Sju Tecken på Etisk Kollaps (Marianne Jennings)

Kunskapscenter

   

Hur man lägger märke till moraliska härdsmältor i företag…, Före det är för sent. Förklaring till Sju Tecken på Etisk Kollaps (Seven Signs of Ethical Collapse) av Marianne Jennings. (2006)

Innehåll

Premium

Etisk Kollaps Vad är Sju Tecken på Etisk Kollaps? Beskrivning

Sju Tecken på Etisk Kollaps (Jennings) från professorn av juridik och etiska studier Marianne Jennings som kan hjälpa, styrelsen, ledare, anställda, analytiker, och investerare att utvärdera de företagskaraktärer, som, medans de inte är mätbara, kontrollerar innehållet på de finansiella rapporterna och huruvida ledare, kommer att begå eventuellt bedrägeri…., Före det är för sent.


Efter Enron vi får leva med balanserade rapporteringsystem, etiktjänstemän, etik kodifiering, etikträning och en värd av andra bästa tillämpningar. Och vi fortsätter med att anlända till brottsplatsen just lite för sent för att förhindra brotten, ständigt städa upp, ånger- och PR-mardrömsläget.


Jennings identifierar sju faktorer (tecken) som förutsäger etiska krascher och hon erbjuder följande motgift mot dem:

 1. Trycket att underhålla dessa siffrorna. Alla företag och organisationer har mål, och känner trycket på att leva upp till dessa tal. Ett företag med en dålig etisk kultur, har emellertid gradvist levt upp till dessa siffror in i en zon av perversitet. Anställda i dessa företag startar med de siffror som de önskar att rapportera och arbetar sedan sig sedan bakåt för att göra en anpassning genom att använda sig av redovisningstolkningar och slutligen fejkar till det för att kunna nå upp till de förutbestämda talen.

  • Motgift 1: Omge (numeriska) mål med etiska värderingar (gränser). Jämför: Ashridge Missionsmodell

  • Motgift 2: Avskeda de som överskrider gränserna som du har etablerat.

  • Motgift 3: Håll ögonen på ickeverbala och nyanserade kommunikationen samt signaler.

  • Motgift 4: Uppmuntra dina anställda till att använda ta time-out: en tidsperiod föra anställda att använda när de finner sig i en besvärlig situation på jobbet.

 2. Frukta och tysta. En typ av kultur, där anställda kan se problemen, men de förblir tysta. Om de gör så dela deras oro, de är endera avslutade eller floppar i organisationen. Jämför: Ledarskapsstilar, Ledarstilar

  • Motgift 1: Uppmuntra anställda till att berätta och vara öppna och erbjud medel för att dem att göra så (hotlinenummer att ringa).

  • Motgift 2: Avskeda inte, floppar, flytta, återinsätt, släck elden, städa upp dyngan eller baktala anställda för de skall att tala ut.

  • Motgift 3: Belöna anställda som talar ut och pekar ut etiska och lagliga problem.

  • Motgift 4: Berätta för de anställda när det är dåliga nyheter på gång.

  • Motgift 5: Berätta för anställda att du litar på deras klokhet och att du räknar med dem.

 3. De unga kommande generationen och en VD större-än-livet. Omgivande stövelslickare, ja sägare och andra användbara idioter. Ikoner, älskade vd:ar.

  • Motgift 1:  Se upp för en idol VD. Jämför: Karismatiskt Ledarskap

  • Motgift 2: Ifrågasätt alltid de mest enastående aktörerna, även när det kommer till vd:ar. Jämför: Kärngruppsteorin Kleiner

  • Motgift 3: Övervaka vem anställs och vem avskedas och vem byter ut dem och hur mycket de betalas.

  • Motgift 4: Genomförande i personliga livet räknas också.

  • Motgift 5: Gjut och forma den unga kommande generationen

 4. Svagt styrelse. Styrelsen kan sakna erfarenhet och bestå av vänner som visar på intressekonflikter, ägnar inte styrelsearbetet tillräckligt med tid.

  • Motgift 1: Skaffa dig en stark styrelse. Gräv djupare runt konflikter och luras inte av styrningsmyter.

  • Motgift 2: Skaffa information från de anställda.

  • Motgift 3: Utmana tjänstemän, chefer och deras hävdade resultat.

  • Motgift 4: Ge uppmärksamhet till extraförmåner.

  • Motgift 5: Gå omkring i organisationen.

 5. Konflikter. En distinkt atmosfär av klappa om ryggen mentalitet förekommer. Favoriserande och svågerpolitik.

  • Motgift 1: Tro på intressekonflikterna.

  • Motgift 2: Etablera definitiva riktlinjer för konflikter och upprätthåll reglerna.

  • Motgift 3: Skissa konturerna för vad som hör till företaget och vad hör till kunden och låt aldrig de två mötas hos de anställda.

  • Motgift 4: Avstå inte från din konfliktpolitik.

  • Motgift 5: Granska äganderätt och samverkan.

  • Motgift 6:  Gör det enkelt! Minns att det finns endast två sätt att styra en konflikt: få bort den eller lös upp den.

 6. Innoverar som ingen annan. En övertygelse om att vi är så briljanta och innovativa att de triviala reglerna för redovisning, koncern styrning, grundläggande ekonomi, gäller inte för oss.

  • Motgift 1: Erkänn begränsningar på förmågan och att sanningen inte kan hanteras.

  • Motgift 2: Ha i åtanke grunderna för ekonomi, och ekonomiska cykler och affärshistoria. Akta sig för EBITDA.

  • Motgift 3: Ärlighet och Uppriktighet.

  • Motgift 4: Motstå trycket. Se upp för Grupptänkande.

 7. Godheten på några områden sona för elakheter på andra. Den förenliga uppfattningen hos både chefer och företag av dem som goda medborgare. Filantropiska, miljömässigt sunda, och mångfalds-hängivna, dessa företag var erkända för deras goda gärningar och bidrag. Deras noblesse oblige (förpliktagande, socia ansvar) gynnade många.

  • Motgift 1: Ändra attityder för företagets sociala ansvar  Jämför: Verkligt Nyckelpersonsengagemang

  • Motgift 2: Utforska ditt företag och undersök djupet och sammankopplingarna av socialt ansvar- och gemenskapsmedverkan.

  • Motgift 3: Var (mycket) skeptisk till filantropisk verksamhet och socialt ansvarstagande.

Ursprunget till Sju tecken på etisk kollaps. Historia

År 2003 deltog professor Jennings i ett symposium om företagsstyrning och etik. Hennes rapport kallades: Återställandet av etisk framåtanda i företaget: Federalistisk  rapport om företagsstyrning - Återställande till en aktiv effekt i företagsstrukturen som Broms till ”Yeehaw kulturen” i organisationer. Denna rapport var grunden för hennes bok 2006: Det sju tecknen på etisk kollaps.


Användningen av de Sju tecknen på etisk kollaps. Användningsområden

 • Undvik att investera i nästa Enron.
 • Förutsäga de företag som är i riskzonen.
 • Förebygga att komma att arbeta för nästa WorldCom precis före kraschen.
 • Identifiera och lös problemen i din egna organisationer, före de orsakar en katastrof.
 • De 7 tecknen gäller även för statliga myndigheter och icke vinstgivande organisationer.

Styrkor med Sju tecken på etisk kollaps konceptet. Fördelar

 • Ger  7 tydliga signaler att hålla ögonen på för för att känna av (potentiella) etiska problem.
 • Erbjuder motgift som förhindrar dem från att hända eller som reparerar dem.
 • Tar hand om den bakomliggande källan till oetiskt beteende: företagskultur som snarare behandlar symtomen, eller ordnar till det legala systemet eller betalar för att komma till rätta med kostnaderna.

Begränsningar till Sju Tecken på Etisk Kollaps (Jennings). Nackdelar

Bok: Marianne Jennings - Seven Signs of Ethical Collapse: Hur man lägger märke till moraliska härdsmältor i företag…, Före det är för sent)


Sju Tecken på Etisk Kollaps (Marianne Jennings) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Sju Tecken på Etisk Kollaps (Marianne Jennings) Forumet  

Nya ämnen

  Being Ethical is a Trait and Requires Practice
Ethics in our broader life cannot be inculcated or professed to any human, but it's a trait which mutates between similar genes and needs to be practi...
     
 
  Antidotes Against Ethics Collapse: THEIRS
Antidotes to the ethical collapse. Follow the THEIRS principle:
T = Truthfulness
H = Honesty
E = Equity
I = Integrity
...
     
 
  Careful with Teaching "You Can do All…"
As a parent, partner, as older brothers, as teachers, tutors, mentors, leaders, managers, and generally any role in which we are responsible for the w...
     
 

Best Practices - Sju Tecken på Etisk Kollaps (Marianne Jennings)
  Peter Drucker on Business Ethics
Peter Drucker once said: There is no such thing as business ethics – there is only ethics....
     
 
  Ethical Conduct in our Personal Lives
Conduct in personal lives matter." I like this best. Doing the right thing even when no one is looking is the best gauge of character. And ethics is ...
     
 
  All the Tips are educative
Thank you very much for all materials and TIPs which are of great importance to me where reading materials are not available....
     
 
  Chief Fraud Strategists
Very interesting. Most of the antidotes assume that the employees are the responsible party and tends to offer advise to the CEO and leaders of the in...
     
 Allt du behöver veta om management


  Ethical behaviour's role?
Where does ethical behaviour, with particular reference to IPR protection come into play here? Certainly those companies that blatantly steal other's ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Seven Signs Of Ethical Collapse
 

The Role of Management in Establishing Ethical Behavior

 
 
 

The Skills Needed to Spot Ethical Issues

 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

 
 
 

The United Nations Global Compact

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Sju Tecken på Etisk Kollaps (Marianne Jennings)
 

Nyheter om Etisk Kollaps Jennings


     
 

Nyheter om Etiska Problemställningar


     
 

Videor om Etisk Kollaps Jennings


     
 

Videor om Etiska Problemställningar


     
 

Presentationer om Etisk Kollaps Jennings


     
 

Presentationer om Etiska Problemställningar


     
 

Mer om Etisk Kollaps Jennings


     
 

Mer om Etiska Problemställningar


     Accelerera din managementkarriärJämför med Sju Tecken på Etisk Kollaps (Jennings): Clarksons Grundläggande Principer  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Ashridge Missionsmodell  |  Moraliskt Syfte  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Grupptänkande


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.