Kunskapshantering | Kunskapsledning
(Collison Parcell)

Kunskapscenter

   

Lära, erhålla, dela och utnyttjande av kunskap, erfarenheter och goda exempel på tillämpning. Förklaring till Kunskapshantering/Knowledge Management av Collison och Parcell. ('01)

Bidraget kommer från: Chris Collison

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är kunskapshanteringsapproachen av Collison och Parcell? Beskrivning

Knowledge Management metoden från Chris Collison och Geoff Parcell är ett ramverk som kan användas till att lära, att erhålla, att dela och att exploatera kunskap, erfarenhet och bra tillämpningar.


Kunskapshantering är en oxymoron - ingen kan egentligen leda och styra en tillgång, som finns i huvudet hos de anställda och delas i första hand genom konversation.

Vad du kan göra, är dock: att styra den miljö där kunskap kan skapas, upptäckas, erhållas, delas, behandlas, valideras, överföras, adopteras, anpassas och tillämpas. Att skapa affärsvärde.

För att skapa en miljö inom vilken kunskap snabbt blomstrar behöver vi:

 • Det rätta förhållandena. En gemensam pålitlig infrastruktur och en organisation som är villig att vara entreprenörsmässig.
 • De rätta hjälpmedlen. En gemensam modell, verktyg och processer för att lära.
 • De rätta åtgärderna. Där personer instinktivt söker, delar och använder kunskap.
 • Det rätta ledarskapet. Där lärande och ett delande förväntas och med förebilder.

Metodologin erbjuder några stycken olika verktyg , interventioner och faciliteringstekniker för att hjälpa organisationer till att få ett lärande före, under och efter aktiviteterna.
Fördelarna med dessa lärande interventioner kan mångdubblas, om de delas i vidare kretsar som goda exempel - endera genom personliga-nätverk (gemenskaper) eller genom ett uppfångande och kodifierande till regelbundna uppdaterade ”kunskapsprodukter”.


Ursprunget till kunskapshanteringsmetoden / Knowledge Management-/ av Collison och Parcell. Historia

Ursprungligen hämtad från ett  kunskapshanteringsteam hos BP år 1998 från goda exempel i USA:s-arme och andra lärande organisationer, metodologin publicerades år 2001 i boken ”Learning to Fly, lessons from one of the world’s leading knowledge companies”, av Collison & Parcell. Väl publicerad, så gjorde metodologin att det skapades en kompetensgrupp kring goda exempel - som idag överstiger 700 personer från en rad olika områden av organisationer från den offentliga och privata sektorn. År 2005 publicerades en ny version av ”Learning to Fly” för att visa på överföringsbarheten kring tillvägagångssättet som innehåller berättelser från användningsområdet från tio andra organisationer. Användningsområdena spänner från Förenta Nationerna, FN, till De Beers från BBC till grundskolan för barn mellan 5 och 11 år i nya södra Wales. Delar av detta kunskapshanteringsapproach kan i dag ses hos de flesta större konsultorganisationer och affärsutbildningar typ MBA. Inklusive Henley Management College och Cranfield Management utbildningar.


Collison Parcell Kunskapshanteringsmetod Användning av kunskapshanterings ramverket av Collison och Parcell. Användningsområden

 • Förhindra att uppfinna hjulet på nytt, särskilt hos stora internationella organisationer.
 • Accelerera integrationsprocessen som följer av ett förvärv eller en fusion.
 • Identifiera, insamla och dela goda exempel på utförande i organisationer.
 • Hantera de kulturella barriärer som håller tillbaka organisationer - t.ex. ”inte uppfunnet här”,
 • Att bygga, fostra och stötta nätverken och gemenskaper kring hur man praktiskt hanterar detta.
 • Skapa en kultur av ständiga förbättringar och lärande.
 • Involvera ledarskap till rätt beteende för att förstärka kunskapsdelningen.

De olika stegen i Kunskapshanteringsmetoden. Process

Se diagrammet på höger hand.

 • Personer och lag samtycker kring en uppsättning av mål. Sedan använder de kunskapen för att kunna leverera mot deras mål som slutligen skapar värde. Var skall du börja att intervenera i kunskapshanteringen?
 • Fokusera på ”Att använda kunskapscirklar”. Om du t.ex. kunde inspirera din organisation till ett lärande före, under och efter någon betydande aktivitet. Helt enkelt lärandeprocessen som att hjälpa en kollega, återblickar ( projektgranskningar efter projekt) och efter revision av handlingar har granskat ger deras bidrag här, och hjälp som kallar fram ny kunskap - kunskap som annars hade kommit att bli kvar i huvudet hos alla inblandade individer.
 • Alla dessa aktiviteter kring lärande behöver kopplas ihop med någon sorts ”kunskapsbank”. Om du önskar att lära dig/erfara, innan du gör något, önskar du att man skulle kunna göra ett erfarenhetsuttag ur denna bank. Och när du har lärt dig en läxa, blir en erfarenhet rikare önskar du att kunna bidra till kunskapsbanken så att andra kan lära av detta.
 • Det är i detta som förmågan att samla in och behandla kunskap blir viktigt. Men detta är inte hela historian. Det är omöjligt att samla in alltså är det viktigt att länka ihop
 • Miljön eller kulturen inom din organisation omger modellen, som är kritisk att få startad och bibehålla kunskapsdelningen. Detta kommer att reflekteras i de rätta ledarskapsbeteendena och på det sätt som Knowledge Management blir inbäddad i kärnprocesserna, så att det slutligen blir ”en omedveten kompetens”.

Styrkorna med Kunskapshanteringsramverket. Fördelar

 • Leverera mer, med mindre! Är det inte detta som efterfrågas av oss alla?
 • Förbättra identifieringen och överföringen av goda exempel på utföranden.
 • Lärande och förbättrande leder till kortare ledtider i produktutvecklingen och ständiga förbättringar.
 • Förhindra upprepning av fel och att återuppfinna hjulet.
 • För att identifiera och besegra en kultur som, "Detta är inte uppfunnet här".
 • Att förbättra nivån på att dela och utnyttjandet av det nya sättet av att arbeta.
 • Trovärdig approach. Bevisat hos BP och i en rad andra vittomspännande typer av organisationer som spänner från grundskola för barn mellan 5 och 11 år till företagsjättar, från FN till lättrörliga, nätverks organisationer som inte är myndigheter.

Begränsningar med Kunskapshanteringsfilosofin av Collison och Parcell. Nackdelar

 • Kräver en villighet om att hantera den bakomliggande kulturen och att bearbeta frågeställningarna - det är inte bara en teknologi för snabba lösningar - utan det är ett holistiskt angreppssätt.
 • Lättare att visa de omedelbara fördelarna i stora distribuerade organisationer. Även om dessa fördelar även är giltiga för SMEs.
 • Ser enkelt ut vid första anblicken.
 • Kunskapshantering är ofta missförstådd av försäljare av teknologi som har för dålig teknik för informationshanteringsteknik. Det kan finnas förutfattade meningar hos ledningen som måste övervinnas.

Antaganden med kunskapshantering / Knowledge Management. Villkor

 • Organisationer uppnår fördelar, om de fungerar mer fullständigt och effektivt.
 • Företag, som tillhandahåller tidsbaserade tjänster till kunder måste titta närmare på var det skapas värde för att erhålla fördelar från en bättre hantering av kunskap.

Bok: Collison & Parcell - Learning to Fly -


Se också: Chris Collison webbplats


Kunskapshantering | Kunskapsledning Forumet
  How to Design a Knowledge Transfer Template?
What are the major issues that must be considered when designing a Knowledge Transfer Template?
I am trying to find ways to improve knowledge transfer within a vocational institution (education that prepares people for specific trades, crafts an...
     
 
  Components of Knowledge Sharing Systems
What are the essential components of knowledge sharing systems in an organization?...
     
 
  Knowledge Management in Testing of Software
Kindly can I have your ideas on how knowledge management can be used in software testing? Many thanks....
     
 
  Knowledge to Use Knowledge
Knowledge is found everywhere in organizations. A successful organization has knowledge on how to use pertinent knowledge spread over different heads for the benefit of the organization.
One of such 'knowledges' is utilizing the spirit...
     
 
  Knowledge Capturing Process and Methods
Who can share a more detailed documentation on the knowledge capture process and methods?...
     
 
  The Value of Knowledge Sharing. The Proposition
Knowledge is best conserved through knowledge sharing....
     
 
  The Impact of Knowledge Management in Value Creation
At which precise stage is value created by means of knowledge management and how can this opportunity be leveraged in sustaining firm's overall competitive advantage?...
     
 
  Knowledge Management Social Capability
Culture and people factors can be merged into Knowledge Management Social Capability, and technology and leadership factors can be merged into Knowledge Management Process....
     
 
  Methods for Explicit Knowledge Creation
What are the best methods or solutions to incorporate SECI knowledge into explicit (information) knowledge for daily use of management in organizations....
     
 
  Technical Committees in Knowledge Management
A tool to improve KM is a "Technical Committee" with employees from different processes in the company. This committee has the responsibility to develop and improve processes and products. All information, from customers to final product is shared in...
     
 
  Global KM Acceptance
KM is now globally accepted. In India and other advanced countries for last 2-3 years, there has been a sea-change in terms of accepting KM seriously. If you look at the companies who make superior use of KM are those (Europe, US, Asia, Global) leadi...
     
 
  Success Could Be your Failure?
Make sure that your KM efforts are sustainable over the long run. Once you have proven successes, you will have plenty of people knocking at your door. Do not commit to more than you can handle. Here so, the enlightment process need to change your c...
     
 
  Are People ready to share?
Very appropriately mentioned about the technology vendors. In my last 10 years of working on KM, I agree that culture is a limitation. If people are ready to share, only then can technology bring benefits....
     
 
  Time Spent on Finding and Applying Knowledge
A short article about a study of more than 200 knowledge workers by Al Jacobson and Laurence Prusak (HBR Nov 2006) indicates that 20% of all time is spent on finding information, and 80% on eliciting, interpreting and applying the knowledge....
     
 

Kunskapshantering | Kunskapsledning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kunskapshantering | Kunskapsledning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kunskapshantering | Kunskapsledning Premium
  Social Networking for Knowledge Sharing
All of you know the value of Facebook and Twitter these days. Have you ever thought of such social network within the organization where all can share their work related knowledge and also share personal feelings. It works wonderfully as it is...
     
 
  Conditions for Knowledge Management
Everyone speaks about knowledge management, what are the conditions that must be met? Why? Thank you....
     
 

Expert Tips (ENG) - Knowledge Management Premium
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effective knowledge sharing and seeking in organizations. The fo...
Usage (application): Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify and map knowledge:
1. Defin...
Usage (application): Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The following positive effects were pointe...
Usage (application): Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning process. Those activities inc...
Usage (application): Implementing Organizational Learning, Best Practices
 
 
 

Capturing Learned Lessons

Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improve your learning culture with <...
Usage (application): How to Capture Organizational Learning? Best Practices
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail or are only successful in the ...
Usage (application): Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/service development, with a lot of ...
Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
 
 
 

People Development Approach for Successful Knowledge Management

People play an important role in Knowledge Management (KM). We all know that. Indeed, the success of KM basically depends on the skills, knowledge and...
Usage (application): Knowledge Management, Career Management, Talent Management, Employee Induction, Human Resource Development
 
 
 

Organizational Problems with Knowledge Workers

Nowadays, many companies engage in a destructive circle of hiring expensive knowledge workers, then laying them off because they are not as productive...
Usage (application): Knowledge Intensive Organizations, Knowledge Management
 
 
 

Knowledge Management Scope

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counter-productive, since such medio...
Usage (application): Knowledge Management, Level of Know-how
 
 
 

Components of Learning Agility

One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and eagerness to learn from experien...
Usage (application): Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more useful than information about fail...
Usage (application): Knowledge Management Focus
 
 

Resurser - Kunskapshantering | Kunskapsledning Premium
 

Nyheter

Kunskap Collison
     
 

Nyheter

Kunskapsledning Kunskapshantering
     
 

Videor

Kunskap Collison
     
 

Videor

Kunskapsledning Kunskapshantering
     
 

Presentationer

Kunskap Collison
     
 

Presentationer

Kunskapsledning Kunskapshantering
     
 

Mer

Kunskap Collison
     
 

Mer

Kunskapsledning Kunskapshantering
     

Jämför Kunskapshantering med: Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  SECI-modell  |  Erfarenhetslärande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (MÄTNINGSSYSTEM FÖR INTELLEKTUELLT KAPITAL)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 27-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.