Herontwerpen van Bedrijfsprocessen
(BPR)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Herontwerpen van Bedrijfsprocessen De Business Proces Reengineering methode (BPR) wordt door Hammer en Champy beschreven als „het fundamenteel heroverwegen en radicaal herontwerpen van organisatorische processen om drastische verbetering van de bestaande prestatie te bereiken wat betreft kosten, dienstverlening en snelheid“.


Eerder dan een firma in functionele specialisaties op te splitsen (zoals productie, boekhouding, marketing, enz.) en te kijken naar de taken die iedere functie uitvoert, adviseren Hammer en Champy dat wij volledige processen in ogenschouw zouden moeten nemen. Van inkoop van materialen, via productie, tot marketing en distributie. Men zou het bedrijf als een reeks processen moeten herbouwen.
 

De waardecreatie voor de klant is de leidende factor binnen BPR en informatietechnologie speelt hierin vaak een belangrijke rol. Vergelijk: Relatiemarketing

 

Michael Hammer en James Champy

De belangrijkste verdedigers van re-engineering waren Michael Hammer en James Champy. In een reeks van boeken zoals Reengineering the Corporation, Reengineering Management, en The Agenda, beweren zij dat veel teveel tijd wordt verspild met het doorgeven van taken van de ene afdeling naar de andere. Zij beweren dat het veel efficiënter is om een team aan te stellen die alle taken in het proces uitvoert.


Een aanpak voor het Herontwerpen van Bedrijfsprocessen in vijf stappen

Davenport (1992) beschrijft een BPR-aanpak met vijf-stappen:

 1. Ontwikkel de bedrijfsvisie en de procesdoelstellingen: De BPR methode wordt gestimuleerd door een bedrijfsvisie die specifieke bedrijfsdoelstellingen kent, zoals kostenreductie, tijdsreductie en verbetering van de outputkwaliteit.
 2. Identificeer de bedrijfsprocessen die herontorpen moeten worden: de meeste firma's gebruiken een „hoge-impact“ aanpak welke zich op de belangrijkste processen concentreert of op de processen die het meest strijdig zijn met de bedrijfsvisie. Een kleiner aantal bedrijven gebruikt een „uitputtende aanpak“ welke tracht om alle processen binnen een organisatie te identificeren, en vervolgens aan de meest urgente voorrang te geven.
 3. Analyseer en meet de bestaande processen: om het herhalen van oude fouten te vermijden, en een uitgangssituatie voor toekomstige verbeteringen te bieden. Vergelijk: Wetenschappelijk Management
 4. Identificeer IT hefbomen: bekendheid met de mogelijkheden van IT kan en zou BPR moeten beïnvloeden.
 5. Ontwerp en bouw een prototype van het nieuwe proces: het daadwerkelijke ontwerp zou niet moeten worden gezien als het doel van het BPR proces. Eerder, zou het als een prototype moeten worden bekeken, met successievelijke herhalingen. De metafoor van het prototype combineert het Herontwerpen van Bedrijfsprocessen met een snelle levering van resultaten, en de betrokkenheid en tevredenheid van klanten.

Als extra 6de stap van de BPR-methode treft men soms aan: het aanpassen van de organisatorstructuur, en het besturingsmodel op het zojuist herontworpen primaire proces .


Generieke omstandigheden die beïnvloeden of BPR raadzaam is

Hoewel het moeilijk is om een algemeen advies hierover te geven, zijn enkele factoren die kunnen worden overwogen:

 • Overtreft de concurrentie duidelijk het bedrijf? Vergelijk: Turnaroundmanagement
 • Zijn er veel conflicten in de organisatie?
 • Is er een bijzonder hoge vergaderfrequentie?
 • Bovenmatig gebruik van niet-gestructureerde communicatie? (memoranda, e-mail, enz.)
 • Is het mogelijk om een meer continue aanpak van geleidelijke, oplopende verbeteringen te overwegen? (zie: Kaizen-filosofie).

Critici van de BPR aanpak

Herontwerp heeft een slechte reputatie gekregen, omdat deze projecten vaak tot massale ontslagen hebben geleid. Ondanks de hype welke de introductie van Business Process Reengineering omringde, welke naar verluidt gedeeltelijk ontstond doordat de auteurs van Reengineering the Corporation reusachtige aantallen exemplaren kochten om de top van de bestsellerlijsten te bereiken, heeft de methode niet volledig zijn verwachtingen waargemaakt. De belangrijkste redenen hiervoor schijnen te zijn dat:

 • BPR veronderstelt dat de factor die de prestatie van een organisatie beperkt, de ondoeltreffendheid van zijn processen is. Dit kan soms wel en soms niet waar zijn. Ook biedt BPR geen manier om deze veronderstelling te valideren.
 • BPR veronderstelt dat het nodig is om het proces van de prestatieverbetering met een „schone lei“ te beginnen, d.w.z. totaal de status-quo te negeren.
 • BPR biedt geen effectieve manier om de verbeteringsinspanningen op de bottlenecks van de organisatie te concentreren. (Zoals gedaan door Goldratt in de Theorie der Contraints).
 • Soms, of misschien zelfs vrij vaak, kan een geleidelijke en incrementele verandering (zoals Kaizen-filosofie) een betere aanpak zijn.
 • BPR is cultureel gezien gericht op de Amerikaanse manier van denken. (zie: Culturele Dimensies)

BPR in vergelijking met Kaizen

Wanneer Kaizen met de BPR methode wordt vergeleken, is het duidelijk dat de Kaizen Filosofie meer mensgericht is, gemakkelijker is uit te voeren, maar langdurige discipline vereist en slechts een klein tempo van verandering biedt. De Business Process Reengineering aanpak anderzijds is harder, technologiegeoriënteerde, maakt radicale verandering mogelijk, maar vereist aanzienlijke veranderingsmanagementvaardigheden.


Boek: Hammer and Champy - Reengineering the Corporation -

Boek: Davenport - Process Innovation -


Herontwerpen van Bedrijfsprocessen Special Interest Group


Special Interest Group (111 leden)

Forum over Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  

De meest recente onderwerpen over: Herontwerpen van Bedrijfsprocessen.


Quotes on Business Process Reengineering
Do you know some deep, famous or funny quotes on Business Process Reengineering? Quotations? Proverbs? Please share them (...)
100
 
4 reacties
 
The Role of HR in Business Process Reengineering (BPR)
We already know BPR is not about IT only. But I'd like to find out what can or should be the role of HRM (Human Resource (...)
20
 
26 reacties
 
Transition to a Paperless Office: Best Practices
The "Paperless Office" has been a buzz word in office culture for 3-4 decades now. More and more organizations and depar (...)
6
 
3 reacties
 
The Role of AI in BPR
What do you think is the role of Artificial Intelligence (big data, self-learning software, digital networks, algorithms (...)
3
 
1 reacties
 
Provincial Business Process Reengineering
I am going to conduct research on BPR in a provincial council sector organization a project monitoring methodology conte (...)
3
 
1 reacties
 
Best Practices over Herontwerpen van Bedrijfsprocessen

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Costs of BPR - Any ideas?
Hoping that someone can point to some reference providing info on how much a BPR activity would cost -- some percentage (...)
65
 
1 reacties

 
🥈 What Knowledge is Required for BPR?
The underlying assumption on BPR presented in this article is "task completion through unified team effort". But how is (...)
44
 
1 reacties

 
🥉 Mental Transformation Required to Implement Business Process Reengineering
BPR is a tool for making a fundamental, radical & dramatical change but what is most important is the mental transforma (...)
39
 
1 reacties

 
BPR is needed in Ethiopia
I believe BPR is an important change management tool. It is a radical tool. You can't help or solve all the bureacratic (...)
23
 
11 reacties

 
ERP and Business Process Reengineering
Business process reengineering involves radically changing the status quo to fulfil customer's expectation and keep them (...)
20
 
7 reacties

 
Cases of Successful BPR Implementation / BPR Success Stories
Can you point out companies who were successful in BPR implementation? And what is the success rate of these projects? (...)
20
 
1 reacties

 
Faster and more Flexible than BPR - Alternative Approaches?
Is there any other alternative to BPR? Something that is more flexible, faster and with less work than BPR. (...)
16
 
9 reacties

 
Business Process Reengineering Types
What types of re-engineering processes can be distinguished? Thank you for your input... (...)
14
 
0 reacties

 
Is BPR Useful for Small Companies (SMEs)?
Can BPR be used in small and middle size companies as well? (...)
14
 
7 reacties

 
Selective Application
Authors and consultants like Michael Hammer often present big ideas, because that is the realm they deal with as academi (...)
14
 
1 reacties

 
BPR Works only Top-Down
I am a BPR envangelist and in my experience BPR is only effective if it starts from the top, i.e. when senior managers a (...)
14
 
4 reacties

 
Maintaining the Quality of a BPR Programme
How can quality be maintained during a BPR inititiative? (...)
12
 
1 reacties

 
Reward Management During Business Reengineering
More often than not, Kenyan organizations in need of adapting to changes in the competitive business environment fail to (...)
11
 
5 reacties

 
Alignment of BPR and IT Solution Approach
I am conducting research as part of a Masters degree on the combination of business process change methodologies i.e. ra (...)
10
 
7 reacties

 
BPR supported by TQM
After we implement BPR on the ground we should use TQM as a continuous improvement tool or cal it Kaizen or other tools (...)
10
 
4 reacties

 
BPR in agricultural research?
Is BPR applicable for the agricultural research sector? Is there anyone in the world who can share me the experience how (...)
9
 
5 reacties

 
Business Process Reengineering can be abused
I learned that BPR is a helpful tool for developing countries to break their old and unproductive thinking ans system. B (...)
8
 
0 reacties

 
BPR is Like A Pipeline Through Pour Water
We know that drinking water comes through a tube for transporting clean water even when it's going through pour water. W (...)
8
 
0 reacties

 
Required Management Skills
BPR requires highly skillfull management and deep knowledge of what needs to be done. Is it possible to do BPR with less (...)
8
 
1 reacties

 
Personal Business Process Reengineering?
Would anyone help me with one doubt here, can the concept of BPR be implemented in anyone’s personal life to have a radi (...)
8
 
5 reacties

 
Developing a Standard Framework for BPR
After reviewing literature, I think that there exists no standard process of BPR. Every company redesigns its processes (...)
8
 
3 reacties

 
Business Process Reengineering and Downsizing
Why should BPR proceed downsizing? (...)
7
 
2 reacties

 
Business Process Reengineering = People
In BPR the people are the process and they are central to the success of any innovative change. (...)
7
 
2 reacties

 
BPR needs Positive Thinking
BPR doesn't need a special management skill, rather it needs positive thinking and a changing way of thinking. (...)
5
 
2 reacties

 
BPR: Process Improvements versus Cost
Doing away the manual processes and bringing in technology and tools to make a process time efficient is one way of doin (...)
4
 
0 reacties

 
BPR is not an End, but a Means
BPR is not an end, it is a means to an end. (...)
3
 
1 reacties

 
BPR Through E-Governance Initiatives
In the public sector field of a government like India, implementing a 100% BPR would be difficult. Because the waste pro (...)
3
 
2 reacties

 
Is BPR Helping ERP or is ERP Helping BPR?
I am a PhD student and my area is BPR. I just want to know your expert opinion (just general) regarding the relationship (...)
3
 
7 reacties

 
Business Process Reengineering in Agriculture
How to start BPR from clean sheet for large and very old agri industry? Any effective guide line? Thank You! (...)
2
 
2 reacties

 
Cases and Causes of BPR Failure / BPR Disasters
Hello, I'm doing research on BPR failure cases. Unfortunately, I can't find any cases to illustrate my research. Could (...)
0
 
7 reacties

 
Expert Tips over Business Process Reengineering (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Comparison Kaizen vs. Innovation

Appreciate the Differences... (...)
   
 
 
 

List of Reasons for Business Process Reengineering Failure

BPR Implementation, BPR Pitfalls (...)
   
 
 
 

Success Factors of BPR

BPR Best Practices, BPR Implementation (...)
   
 
 
 

Comprehensive Step by Step BPR Approach

Generic Business Process Reengineering Methodology (...)
   
 
 
 

BPR Guidelines by Hammer

BPR Implementation Best Practices (...)
   
 
 
 

How to Re-engineer the Process Flow?

Guidelines and Ideas for Process Redesign (...)
   
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change (...)
   
 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Alternate Approach (...)
   
 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-down

Corporate Innovation Approaches (...)
   
 
 
 

Business Processes by Goal

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification (...)
   
 
 
 

BPR Key Success Factors

BPR, Best Practices (...)
   
 
 
 

Morris & Brandon's BPR View

Organizational Change (...)
   
 
 
 

Harrington's Business Process Redesign

Lower Impact and Less Risky BPR (...)
   
 
 
 

Business Processes by the Way they Develop

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification (...)
   
 
 
 

Comparison TQM and BPR | Comparing Total Quality Management versus Business Process Reengineering

Learn form the Differences... (...)
   
 
 
 

Supply Chain Processes to Consider

Business Process Redesign, Supply Chain Management (...)
   
 
 
 

Business Processes by Focus Area

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification (...)
   
 
 
 

Types of Change. Classification

Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change (...)
   
 
 
 

Davenport's BPR Approach

BPR Implementation (...)
   
 
 
 

How to Lead an Innovation Team

Best Practices, Innovation Team Management (...)
   
 
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

BPR, Business Process Modeling (...)
   
 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain (...)
   
 
 
 

The Role of IT in Business Process Reengineering

BPR, IT (...)
   
 
 
 

The Process Vision

Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change (...)
   
 
 
 

Typical Improvements by Leveraging Information Technology

BPR, IT (...)
   
 
 
 

The Human Factor in BPR and Continuous Improvement

The Attitude of People is Key (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Herontwerpen van Bedrijfsprocessen

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk BPR met:  Uitbesteden (Uitbesteding)  |  Veranderingsfasen  |  Catastrofetheorie  |  Organische Organisatie  |  Kerngroeptheorie  |  Appreciatief Onderzoek  |  Positieve Deviatie  |  Vergeet Leen Leer  |  Gepland GedragtheorieKrachtenveldanalyse  |  Kaizen  |  Value Engineering (Waardetechniek)  |  Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |  Change Management  |  Zes Benaderingen voor Verandering  |  Waardemanagement  |  Dimensies van Verandering  |  Attributen van Excellente Managers  |  Vijf Disciplines  |  Tien Principes van Opnieuw Uitvinden  |  Veertien Punten van Management  |  Blue Ocean Strategie  |  Bodem van de Piramide


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Marketing  |  Strategie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Herontwerpen van Bedrijfsprocessen? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 21-10-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.