Organisatoriskt Minne
(Walsh Ungson)

Kunskapscenter

   

Informationsbevarande, förvärv och återvinnande i en organisation. Förklaring till Organisatoriskt Minne (Organizational Memory) av Walsh och Ungson. ('91)

Innehåll

Premium

Organisatoriskt Minne (Walsh, Ungson)

Vad är Organisatoriskt Minne? Beskrivning

Organisatoriska Minnesmetoden från Walsh och Ungson är en teknik som kan användas för informationsbevarande, förvärv och återvinnande i en organisation.

Walsh och Ungson föreslår att strukturen på det organisatoriska minnet kan klassificeras inom sex informations ”lagringsfack”:

 • Individer,
 • Kultur (berättelser, mentala modeller),
 • Omformningar (de olika processerna och procedurer),
 • Strukturer (roller inom organisationen),
 • Ekologi (fysiska organisationsuppsättningen), och
 • Externa arkiv (informationsdokumentation).

Det organisatoriska minnet refererar till lagrad information från en organisation som kan användas för löpande beslut. Den lagras inte centralt, men distribueras mellan olika byggnader där den bevaras.
Modellen hjälper HR cheferna till att öka en organisations chanser till att bättre exploatera dess minnespotential genom att forma och att påverka dessa minnesplatser.

Ursprunget till Organisatoriskt Minne. Historia

Det finns flera moderna forskare som publicerar arbete angående organisatoriskt minne. Men det är tydligt att ursprunget till detta koncept baseras på arbetet under det tidiga tjugonde århundradets forskare som Durkheim och Vygotsky. Enligt Wexler (2002), så noterar han att organisatorisk minne härstämmar från arbetet av Durkheim och hans protégé och byggdes på konceptet kring det kollektiva minnet. Spender (1996) hävdar att det organisatoriska minnet på ett löst sätt kopplat till arbetet av Vygotsky och den sociala uppbyggandets teori. Han erbjuder argumentet att socialt inbyggd aktivitet kom före utvecklingen av det individuella medvetandet (P. 71). Walsh och Ungson (1991) citerar arbetetet av March och Simon (1958), som placerar minnet hos en organisation eller en inrättning kan huseras i riktlinjer och procedurer. Denna bibehållande egenskap kan också resultera i negativa konsekvenser. Walsh och Ungson (1991) citerar också arbetet av Starbuck och Hedberg (1977), som hävdar att strukturerade kulturföremål liksom roller kan göra skada för en inrättning, när de förlorar deras effektivitet med tiden och faktiskt blir hinder mot förändring.


Användningen av den Organisatoriska Minnesmodellen. Användningsområden

 • HRM och Personalfrågor
 • Knowledge Management/Kunskapshantering

Styrkor med det Organisatoriska Minneskonceptet. Fördelar

 • Ger ett enkelt ramverk för att vägleda HR i ansträngningarna till att förbättra kunskapshanteringen.
 • Tillåter institutioner att dra fördel från historisk information och från lärdomar. Trots den övergående beskaffenheten hos det organisatoriska medlemsskapet (Berthon, Pitt & Ewing, 2001).
 • Kan bidra som en konkurrensfördel (Wexler, 2002; Croasdell 2001).
 • Kan faktiskt minska transaktionskostnader (Croasdell, 2001).
 • Kan tjäna som en politisk roll i organisationer. Detta kan ha både positiva och negativa implikationer (Walsh och Ungson, 1991).

Begränsningar med det Organisatoriska Minnet. Nackdelar

 • En för hög betoning på organisatoriskt minne kan inaktivera lärandet i en organisation och orsaka låsningar och blindhet: företag märker ej längre förändringar i miljön.
 • Det organisatoriska minnet är en funktion av en institutions ålder, storlek och framgång (Sinkula, 1994; Lukas, Hult och Ferrell, 1996; och Berthon, Pitt och Ewing, 2001).
 • Tidigare historia kan orsaka ett invant beslutsfattande och, i Enkelloops lärande (Berthon, Pitt och Ewing, 2001).
 • Kulturföremål liksom roller och den organisatoriska strukturen, som är lagrat inom kulturen hos institutioner, kan också bli hinder mot förändring (Walsh och Ungson, 1991).

Antaganden med den Organisatoriska Minnesmodellen. Villkor

 • Enligt Walsh och Ungson (1991), när du tänker kring organisatoriskt minne så måste du överväga tre kritiska faktorer: bevarande, förvärv och återvinnande.

Organisatoriskt Minne Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Organisatoriskt Minne Forumet  

Nya ämnen

  Organisational Memory Blocks Innovation
I have found that memory is always the worst deterrent for accepting new challenges - for welcoming new recruits, new ideas.
Memory is goo...
     
 

Best Practices - Organisatoriskt Minne

Expert Tips (ENG) - Organizational Memory
 

Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

 
 
 

Knowledge Management Scope

 
 
 

Knowledge Management Focal Point

 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Organisatoriskt Minne
 

Nyheter om Organisatoriskt Minne


     
 

Nyheter om Kunskap Ledning


     
 

Videor om Organisatoriskt Minne


     
 

Videor om Kunskap Ledning


     
 

Presentationer om Organisatoriskt Minne


     
 

Presentationer om Kunskap Ledning


     
 

Mer om Organisatoriskt Minne


     
 

Mer om Kunskap Ledning


     Accelerera din managementkarriärJämför Organisatoriskt Minne med: Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  SECI-modell  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Mechanistic and Organic Systems  |  Erfarenhetslärande  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.