Charismatisch Leiderschap
(Weber)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

119 items • 956.313 bezoeken


Samenvatting

Charismatische Leider Mahatma Gandhi Wat is Charismatisch Leiderschap? Beschrijving

Charismatisch Leiderschap wordt door Max Weber bepaald als "berustend op toewijding aan de uitzonderlijke heiligheid, het uitzonderlijke heldendom of voorbeeldige karakter van een individuele persoon, en van de normatieve patronen van orde die door hem worden geopenbaard of opgeroepen". Hij definieert Charisma als „een bepaalde kwaliteit van een individuele persoonlijkheid, krachtens welke deze apart van gewone mensen wordt geplaatst, en behandeld wordt als begiftigd met bovennatuurlijk, bovenmenselijk, of minstens specifiek uitzonderlijke bevoegdheden of kwaliteiten. Deze zijn als zodanig niet toegankelijk voor de gewone persoon, maar worden beschouwd als zijnde van goddelijke oorsprong of als voorbeeldig, en op basis van hen wordt het betrokken individu behandeld als een leider (...). Hoe de kwaliteit in kwestie uiteindelijk beoordeeld zou moeten worden vanuit een ethisch, esthetisch, of ander dergelijk standpunt is natuurlijk onbelangrijk voor de definitie".


Charismatische mensen hebben een opmerkelijke bekwaamheid om complexe ideeën tot eenvoudige berichten te distilleren („ik heb een droom“); zij communiceren door middel van symbolen, analogieën, metaforen en verhalen. Verder houden zij van risico en voelen zich leeg zonder risico, zijn zij grote optimisten, zijn zij rebellen die conventie bestrijden, en zij kunnen eigenaardig lijken.


De charismatische leiders worden voorgesteld als organisatorische helden of magische leiders die de sociale machtsbasis hebben om keerpunten te bewerken, nieuwe ondernemingen te lanceren, organisatorische vernieuwing te inspireren, en buitengewone prestatie te verkrijgen uit organisatorische leden. Deze leiders inspireren vertrouwen, geloof en geloof in zichzelf. Natuurlijk is niets van dit alles een waarborg dat de missie correct, ethisch, of succesvol zal zijn.
 

Oorsprong van het Charismatisch Leiderschapsmodel. Geschiedenis

De Duitse Socioloog Max Weber onderscheidde in de jaren '20 drie ideaal types van leiderschap, overheersing en autoriteit:

 1. Charismatische overheersing (familie en godsdienstig),
 2. Feodale / Traditionele overheersing (patriarchen, patrimonialisme, feodalisme), en
 3. Bureaucratische / Wettelijke overheersing (moderne wet en staat, bureaucratie).

Robert House (1977) gebruikte vier uitdrukkingen om charismatisch leiderschap te definiëren:

 1. Dominant.
 2. Sterke wens om anderen te beïnvloeden.
 3. Zelfvertrouwen.
 4. Sterk gevoel van zijn eigen morele waarden.

Conger & Kanungo (1998) beschrijven vijf gedragsattributen van Charismatische Leiders:

 1. Visie en uitdrukking.
 2. Gevoeligheid voor de omgeving.
 3. Gevoeligheid voor behoeften van de leden.
 4. Het persoonlijk nemen van risico's.
 5. Het uitvoeren van onconventioneel gedrag.

Onlangs wordt charisma gekenmerkt als theatraal (Gardner & Alvolio, 1998): charismatisch leiderschap is een indruk management proces dat theatraal wordt opgevoerd  in handelingen van inkaderen, schrijven, het podium kiezen, en opvoeren. Vergelijk ook: EPIC ADVISERS.


Gebruik van de Charismatische Leiderschapsstijl. Toepassingen

 • In moeilijke tijden of omstandigheden, zoals een dringend organisatorisch keerpunt. Vergelijk: Crisismanagement.
 • Merk op dat volgens Weber, een charismatische leider geen positieve kracht hoeft te zijn. Zowel Mahatma Gandhi en Adolf Hitler zouden redelijkerwijs als charismatische leiders kunnen worden beschouwd. Vergelijk: Dienend Leiderschap
 • Zie de Core Groups theorie voor enkele mechanismen achter charismatisch leiderschap.

Stappen in de Charismatisch Leiderschapsaanpak. Proces

Jay Conger (1989) stelde het volgende vier fasen model van charismatisch leiderschap voor:

 1. Voortdurende beoordeling van de omgeving en het formuleren van een visie.
 2. Communicatie van de visie, gebruikmakend van motivationele en overredende argumenten.
 3. Het bouwen van vertrouwen en commitment. de ondergeschikten moeten de doelstellingen van de leider wensen en steunen en dit zal waarschijnlijk door meer dan dwang worden bereikt; eerder bouwt de leider vertrouwen in de leider en in de levensvatbaarheid van de doelstellingen; dit wordt meestal gedaan door het persoonlijk nemen van risico's, onconventionele deskundigheid, en door zelfopoffering.
 4. Het bereiken van de visie. Gebruikmakend van rolmodellering, autorisatie, en onconventionele tactieken.

Sterke punten van de Charismatisch Leiderschapsstijl. Voordelen

 • Resulteert in vrij sterke, onbetwiste niveaus van gehoorzaamheid.
 • Nuttig in moeilijke tijden of omstandigheden, zoals een dringend organisatorisch keerpunt. Vergelijk: Crisismanagement.
 • Effectief. Als de visie van de charismatische leider juist is, kan deze leiderschapsstijl uiterst effectief zijn.
 • Retorische bekwaamheid. Vergelijk: Framen (Inkaderen).
 • Energiek, innerlijke duidelijkheid, visionair, onconventioneel, en voorbeeldig.

Beperkingen van de Charismatisch Leiderschapsstijl. Nadelen

 • Resulteert in vrij sterke, onbetwiste niveaus van gehoorzaamheid. Tendens van het verzamelen van zwakke „ja-knikkers“ rond hem. Slechte delegatie.
 • Mensen die deze vaardigheden en eigenschappen bezitten zijn vrij zeldzaam.
 • Tendens tot narcisme. Het verliezen van de werkelijkheid. Ongevoelig voor anderen. Vergelijk: Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting
 • Gebrek aan verantwoording. Vrijheid van innerlijke (morele) conflicten. De waarden van charismatische leiders zijn essentieel. Als dergelijke leiders goedbedoelend zijn naar anderen, kunnen zij een volledig bedrijf optillen en veranderen. Maar als zij egoïstisch of slecht zijn, kunnen zij cultussen creëren en effectief de hersenen van de aanhangers verkrachten.
 • Onvoorspelbaar. Potentieel gevaarlijk.

Special Interest Group

Charismatisch Leiderschap Special Interest Group.Special Interest Group (24 leden)

Forum

Forumdiscussies over Charismatisch Leiderschap. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Charismatisch Leiderschap

 

Know the Way, Show the Way and Go the Way...
A CHARISMATIC LEADER is the one who: Knows the Way, Shows the Way and Goes the Way!...
8
 
2 reacties
HOW MUCH Charisma is Best for Leaders?
Charismatic leaders can motivate others to perform better. Therefore, charismatic leadership is sought-after in the workplace. Does this mean the more charisma a leader has, the more effective he or s...
8
 
6 reacties
Peter Drucker on Charismatic Leadership
In the late 1980s, I watched an hour-long interview with Peter Drucker. He was asked what he thought of 'charismatic leadership.' I will paraphrase his reply because I've referred to it many times in ...
6
 
1 reacties
Personal Suffering by Charismatic Leader
One element which enhances charisma is personal suffering undergone by the charismatic leader. This aspect is often not considered explicitly by researchers but it is very important as increases bondi...
6
 
Organisational Chart of a Charismatic Authority
Colleagues can anyone suggests an org. chart used in a charismatic organisation?...
6
 
The Way Out of Charismatic Leadership. Transition
Throughout the world we are seeing charismatic leaders suffering the penalty of not quiting whilst they were ahead. The failure to implement a transition to a balanced normality always seems to be the...
5
 
Ethical Behavior Crucial in Charisma
Almost every political leader has its own charismatic attitude in certain situations. However, without moral or ethical behavior in the implementation of policies, we can not speak of charismatic lead...
5
 
Current Charismatic Leaders
Who, at the present moment do you consider to be prominent charismatic leaders in the world today? Why?...
4
 
1 reacties
Disadvantages of Charismatic Leadership
One of the minus points of charismatic leadership is that the whole environment is not conducive for personal development. Either deliberately or otherwise, charismatic leaders tend to act as a bloc...
4
 
1 reacties
Charismatic Leadership Differentiated
Charisma... Is the distinguishing element of charismatic leadership. Charisma is contagious because of the charm content. Charming people can be very influential. Consequently, charismatic leaders are...
4
 
3 reacties
Charismatic Leadership versus Inspirational Leadership
There is a difference between charismatic leadership and inspirational leadership: while inspirational leaders have charisma and charismatic leaders inspire their followers, the main distinction is th...
4
 
1 reacties
How Charismatic Leadership is Perceived in Diiferent Societies
I suppose that charismatic leadership has a different meaning in different societies and organizations.
1. In a society, coming from dictatorial and one-man-leadership, a charismatic leader will ...
4
 
Toxic Leaders and Bosses - Lipman-Blumen
Have you had to deal with a toxic boss? Someone who makes your life a misery? Someone who hounds you and who seems determined to make it miserable enough for you to say –“Ok you win, I’m leaving!” The...
4
 
1 reacties
Elements of CHARISMA?
C ommunication
H umbleness
A ssertiveness
R esponsiveness
I nspiration
S elflessness
M agnanimity
A ppreciation....
2
 
1 reacties
Goal Oriented, Involving and Engaging Leadership
In their article 'Assessing Leadership Styles and Organisational Context', Victor Dulewicz and Malcolm Higgs (Journal of Managerial Psychology, 2005, Vol. 20 Iss: 2, pp.105 - 123) group leadership int...
2
 
Conducive Circumstances to Charismatic Leadership
Charismatic leadership is a big advantage when it comes to very complex social situation where people strength is the key. The leader inspires the masses with contemporary ideals relevant for the soci...
0
 
1 reacties
Zuma: Charismatic Leader?
Is president Zuma a charismatic leader or not?...
-1
 
5 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Charismatisch Leiderschap. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


How to Become More Charismatic?
A charismatic person is someone who attracts and inspires others by resonating an aura of charm and attractiveness. Charisma is a very beneficial personal characteristic to have, because it provides y...
24
 
15 reacties

Charismatic Leadership versus Transformational Leadership
I understand charismatic leadership. However, when looking at transformational leadership, there is so much integration and similarity that I am struggling to define what seperates the two....
10
 
7 reacties

Charismatic Leaders are Trait-driven: Neo-charismatic Theory of Leadership
A trait is a tendency you have most probably inherited although it could have been learned.
A behavior is an action.
Here is an example. Let's say you get impatient in traffic. That is a tra...
9
 
3 reacties

Charisma Can Be Dangerous in a Leader
Nearly all of the most destructive leaders in history--Stalin, Hitler, Mao, et al.--were highly charismatic leaders. On a PBS program more than thirty years ago, I watched the late management scholar,...
6
 
4 reacties

Female Charismatic Leaders
Are there or have there been any female charismatic leaders in past or recent history, or is this mostly a male dominated type of leadership?...
6
 
7 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Charismatic Leadership (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


The Special Abilities of Charismatic Leaders

Understanding Charismatic Leadership
According to Lussier & Achua (2010), charismatic leaders have the ability to: - Garner strong personal attraction from ...

How and When Ghandi Became a Charismatic Leader

Analysis of Ghandi Leadership, Biography
More about the mechanisms behind Charismatic Leadership can be found in a biography of Mahatma Ghandi (Eknath Easwaran: ...

The Charismatic Leader is a Paradox

How Charismatic Leaders Often Become Led...
A leader leads. With theatrical or other attributes of charisma, certain people lead the led very fast. They accelerate ...

What is the Most Important Attribute of a Leader?

Quantitative Research Results
According to recent research by James M. Kouzes and Barry Z. Posner, being forward-looking - envisioning new possibiliti...

Why can Charismatic Leaders be so Powerful?

Understanding the Mechanisms behind Charismatic Power
French and Raven have distinguished 6 bases of social power (excluding a 7th one: connectional power). Among these some ...

Acronym: CHARISMATIC Leadership Traits

Remembering Charismatic Traits
C - Challenges his/her boundaries H - Honors his/her word A - Allows others to be empowered R - Results driven I - I...

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture
Sherwood (2014) introduces the concept of organodynamics, a concept that explores the level of performance that can be a...

The Role of Rhetorical Competence in Charismatic Leadership

Charismatic Leadership, Storytelling, Visionary Leadership
In past research, only little attention was paid to the relationship that exists between Charismatic Leadership and Rhet...

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Charismatisch Leiderschap. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Charismatisch Leiderschap Binnen Verschillende Beslissingscontexten

Charismatisch Leiderschap, Effectiviteit, Charismatische Leiders, Eigenschappen, Gedragingen
In deze scriptie worden positieve en negatieve eigenschappen en gedragingen die veelvoorkomend zijn voor charismatische ...

Comparison of Two Charismatic Leaders

Leadership Development, Charismatic Leadership: Blessing or Curse?
This presentation briefly explains the concept of charismatic leadership. The remaining presentation is a comparison of ...

Charismatic Leadership

Management Leadership Charisma
Nice overview presentation on (charismatic) leadership by Peter Andras and George Erdos....

Leadership Lessons from Gandhi

Leadership Styles, Charismatic Leadership
This entertaining presentation studies the lessons that can be learned from Ghandi, one of the most influential and char...

Authentic Leadership: Your Own Style?

Authentic Leadership
This presentation focuses specifically on authentic leadership (using Fire Chiefs as an example), and discusses the conc...

Power and Politics in Organizations

Power Relations, Bases of Power, Political Behavior, Politics, Political Tactics, Organizational Politics
This presentation covers the topic of politics in organization, especially focusing on power issues. The presentation in...

The Fatal Coaching Mistake by Managers

Coaching, Mentoring, Management, Leadership
Managers and executives often don't realize how much influence they have over their staff, by just being their superior...

Change Management versus Change Leadership

Understanding the Difference Between Change Management and Change Leadership
This video explores and explains some differences between Change Management and Change Leadership: CHANGE MANAGEMENT ...

Ineffective Leadership and Unethical Leadership

Leadership Types, Management, Ethics
Presentation about Bad or Unethical Leadership that includes the following sections: 1. Webs of Significance 2. The We...

Summary by Deepak Chopra on 'True, Enlightened Leadership'

True Leadership, Enlightened Leadership, Servant Leadership, Authentic Leadership, Visionary Leadership, Leadership Valu
Indian writer of many alternative and spiritual books Deepak Chopra explains what he believes is "True Leadership": Grea...

Introduction to Leadership

Leadership Training
Presentation about Leadership that explains key characteristics of leaders as seen by several authors. The presentation ...

Graduate Introduction to Leadership Theories and Issues

Leadership, Leadership Skills
Presentation about the skills, traits and behavior of effective leaders. The presentation includes the following section...

Lessons Learned from Steve Jobs (Part 2): VANITY

Leadership, Management
In this micro learning video Jonathan "Jony" Ive, Chief Design Officer of Apple, shares the major live and leadership le...

Video Introduction to Leadership

First Understanding of Leadership, Trainings, Workshops
Quick visual intro to the subject of leadership by showing short impressions of: harmony, driving performance, followin...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Charismatisch Leiderschap.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met Charismatisch Leiderschap: EPIC ADVISERS  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Leiderschapsstijlen  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Leiderschapcontinuum  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Dienend Leiderschap  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Eigenschappen  |  Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  Situationeel Leiderschap  |  Ashridge Missiemodel  |  Framen (Inkaderen)  |  Crisismanagement


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Charismatisch Leiderschap? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 30-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.