Personeelsmanagement
Human Resources Management bestuderen en leren. Methodes, modellen en theorieŽn (A-Z)


Human Resources Management

14 Managementprincipes Fayol

Appreciatief Onderzoek Cooperrider

Ashridge Missiemodel Campbell

Attributen van Excellente Managers Peters

Attributietheorie Heider

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Behoeftentheorie (Theory of Needs) McClelland

Belbin Teamrollen

Benchmarken

Benaderingen voor Verandering Kotter

Veranderen van Organisatieculturen Trice Beyer

Coachen

Concurrerende Waardenraamwerk Quinn

Crisismanagement

Culturele Dimensies Hofstede

Culturele Intelligentie Early

Cultuurniveaus Schein

Cultuurtypes Deal Kennedy


Dimensies van Relationeel Werk Butler

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Distinctieve Eigenschappen Kay

Economic Value Added EVA

EFQM INK

Emotionele Intelligentie Goleman

ERG Theorie Alderfer

Ervaringskromme

Faciliteringstijlen Heron

Gedrag bij Verandering Ajzen

Gepland Gedragtheorie Ajzen

Groepsdenken Janis

Groeifasen Greiner

Hagberg Model van Persoonlijke Macht

Hawthorneeffect Mayo

Human Capital Index HCI

IndustriŽle Training (Training Within Industry)

IJsberg van Verander­management

Instrumentele Benadering van Stakeholder Theorie

Intellectueel Kapitaal Waardering

Intrinsiek Stakeholder Commitment

Johari Venster Luft Ingham

Kaizen Filosofie

Katalytische Mechanismen Collins

Kennismanagement Collison Parcell

Kerncompetenties Hamel Prahalad

Kerngroeptheorie Art Kleiner

Klanttevredenheidsmodel Kano

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

KPIs Rockart

Krachtenveldanalyse Lewin

Kritische Succesfactoren Rockart


Leiderschapcontinuum

Leiderschapspijplijn Drotter

Leiderschapsstijlen Goleman

Lerende Organisatie Argyris SchŲn

Management by Objectives Drucker

Managementraster Blake Mouton

Mentoren

Motivatie-HygiŽne Theorie Hertzberg

Normatieve Benadering van Stakeholder Theorie

Onderliggende Factoranalyse

Ontwikkelingsstadia van Teams Tuckman

Operations Research

Organisatorische Configuraties Mintzberg

Organisatorisch Leren Argyris SchŲn

Organisatorisch Geheugen Walsh Ungson

Organogram

Overbruggen van Kennisleren Cook Brown

PAEI management­rollen

Path-Goal Theorie House

People CMM CM-SEI

Portefeuilleanalyse

Prestatie-categorieŽn Baldrige

Prestatie­prisma

Pyramide van Maslow Maslow

Resultaatgericht Management

Resultaten Gebaseerd Leiderschap, Op Ulrich

Situationeel Leiderschap Hersey Blanchard

Skandia Navigator Leif Edvinsson

SMART Drucker

Sociale Intelligentie

Spiral Dynamics Graves


Stakeholderperspectief (Stakeholder­waarde­perspectief)

Strategiekaart (Strategy Map) Kaplan Norton

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Intentie Hamel Prahalad

Strategisch Stakeholder­management

Systeemdenken Forrester


Voeg een methode / model toe


Teammanagementprofiel Margerison McCann

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Theorie van Mechanistische en Organische Systemen Burns

Tien Principes van Opnieuw Uitvinden Osborne

Theorie X Theorie Y McGregor

Theorie Z Ouchi

Uitbesteden (Uitbesteding)

Value Based Management (Waarde­sturing)

Value Profit Chain Heskett

Veertien Punten van Management Deming

Veranderingsfasen Kotter

Vergelijking voor Verandering Beckhard

Verwachtingstheorie Vroom

Vijf Disciplines Senge

Waardecreatie-Index

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardemanagement McTaggart

Wetenschappelijk Management Taylor

Whole Brain-model Herrmann

Zachte Activa Monitor Sveiby

Zeven Eigenschappen Covey

meer

Community of Interest

Human Resources Management Community of Interest.Community of Interest (2033 leden)

Forum

Forumdiscussies over Human Resources Management. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Human Resources Management

 

Horizontale en Verticale Fit
Hallo ik moet de horizontale/verticale fit in een organisatie aan het licht brengen door middel van de HR werkterreinen.Zowel intern als extern?...
21
 
1 reacties
Definitie van Human Resources Management
Ik ben op zoek naar een goede definitie van HRMÖ Wikipedia zegt dat Human Resources Management (Personeelsmanagement) de strategische en coherente aanpak voor het management van de meest waardevolle a...
20
 
2 reacties
🔥 NIEUW De 3 B's van HRM / Personeelsbeleid
Recentelijk trof ik de aardige "3 B's van HRM" aan: Binden, Boeien en Behouden. De 3 B's brengen tot uitdrukking dat het voor moderne organisaties effectief is om te investeren in hun mensen en hun k...
10
 
De Top-10 HR Uitdagingen
Ik struikelde over een handige lijst "Top 10 HR Trends van het Decennium" op het internet; Amerikanen zijn daar altijd goed in... Hierbij een korte vertaling: 1. Economische stress (crisis). 2. Opko...
8
 
4 reacties
Which Background is Preferable for a Manager?
Selecting candidates for a job is never easy. Certainly when we're talking about managers, considering they are going to play an important role in your organization... Which one do you prefer to hire...
668
 
118 reacties
Line Managers' Knowledge of HR
Should all line managers have basic knowledge about HR? Why (not)?...
635
 
18 reacties
Job Evaluation Systems
My organisation carried out a job evaluation change. We changed the grading structure and the salary structure. Long-serving employees are not satisfied, because they are on the same grade with new em...
556
 
13 reacties
Human Resources Management: Art or Science?
Is the human resources management field a science or an art?...
532
 
32 reacties
Human Resource Audit
Hi! if anybody can please give me some information on Human Resource Audit and Human Resource Accounting (about the two processes and their application)....
342
 
3 reacties
HR Challenges in the 21st Century
The current global economy appears to be a major challenge to organizations and job seekers. The difficulty in finding work is faced by many people, including young and older workers. What do you see...
245
 
19 reacties
Favorite HR Phrases :-)
What is your best HR phrase?...
217
 
128 reacties
Definitions of Human Resources Management
I am looking for a good definition of HRM... Wikipedia says Human Resource Management is the strategic and coherent approach to the management of an organization's most valued assets - the people work...
55
 
15 reacties
Core functions of HR?
What are the core functions of human resource management? What should be considered its main purpose?...
53
 
12 reacties
Meaning of Employee Induction, Orientation and Onboarding
Hi all, the terms induction, orientation and on boarding are widely used when orientating new employees to the company and to the job. Is there a clear definition (somewhere in theory) of these terms ...
26
 
16 reacties
Role of the HR Manager in a Financial Crisis
What is the role of the HR Manager in a (global) financial crisis?...
24
 
4 reacties
Differences Between HR Practices in Small and Large Organizations
What are the main differences between Human Resource practices in a small versus a large firm? Thank you for your suggestions......
22
 
19 reacties
Old Myths about HR?
Recently, I've known about the old myths of HR. In the six myths such as 1. People go into HR because they like people, 2. Anyone can do HR, 3. HR deals with the soft side of business and is theref...
20
 
19 reacties
Role of the HR manager in M&A
What is the role of the HR manager in mergers and acquisitions?...
20
 
3 reacties
Employee Relations - Frames of Reference
I am required to produce a report regarding how employee and employer interests can be reconciled in a pluralist organisation. One of my main arguments is that of social partnership, but could anyone ...
20
 
2 reacties
The 7 G Framework of HRM Practices
Prof. Ajantha S. Dharmasiri developed a very intuitive framework for HRM practices or functions. It is known as the "Seven G Framework". In brief, the Seven Gs are as follows: Goal, Get, Grow, Give, ...
16
 
11 reacties
Human Resource Information Systems (HRIS) - Overview
With the world of work in a state of constant, advanced flux, the need for HR systems and ways to adjust to this technology-driven, data-driven, and employee-centric world is at an all-time high. Here...
16
 
4 reacties
Return of Piecemeal Pay/Work
"Piecemeal work" or "piecemeal pay" mean that you pay your employee for every unit (output) they complete. In other words, their salary payment is not based on the time they worked. It's been a while...
15
 
2 reacties
Ratio of Number of HR Positions to Staff Numbers
Based on my experience, the ratio of HR positions in an organization appears to vary from 1:50 to 1:250. I suspect that the ratio varies based on the ORGANIZATION'S SCOPE, SIZE, COMPLEXITY, AND INDUS...
14
 
3 reacties
Does an HR Manager Need Relations in the Industry?
Is it neccessary for a Human Resource Manager to have a network in the industry?...
13
 
3 reacties
Human RELATIONSHIP Management
We must move away from the concept of resources. Management actually manages RELATIONSHIPS - between managers, employers and employees, environment and employees, pay and pensions: the list goes on, y...
12
 
4 reacties
The Role of HR in Safety and Security at Work
I would like to be enlightened on aspects of work security as is supposed to be understood by a Human Resource manager. Thank you......
12
 
6 reacties
What is the Effect of Globalisation on HR?
What is the effect of globalisation on HR practices such as recruitment & selection? Thanks for your builds......
10
 
1 reacties
The Warwick Model (Hendry and Pettigrew)
The Warwick Model was developed by Hendry and Pettigrew at the Centre for Strategy and Change at Warwick University in the early 1990s (hence the name "Warwick model"). It distinguishes five main elem...
10
 
3 reacties
New Employee Orientation
I am beginning with my master thesis. The subject is developing a New Employee Orientation (NEO) design: - What topics should be included in NEO? - Why is NEO an important issue to address? - Who i...
9
 
8 reacties
Crucial Things to Know for a Starting HR Manager
I am studying HR. What are the first few things which I should understand well if I become the HR manager of a company?...
6
 
6 reacties
Impact of HRM on Company Performance
I am writing a project on The critical evaluation of the roles of human resource management on the performance of an organisation. Can I get help on any theories and policies which relates hrm to perf...
6
 
2 reacties
Retirement of Baby Boomers and Ikigai
I watched a recent news item by CBC Canada on the upcoming retirement tsunami of the Baby Boomer Generation (1946-1964). May or may not be good news for generations X and Y. The experts referenced no...
6
 
5 reacties
Artificial Intelligence in Human Resource Management
Artificial intelligence (AI) evolved rapidly in the last decade. AI was bound to enter the realm of HR as well and be included in onboarding processes, benefits administration, and improve the overall...
6
 
1 reacties
Green Human Resource Management
Environmental issues and corporate sustainability have become a significant managerial challenge of the 21st century. Companies are taking many small and big steps to start with going green and sustai...
5
 
6 reacties
Psychological Contract
What is a psychological contract? How can it be of help in the organization when the management of an organization understands the term psychological contract? How can it help them to improve the rela...
5
 
1 reacties
Models to Determine Numbers and Types of Staff
Does your organization use an organizational model where position ratios are predetermined by the number of FTE (Full Time Equivalents) and job types? As an example: ten front-line workers require on...
4
 
4 reacties
Salary Policy on Natural Disasters ('Acts of Nature')
Dear All, I recently joined a non-profit organization, which deals in animal welfare. I am responsible for re-framing HR & Compliances policies as per current corporate benchmarks. The organization d...
0
 
3 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Human Resources Management. Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


🥇 Introducing New HR Policies
Am working for a young company, I have been asked to come up with some HR policies which can be adopted to run a company. Policies on staff management and administration. Could anyone assist me please...
362
 
6 reacties

🥈 Methods of Employee Profiling by HR?
As part of a human resource audit, can somebody suggests methods of human resource profiling of employees from recruitment to retirement....
302
 
3 reacties

🥉 HR as a Strategic Business Partner
I am carrying out a diagnosis on my organisation to find out how HR as a strategic business partner can lead to competitive advantage. Does anyone have an idea how to go about it?...
48
 
10 reacties

Creating a HR System in a Family Business
I have been directed to set up a HR system in my company. Recently the management of the company has been switched over to a foreign owner. I am facing tremendous problems to change the existing work...
22
 
16 reacties

Ideas for Improving HR Service Delivery
Many organizations are looking for innovative and creative ideas. Including in HR. If you were advising your HR Department on new approaches to HR Services and Programs, what would you suggest? - Wo...
12
 
25 reacties

Methods to Create Task Descriptions
Hi! I search a method or a step of analysis to create descriptions of tasks. Can you help me? Thank you!...
10
 
7 reacties
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 7-6-2023. Alle namen ô van hun eigenaren.