Besluitvorming en Waardering

   

Besluitvorming en Waardering. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)


Besluitvorming en Waardering


10 Denkscholen Mintzberg

12 Principes van de Netwerkeconomie Kelly

14 Managementprincipes Fayol

6 Denkhoeden de Bono

Aandeelhouderswaardeperspectief

Absorptie Kostprijsberekening

Activity Based Costing ABC ABM

Actieleren (Actie-Leren) Revans

Analoog Strategisch Redeneren Gavetti Rivkin

Analyse van de Onderliggende Oorzaak

Attributietheorie Heider

Balanced Scorecard-methode Kaplan Norton

Bases van Sociale Macht French Raven

Bass Diffusiemodel Bass

Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)

Benchmarken

Brainstormen

Break-even Punt

Capital Asset Pricing Model Sharpe

Cash Flow Return on Investment

Cash Value Added CVA Anelda

Centralisatie en Decentralisatie

CFROI


Chaostheorie Lorenz

Contingentietheorie Vroom

Crisismanagement

Culturele Intelligentie Early

Cultuurtypes Deal Kennedy

Decentralisatie

Delphimethode Helmer

DICE-Raamwerk BCG

Directe Kostprijsberekening

Discounted Cash Flow-methode DCF

DUPONT Model

Economische Marge EM

Economic Value Added EVA

Effect/Waarde Raamwerk Hammer

Fair Value accounting

Gemiddelde Gewogen Kosten van Kapitaal (WACC)

Gestalttheorie

Groepsdenken Janis

Industrielevenscyclus

Integrale Kostprijsberekening

Intellectueel Kapitaal Waardering

Interne Opbrengstvoet (Effectief Rendement)

Kepner-Tregoe Matrix

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

Koers/Winst Groei Verhouding

Koers/Winst Verhouding

Kosten-batenanalyse

Kosten van Eigen Vermogen

Kosten van Kapitaal

KPIs Rockart

Krachtenveldanalyse Lewin

Kritieke Pad (Critical Chain) Goldratt

Kritische Succesfactoren Rockart

Leiderschapcontinuum Tannenbaum

Liquidatiewaarde

Management by Objectives Drucker


Managementraster Blake Mouton

Marginale Kostprijsberekening

Market Value Added MVA

Meeropbrengst (Excess Return) ER

Merkidentiteit-prisma Kapferer

Merkpersoonlijkheid Aaker

Merkwaarde Waarderingsmethode (BAV)

Metaplan Schnelle

Mindmappen

Modelleren van Bedrijfsprocessen

Netto Contante Waarde NPV

Oorzaak- en Gevolgdiagram Ishikawa

Operations Research


Voeg een methode / model toe


Organogram

Plausibiliteitstheorie

Portefeuilleanalyse

Prestatiemanagement

Productlevenscyclus Levitt

PRVit

Pyramide van Maslow Maslow

RACI (RASCI)

RAROC Risk-Adjusted Return on Capital

Real Options-analyse Luehrman

Relatieve Waarde van Groei Mass

Rendement op Investering ROI

Risicomanagement

Scenarioplanning

Simulatie en modellering

Skandia Navigator Leif Edvinsson

SMART Drucker

Sociale Intelligentie

Speltheorie (Game Theory) Nash

Spiraal van Stilte Noelle-Neumann


Spiral Dynamics Graves

Stage-Gate Model Cooper

Stakeholderanalyse

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Strategie Dynamica Warren

Strategiekaart (Strategy Map) Kaplan Norton

Strategische Stuwers Wiseman

Strategisch Risicomanagement Slywotzky

STRATPORT Larreche

SWOT-analyse

Systeemdenken Forrester

TDC Matrix Internet

Terugverdientijd

Tien Denkscholen Mintzberg

Time-Based Activity Based Costing Kaplan

Total Business Return TBR BCG

Total Cost of Ownership

Value Based Management (Waardesturing)

Variabele Kostprijsberekening

Vijf Krachtenmodel Porter

Vrije Kasstroom

Waardecreatie-Index

Waardedisciplines (Waardeproposities) Treacy Wiersema

Waarde in Kaart Brengen (Value Mapping) Jack

Waardemanagement McTaggart

Waardetechniek (Value Engineering) Miles

Whole Brain-model Herrmann

Winstpoelen (Profit Pools) Gadiesh, Gilbert

Winst voor Rente, Belasting, Afschrijvingen en Amortisatie (EBITDA)

Winst voor Rente en Belasting (EBIT)

Zachte Activa Monitor Sveiby

Zes Denkhoeden de Bono

meer

Provider error '80004005'

Unspecified error

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 26-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.