Programmamanagement en Projectmanagement

12manage is looking for students / contributors...

   

Programma- en Projectmanagement. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)

Programma- en Projectmanagement


Appreciatief Onderzoek Cooperrider

Belbin Teamrollen

Benaderingen voor Verandering Kotter

Catastrofetheorie Thom

Competentie Baseline van IPMA


Culturele Dimensies Hofstede

DICE-Raamwerk BCG

Dimensies van Relationeel Werk Butler

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Earned Value Management EVM

Fusie- en Overnameaanpakken

Gantt Grafiek

Gedrag bij Verandering Ajzen

IJsberg van Verandermanagement

Implementatiemanagement KrŁger

Kaizen Filosofie

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

Kosten-batenanalyse

Krachtenveldanalyse Lewin

Kwaliteitscirkel van Deming PDSA

Leiderschapsstijlen Goleman


Management by Objectives Drucker


Voeg een methode / model toe


Mindmappen

Modelleren van Bedrijfsprocessen

MSP OGC

Ontwikkelingsstadia van Teams Tuckman

OPM3 PMI

Organisatorische Configuraties Mintzberg

PMBOK PMI

PMMM Reiss

Portefeuilleanalyse

Positieve Deviatie Pascale Sternin

PRINCE2 CCTA

RACI (RASCI)

SMART Drucker


Stakeholderanalyse

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Afstemming Venkatraman

Teammanagementprofiel Margerison McCann

Teams, Ontwikkelingsstadia Tuckman

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Uitbesteden (Uitbesteding)

Veranderen van Organisatieculturen Trice Beyer

Veranderingsdimensies Pettigrew Whipp

Veranderingsfactoren Pettigrew Whipp

Veranderingsfasen Kotter

Vergeet Leen Leer Govindarajan Trimble

Vergelijking voor Verandering Beckhard

Waardetechniek (Value Engineering) Miles

meer

Programma- en Projectmanagement. Forum
  Waarom niet (RUIM) de Tijd Nemen voor Projecten?
Binnen projecten is er altijd een spanningsveld al...
     
 
  Vijf essentiŽle projectconversaties
Het succes of de mislukking van belangrijke projec...
     
 
  Projectmanagement : MANAGEMENT
Mijns inziens zit het belangrijkste van Projectman...
     
 
  The Use of Mobile Devices in Project Management
Does anyone of you use a mobile device (like a tab...
     
 
  Projects are Primarily Social Systems
Leading projects will be most successful if the pr...
     
 
  Why Project Management? Importance
I think every company needs to constantly change a...
     
 
  Project Management in Private Sector Versus Public Sector
What are the differences and similarities expected...
     
 
  How to Prepare Project Reviews?
How you prepare your project review report once a ...
     
 
  Delays of Projects Caused by Owner
Kindly I am doing a PhD on the impact of the manag...
     
 
  Demography, Ethnicity, and Socio-cultural Factors in Project Management
While there are volumes of books available on proj...
     
 
  What is the Value of PMP Certification?
What value does PMP certification add to your resu...
     
 
  Project Manager versus Business Analyst
How is the role of a project manager different fro...
     
 
  Trends in Project Management Offices
What do you consider to be the main changes or tre...
     
 
  Measuring the CUSTOMER Outcome of a Project
The following questions are intended to measure cu...
     
 
  What is a Programme?
A program is more than a collection of projects to...
     
 

Programma- en Projectmanagement. Community of Interest


Community of Interest

Programma- en Projectmanagement. Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Programma- en Projectmanagement. Premium
  Effective Project Communication
To ensure team collaboration and tasks completion,...
     
 
  Are Project Managers Born or Made?
It is worth considering whether project managers a...
     
 
  The 4C's of an Ideal Project Manager
To be excellent, a project manager should be:
...
     
 
  Agile Project Management Methods
We have to quit using traditional project manageme...
     
 
  How to Convert a Project into a Road Map for Product Development?
Please suggest me: we started a project and succes...
     
 
  Project Quality Management for EPC
As the Quality Assurance (QA) manager for engineer...
     
 
  Leadership in Project Management
I think Rod Chambers is right, leading is the r...
     
 
  Project Success Factors
Project succes factors:
1. Take proper time t...
     
 
  Tracking Policies and Procedures.. Without the Big Bucks
Any recommendations on how to track the progress o...
     
 
  Approaches for Project Downsizing
I have recently been tasked to come up with a prop...
     
 
  Creating Ownership in the Project Team
How can the project manager/director make every me...
     
 
  Criteria Program versus Project?
I am trying to develop general criteria for determ...
     
 
  Project Lessons Learned
One of the greatest contributions of a PM to an or...
     
 
  The Most Important Thing in Project Management: the Word MANAGEMENT
In my opinion the most important thing in project ...
     
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.