Organisatie en Verandering

12manage is looking for
MBA students.

   

Verandering en Organisatie. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)

Organisatie en Verandering


10 Denkscholen Mintzberg

12 Principes van de Netwerkeconomie Kelly

14 Managementprincipes Fayol

14 Punten van Management Deming

6 Denkhoeden de Bono

7 Eigenschappen Covey

7-S Raamwerk McKinsey

Aandeelhouderswaardeperspectief

Actieleren (Actie-Leren) Revans

Adhocratie

Appreciatief Onderzoek Cooperrider

Ashridge Missiemodel Campbell

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Bases van Sociale Macht French Raven

Benaderingen voor de Integratie van Acquisities Haspeslagh Jemison

Benaderingen voor Verandering Kotter

Beyond Budgeting Fraser

BPR-methode Hammer Champy

Brainstormen

Capability Maturity Model CMM

Catastrofetheorie Thom

Causaal Model van Organisatorische Prestatie en Verandering Burke Litwin

Centralisatie en Decentralisatie

Chaostheorie Lorenz

Charismatisch Leiderschap Weber

Coachen

CMM

Co-Creatie Prahalad Ramaswamy

Concurrerende Waardenraamwerk Quinn


Contingentietheorie Vroom

Controlehefbomen Simons

Crisismanagement

Culturele Dimensies Hofstede

Culturele Intelligentie Early

Cultuurniveaus Schein

Cultuurtypes Deal Kennedy

Decentralisatie

DICE-Raamwerk BCG

Dienend Leiderschap Greenleaf

Dimensies van Relationeel Werk Butler

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Disruptive Innovatie (Ontwrichtende Innovatie) Christensen

Distinctieve Eigenschappen Kay

EFQM INK

Ervaringskromme

Faciliteringstijlen Heron

Fusie- en Overnameaanpakken

Gedrag bij Verandering Ajzen

Gestalttheorie

Groepsdenken Janis

Groeifasen Greiner

Hawthorneeffect Mayo

Herontwerpen van Bedrijfsprocessen Hammer Champy

HiŽrarchische Organisatie Burns

Hoshin Kanri Strategievorming

IJsberg van Verandermanagement

Implementatiemanagement KrŁger

IndustriŽle Training (Training Within Industry)

Industrielevenscyclus

Industrie Veranderingstrajecten McGahan

Innovatie Adoptiekromme Rogers

Intellectueel Kapitaal Waardering

Just-in-time JIT

Kaizen Filosofie

Katalytische Mechanismen Collins

Kennismanagement Collison Parcell

Kerncompetenties Hamel Prahalad

Kerngroeptheorie Kleiner

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

KPIs Rockart

Krachtenveldanalyse Lewin


Kritische Succesfactoren Rockart

Kwaliteitscirkel van Deming PDSA

Leiderschapspijplijn Drotter

Leiderschapsstijlen Goleman

Lerende Organisatie Argyris SchŲn


Voeg een methode / model toe


Level (Niveau) 5 Leiderschap Collins

Management by Objectives Drucker

Managementraster Blake Mouton

Mentoren

Metaplan Schnelle

Modelleren van Bedrijfsprocessen

MSP OGC

Ondernemende Overheid Osborne

Ondernemingsarchitectuur Zachman

Ontwikkelingsstadia van Teams Tuckman

OPM3 PMI

Organisatorische Configuraties Mintzberg

Organisatorisch Leren Argyris SchŲn

Organische Organisatie Burns

Organogram

Overbruggen van Kennisleren Cook Brown

PAEI managementrollen

Path-Goal Theorie House

People CMM CM-SEI

Prestatie-categorieŽn Baldrige

Prestatiemanagement

Prestatieprisma

PMBOK PMI

PMMM Reiss

Portefeuilleanalyse

POSDCORB Gulick

Positieve Deviatie Pascale Sternin

Productlevenscyclus Levitt

Real Options-analyse Luehrman

Resultaatgericht Management

Shared Servicecenter

Simulatie en modellering

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Soft Systems Methodologie Checkland


Stage-Gate Model Cooper

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Stijlen van Moedermaatschappijen Goold Campbell

Strategiekaart (Strategy Map) Kaplan Norton

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Intentie Hamel Prahalad

Strategische Stuwers Wiseman

Strategische Types Miles Snow

Systeemdenken Forrester

Teambuilding

Theorie X Theorie Y McGregor

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Theorie van Mechanistische en Organische Systemen Burns

Theorie Z Ouchi

Tien Denkscholen Mintzberg

Tien Principes van Opnieuw Uitvinden Osborne

Turnaroundmanagement

Uitbesteden (Uitbesteding)

Value Based Management (Waardesturing)

Veertien Punten van Management Deming

Veranderen van Organisatieculturen Trice Beyer

Veranderingsdimensies Pettigrew Whipp

Veranderingsfactoren Pettigrew Whipp

Veranderingsfasen Kotter

Vergeet Leen Leer Govindarajan Trimble

Vergelijking voor Verandering Beckhard

Verwachtingstheorie Vroom

Vijf Disciplines Senge

Voordelen van een Moedermaatschappij Goold Campbell

Waardedisciplines (Waardeproposities) Treacy Wiersema

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardeketen Porter

Waardemanagement McTaggart

Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)

Wetenschappelijk Management Taylor

Zachte Activa Monitor Sveiby

Zes Denkhoeden de Bono

Zeven Eigenschappen Covey

Zeven Verrassingen voor CEOs Porter

meer

Organisatie en Verandering Community of Interest


Community of Interest (7107 leden)


Organisatie en Verandering Forum  

Recente onderwerpen

  Gebruik Ontwikkelen i.p.v. Veranderen!
In mijn promotieonderzoek naar de vertaling van natuurwetten naar managementhandvatten kom ik regelmatig organisaties tegen die volgens deze wetmatigh...
     
 
  Topmanager overschat zichzelf
Managers aan de top van de organisatie hebben een te positief beeld van hun eigen functioneren bij het doorvoeren van veranderingen. De topmanagers be...
     
 
  Algemene veranderwetten bestaan wťl!
De hedendaagse veranderkunde literatuur doet vermoeden dat de verandermanager telkens maar weer het wiel volledig dient toe te snijden op de onderhavi...
     
 
  Mijn samenvatting van organisatieontwikkeling
De term Organisatieontwikkeling wordt sinds eind van de jaren '50 gebruikt om een filosofie, een proces en een reeks aanpakken en methodes te beschrij...
     
 
  Een organisatie volledig doorlichten
Er zijn voldoende modellen die processen en onderdelen van een organisatie in kaart brengen. Ik refereer aan de  
   
 
  Een uitdaging en een noodzaak
In het verleden bleek de verandersings- en organisatieontwikkelingsdiscipline problematisch, en change managers en het senior management hadden het er...
     
 
  What are the Causes of Organizational Change?
We all know that organizations change. They have to. But exactly why do organizations change? In other words, what are the reasons for change t...
     
 
  Key Issues of Change Management (at the Executive Level)
The ability to manage organizational change at a high level has become a crucial skill for executives. The times of simply aiming for organizational c...
     
 
  The Role of Conflicts in an Organisation
A conflict is not necessarily good or bad, but must be evaluated in terms of its individual and organisational functions and dysfunctions....
     
 
  What is the McKinsey Approach?
In the past two years I have been using the 7-Step change model, combined with the Prosci's ADKAR...
     
 
  Change Management in the Realty Industry
How would you initiate change [management] in the construction industry which generally does not have strategic plans, there are delays in every activ...
     
 
  Searching for the General Theory of the Firm
Is it not possible to set up the general theory of the firm?
The reason why I raise this question is that there are so many methods, models and t...
     
 
  What is an Organization?
Someone asked me the other day: what exactly is an organization?

DEFINITION OF AN ORGANIZATION
Well, in in simple terms, an organizati...
     
 
  Reframing Organizations (Bolman and Deal)
I would like to know about Framing/Reframing in organizations.
What is the model and what are advantages, disadvantages, and challenges in simple...
     
 

Best Practices - Organisatie en Verandering
  Checklist of Organizational Problem Areas
I discovered the following useful checklist of typical organizational problem areas:
1) Dysfunctional organizational structure.
2) Poor fina...
     
 
  Levels of Organisation Diagnostic Models
When should a change agent diagnose at individual-level, group-level and organizational level?
And what are the strengths and weaknesses a...
     
 
  Change: A Challenge and a Necessity
In the past, the field of organizational change and change management turned out problematic and change managers and senior management struggle...
     
 
  Loops and Mutual Causality in Organizational Change
As Gareth Morgan said in his book Images of the Organization: "We should think about change in terms of loops rather than lines and to replace ...
     
 
  Organizational model for International Operations
We are moving our Ops department (IT, Back-office & Organization) from a Local approach to a Regional one, in which the COO becomes a Regional one whe...
     
 
  Change: the Only Constant for Leaders
The constancy of change forces itself into our consciousness because of the dynamism of the human condition. Change is the only constant in the...
     
 
  Can Organizational Change Lead to Extinction?
Is change better if it is revolutionary (i.e. fast and experimental) or evolutionary (slow and steady)? Will change ever result in an "extinction e...
     
 
  Can Change be in the DNA of an Organization?
Can change become part of the nature (DNA) of the organization or it is a tool the organization should use to interact with the external enviro...
     
 
  People Need Some Constancy (Besides Change)
People need some constancy (besides change), so when engaging in extensive change it is important to establish the things that will remain unchange...
     
 
  Relevance of Change Management Theories?
My interpretation of change management theory in a practical sense is that change theories are never used but are more sub-consciously instilled wi...
     
 
  Change is a Natural Process
If we think about change as a natural process in life...
This occurs from two related lines:
1. The theory of chaos and self organization...
     
 
  Total Management Framework
I have devised a totally new framework which covers almost all areas of management and have recently self published a book on the framework. Attaching...
     
 
  Governance Models for Community Sustainability
I have volunteered to be a member of a community based group that is working through a process for an Integrated Community Sustainability Plan. The gr...
     
 
  Change Management Perception
Change management is often perceived as a business need. I don't agree with that. Isn't change everywhere in our lives.
In my lectures, I start g...
     
 
  Change Management: Theory versus Practice
I would like to make a comparison between theory and practice in change management. I am writing a paper in which I discuss the following sente...
     
 
  Agriculture - poor financial modelling
As a management tool agriculture requires better financial modelling and science practice....
     
 
  Are we Managing Change or the Perceptions about Change?
Are we even managing change or are we managing employee feelings about the change?...
     
 
  Organisational Ambidexterity
Hello, first of I want to say this is a fantastic forum.
I am starting to write my final thesis and I would have some questions. Any help or sugg...
     
 
  Evolution Theory in Organisations?
Having just joined this forum I was surprised that there is no theory or model listed for "evolution theory". Surely this is the key process by which ...
     
 
  Management Theory: So Much To Discover
I believe that management is not a dead block of rules.
Management is a living organism.
It breaths, eats, drinks and grows.
Which mean...
     
 
  Books on Change Management Theories
Is there any book to provide all the theories of change management?...
     
 
  Change Needs Dyadic Mapping
Successful change needs the very meaning of change, which is embedded within emotional relations among actors involved in the movement. The real ch...
     
 
  Change in a University
Is there an ideal model when assessing organizational change in a tertiary institution? I am considering ADKAR and comparing it with other models...an...
     
 
  3 Factors for Successful Change
In my experience, successful change depends on 3 main factors:
1. Convincing model shaping the future of the organization.
2. Management tea...
     
 
  Change Management Factors in Technology Transformation
During any technology transformation - like when implementing new technology initiatives or improving over the existing technology within organisation...
     
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 23-1-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.