Organisatiestructuur

Kenniscentrum

   

Het weergeven van de formele structuur van een bedrijf door middel van autoriteit, functies en relaties. Verklaring van Organogrammen.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

HiŽrarchische OrganogramWat is een Organogram? Beschrijving

Elke organisatie heeft zowel een formele als een informele organisatiestructuur. Voorbeelden van organisatiestructuren zijn:

 • HiŽrarchische structuur (typisch voor de kleine, startende onderneming)
 • Lijn-staf structuur
 • Functionele of Departementale structuur (gebaseerd†op functie, producten /†diensten, klantentype, geografisch gebied)
 • Matrix structuur (dubbele rapportagelijnen)

Deze formele structuren van organisaties kunnen in de vorm van een organogram worden weergegeven. Soms worden deze ook aangeduid met†organisatiediagram, organigram, of organisatiestructuur. Het diagram geeft†grafisch de hiŽrarchische autoriteit,†rollen en†verantwoordelijkheden,†functies en†relaties binnen een organisatie weer. Voor een nieuwe werknemer helpt het organogram te begrijpen wat er binnen het bedrijf zou moeten gebeuren. (De informele structuur vertegenwoordigt wat er daadwerkelijk gebeurt binnen de organisatie.) Lijn-staff Organogram Vele mensen hebben op zwakheden en beperkingen van organogrammen gewezen. Anderen hebben een duizelingwekkende serie van modewoorden uitgevonden om organisaties te categoriseren, met inbegrip van netwerkorganisaties, transnationale organisaties, front-back organisaties, grenzeloze organisaties, lerende organisaties, virtuele organisaties en sociale netwerken.


Niettemin blijft het organisatieontwerp ťťn van de belangrijke en uitdagende vragen voor†het topmanagement, omdat het†de business en corporate strategie, marketing, besluitvorming, communicatie, financiŽn en investeren, en leiderschap beÔnvloedt en onderling verbindt binnen†iedere organisatie. En organogrammen zullen een belangrijke rol in dit proces blijven spelen, hoewel zij er anders†uit zullen zien dan de traditionele boomstructuren†uit het verleden. Eenvoudigweg omdat mensen sneller informatie kunnen absorberen wanneer deze op een grafische manier wordt getoond.

Oorsprong van het Organisatiediagram. Geschiedenis

Het is niet onwaarschijnlijk dat de oude Egyptenaren op de een of andere manier al†hun methodes hadden gedocumenteerd om de verdeling van werk te†organiseren†voor hun enorme†openbare werken. Maar de†eerste echte organogram werd waarschijnlijk gecreŽerd in 1854 door Daniel McCallum, inspecteur van de New York and Erie railroad company. Functionele Organogram McCallum was verantwoordelijk voor het aanleggen van een spoorlijn over bijna 500 mijl, die zich uitstrekte†van de stad†Jersey door Pennsylvania en New York tot aan de kusten van de Great Lakes.


McCallum merkte op dat "als alle andere dingen†gelijk zijn, een lange spoorweg goedkoper per mijl†zou moeten zijn†dan een korte". † Maar de dingen waren niet gelijk. De essentiŽle functies van een spoorwegbedrijf - het coŲrdineren van de aflevering van vracht en mensen, het repareren van de rijtuigen en het†spoor, het in de gaten houden van de†posities van de treinen - was†veel ingewikkelder†bij†500 mijlen dan bij†50 mijlen. Zonder een effectieve organisatie, maakten de extra mijlen de spoorwegen duurder om te opereren. McCallum ontwikkelde de organogram, die volgens schrijver Henry Varnum Poor op een boom leek. Zijn wortels vertegenwoordigden de president en†de raad van bestuur. Zijn takken waren de vijf werkmaatschappijen†en†passagier- en†vrachtafdelingen. Zijn bladeren gaven de verschillende†lokale kaartjes- en vrachtagenten, bemanningen en voormannen, enz. weer.


Historisch gezien, is de organogram†een symbool van de evolutie van de westelijke industrie van een†fundamenteel persoonlijke†aard naar†ondernemingen waarin de creatie van organisatorische capaciteiten een eerste vereiste voor overleving werd.


Gebruik van de Organogram. Toepassingen

 • Matrix Organogram Het bepalen van de rollen en de verantwoordelijkheden van alle werknemers van†de organisatie.
 • Het tot stand brengen van†een hiŽrarchische structuur van autoriteit, macht en dus†besluitvorming.
 • Het tot stand brengen van communicatiekanalen en informatiestromen, welke een bevelsstructuur inhouden met specifieke regels, en richtlijnen†met betrekking tot rapportageprocedures en methoden om verantwoording af te leggen.
 • Het vestigen van†controlemechanismen, zoals de mate van centralisatie en de span of control. Vergelijk: Centralisatie en Decentralisatie.
 • Het tot stand brengen van strategieŽn voor de coŲrdinatie van werkwijzen.
 • Het vestigen van besluitvormingprocessen.
 • Het vestigen van†operationele functies†en taken.

Het creŽren van een Organisatie Diagram. Proces

Robert Simons (Levers of Organization Design, 2005) suggereert dat er vier belangrijke spanningen of hefbomen zijn, die ten grondslag liggen aan een organisatieontwerp:

 1. Strategie (structuur volgt strategie) tegenover Structuur (organisatieontwerp beÔnvloedt toekomstige strategieŽn)

 2. Verantwoordingsplicht (voor de doelstellingen van vandaag) tegenover Aanpassingsvermogen (aan toekomstige veranderingen)

 3. Ladders (verticale hiŽrarchieŽn) tegenover Ringen (horizontale netwerken)

 4. Eigenbelang (individueel)†tegenover Missie succes (afdeling, business unit, bedrijf).

Vergelijk ook: Greiner, Groeifasen en Simons, Hefbomen van Controle.


Sterke punten van de Organogram. Voordelen

 • Transparant en voorspelbaar. Helpt te begrijpen wat er binnen het bedrijf zou moeten gebeuren.
 • Biedt een snelle momentopname van de formele hiŽrarchie in een organisatie.
 • Wie is verantwoordelijk voor wat. Wie rapporteert aan wie.

Beperkingen van Organisatie Diagrammen. Nadelen

 • Statisch en inflexibel. Organisatie†veranderen en†ondergaan†Groeifasen.
 • Helpt niet veel om te begrijpen wat er eigenlijk binnen de informele organisatie gebeurt. In werkelijkheid gedragen†organisaties zich vaak tamelijk†chaotisch en volgen†complex giswerk en versterkingsmechanismen (Kern Groep Theorie).
 • Traditionele organogrammen kunnen niet omgaan met veranderende grenzen van bedrijven als gevolg van†Uitbesteding, Informatietechnologie, Strategische Allianties, en de Netwerkeconomie.

Boek: Robert Simons - Levers of Organization Design -


Organisatiestructuur Forum
  Structuur versus Strategie
Bij het opstellen van organogrammen komt vaak de eeuwige vraag aan de orde: Volgt de structuur de strategie of moet de strategie de (organisatie)structuur volgen?
Je moet deze vraag echter verfijnen en relateren aan wat organisatorisch het meest...
     
 
  Where are Projects in Organization Chart?
In some large company, with different lines of business, whenever a project is undertaken, main decisions and planning will be carried out by:
ē The GM or Finance Manager of the line of business, or
ē The central executive committee or CEO,...
     
 
  Your Employees' Work is Changing: From a Job to Several Roles
We live and work in a very dynamic and competitive world. In order to survive, our organizations are forced to be flexible and high-performing too. This is increasingly influencing the way work and jobs in organizations are set up: inst...
     
 
  Organization Chart for Export / Import Business
What way is the best to organize an export/import business (in terms of staff and their responsibilities) given that: products are manufactured in HQ Germany, imported to Mexico from Germany and exported directly from Germany to all other countries i...
     
 
  The Fluid Organogram
Organizational design today has to respond to local, strategic and global challenges Ė normally unpredictable. In this context I propose the fluid organogram coupled with clutter free communication:
- A fluid organogram is one that almost imperc...
     
 
  What are Line Relationships?
Line relationships are superior-subordinate relationships and can be traced in a "chain of command" from the organization president through a succession of levels of managers to the lowest worker....
     
 
  How do You Keep Organizational Charts Current?
Organization charts are most commonly out-of-date because they are such a fuss to prepare and update. The majority of organizations are using PowerPoint, which creates attractive charts for smaller organizations. Templates are available that can spee...
     
 
  Special Organizational Structure for Construction Industry?
In the construction industry, health problems and security risks are always nearby and there are many crisis situations. Which organization structure could be followed by management at project site locations to prevent and deal with these problems an...
     
 
  The Future Proof Organization
An idea that has fascinates me is to make the concept of future proof organizations tangible.
A future proof organization results from an assortment of individuals who see themselves as future proof Ė which is evidenced the moment they b...
     
 
  Reorganizing a Radiology Department
Anyone in the health care sector know of good ways to think through merging two diagnostic imaging departments in an academic hospital and come up with a new org structure. Current structure of the two departments is highly functional (researc...
     
 
  Higher End Uses of Org Charts
I am doing research for federal government and would like to know: how is your organization using the organization chart / table of organization for budgeting, analysis, etc.? Are organization charts static or are they kept current? How is budgeting ...
     
 
  Organizational Charts Say a Lot About the Organization at a Glance
I think the choice of an organizational chart/structure should be and is unique to the needs of the organization. Organizational charts say a lot about the organization at a glance including responsibilities, communication channels, lines of autho...
     
 
  When is an Organization Chart Out of Date?
When should an organization chart be considered out-of-date?...
     
 
  Utility of Organizational Charts
The purposes of an org chart are specific:
Internal purpose - employees need to know where they fit, to whom do they report, who reports to them, and the corollary, to whom do they not report.
External purpose - when the "bad" thing happens...
     
 
  Channels of Communication Within an Organisation?
What are the communication channels within an organisation?...
     
 
  Importance of Organisational Structure
Let's assemble a list of the importance of an organisational structure here.. Who can provide some points?...
     
 
  Organization Chart Software
Can anyone help me find org chart software that is able to handle matrix orgs? We have looked at 10 different versions. None can flexibly do matrix orgs. Any ideas?...
     
 
  Organization Structure vs. Charts
How does an organization structure differ from organization charts?...
     
 

Organisatiestructuur Special Interest Group


Special Interest Group

Organisatiestructuur Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Organisatiestructuur Premium
  Levels in Organisations and Role Clarity
Broadly-based on the concept of the Requisite Organisation and Stratified Systems Theory (Elliott Jaques), we can distinguish the following Levels in Organisations:
Level 1: SPECIALIST, time horizon short, e.g. day-to-day, perhaps sometim...
     
 
  When is an Organization Design Good? 7 Indicators of an Effective Organization
Today, most managers believe that happy, committed, actively involved employees and a positive corporate culture are important measures of effectiveness.
Richard L. Daft in his book ' 
   
 
  Should Structure Follow Strategy?
When you're creating organization charts, you'll often have to deal with the eternal question: Does structure follow strategy or does strategy follow structure ?
But you have to refine it and relate it to "organisational effectiveness" ...
...
     
 

Expert Tips (ENG) - Organization Chart Premium
 

Advantages and Disadvantages of the Matrix Structure

Advantages:
+ The matrix structure focuses on the unique needs of particular products, services, customers and/or geographical areas. Usage (application): Organization Design
 
 
 

Organization Charts are Compromises

Any organization structure you design is per definition a compromise between the various possibilities, each with their own advantages and disa...
Usage (application): Creating Organization Charts
 
 
 

Advantages and Disadvantages of a Functional Structure

Advantages:
+ The functional structure encourages people with jobs in the same area of specialization to work together.
+ This helps...
Usage (application): Organization Design
 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

When setting up a business or organization, it is important to think about the roles, processes and relationships within your organization. Generally ...
Usage (application): Organization Set Up, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentalization
 
 
 

Implementing Coordination

When the first draft org chart is completed and the tasks have been assigned to manageable departments, the next phase is to consider how the various ...
Usage (application): Linking the Activities / Tasks
 
 
 

Implementing Specialization

Organization charts are (the) key instrument to achieve specialization in any organization.
Two forms can be distinguished:
- Horizontal ...
Usage (application): Task Allocation
 
 
 

Marketing Organization

Booz Allen identified 6 types of marketing organizations (May 29 2006 of Brandweek):
1. Marketing Masters: authority to coordinate with major bus...
Usage (application): Options to Consider
 
 

Hulpbronnen - Organisatiestructuur Premium
 

Nieuws

Organogram Organisatiestructuur
     
 

Nieuws

Organigram Organisatiestructuur
     
 

Video's

Organogram Organisatiestructuur
     
 

Video's

Organigram Organisatiestructuur
     
 

Presentaties

Organogram Organisatiestructuur
     
 

Presentaties

Organigram Organisatiestructuur
     
 

Meer

Organogram Organisatiestructuur
     
 

Meer

Organigram Organisatiestructuur
     

Vergelijk met organogrammen: Controlehefbomen  |† 14 Managementprincipes  |† Organisatorische Configuraties  |† Chaostheorie  |† Groeifasen  |† Stijlen van Moedermaatschappijen  |† Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |† Organische Organisatie  |† Bases van Sociale Macht  |† POSDCORB


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Communicatie & Vaardigheden  |† Besluitvorming & Waardering  |† Human Resources  |† Leiderschap  |† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 22-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.