Marketing

   

Marketing. Methodes, Modellen en Theorieën (A-Z)

Marketing


12 Principes van de Netwerkeconomie Kelly

3C Model Ohmae

4S Web Marketingmix Constantinides

7 Ps Booms Bitner

Activity Based Costing ABC ABM

ADL Matrix Arthur D. Little

Affiliate Marketing

Afscheidend Positioneren Moon

Analytische CRM

ARIMA Box and Jenkins

Attributietheorie Heider

Bass Diffusiemodel Bass

BCG-matrix

Bedrijfsbeoordelingsmatrix

Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)

Benchmarken


Blue Ocean Strategie Kim

Bodem van de Piramide Prahalad

BPR-methode Hammer Champy

Break-even Punt

Bricks en Kliks

Co-Creatie Prahalad Ramaswamy

Concurrentievoordeel Porter

Corporate Reputatiemanagement Harris-Fornbrun

Crisismanagement

Culturele Dimensies Hofstede

Database Marketing

Directe Marketing

Direct Response Marketing

Disruptive Innovatie (Ontwrichtende Innovatie) Christensen

Distinctieve Eigenschappen Kay

Driedimensionale Bedrijfsdefinitie Abell

Dynamische Regressie

Één-op-één Marketing

Exponential Smoothing

Framen (Inkaderen) Tversky

GE Bedrijvenmatrix

Gepland Gedragtheorie Ajzen

Groei Aandeel Matrix BCG

Groepsdenken Janis

Heimelijk Positioneren Moon

Herontwerpen van Bedrijfsprocessen Hammer Champy

Industrie Veranderingstrajecten McGahan

Industrielevenscyclus


Innovatie Adoptiekromme Rogers

Kerncompetenties Hamel Prahalad

Klantrelatiemanagement (CRM)

Klanttevredenheidsmodel Kano

Kliks en Mortar

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

Marketingmix-methode 4P's 5P's McCarthy

McKinseymatrix

Merkidentiteit-prisma Kapferer

Merkpersoonlijkheid Aaker

Merkwaarde Waarderingsmethode (BAV)

Multi-channelmarketing

Omgekeerd Positioneren Moon

Onderliggende Factoranalyse

Operationele CRM

Operations Research

PARTS Brandenburger

PEST Analyse

Portefeuilleanalyse

Positioneren Trout

Productlevenscyclus Levitt

Product/Markt Matrix Ansoff

Pyramide van Maslow Maslow

Quality Function Deployment Akao

Regressie-analyse

Relatiemarketing Levitt

Regel van Drie Sheth

Relatieve Waarde van Groei Mass


Samenwerking en Concurrentie (Co-opetition) Brandenburger

Scenarioplanning

SERVQUAL-methode Zeithaml

Simulatie en modellering

Stage-Gate Model Cooper

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)


Voeg een methode / model toe


Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Strategische Driehoek Ohmae

STRATPORT Larreche

SWOT-analyse

TDC Matrix Internet

Telemarketing

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Total Cost of Ownership

Uitgebreide Marketingmix 7P's

Value Based Management (Waardesturing)

Waardeketen Porter

Waardedisciplines (Waardeproposities) Treacy Wiersema

Waardenetwerk (Value Net) Brandenburger

Value Profit Chain Heskett

Vijf Krachtenmodel Porter

Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)

Winstpoelen (Profit Pools) Gadiesh, Gilbert

meer

 
Marketing Forum
  B2B-communicatiemodel | Model voor B2B-communicatie
Voor het schrijven van een marketingcommunicatieplan ben ik op zoek naar een geschikt theoretisch model voor B2B-communicatie. Heeft iemand hier suggesties voor?
Mvgr....
     
 
  Behoefteonderzoek binnen een nieuwe markt
Hoe kan ik behoeften in kaart brengen binnen een nieuwe markt? Hierbij is er nog geen product, maar op basis van een trend die zich in een ander markt speelt....
     
 
  Hoe maak je een Productontwikkelingsplan?
Wat is een juiste opzet voor een productontwikkelingsplan?...
     
 
  Innovatietienkampmodel voor Meten Innovatie Daadkracht
Ik ben op zoek naar het model 'innovatietienkamp' om de innovatie daadkracht van mijn onderneming te kunnen meten. Kan iemand meer vertellen over deze tool?...
     
 
  Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een marketingplan?
Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van een marketing plan? Voorbeeld?...
     
 
  Marketingimplementatiemethoden - Methoden om marketingstrategie te implementeren
Een marketingstrategie is één ding, deze met succes uitvoeren is een ander! Wie weet een goede generieke marketingimplementatietheorie, of heeft een methode of een model om een marketingstrategie uit te voeren? Bedankt,...
     
 
  Wat is Marketing volgens Philip Kotler?
Philip Kotler zei: "Authentieke marketing is niet de kunst van het verkopen wat je maakt, maar weten wat je moet maken. Het is de kunst om te identificeren en te begrijpen wat de klantbehoeften zijn en oplossingen te creëren die klanten tevreden stel...
     
 
  What is More Important in Marketing? Sales Volume or After Sales Service?
I think after sales service is more important in marketing than initial sales volume. So then why are marketing people always given the pressure of reaching sales targets?...
     
 
  Sales Strategies | Selling Strategies
Moghareh and Haghighi (2009) discuss the various selling strategies and how each strategy affects sales performance. The author mentions three selling strategies that would have a positive effect on sales performance:
 
   
 
  Is Marketing Management an Art or a Science?
Marketing management represents creativity rooted and augmented by data for strategic decision-making and so must it remain. This article presents contending arguments as to the nature of marketing managementm - whether it is an art or a science - w...
     
 
  Six Deadly Small Business Marketing Mistakes
Six deadly small business marketing mistakes:
1. Not having a marketing plan.
2. Not differentiating your business from your competition.
3. Not having a systematic referral generating program.
4. Neglecting to communicate and mar...
     
 
  What is B2B? Precise Definition of B2B
Dear all, what is B2B may seem obvious at first sight.
However, take the case of office furniture or even office supplies. These are sold to companies and nonprofit organizations for use in their own offices. As per the definition of B2B it must...
     
 
  Marketing Strategy Must be Dynamic
Our marketing strategy is never completed!
As per my observation I can state this with confidence that every time we target any customer segment or we try to understand any market, we have to come up with new strategies.
We can not replicat...
     
 
  Sales Methods, Models and Theories
I say with a profound bitterness that so far we haven't found a way yet of transforming sales into a science. And it should be...
I've been a student of sales for the past 21 years. I try to read every author who becomes a best seller, every int...
     
 
  I Love Marketing. Marketing is to love
Hi Everybody!
I verily believe that marketing is to love! You first have to feel it, to understand it, to live it and finally do it.
If one is capable of feeling the needs of the market, the appropriate strategy will emanate naturally from ...
     
 
  Sales versus Business Development
What exactly is the difference between a sales executive and a business development executive? Any suggestions welcome......
     
 
  Marketing a Holistic Approach
Marketing doesn’t have a constant definition. It evolves with its environment. Marketing is very diverse and can have many definitions. In general marketing is a subset of organization strategy.
The ultimate aim or objective of marketing is to k...
     
 
  Marketing is Pathway for Strategic Management
Marketing has been like a road for a journey rather than a destination. marketing provides a pathway for tomorrows strategic management. Marketing can learn from the recession elements of the market of sales which have been lost - the importan...
     
 

Marketing Community of Interest


Community of Interest

Marketing Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Marketing Premium
  Do Big Companies Depend too much on Marketing, Finance, Lobbying and Tax Rules?
In his book Antifragile, Taleb stated that the core of business is offering an honest and decent product or service that gives your customers value for money.
If this is not the case, then it's likely that we're dealing with a  
   
 
  Marketing Ethics are Forgotten
Many companies have completely forgotten the fact that marketing involves telling potential clients the TRUTH about a product. This is part of of marketing ethics.
I have seen brewery companies encouraging people to take alcoholic drinks for a g...
     
 
  Sales versus Marketing
Most or all of the MBA institutes teach marketing in their programs.
Today's corporate world emerges as sales-oriented with both marketing and sales playing a major role. Many people seem to be recruited for sales jobs.
There seems to be a...
     
 
  Marketing a Company in Decline
How can one market a company in decline though it still produces good quality. I need assistance as to how to communicate to lost customers as I am slightly technically disadvantaged at the production stage....
     
 
  Why is Marketing Hard?
Why is marketing for many firms such a challenge? Here are a few reasons I found:
1. Continuous change of marketing: marketing asks from businesses to change their products all the time, because customers demand changes all the time. New ...
     
 
  Common Marketing Strategy Mistakes?
Hi, I am looking for the problems experienced by marketing managers in setting up and implementing marketing strategies. What are the most common mistakes in setting up a marketing strategy?...
     
 
  What is Green Marketing? Definitions
What is green marketing? I need any researches regarding the green marketing subject....
     
 
  Marketing Communications as the Nerve of Marketing
Dear all! Do you have some comments on marketing communications as it is called the nerve of marketing, because it is getting directly in touch with your target group!...
     
 
  Strategic vs Operational Marketing
What are the differences between operational and strategic marketing and some examples of these differences? I can't find the answer anywhere....
     
 
  Starting a new plant in Romania
At the moment I'm working on my thesis. The main question is, is it interesting for the greenery b.v. to open a new plant in Romania. (trade in fruit and vegetables) At the moment we import for example melons from brazil, and we transport them to r...
     
 
  What is Marketing? (Kotler)
It was Philip Kotler who said: "Authentic marketing is not the art of selling what you make but knowing what to make. It is the art of identifying and understanding customer needs and creating solutions that deliver satisfaction ...
     
 
  The Future of Marketing
What is the future of marketing? A Dutch marketing magazine (Tijdschrift voor Marketing, October 2007) reported that the position of the marketing function in corporations is poor:
- Finance, HRM, and Strategy are more important, and Sales is se...
     
 
  Strategic Marketing versus Marketing Strategy?
What is the difference between strategic marketing and marketing strategy?...
     
 
  Marketing plan - Key elements?
What are the key elements of a marketing plan? Based on real example - welcome ;-) thnx 4 help!...
     
 

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.