SECI-modellen
(Nonaka Takeuchi)

Kunskapscenter

   

En enhetlig modell för det dynamiska organisatoriska kunskapsskapandet. Förklaring till SECI-modellen av Nonaka och Takeuchi. ('95)

Bidraget kommer från: Tom De Geytere

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

SECI-modell (Nonaka Takeuchi)Vad är SECI-modellen? Beskrivning

Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi föreslår en modell för kunskapsskapande processe för att förstå den dynamiska formen på kunskapskapandet och att styra en sådan process effektivt: SECI-modellen. Den består av 3 beståndsdelar:

 1. SECI
 2. Ba
 3. Kunskapstillgångar

Dessa 3 beståndsdelar påverkar varandra både organiskt och dynamiskt. Kunskapstillgångarna i en organisation mobiliseras och delas in i ”Ba” eftersom den dolda kunskapen som individer har, konverteras och förstärks av kunskapsspiralen igenom:

 • Socialisering - Inlevelse
 • Externalisering - Förtydligande
 • Kombinering - Ihopkopplande
 • Internalisering - Ge konkret form åt

De tre beståndsdelarna bör integreras under ett tydligt ledarskap, så att organisationen kan skapa kunskaper fortlöpande och dynamiskt: det måste bli en disciplin för de organisatoriska medlemmarna.


SECI

Skapandet av kunskap är en ständig process i dynamisk samverkan mellan dold och uttalad, explicit kunskap. Den fyra formerna av kunskapsomvandling samverkar med varandra i kunskapsskapandespiralen. Spiralen blir större i skala allt eftersom den rör sig upp genom de organisatoriska nivåerna och kan starta nya kunskapsskapandespiraler.
SECO Modellen Fyra kategorier av Ba
Socialisering. Dela dolda kunskaper genom att mötas ansikte mot ansikte eller genom delade erfarenheter. Ett exempel på detta är lärlingsskap.
Externalisering. Utveckla koncept, vilket omfattar den kombinerade tysta kunskapen. Och som möjliggör dess kommunikation.
Kombinering. Kombination av olika beståndsdelar av explicit kunskap: byggandet av en prototyp är ett exempel.
Internalisering. Nära kopplat till att lära, genom att göra, den explicita kunskapen blir en del av den individuella kunskapsbasen (t.ex. en mänsklig tankemodell) och blir en tillgång för organisationen.


Ba

Detta komplexa koncept ( finns det inte någon exakt översättning till), kan definieras som ett gemensamt sammanhang, där kunskap delas, skapas och används i en interaktiv samverkan.


Diagrammet illustrerar de olika typer av Ba, som var och en erbjuder ett sammanhang för ett specifikt steg i kunskap-skapandeprocessen.

Exempel på kategorier, genom att använda Seven-Eleven (Japanska bekvämlighetsbutiker idag globalt spridda):

 • Ursprungligt Ba: affärsytan, möjliggör för personer att träffa varandra och med kunder.
 • Dialogiserande Ba: den tysta kunskapen hos de lokalt anställda har används till att skapa försäljningsprognoser i dialog med varandra.
 • Systematiserande Ba: försäljningsprognoserna testas mot försäljningsresultaten och återkommuniceras till de lokala butikerna.
 • Utövande av Ba: genom att använda denna information och jämföra den med verkligheten förbättrar personalen sina färdigheter och förmågor i att göra prognoser.
   

Fyra kategorier av kunskapstillgångar Kunskapstillgångar

Dessa är företagsspecifika resurser som är oumbärliga för att skapa värden för företaget. Dessa är indata, utdata och modererande faktorer i den  kunskapsskapande processen.


I själva verket för att leda kunskapskapandet och exploateringen, måste ett företag  ”kartlägga” dess status på kunskapstillgångar. Katalogisera är emellertid inte tillräckligt: kunskapstillgångarna är dynamiska; tillgångar kan skapas från existerande kunskapstillgångar.

 

 Ledarskapets roll illustreras i nästa diagram:
SECI - Ledarskapets roll
 

Ursprunget till SECI-modellen. Historia

Modellen från Nonaka och Takeuchi baseras på Polanyi's skillnad mellan dold och explicit kunskap (1983) och erbjuder en förståelse för kunskapsskapandet och dess ledning från ett japanskt affärskulturperspektiv.


Styrkor med SECI-modellen. Fördelar

 • Att fullt uppskatta den naturliga dynamiken hos kunskap och kunskapsskapandet.
 • Erbjuder ett ramverket för ledning av de relevanta processerna.

Begränsningar med SECI-modellen. Nackdelar

 • Den baseras på en studie av japanska organisationer, som bygger väldigt mycket på dold kunskap: där anställda oftast förblir kvar hos företaget hela sitt arbetsliv.
 • Linjäriteten hos konceptet: kan spiralen hoppa stegvis? Kan den gå moturs?

Bok: Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi - The Knowledge-Creating Company -


SECI-modellen Forumet
  How does SECI Lead to Improvement of Organizational Performance?
How will the SECI knowledge management processes help to achieve organizational performance which comprises of operational performance, customer satisfaction and financial performance of the organization?...
     
 
  Nonaka's SECI Process versus Peter Senge's Learning Organization
How does Nonaka's SECI process support the Learning Organization?
What is the difference between Peter Senge's Fifth Discipline approach to a learning organization and Nonaka's SECI module?
...
     
 
  Linking SECI Model to Innovation
I have some thoughts on how Knowledge Management and Innovation are linked... There are a number of models for implementing innovation. A simple model that I like involves 5 steps:
1. Idea Generation
2. Idea Selection
3. Idea Implement...
     
 
  (How) Does the SECI Model Work in Western Cultures?
The SECI concept was developed (and works extremely well) for Japanese businesses (culture). I would be interested in how it is applied in Japan.
I believe it will not work well in western cultures that have a hierarchical approach to management...
     
 
  SECI Software Tools?
Hi Everybody. I am looking for a software solution to support a SECI implementation.
Does anybody has a software product in mind? One based on SECI model?
Best regards......
     
 
  History of Knowledge Management
I found that other models and concepts came after SECI model. Referring to history,
- "Since 1975, the knowledge management (KM) related developments have been the emerging subject in organizations" (Wigg, 1997).
- The momentum in knowled...
     
 
  Commonality of SECI Model
Is the SECI model the most used knowledge management model? Or, at least, the most 'adapted' one?...
     
 
  Advantages Disadvantages Between SECI Model and Other Models
What are the main advantages/disadvantages (and other main differences) between SECI model and other models?...
     
 
  SECI for Integration between eTOM and KM System
The SECI model has been implemented in many industries. Telecom industry has eTOM as business process framework with critical knowledge in each level of processes. It needs specific effort to integrate SECI with eTOM dealing with three different pr...
     
 
  SECI Model as a tool for developing an effective teaching pedagogy.
My paper entitled "effects of mountain climbing learning analogy in the achievement and attitudes of university freshmen in mathematics" proved that this model, despite developed as an organizational knowledge creation process (for businesses), that ...
     
 
  Capturing Experiences
The best model of capturing data from those who posses experience/s. Sadly overlooked by Commercial & Research entities. e.g Ayurveda, Arts etc. ...
     
 
  SECI is a knowledge management process
The SECI model can be easily appreciated as a KM process comprising (1) harnessing existing and creating new knowledge through the SECI process (2) implemented at forum(s) like shop floors/offices providing environment and incentive to share knowledg...
     
 
  The Meaning of the Japanese Word Ba
I need a bit more on "Ba". Is this word coming from Japanese? And if, yes, is it written with which kanji for "ba"? (場?)...
     
 
  Implementing SECI in an Organization
Can anyone explain how an implementation of SECI works and plz explain with an example? Thanks...
     
 
  Recognition SECI Model
I believe the SECI Model developed by Nonaka and Takeuchi has come to be the most recognised and accepted model of knowledge transfer all over the world. It is precise, clear and simple to understand.... That's what a good model should be like......
     
 
  Relevant for Knowledge Management
I found this article very interesting for my course work...
     
 

SECI-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

SECI-modellen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - SECI-modellen Premium
  What is the Best Way to Transfer Tacit Knowledge?
In my opinion, the SECI model is essence of knowledge management. With this model, we can grow to complex models creating complementary models and support tools.
The greater doubt is: what is the best way for transfering tacit knowledge?...
     
 

Expert Tips (ENG) - SECI model Premium
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effecti...
Usage (application): Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
 
 
 

9 Major Definitions of Knowledge Management

- KM is the "process of collecting, organizing, classifying and disseminating information throughout an organization, so as to make it purposeful to t...
Usage (application): Knowledge Management
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify and map knowledge:
1. Defin...
Usage (application): Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
 
 
 

The N-Form Organization (Hedlund)

Gunnar Hedlund of the Stockholm School of Economics introduced the notion of the N-Form corporation in 1994. He proposed that the N-Form corpor...
Usage (application): Alternate KM Framework
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning process. Those activities inc...
Usage (application): Implementing Organizational Learning, Best Practices
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improve your learning culture with <...
Usage (application): How to Capture Organizational Learning? Best Practices
 
 
 

Knowledge Management Scope

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counter-productive, since such medio...
Usage (application): Knowledge Management, Level of Know-how
 
 
 

Three Pillars of Knowledge Management (WiiG)

Karl Wiig is one of the pioneers in the field of Knowledge Management and was among the first to publish a series of texts that assembled manag...
Usage (application): Alternate KM Framework
 
 
 

Components of Learning Agility

One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and eagerness to learn from experien...
Usage (application): Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The following positive effects were pointe...
Usage (application): Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more useful than information about fail...
Usage (application): Knowledge Management Focus
 
 

Resurser - SECI-modellen Premium
 

Nyheter

Seci-modellen
     
 

Nyheter

Seci Kunskap
     
 

Videor

Seci-modellen
     
 

Videor

Seci Kunskap
     
 

Presentationer

Seci-modellen
     
 

Presentationer

Seci Kunskap
     
 

Mer

Seci-modellen
     
 

Mer

Seci Kunskap
     

Jämför SECI-modellen med: Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Erfarenhetslärande  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.