Organisatorisch Leren

Kenniscentrum

   

Verklaring van Organisatorisch Leren van Chris Argyris en Donald Schön. ('78)

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Het Organisatorisch Leren van Chris Argyris

Wat is Organisatorisch Leren? Definitie

Chris Argyris en Donald Schön (1978) definieerden het organisatorische leren (OL) als: de „opsporing en de correctie van fouten“. Fiol en Lyles definiëren later het leren als „het proces om acties te verbeteren door betere kennis en begrijpen“ (1985). Dodgson beschrijft Organizational Learning als: De manier waarop bedrijven kennis en routines rond hun activiteiten en binnen hun culturen bouwen, aanvullen, en organiseren en hun organisatorische efficiency aanpassen en ontwikkelen door het verbeteren van het gebruik van de brede vaardigheden van hun personeel. (1993). Huber stelt dat leren in een organisatie geschiedt „als door het verwerken van informatie, de waaier van het potentieel gedrag [van een organisatie]“ (1991) wordt veranderd.


Een „lerende organisatie“ is een bedrijf dat doelbewust structuren en strategieën construeert, om Organisatorisch Leren te verbeteren en te maximaliseren (Dodgson, 1993). Het concept van een lerende organisatie is populair geworden aangezien organisaties wendbaarder willen zijn om te veranderen. Het leren is een dynamisch concept en het benadrukt de voortdurend veranderende aard van organisaties. De focus verschuift geleidelijk aan van het individuele leren naar het organisatorische leren. Leren is essentieel voor de groei van individuen; het is even belangrijk voor organisaties. Aangezien individuen het grootste deel van de organisatie vormen, moeten zij de noodzakelijke vormen en processen tot stand brengen om organisatorisch leren mogelijk te maken teneinde zo verandering te faciliteren.


OL is meer dan de som van de delen van het individuele leren (Dodgson, 1993; Fiol & Lyles, 1985). Een organisatie verliest geen bekwaamheden tot leren wanneer leden de organisatie verlaten. Het organisatorische leren draagt bij tot organisatorisch geheugen. Zo beïnvloeden leersystemen niet alleen de huidige directe leden, maar ook toekomstige leden, als gevolg van de accumulatie van geschiedenis, ervaringen, normen, en verhalen. Het creëren van een lerende organisatie is slechts de helft van de oplossing voor een uitdagend probleem (Prahalad & Hamel, 1994). Even belangrijk is de creatie van een aflerende organisatie wat hoofdzakelijk betekent dat de organisatie sommige dingen uit zijn verleden moet vergeten. Zo vindt het leren plaats te midden van dergelijke tegenstrijdige factoren (Dodgson, 1993).
 

Drie soorten van organisatorische leren (Argyris en Schön)

  1. Single-loop learning (Enkele-lus leren). Dit komt voor wanneer fouten worden ontdekt en verbeterd en de bedrijven doorgaan met hun huidige beleid en doelstellingen. Volgens Dodgson (1993), kan het Single-loop learning (Enkele-lus leren) worden vergeleken met activiteiten die bijdragen aan de kennisbank of de bedrijfsspecifieke bekwaamheden of de routines zonder de fundamentele aard van de activiteiten van de organisatie te veranderen. Het Single-loop learning (Enkele-lus leren) is ook bedoeld als „op lager niveau leren“ door Fiol en Lyles (1985), „wendbaar leren“ of „het hoofd bieden“ door Senge (1990), en „het niet-strategische leren“ door Metselaar ('93).
  2. Double-loop learning (Dubbele-lus leren). Dit komt voor wanneer, naast opsporing en correctie van fouten, de organisatie zijn bestaande normen, procedures, beleid, en doelstellingen in twijfel trekt en wijzigt. Het Double-loop learning (Dubbele-lus leren) impliceert het veranderen van de basis van kennis van de organisatie of van de bedrijfsspecifieke bekwaamheden of routines (Dodgson, 1993). Het Double-loop learning (Dubbele-lus leren) wordt ook genoemd „hoger niveau Leren“ door Fiol en Lyles (1985), „generatief leren“ of „leren om de capaciteiten van een organisatie uit te breiden“ door Senge (1990), en „strategisch leren“ door Metselaar (1993). Strategisch leren wordt gedefinieerd als het „proces waardoor een organisatie zijn omgeving waarneemt op manieren die de verzameling van doelstellingen die het kan nastreven verbreedt, of als de verzameling van middelen en acties die beschikbaar staan aan de organisatie voor de verwerking van deze doelstellingen.“ (Metselaar, 1993:843)
  3. Deutero-leren. Dit komt voor wanneer organisaties leren hoe zij Single-loop learning (Enkele-lus leren) en Double-loop learning (Dubbele-lus leren) uit moeten voeren. De eerste twee vormen van leren zullen niet voorkomen als de organisaties zich er niet van bewust zijn dat er geleerd moet worden. Zich bewust zijn van onwetendheid motiveert het leren (Nevis et al., 1995). Dit betekent het identificeren van leeroriëntaties of -stijlen, en de processen en structuren (faciliterende factoren), die worden vereist om het leren te bevorderen. Nevis et al., (1995) identificeren zeven verschillende leerstijlen en tien verschillende faciliterende factoren die het leren beïnvloeden. Bijvoorbeeld, één van de faciliterende factoren identificeert het prestatiehiaat tussen de beoogde resultaten en de daadwerkelijke prestatie. Dit bewustzijn doet de organisatie erkennen dat er geleerd moet worden, en dat de passende omgeving en processen moeten worden gecreëerd. Dit betekent ook het erkennen van het feit dat lange periodes van positieve terugkoppeling of goede communicatie het leren kunnen blokkeren (Argyris, 1994).

Double-loop learning (Dubbele-lus leren) en deutero-leren houden zich bezig met het waarom en hoe de organisatie veranderd moet worden, terwijl het Single-loop learning (Enkele-lus leren) gaat over het goedkeuren van verandering zonder de onderliggende veronderstellingen en kernovertuigingen te betwijfelen. Dodgson stelt dat het type van Organisatorisch Leren ook afhangt van waar in de organisatie het organisatorische leren gebeurt. Zo kan kan het leren in verschillende functies van de organisatie voorkomen, zoals onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, techniek, productie, marketing, beleid, en verkoop .


Organisatorisch Leren Forum
  Al Doende, Leert Men. Al Lerende, Verandert Men
Wat denk je van de stelling: “Veranderen doe je door te leren”? Prof Dr Leon de Caluwé noemt het de groendruk, waarbij hij kijkt naar leren en ontwikkelen om verandering mogelijk te maken. Ik denk dat het aanleren van een nieuwe werkwijze door het ge...
     
 
  Organizational Learning from Failures: The Return on Failure Ratio
Over the last decades, innovation and creativity have become critical skills for achieving success. A 2015 Boston Consulting Group survey indicated that a key obstacle to business innovation and growth is fear of failure.

On one hand, seni...
     
 
  To Trigger Innovation and Organizational Learning, you need to Accept Creative Errors
Today’s dynamic business environment provokes an increasing pressure for companies to innovate in order to stay competitive. Companies need to find their way In triggering innovative, experimental behavior and creativity. In order to do this, they ar...
     
 
  The Value of Contextual Awareness in Organisation Learning
I think that even though learning by experience, though execution of similar projects, will be a valuable asset in solving problems of our current project under execution, it boils down to learning about the contextual information and its application...
     
 
  Implementing Organizational Learning
I appreciate the concept of organizational learning. Its operationalization has been a problem. Many times it has been reduced to the training function in the organization.
Indeed people have questioned whether anybody has seen organization lear...
     
 
  How do You Measure Organizational Learning?
In a learning organization, how do you go about measuring organizational learning?
Or is the learning organization just a myth or a brand?
I would like to get feedback from you all. Thanks!...
     
 
  Best Practices to Sustain the Impact of Learning in Organisations
Training and development are a critical factor in organizational development. However, how can we sustain the impact of learning within organizations; in other words, what best practices exist to ensure a long term impact of training and development ...
     
 
  Applications and Usages of Organisational Learning
In what forms is organisation learning applied in the various organisations? I'm trying to create a list of the main ways how organizational learning can be applied. Thanks......
     
 
  Individual and Organizational Learning
What is the relationship between individual and organizational learning?...
     
 
  Learning Organization & TQM
The relationship between learning organization and Total Quality Management (TQM) is cause-and-effect. Learning is an intended outcome of TQM, TQM can be a vehicle for  
   
 
  Value of Learning Culture
What is the value to organizations in creating a learning organizational culture?
How can organizations work towards creating this culture through its HRM/HRD strategies?...
     
 
  How to Grow Organization Learning with Rapid Changes of Technology?
Companies that will be successful with OL need to identify what methods need to be adopted with current technology to ensure their competitive advantage....
     
 
  Informed Decisions in Rapid Change
If organizations have to make informed decisions in rapid change, then what kind of organizational learning process should we use?...
     
 
  Imperatives of Organisation Learning Types
Kurt Lewin's model of unfreezing, moving & refreezing would further reinforce the points put forward by Prahalad, Hamel & Dodgson above. Single loop learning has managerial imperatives; Double loop learning has knowledge management and leadership i...
     
 
  Organisation Learning Gap Analysis?
Is there any measure to identify gaps (and work out an action plan) for organisation learning?...
     
 
  Recent article on Execution as Learning
You may want to read the recent HBR article by Amy Edmondson on Execution as Learning, which is building on elements of the thinking of Argyris c.s....
     
 

Organisatorisch Leren Special Interest Group


Special Interest Group

Organisatorisch Leren Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Organisatorisch Leren Premium
  Why Apply Organizational Learning in Organizations?
Organizational learning is a social process, involving interactions among many individuals leading to well-informed decision making.
An organization must learn so that it can adapt to a changing environment.
 
   
 

Expert Tips (ENG) - Organizational Learning Premium
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effecti...
Usage (application): Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The following positive effects were pointe...
Usage (application): Tacit Knowledge Transfer, Organizational Learning, Incentive Management
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify and map knowledge:
1. Defin...
Usage (application): Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improve your learning culture with <...
Usage (application): How to Capture Organizational Learning? Best Practices
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning process. Those activities inc...
Usage (application): Implementing Organizational Learning, Best Practices
 
 
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

In an HBR article of June 2015, Reeves, Zeng and Venjara argue there's a new way to apply algorithmic principles that enables organizations to constan...
Usage (application): Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail or are only successful in the ...
Usage (application): Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
 
 
 

The Relationship between Organizational Learning and Performance

In a paper by Sara J. Singer and Amy C. Edmondson of HBS, the complexities of the relationship between learning and performance are explored. Why is t...
Usage (application): Tensions and Remedies
 
 
 

Additional Definitions of Organizational Learning

There is still a great deal of disagreement on what constitutes organizational learning. Most scholars view organizational learning as a process that ...
Usage (application): Organizational Learning
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/service development, with a lot of ...
Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
 
 
 

Generating New and Useful Ideas in Innovation: Avoiding the Primal Mark

In today's dynamic environment, to stay competitive continuous innovations and new ideas are important. For a creative idea to be successful, it has t...
Usage (application): Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Avoiding Anchoring
 
 
 

Knowledge Management Scope

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counter-productive, since such medio...
Usage (application): Knowledge Management, Level of Know-how
 
 
 

Components of Learning Agility

One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and eagerness to learn from experien...
Usage (application): Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more useful than information about fail...
Usage (application): Knowledge Management Focus
 
 

Hulpbronnen - Organisatorisch Leren Premium
 

Nieuws

Organisatorisch Leren
     
 

Nieuws

Lerende Organisatie
     
 

Video's

Organisatorisch Leren
     
 

Video's

Lerende Organisatie
     
 

Presentaties

Organisatorisch Leren
     
 

Presentaties

Lerende Organisatie
     
 

Meer

Organisatorisch Leren
     
 

Meer

Lerende Organisatie
     

Vergelijk met: Organisatorisch Geheugen  |  Overbruggen van Kennisleren  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)  |  SECI-model  |  Gestalttheorie  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Intellectueel Kapitaal Waardering  |  Cultuurniveaus  |  Veranderingsfasen  |  Organische Organisatie  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  People CMM  |  MAGIC  |  Ervaringskromme  |  Teammanagementprofiel


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 21-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.