PersoneelsmanagementStudeer Human Resources Management. Methodes, Modellen en Theorieën (A-Z)

Deel deze pagina:


Human Resources Management


14 Managementprincipes Fayol

Appreciatief Onderzoek Cooperrider

Ashridge Missiemodel Campbell

Attributen van Excellente Managers Peters

Attributietheorie Heider

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Behoeftentheorie (Theory of Needs) McClelland

Belbin Teamrollen

Benchmarken

Benaderingen voor Verandering Kotter

Veranderen van Organisatieculturen Trice Beyer

Coachen

Concurrerende Waardenraamwerk Quinn

Crisismanagement

Culturele Dimensies Hofstede

Culturele Intelligentie Early

Cultuurniveaus Schein

Cultuurtypes Deal Kennedy


Dimensies van Relationeel Werk Butler

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Distinctieve Eigenschappen Kay

Economic Value Added EVA

EFQM INK

Emotionele Intelligentie Goleman

ERG Theorie Alderfer

Ervaringskromme

Faciliteringstijlen Heron

Gedrag bij Verandering Ajzen

Gepland Gedragtheorie Ajzen

Groepsdenken Janis

Groeifasen Greiner

Hagberg Model van Persoonlijke Macht

Hawthorneeffect Mayo

Human Capital Index HCI

Industriële Training (Training Within Industry)

IJsberg van Verandermanagement

Instrumentele Benadering van Stakeholder Theorie

Intellectueel Kapitaal Waardering

Intrinsiek Stakeholder Commitment

Johari Venster Luft Ingham

Kaizen Filosofie

Katalytische Mechanismen Collins

Kennismanagement Collison Parcell

Kerncompetenties Hamel Prahalad

Kerngroeptheorie Art Kleiner

Klanttevredenheidsmodel Kano

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

KPIs Rockart

Krachtenveldanalyse Lewin

Kritische Succesfactoren Rockart


Leiderschapcontinuum

Leiderschapspijplijn Drotter

Leiderschapsstijlen Goleman

Lerende Organisatie Argyris Schön

Management by Objectives Drucker

Managementraster Blake Mouton

Mentoren

Motivatie-Hygiëne Theorie Hertzberg

Normatieve Benadering van Stakeholder Theorie

Onderliggende Factoranalyse

Ontwikkelingsstadia van Teams Tuckman

Operations Research

Organisatorische Configuraties Mintzberg

Organisatorisch Leren Argyris Schön

Organisatorisch Geheugen Walsh Ungson

Organogram

Overbruggen van Kennisleren Cook Brown

PAEI managementrollen

Path-Goal Theorie House

People CMM CM-SEI

Portefeuilleanalyse

Prestatie-categorieën Baldrige

Prestatieprisma

Pyramide van Maslow Maslow

Resultaatgericht Management

Resultaten Gebaseerd Leiderschap, Op Ulrich

Situationeel Leiderschap Hersey Blanchard

Skandia Navigator Leif Edvinsson

SMART Drucker

Sociale Intelligentie

Spiral Dynamics GravesStakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Strategiekaart (Strategy Map) Kaplan Norton

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Intentie Hamel Prahalad

Strategisch Stakeholdermanagement

Systeemdenken Forrester


Voeg een methode / model toe


Teammanagementprofiel Margerison McCann

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Theorie van Mechanistische en Organische Systemen Burns

Tien Principes van Opnieuw Uitvinden Osborne

Theorie X Theorie Y McGregor

Theorie Z Ouchi

Uitbesteden (Uitbesteding)

Value Based Management (Waardesturing)

Value Profit Chain Heskett

Veertien Punten van Management Deming

Veranderingsfasen Kotter

Vergelijking voor Verandering Beckhard

Verwachtingstheorie Vroom

Vijf Disciplines Senge

Waardecreatie-Index

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardemanagement McTaggart

Wetenschappelijk Management Taylor

Whole Brain-model Herrmann

Zachte Activa Monitor Sveiby

Zeven Eigenschappen Covey

meer

 
Human Resources Management Community of Interest


Community of Interest (2026 leden)


Forum over Human Resources Management  

Discussies over Human Resources Management.


Relationship HR-investments - Profitability
I am professionally interested in surveys, work models or estimating sheets that tell or prove the relationship between (...)
 
 
 
 
De Top-10 HR Uitdagingen anno 2012
Ik struikelde over een handige lijst "Top 10 HR Trends van het Decennium" op het internet; Amerikanen zijn daar altijd g (...)
 
 
 
 
🔥 NIEUW De 3 B's van HRM / Personeelsbeleid
Recentelijk stuitte ik op de "3 B's van HRM": Binden, Boeien en Behouden. De 3 B's brengen tot uitdrukking dat het voor (...)
 
 
 
 
The 7 G Framework of HRM Practices
Prof. Ajantha S. Dharmasiri developed a very intuitive framework for HRM practices or functions. It is known as the "Sev (...)
 
 
 
 
Work from Home Tips
As most of today's workforce are now forced to work from home at the outbreak of COVID-19, I have found a hosts of sourc (...)
 
 
 
 
An Office Fight or Dispute at Work - What Next?
It’s happened to all of us – an argument, or disagreement in the workplace, whatever or wherever the environment… The (...)
 
 
 
 

Best Practices over Human Resources Management

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


🥇 Horizontale en Verticale Fit
Hallo ik moet de horizontale/verticale fit in een organisatie aan het licht brengen door middel van de HR werkterreinen. (...)
 
 
 
 
🥈 Definitie van Human Resources Management
Ik ben op zoek naar een goede definitie van HRM… Wikipedia zegt dat Human Resources Management (Personeelsmanagement) de (...)
 
 
 
 
🥉 Relatie Total Reward Management en Corporate Strategy?
L.S., hierbij een link naar een survey voor mijn thesis waar ik deze relatie onderzoek. surveygizmo.com/s/176130/kf97i (...)
 
 
 
 
Modellen voor personeelswerving
Ik zou graag meer willen weten over Personeelswervingsmodellen die in de HRM praktijk worden gebruikt? Noem svp de Naam (...)
 
 
 
 
Which Background is Preferable for a Manager?
Selecting candidates for a job is never easy. Certainly when we're talking about managers, considering they are going to (...)
 
 
 
 
Line Managers Knowledge in HR
(Why) Should all line managers have basic knowledge in HR? (...)
 
 
 
 
The Role of HR in Safety and Security at Work
I would like to be enlightened on aspects of work security as is supposed to be understood by a Human Resource manager. (...)
 
 
 
 
Changing a Job Evaluation System
My organisation carried out a job evaluation change. We changed the grading structure and the salary structure. Long-ser (...)
 
 
 
 
Human Resources Management: Art or Science?
Is the human resources management field a science or an art? (...)
 
 
 
 
Introducing New Policies
Am working for a young company, I have been asked to come up with some policies which can be adopted to run a company. P (...)
 
 
 
 
Human Resource Audit
Hi! if anybody can please give me some information on Human Resource Audit and Human Resource Accounting (about the two (...)
 
 
 
 
Multi Skilled, Proactive and Customer Focused Staff
In a constantly changing and ever more competitive environment, work organisations require multi skilled, proactive and (...)
 
 
 
 
Methods of Human Resource Profiling?
As part of a human resource audit, can somebody suggests methods of human resource profiling of employees from recruitme (...)
 
 
 
 
HR Challenges in the 21st Century
The current global economy appears to be a major challenge to organizations and job seekers. The difficulty in finding w (...)
 
 
 
 
Favorite HR Phrases :-)
What is your best HR phrase? (...)
 
 
 
 
ICT Challenges in Human Resource Management
I am interested in knowing the challenges, and issues for HR professionals when it come to dealing with ICT. It may be a (...)
 
 
 
 
Definition of Human Resources Management
I am looking for a good definition of HRM... Wikipedia says Human Resource Management is the strategic and coherent appr (...)
 
 
 
 
Core functions of HR?
What are the core functions of human resource management? What should be considered its main purpose? (...)
 
 
 
 
HR as a Strategic Business Partner
I am carrying out a diagnosis on my organisation to find out how HR as a strategic business partner can lead to competit (...)
 
 
 
 
HR and Emotional Intelligence
I suggest that HR practitioners should tap into the platform of Emotional Intelligence in enhancing organisational effec (...)
 
 
 
 
Collection of Training Theories
Hi, let's create a list of all major training theories here... Please mention: - theory name, - author, - summary. (...)
 
 
 
 
Employee Induction, Orientation and Onboarding. Do they Mean the Same?
Hi all, the terms induction, orientation and on boarding are widely used when orientating new employees to the company a (...)
 
 
 
 
Role of the HR Manager in the financial crisis
What is the role of the HR Manager in this global financial crisis and has it changed in past years to now? (...)
 
 
 
 
Introduction of a HR System in a Family Business
I have been directed to set up a HR system in my company. Recently the management of the company has been switched over (...)
 
 
 
 
Managing the Human Resource Function is Most Important
Every aspect of an organisation's activities is determined by the competence, motivation and general effectiveness of it (...)
 
 
 
 
Employee relations - Frames of Reference
I am required to produce a report regarding how employee and employer interests can be reconciled in a pluralist organis (...)
 
 
 
 
Old Myths about HR?
Recently, I've known about the old myths of HR. In the six myths such as 1. People go into HR because they like people, (...)
 
 
 
 
Goals of Human Resource Management
Human Resource management is based in the efficient utilization of employees in achieving two main goals within a corpor (...)
 
 
 
 
Role of the HR manager in M&A
What is the role of the HR manager in mergers and acquisitions? (...)
 
 
 
 
Return of Piecemeal Pay?
It's been a while since the days of the industrial revolution when workers were rewarded for their output or even by the (...)
 
 
 
 
Human Resource Management and Management Information Systems
How are HR executives making use of MIS in their jobs... What are the main kind of systems they use? (...)
 
 
 
 
Ideas for Improving HR Programs and HR Service Delivery
Many organizations are looking for innovative and creative ideas. Including in HR. If you were advising your HR Departm (...)
 
 
 
 
Relations in the Industry needed?
Is it neccessary for a Human Resource Manager to have a network in the industry? (...)
 
 
 
 
Methods to Create Task Descriptions
Hi! I search a method or a step of analysis to create descriptions of tasks. Can you help me? Thank you! (...)
 
 
 
 
What is the Effect of Globalisation on HR?
What is the effect of globalisation on HR practices such as recruitment & selection? Thanks for your builds... (...)
 
 
 
 
Differences of Human Resource Practices in Small and Large Organizations
What are the main differences between HR practices in a small versus a large firm? Thank you for your suggestions... (...)
 
 
 
 
Job Evaluation Systems
In order to determine the compensation for their positions, organizations use a range of simple (i.e. market comparison) (...)
 
 
 
 
Impact of HRM on Company Performance
I am writing a project on The critical evaluation of the roles of human resource management on the performance of an org (...)
 
 
 
 
Human RELATIONSHIP Management
We must move away from the concept of resources. Management actually manages RELATIONSHIPS - between managers, employers (...)
 
 
 
 
Impact of Fallen Oil Prices on HR Policy
In my country, as a result of falling oil prices, a number of private and public-sector organizations (especially those (...)
 
 
 
 
Analytical Model Used to Determine Numbers and Types of Staff
Does your organization use an organizational model where position ratios are predetermined by the number of FTE (Full Ti (...)
 
 
 
 
Crucial Things to Know for a Starting HR Manager
I am studying HR. What are the first few things which I should understand well if I become the HR manager of a company? (...)
 
 
 
 
Artificial Intelligence in Human Resource Management
Artificial intelligence (AI) evolved rapidly in the last decade. AI was bound to enter the realm of HR as well and be in (...)
 
 
 
 
Upcoming HR Trend: Retirement of Baby Boomers
I watched a recent news item by CBC Canada on the upcoming retirement tsunami of the Baby Boomer Generation (1946-1964). (...)
 
 
 
 
Should a HRM Organization be Different for Certain Industries or Sectors?
Is Human Resource Management industry agnostic? In other words, should a HR organization be designed differently for dif (...)
 
 
 
 
Psychological Contract
What is a psychological contract? How can it be of help in the organization when the management of an organization under (...)
 
 
 
 
Ratio of Number of HR Positions to Staff Numbers
Based on my experience, the ratio of HR positions in an organization appears to vary from 1:50 to 1:250. I suspect that (...)
 
 
 
 
New Employee Orientation
I am beginning with my master thesis. The subject is developing a New Employee Orientation (NEO) design: - What topics (...)
 
 
 
 
Salary Policy on Natural Disasters ('Acts of Nature')
Dear All, I recently joined a non-profit organization, which deals in animal welfare. I am responsible for re-framing HR (...)
 
 
 
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Laatst bijgewerkt op: 4-7-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.