Organisatorisch Leren

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

119 items • 675.273 bezoeken


Samenvatting
Het Organisatorisch Leren van Chris Argyris

Wat is Organisatorisch Leren? Definitie

Chris Argyris en Donald Schön (1978) definieerden het organisatorische leren (OL) als: de „opsporing en de correctie van fouten“. Fiol en Lyles definiëren later het leren als „het proces om acties te verbeteren door betere kennis en begrijpen“ (1985). Dodgson beschrijft Organizational Learning als: De manier waarop bedrijven kennis en routines rond hun activiteiten en binnen hun culturen bouwen, aanvullen, en organiseren en hun organisatorische efficiency aanpassen en ontwikkelen door het verbeteren van het gebruik van de brede vaardigheden van hun personeel. (1993). Huber stelt dat leren in een organisatie geschiedt „als door het verwerken van informatie, de waaier van het potentieel gedrag [van een organisatie]“ (1991) wordt veranderd.


Een „lerende organisatie“ is een bedrijf dat doelbewust structuren en strategieën construeert, om Organisatorisch Leren te verbeteren en te maximaliseren (Dodgson, 1993). Het concept van een lerende organisatie is populair geworden aangezien organisaties wendbaarder willen zijn om te veranderen. Het leren is een dynamisch concept en het benadrukt de voortdurend veranderende aard van organisaties. De focus verschuift geleidelijk aan van het individuele leren naar het organisatorische leren. Leren is essentieel voor de groei van individuen; het is even belangrijk voor organisaties. Aangezien individuen het grootste deel van de organisatie vormen, moeten zij de noodzakelijke vormen en processen tot stand brengen om organisatorisch leren mogelijk te maken teneinde zo verandering te faciliteren.


OL is meer dan de som van de delen van het individuele leren (Dodgson, 1993; Fiol & Lyles, 1985). Een organisatie verliest geen bekwaamheden tot leren wanneer leden de organisatie verlaten. Het organisatorische leren draagt bij tot organisatorisch geheugen. Zo beïnvloeden leersystemen niet alleen de huidige directe leden, maar ook toekomstige leden, als gevolg van de accumulatie van geschiedenis, ervaringen, normen, en verhalen. Het creëren van een lerende organisatie is slechts de helft van de oplossing voor een uitdagend probleem (Prahalad & Hamel, 1994). Even belangrijk is de creatie van een aflerende organisatie wat hoofdzakelijk betekent dat de organisatie sommige dingen uit zijn verleden moet vergeten. Zo vindt het leren plaats te midden van dergelijke tegenstrijdige factoren (Dodgson, 1993).
 

Drie soorten van organisatorische leren (Argyris en Schön)

  1. Single-loop learning (Enkele-lus leren). Dit komt voor wanneer fouten worden ontdekt en verbeterd en de bedrijven doorgaan met hun huidige beleid en doelstellingen. Volgens Dodgson (1993), kan het Single-loop learning (Enkele-lus leren) worden vergeleken met activiteiten die bijdragen aan de kennisbank of de bedrijfsspecifieke bekwaamheden of de routines zonder de fundamentele aard van de activiteiten van de organisatie te veranderen. Het Single-loop learning (Enkele-lus leren) is ook bedoeld als „op lager niveau leren“ door Fiol en Lyles (1985), „wendbaar leren“ of „het hoofd bieden“ door Senge (1990), en „het niet-strategische leren“ door Metselaar ('93).
  2. Double-loop learning (Dubbele-lus leren). Dit komt voor wanneer, naast opsporing en correctie van fouten, de organisatie zijn bestaande normen, procedures, beleid, en doelstellingen in twijfel trekt en wijzigt. Het Double-loop learning (Dubbele-lus leren) impliceert het veranderen van de basis van kennis van de organisatie of van de bedrijfsspecifieke bekwaamheden of routines (Dodgson, 1993). Het Double-loop learning (Dubbele-lus leren) wordt ook genoemd „hoger niveau Leren“ door Fiol en Lyles (1985), „generatief leren“ of „leren om de capaciteiten van een organisatie uit te breiden“ door Senge (1990), en „strategisch leren“ door Metselaar (1993). Strategisch leren wordt gedefinieerd als het „proces waardoor een organisatie zijn omgeving waarneemt op manieren die de verzameling van doelstellingen die het kan nastreven verbreedt, of als de verzameling van middelen en acties die beschikbaar staan aan de organisatie voor de verwerking van deze doelstellingen.“ (Metselaar, 1993:843)
  3. Deutero-leren. Dit komt voor wanneer organisaties leren hoe zij Single-loop learning (Enkele-lus leren) en Double-loop learning (Dubbele-lus leren) uit moeten voeren. De eerste twee vormen van leren zullen niet voorkomen als de organisaties zich er niet van bewust zijn dat er geleerd moet worden. Zich bewust zijn van onwetendheid motiveert het leren (Nevis et al., 1995). Dit betekent het identificeren van leeroriëntaties of -stijlen, en de processen en structuren (faciliterende factoren), die worden vereist om het leren te bevorderen. Nevis et al., (1995) identificeren zeven verschillende leerstijlen en tien verschillende faciliterende factoren die het leren beïnvloeden. Bijvoorbeeld, één van de faciliterende factoren identificeert het prestatiehiaat tussen de beoogde resultaten en de daadwerkelijke prestatie. Dit bewustzijn doet de organisatie erkennen dat er geleerd moet worden, en dat de passende omgeving en processen moeten worden gecreëerd. Dit betekent ook het erkennen van het feit dat lange periodes van positieve terugkoppeling of goede communicatie het leren kunnen blokkeren (Argyris, 1994).

Double-loop learning (Dubbele-lus leren) en deutero-leren houden zich bezig met het waarom en hoe de organisatie veranderd moet worden, terwijl het Single-loop learning (Enkele-lus leren) gaat over het goedkeuren van verandering zonder de onderliggende veronderstellingen en kernovertuigingen te betwijfelen. Dodgson stelt dat het type van Organisatorisch Leren ook afhangt van waar in de organisatie het organisatorische leren gebeurt. Zo kan kan het leren in verschillende functies van de organisatie voorkomen, zoals onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, techniek, productie, marketing, beleid, en verkoop .


Special Interest Group

Organisatorisch Leren Special Interest Group.Special Interest Group (31 leden)

Forum

Forumdiscussies over Organisatorisch Leren. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Organisatorisch Leren

 

🔥 NIEUW Al Doende, Leert Men. Al Lerende, Verandert Men
Wat denk je van de stelling: “Veranderen doe je door te leren”? Prof Dr Leon de Caluwé noemt het de groendruk, waarbij hij kijkt naar leren en ontwikkelen om verandering mogelijk te maken. Ik denk dat...
6
 
Organisation Learning Gap Analysis?
Is there any measure to identify gaps (and work out an action plan) for organisation learning?...
8
 
2 reacties
Recent article on Execution as Learning
You may want to read the recent HBR article by Amy Edmondson on Execution as Learning, which is building on elements of the thinking of Argyris c.s....
7
 
1 reacties
Individual and Organizational Learning
What is the relationship between individual and organizational learning?...
7
 
6 reacties
Value of Learning Culture
What is the value to organizations in creating a learning organizational culture? How can organizations work towards creating this culture through its HRM/HRD strategies?...
7
 
Learning Organization & TQM
The relationship between learning organization and Total Quality Management (TQM) is cause-and-effect. Learning is an intended outcome of TQM, TQM can be a vehicle for organizational learning and the ...
6
 
1 reacties
Organizational Learning from Failures: The Return on Failure Ratio
Over the last decades, innovation and creativity have become critical skills for achieving success. A 2015 Boston Consulting Group survey indicated that a key obstacle to business innovation and growt...
5
 
Informed Decisions in Rapid Change
If organizations have to make informed decisions in rapid change, then what kind of organizational learning process should we use?...
5
 
To Trigger Innovation and Organizational Learning, you need to Accept Creative Errors
Today’s dynamic business environment provokes an increasing pressure for companies to innovate in order to stay competitive. Companies need to find their way In triggering innovative, experimental beh...
4
 
1 reacties
The Value of Contextual Awareness in Organisation Learning
I think that even though learning by experience, though execution of similar projects, will be a valuable asset in solving problems of our current project under execution, it boils down to learning ab...
4
 
4 reacties
Implementing Organizational Learning
I appreciate the concept of organizational learning. Its operationalization has been a problem. Many times it has been reduced to the training function in the organization. Indeed people have questio...
4
 
1 reacties
Imperatives of Organisation Learning Types
Kurt Lewin's model of unfreezing, moving & refreezing would further reinforce the points put forward by Prahalad, Hamel & Dodgson above. Single loop learning has managerial imperatives; Double loop ...
3
 
4 reacties
How to Grow Organization Learning with Rapid Changes of Technology?
Companies that will be successful with OL need to identify what methods need to be adopted with current technology to ensure their competitive advantage....
3
 
1 reacties
Best Practices to Sustain the Impact of Learning in Organisations
Training and development are a critical factor in organizational development. However, how can we sustain the impact of learning within organizations; in other words, what best practices exist to ensu...
3
 
The Focus of Organizational Learning Departments Has to Change
Organizations have to change and have to become better at changing. As a result, the way of working of the Organizational Learning Department (OLD) should no longer be to just take requests and provi...
2
 
Applications and Usages of Organisational Learning
In what forms is organisation learning applied in the various organisations? I'm trying to create a list of the main ways how organizational learning can be applied. Thanks......
2
 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Organisatorisch Leren. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Why Apply Organizational Learning in Organizations?
Organizational learning is a social process, involving interactions among many individuals leading to well-informed decision making. An organization must learn so that it can adapt to a changing envi...
19
 
19 reacties

🥈 The Goals of Organization Learning are Changing
Organizations have to change and not only that - they have to become better at it. This means the goals of organizational learning must also change. The focus has to shift from job-related training...
16
 
12 reacties

🥉 How do You Measure Organizational Learning?
In a learning organization, how do you go about measuring organizational learning? Or is the learning organization just a myth or a brand? I would like to get feedback from you all. Thanks!...
6
 
7 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Organizational Learning (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effective knowledge sharing and se...

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Organizational Learning, Incentive Management
Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The followin...

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify an...

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv...

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices
Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning...

The Relationship between Organizational Learning and Performance

Tensions and Remedies
In a paper by Sara J. Singer and Amy C. Edmondson of HBS, the complexities of the relationship between learning and perf...

Key Behaviors of Innovative Organizations

Innovation Management, Culture Change, Organizational Change, Innovative Culture, Organizational Culture
Many large-scale attempts to make organizations more innovative are experiencing organizational inertia, barriers and/or...

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy
In an HBR article of June 2015, Reeves, Zeng and Venjara argue there's a new way to apply algorithmic principles that en...

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail ...

Additional Definitions of Organizational Learning

Organizational Learning
There is still a great deal of disagreement on what constitutes organizational learning. Most scholars view organization...

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/servi...

Generating New and Useful Ideas in Innovation: Avoiding the Primal Mark

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Avoiding Anchoring
In today's dynamic environment, to stay competitive continuous innovations and new ideas are important. For a creative i...

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counte...

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and ea...

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more usef...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Organisatorisch Leren. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Knowledge Management and Organizational Learning

Models, Implementation, Overview, Examples
An extensive presentation explaining both the concept of Knowledge Management and Organizational Learning by H. Gundogan...

Knowledge Management Systems Architecture

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Systems, Knowledge Architecture
This presentation is about knowledge development and management, including the following sections: 1. Overview 2. Know...

How to Improve Knowledge Sharing in Knowledge-intensive Organizations

Knowledge Management, Knowledge Sharing Motivation, Knowledge Sharing Platform. Tacit Knowledge
This presentation elaborates on the concept of knowledge sharing, thereby focusin on a knowledge-intensive organization ...

Learning Agility and Enterprise Agility

Organizational Agility
This presentation provides insights into the usage of organizational agility in your organization. The presentation incl...

Introduction to Knowledge Management: Foundation Principles and Building Concepts

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Learning Organization
1. What is Knowledge? 1. What is Knowledge Management? Definition 2. Knowledge Foundation Principles and Building Conc...

Learning from Rare Experiences

Organizational Learning
Paper by Charles E. Eesley and Edward B. Roberts explores the conditions under which learning occurs from small samples ...

Knowledge Management, Organizational Learning and Intellectual Capital

Intellectual Capital, Knowledge Management, Organizational Learning
Presentation about organizational knowledge, learning and intellectual capital. The presentation includes the following ...

Elements of a Cognitive Theory of the Firm

Organizational Learning
Paper by Bart Nooteboom presents elements of a cognitive theory of the firm, from the perspective of embodied cognition....

Organizational Learning: Single Loop Learning, Double Loop Learning and Triple Loop Learning

Organizational Learning
- Single loop new learning is about following the rules while trying to correct a problem. - Double loop learning could...

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra...

How to Integrate Internal Organizational Knowledge with External Online Communities

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Sharing, Interaction, Knowledge in Organizations
Due to many online and web-based technological developments in today´s digital economy, sharing knowledge in online comm...

Knowledge Sharing and Organizational Learning through Communities of Practices

Knowledge Sharing, Organizational Learning, Communities of Practices, Special Interest Groups
Knowledge management in Communities of Practice (CoPs) This presentation is about organizational learning and knowledge...

Three Levels of Knowledge Management

Initial Understanding Knowledge Management, Organizational Learning
According to Jury (2007), knowledge management can be categorized into three different levels, and organized in a pyrami...

Introduction to Organizational Learning and Learning Organizations

Organizational Learning, Learning Organizations
Presentation that gives a clear overview to the concept of Organizational Learning (OL). The following sections are incl...

Introduction of Organizational Learning

Initial Understanding of Organizational Learning
Peter Senge explains that Organizational Learning is about how organizations work at their bests. It comes down to how p...

The Difference Between Organizational Learning and Knowledge Management

Initial Understanding of the Difference Between OL en KM
Dr. Edward Rogers puts forth that organizational learning and knowledge management are often considered to be synonyms a...

How Single and Double Loop Learning Help Operational Managers Become Leaders

Initial Understanding of Single and Double Loop Learning
A great way for managers to get out of their operational mode and become leaders is to help them to stand back from day ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Organisatorisch Leren.


Nieuws

Video's

Presentaties

 

Boeken

Academisch

Meer


Vergelijk met: Organisatorisch Geheugen  |  Overbruggen van Kennisleren  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)  |  SECI-model  |  Gestalttheorie  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Intellectueel Kapitaal Waardering  |  Cultuurniveaus  |  Veranderingsfasen  |  Organische Organisatie  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  People CMM  |  MAGIC  |  Ervaringskromme  |  Teammanagementprofiel


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Organisatorisch Leren? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 6-6-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.