SECI-modellen
(Nonaka Takeuchi)

Kunskapscenter

   

En enhetlig modell för det dynamiska organisatoriska kunskapsskapandet. Förklaring till SECI-modellen av Nonaka och Takeuchi. ('95)

Bidraget kommer från: Tom De Geytere

Innehåll

Premium

SECI-modell (Nonaka Takeuchi)Vad är SECI-modellen? Beskrivning

Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi föreslår en modell för kunskapsskapande processe för att förstå den dynamiska formen på kunskapskapandet och att styra en sådan process effektivt: SECI-modellen. Den består av 3 beståndsdelar:

 1. SECI
 2. Ba
 3. Kunskapstillgångar

Dessa 3 beståndsdelar påverkar varandra både organiskt och dynamiskt. Kunskapstillgångarna i en organisation mobiliseras och delas in i ”Ba” eftersom den dolda kunskapen som individer har, konverteras och förstärks av kunskapsspiralen igenom:

 • Socialisering - Inlevelse
 • Externalisering - Förtydligande
 • Kombinering - Ihopkopplande
 • Internalisering - Ge konkret form åt

De tre beståndsdelarna bör integreras under ett tydligt ledarskap, så att organisationen kan skapa kunskaper fortlöpande och dynamiskt: det måste bli en disciplin för de organisatoriska medlemmarna.


SECI

Skapandet av kunskap är en ständig process i dynamisk samverkan mellan dold och uttalad, explicit kunskap. Den fyra formerna av kunskapsomvandling samverkar med varandra i kunskapsskapandespiralen. Spiralen blir större i skala allt eftersom den rör sig upp genom de organisatoriska nivåerna och kan starta nya kunskapsskapandespiraler.
SECO Modellen Fyra kategorier av Ba
Socialisering. Dela dolda kunskaper genom att mötas ansikte mot ansikte eller genom delade erfarenheter. Ett exempel på detta är lärlingsskap.
Externalisering. Utveckla koncept, vilket omfattar den kombinerade tysta kunskapen. Och som möjliggör dess kommunikation.
Kombinering. Kombination av olika beståndsdelar av explicit kunskap: byggandet av en prototyp är ett exempel.
Internalisering. Nära kopplat till att lära, genom att göra, den explicita kunskapen blir en del av den individuella kunskapsbasen (t.ex. en mänsklig tankemodell) och blir en tillgång för organisationen.


Ba

Detta komplexa koncept ( finns det inte någon exakt översättning till), kan definieras som ett gemensamt sammanhang, där kunskap delas, skapas och används i en interaktiv samverkan.


Diagrammet illustrerar de olika typer av Ba, som var och en erbjuder ett sammanhang för ett specifikt steg i kunskap-skapandeprocessen.

Exempel på kategorier, genom att använda Seven-Eleven (Japanska bekvämlighetsbutiker idag globalt spridda):

 • Ursprungligt Ba: affärsytan, möjliggör för personer att träffa varandra och med kunder.
 • Dialogiserande Ba: den tysta kunskapen hos de lokalt anställda har används till att skapa försäljningsprognoser i dialog med varandra.
 • Systematiserande Ba: försäljningsprognoserna testas mot försäljningsresultaten och återkommuniceras till de lokala butikerna.
 • Utövande av Ba: genom att använda denna information och jämföra den med verkligheten förbättrar personalen sina färdigheter och förmågor i att göra prognoser.
   

Fyra kategorier av kunskapstillgångar Kunskapstillgångar

Dessa är företagsspecifika resurser som är oumbärliga för att skapa värden för företaget. Dessa är indata, utdata och modererande faktorer i den  kunskapsskapande processen.


I själva verket för att leda kunskapskapandet och exploateringen, måste ett företag  ”kartlägga” dess status på kunskapstillgångar. Katalogisera är emellertid inte tillräckligt: kunskapstillgångarna är dynamiska; tillgångar kan skapas från existerande kunskapstillgångar.

 

 Ledarskapets roll illustreras i nästa diagram:
SECI - Ledarskapets roll
 

Ursprunget till SECI-modellen. Historia

Modellen från Nonaka och Takeuchi baseras på Polanyi's skillnad mellan dold och explicit kunskap (1983) och erbjuder en förståelse för kunskapsskapandet och dess ledning från ett japanskt affärskulturperspektiv.


Styrkor med SECI-modellen. Fördelar

 • Att fullt uppskatta den naturliga dynamiken hos kunskap och kunskapsskapandet.
 • Erbjuder ett ramverket för ledning av de relevanta processerna.

Begränsningar med SECI-modellen. Nackdelar

 • Den baseras på en studie av japanska organisationer, som bygger väldigt mycket på dold kunskap: där anställda oftast förblir kvar hos företaget hela sitt arbetsliv.
 • Linjäriteten hos konceptet: kan spiralen hoppa stegvis? Kan den gå moturs?

Bok: Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi - The Knowledge-Creating Company -


SECI-modellen Forumet
  Digital Learning Platform Based on SECI
I am setting up a digital learning platform for st...
     
 
  How does SECI Lead to Improvement of Organizational Performance?
How will the SECI knowledge management processes h...
     
 
  Nonaka's SECI Process versus Peter Senge's Learning Organization
How does Nonaka's SECI process support the Learnin...
     
 
  Linking SECI Model to Innovation
I have some thoughts on how Knowledge Management a...
     
 
  (How) Does the SECI Model Work in Western Cultures?
The SECI concept was developed (and works extremel...
     
 
  SECI Software Tools?
Hi Everybody. I am looking for a software solution...
     
 
  History of Knowledge Management
I found that other models and concepts came after ...
     
 
  Commonality of SECI Model
Is the SECI model the most used knowledge manageme...
     
 
  Advantages Disadvantages Between SECI Model and Other Models
What are the main advantages/disadvantages (and ot...
     
 
  SECI for Integration between eTOM and KM System
The SECI model has been implemented in many indust...
     
 
  SECI Model as a tool for developing an effective teaching pedagogy.
My paper entitled "effects of mountain climbing le...
     
 
  Capturing Experiences
The best model of capturing data from those who po...
     
 
  SECI is a knowledge management process
The SECI model can be easily appreciated as a KM p...
     
 
  The Meaning of the Japanese Word Ba
I need a bit more on "Ba". Is this word coming fro...
     
 
  Implementing SECI in an Organization
Can anyone explain how an implementation of SEC...
     
 
  Recognition SECI Model
I believe the SECI Model developed by Nonaka and T...
     
 
  Relevant for Knowledge Management
I found this article very interesting for my cours...
     
 

SECI-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

SECI-modellen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - SECI-modellen Premium
  What is the Best Way to Transfer Tacit Knowledge?
In my opinion, the SECI model is essence of knowle...
     
 

Expert Tips (ENG) - SECI model Premium
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge SharingBli Medlem

According to  
 
 

9 Major Definitions of Knowledge ManagementBli Medlem

- KM is the "process of collecting, organizing, cl...
Usage (application): Knowledge Management
 
 
 

How to Identify and Map KnowledgeBli Medlem

In his article “Knowledge Mapping: The Essentials ...
Usage (application): Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
 
 
 

The N-Form Organization (Hedlund)Bli Medlem

Gunnar Hedlund of the Stockholm School of E...
Usage (application): Alternate KM Framework
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning OrganizationBli Medlem

Learning organizations are distinguished because t...
Usage (application): Implementing Organizational Learning, Best Practices
 
 
 

Capturing Learned LessonsBli Medlem

Knowledge from bad and good experiences will lead ...
Usage (application): How to Capture Organizational Learning? Best Practices
 
 
 

Knowledge Management ScopeBli Medlem

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Ste...
Usage (application): Knowledge Management, Level of Know-how
 
 
 

Three Pillars of Knowledge Management (WiiG)Bli Medlem

Karl Wiig is one of the pioneers in the fie...
Usage (application): Alternate KM Framework
 
 
 

Components of Learning AgilityBli Medlem

One of the critical factors for achieving organiza...
Usage (application): Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge SharingBli Medlem

Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main a...
Usage (application): Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management
 
 
 

Knowledge Management Focal PointBli Medlem

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Ste...
Usage (application): Knowledge Management Focus
 
 

Resurser - SECI-modellen Premium
 

Nyheter om Seci-modellen Bli Medlem


     
 

Nyheter om Seci KunskapBli Medlem


     
 

Videor om Seci-modellen Bli Medlem


     
 

Videor om Seci KunskapBli Medlem


     
 

Presentationer om Seci-modellen Bli Medlem


     
 

Presentationer om Seci KunskapBli Medlem


     
 

Mer om Seci-modellen Bli Medlem


     
 

Mer om Seci KunskapBli Medlem


     

Jämför SECI-modellen med: Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Erfarenhetslärande  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.