14 Managementprincipes
(Henri Fayol)

Kenniscentrum

De algemene managementprincipes zoals opgesteld door Fayol. Uitleg van de veertien managementprincipes van Henri Fayol. (1916)

Bijgedragen door: Vincent Marino


Henri Fayol (1841-1925) - 14 Managementprincipes

Wat zijn De 14 managementprincipes? Beschrijving

De 14 Managementprincipes van Fayol (1841-1925) zijn:

 1. Verdeling van Werk. Specialisatie stelt het individu in staat om ervaring op te doen en zijn vaardigheden te verbeteren. Daardoor kan hij productiever zijn.
 2. Authoriteit. Het recht en de verantwoordelijkheid om bevelen te geven.
 3. Discipline. De werknemers moeten gehoorzamen, maar dit heeft twee kanten: de werknemers zullen slechts orders uitvoeren als het management hun rol goed vervult.
 4. Eenheid van Commando. Elke arbeider moet slechts één baas / leidinggevende hebben, zonder andere tegenstrijdige commandolijnen.
 5. Eenheid van Richting. Mensen die dezelfde soort activiteiten uitvoeren moeten dezelfde doelstellingen hebben in één enkel plan. Dit is essentieel om eenheid en coördinatie in de onderneming te waarborgen. Eenheid van bevel bestaat niet zonder eenheid van richting maar komt niet noodzakelijk eruit voort.
 6. Ondergeschiktheid van het individuele belang (aan het algemeen belang). De doelstellingen van het bedrijf wegen altijd het zwaarst.
 7. Beloning. Belononing en betaling is een belangrijke motivator, hoewel Fayol door een aantal mogelijkheden te analyseren erop wijst dat er geen perfect beloningssysteem bestaat.
 8. Centralisatie (of Decentralisatie). Dit is geen zwart-wit kwestie en is afhankelijk van de conditie van het bedrijf en de kwaliteit van haar personeel.
 9. Formele hiërarchie (Lijn van Authoriteit). Een hiërarchie is noodzakelijk voor eenheid van richting. Maar zijwaartse communicatie is ook van belang, zolang de meerderen weten dat dergelijke communicatie plaatsvindt. De formele bevelsketen verwijst naar het aantal niveaus in de hiërarchie vanaf de hoogste functionaris tot het laagste niveau in de organisatie. Het aantal niveaus moet niet overdreven worden en uit teveel lagen bestaan.
 10. Orde. Zowel materiële orde en sociale orde zijn noodzakelijk. De eerstgenoemde minimaliseert verloren tijd en nutteloze behandeling van materialen. De laatstgenoemde wordt bereikt door organisatie en selectie.
 11. Gelijkheid. Bij het voeren van een bedrijf is een "combinatie van vriendelijkheid en rechtvaardigheid" nodig. Het goed behandelen van werknemers is belangrijk om gelijkheid te bereiken.
 12. Personeelsbehoud. Werknemers werken beter als ze verzekerd zijn van hun baan en van vooruitgang in hun carrière. Een onzekere baan en een hoog tempo van werknemerswisselingen zullen de organisatie ongunstig beïnvloeden.
 13. Initiatief. Het toestaan aan al het personeel om op de één of andere manier hun initiatief te tonen. Dit is een bron van sterkte voor de organisatie. Hoewel het wel van managers vraagt om niet alles zelf te willen beslissen en regelen.
 14. Teamspirit. Het management moet een goed moreel onder zijn werknemers bevorderen. Fayol suggereert verder dat: "echt talent nodig is om inspanning te coördineren, om felheid aan te moedigen, om de bekwaamheden van elke persoon te gebruiken, en om elk van iemands verdiensten te belonen zonder jaloersheid te wekken welke harmonieuze relaties verstoren."

Wat is Management? Vijf elementen

Fayol's definitie van managementrollen en -acties bevatten Vijf Elementen:

 1. Vooruitzien. Het voorspellen en plannen. Het onderzoeken van de toekomst en het opstellen van een plan met acties. De elementen van strategie.
 2. Organiseren. Het opbouwen van de structuur van de onderneming, zowel materieel als menselijk.
 3. Opdrachten geven. Het zorgen voor activiteit onder het personeel.
 4. Coördineren. Het samenbinden, verenigen en doen harmoniëren van alle activiteiten en inspanningen.
 5. Controleren. Het erop toezien dat alles in overeenstemming verloopt met de vastgelegde regels en gegeven opdrachten.

Oorsprong van de 14 Managementprincipes. Geschiedenis

Henri Fayol (1841-1925) was een Franse managementtheoreticus wiens theorieën over management en organisatie van arbeid zeer invloedrijk waren in het begin van de 20ste eeuw. Hij was een mijnbouwingenieur die werkte voor een Frans mijnbouwbedrijf Commentry-Fourchamboult-Decazeville. Aanvankelijk als ingenieur. Vervolgens ging hij zich bezighouden met algemeen management en werd Managing Director van 1888 tot 1918. Tijdens zijn aanstelling als Managing Director schreef hij diverse artikelen over „beleid“ en in 1916 schreef hij "Administration, Industrielle et Générale – Prévoyance, Organisation, Commandement, Coordination, Contrôle". In 1949 verscheen de eerste Engelse vertaling: "General and Industrial Management" (Algemeen en Industrieel Management) van de hand van Constance Storrs.


Gebruik van De 14 Managementprincipes. Toepassingen

 • Verandering en Organisatie
 • Besluitvorming
 • Vaardigheden. Kan worden gebruikt om de basiseffectiviteit van managers te verbeteren.
 • Het inzicht dat management een verscheidenheid van groepeerbare activiteiten is.

Boek: Henri Fayol - General and Industrial Management -


Special Interest Group - 14 Managementprincipes - Fayol


Special Interest Group (1375 leden)


Forum - 14 Managementprincipes - Fayol  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Best Ever Developed on Management (8 reacties)
These principles are very efficient and they serve as the be...
 
 
 
 
  Managers versus Leaders (117 reacties)
Not all managers are good leaders and not all leaders are go...
 
 
 
 
  Delegation: How to Delegate Effectively? (29 reacties)
WHAT IS DELEGATION? Fayol’s 13nd principle ("Initiative") i...
 
 
 
 
  Fayols Principles are the Basis of Many Later Management Concepts
Many recent management principle are extension of these 14 c...
 
 
 
 
  Example of Subordination of Individual Interest? (3 reacties)
Who can give me example of Henri Fayol's 6th principle ie. S...
 
 
 
 
  Interpreting POLICE In Management Parlance (4 reacties)
The POLICE Acronym: P = Planning and Promoting efficiency ...
 
 
 
 
  On #9: Scalar Chain has to be Modified for Current Times (2 reacties)
Had Fayol been alive today, he would have modified scalar st...
 
 
 
 
  All of These Principles are Obvious Features
In every organization, we can see all of them but we can't c...
 
 
 
 
  Exactly Where are the 14 Principles of Fayol Located? (4 reacties)
I am writing an essay which encompasses Fayol's theory and a...
 
 
 
 
  Current Research on Fayol / 14 Principles?
Although they are now almost 100 years old, we seem to agree...
 
 
 
 
  Manager in Conflict with Top Management... (15 reacties)
Conflicts occur regularly in almost all organisations. Manag...
 
 
 
 
  Which of Fayol's 14 Principles is Most Important? (4 reacties)
Hi, I have just a simple question on Fayol: which of his 14 ...
 
 
 
 
  Books by Henri Fayol on Management (2 reacties)
Has he written any books? I can only find articles about his...
 
 
 
 
  Management Mantras (12 reacties)
What is the present management mantra practiced in your orga...
 
 
 
 
  The Contribution of Henri Fayol to Strategy (2 reacties)
The biggest contribution Fayol made to the discipline of man...
 
 
 
 

Best Practices - 14 Managementprincipes - Fayol

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën.


  Are Fayol's 14 Management Principles Still Relevant Today? (37 reacties)
Despite being challenged by various scholars, these princ...
 
 
 
 
  What is Management? (72 reacties)
Management... Indeed is a great learning and makes many thin...
 
 
 
 
  What is organisational hierarchy? (2 reacties)
Describe the key management roles and discuss why some roles...
 
 
 
 
  Management requires patience (3 reacties)
I think managers must be more patient than anybody else in t...
 
 
 
 
  How to Remember the 14 Principles by Fayol? (22 reacties)
How to remember the 14 principles of management, if we find ...
 
 
 
 
  The 10 Principles of Urwick (1 reacties)
Similar and well-known are the 10 Principles of Organisation...
 
 
 
 
  Evolution of Management (9 reacties)
The way management is evolving keeps managers on their feet....
 
 
 
 
  Risks in Fayol's 14 Principles of Management (6 reacties)
What and where are the risks in the 14 principles of managem...
 
 
 
 
  Good and bad managers... (11 reacties)
Why don't all managers follow the principles of management??...
 
 
 
 
  POLICE Acronym in Management (8 reacties)
Can someone explain the terms P. O. L. I. C. E. in managemen...
 
 
 
 
  Need for Employees' Welfare in the Principles (5 reacties)
It is obvious that in this 14 principles something is missin...
 
 
 
 
  Managers: Born or Made? (15 reacties)
I think that managers are mostly born. The persons who have ...
 
 
 
 
  Fayol's Management Roles (6 reacties)
Fayol mentioned 5 roles (or actions): 1. Prevoyance. 2. To...
 
 
 
 
  Add #15 Principle: Conformity to the Basic Origin (5 reacties)
Aristotle noticed that well-being everywhere depends on two ...
 
 
 
 
  Difficulties to Apply 14 Principles of Henri Fayol (9 reacties)
What difficulties can a manager confront today if he/she tri...
 
 
 
 
  What is Prevoyance? Explanation (7 reacties)
Prevoyance is the function of management which says one must...
 
 
 
 
  Explanation and Examples of Esprit de Corps (19 reacties)
Can someone please come with an explanation/example how to e...
 
 
 
 
  Is Management an Inexact Science? (42 reacties)
Social sciences are considered inexact. And indeed, the know...
 
 
 
 
  Organizational Efficiency or Effectiveness? (12 reacties)
Which is more important for an organization: efficiency or e...
 
 
 
 
  Difference between Adminstration and Management (12 reacties)
Should't Fayol's principles be called the 14 principles o...
 
 
 
 
  Abuse of Delegation | Misuse of Delegating (20 reacties)
Delegation is a core part of leadership and management, acco...
 
 
 
 
  Fayol's Unity of Direction Principle of Management (6 reacties)
I'm looking for some further explanation and examples of UNI...
 
 
 
 
  On the 4th Principle: Unity of Command (17 reacties)
According to Fayol's 4th Principle, Unity of Command, I shou...
 
 
 
 
  The Power of an Ownership Attitude among Employees (15 reacties)
As per my analysis, if any employee has an ownership attitud...
 
 
 
 
  A Good Organization Run by Monkeys (4 reacties)
A good organization run by monkeys is still a zoo....
 
 
 
 
  (Why) Do we Need Managers? (43 reacties)
Why do we need managers? They are a layer of cost and add no...
 
 
 
 
  Are Fayol's Principles of Management also applicable to non-profit organizations? (11 reacties)
Fayol's principles of management were written having industr...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Principles of Management - Fayol

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science...
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Management Science...
 
 
 

Fayol's 6 Types of Operations

Management Science...
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science...
 
 
 

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA...
 
 
 

Six Groups of Activities of Henri Fayol

Management Science...
 
 
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles...
 
 
 

Powell's Support to Fayol's Ideas

Management Science...
 
 

Hulpbronnen - 14 Managementprincipes - Fayol

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Principes Fayol


     
 

Nieuws over Management Fayol


     
 

Video's over Principes Fayol


     
 

Video's over Management Fayol


     
 

Presentaties over Principes Fayol


     
 

Presentaties over Management Fayol


     
 

Meer over Principes Fayol


     
 

Meer over Management Fayol


     

Vergelijk met de 14 Managementprincipes: POSDCORB  |  Organogram  |  Veertien Punten van Management (Deming)  |  Tien Denkscholen  |  Industriële Training (Training Within Industry)  |  Attributen van Excellente Managers  |  Centralisatie en Decentralisatie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Human Resources


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.