Charismatisch Leiderschap
(Weber)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en bronnen.


Charismatische Leider Mahatma Gandhi Wat is Charismatisch Leiderschap? Beschrijving

Charismatisch Leiderschap wordt door Max Weber bepaald als "berustend op toewijding aan de uitzonderlijke heiligheid, het uitzonderlijke heldendom of voorbeeldige karakter van een individuele persoon, en van de normatieve patronen van orde die door hem worden geopenbaard of opgeroepen". Hij definieert Charisma als „een bepaalde kwaliteit van een individuele persoonlijkheid, krachtens welke deze apart van gewone mensen wordt geplaatst, en behandeld wordt als begiftigd met bovennatuurlijk, bovenmenselijk, of minstens specifiek uitzonderlijke bevoegdheden of kwaliteiten. Deze zijn als zodanig niet toegankelijk voor de gewone persoon, maar worden beschouwd als zijnde van goddelijke oorsprong of als voorbeeldig, en op basis van hen wordt het betrokken individu behandeld als een leider (...). Hoe de kwaliteit in kwestie uiteindelijk beoordeeld zou moeten worden vanuit een ethisch, esthetisch, of ander dergelijk standpunt is natuurlijk onbelangrijk voor de definitie".


Charismatische mensen hebben een opmerkelijke bekwaamheid om complexe ideeën tot eenvoudige berichten te distilleren („ik heb een droom“); zij communiceren door middel van symbolen, analogieën, metaforen en verhalen. Verder houden zij van risico en voelen zich leeg zonder risico, zijn zij grote optimisten, zijn zij rebellen die conventie bestrijden, en zij kunnen eigenaardig lijken.


De charismatische leiders worden voorgesteld als organisatorische helden of magische leiders die de sociale machtsbasis hebben om keerpunten te bewerken, nieuwe ondernemingen te lanceren, organisatorische vernieuwing te inspireren, en buitengewone prestatie te verkrijgen uit organisatorische leden. Deze leiders inspireren vertrouwen, geloof en geloof in zichzelf. Natuurlijk is niets van dit alles een waarborg dat de missie correct, ethisch, of succesvol zal zijn.
 

Oorsprong van het Charismatisch Leiderschapsmodel. Geschiedenis

De Duitse Socioloog Max Weber onderscheidde in de jaren '20 drie ideaal types van leiderschap, overheersing en autoriteit:

 1. Charismatische overheersing (familie en godsdienstig),
 2. Feodale / Traditionele overheersing (patriarchen, patrimonialisme, feodalisme), en
 3. Bureaucratische / Wettelijke overheersing (moderne wet en staat, bureaucratie).

Robert House (1977) gebruikte vier uitdrukkingen om charismatisch leiderschap te definiëren:

 1. Dominant.
 2. Sterke wens om anderen te beïnvloeden.
 3. Zelfvertrouwen.
 4. Sterk gevoel van zijn eigen morele waarden.

Conger & Kanungo (1998) beschrijven vijf gedragsattributen van Charismatische Leiders:

 1. Visie en uitdrukking.
 2. Gevoeligheid voor de omgeving.
 3. Gevoeligheid voor behoeften van de leden.
 4. Het persoonlijk nemen van risico's.
 5. Het uitvoeren van onconventioneel gedrag.

Onlangs wordt charisma gekenmerkt als theatraal (Gardner & Alvolio, 1998): charismatisch leiderschap is een indruk management proces dat theatraal wordt opgevoerd  in handelingen van inkaderen, schrijven, het podium kiezen, en opvoeren. Vergelijk ook: EPIC ADVISERS.


Gebruik van de Charismatische Leiderschapsstijl. Toepassingen

 • In moeilijke tijden of omstandigheden, zoals een dringend organisatorisch keerpunt. Vergelijk: Crisismanagement.
 • Merk op dat volgens Weber, een charismatische leider geen positieve kracht hoeft te zijn. Zowel Mahatma Gandhi en Adolf Hitler zouden redelijkerwijs als charismatische leiders kunnen worden beschouwd. Vergelijk: Dienend Leiderschap
 • Zie de Core Groups theorie voor enkele mechanismen achter charismatisch leiderschap.

Stappen in de Charismatisch Leiderschapsaanpak. Proces

Jay Conger (1989) stelde het volgende vier fasen model van charismatisch leiderschap voor:

 1. Voortdurende beoordeling van de omgeving en het formuleren van een visie.
 2. Communicatie van de visie, gebruikmakend van motivationele en overredende argumenten.
 3. Het bouwen van vertrouwen en commitment. de ondergeschikten moeten de doelstellingen van de leider wensen en steunen en dit zal waarschijnlijk door meer dan dwang worden bereikt; eerder bouwt de leider vertrouwen in de leider en in de levensvatbaarheid van de doelstellingen; dit wordt meestal gedaan door het persoonlijk nemen van risico's, onconventionele deskundigheid, en door zelfopoffering.
 4. Het bereiken van de visie. Gebruikmakend van rolmodellering, autorisatie, en onconventionele tactieken.

Sterke punten van de Charismatisch Leiderschapsstijl. Voordelen

 • Resulteert in vrij sterke, onbetwiste niveaus van gehoorzaamheid.
 • Nuttig in moeilijke tijden of omstandigheden, zoals een dringend organisatorisch keerpunt. Vergelijk: Crisismanagement.
 • Effectief. Als de visie van de charismatische leider juist is, kan deze leiderschapsstijl uiterst effectief zijn.
 • Retorische bekwaamheid. Vergelijk: Framen (Inkaderen).
 • Energiek, innerlijke duidelijkheid, visionair, onconventioneel, en voorbeeldig.

Beperkingen van de Charismatisch Leiderschapsstijl. Nadelen

 • Resulteert in vrij sterke, onbetwiste niveaus van gehoorzaamheid. Tendens van het verzamelen van zwakke „ja-knikkers“ rond hem. Slechte delegatie.
 • Mensen die deze vaardigheden en eigenschappen bezitten zijn vrij zeldzaam.
 • Tendens tot narcisme. Het verliezen van de werkelijkheid. Ongevoelig voor anderen. Vergelijk: Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting
 • Gebrek aan verantwoording. Vrijheid van innerlijke (morele) conflicten. De waarden van charismatische leiders zijn essentieel. Als dergelijke leiders goedbedoelend zijn naar anderen, kunnen zij een volledig bedrijf optillen en veranderen. Maar als zij egoïstisch of slecht zijn, kunnen zij cultussen creëren en effectief de hersenen van de aanhangers verkrachten.
 • Onvoorspelbaar. Potentieel gevaarlijk.

Charismatisch Leiderschap Special Interest Group


Special Interest Group (19 leden)


Forum over Charismatisch Leiderschap  

Discussies over Charismatisch Leiderschap.


HOW MUCH Charisma is Best for Leaders?
Charismatic leaders can motivate others to perform better. Therefore, charismatic leadership is sought-after in the work (...)
 
 
 
 
Elements of CHARISMA?
C ommunication H umbleness A ssertiveness R esponsiveness I nspiration S elflessness M agnanimity A ppreciation. (...)
 
 
 
 
Toxic Leaders and Bosses - Lipman-Blumen
Have you had to deal with a toxic boss? Someone who makes your life a misery? Someone who hounds you and who seems deter (...)
 
 
 
 

Best Practices over Charismatisch Leiderschap

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


🥇 How to Become More Charismatic?
A charismatic person is someone who attracts and inspires others by resonating an aura of charm and attractiveness. Char (...)
 
 
 
 
🥈 Charismatic Leadership versus Transformational Leadership
I understand charismatic leadership. However, when looking at transformational leadership, there is so much integration (...)
 
 
 
 
🥉 Charismatic Leaders are Trait-driven: Neo-charismatic Theory of Leadership
A trait is a tendency you have most probably inherited although it could have been learned. A behavior is an action. H (...)
 
 
 
 
Know the Way, Show the Way and Go the Way...
A CHARISMATIC LEADER is the one who: Knows the Way, Shows the Way and Goes the Way! (...)
 
 
 
 
Charisma Can Be Dangerous in a Leader
Nearly all of the most destructive leaders in history--Stalin, Hitler, Mao, et al.--were highly charismatic leaders. On (...)
 
 
 
 
Peter Drucker on Charismatic Leadership
In the late 1980s, I watched an hour-long interview with Peter Drucker. He was asked what he thought of 'charismatic lea (...)
 
 
 
 
Personal Suffering by Charismatic Leader
One element which enhances charisma is personal suffering undergone by the charismatic leader. This aspect is often not (...)
 
 
 
 
Organisational Chart of a Charismatic Authority
Colleagues can anyone suggests an org. chart used in a charismatic organisation? (...)
 
 
 
 
Female Charismatic Leaders
Are there or have there been any female charismatic leaders in past or recent history, or is this mostly a male dominate (...)
 
 
 
 
The Way Out of Charismatic Leadership. Transition
Throughout the world we are seeing charismatic leaders suffering the penalty of not quiting whilst they were ahead. The (...)
 
 
 
 
Ethical Behavior Crucial in Charisma
Almost every political leader has its own charismatic attitude in certain situations. However, without moral or ethical (...)
 
 
 
 
Current Charismatic Leaders
Who, at the present moment do you consider to be prominent charismatic leaders in the world today? Why? (...)
 
 
 
 
Disadvantages of Charismatic Leadership
One of the minus points of charismatic leadership is that the whole environment is not conducive for personal developmen (...)
 
 
 
 
Charismatic Leadership Differentiated
Charisma... Is the distinguishing element of charismatic leadership. Charisma is contagious because of the charm content (...)
 
 
 
 
Charismatic Leadership versus Inspirational Leadership
There is a difference between charismatic leadership and inspirational leadership: while inspirational leaders have char (...)
 
 
 
 
How Charismatic Leadership is Perceived in Diiferent Societies
I suppose that charismatic leadership has a different meaning in different societies and organizations. 1. In a society (...)
 
 
 
 
Goal Oriented, Involving and Engaging Leadership
In their article 'Assessing Leadership Styles and Organisational Context', Victor Dulewicz and Malcolm Higgs (Journal of (...)
 
 
 
 
Conducive Circumstances to Charismatic Leadership
Charismatic leadership is a big advantage when it comes to very complex social situation where people strength is the ke (...)
 
 
 
 
Zuma: Charismatic Leader?
Is president Zuma a charismatic leader or not? (...)
 
 
 
 

Expert Tips over Charismatic Leadership (Engels)

Hier vindt u adviezen van experts.


The Special Abilities of Charismatic Leaders

Understanding Charismatic Leadership (...)
   
 
 
 

How and When Ghandi Became a Charismatic Leader

Analysis of Ghandi Leadership, Biography (...)
   
 
 
 

The Charismatic Leader is a Paradox

How Charismatic Leaders Often Become Led... (...)
   
 
 
 

What is the Most Important Attribute of a Leader?

Quantitative Research Results (...)
   
 
 
 

Why can Charismatic Leaders be so Powerful?

Understanding the Mechanisms behind Charismatic Power (...)
   
 
 
 

Acronym: CHARISMATIC Leadership Traits

Remembering Charismatic Traits (...)
   
 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture (...)
   
 
 
 

The Role of Rhetorical Competence in Charismatic Leadership

Charismatic Leadership, Storytelling, Visionary Leadership (...)
   
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education (...)
   
 
 
 

Informatiebronnen over Charismatisch Leiderschap

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws, etc.


Charismatisch Leiderschap Binnen Verschillende Beslissingscontexten

Charismatisch Leiderschap, Effectiviteit, Charismatische Leiders, Eigenschappen, Gedragingen (...)
 
 
 
 

Vergelijk met Charismatisch Leiderschap: EPIC ADVISERS  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Leiderschapsstijlen  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Leiderschapcontinuum  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Dienend Leiderschap  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Eigenschappen  |  Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  Situationeel Leiderschap  |  Ashridge Missiemodel  |  Framen (Inkaderen)  |  Crisismanagement


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Laatst bijgewerkt op: 5-7-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.