14 Managementprincipes
(Henri Fayol)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Vincent Marino


Henri Fayol (1841-1925) - 14 Managementprincipes

Wat zijn De 14 managementprincipes? Beschrijving

De 14 Managementprincipes van Fayol (1841-1925) zijn:

 1. Verdeling van Werk. Specialisatie stelt het individu in staat om ervaring op te doen en zijn vaardigheden te verbeteren. Daardoor kan hij productiever zijn.
 2. Authoriteit. Het recht en de verantwoordelijkheid om bevelen te geven.
 3. Discipline. De werknemers moeten gehoorzamen, maar dit heeft twee kanten: de werknemers zullen slechts orders uitvoeren als het management hun rol goed vervult.
 4. Eenheid van Commando. Elke arbeider moet slechts één baas / leidinggevende hebben, zonder andere tegenstrijdige commandolijnen.
 5. Eenheid van Richting. Mensen die dezelfde soort activiteiten uitvoeren moeten dezelfde doelstellingen hebben in één enkel plan. Dit is essentieel om eenheid en coördinatie in de onderneming te waarborgen. Eenheid van bevel bestaat niet zonder eenheid van richting maar komt niet noodzakelijk eruit voort.
 6. Ondergeschiktheid van het individuele belang (aan het algemeen belang). De doelstellingen van het bedrijf wegen altijd het zwaarst.
 7. Beloning. Belononing en betaling is een belangrijke motivator, hoewel Fayol door een aantal mogelijkheden te analyseren erop wijst dat er geen perfect beloningssysteem bestaat.
 8. Centralisatie (of Decentralisatie). Dit is geen zwart-wit kwestie en is afhankelijk van de conditie van het bedrijf en de kwaliteit van haar personeel.
 9. Formele hiërarchie (Lijn van Authoriteit). Een hiërarchie is noodzakelijk voor eenheid van richting. Maar zijwaartse communicatie is ook van belang, zolang de meerderen weten dat dergelijke communicatie plaatsvindt. De formele bevelsketen verwijst naar het aantal niveaus in de hiërarchie vanaf de hoogste functionaris tot het laagste niveau in de organisatie. Het aantal niveaus moet niet overdreven worden en uit teveel lagen bestaan.
 10. Orde. Zowel materiële orde en sociale orde zijn noodzakelijk. De eerstgenoemde minimaliseert verloren tijd en nutteloze behandeling van materialen. De laatstgenoemde wordt bereikt door organisatie en selectie.
 11. Gelijkheid. Bij het voeren van een bedrijf is een "combinatie van vriendelijkheid en rechtvaardigheid" nodig. Het goed behandelen van werknemers is belangrijk om gelijkheid te bereiken.
 12. Personeelsbehoud. Werknemers werken beter als ze verzekerd zijn van hun baan en van vooruitgang in hun carrière. Een onzekere baan en een hoog tempo van werknemerswisselingen zullen de organisatie ongunstig beïnvloeden.
 13. Initiatief. Het toestaan aan al het personeel om op de één of andere manier hun initiatief te tonen. Dit is een bron van sterkte voor de organisatie. Hoewel het wel van managers vraagt om niet alles zelf te willen beslissen en regelen.
 14. Teamspirit. Het management moet een goed moreel onder zijn werknemers bevorderen. Fayol suggereert verder dat: "echt talent nodig is om inspanning te coördineren, om felheid aan te moedigen, om de bekwaamheden van elke persoon te gebruiken, en om elk van iemands verdiensten te belonen zonder jaloersheid te wekken welke harmonieuze relaties verstoren."

Wat is Management? Vijf elementen

Fayol's definitie van managementrollen en -acties bevatten Vijf Elementen:

 1. Vooruitzien. Het voorspellen en plannen. Het onderzoeken van de toekomst en het opstellen van een plan met acties. De elementen van strategie.
 2. Organiseren. Het opbouwen van de structuur van de onderneming, zowel materieel als menselijk.
 3. Opdrachten geven. Het zorgen voor activiteit onder het personeel.
 4. Coördineren. Het samenbinden, verenigen en doen harmoniëren van alle activiteiten en inspanningen.
 5. Controleren. Het erop toezien dat alles in overeenstemming verloopt met de vastgelegde regels en gegeven opdrachten.

Oorsprong van de 14 Managementprincipes. Geschiedenis

Henri Fayol (1841-1925) was een Franse managementtheoreticus wiens theorieën over management en organisatie van arbeid zeer invloedrijk waren in het begin van de 20ste eeuw. Hij was een mijnbouwingenieur die werkte voor een Frans mijnbouwbedrijf Commentry-Fourchamboult-Decazeville. Aanvankelijk als ingenieur. Vervolgens ging hij zich bezighouden met algemeen management en werd Managing Director van 1888 tot 1918. Tijdens zijn aanstelling als Managing Director schreef hij diverse artikelen over „beleid“ en in 1916 schreef hij "Administration, Industrielle et Générale – Prévoyance, Organisation, Commandement, Coordination, Contrôle". In 1949 verscheen de eerste Engelse vertaling: "General and Industrial Management" (Algemeen en Industrieel Management) van de hand van Constance Storrs.


Gebruik van De 14 Managementprincipes. Toepassingen

 • Verandering en Organisatie
 • Besluitvorming
 • Vaardigheden. Kan worden gebruikt om de basiseffectiviteit van managers te verbeteren.
 • Het inzicht dat management een verscheidenheid van groepeerbare activiteiten is.

Boek: Henri Fayol - General and Industrial Management -


Managementprincipes Special Interest Group


Special Interest Group (1251 leden)

Forum over Managementprincipes  

De meest recente onderwerpen over: Managementprincipes.


What is Management?
Management... Indeed is a great learning and makes many things easy in their own way. Decision-making, organizing, co-or (...)
 
 
 
 
Managers versus Leaders
Not all managers are good leaders and not all leaders are good managers. We need to develop both managers and leaders to (...)
 
 
 
 
Is Management an Inexact Science?
Social sciences are considered inexact. And indeed, the knowledge and study of management is quite an inexact science fo (...)
 
 
 
 
Which of Fayol's 14 Principles is Most Important?
Hi, I have just a simple question on Fayol: which of his 14 principles do you think is the most important one and why? (...)
 
 
 
 
Abuse of Delegation | Misuse of Delegating
Delegation is a core part of leadership and management, according to what we have learnt from numerous management works. (...)
 
 
 
 
Department of Education
Education Department is the backbone for the Development of any society. It, therefore, should come under the Public Pol (...)
 
 
 
 
Best Practices over Managementprincipes

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Are Fayol's 14 Management Principles Still Relevant Today?
Despite being challenged by various scholars, these principles from Fayol are still relevant in many organisations in Ta (...)
 
 
 
 
🥈 What is organisational hierarchy?
Describe the key management roles and discuss why some roles are considered to be more important or less important at di (...)
 
 
 
 
🥉 Management requires patience
I think managers must be more patient than anybody else in the world, because when making a decision they don't just mak (...)
 
 
 
 
How to Remember the 14 Principles by Fayol?
How to remember the 14 principles of management, if we find them difficult to remember? (...)
 
 
 
 
Best Ever Developed on Management
These principles are very efficient and they serve as the best principles ever developed for carrying out effective mana (...)
 
 
 
 
The 10 Principles of Urwick
Similar and well-known are the 10 Principles of Organisation by Lyndall Urwick. According to Urwick (Notes on the Theory (...)
 
 
 
 
Risks in Fayol's 14 Principles of Management
What and where are the risks in the 14 principles of management? (...)
 
 
 
 
Evolution of Management
The way management is evolving keeps managers on their feet. Everyday brings a new management method. As a result the w (...)
 
 
 
 
Good and bad managers...
Why don't all managers follow the principles of management?? Still they become managers?? Why?? How?? (...)
 
 
 
 
POLICE Acronym in Management
Can someone explain the terms P. O. L. I. C. E. in management? (...)
 
 
 
 
Need for Employees' Welfare in the Principles
It is obvious that in this 14 principles something is missing: the inclusion of "staff welfare". Because after all prope (...)
 
 
 
 
Managers: Born or Made?
I think that managers are mostly born. The persons who have inborn, natural managerial qualities are much better in thei (...)
 
 
 
 
Fayol's Management Roles
Fayol mentioned 5 roles (or actions): 1. Prevoyance. 2. To organize. 3. To command. 4. To coordinate. 5. To cont (...)
 
 
 
 
Add #15 Principle: Conformity to the Basic Origin
Aristotle noticed that well-being everywhere depends on two things: a choice of the correct goal, and a choice of a corr (...)
 
 
 
 
Difficulties to Apply 14 Principles of Henri Fayol
What difficulties can a manager confront today if he/she tried to implement the principles of Fayol as they were origina (...)
 
 
 
 
What is Prevoyance? Explanation
Prevoyance is the function of management which says one must examine the future and draw a plan. How hard is it to forec (...)
 
 
 
 
Delegation: How to Delegate Effectively?
WHAT IS DELEGATION? Fayol’s 13nd principle ("Initiative") is linked to the management role of delegator. Kreitner (2009 (...)
 
 
 
 
Explanation and Examples of Esprit de Corps
Can someone please come with an explanation/example how to explain this to students? (...)
 
 
 
 
Organizational Efficiency or Effectiveness?
Which is more important for an organization: efficiency or effectiveness? Why? (...)
 
 
 
 
Fayols Principles are the Basis of Many Later Management Concepts
Many recent management principle are extension of these 14 concepts. The only difference is often that they are confined (...)
 
 
 
 
Interpreting POLICE In Management Parlance
The POLICE Acronym: P = Planning and Promoting efficiency O = Objectivity in action L = Leadership sustaining Loyalty (...)
 
 
 
 
(Why) Do we Need Managers?
Why do we need managers? They are a layer of cost and add no real value, so why do we have them? Most specialists left t (...)
 
 
 
 
Example of Subordination of Individual Interest?
Who can give me example of Henri Fayol's 6th principle ie. Subordination of Individual Interest. Thanks.. (...)
 
 
 
 
Difference between Adminstration and Management
Should't Fayol's principles be called the 14 principles of Administration? Why was 'administration' (in the French langu (...)
 
 
 
 
Fayol's Unity of Direction Principle of Management
I'm looking for some further explanation and examples of UNITY OF DIRECTION as the 5th principle of Fayol's Principles o (...)
 
 
 
 
On #9: Scalar Chain has to be Modified for Current Times
Had Fayol been alive today, he would have modified scalar structure as the hierarchy is different and structures are muc (...)
 
 
 
 
On the 4th Principle: Unity of Command
According to Fayol's 4th Principle, Unity of Command, I should receive instruction from one boss who is my immediate man (...)
 
 
 
 
Exactly Where are the 14 Principles of Fayol Located?
I am writing an essay which encompasses Fayol's theory and applying it to a modern business. I have a copy of General an (...)
 
 
 
 
A Good Organization Run by Monkeys
A good organization run by monkeys is still a zoo. (...)
 
 
 
 
The Power of an Ownership Attitude among Employees
As per my analysis, if any employee has an ownership attitude towards his organization, he does not require any kind of (...)
 
 
 
 
All of These Principles are Obvious Features
In every organization, we can see all of them but we can't classify the companies with them. For example: classify to ef (...)
 
 
 
 
Are Fayol's Principles of Management also applicable to non-profit organizations?
Fayol's principles of management were written having industrial (mining) firms in mind. Obviously these are for profit c (...)
 
 
 
 
Manager in Conflict with Top Management...
Conflicts occur regularly in almost all organisations. Managers having a conflict with top management normally have to a (...)
 
 
 
 
Current Research on Fayol / 14 Principles?
Although they are now almost 100 years old, we seem to agree that . Do you know of any research teams who are currently (...)
 
 
 
 
Books by Henri Fayol on Management
Has he written any books? I can only find articles about his management style, but no books. Please help. (...)
 
 
 
 
Management Mantras
What is the present management mantra practiced in your organisation? A paradigm shift in management may lead to innovat (...)
 
 
 
 
The Contribution of Henri Fayol to Strategy
The biggest contribution Fayol made to the discipline of management or administration is not his 14 principles or the 5 (...)
 
 
 
 
Expert Tips over Principles of Management (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science (...)
   
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Management Science (...)
   
 
 
 

Fayol's 6 Types of Operations

Management Science (...)
   
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science (...)
   
 
 
 

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA (...)
   
 
 
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles (...)
   
 
 
 

Six Groups of Activities of Henri Fayol

Management Science (...)
   
 
 
 

Powell's Support to Fayol's Ideas

Management Science (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Managementprincipes

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk met de 14 Managementprincipes: POSDCORB  |  Organogram  |  Veertien Punten van Management (Deming)  |  Tien Denkscholen  |  Industriële Training (Training Within Industry)  |  Attributen van Excellente Managers  |  Centralisatie en Decentralisatie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Human Resources


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Managementprincipes? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 19-9-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.