Organisatoriskt Minne
(Walsh Ungson)

Kunskapscenter

   

Informationsbevarande, förvärv och återvinnande i en organisation. Förklaring till Organisatoriskt Minne (Organizational Memory) av Walsh och Ungson. ('91)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Organisatoriskt Minne (Walsh, Ungson)

Vad är Organisatoriskt Minne? Beskrivning

Organisatoriska Minnesmetoden från Walsh och Ungson är en teknik som kan användas för informationsbevarande, förvärv och återvinnande i en organisation.

Walsh och Ungson föreslår att strukturen på det organisatoriska minnet kan klassificeras inom sex informations ”lagringsfack”:

 • Individer,
 • Kultur (berättelser, mentala modeller),
 • Omformningar (de olika processerna och procedurer),
 • Strukturer (roller inom organisationen),
 • Ekologi (fysiska organisationsuppsättningen), och
 • Externa arkiv (informationsdokumentation).

Det organisatoriska minnet refererar till lagrad information från en organisation som kan användas för löpande beslut. Den lagras inte centralt, men distribueras mellan olika byggnader där den bevaras.
Modellen hjälper HR cheferna till att öka en organisations chanser till att bättre exploatera dess minnespotential genom att forma och att påverka dessa minnesplatser.

Ursprunget till Organisatoriskt Minne. Historia

Det finns flera moderna forskare som publicerar arbete angående organisatoriskt minne. Men det är tydligt att ursprunget till detta koncept baseras på arbetet under det tidiga tjugonde århundradets forskare som Durkheim och Vygotsky. Enligt Wexler (2002), så noterar han att organisatorisk minne härstämmar från arbetet av Durkheim och hans protégé och byggdes på konceptet kring det kollektiva minnet. Spender (1996) hävdar att det organisatoriska minnet på ett löst sätt kopplat till arbetet av Vygotsky och den sociala uppbyggandets teori. Han erbjuder argumentet att socialt inbyggd aktivitet kom före utvecklingen av det individuella medvetandet (P. 71). Walsh och Ungson (1991) citerar arbetetet av March och Simon (1958), som placerar minnet hos en organisation eller en inrättning kan huseras i riktlinjer och procedurer. Denna bibehållande egenskap kan också resultera i negativa konsekvenser. Walsh och Ungson (1991) citerar också arbetet av Starbuck och Hedberg (1977), som hävdar att strukturerade kulturföremål liksom roller kan göra skada för en inrättning, när de förlorar deras effektivitet med tiden och faktiskt blir hinder mot förändring.


Användningen av den Organisatoriska Minnesmodellen. Användningsområden

 • HRM och Personalfrågor
 • Knowledge Management/Kunskapshantering

Styrkor med det Organisatoriska Minneskonceptet. Fördelar

 • Ger ett enkelt ramverk för att vägleda HR i ansträngningarna till att förbättra kunskapshanteringen.
 • Tillåter institutioner att dra fördel från historisk information och från lärdomar. Trots den övergående beskaffenheten hos det organisatoriska medlemsskapet (Berthon, Pitt & Ewing, 2001).
 • Kan bidra som en konkurrensfördel (Wexler, 2002; Croasdell 2001).
 • Kan faktiskt minska transaktionskostnader (Croasdell, 2001).
 • Kan tjäna som en politisk roll i organisationer. Detta kan ha både positiva och negativa implikationer (Walsh och Ungson, 1991).

Begränsningar med det Organisatoriska Minnet. Nackdelar

 • En för hög betoning på organisatoriskt minne kan inaktivera lärandet i en organisation och orsaka låsningar och blindhet: företag märker ej längre förändringar i miljön.
 • Det organisatoriska minnet är en funktion av en institutions ålder, storlek och framgång (Sinkula, 1994; Lukas, Hult och Ferrell, 1996; och Berthon, Pitt och Ewing, 2001).
 • Tidigare historia kan orsaka ett invant beslutsfattande och, i Enkelloops lärande (Berthon, Pitt och Ewing, 2001).
 • Kulturföremål liksom roller och den organisatoriska strukturen, som är lagrat inom kulturen hos institutioner, kan också bli hinder mot förändring (Walsh och Ungson, 1991).

Antaganden med den Organisatoriska Minnesmodellen. Villkor

 • Enligt Walsh och Ungson (1991), när du tänker kring organisatoriskt minne så måste du överväga tre kritiska faktorer: bevarande, förvärv och återvinnande.

Organisatoriskt Minne Forumet
  Organisational Memory Blocks Innovation
I have found that memory is always the worst deterrent for accepting new challenges - for welcoming new recruits, new ideas.
Memory is good only for history writers - in an ever changing market environment it is good only for old timers t...
     
 

Organisatoriskt Minne Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Organisatoriskt Minne Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Organisatoriskt Minne Premium

Expert Tips (ENG) - Organizational Memory Premium
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effecti...
Usage (application): Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

According to J.E. Kee and K.E. Newcomer ("Why Do Change Efforts Fail? What Can Leaders Do About It?", The Public Manager, Fall 2008), the key to chang...
Usage (application): Changing Organization Cultures
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify and map knowledge:
1. Defin...
Usage (application): Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

According to Jon Katzenbach and Ashley Harshak ("Stop Blaming Your Culture", strategy+business, Spring 2011, Issue 62), following myths of culture cha...
Usage (application): Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning process. Those activities inc...
Usage (application): Implementing Organizational Learning, Best Practices
 
 
 

Knowledge Management Scope

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counter-productive, since such medio...
Usage (application): Knowledge Management, Level of Know-how
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more useful than information about fail...
Usage (application): Knowledge Management Focus
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Implementing a significant change is generally easier when the corporate culture is not strong. By strong Corporate Culture is meant that values an...
Usage (application): Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
 
 

Resurser - Organisatoriskt Minne Premium
 

Nyheter

Organisatoriskt Minne
     
 

Nyheter

Kunskap Ledning
     
 

Videor

Organisatoriskt Minne
     
 

Videor

Kunskap Ledning
     
 

Presentationer

Organisatoriskt Minne
     
 

Presentationer

Kunskap Ledning
     
 

Mer

Organisatoriskt Minne
     
 

Mer

Kunskap Ledning
     

Jämför Organisatoriskt Minne med: Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  SECI-modell  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Mechanistic and Organic Systems  |  Erfarenhetslärande  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.