Voordelen van een Moedermaatschappij
(Goold, Campbell)

Kenniscentrum

12manage is looking for students. Info

Hoe kan een moedermaatschappij (helpen met) waarde creŽren? Verklaring van het Voordelen van een Moedermaatschappij van Goold en Campbell.


Wat Zijn de†Voordelen van een†Moedermaatschappij? Beschrijving

Het†Parenting Advantage model is een raamwerk dat beschrijft hoe een moedermaatschappij kan (helpen) waarde creŽren. In hun artikel, ĄFrom Corporate Strategy to Parenting Advantageď, beweren Michael Goold en Andrew Campbell dat een moedermaatschappij niet alleen waarde zou moeten toevoegen aan een business unit, maar meer waarde toe moet voegen dan†welke andere potentiŽle ouder dan ook - zij noemen dit: ĄParenting Advantageď. In hun boek: ĄCorporate-Level Strategy: Creating Value in the Multibusiness Companyď, vermelden zij vier types van waardecreatie door een moedermaatschappij:


Vier types van waardecreatie door een moedermaatschappij

  1. Op zichzelf staande invloed. Elke dochteronderneming wordt bekeken als afzonderlijk winstcentrum. Gebruikmakend van†eenvoudige prestatiedoelstellingen, worden de ondernemingen beheerst en gecontroleerd. De waardecreatie wordt verstrekt door strategische besluiten te nemen zoals de benoeming van managers en belangrijke kapitaal uitgaven goed te keuren.

  2. Verbindende invloed. De waarde wordt gecreŽerd door betere samenwerking en synergievoordelen.

  3. Centrale functies en diensten. De corporate waarde wordt gecreŽerd door het aanbieden van†administratieve- en managementdiensten aan de ondernemingen.

  4. Corporate ontwikkeling. Waardecreatie door middel van portefeuille management (portfolio management).

Sommige auteurs hebben gemeend dat†de rol van het corporate centrum minimaal zou moeten zijn. Hedley: De overkoepelende rol van het corporate niveau is dat van portefeuillemanager: om de toewijzing van schaarse financiŽle middelen te managen tussen de†business units. Anderen, zoals Hamel & Prahalad, hebben het belang van synergie benadrukt: Het corporate centrum zou niet enkel een andere laag van boekhouding moeten zijn, maar moet waarde toevoegen door duidelijk de strategische architectuur te articuleren.


Welk type van invloed is het best om waardecreatie te maximaliseren? Het antwoord is complex en kan worden bepaald†door middel van†een aantal factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het corporate doel, de geschiedenis en de cultuur. Verder hangt het antwoord van een verzoening van vele†paradoxen op het gebied van moedermaatschappijvoordeel af: Controle versus Empowerment, Responsiviteit†versus Synergie, Portefeuille tegenover Kerncompetentie.


Boek: Michael Goold and Andrew Campbell - Corporate-Level Strategy -


Special Interest Group - Voordelen van een Moedermaatschappij


Special Interest Group (73 leden)


Forum - Voordelen van een Moedermaatschappij  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Moedermaatschappij voordeel
Aristoteles zei al: 'Het geheel is meer dan de som der delen...
 
 
 
 
Hot Indiase Bedrijfscultuur
Kan ik op deze site iets vinden over de Indiase bedrijfscult...
 
 
 
 
  Create or Destroy Values? (1 reacties)
In Campbell, A. 2003. The Role of the Parent Company. The Ox...
 
 
 
 
  Global Managers in MNCs Should Occasionally Check Local Managers
Managing from a far, that in a nutshell is what is required ...
 
 
 
 
  Strategic Business Plan for a Holding Company (1 reacties)
How can I write a strategic business plan for a holding comp...
 
 
 
 
  Parenting Value versus Diversification by Shareholders
Any parenting value add must be considered in the context th...
 
 
 
 
  Relationship Parent and SBU's
The choice of parental value creation also determines what t...
 
 
 
 

Best Practices - Voordelen van een Moedermaatschappij

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.Expert Tips (ENG) - Parenting Advantage

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Checklist of Parenting Possibilities

Parenting Best Practices, Corporate Strategy, Corporate Governance...
 
 
 

Diversification Pitfalls

Things to Signal and Avoid when Diversifying...
 
 
 

What is the Optimal Size for a Corporate Center?

Sizing the Corporate Center...
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning...
 
 
 

How a Corporate Center can impact the Strategies of its SBU's

Corporate Strategy, Business Unit Strategy, Corporate Governance...
 
 
 

An important Notice about Parenting Value!

Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance...
 
 
 

What is the Best Location of a Corporate Center?

Corporate Geographic Strategy, Corporate Governance...
 
 
 

How can one Assess the Fit Between a Parent Company and its Businesses?

Corporate Strategy, Parenting, Corporate Governance...
 
 

Hulpbronnen - Voordelen van een Moedermaatschappij

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Moedermaatschappij Voordelen


     
 

Nieuws over Corporate Centrum


     
 

Video's over Moedermaatschappij Voordelen


     
 

Video's over Corporate Centrum


     
 

Presentaties over Moedermaatschappij Voordelen


     
 

Presentaties over Corporate Centrum


     
 

Meer over Moedermaatschappij Voordelen


     
 

Meer over Corporate Centrum


     

Vergelijk met: Stijlen van Moedermaatschappijen  |† Resource-Based Perspectief  |† Competitive Advantage (Concurrentievoordeel)  |† Kerncompetenties  |† Centralisatie en Decentralisatie  |† BCG Matrix  |† Groeifasen  |† Distinctieve Eigenschappen  |† Bricks en Kliks  |† Organisatorische Configuraties  |† 3C's  |† Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |† Strategie-Office


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Communicatie & Vaardigheden  |†† Leiderschap  |†† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 15-10-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.