SECI-modellen
(Nonaka Takeuchi)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Tom De Geytere


Sammanfattning

SECI-modell (Nonaka Takeuchi)Vad är SECI-modellen? Beskrivning

Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi föreslår en modell för kunskapsskapande processe för att förstå den dynamiska formen på kunskapskapandet och att styra en sådan process effektivt: SECI-modellen. Den består av 3 beståndsdelar:

 1. SECI
 2. Ba
 3. Kunskapstillgångar

Dessa 3 beståndsdelar påverkar varandra både organiskt och dynamiskt. Kunskapstillgångarna i en organisation mobiliseras och delas in i ”Ba” eftersom den dolda kunskapen som individer har, konverteras och förstärks av kunskapsspiralen igenom:

 • Socialisering - Inlevelse
 • Externalisering - Förtydligande
 • Kombinering - Ihopkopplande
 • Internalisering - Ge konkret form åt

De tre beståndsdelarna bör integreras under ett tydligt ledarskap, så att organisationen kan skapa kunskaper fortlöpande och dynamiskt: det måste bli en disciplin för de organisatoriska medlemmarna.


SECI

Skapandet av kunskap är en ständig process i dynamisk samverkan mellan dold och uttalad, explicit kunskap. Den fyra formerna av kunskapsomvandling samverkar med varandra i kunskapsskapandespiralen. Spiralen blir större i skala allt eftersom den rör sig upp genom de organisatoriska nivåerna och kan starta nya kunskapsskapandespiraler.
SECO Modellen Fyra kategorier av Ba
Socialisering. Dela dolda kunskaper genom att mötas ansikte mot ansikte eller genom delade erfarenheter. Ett exempel på detta är lärlingsskap.
Externalisering. Utveckla koncept, vilket omfattar den kombinerade tysta kunskapen. Och som möjliggör dess kommunikation.
Kombinering. Kombination av olika beståndsdelar av explicit kunskap: byggandet av en prototyp är ett exempel.
Internalisering. Nära kopplat till att lära, genom att göra, den explicita kunskapen blir en del av den individuella kunskapsbasen (t.ex. en mänsklig tankemodell) och blir en tillgång för organisationen.


Ba

Detta komplexa koncept ( finns det inte någon exakt översättning till), kan definieras som ett gemensamt sammanhang, där kunskap delas, skapas och används i en interaktiv samverkan.


Diagrammet illustrerar de olika typer av Ba, som var och en erbjuder ett sammanhang för ett specifikt steg i kunskap-skapandeprocessen.

Exempel på kategorier, genom att använda Seven-Eleven (Japanska bekvämlighetsbutiker idag globalt spridda):

 • Ursprungligt Ba: affärsytan, möjliggör för personer att träffa varandra och med kunder.
 • Dialogiserande Ba: den tysta kunskapen hos de lokalt anställda har används till att skapa försäljningsprognoser i dialog med varandra.
 • Systematiserande Ba: försäljningsprognoserna testas mot försäljningsresultaten och återkommuniceras till de lokala butikerna.
 • Utövande av Ba: genom att använda denna information och jämföra den med verkligheten förbättrar personalen sina färdigheter och förmågor i att göra prognoser.
   

Fyra kategorier av kunskapstillgångar Kunskapstillgångar

Dessa är företagsspecifika resurser som är oumbärliga för att skapa värden för företaget. Dessa är indata, utdata och modererande faktorer i den  kunskapsskapande processen.


I själva verket för att leda kunskapskapandet och exploateringen, måste ett företag  ”kartlägga” dess status på kunskapstillgångar. Katalogisera är emellertid inte tillräckligt: kunskapstillgångarna är dynamiska; tillgångar kan skapas från existerande kunskapstillgångar.

 

 Ledarskapets roll illustreras i nästa diagram:
SECI - Ledarskapets roll
 

Ursprunget till SECI-modellen. Historia

Modellen från Nonaka och Takeuchi baseras på Polanyi's skillnad mellan dold och explicit kunskap (1983) och erbjuder en förståelse för kunskapsskapandet och dess ledning från ett japanskt affärskulturperspektiv.


Styrkor med SECI-modellen. Fördelar

 • Att fullt uppskatta den naturliga dynamiken hos kunskap och kunskapsskapandet.
 • Erbjuder ett ramverket för ledning av de relevanta processerna.

Begränsningar med SECI-modellen. Nackdelar

 • Den baseras på en studie av japanska organisationer, som bygger väldigt mycket på dold kunskap: där anställda oftast förblir kvar hos företaget hela sitt arbetsliv.
 • Linjäriteten hos konceptet: kan spiralen hoppa stegvis? Kan den gå moturs?

Bok: Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi - The Knowledge-Creating Company -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

SECI-modellen Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om SECI-modellen.


SECI for Integration between eTOM and KM System
The SECI model has been implemented in many industries. Telecom industry has eTOM as business process framework with cr (...)
7
 
0 reaktioner
Reasons for Lack of Determination to Knowledge Management and Development
Several complex organizations are not yet engaged clearly with a strong determination in the process of knowledge manage (...)
6
 
4 reaktioner
Commonality of SECI Model
Is the SECI model the most used knowledge management model? Or, at least, the most 'adapted' one? (...)
6
 
1 reaktioner
Capturing Experiences
The best model of capturing data from those who posses experience/s. Sadly overlooked by Commercial & Research entities. (...)
5
 
0 reaktioner
SECI is a knowledge management process
The SECI model can be easily appreciated as a KM process comprising (1) harnessing existing and creating new knowledge t (...)
5
 
0 reaktioner
Digital Learning Platform Based on SECI
I am setting up a digital learning platform for staff members of many different organisations about the dynamics of diff (...)
4
 
3 reaktioner
SECI Model as a tool for developing an effective teaching pedagogy.
My paper entitled "effects of mountain climbing learning analogy in the achievement and attitudes of university freshmen (...)
4
 
1 reaktioner
SECI Software Tools?
Hi Everybody. I am looking for a software solution to support a SECI implementation. Does anybody has a software produc (...)
4
 
1 reaktioner
Recognition SECI Model
I believe the SECI Model developed by Nonaka and Takeuchi has come to be the most recognised and accepted model of knowl (...)
2
 
0 reaktioner
History of Knowledge Management
I found that other models and concepts came after SECI model. Referring to history, - "Since 1975, the knowledge manag (...)
1
 
1 reaktioner
How does SECI Lead to Improvement of Organizational Performance?
How will the SECI knowledge management processes help to achieve organizational performance which comprises of operation (...)
1
 
1 reaktioner
Linking SECI Model to Innovation
I have some thoughts on how Knowledge Management and Innovation are linked... There are a number of models for implement (...)
-2
 
1 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om SECI-modellen. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Implementing SECI in an Organization
Can anyone explain how an implementation of SECI works and plz explain with an example? Thanks (...)
34
 
2 reaktioner

Relevant for Knowledge Management
I found this article very interesting for my course work (...)
26
 
0 reaktioner

What is the Best Way to Transfer Tacit Knowledge?
In my opinion, the SECI model is essence of knowledge management. With this model, we can grow to complex models creatin (...)
23
 
16 reaktioner

The Meaning of the Japanese Word Ba
I need a bit more on "Ba". Is this word coming from Japanese? And if, yes, is it written with which kanji for "ba"? ( (...)
20
 
1 reaktioner

Advantages Disadvantages Between SECI Model and Other Models
What are the main advantages/disadvantages (and other main differences) between SECI model and other models? (...)
10
 
6 reaktioner

Nonaka's SECI Process versus Peter Senge's Learning Organization
How does Nonaka's SECI process support the Learning Organization? What is the difference between Peter Senge's Fifth Di (...)
9
 
6 reaktioner

(How) Does the SECI Model Work in Western Cultures?
The SECI concept was developed (and works extremely well) for Japanese businesses (culture). I would be interested in ho (...)
8
 
7 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om SECI model (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effective knowledge sharing and se (...)

9 Major Definitions of Knowledge Management

Knowledge Management
- KM is the "process of collecting, organizing, classifying and disseminating information throughout an organization, so (...)

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify an (...)

The N-Form Organization (Hedlund)

Alternate KM Framework
Gunnar Hedlund of the Stockholm School of Economics introduced the notion of the N-Form corporation in 1994. He proposed (...)

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices
Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning (...)

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv (...)

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counte (...)

Three Pillars of Knowledge Management (WiiG)

Alternate KM Framework
Karl Wiig is one of the pioneers in the field of Knowledge Management and was among the first to publish a series of tex (...)

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and ea (...)

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management
Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The followin (...)

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more usef (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om SECI-modellen. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför SECI-modellen med: Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Erfarenhetslärande  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av SECI-modellen? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 26-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.