Groepsdenken
(Janis)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Tendensen tot consensus binnen groepen. Verklaring van Groupthink (Groepsdenken) van Irving Janis. ('72)

Inhoud

Premium

Irving Janis ontwikkelde in een studie over besluitvorming in groepen de Groupthinktheorie (Groepsdenkentheorie). Deze is gebaseerd op menselijk sociaal gedrag, waarin het handhaven van groepscohesie en solidariteit belangrijker wordt gevonden dan de feiten op een realistische manier te overwegen. Janis gaf de volgende definitie van Groepsdenken:


Wat is Groupthink (Groepsdenken)? Definitie

Een wijze van denken door mensen wanneer zij diep betrokken zijn in een samenhangende groep, waarbij het streven van de leden naar eenstemmigheid hun motivatie wegneemt om alternatieve acties realistisch af te wegen.


Groepsdenken is een resultaat van cohesie in groepen, welk reeds door Lewin in de jaren '30 werd besproken en is een belangrijke factor om te overwegen in besluitvormingsprocessen, zoals workshops, vergaderingen, conferenties, commissies, enz..


Bepaalde Condities zijn bevorderlijk voor Groepsdenken

 • De groep is erg samenhangend.
 • De groep wordt geÔsoleerd van tegengestelde meningen.
 • De groep wordt geleid door een directieve leider, die zijn of haar wensen bekend maakt.

Negatieve gevolgen van Groupthink

 1. De groep beperkt zijn bespreking tot slechts een paar alternatieven.
 2. De oplossing die aanvankelijk door de meeste leden werd goedgekeurd, wordt nooit opnieuw bestudeerd om niet zo duidelijke valkuilen op te zoeken.
 3. De groep laat na om die alternatieven opnieuw te onderzoeken die oorspronkelijk door de meerderheid werden afgekeurd.
 4. Er wordt niet gezocht naar de mening van een expert.
 5. De groep is erg selectief in het verzamelen van en het aandacht besteden aan beschikbare informatie.
 6. De groep is zo zeker van zijn ideeŽn dat deze geen rampenplannen overweegt.

Het voorkomen van Groepsdenken

 1. Benoem een advocaat van de duivel.
 2. Moedig iedereen aan om een kritische beoordelaar te zijn.
 3. De leider zou aanvankelijk geen voorkeur moeten uitspreken.
 4. Richt onafhankelijke groepen op.
 5. Verdeel in subgroepen.
 6. Bespreek wat er met anderen gebeurt buiten de groep.
 7. Nodig anderen in de groep uit om nieuwe ideeŽn in te brengen.
 8. Verzamel anonieme reacties. Via een suggestie bus of een online forum. Zie: Delphimethode

Typische symptomen van Groepsdenken

Janis maakte een lijst van acht symptomen die aantonen dat overeenstemming zoeken de groep in de verkeerde richting heeft geleid. De eerste twee komen door een overmaat aan zelfvertrouwen in de capaciteiten van de groep. Het volgende paar wijst op tunnelvisie die de leden hebben om het probleem te bekijken. De laatste vier zijn tekens van sterke overeenstemmingsdruk binnen de groep.

 1. Illusie van Onaantastbaarheid: Janis vatte deze houding samen als "alles zal goed gaan, omdat wij een speciale groep zijn." Het onderzoeken van weinig alternatieven.
 2. Geloof in Inherente Ethiek van de Groep: onder de druk van Groepsdenken, veronderstellen de leden automatisch de juistheid van hun doel. Vergelijk: Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting
 3. Collectieve Rationalisatie: een collectieve mening van rationeel te zijn. Hoogst selectief zijn in het verzamelen van informatie.
 4. Stereotypen van Mensen Buiten de Groep
 5. Zelf-Censuur: Mensen bieden slechts dubbelzinnige of matigende meningen aan. Mensen willen geen meningen van experts, of meningen van buitenaf. Druk om zich te conformeren binnen de groep; leden houden hun kritiek in.
 6. Illusie van Eenstemmigheid. De individuele groepsleden kijken elkaar aan om theorieŽn te bevestigen.
 7. Directe Druk op Andersdenkenden. Druk om de groep te beschermen tegen negatieve zienswijzen of informatie.
 8. Zelf-benoemde Bewakers van Logica: deze "bewakers van logica" beschermen een leider tegen aanvallen van lastige ideeŽn.

Groepsdenken Forum
  Can Groupthink also be Useful?
Even though Groupthink is largely negative, it is ...
     
 
  Reactions by Groups to Dishonest Behavior
Keck (2014) examined in what way groups react to d...
     
 
  Group Thinking and Precast Rituals
Every company is thinking in groups. One group typ...
     
 
  How to Avoid Groupthink? Six Thinking Hats
Edward De Bono's  
   
 
  What is a Group. Types of Groups
A group is defined as: two or more individu...
     
 

Groepsdenken Special Interest Group


Special Interest Group

Groepsdenken Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Groepsdenken Premium

Expert Tips (ENG) - Groupthink Premium
 

Boosting Creativity in Groups Avoiding GroupthinkSchrijf u in

Following 13 golden rules to boost creativity in g...
Usage (application): Best Practices, Workshops, Creativity
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and HeadsSchrijf u in

According to J.E. Kee and K.E. Newcomer ("Why Do C...
Usage (application): Changing Organization Cultures
 
 
 

The Advantages of Group Decision-MakingSchrijf u in

The benefits of group decision-making inclu...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-MakingSchrijf u in

The drawbacks of group decision-making incl...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

How to Avoid Groupthink?Schrijf u in

One method that is particularly well suited to avo...
Usage (application): Prevention Mechanisms
 
 
 

Mobilize the Expertise in your Team Early OnSchrijf u in

In a short article, Bonner and Bolinger describe a...
Usage (application): Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making ProcessesSchrijf u in

According to Freeman and Haskins (2014), there are...
Usage (application): Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
 
 
 

The Mechanism behind Groupthink in OrganizationsSchrijf u in

Why is changing an organization culture so difficu...
Usage (application): Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
 
 
 

Avoiding Groupthink in BrainstormingSchrijf u in

Cardstorming is a creativity tool, similar to Brai...
Usage (application): Private Brainstorming
 
 
 

Pluralistic Ignorance and the Abilene ParadoxSchrijf u in

Pluralistic Ignorance can be described as a situat...
Usage (application): Problems in Group Decision Making
 
 
 

Janis RevisitedSchrijf u in

In the paper "Groupthink Versus High-Quality De...
Usage (application): Critical Review of Groupthink
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate CultureSchrijf u in

Implementing a significant change is generally eas...
Usage (application): Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Recovering from GroupthinkSchrijf u in

When you have been unable to avoid Groupthink from...
Usage (application): Dealing with Groupthink
 
 

Hulpbronnen - Groepsdenken Premium
 

Nieuws over Groepsdenken BesluitvormingSchrijf u in


     
 

Nieuws over Groupthink Schrijf u in


     
 

Video's over Groepsdenken BesluitvormingSchrijf u in


     
 

Video's over Groupthink Schrijf u in


     
 

Presentaties over Groepsdenken BesluitvormingSchrijf u in


     
 

Presentaties over Groupthink Schrijf u in


     
 

Meer over Groepsdenken BesluitvormingSchrijf u in


     
 

Meer over Groupthink Schrijf u in


     

Vergelijk met Groepsdenken: Spiraal van Stilte  |† Kerngroeptheorie  |† Teammanagementprofiel  |† De Zes Denkhoeden  |† Delphimethode  |† Metaplan  |† Contingentietheorie  |† Framen (Inkaderen)  |† Cultuurniveaus  |† Cultuurtypes  |† Veranderen van Organisatieculturen  |† Concurrerende Waardenraamwerk  |† Brainstormen  |† Spiral Dynamics  |† Whole Brain-model  |† Analoog Strategisch Redeneren


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Communicatie & Vaardigheden  |† Besluitvorming & Waardering  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† Human Resources  |†† Leiderschap  |† Marketing  |†† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 22-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.