Ashridge Missiemodel
(Campbell)

Kenniscentrum

Het creŽren of analyseren van een missieverklaring. Verklaring van het Ashridge Missiemodel van Andrew Campbell. ('92)


Het Ashridge Missiemodel van Campbell

Wat is het Ashridge Missiemodel? Beschrijving

Managers en werknemers zoeken af en toe naar een doel en naar een gevoel van identiteit. Zij willen op dat moment†meer†dan alleen loon, veiligheid en de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen. Zij willen een ĄGevoel van Missieď. In feite zijn er een aantal functies die een Missie in elke organisatie kan hebben. Deze kunnen intern en extern zijn en omvatten onder andere:

 1. Het inspireren en motiveren van managers en werknemers naar hogere niveaus van prestatie. (Gevoel van Missie)
 2. Het op een consistente manier†sturen van de toewijzing van bedrijfsmiddelen.
 3. Het helpen om de concurrerende en vaak tegenstrijdige belangen van de diverse†stakeholders van de organisatie†in evenwicht†te brengen. Vergelijk ook: Stakeholderanalyse, Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)
 4. Het bieden van een gevoel van richting.
 5. Het bevorderen van gedeelde waarden onder werknemers.
 6. Het opnieuw†focussen van een organisatie tijdens crises.
 7. Het verbeteren van de corporate prestatie.

Een missieverklaring is een uitdrukking van de missie van een bedrijf. Een vaakgebruikte definitie van een missieverklaring is: Ąeen ruim bepaalde maar lang houdbare verklaring van het doel dat de organisatie onderscheidt van andere soortgelijke organisaties†die het werkingsgebied identificeert van zijn operaties qua product (dienst) en marktvoorwaardenď (Pearce, J.: The company mission as a strategic tool. Sloan Management Review, 1982, 23-3, blz. 15-24). Volgens Campbell, doen missieverklaringen vaak meer kwaad dan goed omdat zij een gevoel van richting, duidelijkheid van denken en eenheid impliceren dat zelden bestaat. In plaats van werknemers te verheffen met verheven idealen, moedigen zij juist cynisme aan. Het Ashridge Missiemodel van Andrew Campbell is een methode welke kan worden gebruikt om een Missie, een Gevoel van Missie en een Missieverklaring te creŽren of te analyseren. Het model van Ashridge integreert twee historische scholen voor het†bepalen van een missie:

 • De Strategische School. De missie wordt hoofdzakelijk gezien als eerste stap in het strategieproces. De missie bepaalt de commerciŽle reden voor het†bestaan van het bedrijf en de markt waarop zij zich richt.
 • De Culturele/Filosofische/Ethische School. Een missie wordt hoofdzakelijk gezien als een uitdrukking of een verklaring die een goede samenwerking tussen de werknemers zou moeten waarborgen. Het is culturele lijm die een organisatie in staat stelt om als een collectieve eenheid te functioneren.

Het Ashridge Missie Model bevat de volgende vier elementen die onderling nauw†moeten zijn verbonden, met elkaar moeten resoneren en elkaar moeten versterken om een goede missie op te leveren:

 • Doel. Drie categorieŽn:
 • Strategie. De commerciŽle logica voor het bedrijf. Strategie verbindt het doel met gedrag op een commerciŽle, rationele, linker-hersenenmanier. (Vergelijk: Whole Brain-model)
 • Waarden. De overtuigingen en de morele principes die achter de cultuur van een bedrijf liggen. Een Gevoel van Missie ontstaat als de werknemers vinden dat hun persoonlijke waarden afgestemd zijn†op de waarden van de organisatie. Waarden geven betekenis aan de normen en de gedragsnormen in het bedrijf. Waarden zijn sterke motivators om te handelen in het belang van het doel van het bedrijf. Zij kunnen een reden geven voor gedrag die net zo sterk is als strategie. Maar op een andere, emotionele, morele, ethische en rechterhelft-hersenen manier. Daarom heeft†het†Ashridge Missiemodel een diamantvorm. Vergelijk: Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting
 • Beleid en Gedragsnormen. Richtlijnen om mensen te helpen met dagelijkse beslissingen.

Oorsprong van het Ashridge MissieModel. Geschiedenis

Het model is gebaseerd op onderzoek dat in 53 grote bedrijven werd verricht door het Ashridge Strategic Management Center. Zijn oprichtende directeur, Andrew Campbell, heeft veel van zijn professionele carriŤre besteed aan het bestuderen van missiestatements. Het framework van Campbell met vier†dimensies staat bekend als het Ashridge Mission Model.


Gebruik van het Ashridge MissieModel. Toepassingen

 • Het helpt om duidelijk over missie na te denken.
 • Het helpt om een missie met collega's te bespreken.
 • Zowel geschikt voor het ontwikkelen van een nieuwe missie als het analyseren van een bestaande missie.
 • Een corporate mission moet niet verward worden met een corporate visie. Een visie is een geestelijk beeld van een mogelijke en wenselijke toekomstige status van de organisatie.

Stappen in het Ashridge MissieModel. Proces

Tien vragen waarmee†de kwaliteit van een missieverklaring gemeten kan worden zijn:

 • Doel
  1. Beschrijft de verklaring een inspirerend doel dat vermijdt zich teveel te richten†op de egoÔstische belangen van stakeholders - aandeelhouders, klanten, werknemers, leveranciers?
  2. Beschrijft de verklaring de verantwoordelijkheid van het bedrijf naar zijn stakeholders?
 • Strategie
  1. Bepaalt de verklaring een bedrijfsdomein en legt hij uit waarom deze aantrekkelijk is?
  2. Beschrijft de verklaring de strategische positioning die het bedrijf wenst†op een manier die helpt†het†soort concurrentievoordeel te identificeren dat het wil bereiken?
 • Waarden
  1. Identificeert de verklaring waarden die verbonden zijn met het doel van de organisatie en die dienst doen als overtuigingen waarop de werknemers trots kunnen zijn?
  2. ĄResonerenď en versterken de waarden†(met) de strategie van de organisatie?
 • Gedragsnormen
  1. Beschrijft de verklaring belangrijke gedragsnormen die als bakens van de strategie en de waarden dienen?
  2. Worden de gedragsnormen zodanig beschreven dat de individuele werknemers kunnen beoordelen of zij zich correct hebben gedragen of niet?
 • Karakter
  1. Geeft de verklaring een†schets van het bedrijf en vangt het de cultuur van de organisatie?
  2. Is de verklaring gemakkelijk te lezen?

Sterke punten van het Ashridge MissieModel. Voordelen

 • Combineert strategische en culturele motivators om een organisatie te begeleiden.
 • Het model is bijzonder nuttig om ervoor te zorgen dat een bedrijf een duidelijke Missie heeft EN dat het werknemers heeft met een sterk Gevoel van Missie.
 • Evenals het 7-S Raamwerk van McKinsey, benadrukt het Ashridge Missie Model de behoefte aan een†afstemming tussen strategie en waarden. Bovendien erkent het model van Ashridge het belang van de link tussen de waarden van de organisatie en de persoonlijke waarden van werknemers en managers.
 • Verbetert besluitvorming. Verhoogt energieniveaus. Vermindert de behoefte aan supervisie. Bevordert constructief gedrag. Verhoogt tevredenheid en loyaliteit.
 • Plaatst het corporate doel als hoeksteen en uitgangspunt van de missie.

Beperkingen van het Ashridge MissieModel. Nadelen

 • Het hebben van ongepaste waarden of een ongepast gevoel van missie is een krachtige negatieve invloed op werknemersgedrag.
 • Gedeelde waarden en een gevoel van missie zijn vaak uiterst moeilijk te veranderen en kunnen een hindernis voor verandering worden.
 • Sterk gedeelde waarden of een sterk gevoel van missie kan leiden tot een insulariteit die xenophobisch wordt.
 • Het creŽren van een missieverklaring is vaak een tijd- en geldverslindend proces.
 • Een missiedocument mag geen Ąpapieren tijgerď zijn.

Veronderstellingen van het Ashridge MissionModel. Voorwaarden

 • Toegewijde werknemers en teams presteren efficiŽnter en effectiever dan apathische werknemers en teams.
 • Mensen verbinden zich gemakkelijker aan waarden dan aan abstracte strategische concepten.
 • Een missie moet duidelijk worden gedefinieerd en gemanaged. Een intuÔtief inzicht in de missie is niet genoeg.

Boek: Andrew Campbell and Laura L. Nash - A Sense of Mission - Defining Direction for the Large Corporation -


Special Interest Group - Missieontwikkeling


Special Interest Group (77 leden)


Forum - Missieontwikkeling  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


Hot Missie??? Nooit van gehoord... (3 reacties)
Probeer het nu meteen uit op enkele collega's: KENNEN zij de...
 
 
 
 
  A Mission is a Calling or a Vow (1 reacties)
We consider a mission as a calling or a vow. Niat (I...
 
 
 
 
  The 2 Strategic Domains of a Corporate Mission
A mission statement captures two inter-woven strategic domai...
 
 
 
 
  3 Categories of Corporate Purpose
In his article of 1991, Campbell also argues that if the ove...
 
 
 
 
  Mission and Vision Matter. Proper Strategies and Tactics are Crucial
Mission in simplest terms means: the reason for exist...
 
 
 
 
  A Vision with a Task is the Hope of the World (1 reacties)
-- A task without vision is drudgery. A vision without task ...
 
 
 
 
  Many Companies Do not Aspire to Achieve their Mission
I discovered that most firms have no idea why their mission ...
 
 
 
 
  Dealing with Diversity... (1 reacties)
What if we're in a democracy where people are stuck, scared,...
 
 
 
 
  Continuous Change of Mission (2 reacties)
Organizations having articulated a mission and vision clearl...
 
 
 
 
  Ashridge Model not Realistic (2 reacties)
I think that the assumptions taken are not based on realitie...
 
 
 
 

Best Practices - Missieontwikkeling

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  The Absence of a Strategic Mission (26 reacties)
In any organisation there is a time to reflect and/or rep...
 
 
 
 
  Strategic Mission and Vision of an Organization (12 reacties)
The mission and vision of every organization are paramoun...
 
 
 
 
  Is there one Definition to Mission and Strategy? (1 reacties)
I really started my own brand strategy consulting firm, and ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Mission Development

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Three Functions of a Mission (Statement)

Reasons for Creating a Mission (Statement)...
 
 
 

Typical Content of Value Statements

Strategy, Leadership...
 
 
 

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life......
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning...
 
 
 

4 Types of Mission Statements

Which Type of Mission Statement is Right for Your Firm?...
 
 
 

Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations

Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture...
 
 
 

Careful: How Mission Statements Can also Demotivate Employees

Designing and Implementing Mission Statements...
 
 
 

Impact on Performance

Strategy, Formulation Mission...
 
 
 

Steps to Market Redefinition and Mission Redefinition

How to Reformulate a Firm's Mission?...
 
 

Hulpbronnen - Missieontwikkeling

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Ashridge Missie


     
 

Nieuws over Missieontwikkeling


     
 

Video's over Ashridge Missie


     
 

Video's over Missieontwikkeling


     
 

Presentaties over Ashridge Missie


     
 

Presentaties over Missieontwikkeling


     
 

Meer over Ashridge Missie


     
 

Meer over Missieontwikkeling


     

Vergelijk met het Ashridge Missiemodel: 7-S Raamwerk  |† Strategische Intentie† |† Moreel Doel  |† Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting  |† Charismatisch Leiderschap  |† Aandeelhouderswaardeperspectief  |† Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)  |† Clarkson-principes  |† Stakeholderanalyse  |† Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |† Spiral Dynamics  |† Pyramide van Maslow  |† Corporate Reputatiemanagement  |† Culturele Dimensies  |† Whole Brain-model  |† Leiderschapsstijlen  |† Concurrerende Waardenraamwerk  |† Strategische Afstemming  |† Causaal Model van Organisatorische Prestatie en Verandering


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Communicatie & Vaardigheden  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† Human Resources  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |†† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 17-11-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.