Organisatie en Verandering

   

Verandering en Organisatie. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)

Organisatie en Verandering


10 Denkscholen Mintzberg

12 Principes van de Netwerkeconomie Kelly

14 Managementprincipes Fayol

14 Punten van Management Deming

6 Denkhoeden de Bono

7 Eigenschappen Covey

7-S Raamwerk McKinsey

Aandeelhouderswaardeperspectief

Actieleren (Actie-Leren) Revans

Adhocratie

Appreciatief Onderzoek Cooperrider

Ashridge Missiemodel Campbell

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Bases van Sociale Macht French Raven

Benaderingen voor de Integratie van Acquisities Haspeslagh Jemison

Benaderingen voor Verandering Kotter

Beyond Budgeting Fraser

BPR-methode Hammer Champy

Brainstormen

Capability Maturity Model CMM

Catastrofetheorie Thom

Causaal Model van Organisatorische Prestatie en Verandering Burke Litwin

Centralisatie en Decentralisatie

Chaostheorie Lorenz

Charismatisch Leiderschap Weber

Coachen

CMM

Co-Creatie Prahalad Ramaswamy

Concurrerende Waardenraamwerk Quinn


Contingentietheorie Vroom

Controlehefbomen Simons

Crisismanagement

Culturele Dimensies Hofstede

Culturele Intelligentie Early

Cultuurniveaus Schein

Cultuurtypes Deal Kennedy

Decentralisatie

DICE-Raamwerk BCG

Dienend Leiderschap Greenleaf

Dimensies van Relationeel Werk Butler

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Disruptive Innovatie (Ontwrichtende Innovatie) Christensen

Distinctieve Eigenschappen Kay

EFQM INK

Ervaringskromme

Faciliteringstijlen Heron

Fusie- en Overnameaanpakken

Gedrag bij Verandering Ajzen

Gestalttheorie

Groepsdenken Janis

Groeifasen Greiner

Hawthorneeffect Mayo

Herontwerpen van Bedrijfsprocessen Hammer Champy

HiŽrarchische Organisatie Burns

Hoshin Kanri Strategievorming

IJsberg van Verandermanagement

Implementatiemanagement KrŁger

IndustriŽle Training (Training Within Industry)

Industrielevenscyclus

Industrie Veranderingstrajecten McGahan

Innovatie Adoptiekromme Rogers

Intellectueel Kapitaal Waardering

Just-in-time JIT

Kaizen Filosofie

Katalytische Mechanismen Collins

Kennismanagement Collison Parcell

Kerncompetenties Hamel Prahalad

Kerngroeptheorie Kleiner

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

KPIs Rockart

Krachtenveldanalyse Lewin


Kritische Succesfactoren Rockart

Kwaliteitscirkel van Deming PDSA

Leiderschapspijplijn Drotter

Leiderschapsstijlen Goleman

Lerende Organisatie Argyris SchŲn


Voeg een methode / model toe


Level (Niveau) 5 Leiderschap Collins

Management by Objectives Drucker

Managementraster Blake Mouton

Mentoren

Metaplan Schnelle

Modelleren van Bedrijfsprocessen

MSP OGC

Ondernemende Overheid Osborne

Ondernemingsarchitectuur Zachman

Ontwikkelingsstadia van Teams Tuckman

OPM3 PMI

Organisatorische Configuraties Mintzberg

Organisatorisch Leren Argyris SchŲn

Organische Organisatie Burns

Organogram

Overbruggen van Kennisleren Cook Brown

PAEI managementrollen

Path-Goal Theorie House

People CMM CM-SEI

Prestatie-categorieŽn Baldrige

Prestatiemanagement

Prestatieprisma

PMBOK PMI

PMMM Reiss

Portefeuilleanalyse

POSDCORB Gulick

Positieve Deviatie Pascale Sternin

Productlevenscyclus Levitt

Real Options-analyse Luehrman

Resultaatgericht Management

Shared Servicecenter

Simulatie en modellering

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Soft Systems Methodologie Checkland


Stage-Gate Model Cooper

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Stijlen van Moedermaatschappijen Goold Campbell

Strategiekaart (Strategy Map) Kaplan Norton

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Intentie Hamel Prahalad

Strategische Stuwers Wiseman

Strategische Types Miles Snow

Systeemdenken Forrester

Teambuilding

Theorie X Theorie Y McGregor

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Theorie van Mechanistische en Organische Systemen Burns

Theorie Z Ouchi

Tien Denkscholen Mintzberg

Tien Principes van Opnieuw Uitvinden Osborne

Turnaroundmanagement

Uitbesteden (Uitbesteding)

Value Based Management (Waardesturing)

Veertien Punten van Management Deming

Veranderen van Organisatieculturen Trice Beyer

Veranderingsdimensies Pettigrew Whipp

Veranderingsfactoren Pettigrew Whipp

Veranderingsfasen Kotter

Vergeet Leen Leer Govindarajan Trimble

Vergelijking voor Verandering Beckhard

Verwachtingstheorie Vroom

Vijf Disciplines Senge

Voordelen van een Moedermaatschappij Goold Campbell

Waardedisciplines (Waardeproposities) Treacy Wiersema

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardeketen Porter

Waardemanagement McTaggart

Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)

Wetenschappelijk Management Taylor

Zachte Activa Monitor Sveiby

Zes Denkhoeden de Bono

Zeven Eigenschappen Covey

Zeven Verrassingen voor CEOs Porter

meer

Organisatie en Verandering Forum
  Een organisatie volledig doorlichten
Er zijn voldoende modellen die processen en onderdelen van een organisatie in kaart brengen. Ik refereer aan de Waardeketen van Porter, en value stream ma...
     
 
  Algemene veranderwetten bestaan wťl!
De hedendaagse veranderkunde literatuur doet vermoeden dat de verandermanager telkens maar weer het wiel volledig dient toe te snijden op de onderhavige situatie. Onzin.
Vanzelfsprekend zijn er strategiekeuzen te maken en zijn er nuances te bepa...
     
 
  Topmanager overschat zichzelf
Managers aan de top van de organisatie hebben een te positief beeld van hun eigen functioneren bij het doorvoeren van veranderingen. De topmanagers beoordelen hun eigen activiteiten gemiddeld genomen positief, terwijl sleutelfiguren uit de organisati...
     
 
  Een uitdaging en een noodzaak
In het verleden bleek de verandersings- en organisatieontwikkelingsdiscipline problematisch, en change managers en het senior management hadden het er moeilijk mee.
Toch is het duidelijk dat tegenwoordig het veranderen van organisaties noodzake...
     
 
  Reframing Organizations (Bolman and Deal)
I would like to know about Framing/Reframing in organizations.
What is the model and what are advantages, disadvantages, and challenges in simple terms....
     
 
  The Role of Conflicts in an Organisation
A conflict is not necessarily good or bad, but must be evaluated in terms of its individual and organisational functions and dysfunctions....
     
 
  Searching for the General Theory of the Firm
Is it not possible to set up the general theory of the firm?
The reason why I raise this question is that there are so many methods, models and theories in dealing with business management, both theoretically and practically.
As we all know...
     
 
  People Need Some Constancy (Besides Change)
People need some constancy (besides change), so when engaging in extensive change it is important to establish the things that will remain unchanged / bedrock (i.e. integrity, follow up... whatever)....
     
 
  Loops and Mutual Causality in Organizational Change
As Gareth Morgan said in his book Images of the Organization: "We should think about change in terms of loops rather than lines and to replace the idea of mechanical causality with the idea of mutual causality". Does this make sense to ...
     
 
  Levels of Organisation Diagnostic Models
When should a change agent diagnose at individual-level, group-level and organizational level?
And what are the strengths and weaknesses at each level?...
     
 
  Can Organizational Change Lead to Extinction?
Is change better if it is revolutionary (i.e. fast and experimental) or evolutionary (slow and steady)? Will change ever result in an "extinction event" for an organization because it was either too revolutionary or too evolutionary?...
     
 

Organisatie en Verandering Community of Interest


Community of Interest

Organisatie en Verandering Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Organisatie en Verandering Premium
  Gebruik Ontwikkelen i.p.v. Veranderen!
In mijn promotieonderzoek naar de vertaling van natuurwetten naar managementhandvatten kom ik regelmatig organisaties tegen die volgens deze wetmatigheden georganiseerd zijn of worden en die daardoor in de buitencategorie van winstgevendheid, duurzaa...
     
 
  Mijn samenvatting van organisatieontwikkeling
De term Organisatieontwikkeling wordt sinds eind van de jaren '50 gebruikt om een filosofie, een proces en een reeks aanpakken en methodes te beschrijven om het functioneren van organisaties te verbeteren. Typische aanhagers zijn Argyris, Beckhard, ...
     
 
  What are the Causes of Organizational Change?
We all know that organizations change. They have to. But exactly why do organizations change? In other words, what are the reasons for change to occur in organizations?
How can these reasons be categorized in a logical way? Is there some ...
     
 
  Change Management: Theory versus Practice
I would like to make a comparison between theory and practice in change management. I am writing a paper in which I discuss the following sentence: "I smoke, I know it is bad for me, but I won't stop".
I would like to highlight th...
     
 
  Are we Managing Change or the Perceptions about Change?
Are we even managing change or are we managing employee feelings about the change?...
     
 
  Change is a Natural Process
If we think about change as a natural process in life...
This occurs from two related lines:
1. The theory of chaos and self organization on the one hand, and
2. Complexity theory on the other hand.
As Gareth Morgan ...
     
 
  Change Needs Dyadic Mapping
Successful change needs the very meaning of change, which is embedded within emotional relations among actors involved in the movement. The real change is the changes of the emotional relations or the structure of social ties among them.
...
     
 
  Can Change be in the DNA of an Organization?
Can change become part of the nature (DNA) of the organization or it is a tool the organization should use to interact with the external environment?...
     
 
  Change: the Only Constant for Leaders
The constancy of change forces itself into our consciousness because of the dynamism of the human condition. Change is the only constant in the change-management process. The key to my mind is in having leadership that is sensitive to the dyna...
     
 
  Change Management Perception
Change management is often perceived as a business need. I don't agree with that. Isn't change everywhere in our lives.
In my lectures, I start giving examples of change and need to change from our daily lives. The participants accomodate themse...
     
 
  Relevance of Change Management Theories?
My interpretation of change management theory in a practical sense is that change theories are never used but are more sub-consciously instilled within managers. Although it could possibly be proved that some strategies which are implemented a...
     
 
  Checklist of Organizational Problem Areas
I discovered the following useful checklist of typical organizational problem areas:
1) Dysfunctional organizational structure.
2) Poor financial control.
3) Interpersonal conflict.
4) Lack of quality checks.
5) Lack of mana...
     
 
  Change: A Challenge and a Necessity
In the past, the field of organizational change and change management turned out problematic and change managers and senior management struggled.
Yet today it is evident that changing organizations is more necessary and important t...
     
 

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.