Kunskapshantering | Kunskapsledning
(Collison Parcell)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Chris Collison

130 itens • 399.008 visitas


Sammanfattning

Vad är kunskapshanteringsapproachen av Collison och Parcell? Beskrivning

Knowledge Management metoden från Chris Collison och Geoff Parcell är ett ramverk som kan användas till att lära, att erhålla, att dela och att exploatera kunskap, erfarenhet och bra tillämpningar.


Kunskapshantering är en oxymoron - ingen kan egentligen leda och styra en tillgång, som finns i huvudet hos de anställda och delas i första hand genom konversation.

Vad du kan göra, är dock: att styra den miljö där kunskap kan skapas, upptäckas, erhållas, delas, behandlas, valideras, överföras, adopteras, anpassas och tillämpas. Att skapa affärsvärde.

För att skapa en miljö inom vilken kunskap snabbt blomstrar behöver vi:

 • Det rätta förhållandena. En gemensam pålitlig infrastruktur och en organisation som är villig att vara entreprenörsmässig.
 • De rätta hjälpmedlen. En gemensam modell, verktyg och processer för att lära.
 • De rätta åtgärderna. Där personer instinktivt söker, delar och använder kunskap.
 • Det rätta ledarskapet. Där lärande och ett delande förväntas och med förebilder.

Metodologin erbjuder några stycken olika verktyg , interventioner och faciliteringstekniker för att hjälpa organisationer till att få ett lärande före, under och efter aktiviteterna.
Fördelarna med dessa lärande interventioner kan mångdubblas, om de delas i vidare kretsar som goda exempel - endera genom personliga-nätverk (gemenskaper) eller genom ett uppfångande och kodifierande till regelbundna uppdaterade ”kunskapsprodukter”.


Ursprunget till kunskapshanteringsmetoden / Knowledge Management-/ av Collison och Parcell. Historia

Ursprungligen hämtad från ett  kunskapshanteringsteam hos BP år 1998 från goda exempel i USA:s-arme och andra lärande organisationer, metodologin publicerades år 2001 i boken ”Learning to Fly, lessons from one of the world’s leading knowledge companies”, av Collison & Parcell. Väl publicerad, så gjorde metodologin att det skapades en kompetensgrupp kring goda exempel - som idag överstiger 700 personer från en rad olika områden av organisationer från den offentliga och privata sektorn. År 2005 publicerades en ny version av ”Learning to Fly” för att visa på överföringsbarheten kring tillvägagångssättet som innehåller berättelser från användningsområdet från tio andra organisationer. Användningsområdena spänner från Förenta Nationerna, FN, till De Beers från BBC till grundskolan för barn mellan 5 och 11 år i nya södra Wales. Delar av detta kunskapshanteringsapproach kan i dag ses hos de flesta större konsultorganisationer och affärsutbildningar typ MBA. Inklusive Henley Management College och Cranfield Management utbildningar.


Collison Parcell Kunskapshanteringsmetod Användning av kunskapshanterings ramverket av Collison och Parcell. Användningsområden

 • Förhindra att uppfinna hjulet på nytt, särskilt hos stora internationella organisationer.
 • Accelerera integrationsprocessen som följer av ett förvärv eller en fusion.
 • Identifiera, insamla och dela goda exempel på utförande i organisationer.
 • Hantera de kulturella barriärer som håller tillbaka organisationer - t.ex. ”inte uppfunnet här”,
 • Att bygga, fostra och stötta nätverken och gemenskaper kring hur man praktiskt hanterar detta.
 • Skapa en kultur av ständiga förbättringar och lärande.
 • Involvera ledarskap till rätt beteende för att förstärka kunskapsdelningen.

De olika stegen i Kunskapshanteringsmetoden. Process

Se diagrammet på höger hand.

 • Personer och lag samtycker kring en uppsättning av mål. Sedan använder de kunskapen för att kunna leverera mot deras mål som slutligen skapar värde. Var skall du börja att intervenera i kunskapshanteringen?
 • Fokusera på ”Att använda kunskapscirklar”. Om du t.ex. kunde inspirera din organisation till ett lärande före, under och efter någon betydande aktivitet. Helt enkelt lärandeprocessen som att hjälpa en kollega, återblickar ( projektgranskningar efter projekt) och efter revision av handlingar har granskat ger deras bidrag här, och hjälp som kallar fram ny kunskap - kunskap som annars hade kommit att bli kvar i huvudet hos alla inblandade individer.
 • Alla dessa aktiviteter kring lärande behöver kopplas ihop med någon sorts ”kunskapsbank”. Om du önskar att lära dig/erfara, innan du gör något, önskar du att man skulle kunna göra ett erfarenhetsuttag ur denna bank. Och när du har lärt dig en läxa, blir en erfarenhet rikare önskar du att kunna bidra till kunskapsbanken så att andra kan lära av detta.
 • Det är i detta som förmågan att samla in och behandla kunskap blir viktigt. Men detta är inte hela historian. Det är omöjligt att samla in alltså är det viktigt att länka ihop
 • Miljön eller kulturen inom din organisation omger modellen, som är kritisk att få startad och bibehålla kunskapsdelningen. Detta kommer att reflekteras i de rätta ledarskapsbeteendena och på det sätt som Knowledge Management blir inbäddad i kärnprocesserna, så att det slutligen blir ”en omedveten kompetens”.

Styrkorna med Kunskapshanteringsramverket. Fördelar

 • Leverera mer, med mindre! Är det inte detta som efterfrågas av oss alla?
 • Förbättra identifieringen och överföringen av goda exempel på utföranden.
 • Lärande och förbättrande leder till kortare ledtider i produktutvecklingen och ständiga förbättringar.
 • Förhindra upprepning av fel och att återuppfinna hjulet.
 • För att identifiera och besegra en kultur som, "Detta är inte uppfunnet här".
 • Att förbättra nivån på att dela och utnyttjandet av det nya sättet av att arbeta.
 • Trovärdig approach. Bevisat hos BP och i en rad andra vittomspännande typer av organisationer som spänner från grundskola för barn mellan 5 och 11 år till företagsjättar, från FN till lättrörliga, nätverks organisationer som inte är myndigheter.

Begränsningar med Kunskapshanteringsfilosofin av Collison och Parcell. Nackdelar

 • Kräver en villighet om att hantera den bakomliggande kulturen och att bearbeta frågeställningarna - det är inte bara en teknologi för snabba lösningar - utan det är ett holistiskt angreppssätt.
 • Lättare att visa de omedelbara fördelarna i stora distribuerade organisationer. Även om dessa fördelar även är giltiga för SMEs.
 • Ser enkelt ut vid första anblicken.
 • Kunskapshantering är ofta missförstådd av försäljare av teknologi som har för dålig teknik för informationshanteringsteknik. Det kan finnas förutfattade meningar hos ledningen som måste övervinnas.

Antaganden med kunskapshantering / Knowledge Management. Villkor

 • Organisationer uppnår fördelar, om de fungerar mer fullständigt och effektivt.
 • Företag, som tillhandahåller tidsbaserade tjänster till kunder måste titta närmare på var det skapas värde för att erhålla fördelar från en bättre hantering av kunskap.

Bok: Collison & Parcell - Learning to Fly


Se också: Chris Collison webbplats


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Kunskapshantering | Kunskapsledning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Kunskapshantering | Kunskapsledning.


Components of Knowledge Sharing Systems
What are the essential components of knowledge sharing systems in an organization? (...)
7
 
1 kommentarer
Factors Hindering Knowledge Sharing
What is the best theory of knowledge sharing to examine the factors that enable or hinder knowledge sharing among employ (...)
5
 
2 kommentarer
Success Could Be your Failure?
Make sure that your KM efforts are sustainable over the long run. Once you have proven successes, you will have plenty (...)
4
 
Time Spent on Finding and Applying Knowledge
A short article about a study of more than 200 knowledge workers by Al Jacobson and Laurence Prusak (HBR Nov 2006) indic (...)
4
 
How to Design a Knowledge Transfer Template?
What are the major issues that must be considered when designing a Knowledge Transfer Template?
I am trying to find (...)
3
 
Ways to Make Knowledge Capture Happen
It seems to me that the most effective way to get people to capture and transfer knowledge is to make it an objective on (...)
2
 
Knowledge Management Activity: The Share / Learn Board
This morning I facilitated a workshop around with the aim of getting people to connect and talk to fill knowledge gaps. (...)
2
 
2 kommentarer
Getting Traction in KM through Weekly Updates...
I made a very interesting observation over the past few weeks as I have been sending weekly updates to my stakeholders. (...)
2
 
The Role of Higher Education Institutions in New Knowledge Management Systems
Technologies in information and knowledge management have been dynamic in the contemporary business environment. Teachin (...)
1
 
Closed Knowledge Management Platforms: Against the Grain?
So, while enabling open sharing platforms in my organisation for lessons and other non-process information and knowledge (...)
0
 

Starta ett nytt forumämne om Kunskapshantering | Kunskapsledning.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Kunskapshantering | Kunskapsledning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Knowledge on How to Use Knowledge
Knowledge is found everywhere in organizations. A successful organization has knowledge on how to use pertinent knowledg (...)
412
 
2 kommentarer

Knowledge Capturing Process and Methods
Who can share a more detailed documentation on the knowledge capture process and methods? (...)
386
 
5 kommentarer

The Value of Knowledge Sharing. The Proposition
Knowledge is best conserved through knowledge sharing. (...)
374
 
2 kommentarer

The Impact of Knowledge Management in Value Creation
At which precise stage is value created by means of knowledge management and how can this opportunity be leveraged in su (...)
333
 
3 kommentarer

Knowledge Management Social Capability
Culture and people factors can be merged into Knowledge Management Social Capability, and technology and leadership fact (...)
325
 
Methods for Explicit Knowledge Creation
What are the best methods or solutions to incorporate SECI knowledge into explicit (information) knowledge for daily use (...)
204
 
1 kommentarer

Technical Committees in Knowledge Management
A tool to improve KM is a "Technical Committee" with employees from different processes in the company. This committee h (...)
157
 
Global KM Acceptance
KM is now globally accepted. In India and other advanced countries for last 2-3 years, there has been a sea-change in te (...)
156
 
2 kommentarer

Social Networking for Knowledge Sharing
All of you know the value of Facebook and Twitter these days. Have you ever thought of such social network within the or (...)
130
 
5 kommentarer

Knowledge Management in Testing of Software
Kindly can I have your ideas on how knowledge management can be used in software testing? Many thanks. (...)
41
 
Conditions for Knowledge Management
Everyone speaks about knowledge management, what are the conditions that must be met? Why? Thank you. (...)
24
 
22 kommentarer

Are People ready to share?
Very appropriately mentioned about the technology vendors. In my last 10 years of working on KM, I agree that culture is (...)
16
 
4 kommentarer

The Value of Knowledge in a New Job
Knowledge is an interesting thing: in one respect, once we have it, we never lose it. In another respect, when a change (...)
15
 
16 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Knowledge Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effective knowledge sharing and se (...)

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify an (...)

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management
Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The followin (...)

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices
Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning (...)

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv (...)

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail (...)

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/servi (...)

People Development Approach for Successful Knowledge Management

Knowledge Management, Career Management, Talent Management, Employee Induction, Human Resource Development
People play an important role in Knowledge Management (KM). We all know that. Indeed, the success of KM basically depend (...)

Organizational Problems with Knowledge Workers

Knowledge Intensive Organizations, Knowledge Management
Nowadays, many companies engage in a destructive circle of hiring expensive knowledge workers, then laying them off beca (...)

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counte (...)

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and ea (...)

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more usef (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Kunskapshantering | Kunskapsledning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Management of Knowledge Workers

Innovation, IPP, Litigation
Hans K, Hvide and Eirik G. Kristiansen study how complementarities and intellectual property rights affect the managemen (...)

Innovation and Knowledge Management

The Importance of Innovation and Knowledge Management
Authors: Dr. Siddhan and Dr. Abdul Halam A presentation in which the importance of Knowledge Management and Innovation (...)

Knowledge Management and Organizational Learning

Models, Implementation, Overview, Examples
An extensive presentation explaining both the concept of Knowledge Management and Organizational Learning by H. Gundogan (...)

Knowledge Transfer and Knowledge Sharing

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Knowledge Transfer
Preentation that is an introduction into the concept of Knowledge Transfer, including its fundamentals, strategies, guid (...)

How to Improve Knowledge Sharing in Knowledge-intensive Organizations

Knowledge Management, Knowledge Sharing Motivation, Knowledge Sharing Platform. Tacit Knowledge
This presentation elaborates on the concept of knowledge sharing, thereby focusin on a knowledge-intensive organization (...)

Knowledge Management Systems Architecture

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Systems, Knowledge Architecture
This presentation is about knowledge development and management, including the following sections: 1. Overview 2. Know (...)

Overview of Existing Types of Knowledge

Knowledge Management, Knowledge Types, Tacit, Implicit, Explicit, Declarative, Procedural Knowledge
This presentation provides an overview of the different types of knowledge that exist. The presentation includes the fol (...)

Why Continuous Learning is Key to Your Life and Career

Your Personal Growth and Development, Career Management
2015: FACEBOOK OR 12MANAGE? At the end of the year, we at 12manage were discussing the massive amount of meaningless (...)

Introduction to Knowledge Management: Foundation Principles and Building Concepts

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Learning Organization
1. What is Knowledge? 1. What is Knowledge Management? Definition 2. Knowledge Foundation Principles and Building Conc (...)

Introduction and Summary of SECI

Initial Understanding of SECI. Start of workshop/training
Knowledge Management Is utilizing tacit (the unseen huge part of the iceberg), as well as explicit (the tip of the iceb (...)

E-knowledge networks

Knowledge Management
The emergence of new technologies has increased the ability of organisations to share knowledge, not just internally, bu (...)

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra (...)

How to Integrate Internal Organizational Knowledge with External Online Communities

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Sharing, Interaction, Knowledge in Organizations
Due to many online and web-based technological developments in today´s digital economy, sharing knowledge in online comm (...)

Knowledge Management, Organizational Learning and Intellectual Capital

Intellectual Capital, Knowledge Management, Organizational Learning
Presentation about organizational knowledge, learning and intellectual capital. The presentation includes the following (...)

Knowledge Sharing and Organizational Learning through Communities of Practices

Knowledge Sharing, Organizational Learning, Communities of Practices, Special Interest Groups
Knowledge management in Communities of Practice (CoPs) This presentation is about organizational learning and knowledge (...)

Three Levels of Knowledge Management

Initial Understanding Knowledge Management, Organizational Learning
According to Jury (2007), knowledge management can be categorized into three different levels, and organized in a pyrami (...)

The Difference Between Organizational Learning and Knowledge Management

Initial Understanding of the Difference Between OL en KM
Dr. Edward Rogers puts forth that organizational learning and knowledge management are often considered to be synonyms a (...)

Knowledge Management Diagram

Knowledge Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Knowledge Transfer in the E-world

Knowledge Management, Knowledge Transfer, Internet, Intranet, E-Business, CRM
This is a presentation about Knowledge Transfer (KT), specifically focused on KT in the e-world. The presentation consis (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Kunskapshantering | Kunskapsledning.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Kunskapshantering med: Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  SECI-modell  |  Erfarenhetslärande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (MÄTNINGSSYSTEM FÖR INTELLEKTUELLT KAPITAL)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Kunskapshantering | Kunskapsledning? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 7-12-2021. Alla namn ™ av deras ägare.