Organisatorisch Leren

KenniscentrumSamenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Het Organisatorisch Leren van Chris Argyris

Wat is Organisatorisch Leren? Definitie

Chris Argyris en Donald Schön (1978) definieerden het organisatorische leren (OL) als: de „opsporing en de correctie van fouten“. Fiol en Lyles definiëren later het leren als „het proces om acties te verbeteren door betere kennis en begrijpen“ (1985). Dodgson beschrijft Organizational Learning als: De manier waarop bedrijven kennis en routines rond hun activiteiten en binnen hun culturen bouwen, aanvullen, en organiseren en hun organisatorische efficiency aanpassen en ontwikkelen door het verbeteren van het gebruik van de brede vaardigheden van hun personeel. (1993). Huber stelt dat leren in een organisatie geschiedt „als door het verwerken van informatie, de waaier van het potentieel gedrag [van een organisatie]“ (1991) wordt veranderd.


Een „lerende organisatie“ is een bedrijf dat doelbewust structuren en strategieën construeert, om Organisatorisch Leren te verbeteren en te maximaliseren (Dodgson, 1993). Het concept van een lerende organisatie is populair geworden aangezien organisaties wendbaarder willen zijn om te veranderen. Het leren is een dynamisch concept en het benadrukt de voortdurend veranderende aard van organisaties. De focus verschuift geleidelijk aan van het individuele leren naar het organisatorische leren. Leren is essentieel voor de groei van individuen; het is even belangrijk voor organisaties. Aangezien individuen het grootste deel van de organisatie vormen, moeten zij de noodzakelijke vormen en processen tot stand brengen om organisatorisch leren mogelijk te maken teneinde zo verandering te faciliteren.


OL is meer dan de som van de delen van het individuele leren (Dodgson, 1993; Fiol & Lyles, 1985). Een organisatie verliest geen bekwaamheden tot leren wanneer leden de organisatie verlaten. Het organisatorische leren draagt bij tot organisatorisch geheugen. Zo beïnvloeden leersystemen niet alleen de huidige directe leden, maar ook toekomstige leden, als gevolg van de accumulatie van geschiedenis, ervaringen, normen, en verhalen. Het creëren van een lerende organisatie is slechts de helft van de oplossing voor een uitdagend probleem (Prahalad & Hamel, 1994). Even belangrijk is de creatie van een aflerende organisatie wat hoofdzakelijk betekent dat de organisatie sommige dingen uit zijn verleden moet vergeten. Zo vindt het leren plaats te midden van dergelijke tegenstrijdige factoren (Dodgson, 1993).
 

Drie soorten van organisatorische leren (Argyris en Schön)

  1. Single-loop learning (Enkele-lus leren). Dit komt voor wanneer fouten worden ontdekt en verbeterd en de bedrijven doorgaan met hun huidige beleid en doelstellingen. Volgens Dodgson (1993), kan het Single-loop learning (Enkele-lus leren) worden vergeleken met activiteiten die bijdragen aan de kennisbank of de bedrijfsspecifieke bekwaamheden of de routines zonder de fundamentele aard van de activiteiten van de organisatie te veranderen. Het Single-loop learning (Enkele-lus leren) is ook bedoeld als „op lager niveau leren“ door Fiol en Lyles (1985), „wendbaar leren“ of „het hoofd bieden“ door Senge (1990), en „het niet-strategische leren“ door Metselaar ('93).
  2. Double-loop learning (Dubbele-lus leren). Dit komt voor wanneer, naast opsporing en correctie van fouten, de organisatie zijn bestaande normen, procedures, beleid, en doelstellingen in twijfel trekt en wijzigt. Het Double-loop learning (Dubbele-lus leren) impliceert het veranderen van de basis van kennis van de organisatie of van de bedrijfsspecifieke bekwaamheden of routines (Dodgson, 1993). Het Double-loop learning (Dubbele-lus leren) wordt ook genoemd „hoger niveau Leren“ door Fiol en Lyles (1985), „generatief leren“ of „leren om de capaciteiten van een organisatie uit te breiden“ door Senge (1990), en „strategisch leren“ door Metselaar (1993). Strategisch leren wordt gedefinieerd als het „proces waardoor een organisatie zijn omgeving waarneemt op manieren die de verzameling van doelstellingen die het kan nastreven verbreedt, of als de verzameling van middelen en acties die beschikbaar staan aan de organisatie voor de verwerking van deze doelstellingen.“ (Metselaar, 1993:843)
  3. Deutero-leren. Dit komt voor wanneer organisaties leren hoe zij Single-loop learning (Enkele-lus leren) en Double-loop learning (Dubbele-lus leren) uit moeten voeren. De eerste twee vormen van leren zullen niet voorkomen als de organisaties zich er niet van bewust zijn dat er geleerd moet worden. Zich bewust zijn van onwetendheid motiveert het leren (Nevis et al., 1995). Dit betekent het identificeren van leeroriëntaties of -stijlen, en de processen en structuren (faciliterende factoren), die worden vereist om het leren te bevorderen. Nevis et al., (1995) identificeren zeven verschillende leerstijlen en tien verschillende faciliterende factoren die het leren beïnvloeden. Bijvoorbeeld, één van de faciliterende factoren identificeert het prestatiehiaat tussen de beoogde resultaten en de daadwerkelijke prestatie. Dit bewustzijn doet de organisatie erkennen dat er geleerd moet worden, en dat de passende omgeving en processen moeten worden gecreëerd. Dit betekent ook het erkennen van het feit dat lange periodes van positieve terugkoppeling of goede communicatie het leren kunnen blokkeren (Argyris, 1994).

Double-loop learning (Dubbele-lus leren) en deutero-leren houden zich bezig met het waarom en hoe de organisatie veranderd moet worden, terwijl het Single-loop learning (Enkele-lus leren) gaat over het goedkeuren van verandering zonder de onderliggende veronderstellingen en kernovertuigingen te betwijfelen. Dodgson stelt dat het type van Organisatorisch Leren ook afhangt van waar in de organisatie het organisatorische leren gebeurt. Zo kan kan het leren in verschillende functies van de organisatie voorkomen, zoals onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, techniek, productie, marketing, beleid, en verkoop .


Special Interest Group

Organisatorisch Leren Special Interest Group.Special Interest Group (27 leden)

Forum  

Forum over Organisatorisch Leren.


🔥 NIEUW Al Doende, Leert Men. Al Lerende, Verandert Men
Wat denk je van de stelling: “Veranderen doe je door te leren”? Prof Dr Leon de Caluwé noemt het de groendruk, waarbij h (...)
6
 
0 reacties
 
Why Apply Organizational Learning in Organizations?
Organizational learning is a social process, involving interactions among many individuals leading to well-informed deci (...)
18
 
19 reacties
 
The Goals of Organization Learning are Changing
Organizations have to change and not only that - they have to become better at it. This means the goals of organizationa (...)
16
 
12 reacties
 
How to Boost your Personal Learning Ability?
Our world is changing at an ever-increasing pace, and we must learn faster to keep up. But learning is painful for most (...)
15
 
6 reacties
 
Dweck's Growth Mindset for Individuals
Psychologist Carol Dweck developed the concept of "growth mindset" and popularised it in her book, Mindset: The New P (...)
13
 
6 reacties
 
The Focus of Organizational Learning Departments Has to Change
Organizations have to change and have to become better at changing. As a result, the way of working of the Organization (...)
2
 
0 reacties
 
Best Practices

De best beoordeelde discussieonderwerpen over Organisatorisch Leren. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Organisation Learning Gap Analysis?
Is there any measure to identify gaps (and work out an action plan) for organisation learning? (...)
8
 
2 reacties

 
🥈 Value of Learning Culture
What is the value to organizations in creating a learning organizational culture? How can organizations work towards cr (...)
7
 
0 reacties

 
🥉 Individual and Organizational Learning
What is the relationship between individual and organizational learning? (...)
7
 
5 reacties

 
Recent article on Execution as Learning
You may want to read the recent HBR article by Amy Edmondson on Execution as Learning, which is building on elements of (...)
7
 
1 reacties

 
Learning Organization & TQM
The relationship between learning organization and (TQM) is cause-and-effect. Learning is an intended outcome of TQM, T (...)
6
 
1 reacties

 
How do You Measure Organizational Learning?
In a learning organization, how do you go about measuring organizational learning? Or is the learning organization just (...)
6
 
7 reacties

 
Organizational Learning from Failures: The Return on Failure Ratio
Over the last decades, innovation and creativity have become critical skills for achieving success. A 2015 Boston Consul (...)
5
 
0 reacties

 
Informed Decisions in Rapid Change
If organizations have to make informed decisions in rapid change, then what kind of organizational learning process shou (...)
5
 
0 reacties

 
Implementing Organizational Learning
I appreciate the concept of organizational learning. Its operationalization has been a problem. Many times it has been r (...)
4
 
1 reacties

 
The Value of Contextual Awareness in Organisation Learning
I think that even though learning by experience, though execution of similar projects, will be a valuable asset in solvi (...)
4
 
4 reacties

 
To Trigger Innovation and Organizational Learning, you need to Accept Creative Errors
Today’s dynamic business environment provokes an increasing pressure for companies to innovate in order to stay competit (...)
4
 
1 reacties

 
How to Grow Organization Learning with Rapid Changes of Technology?
Companies that will be successful with OL need to identify what methods need to be adopted with current technology to en (...)
3
 
1 reacties

 
Imperatives of Organisation Learning Types
Kurt Lewin's model of unfreezing, moving & refreezing would further reinforce the points put forward by Prahalad, Hamel (...)
3
 
4 reacties

 
Best Practices to Sustain the Impact of Learning in Organisations
Training and development are a critical factor in organizational development. However, how can we sustain the impact of (...)
3
 
0 reacties

 
Applications and Usages of Organisational Learning
In what forms is organisation learning applied in the various organisations? I'm trying to create a list of the main way (...)
2
 
0 reacties

 
Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Organizational Learning (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation (...)
   
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Organizational Learning, Incentive Management (...)
   
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage (...)
   
 
 
 

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices (...)
   
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices (...)
   
 
 
 

The Relationship between Organizational Learning and Performance

Tensions and Remedies (...)
   
 
 
 

Key Behaviors of Innovative Organizations

Innovation Management, Culture Change, Organizational Change, Innovative Culture, Organizational Culture (...)
   
 
 
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy (...)
   
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures (...)
   
 
 
 

Additional Definitions of Organizational Learning

Organizational Learning (...)
   
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management (...)
   
 
 
 

Generating New and Useful Ideas in Innovation: Avoiding the Primal Mark

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Avoiding Anchoring (...)
   
 
 
 

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how (...)
   
 
 
 

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management (...)
   
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Organisatorisch Leren. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk met: Organisatorisch Geheugen  |  Overbruggen van Kennisleren  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)  |  SECI-model  |  Gestalttheorie  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Intellectueel Kapitaal Waardering  |  Cultuurniveaus  |  Veranderingsfasen  |  Organische Organisatie  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  People CMM  |  MAGIC  |  Ervaringskromme  |  Teammanagementprofiel


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Organisatorisch Leren? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 24-11-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.