belang). De doelstellingen van het bedrijf wegen altijd het zwaarst.
 7. Beloning. Belononing en betaling is een belangrijke motivator, hoewel Fayol door een aantal mogelijkheden te analyseren erop wijst dat er geen perfect beloningssysteem bestaat.
 8. Centralisatie (of Decentralisatie). Dit is geen zwart-wit kwestie en is afhankelijk van de conditie van het bedrijf en de kwaliteit van haar personeel.
 9. Formele hiërarchie (Lijn van Authoriteit). Een hiërarchie is noodzakelijk voor eenheid van richting. Maar zijwaartse communicatie is ook van belang, zolang de meerderen weten dat dergelijke communicatie plaatsvindt. De formele bevelsketen verwijst naar het aantal niveaus in de hiërarchie vanaf de hoogste functionaris tot het laagste niveau in de organisatie. Het aantal niveaus moet niet overdreven worden en uit teveel lagen bestaan.
 10. Orde. Zowel materiële orde en sociale orde zijn noodzakelijk. De eerstgenoemde minimaliseert verloren tijd en nutteloze behandeling van materialen. De laatstgenoemde wordt bereikt door organisatie en selectie.
 11. Gelijkheid. Bij het voeren van een bedrijf is een "combinatie van vriendelijkheid en rechtvaardigheid" nodig. Het goed behandelen van werknemers is belangrijk om gelijkheid te bereiken.
 12. Personeelsbehoud. Werknemers werken beter als ze verzekerd zijn van hun baan en van vooruitgang in hun carrière. Een onzekere baan en een hoog tempo van werknemerswisselingen zullen de organisatie ongunstig beïnvloeden.
 13. Initiatief. Het toestaan aan al het personeel om op de één of andere manier hun initiatief te tonen. Dit is een bron van sterkte voor de organisatie. Hoewel het wel van managers vraagt om niet alles zelf te willen beslissen en regelen.
 14. Teamspirit. Het management moet een goed moreel onder zijn werknemers bevorderen. Fayol suggereert verder dat: "echt talent nodig is om inspanning te coördineren, om felheid aan te moedigen, om de bekwaamheden van elke persoon te gebruiken, en om elk van iemands verdiensten te belonen zonder jaloersheid te wekken welke harmonieuze relaties verstoren."

Wat is Management? Vijf elementen

Fayol's definitie van managementrollen en -acties bevatten Vijf Elementen:

 1. Vooruitzien. Het voorspellen en plannen. Het onderzoeken van de toekomst en het opstellen van een plan met acties. De elementen van strategie.
 2. Organiseren. Het opbouwen van de structuur van de onderneming, zowel materieel als menselijk.
 3. Opdrachten geven. Het zorgen voor activiteit onder het personeel.
 4. Coördineren. Het samenbinden, verenigen en doen harmoniëren van alle activiteiten en inspanningen.
 5. Controleren. Het erop toezien dat alles in overeenstemming verloopt met de vastgelegde regels en gegeven opdrachten.

Oorsprong van de 14 Managementprincipes. Geschiedenis

Henri Fayol (1841-1925) was een Franse managementtheoreticus wiens theorieën over management en organisatie van arbeid zeer invloedrijk waren in het begin van de 20ste eeuw. Hij was een mijnbouwingenieur die werkte voor een Frans mijnbouwbedrijf Commentry-Fourchamboult-Decazeville. Aanvankelijk als ingenieur. Vervolgens ging hij zich bezighouden met algemeen management en werd Managing Director van 1888 tot 1918. Tijdens zijn aanstelling als Managing Director schreef hij diverse artikelen over „beleid“ en in 1916 schreef hij "Administration, Industrielle et Générale – Prévoyance, Organisation, Commandement, Coordination, Contrôle". In 1949 verscheen de eerste Engelse vertaling: "General and Industrial Management" (Algemeen en Industrieel Management) van de hand van Constance Storrs.


Gebruik van De 14 Managementprincipes. Toepassingen

 • Verandering en Organisatie
 • Besluitvorming
 • Vaardigheden. Kan worden gebruikt om de basiseffectiviteit van managers te verbeteren.
 • Het inzicht dat management een verscheidenheid van groepeerbare activiteiten is.

Boek: Henri Fayol - General and Industrial Management -


14 Managementprincipes - Fayol Special Interest Group


Special Interest Group (1366 leden)


14 Managementprincipes - Fayol Forum  

Recente onderwerpen

  Wat is Management? Definities
Management… Is echt geweldig om te bestuderen en als je het beheerst, maakt het vele dingen gemakkelijker. Besluitvorming, organiseren, coördineren en...
     
 
  Is Management an Inexact Science?
Social sciences are considered inexact. And indeed, the knowledge and study of management is quite an inexact science for many reasons:
     
 
  Abuse of Delegation | Misuse of Delegating
Delegation is a core part of leadership and management, according to what we have learnt from numerous management works. It is often described positiv...
     
 
  Fayol's Division of Work Principle
Fayol argued the Division of Work principle can be used in either administrative or technical environments in order to obtain more results of any work...
     
 

Best Practices - 14 Managementprincipes - Fayol
  Are Fayol's 14 Management Principles Still Relevant Today?
Despite being challenged by various scholars, these principles from Fayol are still relevant in many organisations in Tanzania, what we are doi...
     
 
  What is Management?
Management... Indeed is a great learning and makes many things easy in their own way. Decision-making, organizing, co-ordinating and work not least ar...
     
 
  What is organisational hierarchy?
Describe the key management roles and discuss why some roles are considered to be more important or less important at different levels of the organisa...
     
 
  Management requires patience
I think managers must be more patient than anybody else in the world, because when making a decision they don't just make a choice such as how cookers...
     
 
  How to Remember the 14 Principles by Fayol?
How to remember the 14 principles of management, if we find them difficult to remember?...
     
 Alles wat u moet weten over management


  Best Ever Developed on Management
These principles are very efficient and they serve as the best principles ever developed for carrying out effective management activities....
     
 
  The 10 Principles of Urwick
Similar and well-known are the 10 Principles of Organisation by Lyndall Urwick. According to Urwick (Notes on the Theory of Organization, 1952), an or...
     
 
  Risks in Fayol's 14 Principles of Management
What and where are the risks in the 14 principles of management?...
     
 
  Evolution of Management
The way management is evolving keeps managers on their feet. Everyday brings a new management method. As a result the way we manage today you'll be s...
     
 
  Good and bad managers...
Why don't all managers follow the principles of management?? Still they become managers?? Why?? How??...
     
 
  Managers versus Leaders
Not all managers are good leaders and not all leaders are good managers. We need to develop both managers and leaders to realize the vision and missio...
     
 
  POLICE Acronym in Management
Can someone explain the terms P. O. L. I. C. E. in management?...
     
 
  Need for Employees' Welfare in the Principles
It is obvious that in this 14 principles something is missing: the inclusion of "staff welfare". Because after all proper measures has been put in pla...
     
 
  Managers: Born or Made?
I think that managers are mostly born. The persons who have inborn, natural managerial qualities are much better in their role as manager than other m...
     
 
  Subordination of Individual Interest
Subordination of individual interest puts individuals in a defensive position....
     
 
  Fayol's Management Roles
Fayol mentioned 5 roles (or actions):
1. Prevoyance.
2. To organize.
3. To command.
4. To coordinate.
5. To control.
...
     
 
  Add #15 Principle: Conformity to the Basic Origin
Aristotle noticed that well-being everywhere depends on two things: a choice of the correct goal, and a choice of a correct way of its achie...
     
 
  Difficulties to Apply 14 Principles of Henri Fayol
What difficulties can a manager confront today if he/she tried to implement the principles of Fayol as they were originally stated?...
     
 
  What is Prevoyance? Explanation
Prevoyance is the function of management which says one must examine the future and draw a plan. How hard is it to forecast what needs to be done in t...
     
 
  School Based Management
For school based management, behavioural aspects of management will be predominant while for higher levels the nitty-gritty of business will be more i...
     
 
  Explanation and Examples of Esprit de Corps
Can someone please come with an explanation/example how to explain this to students?...
     
 
  Delegation: How to Delegate Effectively?
WHAT IS DELEGATION?
Fayol’s 13nd principle ("Initiative") is linked to the management role of delegator. Kreitner (2009) defines "delegation" as:...
     
 
  Organizational Efficiency or Effectiveness?
Which is more important for an organization: efficiency or effectiveness? Why?...
     
 
  Fayols Principles are the Basis of Many Later Management Concepts
Many recent management principle are extension of these 14 concepts. The only difference is often that they are confined to a set of more practical co...
     
 
  Interpreting POLICE In Management Parlance
The POLICE Acronym:
P = Planning and Promoting efficiency
O = Objectivity in action
L = Leadership sustaining Loyalty
I = Innovati...
     
 
  Difference between Adminstration and Management
Should't Fayol's principles be called the 14 principles of Administration? Why was 'administration' (in the French language) translated into En...
     
 
  Example of Subordination of Individual Interest?
Who can give me example of Henri Fayol's 6th principle ie. Subordination of Individual Interest. Thanks.....
     
 
  Fayol's Unity of Direction Principle of Management
I'm looking for some further explanation and examples of UNITY OF DIRECTION as the 5th principle of Fayol's Principles of management? The 12manage sum...
     
 
  On #9: Scalar Chain has to be Modified for Current Times
Had Fayol been alive today, he would have modified scalar structure as the hierarchy is different and structures are much more flat today. People are ...
     
 
  On the 4th Principle: Unity of Command
According to Fayol's 4th Principle, Unity of Command, I should receive instruction from one boss who is my immediate manager.
However I have been...
     
 
  The Power of an Ownership Attitude among Employees
As per my analysis, if any employee has an ownership attitude towards his organization, he does not require any kind of management theory to succeed i...
     
 
  (Why) Do we Need Managers?
Why do we need managers? They are a layer of cost and add no real value, so why do we have them? Most specialists left their field to be managers and ...
     
 
  A Good Organization Run by Monkeys
A good organization run by monkeys is still a zoo....
     
 
  Exactly Where are the 14 Principles of Fayol Located?
I am writing an essay which encompasses Fayol's theory and applying it to a modern business. I have a copy of General and Industrial Management to han...
     
 
  All of These Principles are Obvious Features
In every organization, we can see all of them but we can't classify the companies with them. For example: classify to efficient or non efficient organ...
     
 
  Are Fayol's Principles of Management also applicable to non-profit organizations?
Fayol's principles of management were written having industrial (mining) firms in mind. Obviously these are for profit companies.
Are the 14 prin...
     
 
  Current Research on Fayol / 14 Principles?
Although they are now almost 100 years old, we seem to agree that Fayol's principles con...
     
 
  Some Items May Be Missing, But...
Dear all, we can now identify what is missing in the 14 principles. But when there were no principles, could we imagine the missings?
The 14 Prin...
     
 
  Books by Henri Fayol on Management
Has he written any books? I can only find articles about his management style, but no books. Please help....
     
 
  Which of Fayol's 14 Principles is Most Important?
Hi, I have just a simple question on Fayol: which of his 14 principles do you think is the most important one and why?...
     
 
  Manager in Conflict with Top Management...
Conflicts occur regularly in almost all organisations. Managers having a conflict with top management normally have to accept the decision and command...
     
 
  Management Mantras
What is the present management mantra practiced in your organisation? A paradigm shift in management may lead to innovations which may lead to new app...
     
 
  The Contribution of Henri Fayol to Strategy
The biggest contribution Fayol made to the discipline of management or administration is not his 14 principles or the 5 functions of a manager.
I...
     
 

Expert Tips (ENG) - Principles of Management - Fayol
 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

 
 
 

Fayol's 6 Types of Operations

 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

 
 
 

Six Groups of Activities of Henri Fayol

 
 
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

 
 
 

Powell's Support to Fayol's Ideas

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - 14 Managementprincipes - Fayol
 

Nieuws over Principes Fayol


     
 

Nieuws over Management Fayol


     
 

Video's over Principes Fayol


     
 

Video's over Management Fayol


     
 

Presentaties over Principes Fayol


     
 

Presentaties over Management Fayol


     
 

Meer over Principes Fayol


     
 

Meer over Management Fayol


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk met de 14 Managementprincipes: POSDCORB  |  Organogram  |  Veertien Punten van Management (Deming)  |  Tien Denkscholen  |  Industriële Training (Training Within Industry)  |  Attributen van Excellente Managers  |  Centralisatie en Decentralisatie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Human Resources


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 13-12-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.