Strategie

   

Strategie. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)

Strategie


10 Denkscholen Mintzberg

12 Principes van de Netwerkeconomie Kelly

3C Model Ohmae

4S Web Marketingmix Constantinides

5 Krachtenmodel Porter

6 Denkhoeden de Bono

7 Ps Booms Bitner

7-S Raamwerk McKinsey

Aandeelhouderswaardeperspectief

Actieleren (Actie-Leren) Revans

ADL Matrix Arthur D. Little

Analoog Strategisch Redeneren Gavetti Rivkin

Analyse van de Onderliggende Oorzaak

Ashridge Missiemodel Campbell

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Bases van Sociale Macht French Raven

BCG-matrix

Bedrijfsbeoordelingsmatrix

Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)

Benaderingen voor de Integratie van Acquisities Haspeslagh Jemison

Benaderingen voor Verandering Kotter

Benchmarken

Blue Ocean Strategie Kim

Bodem van de Piramide Prahalad

BPR-methode Hammer Champy

Brainstormen

Bricks en Kliks

Catastrofetheorie Thom

Centralisatie en Decentralisatie

Chaostheorie Lorenz

Clarkson-principes

Clusters Porter

Co-Creatie Prahalad Ramaswamy


Comparatief Voordeel van Landen Porter

Concurrentievoordeel Porter

Contingentietheorie Vroom

Corporate Reputatiemanagement Harris-Fornbrun

Crisismanagement

Culturele Dimensies Hofstede

Cultuurniveaus Schein

Delphimethode Helmer

Delta Model Hax

Dialectisch Onderzoek

Diamantmodel Porter

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Disruptive Innovatie (Ontwrichtende Innovatie) Christensen

Distinctieve Eigenschappen Kay

Driedimensionale Bedrijfsdefinitie Abell

Effect/Waarde Raamwerk Hammer

EFQM INK

Ervaringskromme

Fusie- en Overnameaanpakken

GE Bedrijvenmatrix

Groei Aandeel Matrix BCG

Groeifasen Greiner

Groepsdenken Janis

Herontwerpen van Bedrijfsprocessen Hammer Champy

Horizontale Integratie

Hoshin Kanri Strategievorming

Implementatiemanagement KrŁger

Industrielevenscyclus

Industrie Veranderingstrajecten McGahan

Innovatie Adoptiekromme Rogers

Instrumentele Benadering van Stakeholder Theorie

Intrinsiek Stakeholder Commitment

Kaizen Filosofie

Kepner-Tregoe Matrix

Kerncompetenties Hamel Prahalad

Kerngroeptheorie Art Kleiner

Klantrelatiemanagement (CRM)

Kliks en Mortar

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

KPIs Rockart

Krachtenveldanalyse Lewin

Kritische Succesfactoren Rockart

Leveraged Buy-out

Management Buy-out methode

Management by Objectives Drucker


Marketingmix-methode 4P's 5P's McCarthy

McKinseymatrix

Mindmappen

Modelleren van Bedrijfsprocessen

Moreel Doel Mourkogiannis

Netwerkeconomie Kelly

Normatieve Benadering van Stakeholder Theorie

MSP OGC

Ondernemende Overheid Osborne

Ondernemingsarchitectuur Zachman

OODA Cirkel Boyd

Operations Research

OPM3 PMI

Organisatorische Configuraties Mintzberg

Organogram

PARTS Brandenburger

Prestatie-categorieŽn Baldrige

Prestatiemanagement

Prestatieprisma

PEST Analyse

Plausibiliteitstheorie

Portefeuilleanalyse

Productlevenscyclus Levitt

Product/Markt Matrix Ansoff

Pyramide van Maslow Maslow

Real Options-analyse Luehrman

Regel van Drie Sheth

Relatieve Waarde van Groei Mass

Resource-Based Perspectief Barney

Risicomanagement

Samenwerking en Concurrentie (Co-opetition) Brandenburger

Scenarioplanning

Simulatie en modellering

Skandia Navigator Leif Edvinsson

SLEPT Analyse

SMART Drucker

Soft Systems Methodologie Checkland

Speltheorie (Game Theory) Nash

Spin-off

Spiral Dynamics Graves

Stage-Gate Model Cooper

Stakeholderanalyse

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)

STEEPLE Analyse

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Stijlen van Moedermaatschappijen Goold Campbell


Strategie Dynamica Warren

Strategiekaart (Strategy Map) Kaplan Norton

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Afstemming Venkatraman

Strategische Driehoek Ohmae

Strategische Intentie Hamel Prahalad

Strategische Stuwers Wiseman

Strategische Types Miles Snow

Strategisch Risicomanagement Slywotzky

Strategisch Stakeholdermanagement


Voeg een methode / model toe


STRATPORT Larreche

SWOT-analyse

Systeemdenken Forrester

TDC Matrix Internet

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Tien Denkscholen Mintzberg

Turnaroundmanagement

Uitbesteden (Uitbesteding)

Uitgebreide Marketingmix 7P's

Value Based Management (Waardesturing)

Value Profit Chain Heskett

ValueReporting-Raamwerk PWC

Veranderingsdimensies Pettigrew Whipp

Veranderingsfasen Kotter

Vergeet Leen Leer Govindarajan Trimble

Verticale Integratie

Vijf Krachtenmodel Porter

Voordelen van een Moedermaatschappij Goold Campbell

VRIN Barney

Waardecreatie-Index

Waardedisciplines (Waardeproposities) Treacy Wiersema

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardeketen Porter

Waardemanagement McTaggart

Waardenetwerk (Value Net) Brandenburger

Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)

Winstpoelen (Profit Pools) Gadiesh, Gilbert

Zes Denkhoeden de Bono

Zeven Verrassingen voor CEOs Porter

meer

Strategie Forum
  Eigenschappen van Succesvolle Strategie
Eigenschappen van succesvolle strategie
Strategie is per bedrijf uniek
Strategie is vast voor een bepaalde periode
Strategie is breed en alle bedrijfssectoren dekkend
Onze strategie is smart
Aansturing, het volgen van strateg...
     
 
  Nieuwe CEO Betekent Bijstelling Strategie/visie/missie
Na aanstelling nieuwe CEO volgt bijstelling van missie, visie danwel strategie. Ik ben op zoek naar voorbeelden om deze stelling te versterken danwel te ontkrachten. Alvast bedankt......
     
 
  Strategische Keuzes: Gepland/Methodisch of Flexibel/Inspelend?
Hoe worden in uw bedrijf strategische keuzes gemaakt? Volgens een gepland, methodisch proces of juist flexibel inspelend op een snel veranderende omgeving? Welke manier van strategievorming heeft uw voorkeur? Waarom?...
     
 
  Hoe meet je visie? Wanneer is een visie goed?
Ongeacht het businessproces of de aanpak, het fundamentele overkoepelende concept dat het moeilijkst te ontwikkelen, te beoordelen en te managen is, is ĄVisieď. Probeer het. Ik nodig u uit om commentaar te geven hoe u visie meet, of hoe u een goede Ą...
     
 
  Waarom is strategie complex?
Dit zijn volgens mij de belangrijkste redenen:
1. Het gaat in strategie altijd over een onzekere toekomst.
2. De factoren zijn vaak onduidelijk, conflicterend, en hangen samen.
2. Er zijn meerdere paden die een onderneming kan kiezen.<...
     
 
  Difference Between Strategy Approaches and Strategy Concepts
Hi, can someone please explain the difference between a strategy approach and a strategy concept? I'm not sure if I get it right, but to my mind an approach (like Resource-based View) describes a way to interpret the reality.
Whereas a strategy ...
     
 
  Organisational Development Strategy versus Business Strategy
Hi, please help, I'm struggling to understand the difference between an Organisational Development Strategy and a Business Strategy. How do they differ and how do they link?...
     
 
  The Role of the Board of Directors in the Strategy Process
If strategy is to guide the organization, then it certainly must be guided by what by law, if not actual fact, is the organizationīs key governing body, the Board of Directors (BOD).
1. To what extent should the BOD participate in setting strate...
     
 
  What Makes a Person Into a Strategist?
It is really difficult to become a strategist without having the personality / behavior that makes a person into a strategist. I believe a strategist' personality is the product of proactive behavior.
     
 
  What is a Strategy?
Unless a definition of "a strategy" is agreed upon by those who will have to use it and act by it, no "strategic planning" of whatever flavor will do. Yet, it is an illusion to fancy that one doesn't need a strategy. Let's make it clear. I define a s...
     
 
  What is Strategic Management?
In the business environment people talk of strategic planning, strategic implementation, strategic direction, strategic fit, strategic flexibility, dynamic environment, turnaround strategy, downsizing, divergence and convergence and manymore.
E...
     
 
  Implementation/Formulation Strategy Matrix
Properly formulated strategies that are actively managed lead to success. The Implementation/Formulation Strategy Matrix has 4 quadrants to be considered when developing a strategy:
1. WISHFUL THINKERS
- Implementation: Not Managed
- ...
     
 
  Normative / Reductive Strategy?
Hi, can anybody provide me more information related to the topic normative / reductive strategy. I'll be very thankful....
     
 
  Outsourcing Manufacturing
Some US manufacturing firms still find it advantageous to source their manufacturing from China and other Asian countries.
How are the strategies of these firms different from those who decide to locate in Guadalajara?...
     
 
  Customer Attractiveness Matrix
This is an important method for customer segmentation. I missed this method in the dictionary. Maybe it is in there under a different name. It describes the customer attractiveness versus the suppliers strength or position with the customer. Also kno...
     
 

Strategie Community of Interest


Community of Interest

Strategie Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Strategie Premium
  Is Strategy Development a 'Chaotic' Process?
According to Stacey (1993) 'organisations are complex adaptive systems and the patterns in the actions of organisations, which are their strategies, emerge unpredictably in self organising processes.' This accords with the view of 'strategy developme...
     
 
  Should Executives Become More Strategic?
A while ago we had 2 interesting discussions at 12manage "Strategic Planning must be Dynamic" and "Developing an Agile Top Management Team". I was mad...
     
 
  Operations Strategy versus Business Strategy
What are the the differences between the operations strategy and the business strategy? And what do they have in common? Thanks for your replies....
     
 
  Standardization: Tactic or Strategy?
Question, is standardization a strategy or a tactic and why?...
     
 
  What is Strategic Quality Planning?
I am a student researching about strategic quality planning. How do we develop a strategic quality plan? What are the processes involved? What are the considerations in making such a plan? Thanks for your input......
     
 
  Mission: To achieve the Vision
How's this for a novel approach. Every organisation, the world over, has the same Mission. It's simply 'To achieve the Vision'....
     
 
  What is Strategy?
If creativity is making the complicated simple, then we can see strategy as the process of transforming creativity into value for the stakeholders....
     
 

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 25-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.