Leiderschapsstijlen
(Goleman)

Kenniscentrum

   

Het creëren van resonantie als Visionaire, Coachende, Affiliërende, Democratische, Versnellende, of Bevelende Leider. Verklaring van de Leadership Styles (Leiderschapsstijlen) van Daniel Goleman.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

In zijn boek Primal Leadership (2002, met Richard Boyatzis en Annie McKee), introduceert Goleman zes Leiderschapsstijlen. Om de zes Leiderschapsstijlen behoorlijk te begrijpen, moeten we eerst beginnen met zijn menselijk communicatie/interactieconcept resonantie.


Leiders creëren resonantie

Volgens Goleman, zijn goede leiders effectief omdat zij resonantie creëren.


Resonantie komt van het Latijnse woord resonare. Het opnieuw creëren van geluid. Effectieve leiders zijn afgestemd op het gevoel van andere mensen en zij bewegen hen in een positieve emotionele richting. Zij spreken authentiek over hun eigen waarden, richting en prioriteiten en resoneren met de emoties van de hen omringende mensen. Onder de leiding van een effectieve leider, voelen mensen een wederzijds comfortniveau. Resonantie ontstaat gemakkelijk bij mensen met een hoge graad van emotionele intelligentie (zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiemanagement) maar omvat ook intellectuele aspecten.


De verwezenlijking van resonantie kan op zes manieren worden gedaan, leidend tot Zes Leiderschapsstijlen. Typisch, kunnen de meest effectieve leiders handelen naar en kunnen zij zelfs bekwaam omschakelen tussen de diverse stijlen, afhankelijk van de situatie.


 

Visionair Leiderschap

Coaching Stijl

Affiliërend Leiderschap

Democratisch Leiderschap

Versnellend Leiderschap

Bevelend Leiderschap

Kenmerken van een leider

Inspireert. Gelooft in zijn eigen visie. Empathisch. Verklaart hoe en waarom de inspanningen van mensen bijdragen tot de "droom" . Luistert. Helpt mensen om hun eigen sterke punten en zwakheden te identificeren. Adviseur. Moedigt aan. Delegeert. Bevordert harmonie. Vriendschappelijk. Empathisch. Hij voert de moraal flink op. Lost conflicten op. Buitengewoon goede luisteraar. Teamwerker. Samenwerker. Beïnvloeder. Sterke drang om dingen te bereiken. Hoge eigen normen. Initiatief. Laag op empathie en samenwerking. Ongeduldig. Micro managend. Cijfermatig. Beveelt. „Doe het omdat ik het zeg“. Dreigt. Strakke controle. Zorgvuldig controle. Creëert dissonantie. Vervuilt de stemming van iedereen. Jaagt talent weg.

Hoe de stijl resonantie bouwt

Hij beweegt mensen naar gedeelde dromen. Verbindt wat een persoon wil met de doelstellingen van de organisatie. Creëert harmonie door mensen met elkaar te verbinden. Waardeert de input van mensen en krijgt commitment door participatie. Realiseert uitdagende en opwindende doelstellingen. Hij vermindert vrees door in geval van nood duidelijke richting aan te geven.

Het effect van de stijl op het (bedrijfs) klimaat

+ + + + + + + Vaak - - wanneer te exclusief of slecht gebruikt Vaak - -

Wanneer de stijl passend is

Wanneer de veranderingen een nieuwe visie vereisen. Of wanneer een duidelijke richting wordt vereist. Radicale verandering. Om bekwame, gemotiveerde werknemers te helpen om de prestatie te verbeteren door mogelijkheden op lange termijn te bouwen. Om spleten in een team te helen. Om tijdens zware tijden te motiveren. Of om verbindingen te versterken. Om steun of consensus te bouwen. Of om waardevolle input van werknemers te krijgen. Om resultaten van uitstekende kwaliteit van een gemotiveerd en bekwaam team te krijgen. Verkoop. In een ernstige crisis. Of met probleemwerknemers. Om een dringende organisatorische turnaround te beginnen. Van oudsher militair.

Boek: Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee - Primal Leadership -


Leiderschapsstijlen Forum
  Everybody Counts: 4 Practices for Inclusive Leadership
This topic has been moved by the Editor to the Employee Development Forum....
     
 
  Effective Leadership: Switching Between Dominance and Prestige
The leadership styles Dominance and Prestige are fundamental strategies used by (potential) leaders to find their ways through organizational hierarchies:
  • Leading through Dominance refers to the act of being assertive, leverag...
     
 
  Pitfalls and Drawbacks of Authentic Leadership
Although authenticity has become a popular and according to some people critical feature for efficient leadership, Ibarra (2015) argues that the success of the authentic leadership approach depends on the way it is perceived/defined. A too static def...
     
 
  How to Assess Your Own Leadership Style?
Did Goleman, Boyatzis and McKee provide a test to assess your own leadership styles out of the six mentioned?
Are there any other similar leadership style self-tests?...
     
 
  Bad Leadership in Organizations
I would appreciate any inputs on the questions: Does it make sense to say a certain way of leadership is bad? Isn't there something wrong with the idea of 'bad leadership'?...
     
 
  Leadership by Connecting using Individual Psychology
Effective leaders understand the psyche of their teams. Those who struggle tend to be technically focused and think they can succeed without winning people over.
Technical skills are important, but you need motivated and committed people for it ...
     
 
  3 Kinds of Leaders: Builders, Maintainers and Destroyers
There are three kind of 'leaders', namely builders, maintainers and destroyers.
- Builders are always with a new vision and they work towards the vision by selling their vision to their followers by inspiration, performance and guidance....
     
 
  Current Leadership Styles
In this era we do not need either pacesetting or commanding types of leadership.
In my opinion, we currently live in a world where we need mainly visionary leaders to achieve the objectives of our organisations. ...
     
 
  Leadership Styles are Labels
I think most of the leadership styles we heard and read about are simply labels made by people, in particular social scientists, to interpret those demonstrable behaviors. They are after-thoughts.
The very basic definition of "effective ...
     
 
  Oligarchical Leadership Styles
What kind of leadership is in effect in a oligarchy? (Ed: Oligarchy (from Greek ὀλιγαρχία, oligarkhía) is a form of power structure in which power effectively rests with a small number of people. These pe...
     
 
  People Ignore Inefficient & Ineffective Leaders
Leadership styles has always been a complex affair. Over the last 40 years I had the opportunity to work in eastern and western cultures as a follower as well as in in leadership roles.
Followers soon evaluate and judge leaders who can deliver r...
     
 
  Resonating Leadership Character and Persona
Army General Douglas McArthur is an example of leadership character and a commanding persona who was dismissed by President Harry Truman in the exercise of civilian command and control over the military.
Two impersonated egos but only one leade...
     
 
  Dominant Leadership Styles
We all have some dominant leadership style based upon our particular nature. Someone may be commanding, democratic etc. May be with one of these styles we afford to get thro many situations depending on our position in the organisation. But "change s...
     
 
  Situational Leadership Styles
Situational styles are adequate variations of leadership, adjusted to the actual situations and needs.
One of my trainers stated: "Leadership has to be democratic-dictatoric!...
     
 
  Mostly Used Leadership Style in Developed Countries
This topic is really very important for executives. I am willing to know which type leadership style is being used mostly in developed countries?
I would be grateful to have your replies....
     
 
  Democratic Leadership
Democratic or participative management style sometimes is not always good, for example when you have good team members that have differing opinions. You cannot enter into a common ground if everybody participates and would like his idea to be the one...
     
 
  Leadership Styles and Motivation
How do leadership styles actually relate to motivation?...
     
 
  General Allenby (Field Marshal Viscount Allenby)
Does anyone know what sort of leadership style Allenby had? He was known as the 'bull' and had a mixed career. He had success in South Africa where the cavalry used its mobility. Frustration in WWI on the western front – trench warfare and a l...
     
 

Leiderschapsstijlen Special Interest Group


Special Interest Group

Leiderschapsstijlen Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Leiderschapsstijlen Premium
  Authentic Leadership
I can't wait for great authentic leadership to emerge in the current context in which the trust is shaken. In times of crisis people discover ways to better deal with the future.
As an authentic leader, self-consciousness is absolutely fu...
     
 
  Why is Commanding Leadership Style Still Abundant?
The commanding leadership style demotivates workers. And even if it worsens the employer <> employee relationships, and even if workers will not produce the best results under this type of leadership style, unfortunately it seems this style is still ...
     
 
  Utilising and Altering / Varying Leadership Styles
After reading briefly on leadership styles it had me thinking, how often are leaders aware that they are using leadership styles? And how often do leaders think before they act as to what leadership style they will use? And would there be a di...
     
 
  Adapt the Suitable Leadership Style
Humans are one thing in this world that can't be explained very concisely by theory or formulas. "One size fits all" concept may not be too useful in the people context.
Personally I would think that the "best" leadership style is always subject...
     
 
  The Best Leadership Style
The democratic or cooperative style is the best style of leadership. It motivates the employee to work properly. By this style, an employee feels that he has some importance in the organisation and he increases his efficiency....
     
 
  Leadership Style: born or made
Are you born with a particular leadership style, or can you learn one?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Leadership Styles Premium
 

Factors Affecting the Required Leadership Style

Goleman provides a good framework to understand and classify leadership styles. It is true that no leader always leads in a particular style but adapt...
Usage (application): Choosing an Appropriate Leadership Style
 
 
 

Categeories of CEO's

In their book "The Secrets of CEOs", Steve Tappin and Andrew Cave identified that top-quartile CEOs fall into five distinct categories of leadershi...
Usage (application): Leadership Styles, CEO Types
 
 
 

Leadership Self-Assessement

Before you seek training in leadership, you should assess your strenghts and weaknesses as a Leader by comparing with these 5 traits:
- Self-Awa...
Usage (application): Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Write a Personal Mission Statement

Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits: "The key to the ability to change is a change...
Usage (application): Establish focus on who you want to be in your life...
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Although years of research and analysis by biographers, historians, and scholars have produced an enormous library of books on leadership, Robert J. A...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Four Rules of Leadership...  
 
 

What is Your Leadership Point of View?

In my experience very few leaders are able to define and succinctly articulate their leadership point of view. The reason? They haven't taken the time...
Usage (application): Reflection on your Leadership Style
 
 
 

Leadership Best Practices

- The best leaders always know how to involve others in making decisions: You will get a better range of ideas and they will feel more commi...
Usage (application): Leadership Development, Leadership Tips
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency:
1. L - LISTENING: Actively listening to others will help ...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership”, the best way to develop you...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

For Resonance, One Must Differentiate Between Various Discrete Forms of Positive Emotions

Effective leadership involves moving peoples' feelings into a more positive direction, which implicitly suggest a positive effect of positive emotions...
Usage (application): Leadership Skills, Management Skills, Emotional Intelligence
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

In today’s constantly changing, challenging and demanding environment, it is hard for leaders to remain effective and resonant (see here what Goleman ...
Usage (application): Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decision making by power holders is...
Usage (application): Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Goleman made another contribution to the study of successful leadership. This represented a deeper analysis of earlier research on the effect of Emoti...
Usage (application): Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership
 
 
 

Freud ‘s Personality Types

Freud recognized that there are an almost infinite variety of personalities which could be in the end broken down into 3 main types: erotics, obsessiv...
Usage (application): Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 

Hulpbronnen - Leiderschapsstijlen Premium
 

Nieuws

Leiderschap Goleman
     
 

Nieuws

Leiderschapsstijlen Stijlen
     
 

Video's

Leiderschap Goleman
     
 

Video's

Leiderschapsstijlen Stijlen
     
 

Presentaties

Leiderschap Goleman
     
 

Presentaties

Leiderschapsstijlen Stijlen
     
 

Meer

Leiderschap Goleman
     
 

Meer

Leiderschapsstijlen Stijlen
     

Vergelijk met de Leiderschapsstijlen van Goleman:   Emotionele Intelligentie  |  Leiderschapcontinuum  |  Leiderschapspijplijn  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Charismatisch Leiderschap  |  EPIC ADVISERS  |  Dienend Leiderschap  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Managementraster  |  Contingentietheorie  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Verwachtingstheorie  |  Resultaatgericht Management  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Zeven Eigenschappen  |  Coachen  |  MentorenOp Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  Situationeel Leiderschap  |  Metaplan  |  Ashridge Missiemodel


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  | Human Resources  |  Leiderschap  | Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-8-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.