Organisatorisch Leren

Kenniscentrum

12manage is looking for students. Info

Verklaring van Organisatorisch Leren van Chris Argyris en Donald Schön. ('78)


Het Organisatorisch Leren van Chris Argyris

Wat is Organisatorisch Leren? Definitie

Chris Argyris en Donald Schön (1978) definieerden het organisatorische leren (OL) als: de „opsporing en de correctie van fouten“. Fiol en Lyles definiëren later het leren als „het proces om acties te verbeteren door betere kennis en begrijpen“ (1985). Dodgson beschrijft Organizational Learning als: De manier waarop bedrijven kennis en routines rond hun activiteiten en binnen hun culturen bouwen, aanvullen, en organiseren en hun organisatorische efficiency aanpassen en ontwikkelen door het verbeteren van het gebruik van de brede vaardigheden van hun personeel. (1993). Huber stelt dat leren in een organisatie geschiedt „als door het verwerken van informatie, de waaier van het potentieel gedrag [van een organisatie]“ (1991) wordt veranderd.


Een „lerende organisatie“ is een bedrijf dat doelbewust structuren en strategieën construeert, om Organisatorisch Leren te verbeteren en te maximaliseren (Dodgson, 1993). Het concept van een lerende organisatie is populair geworden aangezien organisaties wendbaarder willen zijn om te veranderen. Het leren is een dynamisch concept en het benadrukt de voortdurend veranderende aard van organisaties. De focus verschuift geleidelijk aan van het individuele leren naar het organisatorische leren. Leren is essentieel voor de groei van individuen; het is even belangrijk voor organisaties. Aangezien individuen het grootste deel van de organisatie vormen, moeten zij de noodzakelijke vormen en processen tot stand brengen om organisatorisch leren mogelijk te maken teneinde zo verandering te faciliteren.


OL is meer dan de som van de delen van het individuele leren (Dodgson, 1993; Fiol & Lyles, 1985). Een organisatie verliest geen bekwaamheden tot leren wanneer leden de organisatie verlaten. Het organisatorische leren draagt bij tot organisatorisch geheugen. Zo beïnvloeden leersystemen niet alleen de huidige directe leden, maar ook toekomstige leden, als gevolg van de accumulatie van geschiedenis, ervaringen, normen, en verhalen. Het creëren van een lerende organisatie is slechts de helft van de oplossing voor een uitdagend probleem (Prahalad & Hamel, 1994). Even belangrijk is de creatie van een aflerende organisatie wat hoofdzakelijk betekent dat de organisatie sommige dingen uit zijn verleden moet vergeten. Zo vindt het leren plaats te midden van dergelijke tegenstrijdige factoren (Dodgson, 1993).
 

Drie soorten van organisatorische leren (Argyris en Schön)

  1. Single-loop learning (Enkele-lus leren). Dit komt voor wanneer fouten worden ontdekt en verbeterd en de bedrijven doorgaan met hun huidige beleid en doelstellingen. Volgens Dodgson (1993), kan het Single-loop learning (Enkele-lus leren) worden vergeleken met activiteiten die bijdragen aan de kennisbank of de bedrijfsspecifieke bekwaamheden of de routines zonder de fundamentele aard van de activiteiten van de organisatie te veranderen. Het Single-loop learning (Enkele-lus leren) is ook bedoeld als „op lager niveau leren“ door Fiol en Lyles (1985), „wendbaar leren“ of „het hoofd bieden“ door Senge (1990), en „het niet-strategische leren“ door Metselaar ('93).
  2. Double-loop learning (Dubbele-lus leren). Dit komt voor wanneer, naast opsporing en correctie van fouten, de organisatie zijn bestaande normen, procedures, beleid, en doelstellingen in twijfel trekt en wijzigt. Het Double-loop learning (Dubbele-lus leren) impliceert het veranderen van de basis van kennis van de organisatie of van de bedrijfsspecifieke bekwaamheden of routines (Dodgson, 1993). Het Double-loop learning (Dubbele-lus leren) wordt ook genoemd „hoger niveau Leren“ door Fiol en Lyles (1985), „generatief leren“ of „leren om de capaciteiten van een organisatie uit te breiden“ door Senge (1990), en „strategisch leren“ door Metselaar (1993). Strategisch leren wordt gedefinieerd als het „proces waardoor een organisatie zijn omgeving waarneemt op manieren die de verzameling van doelstellingen die het kan nastreven verbreedt, of als de verzameling van middelen en acties die beschikbaar staan aan de organisatie voor de verwerking van deze doelstellingen.“ (Metselaar, 1993:843)
  3. Deutero-leren. Dit komt voor wanneer organisaties leren hoe zij Single-loop learning (Enkele-lus leren) en Double-loop learning (Dubbele-lus leren) uit moeten voeren. De eerste twee vormen van leren zullen niet voorkomen als de organisaties zich er niet van bewust zijn dat er geleerd moet worden. Zich bewust zijn van onwetendheid motiveert het leren (Nevis et al., 1995). Dit betekent het identificeren van leeroriëntaties of -stijlen, en de processen en structuren (faciliterende factoren), die worden vereist om het leren te bevorderen. Nevis et al., (1995) identificeren zeven verschillende leerstijlen en tien verschillende faciliterende factoren die het leren beïnvloeden. Bijvoorbeeld, één van de faciliterende factoren identificeert het prestatiehiaat tussen de beoogde resultaten en de daadwerkelijke prestatie. Dit bewustzijn doet de organisatie erkennen dat er geleerd moet worden, en dat de passende omgeving en processen moeten worden gecreëerd. Dit betekent ook het erkennen van het feit dat lange periodes van positieve terugkoppeling of goede communicatie het leren kunnen blokkeren (Argyris, 1994).

Double-loop learning (Dubbele-lus leren) en deutero-leren houden zich bezig met het waarom en hoe de organisatie veranderd moet worden, terwijl het Single-loop learning (Enkele-lus leren) gaat over het goedkeuren van verandering zonder de onderliggende veronderstellingen en kernovertuigingen te betwijfelen. Dodgson stelt dat het type van Organisatorisch Leren ook afhangt van waar in de organisatie het organisatorische leren gebeurt. Zo kan kan het leren in verschillende functies van de organisatie voorkomen, zoals onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, techniek, productie, marketing, beleid, en verkoop .


Special Interest Group - Organisatorisch Leren


Special Interest Group (29 leden)


Forum - Organisatorisch Leren  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Al Doende, Leert Men. Al Lerende, Verandert Men
Wat denk je van de stelling: “Veranderen doe je door te lere...
 
 
 
 
  Recent article on Execution as Learning (1 reacties)
You may want to read the recent HBR article by Amy Edmondson...
 
 
 
 
  Value of Learning Culture
What is the value to organizations in creating a learning or...
 
 
 
 
  How do You Measure Organizational Learning? (7 reacties)
In a learning organization, how do you go about measuring...
 
 
 
 
  Organisation Learning Gap Analysis? (2 reacties)
Is there any measure to identify gaps (and work out an actio...
 
 
 
 
  Learning Organization & TQM (1 reacties)
The relationship between learning organization and (TQM) is...
 
 
 
 
  Organizational Learning from Failures: The Return on Failure Ratio
Over the last decades, innovation and creativity have become...
 
 
 
 
  Informed Decisions in Rapid Change
If organizations have to make informed decisions in rapid ch...
 
 
 
 
  To Trigger Innovation and Organizational Learning, you need to Accept Creative Errors (1 reacties)
Today’s dynamic business environment provokes an increasing ...
 
 
 
 
  The Value of Contextual Awareness in Organisation Learning (4 reacties)
I think that even though learning by experience, though exec...
 
 
 
 
  Implementing Organizational Learning (1 reacties)
I appreciate the concept of organizational learning. Its ope...
 
 
 
 
  How to Grow Organization Learning with Rapid Changes of Technology? (1 reacties)
Companies that will be successful with OL need to identify w...
 
 
 
 
  Imperatives of Organisation Learning Types (4 reacties)
Kurt Lewin's model of unfreezing, moving & refreezing would ...
 
 
 
 
  Best Practices to Sustain the Impact of Learning in Organisations
Training and development are a critical factor in organizati...
 
 
 
 
  Applications and Usages of Organisational Learning
In what forms is organisation learning applied in the variou...
 
 
 
 

Best Practices - Organisatorisch Leren

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën.


  Why Apply Organizational Learning in Organizations? (17 reacties)
Organizational learning is a social process, involving inter...
 
 
 
 
  Individual and Organizational Learning (5 reacties)
What is the relationship between individual and organization...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Organizational Learning

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation...
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Organizational Learning, Incentive Management...
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage...
 
 
 

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices...
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices...
 
 
 

The Relationship between Organizational Learning and Performance

Tensions and Remedies...
 
 
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy...
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures...
 
 
 

Additional Definitions of Organizational Learning

Organizational Learning...
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management...
 
 
 

Generating New and Useful Ideas in Innovation: Avoiding the Primal Mark

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Avoiding Anchoring...
 
 
 

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how...
 
 
 

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management...
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus...
 
 

Hulpbronnen - Organisatorisch Leren

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Organisatorisch Leren


     
 

Nieuws over Lerende Organisatie


     
 

Video's over Organisatorisch Leren


     
 

Video's over Lerende Organisatie


     
 

Presentaties over Organisatorisch Leren


     
 

Presentaties over Lerende Organisatie


     
 

Meer over Organisatorisch Leren


     
 

Meer over Lerende Organisatie


     

Vergelijk met: Organisatorisch Geheugen  |  Overbruggen van Kennisleren  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)  |  SECI-model  |  Gestalttheorie  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Intellectueel Kapitaal Waardering  |  Cultuurniveaus  |  Veranderingsfasen  |  Organische Organisatie  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  People CMM  |  MAGIC  |  Ervaringskromme  |  Teammanagementprofiel


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 22-9-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.