Personeelsmanagement

12manage is looking for students / contributors...

   

Human Resources Management. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)

Human Resources Management


14 Managementprincipes Fayol

Appreciatief Onderzoek Cooperrider

Ashridge Missiemodel Campbell

Attributen van Excellente Managers Peters

Attributietheorie Heider

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Behoeftentheorie (Theory of Needs) McClelland

Belbin Teamrollen

Benchmarken

Benaderingen voor Verandering Kotter

Veranderen van Organisatieculturen Trice Beyer

Coachen

Concurrerende Waardenraamwerk Quinn

Crisismanagement

Culturele Dimensies Hofstede

Culturele Intelligentie Early

Cultuurniveaus Schein

Cultuurtypes Deal Kennedy


Dimensies van Relationeel Werk Butler

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Distinctieve Eigenschappen Kay

Economic Value Added EVA

EFQM INK

Emotionele Intelligentie Goleman

ERG Theorie Alderfer

Ervaringskromme

Faciliteringstijlen Heron

Gedrag bij Verandering Ajzen

Gepland Gedragtheorie Ajzen

Groepsdenken Janis

Groeifasen Greiner

Hagberg Model van Persoonlijke Macht

Hawthorneeffect Mayo

Human Capital Index HCI

IndustriŽle Training (Training Within Industry)

IJsberg van Verandermanagement

Instrumentele Benadering van Stakeholder Theorie

Intellectueel Kapitaal Waardering

Intrinsiek Stakeholder Commitment

Johari Venster Luft Ingham

Kaizen Filosofie

Katalytische Mechanismen Collins

Kennismanagement Collison Parcell

Kerncompetenties Hamel Prahalad

Kerngroeptheorie Art Kleiner

Klanttevredenheidsmodel Kano

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

KPIs Rockart

Krachtenveldanalyse Lewin

Kritische Succesfactoren Rockart


Leiderschapcontinuum

Leiderschapspijplijn Drotter

Leiderschapsstijlen Goleman

Lerende Organisatie Argyris SchŲn

Management by Objectives Drucker

Managementraster Blake Mouton

Mentoren

Motivatie-HygiŽne Theorie Hertzberg

Normatieve Benadering van Stakeholder Theorie

Onderliggende Factoranalyse

Ontwikkelingsstadia van Teams Tuckman

Operations Research

Organisatorische Configuraties Mintzberg

Organisatorisch Leren Argyris SchŲn

Organisatorisch Geheugen Walsh Ungson

Organogram

Overbruggen van Kennisleren Cook Brown

PAEI managementrollen

Path-Goal Theorie House

People CMM CM-SEI

Portefeuilleanalyse

Prestatie-categorieŽn Baldrige

Prestatieprisma

Pyramide van Maslow Maslow

Resultaatgericht Management

Resultaten Gebaseerd Leiderschap, Op Ulrich

Situationeel Leiderschap Hersey Blanchard

Skandia Navigator Leif Edvinsson

SMART Drucker

Sociale Intelligentie

Spiral Dynamics GravesStakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Strategiekaart (Strategy Map) Kaplan Norton

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Intentie Hamel Prahalad

Strategisch Stakeholdermanagement

Systeemdenken Forrester


Voeg een methode / model toe


Teammanagementprofiel Margerison McCann

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Theorie van Mechanistische en Organische Systemen Burns

Tien Principes van Opnieuw Uitvinden Osborne

Theorie X Theorie Y McGregor

Theorie Z Ouchi

Uitbesteden (Uitbesteding)

Value Based Management (Waardesturing)

Value Profit Chain Heskett

Veertien Punten van Management Deming

Veranderingsfasen Kotter

Vergelijking voor Verandering Beckhard

Verwachtingstheorie Vroom

Vijf Disciplines Senge

Waardecreatie-Index

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardemanagement McTaggart

Wetenschappelijk Management Taylor

Whole Brain-model Herrmann

Zachte Activa Monitor Sveiby

Zeven Eigenschappen Covey

meer

Human Resources Management Forum
  De Top-10 HR Uitdagingen anno 2012
Ik struikelde over een handige lijst "Top 10 HR Tr...
     
 
  Relationship HR-investments - Profitability
I am professionally interested in surveys, work mo...
     
 
  Horizontale en Verticale Fit
Hallo ik moet de horizontale/verticale fit in een ...
     
 
  Relatie Total Reward Management en Corporate Strategy?
L.S., hierbij een link naar een survey voor mijn ...
     
 
  Definitie van Human Resources Management
Ik ben op zoek naar een goede definitie van HRMÖ W...
     
 
  Modellen voor personeelswerving
Ik zou graag meer willen weten over Personeelswerv...
     
 
  Human RELATIONSHIP Management
We must move away from the concept of resources. M...
     
 
  Upcoming HR Trend: Retirement of Baby Boomers
I watched a recent news item by CBC Canada on the ...
     
 
  Impact of Fallen Oil Prices on HR Policy
In my country, as a result of falling oil prices, ...
     
 
  Salary Policy on Natural Disasters ('Acts of Nature')
Dear All, I recently joined a non-profit organizat...
     
 
  Should a HRM Organization be Different for Certain Industries or Sectors?
Is Human Resource Management industry agnostic? In...
     
 
  Psychological Contract
What is a psychological contract? How can it be of...
     
 
  Job Evaluation Systems
Organizations use a range of simple (i.e. market c...
     
 
  Crucial Things to Know for a Starting HR Manager
I am studying HR. What are the first few things wh...
     
 
  Analytical Model Used to Determine Numbers and Types of Staff
Does your organization use an organizational model...
     
 
  Ratio of Number of HR Positions to Staff Numbers
Based on my experience, the ratio of HR positions ...
     
 
  Differences of Human Resource Practices in Small and Large Organizations
What are the main differences between HR practices...
     
 
  New Employee Orientation
I am beginning with my master thesis. The subject ...
     
 

Human Resources Management Community of Interest


Community of Interest

Human Resources Management Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Human Resources Management Premium
  Ideas for Improving HR Programs and HR Service Delivery
 
   
 
  Employee Induction, Orientation and Onboarding. Do they Mean the Same?
Hi all, the terms induction, orientation and on bo...
     
 
  HR Challenges in the 21st Century
The current global economy appears to be a major c...
     
 
  Favorite HR Phrases :-)
What is your best HR phrase?...
     
 
  Which Background is Preferable for a Manager?
Selecting candidates for a job is never easy. Cert...
     
 
  Line Managers Knowledge in HR
(Why) Should all line managers have basic knowledg...
     
 
  Follow-up of Job Evaluation
My organisation carried out a job evaluation. We <...
     
 
  Human Resources Management: Art or Science?
Is the human resources management field a science ...
     
 
  Introducing New Policies
Am working for a young company, I have been asked ...
     
 
  Multi Skilled, Proactive and Customer Focused Staff
In a constantly changing and ever more competitive...
     
 
  Role of the HR Manager in the financial crisis
What is the role of the HR Manager in this global ...
     
 
  Core functions of HR?
What are the core functions of human resource mana...
     
 
  Methods to Create Task Descriptions
Hi! I search a method or a step of analysis to cre...
     
 
  Introduction of a HR System in a Family Business
I have been directed to set up a HR system in my c...
     
 
  HR as a Strategic Business Partner
I am carrying out a diagnosis on my organisation t...
     
 
  Definition of Human Resources Management
I am looking for a good definition of HRM.....
     
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.