Sju Tecken på Etisk Kollaps (Marianne Jennings)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

62 itens • 288.855 visitas


Sammanfattning

Etisk Kollaps Vad är Sju Tecken på Etisk Kollaps? Beskrivning

Sju Tecken på Etisk Kollaps (Jennings) från professorn av juridik och etiska studier Marianne Jennings som kan hjälpa, styrelsen, ledare, anställda, analytiker, och investerare att utvärdera de företagskaraktärer, som, medans de inte är mätbara, kontrollerar innehållet på de finansiella rapporterna och huruvida ledare, kommer att begå eventuellt bedrägeri…., Före det är för sent.


Efter Enron vi får leva med balanserade rapporteringsystem, etiktjänstemän, etik kodifiering, etikträning och en värd av andra bästa tillämpningar. Och vi fortsätter med att anlända till brottsplatsen just lite för sent för att förhindra brotten, ständigt städa upp, ånger- och PR-mardrömsläget.


Jennings identifierar sju faktorer (tecken) som förutsäger etiska krascher och hon erbjuder följande motgift mot dem:

 1. Trycket att underhålla dessa siffrorna. Alla företag och organisationer har mål, och känner trycket på att leva upp till dessa tal. Ett företag med en dålig etisk kultur, har emellertid gradvist levt upp till dessa siffror in i en zon av perversitet. Anställda i dessa företag startar med de siffror som de önskar att rapportera och arbetar sedan sig sedan bakåt för att göra en anpassning genom att använda sig av redovisningstolkningar och slutligen fejkar till det för att kunna nå upp till de förutbestämda talen.

  • Motgift 1: Omge (numeriska) mål med etiska värderingar (gränser). Jämför: Ashridge Missionsmodell

  • Motgift 2: Avskeda de som överskrider gränserna som du har etablerat.

  • Motgift 3: Håll ögonen på ickeverbala och nyanserade kommunikationen samt signaler.

  • Motgift 4: Uppmuntra dina anställda till att använda ta time-out: en tidsperiod föra anställda att använda när de finner sig i en besvärlig situation på jobbet.

 2. Frukta och tysta. En typ av kultur, där anställda kan se problemen, men de förblir tysta. Om de gör så dela deras oro, de är endera avslutade eller floppar i organisationen. Jämför: Ledarskapsstilar, Ledarstilar

  • Motgift 1: Uppmuntra anställda till att berätta och vara öppna och erbjud medel för att dem att göra så (hotlinenummer att ringa).

  • Motgift 2: Avskeda inte, floppar, flytta, återinsätt, släck elden, städa upp dyngan eller baktala anställda för de skall att tala ut.

  • Motgift 3: Belöna anställda som talar ut och pekar ut etiska och lagliga problem.

  • Motgift 4: Berätta för de anställda när det är dåliga nyheter på gång.

  • Motgift 5: Berätta för anställda att du litar på deras klokhet och att du räknar med dem.

 3. De unga kommande generationen och en VD större-än-livet. Omgivande stövelslickare, ja sägare och andra användbara idioter. Ikoner, älskade vd:ar.

  • Motgift 1:  Se upp för en idol VD. Jämför: Karismatiskt Ledarskap

  • Motgift 2: Ifrågasätt alltid de mest enastående aktörerna, även när det kommer till vd:ar. Jämför: Kärngruppsteorin Kleiner

  • Motgift 3: Övervaka vem anställs och vem avskedas och vem byter ut dem och hur mycket de betalas.

  • Motgift 4: Genomförande i personliga livet räknas också.

  • Motgift 5: Gjut och forma den unga kommande generationen

 4. Svagt styrelse. Styrelsen kan sakna erfarenhet och bestå av vänner som visar på intressekonflikter, ägnar inte styrelsearbetet tillräckligt med tid.

  • Motgift 1: Skaffa dig en stark styrelse. Gräv djupare runt konflikter och luras inte av styrningsmyter.

  • Motgift 2: Skaffa information från de anställda.

  • Motgift 3: Utmana tjänstemän, chefer och deras hävdade resultat.

  • Motgift 4: Ge uppmärksamhet till extraförmåner.

  • Motgift 5: Gå omkring i organisationen.

 5. Konflikter. En distinkt atmosfär av klappa om ryggen mentalitet förekommer. Favoriserande och svågerpolitik.

  • Motgift 1: Tro på intressekonflikterna.

  • Motgift 2: Etablera definitiva riktlinjer för konflikter och upprätthåll reglerna.

  • Motgift 3: Skissa konturerna för vad som hör till företaget och vad hör till kunden och låt aldrig de två mötas hos de anställda.

  • Motgift 4: Avstå inte från din konfliktpolitik.

  • Motgift 5: Granska äganderätt och samverkan.

  • Motgift 6:  Gör det enkelt! Minns att det finns endast två sätt att styra en konflikt: få bort den eller lös upp den.

 6. Innoverar som ingen annan. En övertygelse om att vi är så briljanta och innovativa att de triviala reglerna för redovisning, koncern styrning, grundläggande ekonomi, gäller inte för oss.

  • Motgift 1: Erkänn begränsningar på förmågan och att sanningen inte kan hanteras.

  • Motgift 2: Ha i åtanke grunderna för ekonomi, och ekonomiska cykler och affärshistoria. Akta sig för EBITDA.

  • Motgift 3: Ärlighet och Uppriktighet.

  • Motgift 4: Motstå trycket. Se upp för Grupptänkande.

 7. Godheten på några områden sona för elakheter på andra. Den förenliga uppfattningen hos både chefer och företag av dem som goda medborgare. Filantropiska, miljömässigt sunda, och mångfalds-hängivna, dessa företag var erkända för deras goda gärningar och bidrag. Deras noblesse oblige (förpliktagande, socia ansvar) gynnade många.

  • Motgift 1: Ändra attityder för företagets sociala ansvar  Jämför: Verkligt Nyckelpersonsengagemang

  • Motgift 2: Utforska ditt företag och undersök djupet och sammankopplingarna av socialt ansvar- och gemenskapsmedverkan.

  • Motgift 3: Var (mycket) skeptisk till filantropisk verksamhet och socialt ansvarstagande.

Ursprunget till Sju tecken på etisk kollaps. Historia

År 2003 deltog professor Jennings i ett symposium om företagsstyrning och etik. Hennes rapport kallades: Återställandet av etisk framåtanda i företaget: Federalistisk  rapport om företagsstyrning - Återställande till en aktiv effekt i företagsstrukturen som Broms till ”Yeehaw kulturen” i organisationer. Denna rapport var grunden för hennes bok 2006: Det sju tecknen på etisk kollaps.


Användningen av de Sju tecknen på etisk kollaps. Användningsområden

 • Undvik att investera i nästa Enron.
 • Förutsäga de företag som är i riskzonen.
 • Förebygga att komma att arbeta för nästa WorldCom precis före kraschen.
 • Identifiera och lös problemen i din egna organisationer, före de orsakar en katastrof.
 • De 7 tecknen gäller även för statliga myndigheter och icke vinstgivande organisationer.

Styrkor med Sju tecken på etisk kollaps konceptet. Fördelar

 • Ger  7 tydliga signaler att hålla ögonen på för för att känna av (potentiella) etiska problem.
 • Erbjuder motgift som förhindrar dem från att hända eller som reparerar dem.
 • Tar hand om den bakomliggande källan till oetiskt beteende: företagskultur som snarare behandlar symtomen, eller ordnar till det legala systemet eller betalar för att komma till rätta med kostnaderna.

Begränsningar till Sju Tecken på Etisk Kollaps (Jennings). Nackdelar

Bok: Marianne Jennings - Seven Signs of Ethical Collapse: Hur man lägger märke till moraliska härdsmältor i företag…, Före det är för sent)


Särskild Intressegrupp SIG

Etiska Problem i Företag Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Etiska Problem i Företag. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Etiska Problem i Företag

 

Being Ethical is a Trait and Requires Practice
Ethics in our broader life cannot be inculcated or professed to any human, but it's a trait which mutates between similar genes and needs to be practiced at any situations and moment in order to bear ...
22
 
1 kommentarer
Peter Drucker on Business Ethics
Peter Drucker once said: There is no such thing as business ethics – there is only ethics....
19
 
4 kommentarer
How to Avoid Corporate Scandals and White Collar Crime
I must have written it a dozen times by now: short term value creation (listening too much to financial markets and greedy investors) is a sign of poor leadership, is also the reason behind most white...
10
 
12 kommentarer
Zero Tolerance to Fraud
We have zero tolerance to fraud... In practice, we often come across similar statements. What do we mean by such a statement? Maybe that we do not allow fraud in our organization? But if so, what do...
8
 
7 kommentarer
Chief Fraud Strategists
Very interesting. Most of the antidotes assume that the employees are the responsible party and tends to offer advise to the CEO and leaders of the institution. There are several cases abound in Afric...
5
 
Careful with Teaching "You Can do All…"
As a parent, partner, as older brothers, as teachers, tutors, mentors, leaders, managers, and generally any role in which we are responsible for the welfare of someone else (at least in some area of y...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Etiska Problem i Företag. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Ethical Conduct in our Personal Lives
Conduct in personal lives matter." I like this best. Doing the right thing even when no one is looking is the best gauge of character. And ethics is about character and conduct whether in public or p...
19
 
2 kommentarer

🥈 Antidotes Against Ethics Collapse: THEIRS
Antidotes to the ethical collapse. Follow the THEIRS principle: T = Truthfulness H = Honesty E = Equity I = Integrity R = Rationality, these would lead to S = Sustainability. Anyone wishing how...
18
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Ethical Problems in Companies (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Role of Management in Establishing Ethical Behavior

Business Ethics, Best Practices
In order to deeply root values and ethical standards into how an organization conducts its business and to prevent ethic...

The Skills Needed to Spot Ethical Issues

Preventing Ethical Failures, Identifying Ethical Issues, Business Ethics
Bazerman provides some useful advice on both the challenges in noticing (potential) ethical issues and ways of overcomin...

How to Identify Integrity Issues Early On?

Survey, White Collar Crime, Ethical Issues, Sexual Harassment, Bribing, Accounting Irregularities, Antitrust Violations,
A simple survey method to identify ethical danger zones or potential integrity gaps is described by Soltes. It works by ...

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe...

The United Nations Global Compact

10 Principles for Codes of Ethics
The Global Compact, launched by the United Nations in 1999, is a strategic policy initiative for businesses that are com...

The Main Reasons Why People Commit White-Collar Crimes

White-Collar Crime, Ethical Issues, Bribing, Accounting Irregularities, Money Laundering, Corruption
If you are dealing with ethical issues and white collar crime it's useful to put yourself in the shoes of people who are...
Informationskällor

Olika informationskällor om Etiska Problem i Företag. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Reflection for Business Leaders

Leadership Reflection, Servant Leadership, Values, Moral Leadership, Vocation, Leadership Ethics, Bounded Ethicality
This presentation is about the reflection in the context of business leaders. The presentation includes the following se...

Ethics and Ethical Dilemmas in Business

Ethics, Ethical Behavior, Business Ethics, Ethical Decision-making
Presentation about ethical behavior and ethical dilemmas. The presentation includes the following sections: 1. Introduc...

Introduction to Business Ethics. Concept Overview

Business Ethics, Ethics in Business, Corporate Social Responsibility, Code of Ethics, Unethical Business Practices
This presentation is about ethics in business, and includes the following sections: 1. Introduction 2. Question 3. Bu...

Ethical Issues of IT, Information Systems and the Internet

Ethics, Information Technology, Information Age, Moral Dimensions, Privay, Opt-in, Opt-out, Data Protection, Cookies
This presentation discusses ethical issues with regard to information systems and technologies. The presentation include...

Unethical Behavior: Why do we Do it and how to Recognize it?

Business Ethics, Human Behavior, Ethical Behavior, Corporate Ethics, Creative Accounting
Presentation that basically explains why business people are so often behaving unethical and why it is more apparent in ...

Fundamentals of Business Ethics

Business Ethics, Corporate Ethics, Ethical Behavior, Corporate Responsibility, Stakeholder Management
Presentation about business ethics, including an explanation of its relation with economics and the law. It also include...

Issues in Improving Ethics in Multinational Corporations

Corporate Ethics, Business Ethics, Global Ethics, International Ethics, Corporate Social Responsibility
This presentation outlines ethical issues arising in global businesses, and the ways to improve those ethics in multinat...

Ethics in Corporate Governance

Ethics, Corporate Governance
This presentation is about the role that ethics plays in corporate governance.The presentation includes the following se...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Etiska Problem i Företag.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med Sju Tecken på Etisk Kollaps (Jennings): Clarksons Grundläggande Principer  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Ashridge Missionsmodell  |  Moraliskt Syfte  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Grupptänkande


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Etiska Problem i Företag? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.