logo

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)
(Cook och Brown)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Tom de Geytere

31 itens • 367.809 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är Bridging Epistemologies ramverket? Beskrivning

Cook och Browns Överbryggande Kunskapsteori modell

S.D.N. Cook och J.S. Brown förordar att mycket av det nuvarande arbetet om organisatorisk kunskap, intellektuellt kapital, kunskaps-skapande organisationer, kunskapsarbetare och liknande baseras på en enkel traditionell förståelse av hur kunskap naturligt uppstår. I denna "kunskap som man besitter", behandlas kunskap som något som människor besitter har tillgång till. Ännu kan inte denna vision redogöra för kunnandet som kan finnas hos individer- och i gruppers handlingar.


Kända som aktionsåtgärder för "kunskap i handling.", Dessutom, kunskapsteorin som innehas tenderar att ge förmån för uttalad- före underförstådd- kunskap. Den har också en benägenhet för att ge förmån till individuell kunskap före gruppers kunskap.

Aktuellt arbete om organisationer begränsas av detta synsätt och av den knappa uppmärksamhet som ges till vetskap (knowing:vetskap genom handling och knowledge: kunskap som man besitter). Organisationer förstås bättre om uttalad-, tyst-, individ- och gruppkunskap behandlas som fyra distinkta och fullt jämställda former av kunskap. Var och en av dem gör en insats som de andra inte kan eller förmår. Kunskap och vetskap bör ses som att de ömsesidigt stöttar varandra; och inte som konkurrerande.


Handlingar som sker i gruppen kan inte reduceras till endast de handlingar som utförs av enskilda individer i gruppen. Cook and Brown identifierar 4 olika typer av kunskap: uttalad och underförstådd på de individuella och gruppnivåer och betraktar hur de överbryggas av den aktiva processen av vetskap (knowing) (OUBS, 2001). Processen som i handling använder sig av olika kunskapstyper, kan i praktiken beskrivas som "en generativ dans". Enligt denna metafor, kan inte kunskapsskapandet förlita sig på ett innehåll/lager av kunskapselement (besittning)utan till förmågan att använda dem som verktyg (handling).


Cook and Brown framhåller, att kunskap är ett verktyg för vetskap genom handling, att att veta är en aspekt av vår växelverkan med den sociala och fysiska världen, och att samspelet av kunskap och att veta kan frambringa ny kunskap och nya vägar till att få vetskap.


Ursprunget till Överbryggande Kunskapsteori modellen. Historia

Modellen från Cook and Brown som utvecklats från:

  • Polanyi's skillnad mellan underförstådd och uttalad kunskap (1983). Undeerförstådd (Tyst) kunskap är vad som inte är lätt att göra synligt och som kan uttryckas. Underförstådd kunskap är personlig, kontext specifik och svår att formalisera och kommunicera. Subjektiva insikter, intuitioner och föraningar faller in i denna kategori, som inkluderar kognitiva och tekniska beståndsdelar. Uttalad kunskap kan uttryckas genom ord och numerärt och kan lätt kommuniceras och delas i form av fakta, vetenskapliga formler, kodade tillvägagångssätt och universiella principer. (Nonaka och Takeuchi).
  • Spender's epistemologiska pluralism (1998): (1) objektiv kunskap är endast ett sätt att veta saker, och (2) några aspekter av uttalade och underförstådda kunskaper är endast kända kollektivt (se också Blackler, 1995).

Den tillför ett dynamiskt element om kunskap och som delvis motsäger den traditionella synen på kunskap som; kunskap-som-tillgång, eller synsättet av kunskap som en resurs för hur kunskap uppstår. Denna modell liknar synen från Nonaka och Takeuchi i deras SECI model, som ser kunskapsskapandet som en omformning av de olika kunskapens beståndsdelar.
 

Användning av det Överbryggande Kunskapsteori ramverket. Användningsområden

Ramverket från Cook och Brown hjälper till att tänka och se på kunskap i ett organisatoriskt sammanhang och förståelse för varför och hur vi vet saker kollektivt. Deras modell förstärker länken mellan produkten och processinnovationen. I deras synsätt, kunskapsformer fördelade bland individer och grupper är inte det enda nödvändiga för produktutveckling; vägar till "att veta" reflekteras i interaktionen hos arbetarna med varandra och deras arbetsobjekt är också nödvändigt (OUBS, 2001).


Ett exempel på den Överbryggande Kunskapsteori/Epistemologi modellen

Modellen illustreras genom att använda det enkla exemplet om ett bageri: Relevanta verktyg är:

  • Kunskap som koncept. Teori som individer känner till, t.ex. vilken typ av mjöl som skall användas, hur mycket salt som man skall använda etc.
  • Förmågor.  Förmågan att göra bröd
  • Berättelser. Hur saker har byggts upp
  • Stil. Stil och profil på bageriet och sammanhang

En lärling kan lära sig, eller att vara en del av alla dessa beståndsdelar, han eller hon kommer att behöva erfarenhet för att göra bröd: kunskap som handling.


Antaganden kring den Överbryggande Kunskapsteori/Epistemologi modellen. Villkor

  • Kunskap kan inte omformas från dess olika former (individ/underförstådd etc.), utan existerar bara i sina distinkta former men kan däremot vara ett stöd eller hjälp på vägen för de andra.

Artikel: Cook and Brown - Bridging Epistemologies.


Särskild Intressegrupp SIG

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne How to Communicate Bridging Epistemologies to Superiors?
This information is very insightful and should be used in everyday life. We all should find a way of communicating this to our superiors without being insubordinate. I know I am!...
Betyg5
 
ämne Tacit Knowledge and Experience Transfer
A large part of a person´s unique expertise is by nature, tacit. Tacit knowledge is also known as personal knowledge, which gradually has become a part of the skilled worker. These qualities are rarel...
Betyg3
 

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Bridging Epistemologies (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effective knowledge sharing and se...
Subject

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management
Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The followin...
Subject

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify an...
Subject

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices
Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning...
Subject

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv...
Subject

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail ...
Subject

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counte...
Subject

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and ea...
Subject

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more usef...
Informationskällor

Olika informationskällor om Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

How to Improve Knowledge Sharing in Knowledge-intensive Organizations

Knowledge Management, Knowledge Sharing Motivation, Knowledge Sharing Platform. Tacit Knowledge
This presentation elaborates on the concept of knowledge sharing, thereby focusin on a knowledge-intensive organization ...
Presentation

Overview of Existing Types of Knowledge

Knowledge Management, Knowledge Types, Tacit, Implicit, Explicit, Declarative, Procedural Knowledge
This presentation provides an overview of the different types of knowledge that exist. The presentation includes the fol...
Presentation

Knowledge Management Systems Architecture

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Systems, Knowledge Architecture
This presentation is about knowledge development and management, including the following sections: 1. Overview 2. Know...
Presentation

Introduction to Knowledge Management: Foundation Principles and Building Concepts

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Learning Organization
1. What is Knowledge? 1. What is Knowledge Management? Definition 2. Knowledge Foundation Principles and Building Conc...
Bild

How to Integrate Internal Organizational Knowledge with External Online Communities

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Sharing, Interaction, Knowledge in Organizations
Due to many online and web-based technological developments in today´s digital economy, sharing knowledge in online comm...
Bild

Three Levels of Knowledge Management

Initial Understanding Knowledge Management, Organizational Learning
According to Jury (2007), knowledge management can be categorized into three different levels, and organized in a pyrami...
Presentation

Knowledge Sharing and Organizational Learning through Communities of Practices

Knowledge Sharing, Organizational Learning, Communities of Practices, Special Interest Groups
Knowledge management in Communities of Practice (CoPs) This presentation is about organizational learning and knowledge...
Presentation

Knowledge Creation: The SECI Model

Knowledge Management, Knowledge Creation
Presentation about the SECI model of Nonaka and Takeuchi (1996), a model about knowledge creation. The model is based on...
Presentation

Knowledge Transfer and Knowledge Sharing

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Knowledge Transfer
Preentation that is an introduction into the concept of Knowledge Transfer, including its fundamentals, strategies, guid...
Video

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra...
Presentation

Knowledge Transfer in the E-world

Knowledge Management, Knowledge Transfer, Internet, Intranet, E-Business, CRM
This is a presentation about Knowledge Transfer (KT), specifically focused on KT in the e-world. The presentation consis...
Presentation

Bridging Epistemologies Diagram

Knowledge Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande).


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) med: SECI-modell  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Erfarenhetslärande  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 25-9-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.