Organisatoriskt Minne
(Walsh Ungson)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

24 itens • 216.030 visitas


Sammanfattning

Organisatoriskt Minne (Walsh, Ungson)

Vad är Organisatoriskt Minne? Beskrivning

Organisatoriska Minnesmetoden från Walsh och Ungson är en teknik som kan användas för informationsbevarande, förvärv och återvinnande i en organisation.

Walsh och Ungson föreslår att strukturen på det organisatoriska minnet kan klassificeras inom sex informations ”lagringsfack”:

 • Individer,
 • Kultur (berättelser, mentala modeller),
 • Omformningar (de olika processerna och procedurer),
 • Strukturer (roller inom organisationen),
 • Ekologi (fysiska organisationsuppsättningen), och
 • Externa arkiv (informationsdokumentation).

Det organisatoriska minnet refererar till lagrad information från en organisation som kan användas för löpande beslut. Den lagras inte centralt, men distribueras mellan olika byggnader där den bevaras.
Modellen hjälper HR cheferna till att öka en organisations chanser till att bättre exploatera dess minnespotential genom att forma och att påverka dessa minnesplatser.


Ursprunget till Organisatoriskt Minne. Historia

Det finns flera moderna forskare som publicerar arbete angående organisatoriskt minne. Men det är tydligt att ursprunget till detta koncept baseras på arbetet under det tidiga tjugonde århundradets forskare som Durkheim och Vygotsky. Enligt Wexler (2002), så noterar han att organisatorisk minne härstämmar från arbetet av Durkheim och hans protégé och byggdes på konceptet kring det kollektiva minnet. Spender (1996) hävdar att det organisatoriska minnet på ett löst sätt kopplat till arbetet av Vygotsky och den sociala uppbyggandets teori. Han erbjuder argumentet att socialt inbyggd aktivitet kom före utvecklingen av det individuella medvetandet (P. 71). Walsh och Ungson (1991) citerar arbetetet av March och Simon (1958), som placerar minnet hos en organisation eller en inrättning kan huseras i riktlinjer och procedurer. Denna bibehållande egenskap kan också resultera i negativa konsekvenser. Walsh och Ungson (1991) citerar också arbetet av Starbuck och Hedberg (1977), som hävdar att strukturerade kulturföremål liksom roller kan göra skada för en inrättning, när de förlorar deras effektivitet med tiden och faktiskt blir hinder mot förändring.


Användningen av den Organisatoriska Minnesmodellen. Användningsområden

 • HRM och Personalfrågor
 • Knowledge Management/Kunskapshantering

Styrkor med det Organisatoriska Minneskonceptet. Fördelar

 • Ger ett enkelt ramverk för att vägleda HR i ansträngningarna till att förbättra kunskapshanteringen.
 • Tillåter institutioner att dra fördel från historisk information och från lärdomar. Trots den övergående beskaffenheten hos det organisatoriska medlemsskapet (Berthon, Pitt & Ewing, 2001).
 • Kan bidra som en konkurrensfördel (Wexler, 2002; Croasdell 2001).
 • Kan faktiskt minska transaktionskostnader (Croasdell, 2001).
 • Kan tjäna som en politisk roll i organisationer. Detta kan ha både positiva och negativa implikationer (Walsh och Ungson, 1991).

Begränsningar med det Organisatoriska Minnet. Nackdelar

 • En för hög betoning på organisatoriskt minne kan inaktivera lärandet i en organisation och orsaka låsningar och blindhet: företag märker ej längre förändringar i miljön.
 • Det organisatoriska minnet är en funktion av en institutions ålder, storlek och framgång (Sinkula, 1994; Lukas, Hult och Ferrell, 1996; och Berthon, Pitt och Ewing, 2001).
 • Tidigare historia kan orsaka ett invant beslutsfattande och, i Enkelloops lärande (Berthon, Pitt och Ewing, 2001).
 • Kulturföremål liksom roller och den organisatoriska strukturen, som är lagrat inom kulturen hos institutioner, kan också bli hinder mot förändring (Walsh och Ungson, 1991).

Antaganden med den Organisatoriska Minnesmodellen. Villkor

 • Enligt Walsh och Ungson (1991), när du tänker kring organisatoriskt minne så måste du överväga tre kritiska faktorer: bevarande, förvärv och återvinnande.

Särskild Intressegrupp SIG

Organisatoriskt Minne Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Organisatoriskt Minne. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Organisatoriskt Minne

 

Organisational Memory Blocks Innovation
I have found that memory is always the worst deterrent for accepting new challenges - for welcoming new recruits, new ideas. Memory is good only for history writers - in an ever changing market envir...
3
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Organisatoriskt Minne. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Organizational Memory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effective knowledge sharing and se...

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

Changing Organization Cultures
According to J.E. Kee and K.E. Newcomer ("Why Do Change Efforts Fail? What Can Leaders Do About It?", The Public Manager...

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify an...

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT
According to Jon Katzenbach and Ashley Harshak ("Stop Blaming Your Culture", strategy+business, Spring 2011, Issue 62), ...

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices
Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning...

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counte...

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more usef...

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
Implementing a significant change is generally easier when the corporate culture is not strong. By strong Corporate Cult...
Informationskällor

Olika informationskällor om Organisatoriskt Minne. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Organizational Forgetting and Memory

Organizational Memory, Organizational Forgetting
This presentation elaborates on the concept of organizational memory, and includes the following sections: 1. Introduct...

How to Integrate Internal Organizational Knowledge with External Online Communities

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Sharing, Interaction, Knowledge in Organizations
Due to many online and web-based technological developments in today´s digital economy, sharing knowledge in online comm...

Three Levels of Knowledge Management

Initial Understanding Knowledge Management, Organizational Learning
According to Jury (2007), knowledge management can be categorized into three different levels, and organized in a pyrami...

Knowledge Management Systems Architecture

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Systems, Knowledge Architecture
This presentation is about knowledge development and management, including the following sections: 1. Overview 2. Know...

Introduction Into Organizational Memory

Organizational Memory
Introduction into Organizational Memory, including the following sections: 1. Organizational Memory (OM): definition 2...

Organizational Memory Diagram

Information Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Organisatoriskt Minne.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Organisatoriskt Minne med: Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande)  |  SECI-modell  |  Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Mechanistic and Organic Systems  |  Erfarenhetslärande  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Organisatoriskt Minne? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.