Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting (Jennings)

Kenniscentrum

   

Hoe men morele catastrofes in bedrijven kan ontdekken… voordat het te laat is. Verklaring van het Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting van Marianne Jennings. (2006)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Ethische Instorting Wat zijn de Zeven Tekens van Ethische Instorting? Beschrijving

De Zeven Tekenen van Ethisch Verval van Professor Marianne Jennings kunnen Raden van Bestuur, leidinggevenden, werknemers, analisten en investeerders helpen om díe bedrijfkaraktertrekken te evalueren die, hoewel zij niet meetbaar zijn, de inhoud van de financiële rapporten beïnvloeden, en bepalen of leidinggevenden zich tot fraude zullen laten verleiden... voordat het te laat is.


Na Enron, blijven wij bezig met rapportagesystemen, stafmedewerkers ethiek, ethische codes, trainingen ethiek, en een reeks van andere best practices. En wij blijven te laat arriveren op de plaats des onheil om de misdaden te voorkomen, ons constant het zweet van het voorhoofd vegend, constant in berouw en in PR-nachtmerrie-modus.


Jennings identificeert zeven factoren (tekens) die ethische ineenstortingen kunnen voorspellen, en zij suggereert de volgende tegenmaatregelen:

 1. Druk om de cijfers te handhaven. Alle bedrijven en organisaties hebben doelstellingen en voelen druk om de cijfers te halen. Een bedrijf met een slechte ethische cultuur, echter, heeft geleidelijk het behalen van die cijfers in een zone van perversiteit gebracht. Werknemers in deze bedrijven beginnen met het cijfer dat zij willen rapporteren en werken vervolgens achterwaarts, de dingen passend makend met boekhoudinterpretaties, en uiteindelijk alles precies passend makend op het vooraf bepaalde getal.

  • Tegengif 1: Omring (numerieke) doelstellingen met ethische waarden (grenzen). Vergelijk: Ashridge Missie Model

  • Tegengif 2: Ontsla diegenen die de grenzen overtreden die u hebt gesteld.

  • Tegengif 3: Let op de non-verbale en genuanceerde communicatie en signalen.

  • Tegengif 4: Moedig uw werknemers aan om een pauze in te lassen: een tijdspanne die aan werknemers wordt gegeven wanneer zij zich in een lastige situatie in het werk bevinden.

 2. Vrees en stilte. Een type cultuur waarin de werknemers het probleem kunnen zien, maar zij toch stil blijven. Als zij hun zorgen uitspreken, worden zij oftewel ontslagen, oftewel zij komen nooit meer in aanmerking voor promotie in de organisatie. Vergelijk: Leiderschapsstijlen

  • Tegengif 1: Vertel werknemers dat zij voor hun mening uit moeten komen en biedt hen de middelen (hotline) om dit te doen.

  • Tegengif 2: Ontsla werknemers die hun mening geven niet, laat ze niet niet meer in aanmerking komen voor promotie, plaats ze niet over, stel ze niet anders te werk, en bejegen ze niet op negatieve of schadelijke wijze.

  • Tegengif 3: Beloon werknemers die voor hun mening uitkomen en wijs op ethische en juridische kwesties.

  • Tegengif 4: Vertel werknemers dat slecht nieuws nou eenmaal vóórkomt.

  • Tegengif 5: Vertel werknemers dat u op hun wijsheid vertrouwt en dat u op hen rekent.

 3. Jonge carrièremakers en een opgehemelde CEO. Omringende hielenlikkers, ja-knikkers en andere nuttige idioten. Iconische, bewonderde CEO's.

  • Tegengif 1: Wees op uw hoede voor de iconische CEO. Vergelijk: Charismatisch Leiderschap

  • Tegengif 2: Wees altijd kritisch tegenover de meest eminent presterende managers wanneer het over CEO's gaat. Vergelijk: Kerngroeptheorie

  • Tegengif 3: Hou in de gaten wie er wordt ingehuurd, wie er wordt ontslagen, en wie hen vervangt, en hoeveel zij betaald krijgen.

  • Tegengif 4: Gedrag in persoonlijke levenskwesties is van belang.

  • Tegengif 5: Kneed en vorm de jonge carrièremakers

 4. Zwakke Raad. De Raad kan ervaring tekort komen, uit vrienden bestaan, belangengeschillen vertonen, niet genoeg tijd doorbrengen.

  • Tegengif 1: Zorg voor een sterke Raad. Graaf dieper in conflicten en val niet voor de governance mythen.

  • Tegengif 2: Verkrijg informatie van werknemers.

  • Tegengif 3: Daag stafmedewerkers, managers, en hun geclaimde resultaten uit.

  • Tegengif 4: Besteed aandacht aan extra vergoedingen.

  • Tegengif 5: Loop eens rond.

 5. Conflicten. Een typische atmosfeer van elkaar indekken. Bevoordeling en nepotisme.

  • Tegengif 1: Geloof in belangengeschillen.

  • Tegengif 2: Breng een duidelijk conflictenbeleid tot stand en dwing deze regels af.

  • Tegengif 3: Omlijn wat tot het bedrijf behoort, en wat tot de klant behoort, en zorg ervoor dat deze twee nooit bij de werknemers samenkomen.

  • Tegengif 4: Schort uw conflictenbeleid niet op.

  • Tegengif 5: Bezie eigenaarschap en de onderlinge relaties.

  • Tegengif 6: Hou het simpel! Onthoud dat er slechts twee manieren zijn om een conflict te managen: los het op of onthul het.

 6. Innovatie als nergens anders. De overtuiging dat wij zo briljant en innovatief zijn, dat de normale boekhoudregels, corporate governance, en zelfs bedrijfseconomie niet op ons van toepassing zijn.

  • Tegengif 1: Erken grenzen aan waartoe wij in staat zijn en dat de waarheid niet kan worden gemanaged.

  • Tegengif 2: Houd de grondbeginselen van economie, economische cycli en de managementgeschiedenis in gedachten. Wees op je hoede voor EBITDA.

  • Tegengif 3: Eerlijkheid en Openhartigheid.

  • Tegengif 4: Veerkracht tegen Pressie. Wees op uw hoede voor Groepsdenken.

 7. Het goede op sommige gebied weegt op tegen het kwade in andere. De consistente perceptie van zowel managers als bedrijven van zichzelf als goede burgers. Filantropisch, ecologisch correct en toegewijd aan diversiteit, werden deze bedrijven erkend voor hun goede daden en bijdragen. Hun 'stand verplicht' kwam ten goede aan velen.

  • Tegengif 1: Verander de houding ten opzichte van sociale verantwoordelijkheid in het zakenleven. Vergelijk: Intrinsiek Stakeholder Commitment

  • Tegengif 2: Onderzoek uw bedrijf en benut de diepgaande verbindingen met sociale verantwoordelijkheid en communautaire betrokkenheid.

  • Tegengif 3: Wees (uitermate) sceptisch ten opzichte van filantropie en sociale verantwoordelijkheid.

Oorsprong van de Zeven Tekens van Ethische Instorting. Geschiedenis

In 2003, nam Professor Jennings deel aan een symposium over corporate governance en ethiek. Haar scriptie was getiteld: Restoring Ethical Gumption In The Corporation: A Federalist Paper on Corporate Governance - Restoration of Active Virtue in the Corporate Structure to Curb the 'Yeehaw Culture' in Organizations. Deze scriptie vormde de basis voor haar boek in 2006: De zeven Tekens van Ethische Instorting.


Gebruik van de Zeven Tekens van Ethische Instorting. Toepassingen

 • Vermijd te investeren in volgende Enron.
 • Het voorspellen dat bedrijven in de gevarenzone zullen komen.
 • Voorkom dat u gaat werken voor de volgende WorldCom vlak vóór de ineenstorting.
 • Identificeer en los problemen in uw eigen organisaties op voordat zij een ramp veroorzaken.
 • De 7 Tekens zijn eveneens op overheidsinstellingen van toepassing, alsmede op niet op winst gerichte instellingen.

Sterke punten van het concept van de Zeven Tekens van Ethische Instorting. Voordelen

 • Geeft 7 duidelijke signalen ter herkenning van (potentiële) ethische problemen.
 • Biedt tegengiffen om te verhinderen dat zij plaatsvinden of om hen te behandelen.
 • Gaat in op de onderliggende bron van immoreel gedrag: de bedrijfscultuur, in plaats van alleen de symptomen te behandelen, of de juridische gaten te dichten of de schade te schikken.

Beperkingen van de Zeven Tekens van Ethische Instorting. Nadelen

Boek: Marianne Jennings - The Seven Signs of Ethical Collapse: How to Spot Moral Meltdowns in Companies… Before It's Too Late -


Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting Forum
  Careful with Teaching "You Can do All…"
As a parent, partner, as older brothers, as teachers, tutors, mentors, leaders, managers, and generally any role in which we are responsible for the welfare of someone else (at least in some area of your life), we endeavor to convey the certainty she...
     
 
  Being Ethical is a Trait and Requires Practice
Ethics in our broader life cannot be inculcated or professed to any human, but it's a trait which mutates between similar genes and needs to be practiced at any situations and moment in order to bear fruits and give finite results....
     
 
  Ethical Conduct in our Personal Lives
Conduct in personal lives matter." I like this best. Doing the right thing even when no one is looking is the best gauge of character. And ethics is about character and conduct whether in public or private, in business or in the home....
     
 
  All the Tips are educative
Thank you very much for all materials and TIPs which are of great importance to me where reading materials are not available....
     
 
  Chief Fraud Strategists
Very interesting. Most of the antidotes assume that the employees are the responsible party and tends to offer advise to the CEO and leaders of the institution. There are several cases abound in Africa, especially in Nigeria where the CEO in concert ...
     
 
  Ethical behaviour's role?
Where does ethical behaviour, with particular reference to IPR protection come into play here? Certainly those companies that blatantly steal other's IPR are sending a message throughout their entire organisation that they are in meltdown status. He...
     
 
  Peter Drucker on Business Ethics
Peter Drucker once said: There is no such thing as business ethics – there is only ethics....
     
 

Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting Special Interest Group


Special Interest Group

Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting Premium
  Antidotes Against Ethics Collapse: THEIRS
Antidotes to the ethical collapse. Follow the THEIRS principle:
T = Truthfulness
H = Honesty
E = Equity
I = Integrity
R = Rationality, these would lead to
S = Sustainability.
Anyone wishing how THEIRS is impl...
     
 

Expert Tips (ENG) - Seven Signs Of Ethical Collapse Premium
 

The Role of Management in Establishing Ethical Behavior

In order to deeply root values and ethical standards into how an organization conducts its business and to prevent ethical collapse, following acti...
Usage (application): Business Ethics, Best Practices
 
 
 

The Skills Needed to Spot Ethical Issues

Bazerman provides some useful advice on both the challenges in noticing (potential) ethical issues and ways of overcoming them.

CHALLENGES ...
Usage (application): Preventing Ethical Failures, Identifying Ethical Issues, Business Ethics
 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Ferguson (2014) wonders when exp...
Usage (application): Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
 
 
 

The United Nations Global Compact

The Global Compact, launched by the United Nations in 1999, is a strategic policy initiative for businesses that are committed to align their operatio...
Usage (application): 10 Principles for Codes of Ethics
 
 

Hulpbronnen - Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting Premium
 

Nieuws

Tekenen Jennings
     
 

Nieuws

Ethische Problemen
     
 

Video's

Tekenen Jennings
     
 

Video's

Ethische Problemen
     
 

Presentaties

Tekenen Jennings
     
 

Presentaties

Ethische Problemen
     
 

Meer

Tekenen Jennings
     
 

Meer

Ethische Problemen
     

Vergelijk met de Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting: Clarkson-principes  |  Kerngroeptheorie  |  Ashridge Missie Model   |  Moreel Doel  |  Charismatisch Leiderschap   |  Groepsdenken


Keer terug naar Management Discipline: Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Financiën & Investeren  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 22-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.