SECI-modellen
(Nonaka Takeuchi)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

En enhetlig modell för det dynamiska organisatoriska kunskapsskapandet. Förklaring till SECI-modellen av Nonaka och Takeuchi. ('95)

Bidraget kommer från: Tom De Geytere

Innehåll

Premium

SECI-modell (Nonaka Takeuchi)Vad är SECI-modellen? Beskrivning

Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi föreslår en modell för kunskapsskapande processe för att förstå den dynamiska formen på kunskapskapandet och att styra en sådan process effektivt: SECI-modellen. Den består av 3 beståndsdelar:

 1. SECI
 2. Ba
 3. Kunskapstillgångar

Dessa 3 beståndsdelar påverkar varandra både organiskt och dynamiskt. Kunskapstillgångarna i en organisation mobiliseras och delas in i ”Ba” eftersom den dolda kunskapen som individer har, konverteras och förstärks av kunskapsspiralen igenom:

 • Socialisering - Inlevelse
 • Externalisering - Förtydligande
 • Kombinering - Ihopkopplande
 • Internalisering - Ge konkret form åt

De tre beståndsdelarna bör integreras under ett tydligt ledarskap, så att organisationen kan skapa kunskaper fortlöpande och dynamiskt: det måste bli en disciplin för de organisatoriska medlemmarna.


SECI

Skapandet av kunskap är en ständig process i dynamisk samverkan mellan dold och uttalad, explicit kunskap. Den fyra formerna av kunskapsomvandling samverkar med varandra i kunskapsskapandespiralen. Spiralen blir större i skala allt eftersom den rör sig upp genom de organisatoriska nivåerna och kan starta nya kunskapsskapandespiraler.
SECO Modellen Fyra kategorier av Ba
Socialisering. Dela dolda kunskaper genom att mötas ansikte mot ansikte eller genom delade erfarenheter. Ett exempel på detta är lärlingsskap.
Externalisering. Utveckla koncept, vilket omfattar den kombinerade tysta kunskapen. Och som möjliggör dess kommunikation.
Kombinering. Kombination av olika beståndsdelar av explicit kunskap: byggandet av en prototyp är ett exempel.
Internalisering. Nära kopplat till att lära, genom att göra, den explicita kunskapen blir en del av den individuella kunskapsbasen (t.ex. en mänsklig tankemodell) och blir en tillgång för organisationen.


Ba

Detta komplexa koncept ( finns det inte någon exakt översättning till), kan definieras som ett gemensamt sammanhang, där kunskap delas, skapas och används i en interaktiv samverkan.


Diagrammet illustrerar de olika typer av Ba, som var och en erbjuder ett sammanhang för ett specifikt steg i kunskap-skapandeprocessen.

Exempel på kategorier, genom att använda Seven-Eleven (Japanska bekvämlighetsbutiker idag globalt spridda):

 • Ursprungligt Ba: affärsytan, möjliggör för personer att träffa varandra och med kunder.
 • Dialogiserande Ba: den tysta kunskapen hos de lokalt anställda har används till att skapa försäljningsprognoser i dialog med varandra.
 • Systematiserande Ba: försäljningsprognoserna testas mot försäljningsresultaten och återkommuniceras till de lokala butikerna.
 • Utövande av Ba: genom att använda denna information och jämföra den med verkligheten förbättrar personalen sina färdigheter och förmågor i att göra prognoser.
   

Fyra kategorier av kunskapstillgångar Kunskapstillgångar

Dessa är företagsspecifika resurser som är oumbärliga för att skapa värden för företaget. Dessa är indata, utdata och modererande faktorer i den  kunskapsskapande processen.


I själva verket för att leda kunskapskapandet och exploateringen, måste ett företag  ”kartlägga” dess status på kunskapstillgångar. Katalogisera är emellertid inte tillräckligt: kunskapstillgångarna är dynamiska; tillgångar kan skapas från existerande kunskapstillgångar.

 

 Ledarskapets roll illustreras i nästa diagram:
SECI - Ledarskapets roll
 

Ursprunget till SECI-modellen. Historia

Modellen från Nonaka och Takeuchi baseras på Polanyi's skillnad mellan dold och explicit kunskap (1983) och erbjuder en förståelse för kunskapsskapandet och dess ledning från ett japanskt affärskulturperspektiv.


Styrkor med SECI-modellen. Fördelar

 • Att fullt uppskatta den naturliga dynamiken hos kunskap och kunskapsskapandet.
 • Erbjuder ett ramverket för ledning av de relevanta processerna.

Begränsningar med SECI-modellen. Nackdelar

 • Den baseras på en studie av japanska organisationer, som bygger väldigt mycket på dold kunskap: där anställda oftast förblir kvar hos företaget hela sitt arbetsliv.
 • Linjäriteten hos konceptet: kan spiralen hoppa stegvis? Kan den gå moturs?

Bok: Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi - The Knowledge-Creating Company -


SECI-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


SECI-modellen Forumet  

Nya ämnen

  Advantages Disadvantages Between SECI Model and Other Models
What are the main advantages/disadvantages (and other main differences) between SECI model and other models?...
     
 
  (How) Does the SECI Model Work in Western Cultures?
The SECI concept was developed (and works extremely well) for Japanese businesses (culture). I would be interested in how it is applied in Japan.
...
     
 
  Commonality of SECI Model
Is the SECI model the most used knowledge management model? Or, at least, the most 'adapted' one?...
     
 
  SECI for Integration between eTOM and KM System
The SECI model has been implemented in many industries. Telecom industry has eTOM as business process framework with critical knowledge in each level...
     
 
  Capturing Experiences
The best model of capturing data from those who posses experience/s. Sadly overlooked by Commercial & Research entities. e.g Ayurveda, Arts etc. ...
     
 
  SECI is a knowledge management process
The SECI model can be easily appreciated as a KM process comprising (1) harnessing existing and creating new knowledge through the SECI process (2) im...
     
 
  SECI Software Tools?
Hi Everybody. I am looking for a software solution to support a SECI implementation.
Does anybody has a software product in mind? One based on SE...
     
 
  SECI Model as a tool for developing an effective teaching pedagogy.
My paper entitled "effects of mountain climbing learning analogy in the achievement and attitudes of university freshmen in mathematics" proved that t...
     
 
  Recognition SECI Model
I believe the SECI Model developed by Nonaka and Takeuchi has come to be the most recognised and accepted model of knowledge transfer all over the wor...
     
 
  History of Knowledge Management
I found that other models and concepts came after SECI model. Referring to history,
- "Since 1975, the knowledge management (KM) related develop...
     
 
  Digital Learning Platform Based on SECI
I am setting up a digital learning platform for staff members of many different organisations about the dynamics of different generations and generati...
     
 
  How does SECI Lead to Improvement of Organizational Performance?
How will the SECI knowledge management processes help to achieve organizational performance which comprises of operational performance, customer satis...
     
 
  Nonaka's SECI Process versus Peter Senge's Learning Organization
How does Nonaka's SECI process support the Learning Organization?
What is the difference between Pe...
     
 
  Linking SECI Model to Innovation
I have some thoughts on how Knowledge Management and Innovation are linked... There are a number of models for implementing innovation. A simple model...
     
 

Best Practices - SECI-modellen
  Implementing SECI in an Organization
Can anyone explain how an implementation of SECI works and plz explain with an example? Thanks...
     
 
  Relevant for Knowledge Management
I found this article very interesting for my course work...
     
 
  What is the Best Way to Transfer Tacit Knowledge?
In my opinion, the SECI model is essence of knowledge management. With this model, we can grow to complex models creating complementary models and sup...
     
 
  The Meaning of the Japanese Word Ba
I need a bit more on "Ba". Is this word coming from Japanese? And if, yes, is it written with which kanji for "ba"? (場?)...
     
 

Expert Tips (ENG) - SECI model
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

 
 
 

9 Major Definitions of Knowledge Management

 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

 
 
 

The N-Form Organization (Hedlund)

 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

 
 
 

Capturing Learned Lessons

 
 
 

Knowledge Management Scope

 
 
 

Three Pillars of Knowledge Management (WiiG)

 
 
 

Components of Learning Agility

 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

 
 
 

Knowledge Management Focal Point

 
 

Resurser - SECI-modellen
 

Nyheter om Seci-modellen


     
 

Nyheter om Seci Kunskap


     
 

Videor om Seci-modellen


     
 

Videor om Seci Kunskap


     
 

Presentationer om Seci-modellen


     
 

Presentationer om Seci Kunskap


     
 

Mer om Seci-modellen


     
 

Mer om Seci Kunskap


     

Jämför SECI-modellen med: Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Erfarenhetslärande  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.