Charismatisch Leiderschap
(Weber)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

De driepartite classificatie van authoriteit. Verklaring van Charismatisch Leiderschap van Weber en anderen. ('22)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Charismatische Leider Mahatma Gandhi Wat is Charismatisch Leiderschap? Beschrijving

Charismatisch Leiderschap wordt door Max Weber bepaald als "berustend op toewijding aan de uitzonderlijke heiligheid, het uitzonderlijke heldendom of voorbeeldige karakter van een individuele persoon, en van de normatieve patronen van orde die door hem worden geopenbaard of opgeroepen". Hij definieert Charisma als „een bepaalde kwaliteit van een individuele persoonlijkheid, krachtens welke deze apart van gewone mensen wordt geplaatst, en behandeld wordt als begiftigd met bovennatuurlijk, bovenmenselijk, of minstens specifiek uitzonderlijke bevoegdheden of kwaliteiten. Deze zijn als zodanig niet toegankelijk voor de gewone persoon, maar worden beschouwd als zijnde van goddelijke oorsprong of als voorbeeldig, en op basis van hen wordt het betrokken individu behandeld als een leider (...). Hoe de kwaliteit in kwestie uiteindelijk beoordeeld zou moeten worden vanuit een ethisch, esthetisch, of ander dergelijk standpunt is natuurlijk onbelangrijk voor de definitie".


Charismatische mensen hebben een opmerkelijke bekwaamheid om complexe ideeën tot eenvoudige berichten te distilleren („ik heb een droom“); zij communiceren door middel van symbolen, analogieën, metaforen en verhalen. Verder houden zij van risico en voelen zich leeg zonder risico, zijn zij grote optimisten, zijn zij rebellen die conventie bestrijden, en zij kunnen eigenaardig lijken.


De charismatische leiders worden voorgesteld als organisatorische helden of magische leiders die de sociale machtsbasis hebben om keerpunten te bewerken, nieuwe ondernemingen te lanceren, organisatorische vernieuwing te inspireren, en buitengewone prestatie te verkrijgen uit organisatorische leden. Deze leiders inspireren vertrouwen, geloof en geloof in zichzelf. Natuurlijk is niets van dit alles een waarborg dat de missie correct, ethisch, of succesvol zal zijn.
 

Oorsprong van het Charismatisch Leiderschapsmodel. Geschiedenis

De Duitse Socioloog Max Weber onderscheidde in de jaren '20 drie ideaal types van leiderschap, overheersing en autoriteit:

 1. Charismatische overheersing (familie en godsdienstig),
 2. Feodale / Traditionele overheersing (patriarchen, patrimonialisme, feodalisme), en
 3. Bureaucratische / Wettelijke overheersing (moderne wet en staat, bureaucratie).

Robert House (1977) gebruikte vier uitdrukkingen om charismatisch leiderschap te definiëren:

 1. Dominant.
 2. Sterke wens om anderen te beïnvloeden.
 3. Zelfvertrouwen.
 4. Sterk gevoel van zijn eigen morele waarden.

Conger & Kanungo (1998) beschrijven vijf gedragsattributen van Charismatische Leiders:

 1. Visie en uitdrukking.
 2. Gevoeligheid voor de omgeving.
 3. Gevoeligheid voor behoeften van de leden.
 4. Het persoonlijk nemen van risico's.
 5. Het uitvoeren van onconventioneel gedrag.

Onlangs wordt charisma gekenmerkt als theatraal (Gardner & Alvolio, 1998): charismatisch leiderschap is een indruk management proces dat theatraal wordt opgevoerd  in handelingen van inkaderen, schrijven, het podium kiezen, en opvoeren. Vergelijk ook: EPIC ADVISERS.


Gebruik van de Charismatische Leiderschapsstijl. Toepassingen

 • In moeilijke tijden of omstandigheden, zoals een dringend organisatorisch keerpunt. Vergelijk: Crisismanagement.
 • Merk op dat volgens Weber, een charismatische leider geen positieve kracht hoeft te zijn. Zowel Mahatma Gandhi en Adolf Hitler zouden redelijkerwijs als charismatische leiders kunnen worden beschouwd. Vergelijk: Dienend Leiderschap
 • Zie de Core Groups theorie voor enkele mechanismen achter charismatisch leiderschap.

Stappen in de Charismatisch Leiderschapsaanpak. Proces

Jay Conger (1989) stelde het volgende vier fasen model van charismatisch leiderschap voor:

 1. Voortdurende beoordeling van de omgeving en het formuleren van een visie.
 2. Communicatie van de visie, gebruikmakend van motivationele en overredende argumenten.
 3. Het bouwen van vertrouwen en commitment. de ondergeschikten moeten de doelstellingen van de leider wensen en steunen en dit zal waarschijnlijk door meer dan dwang worden bereikt; eerder bouwt de leider vertrouwen in de leider en in de levensvatbaarheid van de doelstellingen; dit wordt meestal gedaan door het persoonlijk nemen van risico's, onconventionele deskundigheid, en door zelfopoffering.
 4. Het bereiken van de visie. Gebruikmakend van rolmodellering, autorisatie, en onconventionele tactieken.

Sterke punten van de Charismatisch Leiderschapsstijl. Voordelen

 • Resulteert in vrij sterke, onbetwiste niveaus van gehoorzaamheid.
 • Nuttig in moeilijke tijden of omstandigheden, zoals een dringend organisatorisch keerpunt. Vergelijk: Crisismanagement.
 • Effectief. Als de visie van de charismatische leider juist is, kan deze leiderschapsstijl uiterst effectief zijn.
 • Retorische bekwaamheid. Vergelijk: Framen (Inkaderen).
 • Energiek, innerlijke duidelijkheid, visionair, onconventioneel, en voorbeeldig.

Beperkingen van de Charismatisch Leiderschapsstijl. Nadelen

 • Resulteert in vrij sterke, onbetwiste niveaus van gehoorzaamheid. Tendens van het verzamelen van zwakke „ja-knikkers“ rond hem. Slechte delegatie.
 • Mensen die deze vaardigheden en eigenschappen bezitten zijn vrij zeldzaam.
 • Tendens tot narcisme. Het verliezen van de werkelijkheid. Ongevoelig voor anderen. Vergelijk: Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting
 • Gebrek aan verantwoording. Vrijheid van innerlijke (morele) conflicten. De waarden van charismatische leiders zijn essentieel. Als dergelijke leiders goedbedoelend zijn naar anderen, kunnen zij een volledig bedrijf optillen en veranderen. Maar als zij egoïstisch of slecht zijn, kunnen zij cultussen creëren en effectief de hersenen van de aanhangers verkrachten.
 • Onvoorspelbaar. Potentieel gevaarlijk.

Charismatisch Leiderschap Forum
  Peter Drucker on Charismatic Leadership
In the late 1980s, I watched an hour-long intervie...
     
 
  How Charismatic Leadership is Perceived in Diiferent Societies
I suppose that charismatic leadership has a differ...
     
 
  Personal Suffering by Charismatic Leader
One element which enhances charisma is personal...
     
 
  Organisational Chart of a Charismatic Authority
Colleagues can anyone suggests an org. chart used ...
     
 
  Ethical Behavior Crucial in Charisma
Almost every political leader has its own charisma...
     
 
  Charismatic Leadership versus Inspirational Leadership
There is a difference between charismatic leadersh...
     
 
  The Way Out of Charismatic Leadership. Transition
Throughout the world we are seeing charismatic lea...
     
 
  Goal Oriented, Involving and Engaging Leadership
In their article 'Assessing Leadership Styles and ...
     
 
  Female Charismatic Leaders
Are there or have there been any female charismati...
     
 
  Charismatic and Toxic Leadership
The difference between a charismatic leader and a ...
     
 
  Charismatic Leadership versus Transformational Leadership
I understand charismatic leadership. However, when...
     
 
  Charismatic Leadership Differentiated
Charisma... Is the distinguishing element of chari...
     
 
  Charismatic Leaders are Trait-driven: Neo-charismatic Theory of Leadership
A trait is a tendency you have most probably in...
     
 
  Conducive Circumstances to Charismatic Leadership
Charismatic leadership is a big advantage when it ...
     
 
  Disadvantages of Charismatic Leadership
One of the minus points of charismatic leadership ...
     
 
  Know the Way, Show the Way and Go the Way...
A CHARISMATIC LEADER is the one who: Knows the Way...
     
 
  Current Charismatic Leaders
Who, at the present moment do you consider to be p...
     
 
  Zuma: Charismatic Leader?
Is president Zuma a charismatic leader or not?...
     
 

Charismatisch Leiderschap Special Interest Group


Special Interest Group

Charismatisch Leiderschap Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Charismatisch Leiderschap Premium

Expert Tips (ENG) - Charismatic Leadership Premium
 

The Special Abilities of Charismatic LeadersSchrijf u in

According to Lussier & Achua (2010), charismati...
Usage (application): Understanding Charismatic Leadership
 
 
 

How and When Ghandi Became a Charismatic LeaderSchrijf u in

More about the mechanisms behind Charismatic Leade...
Usage (application): Analysis of Ghandi Leadership, Biography
 
 
 

The Charismatic Leader is a ParadoxSchrijf u in

A leader leads. With theatrical or other attribute...
Usage (application): How Charismatic Leaders Often Become Led...
 
 
 

What is the Most Important Attribute of a Leader?Schrijf u in

According to recent research by James M. Kouzes an...
Usage (application): Quantitative Research Results
 
 
 

Why can Charismatic Leaders be so Powerful?Schrijf u in

French and Raven have distinguished 6  
 
 

Acronym: CHARISMATIC Leadership TraitsSchrijf u in

C - Challenges his/her boundaries
H - Honors ...
Usage (application): Remembering Charismatic Traits
 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in OrganizationsSchrijf u in

Sherwood (2014) introduces the concept of organody...
Usage (application): Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture
 
 
 

The Role of Rhetorical Competence in Charismatic LeadershipSchrijf u in

In past research, only little attention was paid t...
Usage (application): Charismatic Leadership, Storytelling, Visionary Leadership
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and OverconfidenceSchrijf u in

Fast et al. (2012) researched the relationship bet...
Usage (application): Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
 
 

Hulpbronnen - Charismatisch Leiderschap Premium

Charismatisch Leiderschap Binnen Verschillende BeslissingscontextenSchrijf u in

In deze scriptie worden positieve en negatieve eig...
Toepassing (nut): Charismatisch Leiderschap, Effectiviteit, Charismatische Leiders, Eigenschappen, Gedragingen
 
 

Nieuws over Leiderschap WeberSchrijf u in


     
 

Nieuws over Charismatisch LeiderschapSchrijf u in


     
 

Video's over Leiderschap WeberSchrijf u in


     
 

Video's over Charismatisch LeiderschapSchrijf u in


     
 

Presentaties over Leiderschap WeberSchrijf u in


     
 

Presentaties over Charismatisch LeiderschapSchrijf u in


     
 

Meer over Leiderschap WeberSchrijf u in


     
 

Meer over Charismatisch LeiderschapSchrijf u in


     

Vergelijk met Charismatisch Leiderschap: EPIC ADVISERS  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Leiderschapsstijlen  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Leiderschapcontinuum  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Dienend Leiderschap  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Eigenschappen  |  Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  Situationeel Leiderschap  |  Ashridge Missiemodel  |  Framen (Inkaderen)  |  Crisismanagement


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.