Organisatie en Verandering

   

Verandering en Organisatie. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)

Organisatie en Verandering


10 Denkscholen Mintzberg

12 Principes van de Netwerkeconomie Kelly

14 Managementprincipes Fayol

14 Punten van Management Deming

6 Denkhoeden de Bono

7 Eigenschappen Covey

7-S Raamwerk McKinsey

Aandeelhouderswaardeperspectief

Actieleren (Actie-Leren) Revans

Adhocratie

Appreciatief Onderzoek Cooperrider

Ashridge Missiemodel Campbell

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Bases van Sociale Macht French Raven

Benaderingen voor de Integratie van Acquisities Haspeslagh Jemison

Benaderingen voor Verandering Kotter

Beyond Budgeting Fraser

BPR-methode Hammer Champy

Brainstormen

Capability Maturity Model CMM

Catastrofetheorie Thom

Causaal Model van Organisatorische Prestatie en Verandering Burke Litwin

Centralisatie en Decentralisatie

Chaostheorie Lorenz

Charismatisch Leiderschap Weber

Coachen

CMM

Co-Creatie Prahalad Ramaswamy

Concurrerende Waardenraamwerk Quinn


Contingentietheorie Vroom

Controlehefbomen Simons

Crisismanagement

Culturele Dimensies Hofstede

Culturele Intelligentie Early

Cultuurniveaus Schein

Cultuurtypes Deal Kennedy

Decentralisatie

DICE-Raamwerk BCG

Dienend Leiderschap Greenleaf

Dimensies van Relationeel Werk Butler

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Disruptive Innovatie (Ontwrichtende Innovatie) Christensen

Distinctieve Eigenschappen Kay

EFQM INK

Ervaringskromme

Faciliteringstijlen Heron

Fusie- en Overnameaanpakken

Gedrag bij Verandering Ajzen

Gestalttheorie

Groepsdenken Janis

Groeifasen Greiner

Hawthorneeffect Mayo

Herontwerpen van Bedrijfsprocessen Hammer Champy

HiŽrarchische Organisatie Burns

Hoshin Kanri Strategievorming

IJsberg van Verandermanagement

Implementatiemanagement KrŁger

IndustriŽle Training (Training Within Industry)

Industrielevenscyclus

Industrie Veranderingstrajecten McGahan

Innovatie Adoptiekromme Rogers

Intellectueel Kapitaal Waardering

Just-in-time JIT

Kaizen Filosofie

Katalytische Mechanismen Collins

Kennismanagement Collison Parcell

Kerncompetenties Hamel Prahalad

Kerngroeptheorie Kleiner

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

KPIs Rockart

Krachtenveldanalyse Lewin


Kritische Succesfactoren Rockart

Kwaliteitscirkel van Deming PDSA

Leiderschapspijplijn Drotter

Leiderschapsstijlen Goleman

Lerende Organisatie Argyris SchŲn


Voeg een methode / model toe


Level (Niveau) 5 Leiderschap Collins

Management by Objectives Drucker

Managementraster Blake Mouton

Mentoren

Metaplan Schnelle

Modelleren van Bedrijfsprocessen

MSP OGC

Ondernemende Overheid Osborne

Ondernemingsarchitectuur Zachman

Ontwikkelingsstadia van Teams Tuckman

OPM3 PMI

Organisatorische Configuraties Mintzberg

Organisatorisch Leren Argyris SchŲn

Organische Organisatie Burns

Organogram

Overbruggen van Kennisleren Cook Brown

PAEI managementrollen

Path-Goal Theorie House

People CMM CM-SEI

Prestatie-categorieŽn Baldrige

Prestatiemanagement

Prestatieprisma

PMBOK PMI

PMMM Reiss

Portefeuilleanalyse

POSDCORB Gulick

Positieve Deviatie Pascale Sternin

Productlevenscyclus Levitt

Real Options-analyse Luehrman

Resultaatgericht Management

Shared Servicecenter

Simulatie en modellering

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Soft Systems Methodologie Checkland


Stage-Gate Model Cooper

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Stijlen van Moedermaatschappijen Goold Campbell

Strategiekaart (Strategy Map) Kaplan Norton

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Intentie Hamel Prahalad

Strategische Stuwers Wiseman

Strategische Types Miles Snow

Systeemdenken Forrester

Teambuilding

Theorie X Theorie Y McGregor

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Theorie van Mechanistische en Organische Systemen Burns

Theorie Z Ouchi

Tien Denkscholen Mintzberg

Tien Principes van Opnieuw Uitvinden Osborne

Turnaroundmanagement

Uitbesteden (Uitbesteding)

Value Based Management (Waardesturing)

Veertien Punten van Management Deming

Veranderen van Organisatieculturen Trice Beyer

Veranderingsdimensies Pettigrew Whipp

Veranderingsfactoren Pettigrew Whipp

Veranderingsfasen Kotter

Vergeet Leen Leer Govindarajan Trimble

Vergelijking voor Verandering Beckhard

Verwachtingstheorie Vroom

Vijf Disciplines Senge

Voordelen van een Moedermaatschappij Goold Campbell

Waardedisciplines (Waardeproposities) Treacy Wiersema

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardeketen Porter

Waardemanagement McTaggart

Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)

Wetenschappelijk Management Taylor

Zachte Activa Monitor Sveiby

Zes Denkhoeden de Bono

Zeven Eigenschappen Covey

Zeven Verrassingen voor CEOs Porter

meer

Organisatie en Verandering Forum
  Een organisatie volledig doorlichten
Er zijn voldoende modellen die processen en onderd...
     
 
  Algemene veranderwetten bestaan wťl!
De hedendaagse veranderkunde literatuur doet vermo...
     
 
  Topmanager overschat zichzelf
Managers aan de top van de organisatie hebben een ...
     
 
  Een uitdaging en een noodzaak
In het verleden bleek de verandersings- en organis...
     
 
  Reframing Organizations (Bolman and Deal)
I would like to know about Framing/Reframing in or...
     
 
  The Role of Conflicts in an Organisation
A conflict is not necessarily good or bad, but mus...
     
 
  Searching for the General Theory of the Firm
Is it not possible to set up the general theory of...
     
 
  People Need Some Constancy (Besides Change)
People need some constancy (besides change), so wh...
     
 
  Loops and Mutual Causality in Organizational Change
As Gareth Morgan said in his book Images of the Or...
     
 
  Levels of Organisation Diagnostic Models
When should a change agent diagnose at individu...
     
 
  Can Organizational Change Lead to Extinction?
Is change better if it is revolutionary (i.e. fast...
     
 

Organisatie en Verandering Community of Interest


Community of Interest

Organisatie en Verandering Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Organisatie en Verandering Premium
  Gebruik Ontwikkelen i.p.v. Veranderen!
In mijn promotieonderzoek naar de vertaling van na...
     
 
  Mijn samenvatting van organisatieontwikkeling
De term Organisatieontwikkeling wordt sinds eind v...
     
 
  What are the Causes of Organizational Change?
We all know that organizations change. They have t...
     
 
  Change Management: Theory versus Practice
I would like to make a comparison between theor...
     
 
  Are we Managing Change or the Perceptions about Change?
Are we even managing change or are we managing emp...
     
 
  Change is a Natural Process
If we think about change as a natural process in l...
     
 
  Change Needs Dyadic Mapping
Successful change needs the very meaning of change...
     
 
  Can Change be in the DNA of an Organization?
Can change become part of the nature (DNA) of t...
     
 
  Change: the Only Constant for Leaders
The constancy of change forces itself into ...
     
 
  Change Management Perception
Change management is often perceived as a business...
     
 
  Relevance of Change Management Theories?
My interpretation of change management theory in a...
     
 
  Checklist of Organizational Problem Areas
I discovered the following useful checklist of typ...
     
 
  Change: A Challenge and a Necessity
In the past, the field of organizational change an...
     
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 21-9-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.