Voordelen van een Moedermaatschappij
(Goold, Campbell)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Hoe kan een moedermaatschappij (helpen met) waarde creëren? Verklaring van het Voordelen van een Moedermaatschappij van Goold en Campbell.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Wat Zijn de Voordelen van een Moedermaatschappij? Beschrijving

Het Parenting Advantage model is een raamwerk dat beschrijft hoe een moedermaatschappij kan (helpen) waarde creëren. In hun artikel, „From Corporate Strategy to Parenting Advantage“, beweren Michael Goold en Andrew Campbell dat een moedermaatschappij niet alleen waarde zou moeten toevoegen aan een business unit, maar meer waarde toe moet voegen dan welke andere potentiële ouder dan ook - zij noemen dit: „Parenting Advantage“. In hun boek: „Corporate-Level Strategy: Creating Value in the Multibusiness Company“, vermelden zij vier types van waardecreatie door een moedermaatschappij:


Vier types van waardecreatie door een moedermaatschappij

  1. Op zichzelf staande invloed. Elke dochteronderneming wordt bekeken als afzonderlijk winstcentrum. Gebruikmakend van eenvoudige prestatiedoelstellingen, worden de ondernemingen beheerst en gecontroleerd. De waardecreatie wordt verstrekt door strategische besluiten te nemen zoals de benoeming van managers en belangrijke kapitaal uitgaven goed te keuren.

  2. Verbindende invloed. De waarde wordt gecreëerd door betere samenwerking en synergievoordelen.

  3. Centrale functies en diensten. De corporate waarde wordt gecreëerd door het aanbieden van administratieve- en managementdiensten aan de ondernemingen.

  4. Corporate ontwikkeling. Waardecreatie door middel van portefeuille management (portfolio management).

Sommige auteurs hebben gemeend dat de rol van het corporate centrum minimaal zou moeten zijn. Hedley: De overkoepelende rol van het corporate niveau is dat van portefeuillemanager: om de toewijzing van schaarse financiële middelen te managen tussen de business units. Anderen, zoals Hamel & Prahalad, hebben het belang van synergie benadrukt: Het corporate centrum zou niet enkel een andere laag van boekhouding moeten zijn, maar moet waarde toevoegen door duidelijk de strategische architectuur te articuleren.


Welk type van invloed is het best om waardecreatie te maximaliseren? Het antwoord is complex en kan worden bepaald door middel van een aantal factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het corporate doel, de geschiedenis en de cultuur. Verder hangt het antwoord van een verzoening van vele paradoxen op het gebied van moedermaatschappijvoordeel af: Controle versus Empowerment, Responsiviteit versus Synergie, Portefeuille tegenover Kerncompetentie.


Boek: Michael Goold and Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -


Voordelen van een Moedermaatschappij Forum
  Indiase Bedrijfscultuur
Kan ik op deze site iets vinden over de Indiase be...
     
 
  Moedermaatschappij voordeel
Aristoteles zei al: 'Het geheel is meer dan de som...
     
 
  Global Managers in MNCs Should Occasionally Check Local Managers
Managing from a far, that in a nutshell is what is...
     
 
  Strategic Business Plan for a Holding Company
How can I write a strategic business plan for a ho...
     
 
  Parenting Value versus Diversification by Shareholders
Any parenting value add must be considered in the ...
     
 
  Create or Destroy Values?
In Campbell, A. 2003. The Role of the Parent Compa...
     
 
  Relationship Parent and SBU's
The choice of parental value creation also determi...
     
 

Voordelen van een Moedermaatschappij Special Interest Group


Special Interest Group

Voordelen van een Moedermaatschappij Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Voordelen van een Moedermaatschappij Premium

Expert Tips (ENG) - Parenting Advantage Premium
 

Checklist of Parenting PossibilitiesSchrijf u in

In their article “Corporate Strategy: The quest fo...
Usage (application): Parenting Best Practices, Corporate Strategy, Corporate Governance
 
 
 

Diversification PitfallsSchrijf u in

Diversification of businesses has in many cases re...
Usage (application): Things to Signal and Avoid when Diversifying
 
 
 

What is the Optimal Size for a Corporate Center?Schrijf u in

In the HBR of April 2005 on the added value of cor...
Usage (application): Sizing the Corporate Center
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?Schrijf u in

According to Professor Todd Zenger, companies shou...
Usage (application): Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
 
 
 

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU'sSchrijf u in

How can a Parent Company impact strategic decis...
Usage (application): Corporate Strategy, Business Unit Strategy, Corporate Governance
 
 
 

An important Notice about Parenting Value!Schrijf u in

Please note that the 4 mentioned influences of a p...
Usage (application): Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
 
 
 

What is the Best Location of a Corporate Center?Schrijf u in

A somewhat related issue is in what country the Co...
Usage (application): Corporate Geographic Strategy, Corporate Governance
 
 
 

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?Schrijf u in

In HBR article named "Corporate strategy: the Ques...
Usage (application): Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance
 
 

Hulpbronnen - Voordelen van een Moedermaatschappij Premium
 

Nieuws over Moedermaatschappij VoordelenSchrijf u in


     
 

Nieuws over Corporate CentrumSchrijf u in


     
 

Video's over Moedermaatschappij VoordelenSchrijf u in


     
 

Video's over Corporate CentrumSchrijf u in


     
 

Presentaties over Moedermaatschappij VoordelenSchrijf u in


     
 

Presentaties over Corporate CentrumSchrijf u in


     
 

Meer over Moedermaatschappij VoordelenSchrijf u in


     
 

Meer over Corporate CentrumSchrijf u in


     

Vergelijk met: Stijlen van Moedermaatschappijen  |  Resource-Based Perspectief  |  Competitive Advantage (Concurrentievoordeel)  |  Kerncompetenties  |  Centralisatie en Decentralisatie  |  BCG Matrix  |  Groeifasen  |  Distinctieve Eigenschappen  |  Bricks en Kliks  |  Organisatorische Configuraties  |  3C's  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Strategie-Office


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |   Leiderschap  |   Strategie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 15-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.