Clarkson-principes

Kenniscentrum

Verklaring van de Clarkson-principes voor Stakeholder Management. ('93- '98)


De Clarkson-principes komen voort uit vier conferenties welke door het Centre for Corporate Social Performance and Ethics in the Faculty of Management werden georganiseerd [nu: Clarkson Centre for Business Ethics & Board Effectiveness of CC (BE)] tussen 1993 en 1998.†


In deze conferenties, kwamen managementstudenten bij elkaar om ideeŽn te delen op het gebied van stakeholder theorie, een toenmalig opkomend gebied van studie dat de verhoudingen en de verantwoordelijkheden van een bedrijf onderzoekt jegens werknemers, klanten, leveranciers, de maatschappij, en de omgeving.


De Clarkson-principes van Stakeholder Management vertegenwoordigen een vroeg stadium van algemeen bewustzijn van corporate governance zorgen, die op brede schaal zijn besproken met betrekking tot de bedrijfsschandalen van 2001-2003.


Principe 1

Managers zouden de zorgen van alle wettige stakeholders moeten erkennen en actief moeten controleren, en zouden hun belangen op gepaste wijze in de besluitvorming en in de operaties moeten betrekken.

Principe 2

Managers zouden moeten luisteren naar en openlijk moeten communiceren met stakeholders over hun respectieve zorgen en bijdragen, en over de risico's die zij wegens hun betrokkenheid met het bedrijf aannemen.

Principe 3

Managers zouden processen en wijzen van gedrag moeten overnemen die rekening houden met de zorgen en de mogelijkheden van elke stakeholder achterban.

Principe 4

Managers zouden de onderlinge afhankelijkheid van inspanningen en beloningen onder stakeholders moeten erkennen, en zij zouden moeten proberen om een eerlijke distributie van de voordelen en de lasten van de corporate activiteit onder hen bereiken, waarbij zij met hun respectievelijke risico's en kwetsbaarheden rekening houden.

Principe 5

Managers zouden moeten samenwerken met andere entiteiten, zowel openbaar als privť, om te verzekeren dat risico's en schades die voortkomen uit corporate activiteiten geminimaliseerd worden, en, waar zij niet kunnen worden vermeden, op gepaste wijze worden gecompenseerd.

Principe 6

Managers zouden totaal activiteiten moeten vermijden die onvervreemdbare rechten van de mens (bv.: het recht op het leven) in gevaar zouden kunnen brengen, of tot risico's aanleiding geven, welke, als zij goed begrepen worden, duidelijk onaanvaardbaar zouden zijn voor relevante stakeholders.

Principe 7

Managers zouden de potentiŽle conflicten tussen (a) hun eigen rol als corporate stakeholders, en (b) hun wettelijke en morele verantwoordelijkheden voor de belangen van stakeholders moeten erkennen, en zij zouden dergelijke conflicten moeten adresseren door open communicatie, passende rapportering en aanmoedigingspremiesystemen en, waar noodzakelijk, door een derde partij om zijn mening te vragen.


De Clarkson-principes zouden als Ąmeta-principesď moeten worden beschouwd, die bevorderen en eisen van het management dat deze specifiekere stakeholder principes ontwikkelen, en deze vervolgens implementeren in overeenstemming met de Principes.


Boek: Jeffrey L. Seglin - The Right Thing -

Boek: Joseph W. Weiss - Business Ethics -

Boek: O.C. Ferrell - Business Ethics -


Special Interest Group - Clarkson-principes


Special Interest Group (1 leden)


Forum - Clarkson-principes  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.
Best Practices - Clarkson-principes

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.Expert Tips (ENG) - Clarkson Principles

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Who are your Stakeholders?

Clustering Stakeholders...
 
 
 

The Skills Needed to Spot Ethical Issues

Preventing Ethical Failures, Identifying Ethical Issues, Business Ethics...
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity...
 
 
 

Spotting and Countering Ethical Issues

Ethical Leadership, Moral Leadership, Virtuous Leadership...
 
 

Hulpbronnen - Clarkson-principes

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Clarkson Principes


     
 

Nieuws over Stakeholder Management


     
 

Video's over Clarkson Principes


     
 

Video's over Stakeholder Management


     
 

Presentaties over Clarkson Principes


     
 

Presentaties over Stakeholder Management


     
 

Meer over Clarkson Principes


     
 

Meer over Stakeholder Management


     

Vergelijk met: Ashridge Missiemodel  |† Stakeholderanalyse  |† Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |† Intrinsiek Stakeholder Commitment  |† Strategisch Stakeholdermanagement  |† Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting  |† Strategische Intentie  |† Moreel Doel


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 23-8-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.